Pest Megyei Hírlap, 1985. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-22 / 44. szám

dlimpiai bajnokok Gödöllőn Gaudini után Az előkészületek izagalma lassan a tetőfokára hág Gödöl­lőn. Érthető módon, hiszen az 1084. évi Gaudini Kupa nemzet­közi férfi tőrcsapatverseny után ezúttal újabb, nagy jelentősé­gű sportesemény lebonyolítására vállalkoztak a gödöllőiek, akik ezúttal négy nemzet kardvívó-válogatottjait fogadják, akik a Santelli Kupa elnyeréséért vetik be tudásukat február 23-án, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem impozáns sportcsarnoká­ban. 1085. FEBRUÁR 22. Lemondás, halasztás Dátumügyek A hideg idő nem éppen esz­ményi a focisták számára. Va­jon lejátszhatók-e a vasárnap­ra kiírt kupamérkőzések? — a PÜLSZ vezetői a hét elején erről beszélgettek az edzőbi­zottság tagjaival, és néhány szakosztály képviselőjével, akik zöld utat adtak. Eddig isj havas pályákon zajlottak a barátsá­gos mérkőzések, és az egyesü­letek felkészülési programjá­ban az MNK-találkozó is sze­repel — vélekedtek. Persze, azárt gondok is akad­nak. Így például a DIósd—D. Kőolaj tálaik ózó pályaválasztói jogát felcserélték a diósdi já­téktér kímélése miatt. Az Al- sónémcili—Üllő találkozó elma­rad, az Esze T. SE—GEAC meccset március 6-ra halasztot­ták. Egyébként nem szokatlan az ilyen havas környezet a kupa­nyitányon. Néhány évvel ez­előtt például a PLSZ felkérte a sportköröket: gondoskodja­nak meleg teáról a labdarúgók számára. ídöponttéma a PLSZ körlevelében is szerepel. Vala­mennyi szakosztályhoz 22 kér­désből álló anyagot küldenek ki. Többek között arra várnak választ: mikor legyen az őszi és a tavaszi bajnoki rajt, il­letve finálé, mikor rendezzék az MNK-nyitányt? — Reitter — — Kettős évforduló emeli ki még a nagy viadalok sorá­ból is az idei Santelli Kupát — hangsúlyozta beszélgeté­sünk legelején Gémesi Zoltán főszervező. — Az 1896-os írsiL- lenmiumii évforduló tiszteletére kiírt Mesterek Tornájára elő­ször hazánkba érkezett világ­hírű olasz kardforgató, Italo Santelli, miután győzött, vég­leg Magyarországon telepedett le. Az eredményei révén vi­lághírnévre szert tett magyar kardozásért oly sokat tett Maestro 1945-ben halt meg, a róla elnevezett kupáért pedig 1955 óta versengenek a min­denkori meghívottak. Így most a 40, illetve 30 éves év­fordulók — ha lehet — még egy kicsit emelik a rendez­vény jelentőségét. Vendégesély A nyolcgyerekes sportcsalád tagja — közülük egyébként öten kardvívók, ketten pedig az asztalitenisz hívei — meg­említette, hogy egy évvel ez­előtt Olaszországban a ma­gyar nemzeti együttes nyert, így Gödöllőn érdekes vissza­vágóra van kilátás. — A hivatalos értesítés sze­rint áz olasz válogatott azonos lesz a Los Angelesben győz­tes gárdával, tehát a Gödöllő­re ellátogató sportbarátok a páston láthatják majd Talla- Barbát, Negliót, Marint, Scal- zot, Maleottit és Archidiaco- nót. Nem vitás, a körmérkő­zéses sorozat fénypontjának a Magyarország—Olaszország összecsapás ígérkezik, ahol ér­zésem szerint a vendégek va­lamivel esélyesebbek. Körmérkőzés Ami persze nem jelenti azt, hogy a másik két csapatot ele­ve ki lehet pipálni, annál is inkább, mivel Francciaország és Románia is több, ■ nemzet­közi mércével mérve is klasz- szis sportolót tud majd a csa­tába küldeni. A magyar ha­tosfogat egyébként a követke­zőkből áll: dr. Gémesi György (Vasas), Nébald Rudolf (BHSE), Nagy Péter (BHSE), Csongrádi László (Ű. Dózsa), Varga József (BHSE) és Szabó Bence (Ű. Dózsa). A Világ Kupa-győztes a legjobb ma­gyar kardozónak tartott Gedő- vári Imre (Ű. Dózsa) viszont ezúttal azért nem lép színre, hogy a fiatalok is bizonyítási lehetőséget kapjanak. — A négyes viadal jelentő­ségét növeli, hogy azon sze­mélyesen is részt vesz a dísz­elnök, a francia Roland Bio- telle, aki a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) díszelnöke. Ott lesznek Santelli oly sok sikert megért tanítványai, élü­kön az olimpiai bajnok Gere- vich Aladárral, Kovács Pállal és Kárpáti Rudolffal. A meg­nyitót a másik díszelnök, dr. Bíró Ferenc, a Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem rekto­ra mondja el szombat délelőtt 10 órakor, amelyen a Magyar Vívó Szövetség teljes vezérka­ra is megjelenik. A Nemzetiért Gémesi Zoltán arról Is be­számolt, hogy a program vál­tozatosabbá tétele érdekében kiegészítő számokat is beik­tattak. Így bemutathatja tudá­sát a feltehetőleg szép számú nézőseregnek a ritmikus sportgimnasztikai válogatott, valamint a Bihari Néptánc Együttes is. Akik belépőt vál­tanak — ami egyébként nem kötelező —, azok a Nemzeti Színház építéséhez járulnak hozzá forintjaikkal. Jocha Károly Gyorskorcsolya 015 Még nem dőlt el semmi Szerdán a városligeti Műjég­pályán megkezdődött az 1985. évi országos gyorskorcsolyázó összetett bajnokság. Az első nap után, amelyen mind a férfiaknál, mind a nőknél 2— 2 számot bonyolítottak le, az összetettben Hunyady Emese, Illetve Bíró Ferdinánd vezet, de egyikük sem érezheti ma­gát még páholyban. Eredmények. Nők: 500 m: 1. Hunyady Emese (MTK-VM) 43.75 mp, 2. Szikora Szilvia (Rozmaring SE) 45.82, 3. Kút­völgyi Erzsébet (Rozmaring SE) 46.81. 3000 m: I. Szikora 5:05.66 p, 2. Hunyady 5:11.61, 3. Kútvölgyi 5:13.06. Az össze­tett állása két szám után: 1. Hunyady 95.685 pont, 2. Szi­kora 96.763, 3. Kútvölgyi 98.997. Férfiak: 500 m: 1. Temesl Imre (VM Közért) 40.92 mp, 2. Újvári Ottó (Rozmaring SE) 41.22, 3. Bípó Ferdinánd (MTK- VM) 41.29. 50Q0 m: 1. Bíró 7:50.78 p, 2. Temesi 7:55.47, 3. Takács András (VM Közért) 8:16.36. Az összetett állása két szám után: 1. Bíró 88.368 pont, 2. Temesi 88.467, 3. Újvári 92.420. A bajnokság tegnap este folytatódott, és lapzártáig még nem ért véget. Közgyűlési menetrend Pontrekorder hajósok Már több összeállítást Ismertettünk Pest megyei egye­sületek elmúlt évi rangsoráról. Vajon mi a helyzet az olimpiai pontok alapján? Ennél az olimpiai sportágak­ban az országos bajnokságokon elért felnőtt-, ifjúsági, serdülőeredményeket veszik figyelembe. A Váci Hajó SE 105 ponttal vezeti a sort a Kossuth KFSE (55), valamint az 50 pontos Gödöllői EAC előtt. A többi pontszerző: Nagykőrösi Kinizsi 33, Abony 31, Olaj Lövész Klub 24, Csepel Autó 12, Ceglédi Vasutas 8, Váci Izzó MTE 6, Nagymarosi SE 5, Óbuda Tsz SE 4, Duna­keszi VSE 2, VOSE 1 ponttal. E rangsor éllovasa, a Váci Hajó ma tartja közgyűlé­sét, a Nagymarossal egyetemben. A jelentősebb klubok összejövetelének dátuma. Február 23.: Szilasmenti SK, Aszód, 25.: Ceglédi VSE, Csepel Autó, Nagykőrösi Ki­nizsi, 26.: Pestvidéki Gépgyár SK, Szobi SE. Március 1.: Váci Forte, Váci Izzó, 4.: Gödöllői SC, Érdi VSE, 5.: Kos­suth KFSE, 9.: Göd, 12.: Dunakeszi VSE. Több közgyűlés már lezajlott, a zárszámadások dan­dárja ezután következik. R. L. Fcrjáncz: esélyekről, ellenfelekről Rajt a Costa Braván A kupavédő háza táján Pécel—Pilis a nyitányon Tegnap rajtolt a nyáron kellemesebb, tündér!, földközi-tengeri üdülőhelyen, Lloret de Marban, az egyik legpatinásabb spanyol rallyc mezőnye, a Costa Brava, hogy három éjjel és két nap száguldás után kiderüljön, kik voltak a legfelkészültebbek cs ki teljesítette a legjobban a három kört, a verseny távját. A mezőnyben ott van a legjobb magyar autóversenyző, Ferjáncz Attila és navigátora, dr. Tandari János, ők a Váci Autójavító SE versenyzői. A rajt előtt telefonon beszéltünk a népszerű bajnokkal, Ferjáncz Attilával. A labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupa megyei se­lejtezőjével párhuzamosan zajlik a viadal a Pest megyei Hírlap serlegéért. Az elmúlt esztendőben nem tartották meg a döntőt, s a tavalyról el­halasztott finálé vasárnap lesz; a Dány—Váci Izzó összecsa­pás. E. két együttes a vasárna­pi MNK-fordulóban erőnyerő. Legutoljára 1983 szeptembe­rében vetélkedett a két dön­tős, a Dunavarsány és a Pé­cel. A péceliek birtokába ke­rült a Vándorserleg; s kis klub- helyiségüket díszítette a kupa. A vasárnapi MNK-selejtező nyitányon Pécel—Pilis talál­kozó lesz. — A megyei másodosztályú bajnokságban már találkoz­tunk egymással. Otthonunk­ban mi nyertünk, Pilisen 2-1-es hazai siker született — mondotta Sári József pé- celi edző. — Az 1984—85-ös küzdelemsorozaton már nem tailálikozihiatun'k, hiszen más csoportban szerepelünk. Január 19-e óta készülődik a péce-li csapat. A heti három edzés mellé hét végi előkészü­leti mérkőzések társultak. Ed­dig 3 barátságos találkozón jutott túl az együttes, s a má­sodosztályú rajtig még 3 vár rájuk. A tavalyi játékosgérda ké­szül, sorukban Berecz László, Szmolicza István, Bárány Jó­zsef, Nagy József, Ondrik István, Fazekas László, s az ifiből előlépett Berecz Antal, Fazekas András és Füzesi Ta­más. Tavaly a megyei MNK-se- lejtezőben a Göd—Ferihegy SÉ és a Bag ellenében túljut­va kerültek a nyolc közé.- Itt végül is búcsúzniuk kellett. Mivel 9 együttes képviselheti megyénket a folytatáson, a péceliek is ott voltak az or­szágos mezőnyben, ahol az Építők ellenében alulmarad­tak. Jó szereplés a kupában, a másodosztályban. — Ezt vár­ják a péceliek, akik a 9. he­lyen állnak a csoportjukban, csupán egy pont választja el őket a negyediktől. — Reitter — Mölsaap Megyei totó A megyei sportrejtvény-pá- lyázat idei első szelvényét, a pályázati tudnivalókkal együtt, holnapi számunkban közöljük. © Tavaly negyedik helyen végeztek Rothmans—Renault —5-Turbójukkal, megismétlik idén a bravúrt? Aligha. Sokkal több lóerőt gyűjtöttek vetélytársaink, erő­sebb motorokkal jöttek, mint az elmúlt esztendőben, s rá­adásul egyre többen négyke- rékhajtású kocsikkal. Félel­metesek voltak az edzésen a Lanciáik, öten is vannak ezek­kel az erőgépekkel, olyan me­nők, mint Biazoni, Bettega és Regliasco. Aztán Demuth egy Audi Quattróval, a spanyol Bayo és szuper temperamen­tumos Ferrarija, s a legújabb rallye-sláger, a Peugeot—205- Turbó—16, s a kormányánál Zanini. Itt van még a Roth­mans—Porschés angol Ber­gen is. Szóval van kikkel meg­mérkőzni, s ha az első tíz kö­zött végzünk, nem leszek elé­gedetlen. © Mi'szól mégis a magyar bajnokpár mellett, vagy csak az esélytelenség nyugalma se­gít? — Persze ez jó, ennél csak az lenne jobb, ha esélyesek lennénk, persze reálisan. Azért talán a rendkívüli idő­járás kedvez nekünk. Pillana­tonként változik az ég, elborul és kiderül, esik és fúj. Éjsza­kánként nagyon hideg van, sokszor köd üli meg az uta­kat, s ami errefelé szinte cso­da, fagy is helyenként. A szo­katlan körülmények általában nekünk kedvezőek. A harma­dik szakasz jórészt murvás terepen zajlik majd, ez is jó nekünk, kevésbé jön ki a ló­erőhiány, s ellenfeleink is in­kább kellemes' aszfaltos autó­záshoz szoktak. Tavaly is ezen a szakaszon zárkóztunk fel az élbolyhoz. © Milyen az új gyári mo­tor, sikerült valami csodálato­sat produkálnia a Renault- gyárnak? — Ezt majd a verseny után tudom megmondani, egyelő­re remélem, hogy sikerül vé­gigmenni, s nem lesz problé­mánk útközben. Szinte állan­dóan a kocsiban voltunk, éj­jel-nappal edzettünk, szoktuk a viszonyokat. Bízunk, ma­gunkban és a helytállásban. Jó lenne EB-pontokat szerez­ni, s minél többet — mondta befejezésül a magyar rallye- ász. Roőz Péter KÖZLEMÉNYEK Magánrendelőmet megnyitottam. Magneto- terápiás kezelést alkalmazok. Díjmentes ta­nácsadás és előjegyzés a 22-54-50-es telefo­non. , | köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, jó ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen édes­anyánk, nagyanyánk, özv. Kovács József né Mihók Rozália temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, csokrot helyeztek. A gyászoló család. Albertlrsán, fürdőhöz közel eladó kis családi ház, 24ü négyszögöles portával a Kinizsi út 22. szám alatt. Villany van. Érdeklődni lehet: Petőfi út 31. szám alatt. __________________ 60 0-as fűrész eladó, új állapotban. Toldi Ferenc, Domonyvölgy 42. szám._____________ Ki sbálás szalma el­adó. Cegléd, Hajó ut­ca 16, szám._________ Na gykőrösön, a Teme­tő-hegy dűlő 18. sz. alatt 1200 négyszögöles jó föld és szőlő lakó­épülettel eladó. Ér­deklődni lehet: Nagy­kőrös, Kazinczy u. 20. sz. alatt.__________ Pá lfájai Bánomban eladó vagy kiadó 800 négyszögöl zárt kert, bekerítve, öntöző- berendezéssel, villany­nyal ellátva, rajta hétvégi épülettel. — Nagykőrös V„ Jalgai u. 3.___________ Vo nóhoroggal ellá­tott platós UAZ el­adó. — Nagykőrös, Szultán u. 3. Érdek­lődni: 16-tól 19 óráig, Farkas. ______ Gy őri, kétszobás össz­komfortos, 50 négyzet- méteres, második emeleti, tanácsi laká­somat váci hasonlóra cserélném. Cím: Ko­vács Miklós, Vác, Ha­raszti Ernő utca 63. II. 7. 2600.____________ Fi gyelem! Állandóan veszek és cserélek használt és új mag­nókat, rádiókat, tele­víziót. lemezjátszót, pianínót, sportszere­ket, babakocsit, he­rendi porcelánokat, bútort, régi órákat, szobrokat, festménye­ket, kardokat. Ober- mayer használtcikk- kereskedő, Vác. Szé­chényi u. 34. Telefon: 13-338. (Átvétel: egész nap).__________. _______e Te ljesen felújított KF-es hidraulikus fű­részgép eladó. Kis Simsont vennék. — Sződ, Rákóczi Fe­renc út 19. ________ Há rom és fél szobás, komfortos házrész, Vác város központjá­ban eladó, ára 500 ezer forint. Másfél szoba azonnal be­költözhető. két la­kott szoba másfél szobás lakással cse­rélhető. Érdeklődni: Vác. ll-627-es telefon- számon. bármikor. Kétszobás összkom­fortos, kertes családi ház. tavaszi beköltö­zéssel eladó, Mende, Dózsa György u. 164. — Érdeklődni: Szabó József, Gyömrő, Cso­konai u. 51. __________ 4 szobás, gázfűtéses, garázsos. kertes tár­sasház igényesnek el­adó. Nagykőrös, Ifjú­ság u. 1. fszt. 3. Var­ga Sándorné ________ Na gykőrös, Tázerdő dűlő 108. szám alatti tanya eladó, 900 négy­szögöles földdel, vil- lanv. fúrott kút van. Eladó családi ház. be­költözhetően Nagykő­rös. Damjanich u. 14. szám alatt. Érdeklőd­ni: IX.. Bocskay u. 21., naponta 15 óra u+án. _________________ Cs aládi ház eladó, azonnal beköltözhe­tően Nagykőrös III. kér., Zalán utca 16. sz. alatt. Tejüzem utcája. Ugyanitt 800 négyszögöles zárt kert eladó. Érdeklődni egész nap. ___________ El adó sürgősen Tá- piószele, Györgyei út 11. sz. alaitt 80 nm alapterületű családi ház, r.agy telekkel, központban, műút mellett 2 családnak is alkalmas. Érdeklőd­ni: Kő-szeg Jánosné. Érd. F.rika u. UA Duna-kanvarban 248 négyszögöles telek 4- egymás mellé épített két családi ház. (kü­lön is) eladó. Verőce­maros. Lugosi út 38. Szabó).______________ Tanya eladó állattar­tásra. kertészkedésre is alkalmas. Víz, vil­lany van. Érdeklődni: Cegléd. Vérrel n. '5. El-N esztergapad, tar­tozékokkal eladó. Ér­deklődé-«: Vác, Mária Ut.eq 3?t SZ.___________ Eladó 80fl négyszög- öles beépíthető terü­let Csemő-zöldhalom. Monori dűlőbe. Kút van. Érdeklődni: Gál Jánosnál. Csemő. Tán­csics Mihály út 18. Eladó Deákváron há­romszobás, garázsos, központi fűtéses, ker­tes ház. Vác, Mun­kácsy Mihály utca 5. (Telefon: 13-936). Terepjáró Raj Gaz munkagép eladó. — Nagykőrös. Szivár­vány út 17. sz. _______ Be költözhetően eladó nagy családi ház, jó­szágtartásra. kertész­kedésre alkalmas 870 n.-öl területtel, 'kút, villany van. Irány­ár: 750 000 Ft. Nagy­kőrös Bokros dűlő 17. sz._________ ’ Mo noi* belterületén. Liliom u. 30. alatti kétszobás, régi családi ház, garázzsal, 175 négyszögöles sarok­telekkel eladó.' Érdek­lődni lehet: Budapest IX., Hőgyes Endre u. 2. I. em, 10. Kerekes. Új divatáru- üzlet, árukészlettel eladó Újszilváson. Érdeklődni lehet: CEGLÉD, Zrínyi utca 19. Eladó TOS 2000-es eszterga, köszörű, fú­ró, 710-es karusszel, gyordsdaraboló, csi- szilógépek, 300-as esz­terga, 2 T típusú présgép. Cím: Dari Józsefné. Nyáregyhá- za. Diófa sor u. 84. Eladó Nagykőrös IX., Várkonyi u. 9. sz. alatti kertes családi ház. ______________ Ta nya, 800 négyszög- öles területtel eladó. Nyársapát, 441-es fő­út mellett, a 6. km- kőnél. 2 szoba, kony­ha. sok melléképület, villany, víz a lakás­ban. Állattartásra, kertészkedésre kivá­lóan alkalmas. Érdek­lődni: Vargáné, Ceg­léd X., Kiss Ernő u. 19., vagy szombat, vasárnap délelőtt, a helyszínen.___________ Eg y pár ló, szerszám­mal é<? 2 darab gumi­kerekű kocsi, betegség miatt eladó. Dósa Já­nos. Tápiószecső, Kos- snth Lajos u. 10. Verőcemaroson, a Borbély-hegy tetején 370 négyszögöles telek eladó. 180 forint négyszögöle. Érdeklő­dés: Verőcemaros. Ár­pád út 67. (2621). Hamza.________________ 160 négyszögöles épí­tési telek eladó Nagy­kőrös, Toldi u. 11. szám alatt. Szabó László. Nagykőrös. Bárány u. 1/a. III. 12. Jolana Diamant szóló­gitár, 80 W-os erősítő­vel eladó. Tompái Zoltán. Nagykőrös, Napkelet u. 3. Tormás bisztróhoz közel. Alvázvédelem 8 év garanciával. ATKÄRI fényező. Cegléd. Vitéz utca. Telefon: 10*927. Dunyhájából paplant készítek rövid határ­időre. Gyömrő, Ber­csényi u. 65. Sasvári- né nanlankészftŐ. Óriás gumójú mák. 20 Ft/dkg, kaukázusi só-, letbab 2 Ft szemen­ként, holland eredetű lugasuborka 1 Ft sze­menként. lugasparadi­csom 0.5 Ft szemen­ként. Száz Ft felett utánvétellel szállítok. Bozsik. Nagykőrös IX., Vadas u. 18. _________ Na gyforgalmú helyen, üzlet- és raktárhelyi­ségek. azonnal beköl­tözhetően eladók. — Ugyanitt Trabant hy- comat combi eladó. Pál szíjgyártó. Nagy­höröq. Eladó 1 db 270 éves hegedű, valamint 2 db citera. Nagykőrös I.. ■T*zmin u, 8._________ Eg v-két lakóhelyisé­gért életjáradékot fi­zetnék. Nagykőrös. Zrínyi u. 126. sz. Fekete dog kiskutyák eladók. Nagykőrös. Encsi út 37. Naposcsibék, húshib­rid (hybró). minden kedden és pénteken. „Fiastyúk” Baromfi- keltető GMK. Buda­pest XX., Dél u. 2. (Mil­lennium-telep HÉV- megálló). Tel.: 279-076/ 130-as mellék, este: 166-461. _______________ üo ntástégia kedvez­ményes szállítással ét egyéb bontási anya­gok kaphatók. Kecs­kemét, László Károly u. (Péter villamosság­szerelő mellett)._____ Vá llalat vagy szövet­kezet részére Tisza- kécskén, a termál­fürdőtől 5 percre, kétszobás nyaraló ki­adó májustól. Étkezé­si lehetőség megold­ható, szakszervezeti beutaltaknak is. Ér­deklődni lehet: Pilis, Csaba u. 12. 2721.____ Re luxavásár! RedőnyI Igényes munka, rek- lámár. Tel.: 277-351._ K 3-as paradicsom- és paprikapalánta március végétől szál­lítható. Fábián László. Ráckeve. Fecske út 19. Lakosságnak vállalok parkettalerakást, -csi­szolást, (anyaggal is), 1 db parkettacsiszoló gép eladó. Tel.: (76) 25-508. Cím: Kecske­mét. Árok u. 43. 6000. Madaii. _______________ MO GYORÓDI RÁGÓGUMI ÜZEMÜNK édesipari gyártói és csomagoló! munkakörbe dolgozókat keres. Szakképzettség nem szükséges. Kereseti lehetőség: 5000—6000 forint. Jelentkezés: az üzem vezetőjénél, RAKOSVÖLGYE MGTSZ, Mogyoród. tsz-iroda. Angol, német intenzív nyelvoktatás egyéni ütem szerint, havi 500 Ft-ért. 12 és 20 óra között ön akkor ke­resi fel nyelvtanárain­kat. amikor ráér. Ho­liday GM. 178-449. Német intenzív nyelv- oktatás kezdő, újra­kezdő és középhaladó kiscsoportokban, havi 500 Ft-ért. Holiday GM. 178-449. __________ Sz őlőoltványok, álla­milag ellenőrzötteket, (engedélyszám: 166.) utánvétellel szállítok. Fajtáim: pannónia. boglárka, ftttila, szö- lőskertek, saszla, mus- kátottonel, irsai. Csa­bagyöngye, I. osztá­lyú 22 Ft, gyökeres zalagyöngye 16 Ft. — Rostás Istvánná. Aba­sár. Fő út 167.________ Na poscsibe, előnevelt csirke fajtaválaszték­ból kapható. Budapest XVII., Bögöte u. 12. (Rákoskert)._________ ESKÜVŐI M fA KOLCSÖMZOj >» György u. Z9JÍ réro,:SgotnAÍ Esküvöiruha-kiilünle- gességek kölcsönzése a Délinél, szombati nyitvatartással. Bu­dapest XII., Gregusa u. 6. Előnevelt 2-3 hetes ijűshibrid és tojóhib­rid Jérce kapható hétköznap 17 órától, szombaton egész nap, Kecskemét. Hegedűs­köz 2. (Mátyás téri iskola utcáját._______ Mi ndennemű építő­anyag, nyílászáró- szerkezetek. fürdő­szoba! berendezések, csempe, mettlachi és más burkolólaook nagy választékban. Iparművészeti csem­pék — mintapéldány alapján — a helyszí­nen megrendelhetők. Epftő és asztalosml- nöséefl faáru kanha­tó. szabad hétfő. Vár- hldlné Rákoscsaba, Pécel! u 155 Telefonj 436-410. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megy.i Tanács lapja. Megjelenik — Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. — Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi Béla u Hírlapkiadó vállalat, Budapest, Blaha Lujza .tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató — A ._____________________________ Szerkesztőségi titkárság: 142-223.--------------­--------j----------------------------- FIGKSZERKESZTÖSEGEINK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1., Pf. iO. 2701. Telefon- 11-400 — Érdi Sz abadság út a. Pf. 14. BltÖO. Telefon: 20-796. Monori Hírlap, Monor, Kossuth u. 711'. Pf. Bj. 2201. Telefon: 157. — Nagykőrösi Hírlap, üt 45. Pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a és a Posta Központi JlírUp Irodánál (postacím; Budapest V., József nádor tér 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint * oldal 1,60 Ft, 12 oldal 2,20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43,— Ft, egy negyedévre 123,— Ft, félévre 253,— Ft, egyéni előfizetőknek éves -25 064 HU), ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0203-5467 (Erűi Hírlap), ISSN 0133—1937 (Gödöllői Hírlap), ISSN <tl33-i2651 (Monori Hírlap). vasarnap Kivételével — paponta. — Főszerkesztő• Sáel Amim _ 6. Postacím: (Budapest, ÍPf. 311. Irányítószám: 1446. _ ,Kiadta * szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130. —• Hírlap. «rd, Lenin út 33 . 2030. Telefon: 45-362. IGÖdöllBl Hírlap, Gödöllő. Nagykoros, Mosok tere 7. 2750. Telefon; 398. — Váci Hírlap, Vác. Lenin -;f;]Syar Posta. — Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél átutalássá! a KHI 213—96,162 pénzforgalmi Jelzőszámra. A lap árat előfizetés: 516,— Ft. — ISSN 0133—0659 Pest megyei Hírlap (Index: Huiap), ISSN fti33—2708 píRJJkőrösl Hírlap), ISSN 0133—2750 (Vasi

Next

/
Oldalképek
Tartalom