Pest Megyei Hírlap, 1985. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-22 / 44. szám

fllinspiai bit|nokok Gödöllőn Gaudini után Az előkészületek izagalma lassan a tetőfokára liág Gödöl­lőn. Érthető módon, hiszen az 1984. évi Gaudini Kupa nemzet­közi férfi tőrcsapatverseny után ezúttal újabb, nagy jelentősé­gű sportesemény lebonyolítására vállalkoztak a gödöllőiek, akik ezúttal négy nemzet kardvívó-válogatottjait fogadják, akik a Santelli Kupa elnyeréséért vetik be tudásukat február 23-án, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem impozáns sportcsarnoká­ban. 1985. FEBRUÁR 22. Lemondás, halasztás Dátumügyek A hideg idő nem éppen esz­ményi a focisták számára. Va­jon lejátszhatők-c a vasárnap­ra kiirt kupamérkőzések? — a PLSZ vezetői a hét elején erről beszélgettek az edzőbi- zottság tagjaival, és néhány szakosztály képviselőjével, akik zöld utat adtak. Eddig is) havas pályákon zajlottak a barátsá­gos mérkőzések, és az egyesü­letek felkészülési programéi­ban az MNK-talátkozó is sze­repel — vélekedtek. Persze, azért gondok Is akad­nak. Így például a Diósd—D. Kőolaj találkozó pályaválasztói jogát felcserélték a diósdi já­téktér kímélése miatt. Az Al- sónémedi—Üllő találkozó elma­rad, az Esze T. SE—GEAC meccset március 6-ra halasztot­tak. Egyébként nem szokatlan az ilyen havas környezet a kupa- nyitányon. Néhány évvel ez­előtt például a PLSZ felkérte a sportköröket: gondoskodja­nak meleg teáról a labdarúgók számára. Időponttéma a PLSZ körlevelében is szerepel. Vala­mennyi szakosztályhoz 22 kér­désből állő anyagot küldenek ki. Többek között arra várnak választ: mikor legyen az őszi és a tavaszi bajnoki rajt, il­letve finálé, miikor rendezzék az MNK-nyitányt? — Heiner — — Kettős évforduló emeli ki még a nagy viadalok sorá­ból is az idei Santelli Kupát — hangsúlyozta beszélgeté­sünk legelején Gémest Zoltán főszervező. — Az 1896-os mil­lenniumi évforduló tiszteletére kiírt Mesterek Tornájára elő­ször hazánkba érkezett világ­hírű olasz kardjorgató, Italo Santelli, miután győzött, vég­leg Magyarországon telepedett le. Az eredményei révén vi­lághírnévre szert tett magyar kardozásért oly sokat tett Maestro 1945-ben halt meg, a róla elnevezett kupáért pedig 1955 óta versengenek a min­denkori meghívottak. Így most a 40, illetve 30 éves év­fordulók — ha lehet — még egy kicsit emelik a rendez­vény jelentőségét. ’Veradégesély A nyolcgyerekes sportcsalád tagja — közülük egyébként öten kardvívók, ketten pedig az asztalitenisz hívei — meg­említette, hogy egy évvel ez­előtt Olaszországban a ma­gyar nemzeti együttes nyert, így Gödöllőn érdekes vissza­vágóra van kilátás. — A hivatalos értesítés sze­rint az olasz válogatott azonos lesz a Los Angelesben győz­tes gárdával, tehát a Gödöllő­re ellátogató sportbarátok a Cyorsk®rcsoíra OSI Még nem dőlt el semmi páston láthatják majd Talla- Barbát, Negliót, Marint, Scal- zot, Maleottit és Archidiaco- nót. Nem vitás, a körmérkő­zéses sorozat fénypontjának a Magyarország—Olaszország összecsapás ígérkezik, ahol ér­zésem szerint a vendégek va­lamivel esélyesebbek. Körmérkőzés Ami persze nem jelenti azt, hogy a másik két csapatot ele­ve ki lehet pipálni, annál is inkább, mivel Francciaország és Románia is több, nemzet­közi mércével mérve is klasz- szis sportolót tud majd a csa­tába küldeni. A magyar ha­tosfogat egyébként a követke­zőkből áll: dr. Gémesi György (Vasas), Nébald Rudolf (BHSE), Nagy Péter (BHSE), Csongrádi László (Ű. Dózsa), Varga József (BHSE) és Szabó Bence (Ű. Dózsa). A Világ Kupa-győztes a legjobb ma­gyar kardozónak tartott Gedő- vári Imre (Ű. Dózsa) viszont ezúttal azért nem lép színre, hogy a fiatalok is bizonyítási lehetőséget kapjanak. — A négyes viadal jelentő­ségét növeli, hogy azon sze­mélyesen is részt vesz a dísz­elnök, a francia Roland ' Bio- telle, aki a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) díszelnöke. Ott lesznek Santelli oly sok sikert megért tanítványai, élü­kön az olimpiai bajnok Gere- vich Aladárral, Kovács Pállal és Kárpáti Rudolffal. A meg­nyitót a másik díszelnök, dr. Bíró Ferenc, a Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem rekto­ra mondja el szombat délelőtt 10 órakor, amelyen a Magyar Vívó Szövetség teljes vezérka­ra is megjelenik, A Nemzetiért Gémesi Zoltán arról is be­számolt, hogy a program vál­tozatosabbá tétele érdekében kiegészítő számokat is beik­tattak. Így bemutathatja tudá­sát a feltehetőleg szép számú nézőseregnek a ritmikus sportgimnasztikai válogatott, valamint a Bihari Néptánc Együttes is. Akik belépőt vál­tanak — ami egyébként nem kötelező —, azok o Nemzeti Színház építéséhez járulnak hozzá forintjaikkal. Jocha Károly Szerdán a városligeti Műjég­pályán megkezdődött az 1885. évi országos gyorskorcsolyázó összetett bajnokság. Az első nap után, arpelyen mind a férfiaknál, mind a nőknél 2— 2 számot bonyolítottak le, az összetettben Hunyady Emese, illetve Bíró Ferdinánd vezet, de egyikük sem érezheti ma­gát még páholyban. Eredmények. Nők: 500 m: 1. Hunyady Emese (MTK-VM) 43.75 mp, 2. Szikora Szilvia (Rozmaring SE) 45.82, 3. Kút­völgyi Erzsébet (Rozmaring SE) 46.81. 3000 m: 1. Szikora 5:05.66 p, 2. Hunyady 5:11.61, 3. Kútvölgyi 5:13.06, Az össze­tett állása két szám után: 1. Hunyady 95.685 pont, 2. Szi­kora 96.763, 3. Kútvölgyi 98.997. Férfiak: 500 m: 1. Temesi Imre (VM Közért) 40.92 mp, 2. Újvári Ottó (Rozmaring SE) 41.22, 3. Bitó Ferdinánd (MTK- VM) 41.29. 5000 m: 1. Bíró 7:50.78 p, 2. Temesi 7:55.47, 3. Takács András (VM Közért) 8:16.36. Az összetett állása két szám után: 1. Bíró 88.368 pont, 2. Temesi 88.467, 3. Újvári 92.420. A bajnokság tegnap este folytatódott, és lapzártáig még nem ért véget. Közgyűlési menetrend Pontrekorder hajósok Már több összeállítást ismertettünk Pest megyei egye­sületek elmúlt évi rangsoráról. Vajon mii a helyzet az olimpiai pontok alapján? Ennél az olimpiai sportágak­ban az országos bajnokságokon elért felnőtt-, ifjúsági, serdülőeredményeket veszik figyelembe. A Váci Hajó SE 105 ponttal vezeti a sort a Kossuth KFSE (55), valamint az 50 pontos Gödöllői EAC előtt. A többi pontszerző: Nagykőrösi Kinizsi 33, Abony 31, Olaj Lövész Klub 24, Csepel Autó 12, Ceglédi Vasutas 8, Váci Izzó MTE 6, Nagymarosi SE 5, Óbuda Tsz SE 4, Duna­keszi VSE 2, VOSE 1 ponttal. E rangsor éllovasa, a Váci Hajó ma tartja közgyűlé­sét, a Nagymarossal egyetemben. A jelentősebb klubok összejövetelének dátuma. Február 23.: Szilasmenti SK, Aszód, 25.: Ceglédi VSE, Csepel Autó, Nagykőrösi Ki­nizsi, 26.: Pestvidéki Gépgyár SK, Szobi SE. Március 1.: Váci Forte, Váci Izzó, 4.: Gödöllői SC, Érdi VSE, 5.: Kos­suth KFSE, 9.: Göd, 12.: Dunakeszi VSE. Több közgyűlés már lezajlott, a zárszámadások dan­dárja ezután következik. R. L. Fcrjáncz: esélyekről, eEIenieleltről Rajt a Costa Braván A knparéilő háza iáján Pécel—.Pilis a nyitányon Tegnap rajtolt a nyáron kellemesebb, tündér!, földközi-tengeri üdülőhelyen, Lloret de Marban, az egyik legpatinásabb spanyol rallye mezőnye, a Costa Brava, hogy három éjjel és két nap száguldás után kiderüljön, kik voltak a legfelkészültebbek cs ki teljesítette a legjobban a három kört, a verseny távját. A mezőnyben ott van a legjobb magyar autóversenyző, Ferjáncz Attila és navigátora, dr. Tandari János, ők a Váci Autójavító SE versenyzői. A rajt előtt telefonon beszéltünk a népszerű bajnokkal, Fcrjáncz Attilával. A labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupa megyei se­lejtezőjével párhuzamosan zajlik a viadal a Pest megyei Hírlap serlegéért. Az elmúlt esztendőben nem tartották meg a döntőt, s a tavalyról el­halasztott finálé vasárnap lesz; a Dány—Váci Izzó összecsa­pás. E két együttes a vasárna­pi MNK-fordulóban erőnyerő. Legutoljára 1983 szeptembe­rében vetélkedett a két dön­tős, a Dunavarsány és a Pé­cel. A péceliek birtokába ke­rült a vándorserleg, s kis klub- helyiségüket díszítette a kupa. A vasárnapi MNK-selejtező nyitányon Pécel—Pilis talál­kozó lesz. — A megyei másodosztályú bajnokságban már találkoz­tunk egymással. Otthonunk­ban mi nyertünk, Pilisen 2-1-es hazai siker született — mondotta Sári József pé- celi edző. — Az 1984—85-ös küzdelemsorozaton már nem találkozhatunk, hiszen más csoportban szerepelünk. Január 19-e óta készülődik a páceli csapat. A heti három edzés mellé hét végi előkészü­leti mérkőzések társultak. Ed­dig 8 barátságos találkozón jutott túl az együttes, s a má­sodosztályú rajtig még 3 vár rájuk. A tavalyi játékosgárda_ ké­szül, sorukban Berecz László, Szmolicza István, Bárány Jó­zsef, Nagy József, Ondrik István, Fazekas László, s az ifiből előlépett Berecz Antal, Fazekas András és Füzesi Ta­más. Tavaly a megyei MNK-se- Jejtezőben a Göd—Ferihegy SE és a Bag ellenében túljut­va kerültek a nyolc l^özé. Itt végül is búcsúzniuk kellett. Mivel 9 együttes képviselheti megyénket a folytatáson, a péceliek is ott voltaic az or­szágos mezőnyben, ahol az Építők ellenében alulmarad­tak. Jó szereplés a kupában, _ a másodosztályban. — Ezt vár­ják a péceliek, akik a 9. he­lyen állnak a csoportjukban, csupán egy pont választja el őket a negyediktől. — Reittcr — Holnap Megyei totó A megyei sportrejtvény-pá- lyázat idei első szelvényét, a pályázati tudnivalókkal együtt, holnapi számunkban közöljük. © Tavaly negyedik helyen végeztek Rothmans—Renault —5-Turbójukkal, megismétlik idén a bravúrt? Aligha. Sokkal több lóerőt gyűjtöttek vetélytársaink, erő­sebb motorokkal jöttek, mint az elmúlt esztendőben, s rá­adásul egyre, többen négyke- rékhajtású kocsikkal. Félel­metesek voltak az edzésen a Lanciáik, öten is vannak ezek­kel az erőgépekkel, olyan me­nők, mint Biazoni. Bettega és Regliasco. Aztán Demuth egy Audi Quattróval, a spanyol Bayo és szuper temperamen­tumos Ferrarija, s a legújabb rallye-sláger, a Peugeot-^205- Turbó—16, s a kormányánál Zanini. Itt van még a Roth­mans—Porschés angol Ber­gen is. Szóval van kikkel meg­mérkőzni, s ha az első tíz kö­zött végzünk, nem leszek elé­gedetlen. © Mi szól mégis a magyar bajnokpár mellett, vagy csak az esélytelenség nyugalma se­gít? — Persze ez jó, ennél csak az lenne jobb, ha esélyesek lennénk, persze reálisan. Azért talán a rendkívüli idő­járás kedvez nekünk. Pillana­tonként változik az ég, elborul és kiderül, esik és fúj. Éjsza­kánként nagyon hideg van, sokszor köd üli meg az uta­kat, s ami errefelé szinte cso­da, fagy is helyenként. A szo­katlan körülmények általában nekünk kedvezőek. A harma­dik szakasz jórészt murvás terepen zajlik majd, ez is jó nekünk, kevésbé jön ki a ló­erőhiány. s ellenfeleink is in­kább kellemes aszfaltos autó­záshoz, szoktak. Tavaly is ezen a szakaszon zárkóztunk fel az élbolyhoz. Q Milyen az új gyári mo­tor, sikerült valami csodálato­sat produkálnia a Renault- gyárnak? — Ezt majd a verseny után tudom megmondani, egyelő­re remélem, hogy sikerül vé­gigmenni, s nem lesz problé­mánk útközben. Szinte állan­dóan a kocsiban voltunk, éj­jel-nappal edzettünk, szoktuk a viszonyokat. Bízunk ma­gunkban és a helytállásban. Jó lenne EB-pontokat szerez­ni, s minél többet — mondta befejezésül a magyar rallye- ász. Roóz Péter közlemények Magánrendelőmet megnyitottam. Magneto- terápiás kezelést alkalmazok. Díjmentes ta­nácsadás és előjegyzés a 22-54-50-es telefo­non. köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, jó ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen édes­anyánk, nagyanyánk, özv. Kovács Józsefnó Mihók Rozália temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, csokrot helyeztek. A gyászoló család. Albertirsán, fürdőhöz közel eladó kis családi ház, 240 négyszögöles portával a Kinizsi út 22. szám alatt. Villany van. Érdeklődni lehet: Petőfi út 31. szám alatt. ________________ 600­as fűrész eladó, új állapotban. Toldi Ferenc, Domonyvölgy 42, szám.____________ Ki sbaiás szalma el­adó. Cegléd, Hajó ut­ca 16. szám.________ Na gykörösön, a Teme­tő-hegy dűlő 18. sz. alatt 1200 négyszögöles jó föld és szőlő lakó­épülettel eladó. Ér­deklődni lehet: Nagy­kőrös, Kazinczy u. 20. sz. alatt. _________ Pá lfájai Bánomban eladó vagy kiadó 800 négyszögöl zárt kert, bekerítve, öntöző­berendezéssel, villany­nyal ellátva. rajta hétvégi épülettel. — Nagykőrös V.. Salgai u. 3.__________________ Vo nóhoroggal ellá­tott platós UAZ el­adó. — Nagykőrös, Szultán u. 3. Érdek­lődni: 16-tól 19 óráig, Farkas.______________ Gy őri, kétszobás össz­komfortos, 50 négyzet- méteres. második emeleti, tanácsi laká­somat váci hasonlóra cserélném. Cím: Ko­vács Miklós, Vác, Ha­raszti Ernő utca 63. II. 7. 2600.___________ Fi gyelem! Állandóan veszek és cserélek használt és új mag­nókat, rádiókat, tele­víziót. lemezjátszót, pianínót, sportszere­ket, • babakocsit, he­rendi porcelánokat, bútort, régi órákat, szobrokat, festménye­ket, kardokat. Ober- mayer használtcikk- kereskedő. Vác. Szé­chenyi u. 34. Telefon: 13-338. (Átvétel: egész nap)._________________ Teljesen felújított KF-es hidraulikus fű­részgép eladó. Kis Simsont vennék, — Sződ, Rákóczi Fe­renc út 19.__________ Há rom és fél szobás, komfortos házrész, Vác város központjá­ban eladó, ára 500 ezer forint. Másfél szoba azonnal be­költözhető. két la­kott szoba másfél szobás lakással cse­rélhető. Érdeklődni: Vác. ll-627-es telefon­számon. bármikor. Kétszobás összkom­fortos, kertes családi ház. tavaszi beköltö­zéssel eladó, Mende, Dózsa György u. 164. — Érdeklődni:-Szabó József, Gvömrő, Cso­konai u, 51._________ 4 szobás, gázfűtéses, garázsos. kertes tár- .sasház igényesnek el­adó. Nagykőrös, Ifjú­ság u. 1. fszt. 3. Var­ga Sándorné Nagykőrös, Tázerdő dűlő 108. szám alatti tanya eladó. 900 négv- szögcjles földdel, vil- lany. fúrott, kút van. Eladó családi ház. be­költözhetően Nagykő­rös. Damjanich u. 14. szám alatt. Érdeklőd­ni: IX.. Bocskay u. 21.. naponta 15 óra után.________________ Cs aládi ház eladó, azonnal beköltözhe­tően Nagykőrös III. kér., Zalán utca 16. sz. alatt. Tejüzem utcája. Ugyanitt 800 négyszögöles zárt kert eladó. Érdeklődni egész nap.___________ El adó sürgősen Tá- piószele, Györgyei út 11. sz. alatt 80 nm alapterületű családi ház, nagy telekkel, központban, műút mellett'2 családnak is alkalmas. Érdeklőd­ni: Kőszeg Jánosné. Érd. Erika u. t/A. Dana-kanyarban 248 négyszögöles telek 4- e^vmás mellé épített két családi ház. (kü­lön is) eladó. Verőce­maros. Lugosi út 38. <5? abró. Tanya eladó állattar­tásra. kertészkedésre is alkalmas. Víz. vil­lany van. Érdeklő'*ni: regléd. vértet U. Ei-N esztergapad, tar­tozékokkal p’adó. Ér­deklődés: Vác, Mária utca 32. sz___________ Eladó 800 négyszög­öles be,4P,'the+ő terü­let Csemő-Zöldhalom. Monori dűlőbe. Kút van. Érdeklődni: Gál Jánosnál nsemő. Tán­csics Mihály út 13. Eladó Deákváron há­romszobás, garázsos, központi fűtéses, ker­tes ház. Vác, Mun­kácsy Mihály utca 5. (Telefon: 13-936). Terepjáró Raj Gaz munkagép eladó. — Nagykőrös. Szivár­vány út 17. sz. _______ Be költözhetően eladó nagy családi ház, jó­szágtartásra. kertész­kedésre alkalmas 870 n.-öl területtel, kút, villany van. Irány­ár: 750000 Ft. Nagy­kőrös Bokros dűlő 17. sz.______________ Mo nor belterületén. Liliom u. 30. alatti kétszobás, régi családi ház, garázzsal, 173 négyszögöles sarok­telekkel eladó. Érdek­lődni lehet: Budapest IX., Hőgyes Endre u. 2. I. em. 10. Kerekes. Új divatáru­üzlet, árukészlettel eladó Újszilváson. Érdeklődni lehet: CEGLÉD, Zrínyi utca 19. Eladó TOS 2000-es eszterga, köszörű, fú­ró, 710-es karusszel, gyordsdaraboló, csi- szilógépek, 300-as esz­terga, 2 T típusú présgép. Cím: Dari Józsefné. Nyáregyhá- za. Diófa sor u. 84. Eladó Nagykőrös IX., Várkonyi u. 9. sz. alatti kertes családi ház. ___________' Ta nya, 800 négyszög- öles területtel eladó. Nyársapát, 441-es fő­út mellett, a 6. km- kőnél. 2 szoba, kony­ha. sok melléképület, villany, víz a lakás­ban. Állattartásra, kertészkedésre kivá­lóan alkalmas. Érdek­lődni: Vargáné, Ceg­léd X., Kiss Ernő u. 19.. vagy szombat, vasárnap délelőtt, a helyszínen. ________ Eg y pár ló, szerszám­mal és 2 darab gumi­kerekű kocsi, betegség miatt eladó. Dósa Já­nos. Tápiószecső, Kos­suth Lajos u. 10. Verőcemaroson, a Borbély-hegy tetején 370 négyszögöles telek eladó. 180 forint négyszögöle. Érdeklő­dés: Verőcemaros. Ár­pád út 67. (2621). Hamza._______________ If iO négyszögöles épí­tési telek eladó Nagy­kőrös, Toldi u. 11. szám alatt. Szabó László. Nagykőrös, Bárány u. 1/a. III. 12. Jolana Diamant szóló­gitár, 80 W-os erősítő­vel eladó. Tompái Zoltán. Nagykőrös, Napkelet u. 3. Tormás bisztróhoz közel. Alvázvédclem 3 év garanciával. ATKÁRI fényező. Cegléd, Vitéz utca. Telefon: 10-927. Dunyhájából paplant készítek rövid határ­időre. Gyömrő, Ber­csényi u. 65. Sasvári- né paplankészítő. Óriás gumójú mák. 20 Ft/dkg. kaukázusi só­letbab 2 Ft szemen­ként, holland eredetű lugasuborka 1 Ft sze­menként. lugasparadi­csom 0,5 Ft szemen­ként. Száz Ft felett utánvétellel szállítok. Bozsik. Nagykőrös IX., Vadas u. 18._________ Na gy forgalmú helyen, üzlet- és raktárhelyi­ségek. azonnal beköl­tözhetően eladók. — Ugyanitt Trabant hv- comat combi eladó. Pál szíjgyártó, Nagy­kőrös. Eladó l db 270 éves hegedű, valamint 2 db citera. Nagykőrös I.. Jázmin ti. 8. ______ Eg v-két lakóhelyisé­gért életjáradékot fi­zetnék. Nagykőrös, Zrínyi u. 126. sz. Fekete dog kiskutyák eladók. Nagykőrös, Encsi út 37. Naposcsibék, húshib­rid (hybró). minden kedden és pénteken. „Fiastyúk” Baromfi- keltető GMK. Buda­pest XX.. Dél u. 2. (Mil­lennium-telep IIÉV- megálló). Tel.: 279-076/ 130-as mellék, este: 166-461.______________ Bo ntástégia kedvez­ményes szállítással és egyéb bontási anya­gok kaphatók. ’ Kecs­kemét, László Károly u. (Péter villamosSág­szerelö mellett).______ Vállalat vagy szövet­kezet részére Tisza- kécskén, a termál­fürdőtől 5 percre, kétszobás nyaraló ki­adó májustól. Étkezé­si lehetőség megold­ható, szakszervezeti beutaltaknak is. Ér­deklődni lehet: Pilis, Csaba u. 12. 2721. Reluxavásár! Redőny! Igényes munka, rek- lámár. Tel.: 277-351. K 3-as paradicsom- és paprikapalánta március végétől szál­lítható. Fábián László, Ráckeve. Fecske út 19. Lakosságnak vállalok parkettalerakást, -csi­szolást. (anyaggal is), 1 db parkettacsiszöló gép eladó. Tel.: (76) 25-508. Cím: Kecske­mét. Árok u. 43. 6000. Madari. _________ MOG YORÓDI RÁGÓGUMI ÜZEMÜNK édesipari gyártói és csomagoló! munkakörbe dolgozókat keres. Szakképzettség nem szükséges. Kereseti lehetőség: 5000—6000 forint. Jelentkezés: az üzem vezetőjénél, RÁKOSVÖLGYE MGTSZ. Mogyoród, tsz-iroda. Angol, német intenzív nyelvoktatás egyéni ütem szerint, havi 500 Ft-ért. 12 és 20 óra között ön akkor ke­resi fel nyelvtanárain­kat. amikor ráér. Ho- liday GM. 178-449. Német intenzív nyelv- oktatás kezdő, újra­kezdő és középhaladó kiscsoportokban, havi 500 Ft-ért. Holiday GM. 178-449. _________ Sz őlőoltványok, álla­milag ellenőrzötteket, (engedélyszám: 166.) utánvétellel szállítok. Fajtáim: pannónia. boglárka, attila, sző­lőskertek, saszla, mus- kátottonel, irsai, Csa­bagyöngye, I. osztá­lyú 22 Ft, gyökeres zalagyöngye 16 Ft. — Rostás Istvánné. Aba­sár. Fő út 167._______ Na poscsibe, előnevelt csirke fajtaválaszték­ból kapható. Budapest XVII., Bögöte U. 12. (RákoskertK_________ ESKÜVŐI JHAKÖLCSÖN & Bp. X!V.. J iím György u. 1 (Városligetnél! Esküvőiruha-különle­gességek kölcsönzése a Délinél, szombati nyitvatartással. Bu­dapest XII., Gregus9 u. 6.__________________ Előnevelt 2-3 heles húshibrid és tojóhib­rid jérce kapható hétköznap 17 órától, szombaton egész nap. Kecskemét. Hegedűs­köz 2. (Mátyás téri Iskola utcája)._______ Mi ndennemű építő­anyag, nyílászáró- szerkezetek, fürdő­szobai berendezések, csempe, mettlachi és más burkolólapok nagy választékban. Iparművészeti csem­pék — mintapéldány alapján — a helyszí­nen megrendelhetők. Építő és asztalosmi- nősésű faáru kanha­tó. szabad hétfő. Vár- hiriiné Rákoscsaba, Péceli u 155 Telefon: 486-440. prey mtryFI HÍR i A P F«»"StaB-Ä{tet: “s'ÄBpÄiÄ T%n^m6ttual^t'%?on4fi 7ránvf«rk-eszt5; ,sági Agnes- ­yL>l Mthttl HIKW sssSaTi'ss«,. ssr- »“■ “» * »*• «*■ «■*'w?ÄÄÄ-ÄS'Äa,risä äs.«a * —i T»SfíSgSSfas^snu»ST^^a •s&g- ST “‘gffiÄ» a£S ^a^attsywr11»*1^ út 45. Pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. -A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: 'Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta - Előfizethető wS. r,a^Aác’,ífn Ií és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V„ József nádor tér i, 1900), személyesen vagy postautalványon, va amint átutalással a KTn Él^ífil ]!fb,esítoknéI 8 oldal 1,80 Ft, iá oldal 2,20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 13,- Ft, egy negyedévre 129,- Ft, félévre 258,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés- sV- Ft -T^M 1 m^Zá™r«V ,A laK 3ni BWaV.1U)’ ISSN al33_2GM (CCS16ŰÍ HlrlaP)’ 1SSN fl288-51W l£rÜ1 »SS «»»-“« (Gödöllői Hírlap), ISSN «133-2651 (Monori HÍHap,*^® «133-27^ KW|."S 01M-2750 (vfcí

Next

/
Oldalképek
Tartalom