Pest Megyei Hírlap, 1994. október (38. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-29 / 254. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. OKTOBER 29., SZOMBAT Poly-Mix-rejtvénypályázat IV. EZEKET 18 Mid TALÁL HATJA APOLY- MIX KFT NÉl KONYHA KENT MAGAS HÁZ JELZŐJE NÖVÉNYI RÉSZ KARIBI VARÁZS­LAT FENTRÖl NYÍIJT V­OSZTRÁK ÉNEKES V— PEST M l LAKOS ESZKÖZ [ V ST~ EZEN A HELYEN FÁSULT KELET. RÖV BÍCS M 1ELV8ÉQ MAGATOK IRÁC > V í> V V V V V V V--! t P o RITKA FÉKEI HÉV > TC. ÉRÁN CIÁUL RÉoies cs > ORES TOKI APRÓ LŐSZER > ; V V ÉSZAK RITKA SAG > REPÜLŐ Ö3HULLÖ > TÁJÉ­KOZTAT > KW CSAPAT > T7­TOVA JANEIRO TÍZÓRAI AZÉRT > V Üzlj0CHAi ÚRNAK SZÚÜT Citpil» HELYE > V C3IQA FAJTA > ÉSZAK­AMERIKA VÍZESÉS í VILA OlTO OAZ > V KIFEJE­ZÉSI MÓD (RÉOIES) > KI RAlyA: IAIO OPERA > A SZO­BÁBA CSÖRTET % r TÉL KÉZ OETEI > ÓNO KÉRDŐ 37ÖC8XA, > BÁRIUM cüköT Állat > V MOHÁ­DÉN pfcPES ítél > RUHA AMYAOOT IEVARR > V KÖNNYEL M0 ÉLET MŰVÉSZ ns*?­V > ETUS V ORR. ANGOLUL > AZ A MÁSIK KIRÁLYI SZÉK SZÉT MÚZSÁJA > TAMADAl > v INDÍTÉK KELVIN > |IDÉI TERMÉSŰ ITAL, MENY­ASSZONY VESZTE 3ÉO ÖSVÉNY LEKVÁR V > V GYORSAN EZEN A NAPON > ~^7~ > ”'V~ NÖVfNV ALSÓ RÉSZE V KUTRI­CA > KÉRÉSZ TOL > V HEVESI HELYSÉG MATEMA TWA. ROv > HARCIAS Nö > ENER­GIA > A keresztrejtvény megfejtői között, ka­rácsony előtt, 1 darab 50 ezer forint ér­tékű Vezúv gázkészüléket sorsol ki a gödi Poli-Mix-üzletház. (Ezen a sorso­láson csak azok vehetnek részt, akik mind a tíz fordulón részt vettek, s he­lyes megfejtéseket küldtek be szerkesz­tőségünk címére.) Persze nemcsak egy­szer lehet nyerni! A keresztrejtvények megfejtői között ugyanis hetente egy darab 3 ezer forintos, valamint két da­rab 1500 forint értékű vásárlási utal­ványt sorsolunk ki, mely a Poly-Mix üz­letházában beváltható. A keresztrejtvény megfejtését a meg­jelenést követő egy héten belül kell a Pest Megyei Hírlap címére (Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. 1446) bekül­deni Poly-Mix-rejtvénypályázat megje­löléssel. Rejtvénypályázatunk II. fordulójának helyes megfejtése: Korszerű padlófűtési rendszerek. 1500 forint értékű vásárlási utalványt nyert: Gilon Ferencné, 2721 Pilis, Nyáry Pál út 2. és Schein Ivánné, Buda­pest, Lovag u. 15. fsz. 4. 3000 forint értékű vásárlási utalványt nyert: dr. Csővári Ervin Vác, Űrhajós u. 3. 2600. A nyereményeket a Poly-Mix üzlethá­zában vehetik át nyerteseink, címe: 2132 Felsőgöd, Rákóczi út 103—105. Tele­fon: (60)-336-789. Színházi előadások Budapesti Bábszínház: ma délelőtt fél 11 -kor és délután 4-kor Minden egér szereti a sajtot. Hol­nap délelőtt fél 11-kor és délután 4-kor Gulliver Li- liputhan, este 8-kor Far­kas a mezőn. Budapesti Kamara- színház a Józsefvárosban: ma délelőtt 11 -kor Elefáni és barátai az élővilágért. Holnap délután fél 3-kor Ludas Matyi. A Honvéd Táncegyüttes vendégjáté­ka. Erkel Színház: ma este 6-kor és holnap este 7-kor Don Giovanni. Holnap délelőtt 11-kor Dózsa György. Fővárosi Operettszín­ház: ma este 7-kor és hol­nap délelőtt 11-kor Cir­kuszhercegnő. Holnap este 7-kor Őrült nők ketre­ce. József Attila Színház: ma este 7-kor Illatszertár. Holnap délelőtt 11 -kor Én és a kisöcsém. Aluljáró: holnap este fél 8-kor Gye­rekek és katonák. Katona József Szín­ház: ma este 7-kor Levél nővéremnek 2. Holnap este 7-kor Szentivánéji álom. Madách Kamara: ma este 7-kor Páratlan páros, éjjel fél 11 -kor Élelem bé­re. Holnap délután fél 3-kor Apácák, este fél 8-kor Ölelj át! Madách Színház: ma este 7-kor Stuart Mária. Holnap este 7-kor József és a színes, szélesvásznú álomkabát. Magyar Állami Opera­ház: ma és holnap este 7-kor Harangozó-emlék- est. Holnap délelőtt 11-kor Don Pasquale. Nemzteti Színház: ma este 7-kor Az ugató ma­dár. Holnap délután 3-kor János vitéz. Pesti Színház: ma este 7-kor Utazás az éjszaká­ba. Holnap este 7-kor Macskajáték. Radnóti Színház: ma este 7-kor El nem küldött levelek. Holnap délelőtt 11-kor és délután 2-kor Micimackó. Várszínház: ma este 7-kor Warrenné mestersé­ge. Holnap este 7-kor Bánk bán. Refektorium: holnap délután 3-kor A szerelem és halál játéka. Vidám Színpad: ma este 7-kor Jézusom, szerel­mes vagyok, éjjel fél 11-kor Óvön alul. Holnap este 7-kor Négy meztelen férfi. Kis Színház: ma este fél 8-kor Üldöznek a nők. Holnap este fél 8-kor Psyché megidézése. Vígszínház: ma este 7-kor Össztánc. Holnap este 7-kor A padlás. * Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház: ma este 7-kor és holnap délután 3-kor Feketeszárú cseresz­nye. Kelemen László Stú­diószínház: ma este 7-kor Szomorú vasárnap. Székesfehérvári Vörös­marty Színház: holnap este 7-kor Zsuzsi kis­asszony. A Tatabányai Já­szai Mari Színház és a Soproni Petőfi Színház vendégjátéka. Egyházi élet § A nagykőrösi re­formátus egyház hírei október 30-a és november 5-e között. Istentiszteletek: októ­ber 30., vasárnap: 8.30 Kocsér (Kossuth u. 5.): Pintér Gyula, 9.00 Bokro- si imaterem (Szigethy Warga-iskola, Batthány u. 7.): Kovács Dávid, 9.00 Felszegi imaterem (Hunyadi u. 31.): Fodor Ferenc, 10.00 gyermek­istentisztelet (Kálvin-te- rem, Szolnoki u. 5.): Tóth Kása István, 10.00 templom: Pintér Gyula, keresztel: Fodor Ferenc, 10.40 Nyársapát (ált. is­kola): Kovács Dávid, 11.15 Kopa-iskola (Szol­noki u. 67.): Pintér Gyu­la, 17.00 templom: Pin­tér Gyula. 15.00 Hittano- sok reformációi emlékün­nepe szeretetvendégség- gel egyben. Szeretettel hí­vunk és várunk minden­kit. Október 31., hétfő: Re­formáció emlékünnepe. 8.30 Iskolai istentisztelet a templomban: Pintér Gyula. 17.00 templom: Fodor Ferenc, ágondá- zik: Pintér Gyula (úrva­csoraosztás). November 1., kedd: 15.00 halottak napi isten- tisztelet a temetőben: Pin­tér Gyula, Fodor Ferenc. Bibliaórák: November 1., kedd. Házi bibliaóra (Kispál Jánosné, Széche­nyi tér 11.): Fodor Fe­renc. November 2., szer­da: 17.00 Felszegi imate­rem (Hunyadi u. 31.): Fo­dor Ferenc, 18.00 Kopa- iskola (Szolnoki u. 67.): Pintér Gyula. Szeretettel hívunk és várunk minden­kit! November 3., csütör­tök: 17.00 Kálvin-terem: Kovács Dávid. Novem­ber 4., péntek: 15.00 ser­dülők bibliaórája (Kál­vin-terem): Tóth Kása Ist­ván. 18.30 öreg-fiatalok bibliaórája (ifjúsági te­rem, Szolnoki u. 5.): Pin­tér Gyula. November 5., szombat: 16.00 ifjúsági bibliaóra (ifjúsági terem): Tóth Kása István. Hétkezdő reggeli áhi­tat: november 1., kedd: 7.40 templom: Tóth Kása István. Hét végi hálaadó isten- tisztelet: november 5., szombat: 17.00 templom: Fodor Ferenc. Tésztakészítés: novem­ber 2., szerda: 9.00 Bok- rosi imaház: Kovács Dá­vid. Konfirmációi órák: fel- szegieknek: kedden és pénteken 16.00 órai kez­dettel a Kálvin-teremben. Vezeti: Kissné Tóth Gabri­ella. Alszegieknek: ked­den és pénteken 17.00 órai kezdettel a Kálvin-te­remben. Vezeti: Pintér Gyula. Nyársapátiaknak: vasárnap délelőtt 11.30 órai kezdettel az általános iskolában. Vezeti: Kovács Dávid. OTP-PÁLYÁZAT 4. Vízszintes: 1. Hetven éve ünnepük világszerte, október utolsó munkanapién. 1.4. Alarm. 1$. Ido­mítópálca része. 16. Körmöt 17. Araszt. 19. Össze­törte. 20. Lakásrósz! 21. Szappanmárka. 23. Kézben fogá. 25. Szótoldalék. 26. Sérthetetlen do­log. 28. Lotty. 29. Református. 31. Tó jege teszi. 32. Felvonó szerelése. 35. Lantén. 36. Istálló. 37. Katonai egység. 38. YE. 39. Adó. 40. Lagymatag. 41. Borsod megyei község. 44. Székesegyház. 46. Törött kapa! 47. NKE. 48. Kettős betű. 49. Pipa közepe! 50. A megyében 12 OTP-flókban jutha­tunk hozzá ehhez a szolgáltáé shoz. 54. Rossz kívánság. 56. Neo. 57. Krétafej! 58. Bázis. 59. Apró. 61. Levélben közölték. 64. Az egyik szülő becézve. 65. Római részlet! 66. Jelmondat. 68. ... Lanka. 70. Lengyel gk. jelzése. 71. Szárnyas étel. 74. Kereket old. 76. Zaklatni. Függőleges: 1. Az OTP Rt. által támogatott or­szágos sportverseny (megyei döntő: május 27., Százhalombatta). 2. Légiposta. 3. Káka Arnold. 4. Az Apeh szedi. 5. Rongál. 6. Knock out, 7. Lapot ad. 8. Skócia királynője volt (Mária). 9. ízesít. 10. Rossz szellem. 11. GNA. 12. IY. 13. ... rejt (titkol). 18. Földegyengető gép. 22. OBF. 24. Komp. 25. Sírdogál. 27. ...való (elemózsia). 30. A takarékos­ság gondolatának apostola volt Magyarországon. 31. Rádium. 33. Női név. 34. Tetúpete. 39. Halit. 40. Láng Mónika. 42. Bolgár pénz. 43. A háta mögött leszólni. 45. Valamiből a lehető legjobb. 48. Tisztálkodószer. 50. Véka egynemű betűi. 51. Re­formálás. 52. Ruhátlan kép. 53. Ilonka. 55. Ozmi- um. 60. Filmrendező (Ferenc). 62. Növényi sejt. 63. Ukrán félsziget. 66.... Nap (lap). 67. Kevert tok! 69. ENSZ szervezet. 72. Dák Palkó. 73. Argon. 75. Egyforma betűk. A megfejtéseket a Hírlapkiadó Kiadási és Hirdetési Részvénytársaság Alap Reklámügynökségének (Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. 1959) küldjék el. A levelezőlapra Írják rá: OTP-pályázat 4. Beküldé­si határidő: egy hét. A helyesen megfejtők között 500 forintos könyvutal­ványokat sorsolunk ki. Az OTP-pályázat 3. helyes megfejtése: bankjegy­váltó automata, betéttitok, ügyfélkártya, takarék- csekk. 500 forintos könyvutalványt nyertek: özv. Mako- vics Sándorné, Vác; Szabó Gyula, Budapest; Fehér László, Üllő; Zakar Tiborné, Cegléd; Igaz Lászlóné, Kiskunlacháza; Szeidler Sándorné, Pilis; Szóládi Józsefné, Budapest; Cisarovsky Frigyes, Érd; Reitli József, Budapest; Tamássy József, Gödöllő; Hu- gyik Lajosné, Cegléd; Reichart Gézáné, Budapest; Laczkó Lászlóné, Budapest; Lőre József, Gödöllő; özv. Kapócs Ferencné, Budapest; Vaszilkó Ferenc­né, Budakalász; Mis/tyovszkiné Fekete Mária, Göd; Buzogány Attilánó, Érd Vili.; dr. Csővári Ervin, Vác; Preczka Jánosné, Albertirsa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom