Pest Megyei Hírlap, 1982. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-14 / 190. szám

12 iwr« W \Jumw 1982. AUGUSZTUS 14., SZOMBAT m—I Iff f i? r ir — ■ Hétté «; 1 ka'l Aii /. ■ , 1982. augusztus 14. ’ Szombat. Marcell napja. A Nap kél 5.38 — nyugszik 19.59 órakor. A Hold kél — — nyugszik 18.05 órakor. 8 V ÁitíiAnm. rtTTVlrVsi Meleg és általában gyengén felhős, száraz idő lesz, mérsé­kelt széllel. De — főként szombaton és az ország észak- nyugati részén — helyenként átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és helyi záporok, zi­vatarok is előfordulnak. A zi­vatarok átmeneti szélerősödést okoznak. A hőmérséklet haj­nalra általában 14 és 19, szom­bat délutánra 28 és 32 fok ko­sé várhatók. A Balaton vize tegnap 11 árakor Siófoknál 24 fokos volt. Magyar plakátokkal Budapestre érkeztek ■ m&r Ismét úton vannak annak a ke­rékpáros béketúrának résztve­vői, amely Norvégiából Indult el július 21-én. A kerekező menet tagjai ma­gyar tiltakozó plakátokat visz­nek tovább. A miskolci vásárra Utazási kedvezmény Utazási kedvezményt nyújt a vasút azoknak, akik elláto­gatnak az augusztus 19—29-ig megrendezendő IX. miskolci ipari kiállításra és vásárra. A 33 százalékos kedvez­ményt az odautazok augusz­tus 18-án 0 órától, 29-én 12 óráig, a visszautazók augusz­tus 19-én 12 órától, 30-án 24 óráig vehetik igénybe. A kedvezmény kizárólag csak menettérti útra érvé­nyes, s az utazás nem szakít­ható meg. A látogatóknak a kedvezményes menettérti je­gyet a vásár bejáratánál le kell bélyegeztetniük. A 10 éven aluli gyermekek, vala­mint azok. akiket egyébként is csökkentett árú jegy illet, nem jogosultak további ked­vezményre. Magánkereskedők figyelmébe Új helyre kttltözfek A KISOSZ Pest megyei Szer­vezete a Népköztársaság útjá­ról a Budapest V. kerületi Nép­hadsereg utca 28. szám alá köl­tözött. Irányítószámuk: 1055. Telefonjuk: 115-065. Tájékoztatjuk tisztelt ügyfelein­ket. hogy dunakeszi, Duna- parti lakótelepi szolgáltatóház­ban patyolat vállalóhelyün­ket 1982. augusztus 16-án megnyit­juk. Szolgáltatásainkkal állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére. Vegytisztítás. pi­peremosás, kilós mosás, olajos mosás, bőr- és szőnyegtisz­ti tás. KITÜNTETÉS Az NDK Népek Barátsága Ligájának legmagasabb kitün­tetését adta át Günther Zum- pe, a drezdai Zeit in Bild igazgatója Siklósi Norbertnek, a Lapkiadó Vállalat igazgató­jának. ELHUNYT ZSIGA PÄL Zsiga Pál, a spanyolországi nemzetközi brigádok egykori harcosa 74 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása augusztus 18-án 15 órakor lesz a Farkasréti te­metőben. Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége KEDDEN TEMETIK NAGYPÁL LÁSZLÓT Az Operaház igazgatósága közli, hogy Nagypál László magánénekes temetése augusz­tus 17-én, kedden 16 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Soron kivül Személyi számok A személyi igazolvány 1982. szeptember 1-től már csak a személyi számmal együtt érvé­nyes. A személyi számok ki­osztása lényegében már befe­jeződött, néhányan azonban még nem kapták meg a 11 számjegyből álló számot', ezért az Állami Népességnyilvántar­tó Hivatal kéri azokat az ál­lampolgárokat, akik még nem vették át a személyi számukat, forduljanak a lakóhelyük sze­rint illetékes tanácshoz, ahol soron kívül megkapják azt. — Állat- és kirakodóvásár. Vasárnap megyei városaink közül Nagykátán és Monoron várják az érdeklődőket. Mo­noron vasárnap autóvósárt tar­tanak. A héten A lofió nyerőszámai A Sportfogadási és Lottő Igaz­gatóság közlése szerint a Kisbé­ren megtartott 33. heti lottósorso­lás alkalmával a következő szá­mokat húzták ki: 35,64, 65,86, 88 KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt: — Zenés műsor. 8.00: Hírek. 8.27: Családi tükör. 8.57: Mit — hol — mikor — ho­gyan? 9.12: Béres János műsora. 9.52: Fúvószene. 10.00: Hírek. 10.05: Szerkesszünk együtt! 12.00: Déli krónika. 12.30: Déli zeneparádé. 12.35: Orvosok a mikrofon előtt. 13.30: Halászat és haltenyésztés. 14.00: Hírek. 14.05: A hét embere. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 14.25: Magyarán szólva. 14.40: Irodalmi figyelő. 15.10: Lemezmúzeum. 15.42: Tillat Aurél. 16.00: 168 óra. 17.30: Egy rádiós naplójából. 18.15: Hol volt, hol nem volt..; 18.30: Hírek. Sporthírek. 18.45: A szülőföld muzsikája. 19.48: A Rádiószínház bemutatója. 20.43: Grieg-táncok. 21.05: Puccini: A köpeny. Opera. 22.00: Hírek. Sporthírek. 22.15: Európa hangversenytermei­ből. 23.40: Gordonkamuzsika. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Melódiakoktél. 1.58: Himnusz. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. 8.05: Operettfelvétclekből. 9.00: Játéktörténeti sorozat. 9.58: Történeteim. 10.30: Hírek. Ütközben. 10.35: Győztesek klubja. 11.05: Dzsesszfelvételekből. 11.30: Hírek. Ctközben. 11.35: Térzene. 12.00: Jő ebédhez szől a nóta. 12.48: Triptichon. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. COCK VAN AELST NÉGYSZAZNYOLCVAN ÉVE, 1502. augusztus 14-én született, és 48 éves korában, 1550-ben hunyt el Cock van Aelst né­metalföldi építész, szobrász, falkárpit- és üvegfestmény- rajzoló, V. Károly császár ud­vari festője, az idősebb Brue­ghel apósa. Sokoldalú művész volt. A többi között lefordította fla- mand nyelvre Vitruviust és Serliót. Hosszabb olaszországi tanulmányutat tett, amelyről 1527-ben tért vissza, s előbb Antwerpenben, majd Brüsszel­ben élt. Építészi munkái közül sajnos csak az antwerpeni vá­rosháza északiasan reneszánsz kandallója maradt az utókorra. Műhelyében szövette X. Léó pápa Raffaello kartonjai után a híres vatikáni faliszőnyege­ket, majd Raffaello tanítványai kartonja nyomán a 20 darabból álló, úgynevezett Giochi di Put- tit; ennek eredeti példányai az évszázadok során elvesztek. Ugyancsak Aelst műhelyéből kerültek ki a Jézus életét áb­rázoló művészi darabok, A világhírű Giochi di Putti négy darabjának XVII. századi másolata egyébként a budapes­ti Iparművészeti Múzeum tu­lajdonában van. Ugyancsak az Iparművészeti Múzeum őrzi az úgynevezett Győri kárpitot, amely szintén Cock van Aelst nevével van kapcsolatban. Nevezetes műve, leghíresebb festői alkotása az Utolsó vacso­ra Liege-ben (1530). majd en­nek ismétlése Brüsszelben (1331). Sokan hiszik azt, hogy bár nem vizsgázott szakértők, még­is meg tudják különböztetni a mérges gombát az ehetőtől. Augusztus 11-én egy újabb tragikus eset szolgált figyel­meztetésül, hogy csak szakér­tő által ellenőrzött gombát szabad fogyasztani. Sánta Sándorné hatvan­nyolc éves nyugdíjas asz- szony éjjel huszonhárom óra­kor váratlanul elhunyt Tö­rökbálint, Pistály dűlői ví- kendházában. A vizsgálat ed­digi megállapításai szerint sa­ját szedésű gombát fogyasz­tott, ami mérgező volt. Az ügyben a vizsgálat folyik to­vább. 14.09: Magunkat ajánljuk, 16.00: Újdonságainkból. 16.30: Hírek. Ütközben. 16.35: A bajadér. Operett. 11.30: Belépés nemcsak tornacipő­ben. 18.30: Hírek. Útközben. 18.35: Sportkrónika. 19.00: Slágerek mindenkinek. 20.00: Népzenekedvelőknek. 20.30: Hírek. Útközben. 20.35: Sporthírek. 20.10: Közkívánatra! 22.00: Slágermúzeum. 23.00: Hírek. Sporthírek. 23.15: Dzsesszlcmezekböl. 24.09: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 7.00: Román és szlovák nyelvű műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjclentés. 8.11: Albert de Klerk orgonái. 9.00: Wagner operáiból. 9.15: Schumann: fisz-moll szoná­ta. 10.25: Slágerlista. 11.00: Hírek. 11.05: Saint-Saens műveiből. 12.34: Reflektorfényben egy ope­raária. 13.00: Hírek. 13.07: Lemczbőrze helyett... 14.00: Üj lemezekből. 15.02: Oscar ePterson zongorá- zilc, 15.37: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. 16.30: Kamarazene. 17.10: Régi hangszerek világa. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Félóra népzene. 18.40: A magyar széppróza száza­dai. 18.55: Radnóti Miklós verse. 19.00: Hírek. 19.05: Ránk) Dezső zongorahang­versenye. 20.37: Itt mindenki németül beszél. 21.23: Népdalfelvételekből. p A szentendrei IIEV-en Kísérleti ajtók A BKV értesíti az utazókö­zönséget, hogy augusztus 16- án. hétfőn üzemkezdettől a szentendrei HÉV-vonalon kí­sérleti jelleggel egy hatkocsis szerelvényen harminc napig új. központilag vezérelt auto­mata ajtóműködtetöt üzemel­tet. A kísérlet kapcsán a BKV szakemberei a fokozott bal­esetveszélyre hívják fel a fi­gyelmet, egyebek közt arra; hoffv a szerelvényen az ajtó­nak támaszkodni különösen veszélyes, mert a megállók­ban az ajtók önműködően ki­nyílnak még akkor is, ha nincs le-, vagy felszállni szándékozó utas. Jónást elaltatták Sikeres fogmutét Sikres fogműtéten esett át a Fővárosi Állatkert Jónás nevű vízilova. Kedvenc fog­lalatoskodása vasrácsának rág- csálása közben több darabra törött az egyik zápfoga, amit az orvosok 40 perces műtét­tel távolítottak el. A nagy testű vízilovat ugyan elaltat­ták, de még így is öten asszisz­táltak a fog vésésénél. Gombamérgezés gyanújával szállítottak kórházba 14 Vác környéki lakost, csütörtökön az esti-éjszakai órákban. Nyolcukat a Korányi kórház­ban ápolják, közülük az egyik szedte a gombákat, s a bősé­ges zsákmányból adott az is­merősöknek, rokonoknak is. Három gyermek is evett a gombából, őket a Heim Pál kórházban tartják megfigye­lés alatt — egyelőre tünet­mentesek, s a többiek állapo­ta sem súlyos. A mérgezést feltehetően farkas tinoru gom­ba okozta, a vizsgálata még tart az Országos Éleimezés- és Táplálkozástudományi In­tézetben. 21.38: Lassus: Sacrae lecolnes. 22.29: Hol van a gép? 23.30: Hírek. Idöjárásjelentés. 23.33: Műsorzárás TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna. 9.05: A cirkusz fényei. 9.30: Én sem vagyok itthon. 9.40: Varázsgömb. 10.20: Életet az éveknek. 10.50: Autó-motor sport. 11.10: Kórház a város szélén. 14.50: Mese a nyúlról. Koreai báb­film. 15.35: Paganini élete. Olasz film. 16.45: Hírek. 16.50: A magyar búza. 17.35: ÜJ egymillió fontos hang­jegy. 17.50: HAZ-tartás. 18.30: Főzőcske. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hfradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Szombat esti filmkoktél. Breki és a többiek. 20.30: Madigan. Amerikai bűnügyi film. 21.40: Menő Manó. Olasz—angol rajzfilm. 21.45: Humor Harold. Amerikai burleszkfilm. 22.10: Bolondos leg-szikon. Angol rővidfilm. 22.35: Menő Manó. 22.40: Discomagic. Amerikai zenés film 23.00: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 18.05: Hétköznapok anatómiája. 18.30: Motorcsónak-világbajnokság. 19.30: Tv-hfradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Zenés nyári esték. Leoncavallo: Bajazzők. 21.10: Tv-hfradó, 2. 21.30: Terápia. Lengyel rajzfilm. 21.40: Most és mindörökké. 3. rész. Ez a hétvége már a nyarat búcsúztatja. Az időjárási előrejelzés sze­rint ugyan most még bőségesen lesz alkalmunk szabadtéri programok látogatására, stran­dolásra, kirándulásra, de már egyre bővül a zárt térben meg­rendezett események választé­ka. Csongrádi napok A hétvége legszínesebb lát­ványosságának a csongrádi na­pok ígérkeznek. Ezek kereté­ben szombaton rendezik meg Békés, Szolnok és a házigazda Csongrád megye kubikosainak találkozóját. Tizenkét csapat méri össze itt szakmai tudá­sát. A találkozó egyben emlé­kezés az elődökre, akik egykor sok tízezer kilométer hosszú­ságú csatornát ásva zabolázták a vidék folyóit. A Viharsarok kisemmizett ag­rárproletárjai között is legjob­ban kiuzsorázottak voltak a ku­bikosok. Többségük Csongrád és vidékének lakói. A kegyetlen nyomor, a munkanélküliség so­kukat kényszerítette arra, hogy hátukon tarisznyával, lapáttal, csákánnyal, kis talicskájukat maguk előtt tolva gyalog indul­janak a főváros felé, szerencsét próbálni. A 20-24 filléres napi­bér mellett sem tudtak sokan itt munkához jutni. Hányatott sorsuk, a fővárosi öntudatos ipari munkássággal való talál­kozásuk vezettte sokukat a for­radalmi munkásmozgalomba. Közülük kerültek ki a legöntu- datosabb, legharcosabb agrár- proletárok. A csongrádi talál­kozón az utódok, most róluk is emlékeznek. A csongrádi napok látványos eseményei közé tartozik a szombati népi lakodalmas me­net is. Vasárnap kézműiparo- sok és népművészek tartanak kirakodó vásárt, és amatőr színjátszók — közöttük a cse­peli Utcaszínház tagjai — szó­rakoztatják a közönséget. Színházi esték Ugyancsak szentendrei prog­ram a Mozgó színház. A Bu­dapesti Könnyűipari Szövet­kezetek Szövetségének együtte­se ma, szombaton és holnap, vasárnap este a központi álta­lános iskola udvarán mutatja be Schiller Ármány és szere­lem című művének Hasek, Heller és Pinter átdolgozása nyomán készült változatát. Sikátori séták Még mindig Szentendrénél •maradva érdekes programot ígér a Dunatours (Pest megyei Idegenforgalmi Hivatal). „Si­kátori séták” elnevezéssel. A csoportok idegenvezető kísére­tében a hivatal Somogyi—Ba­csó-parti irodája elől kétórán- ként indulnak. A városnak egy-egy olyan út­vonalát járják be, a zegzugos romantikus nevű utcákon, mint például a Borpince utca, a Rab- Ráby tér, az Avakumovics-köz, vagy a Szamárhegy, amit egyébként ritkán keresnek fel a látogatók. Tudományos témák Nemcsak a tudósokat, hanem a társadalom széles rétegeit is élénken foglalkoztatják az em­beri települések jelenlegi és jö­vőbeni gondjai. E témakörben tartanak a nagyközönség be­vonásával előadásokat ma Szentendrén a művelődési köz­pontban. Az Eszperantó Ifjú­sági Világszervezettel közösen rendezett előadás és vitasoro­zat előadói közt találjuk töb­bek közt Ferge Zsuzsa szocio­lógust. Vekerdy Tamás pszicho­lógust valamint a külföldi résztvevők közül Elio Aronson szociál-pszichológust és V. A. Luszinszkyn genetikust is. Kiállítások Jó programnak ígérkezik a megyei kiállítóhelyiségek szá­mos látványossága. A nagykő­rösi Arany János Múzeumban közösen mutatkozik be Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét a Me­zővárosi népművészet című ki­állításon. Nagykőrös és Kecskemét a mezővárosi fejlődés sajátos út­ját járták be — olvassuk a ki­állítás ismertetőjében. E fejlő­dés keretében nemcsak az egy­házi és világi hatóság feliérése alakította a mezővárosi népmű­vészetet. hanem a gazda és pa­rasztember egyaránt értettek tetszetős használati eszközök készítéséhez. Ezekből a hagyo­mányokat őrző tárgyakból gyűj­töttek sok érdekes látnivalót a nagykőrösi kiállításra. A képzőművészet iránt ér­deklődőknek érdemes felkeres­ni Törley Mária szobrászmű­vész első bemutatkozását a tá- piószelei Blaskovich Múzeum­ban. Aki a megyehatáron túl I» hajlandó elutazni egy érdekes látványosság kedvéért, annak ajánlható, hogy keresse fel a hercegszántói kisgalériában Szabó István Munkácsy-díjas érdemes művész alkotásaiból rendezett az Ember és a ló címen pénteken megnyílt ki­állítást. Zenei események Augusztus 14-én este 7 óra­kor tartják a vácrátóti botani­kus kertben a nyári hangver­senysorozat utolsó előadását. A műsoron Britten-, Mozart-, Haydn-művek szerepelnek. A könnyűzene kedvelőinek a Váci Mihály művelődési köz­pont rendezésében a veresegy­házi strandon szombaton este tartanak szórakoztató műsort. A „Made in Hungary”-ból is­mert Flört együttes mellett Nagyiványi Péter pantomim­művész is közreműködik. A műsor után éjfélig disco szó­rakoztatja a közönséget. Ne feledje... ha arra jár, hogy KŐSZEGEN az öregtorony­ban Pérely Zsuzsa és Solti Gi­zella, a tavalyi VI. fali és tex- tilbienálé díjnyertesei rendez­nek kiállítást. NYÍRBÁTORBAN a refor­mátus műemlék templomban este 8 órakor hangversenyt tar­tanak. A műsoron Kodály- és Verdi-művek szerepelnek, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, valamint a nyíregyházi egye­sített kórus előadásában. PÉCSETT a Városi Galéria Széchenyiek kiállítótermében 71 művész munkáiból orszá­gos kerámiabiennálét tartanak. BUDAPESTEN a Kassák- emlékmúzeumban augusztus 15-től fogadja a látogatókat a „Kollázs a magyar művészet­ben” című kiállítás. MISKOLCON a motorspor­tok kedvelői, a Népkerti pá­lyán, a nemzetközi Grand Prix salakmotorverseny izgalmai­ban vehetnek részt vasárnap délelőtt. A GYERMEKEK SZÓRA­KOZTATÁSÁRA a Budapesti Hűvösvölgyi szabadtéri színpa­don vasárnap délelőtt 11 óra­kor az Állami Bábszínház mű­vészei mutatják be a János vi­tézt. Előzetes A jövő hét érdekesebb kul­turális eseményei közül a ze­nekedvelők figyelmét hívjuk fel arra, hogy hétfőn este az Óbudai esték keretében a Zichy-kastély udvarábaji Beet­hoven, Esz-dűr zongoraverse­nyét és VII szimfóniáját mu­tatják be Baranyay László köz­reműködésével. A Magyar Ál­lami Hangversenyzenekart Ro­berto Benzi vezényli. A hét érdekes zenei esemé­nye csütörtökön Trajtler Gábor orgonahangversenye a Kálvin téri református templomban. ★ Műsort ajánló leveleiket leg­később hétfőn, expressz adják postára rovatunk címére: 1446 Budapest, pf. 311. Hétfő után telefonon kérjük jelentkezésü­ket a 141-253, vagy a 330-702- es számon. Kasznár Zoltán —B»A RÁPIÓ~ÉS TV MtfsOKÁBÓLBM Á nyári hónapokban megváltozik szerkesztőségünk tele- fonügyeleti rendje. Ha közérdekű gondja van, vagy segítségre szorul, az eddig megszokott szám helyett hívja fel a 131-248-at, 9 és 17 óra között várjuk jelentkezését. Ismét egy áldozat Mérges gombát ettek PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik -5 hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: Sági Agnes. — Főszerkesztő-helyettes: Árkus, István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, pf. 311 Irányiiószám: 1146. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó; TiU Unre igazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal, központi .telefonja: 343—100 és 336—130. — ______________________________________liorKSZ^KESZTöSE<?É!NK: ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér I. Pf. 19 3701. Telefon: 11—100. - Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33. 2030 Telefon: 45-352. Gödöllői Hírlap, Gö döllő Szabadság út 2 Pf 14 3100. Telefon: 81-96. - Monori Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 398 - váci Hírlap, Vác. Lenin ót 45 Pf 32 2601 Telefon: 10-005. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahivatalnál. » kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 1« pénzforgalmi jelzőszámra. A lan ára- 8 oldal 140 Ft. 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre t02,- Ft. félévre 204,- Ft, egyént előfizetőknek éves előfizetés: 400,- Ft. - ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (index: 25 064 HU). ’iSSN 0133—2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 9133—1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133--2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133—2708 (Nagykőrösi Hírlap). ISSN 0133 -275» (Váci Hírlap). ’’ • , / ’

Next

/
Oldalképek
Tartalom