294 találat (0,560 másodperc)

Találatok

1. 1935-01-29 / 23. szám
[...] fiatal versenyzőt próbáltak ki 1 Sándor TC 10 p 29 8 [...] ok kapitabyţaă lettek Tennisz Nitkovszki Sándor futball Pop Aurél atlétika Kozma [...] Izsó vezetők­nek fáradhatátlan sportbeli tevékenységükért SZANISZLÖ L Újpest játékosa budapesti hír­adás [...]
2. 1935-02-03 / 28. szám
[...] fiú érdemeit és képességeit A Szaniszló testvérek az AMTE hoz 1 [...] nem tárgyalt a játékosokkal A Szaniszló fiuk aradi híradás szerint az [...] Cluj Fischer Adalbert Cluj Grün Sándor Cluj Muntean Victor Blaj Peris [...] Cluj Stotter Aladár Cluj Se­bők Sándor Cluj III szekció Muntiu Nicolae [...]
3. 1935-03-03 / 52. szám
[...] Törzs Jenő lesznek ren­dezője Hevesi Sándor hogy a budapesti H unnia [...] Brassay Harasztosi Bakos Rámay Tulogdy Szaniszló III Pok lóssy A két [...]
4. 1935-03-05 / 53. szám
[...] az ILSA nagy meglepetésre le­győzte Szaniszló csapatát az AMTE t Részletek [...] keltett a közönség körében Egyelőre Szaniszló sem mutatott so­kat és az [...] Klimek 2 illetve Kukula és Szaniszló tizenegyesből A B ligában TAC [...] egyen­lített A 29 ik percben Sándor TAC a góllö­vő a 35 [...]
5. 1935-03-09 / 57. szám
[...] tett Campbell angol versenyző Kék Szaniszló II is az AMTE hoz szerződött Aradról jelentik hogy Szaniszló II a Bocskai játékosa tegnap [...] százezer lejt fizetett a kis Szaniszlóért vi­szont ezért a Bocskai azonnali [...] Veres Imre Muresan Anton Bagyula Sándor Cosrna Alexandru Gor­gan Alexandru Lungu [...]
6. 1935-03-13 / 60. szám
[...] mérkőzést leját­szották A meccset a Szaniszló testvérekkel megerősített AMTE nyerte meg [...] félidő 5 ik percében azonban Szaniszló I egyenlített A 10 ik [...] vezetést a 17 ik percben Szaniszló II egyen­lít a 25 ik [...] Rcszler í Nagy Lmre Varró Sán­dor és Szabó Ferenc Itt említjük [...]
7. 1935-03-17 / 64. szám
[...] Ferenc Harasztosi Wessely Nagy András Szaniszló Brassai Tulogdy Gáspár Amint látható [...] bokrokkal évelő virágokkal Autóbuszjárat Értekezni SÁNDOR bizományosnál J CALEA VICTORIEI No [...]
8. 1935-03-29 / 74. szám
[...] vmummmmmmmamammummmmmmi áM s hogy Humjadg Sándor Lovaglás ügy című uj viyjátéka [...] dendők március 29 ikeig Megsemmisítették Szaniszló II leigazolását az AMTE részére [...] és a következő határo­zatokat hozta Szaniszló II Zoltán bajnoki mérkőzésekre való [...] a GFR okmányokkal bizonyí­totta hogy Szaniszló II nem román hanem magyar [...]
9. 1935-04-03 / 78. szám
[...] percei Egy hónapra szállították le Szaniszló II büntetését Bucuresti ből jelentik [...] miatt 6 hónapi felfüggesztéssel büntetett Szaniszló II büntetését egy hónapra mérsé­kelte [...] mérkőzése­ket játszani Mare Weltersuly 1 Sándor UDR 2 Borlo van Vulturii [...]
10. 1935-04-10 / 84. szám
[...] cluji koncert szalonzenekar 2 Reményük Sán­dor Kegyelem Szavalja Bányai Ferenc 3 [...] Tel 3 26 Öngyilkos kereskedő Szaniszló Albert 64 éves Turda i [...]
11. 1935-06-23 / 141. szám
[...] A második félidőben Király és Szaniszló III továbbá két uj játékos [...] válogatott Írásai Lei 99 Bródy Sándor legszebb írásai 991 Sárküzy György [...]
12. 1935-09-01 / 200. szám
[...] Dobra Mercea A csapat Stefan Sándor edző és a Gloria vezetőségének kíséretében ma este érkezik meg SZANISZLÓ I VASÁRNAP AZ U BAN [...] villámigazolási ké résf adott be Szaniszló 1 a KAC ban majd [...] meg fog történni és ezesetben Szaniszló is fog játszani vasárnap a [...]
13. 1935-09-08 / 206. szám
[...] Viola primadonna Bartlia llus és Sándor Ica szubrettek Boros Manci komi­ka [...] Kinizsi Engi Krausz Palocsay Gecző Szaniszló III Klébi Martinovics Király A [...] elleni mérkőzésre 11 a vasárnapig Szaniszló L igazolási ügyét az U [...] Golub Gain David Năsturel Ploesteanu Szaniszló I Orza Baciu Tartalékként Jancovici [...]
14. 1935-09-11 / 208. szám
[...] Reméljük hogy vasárnapig teljesen helyre­jövünk Szaniszló leigazolása is megörténik és a [...] György dr olasznyelvü előadása 12 Sándor György zongorázik 12 35 Guttenberg [...]
15. 1935-10-02 / 226. szám
[...] bu­dapesti Magyar Színházban a Balázs Sándor által dramatizált Mikszáth darabnak A [...] 0 A KAC góljait Gáspár Szaniszló IV és Pálffy lőtték B [...] Cluj Molnár Ferenc Turul Milos Sándor Firtos Cluj Mészáros Károly Vasas [...]
16. 1935-10-15 / 237. szám
[...] Perneky A mezőny leg­jobb embere Szaniszló II ORADEA NAC Gloria 1 [...] A magyar agyag galamblövőbajnokságot Lumnitzer Sándor j dr nyerte meg 100 lövésből 92 találattal 2 Dóra Sándor Harmadik a román Stroisi Manóié [...]
17. 1935-10-16 / 238. szám
[...] Bálint Károly KKASE 4 Kertész Sándor KKASE A döntőben a két [...] A fiatalok közt kiemeljük Kertész Sándort aki Diamant­steint és Szenkovitsot valamint [...] Murcsan Jaker UEC 4 Kep­ler Sándor Haggibbor Fontos orvosi honvvujdonság írta [...] 18 15 Ridiózenekar 19 Newrocki Szaniszló zongorázik 21 35 Poünska Lewincka [...]
18. 1935-10-19 / 241. szám
[...] 1 isentx isser Juhász Resinar Szaniszló II t maian Peinelrovici natúrok [...] lelkes harcosa a magyarság­nak Halász Sándor könyve ÉRDEKESEBB OLVASMÁNY mint a [...] támadtak egymásnak az ellenfelek Wirberger Sándornak nem szabad átlépnie BÉCS Az [...] jelenlétében temették el 17 én Sán­dor fia a Szépmives Céh alkalmazottja [...]
19. 1935-10-26 / 247. szám
[...] budapesti Vígszínház­ban Hung ad g Sándor egyik régebbi szinjá tékát a [...] Krausz Bodo nyi Palocsay Gecző Szaniszló Klébi Bódi Rámay Reméljük hogy [...] Baciu Nem le­hetetlen hogy vasárnapig Szaniszló leigazo­lása is megtörténik és ez [...]
20. 1935-11-03 / 253. szám
[...] csapatának érdekessége hogy abban végre Szaniszló I is játszani fog de [...] David Nasture Orza Putnic Neg­rea Szaniszló Ploesteanu Peculea Ba­ci u A [...] Petrescu Juhász Eissen bei sser Szaniszló Csatárok Bindea Grain Barátky Schiäeru [...] bíró Pvat Vasile határbirók Bagyula Sán­dor és J sncovici Gr i [...]
21. 1935-11-09 / 258. szám
[...] 10 6 mp es idő­vel Szaniszló 1 román állampolgár Bucuresti i [...] idéztetnek Cosma Alexandru és Bagyula Sándor 2 A november S iki [...]
22. 1935-11-15 / 263. szám
[...] a vasárnapi Crisana Universitatea mérkőzést Szaniszló I eí leigazolták az U [...] Universitatea liga­mérkőzés újabb érdekességet nyert Szanisz­ló I leigazolásával A kitűnő játékost [...] Putură Galitzenstein és Auer Grausz Sándor Gutmann Róbert és Társa Hangya [...]
23. 1935-11-22 / 269. szám
[...] 6 és 289 pont Perl Sándor Haggibbor n sos és 289 [...] Ferenc Roman CFR Muresan CER Szaniszló KAC Klébi KAC Rám av [...]
24. 1935-12-11 / 285. szám
[...] bezte és igényli hogy Jeddi Sándort a ne­héz súlycsoport győztesének jelentsék [...] Ernő Papp S Papp F Szaniszló és Pünkösti Páros Nagy Pünkösti és Szaniszló Papp S A verseny végeztével [...]
25. 1936-02-02 / 26. szám
[...] Gol ub Naşti reî Paonescu Szaniszló Plo esteanu Jesan Tartalékok Bac [...] Ferenc Boldis Király Benkö Vass Szaniszló HL Szaniszló IV Bartha Marti novits Kiss [...] szakosz­tálya 0 r Turnov skv Sándor Cikkünk ér­zője fentiekkel szemben is [...]
26. 1936-02-23 / 44. szám
[...] Fábián József Bereczki Ká­roly Kinizsi Sándor Horváth Jenő Föld­vári István Palocsai Sándor Krausz Már­ton Boldis László Martinovics Béla Nagy Andrei Gecző Imre Szaniszló József Bak­kos János Ferenc László Bodi József Rámái Tibor Gáspár Sándor Király József Engi János Szabó [...]
27. 1936-02-29 / 49. szám
[...] Sarbu Gain David Năsturel Paunescu Szaniszló I Ploesteanu Negrău A Venus [...] pénztáros Wolf Márton ellenőrök Benkő Sándor és Izor Heíbrun Versenyeredmények Junior [...]
28. 1936-03-03 / 51. szám
[...] Vsilo KMSC Nthéwdj 1 Mdv Sándor kmnc 2 S abó Pál [...] 2 0 góllö­vök R ámav SzaniszLó ILI 2 Gecző ll es [...]
29. 1936-03-22 / 68. szám
[...] Krausz Nagy Palocsay Gecző Bakos Szaniszló Bódi Gábor A Törekvés a [...] ki a KAC ellen Farkas Sándor Fábián Dómján Kréce Klein Haláti [...]
30. 1936-03-24 / 69. szám
[...] és közeli lövésével Törekvés Farkas Sándor Fábián Dóm­ján Klein Creta Halát [...] Krausz Nagy Paloesay Gecző Bakos Szaniszló Bodi Gábor A győztes csapatban Dómján Klein Belez­nay Csont és Sándor voltak a legjobbak a KAC [...] tes i esperes és Havadtőy Sándor Covasnn i lelkész végzik Párisi [...]
31. 1936-04-02 / 77. szám
[...] Gain Ploestaini David Năs­turel Orza Szaniszló Paunescu Negreu Az érdekes mérkőzést [...] Cluj P Unirii vásárolhatják Palaky Sándor képhíáUiíása Erdélynek egy régi és [...] pa Iota kiállítási helyiségében Pataky Sándor tíj képfestő Képeiben nem a [...] adja az egész termé­szetét Pacaiky Sándor tehát nem naturalista re imp [...]
32. 1936-04-07 / 81. szám
[...] Sirbu Gain David Năs­turel Ploesteanu Szaniszló Ne­greau Drogos Voda Erham Zarojamu [...] győzelmét Gain David Ploesteanu és Szaniszló voltak a mezőny legjobbjai de [...] jó csatárjátékával A 32 percben Szaniszló váratlan és pompás lövéssel sze­rezte [...] 2 gy 39 tus 9 Sándor Haggibbor 2 gy 41 tus [...]
33. 1936-04-28 / 97. szám
[...] Golub Gain David Năsturel Paunescu Szaniszló Ploesteanu Orza Kinizsi Schmidt Hetzer [...] mérkőzésen A 24 ik percben Szaniszló Ploesteanu elé tálalja a labdát [...] gólba A 27 ik percben Szaniszló Orza összjáték után Szaniszló 3 méterről gólba vágja a [...] leié cégnél Budapest IV Petőfi Sándor utca 9 szám és Váci [...]
34. 1936-05-07 / 104. szám
[...] május 8 án szmrekerül Hunyadi Sándor alkalmi játéka a Negyven év [...] tag­jaiból összeállított vonósnégyese és Gombó Sándor szerepeltek a műsoron A művészi [...] Bürger Albu Vintila Eisen beisser Szaniszló II Beke Bodola Ciolac Schwartz [...]
35. 1936-05-12 / 108. szám
[...] Bürger Albu Viníi la Eisenbeisser Szaniszló II Beke Bedő­ld Cioiac Schwartz [...] néma csendben áldoztak a meggyil­kolt Sándor király emlékének A küzdelmet Bodola [...] a jugoszlávok nyomása alól Bürger Szaniszlónak adja a labdát aki Schwartzot [...] tudja szerelni A 29 percben Sza­niszló előadásával Ciolac tör ki de [...]
36. 1936-06-23 / 142. szám
[...] Szadovszky Kovács Csajka Szurdu Szabó Szaniszló II Cucula Léb Perneky Dvorzsák [...] második percben esett mikor is Sza­niszló I kapásból lőtt a kapura [...] el A 44 ik percben Szaniszló mésteri leadásá­val Panuescu kiszökik 5 [...] nagy sikerei vannak férjének Forgács Sándornak a drámai ren­dezőnek és kitűnő [...]
37. 1936-07-18 / 164. szám
[...] Ibolya Delly Ferenc és Gaál Sándor játszók hogy Hunyady Sándor Három sárkány cí­mű színdarabjának filmváltozatát [...] asztali tennisz csapata Szenkovics Kira Szaniszló reváns m érkő zést játszott [...] meg Szenkovics 2 Kira 2 Szaniszló 1 illetve Kárándy voltak a [...]
38. 1936-07-26 / 171. szám
[...] Antal Str Reg Maria Tóth Sándor Str Reg Carol ll Fcdor Sándor Calea Moţior Babcsák Gerő Calea [...] magyar versenyzők kivá­lóan szerepeltek Dóra Sándor második Halasi ötödik Lumnitzer nyolcadik [...] Golub Gain David Draga Paunescu Szaniszló Ploesteanu Orza A Davis Cup [...] táncoskomikust szerződtetett a Thália Fűlöp Sándort a Satu Mare i tár­sulat [...]
39. 1936-08-19 / 190. szám
[...] a Tartja Dr Ta vaszy Sándor Előadás A küldő akarat hatalma Tartja Babos Sándort Gazdag kísérő műsorral a helyi [...] gyűlése Mandzsú­ria munkájából beszámol Babos Sándor misszio­nárius az itthoni hátvéd munkájáról [...] román csapat góljait Ploesteanu 4 Szaniszló 4 Draga 2 Orza és [...]
40. 1936-09-06 / 206. szám
[...] Golub Gain David Jesan Draga Szaniszló Ploesteanu Orza Az együttes nehéz [...] darab ren­dezésére Márkus László Hevesi Sándor és Csat hó Kálmán hogy [...] színre az Ibsen dráma Forgács Sándorral és Bárdíj Tévézzél a főszerepek­ben [...]
41. 1936-09-16 / 214. szám
[...] Ferenczi István Sueiu Iuliu Lenkei Sándor és Sán­dor Imre a labdarugó kerékpáros birkózó [...] Nicolae Bort nyik György Blum Sándor póttagok Lairt man René Micu Ionel Lenkey Sándor Ellenőrök Sándor Imre és Regéczi István póttagok [...] fog versenyezni Az AMEFA felfüggesztette Szaniszló II játékjogát aki többszöri jóindulatú [...]
42. 1936-10-13 / 237. szám
[...] Golub Gain David Benkő Putnic Szaniszló Ploesteanu Iesan A félidőben Vaida [...] lö­vésből 180 találattal 2 Dr Sándor 200 ból 176 találattal VARSÓ [...]
43. 1936-10-15 / 239. szám
[...] egyes T oszt 1 Krebs Sándor 2 Bálint Károly 3 Bálint [...] eredménnyel A győztes csapatban Krebs Sándor 6 Bálint Károly Bálint Domokos [...] Pál 2 Kira 2 a Szaniszló Kina és Pál Csiszér párok [...] Ste leától r hogy Török Sándornak az Ellenzék volt munkatársának Komédia [...]
44. 1936-11-11 / 262. szám
[...] másodosztályú párost a tehet­séges Vura Szaniszló pár nyerte Az ifjú­sági Bálint [...] Bálint IL Domogán 3 Kolping Szaniszlö Vura Csiszér Női csapat 1 [...] UEC 2 Lengyel Kolping 3 Szaniszló és Vura Kolping Férfi egyes [...] 5 Gyulai József Gloria Heintz Sándor Glória Kovács Géza Hercules Nita [...]
45. 1936-11-25 / 274. szám
[...] II félidő 8 ik percében Szaniszló lab­dájával Proszler szerezte meg az [...] Lajos Kor buly János Bartsch Sándor Popovics Mi­hály Bikfalvi Ferenc Schnitzer [...]
46. 1936-12-15 / 290. szám
[...] Kun stadt Izsák dr Kölnit Sándor Ruuschnitz Saiamon dr Rosenstock Sándor dr Klein Jakab és dr [...] az üggyel amelynek vád­lottja Kohut Szaniszló kétségbesetten tiltakozott a vád ellen [...] Bikjic tanár ur cimü Balázs Sándor vígjáték a pesti Ma­gyar Színházban [...] Re­né Claire szellemes vigjátéka Korda Sándor produkciójával Fősz Jean Par­ker és [...]
47. 1937-04-01 / 75. szám
[...] Nagy történelmi regényei után Maikkal Sándor uj hangot üt meg ebben [...] lescu helyét Beffa fogja betölteni Szaniszló 30 napos letiltása tegnap leján [...]
48. 1937-04-14 / 86. szám
[...] Bálint Schapira és Szen kovics Szaniszló Kolping Cluj Vegyespáros l Erős [...] egy kitűnő fiatal he­gedűművész Fejér Sándor társult hozzájuk aki páratlan léndUíetle [...]
49. 1937-04-15 / 87. szám
[...] Albu Vin tila Juhász Rafinszky Szaniszló II Bindea Kovács Lengher Bodola [...] Nistor David de leg főképen Szaniszló II sok­kal jobbak náluk Rafinszky [...] tiették 1 ebe tetilénné Klein Sándor föpénztárosi Elültem Álripád titkári jelentése [...] Mllk Hós főpénztár 09 Klein Sándor jegyző Péter Antal pénztárosok Szabó [...]
50. 1937-04-17 / 89. szám
[...] Ciolac Bodola Dobay Tartalék Sadovszky Szaniszló II Gruin Meglepetést keltett Giolacnak [...] Mindenekelőtt foglalkozott a dr Makkai Sándor személyét ért támadással és helyesléssel [...] újólag kifejezte hogy dr Makkai Sán­dor volt püspöke személyét ért támadást [...]
51. 1937-04-23 / 94. szám
[...] cé­gekét jegyezték be Jam ky Sándor Memoran dului utca 20 Engelbert [...] avid Ben t ea Pbunescu Szaniszló Ploesteanu Draga percben pedig Ifkovi [...] Az egyéni versenyben 1 Csikv Sándor CAC 2 Herczeg Kálmán GAC [...]
52. 1937-05-09 / 105. szám
[...] Főnév és ige 50 Göndör Sándor ezen az utcán ment végesvégig [...] 76 Lasszó 79 Kean 80 Szaniszló 83 Szán 84 Firka 86 [...] és még 5 részt­vevő iakkai Sándor oj regénye l f Nagy [...]
53. 1937-05-14 / 108. szám
[...] súlyos vereséget szenvedett a Perneky Szaniszló és Szadovszky nélkül kiálló AMTE [...] második helyezettje ligabajnok Nehézsúlyban Jeddy Sándor több ver­seny helyezettje Tartalékok Bodea [...]
54. 1937-06-19 / 137. szám
[...] Reinbold Kioldd Enyed Lévai I Sándor Diószeg Szűcs Sándor Diószeg Domokos Sándor iDiószeg Szűcs Telep Dió 1 [...] országos atlétikai ver­senyét bonyolítják lte Szaniszló I a Victoriában CLUJ KOLOZSVÁR A labdarugóalkerület keddi ülésén felmentette Szaniszlót az U ki­váló csatárjátékosát az ellene emelt vádak alól Szaniszló különben a Victoriával foly­tat szerződtetési [...]
55. 1937-08-08 / 180. szám
[...] usz Juhász Feuerstein Gecző Ko­vács Szaniszló Orza Haláti U Moldovan Carp [...] címet ugyanis a ma­gyar Lumnitzer Sándor dr nyerte el aki 200 [...]
56. 1937-08-17 / 187. szám
[...] KAC 40 7 mp 2 Sándor Haggibbor 41 1 mp 3 [...] p 3 Haggibbor Beck Robert Sándor 1 47 p Barátságos vizipólómérkőzés [...] 1 Haggibbor Pintér Sebestyén I Sándor 2 02 p 2 KAC [...] 11 es és Pfeiffer illetve Szaniszló SALGÓTARJÁN Ferencváros SBTC 6 2 [...]
57. 1937-08-26 / 195. szám
[...] Hakoah 32 3 mp 2 Sándor Haggibbor 33 iúp 3 Rátz [...] Hakoab 1 16 3 2 Sándor Haggibbor 1 16 9 3 [...] Haggibbor Nóti II Róbert Sebes­tyén Sándor 3 17 6 Vasárnap 4 [...] 1 0 arányban nyertek meg Szaniszló ás Bakos góljaival A Nautica [...]
58. 1937-08-31 / 199. szám
[...] Nyugati liga Szadovszky Chrroiu Bujbás Szaniszló II Nagy Demetro vics B [...] zer Oszkárnak és dr Böszörményi Sán­dornak a barátságos erdélyi fogadta­tásért KÖRMENDI [...]
59. 1937-09-28 / 223. szám
[...] Krausz Juhász Borbély Gecző Kovács Szaniszló Verzár Orza A Víctoriában Fele [...] 6 mp 2 Vegyes csapat Sándor M antLkas Iordache Polgár 2 [...] miagyar 2 Gyenes magyar 3 Sándor magyar 4 Mantik as görög [...]
60. 1938-02-03 / 26. szám
[...] lej a Baumgarten dijas Daillos Sándor Dunániluílli legendás könyv remek famet­szetekkel [...] szi­lágysági gazdának Zilahról jelenti tudó­sítónk Szaniszló szilágymegyei község határában a vasúti [...]
61. 1938-02-23 / 43. szám
[...] Kolping Vura 3 Nagy 3 Szaniszló 2 győzelemmel Uranus Zó­lyomi i [...] Jó­zsef 2 Zólyomi János 3 Szaniszló Ti­bor lettek A győztesek szép [...] Illyés Gyulá­nál Nagy Abbeirtinét Kovács Sándornál Rátz Miiihálynét Demeter Ferencnél Török [...] Félix és neje to­vábbá Kendecessg Sándor és Manner L ly Király [...]
62. 1938-03-01 / 48. szám
[...] Chi ciu góllövők Cucula 2 Szaniszló és Szabó illetve Medve és [...] nyerte meg a magyar Dóra Sándor előtt nőké és Kolozsvári István [...]
63. 1938-10-01 / 223. szám
[...] másvilág és az Újszövetség Zoltán Sándor teol magántanár homo ródszent már [...] c éves dési complanatio Má­iké Sándor ujszékelyi lelkész 6 Okt én [...] Magyarláposon Balázs Pál Vízak­nán Ambrus Szaniszló Gyergyóbékáson Brassai Imre Csikdánfalván Farkas [...]
64. 1938-10-11 / 231. szám
[...] Lu­Piata cel Maro 19 sz Szaniszló János Piu ta cel Maro [...] luliu Ehioras 3 sz Dandoa Sándor Mimiiéi 4 sz Kalló József [...] tábornok Ruenos Ayresben megholt Hegedűs Sándort képviselősége 20 év­fordulója örömére pol [...] be A tanári körben Márki Sán­dor dr elnök olvasta föl a [...]
65. 1938-11-26 / 270. szám
[...] szerint cselekszenek Tény­leg valószínűtlen hogy Sándor cár a párisi világkiállításosr a [...] Kassa vá­logatottjával játszik Rendben van Szaniszló I leigazolása a Sodronyiparhoz Fővárosi [...] azt a hirt közölték hagy Szaniszló T ét a Sodranyipar kiváló [...] xkén 20 ezer lejért megvette Szaniszlót a NÁC­IÓI és ennek alapján [...]
66. 1938-12-01 / 274. szám
[...] Brnes Ponút és Tom jrr Sándort okik a külvárosi házos lársakat [...] Bürger Chiroiu Albu Vintila Fiéraru Szaniszló II Biiwlea Reiter Baráíkv Bodola [...]
67. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 8 mp 10 000 m Sándor Elemér KKE 21 perc 17 [...] Ferencz Szabó Sik liádi Harach Szaniszló Bakos Rámái Orosz TunyoghL Wass [...] aíelmök Ádám Lajos pénztáros Andrási Sándor ilj itkár Árkosii Lőrinc csapat­kapitány [...] i György és Fy és Sándor
68. 1939-04-06 / 79. szám
[...] vasutasok gólját Crisan a Sodronyiparét Szaniszló 1 lőtte Lehet e nőni [...] meg vízi pó­lókapitány dr Ivády Sándor lett A szö vétség elnöke [...] czi Borbála Veress Zsófia Zilahi Sándor Kollier Ferenc Benedek István Szabó [...] dr t orvos szakeinöknek Klug Sándor dr t ter­mészet tudományi szakelnöknek [...]
69. 1939-04-16 / 87. szám
[...] és felesége György Margót Jakab Sándor i feliestégc Pajzs Jolán Sömmeslfefe [...] Boldizsár MUráily és felesége Gyulád Sándor és felesége Farkas Etnii é [...] ki I A gyéresiek csatársorát Szaniszló irányítja aki egyben a csapat [...] Mari Rotartu II Czibuia Raeolta Szaniszló Kiss Felezem Az Universitatea dr [...]
70. 1939-04-25 / 94. szám
[...] lőtte A mezőny leg­jobbjai Bereczky Szaniszló III ilor rach Rámav és [...] hogy csütörtökön kerül bemutatásra Tomcsa Sándor Erdély szerte vagy érdek­lődéssel várt [...] da­rabban briliáns szerepe van Tompa Sán­dornak aki hosszú idő óta nem [...]
71. 1939-05-03 / 100. szám
[...] is Góllövők sorrendje 14 perc Szaniszló 42 perc Szász A II [...] Dallos dr és Csikós Grosschmid Sándor dr szövetségi kapi­tány hétfőn este [...]
72. 1940-01-30 / 22. szám
[...] Mül­ler Géza Zsulyevits Mátyás Bartha Sándor Kiss József Orbán János Szabó Tamás Ha­lászi Sándor Fodor Pataki Ádám Bertalan István [...] József Ba lázs Ferenc Barlalis Sándor Demeter Ven czel Stenker János [...] Görög Albert Volf Frigyes König Sándor Barabás Gvörtry Cim­balmos Dénes Elek János Envedi Szaniszló Szilágyi László Antal Imre Kulcsár [...]
73. 1940-09-11 / 207. szám
[...] Ernőné a magyar nők Rózsai Sándor tartalékos főhadnagy a volt front­harcosok Barabás Sándor a város iparos és kereskedő [...] ba kívánnak lépni A kél Szaniszlón kívül Dobayval már megtörtént az [...]
74. 1940-09-14 / 210. szám
[...] rendszeiére vonatkozólag a következőket mondotta SZANISZLÓ II ZOLTÁN ÉS BOLDIS LÁSZLÓ [...] ját­szani a hazakerülök közül Kovács Sándor a bukaresti Unirea Tricolor Fábián [...] dél­után 6 órakor jelen legyenek SZANISZLÓ I JÁNOS megválik az Universitatea [...]
75. 1940-09-30 / 224. szám
[...] lovak ügyét tette szóvá Baross Sándor pedig a hegyközségek vissza­állításának érdekében [...] 50 mp 200 m 1 Sándor 22 mp hár­masugrás 1 Dusnoky [...] Malis Vass Pál Régner II Szaniszló II Brassay Szántay Rég­ner I [...]
76. 1940-10-06 / 230. szám
[...] miniszterileg kirendelt segédtitkára Ta tay Sándor a munkakamara kijelölt veze­tője és [...] mp 2 Magyarország Szigetváry Korornpaí Sán­dor Gyértés 42 I rnp 400 [...] némcl 21 8 mp 2 Sándor magyar 22 mp 3 Scheuring [...] Sommer Matis Vass Takács Pálit Szaniszló II Gecző Brassai Szán tai [...]
77. 1940-10-11 / 234. szám
[...] Hevesi Dómján Vass Demény Ju­hász Szaniszló II Lukács Kovács Spielmann Bodola [...] alakítja hogy Amerikába utazik Svéd Sándor a hí­res magyar operaénekes Bucsulwngvvrsenyéi [...]
78. 1940-10-14 / 236. szám
[...] Hevesi Dómján Vass Deinény Juhász Szaniszló II Lu­kács Kovács Spielmanu Bodola [...] kézzel akaszt meg egy tá­madást Szaniszló szabadrúgását Dobay a kapu elé [...] megjelent közönség előtt Vitéz Kemenessy Sándor a Ferencvá­ros főtitkára Ilyen súlyos [...] vendégjátéka is biztosítottnak látszik Tompa Sándor pedig már a leg­közelebbi jövőben [...]
79. 1940-10-19 / 240. szám
[...] ellen Az egviittes tegnap dél­után Szaniszló János vezetésével nagy edzést tartott [...] Jakab József Jakab István Helló Sándor Szabó István és Blahunka Lajos [...] amelyben Somogyi Nusi és Tompa Sándor lép fel vendégként s amelyet [...] református missziói eg házközség Joó Sándor lelkész beiktatása al­kalmából erdélyi estet [...]
80. 1940-10-30 / 249. szám
[...] illetve a KAC bal­szerencséjére hogy Szaniszló II egy tizen­egyesét Kucsmik kapus [...] tábornok o Debrecen elnöke Láng Sándor rir 7 Miskolc elnöke Vitéz [...] gy Szathmáry Etek Hajdú József Sándor Elemér Deák Ferenc Herceg Károly Sznbó István Szigeti Sándor Megfeleltek de szigorított gyakorlatra uta [...]
81. 1940-11-03 / 251. szám
[...] 5 vers alapján de Tavaszy Sándor November 17 Máté evangé­liuma 5 [...] Sommer Horváth Tass Csíki Páll Szaniszló II Brassai Szántay Lukács Regőcz [...]
82. 1940-11-05 / 252. szám
[...] Xantus Horváth Yass Csíki Páll Szaniszló II Brassai Szántay Lukács Regös [...] KERÜLETÉNEK KÖZLEMÉNYEI Fegyelmi Ítéletek Bauer Sándor S zSE Sz it már [...]
83. 1940-11-12 / 258. szám
[...] a KAC bó ezúttal csak Szaniszló II és Dohai játéka közelitelte [...] SzSrmejgaiifirozfisok mhr Ív Vi Veszprémi Sándor szűcsnél Bástya ucca 4 sz [...]
84. 1940-11-13 / 259. szám
[...] II Hozmán 3 Kolp ng Szaniszló Nagy Bertalan Férfiegyes I o [...] Keszler 1 Keszler II 3 Szaniszló Nagy Vegyespáros 1 Weisz Éva [...] EGvOSz elnöke és dr Böszörményi Sándor igazgató tegnap Budapestre utaz­tak hogy [...]
85. 1940-12-11 / 284. szám
[...] Nagy András ellenőrök ifj Bota Sándor és Sztari Sándor gépkezelő Bota Sándor hírvivők Lázár Géza Papp József [...] csapat Különösen a Pop Páll Szaniszló II fedezetsorát sok nagyegyesület is [...] képviselték Kölcsönös üdvözlések utárr Barabás Sándor korelnöksége mellett megvá­lasztották az osztály [...]
86. 1940-12-15 / 288. szám
[...] munkásságot Az utolsó felszó­laló Krebs Sándor az újonnan felállított asz tali [...] szépen díszített klubhelyiségben ezután Krebs Sándor és Komoróczy Ödön aszít ah [...] KÖZLEMÉNYEI Felkérem Páll Elemér és Szaniszló János KAC egyesületi vezető uraka [...]
87. 1941-03-03 / 51. szám
[...] Bellaisch azon­nal megkezdik tárgyalásukat Bornemissza Sándorra az uj vállalat kiépítése ügyé­ben [...] le Ennek a vállalatnak Zudor Sán­dor igazgató a vezetője akinek a [...] Kauffmanu Jakabovits A KAC ból Szaniszló II Páll és Szán­tay mig [...]
88. 1941-03-13 / 60. szám
[...] Buna János egyetemi lektor Pataki Sándor intéző és Szilágyi Sándor pénztáros kíséretében A KEAC elleni [...] készül A KAC ma délután Szaniszló János vezeté­sével tartja 1 uto [...]
89. 1941-03-14 / 61. szám
[...] nem tör­tént Dr maksai Teleky Sándor Il­ii hazaiért területre kiterjesztett Közszállitási [...] találkozóra Érdekes hogy a csatársort Szaniszló fogja irányítani aki az utóbbi [...] Páll Csákány Lukács Szán lay Szaniszló II Kovács I Brassai Bástya [...]
90. 1941-03-21 / 66. szám
[...] gyárvállalat vesz részt Dr Böszörményi Sándor az erdélyi gyáriparosok szövetségének művezető [...] válogatott Seprényi Vass Reinhardt Páll Szaniszló II Lukács Szántai Brassai KAC [...] Vass Reinhardt Régner II Páll Szaniszló II Brassai KAC Medve Engi [...]
91. 1941-03-22 / 67. szám
[...] Hódi Bástya Régner II KAC Szaniszló II KAC Oroszi Bástya Brassai [...] erdélyrészi gyáriparosok részéről dr Böszörményi Sándor vett részt az értekezleten míg [...] a degresszió fokozását ajánlotta Böszörményi Sándor dr az erdélyrészi GyOSz részéről [...]
92. 1941-03-27 / 70. szám
[...] gép és druge ü t Szaniszló cégnél Hunya­di tér 17 0983 [...] kerti lukas jutányos úron Érdeklődni Szaniszló cégnél Telefon 13 24 0983 [...] darab vezető szerepeit Krémer Manci Sán­dor Stefi Kovács Kató DLrói Béla [...] operettjének felújítása Főszereplők Krémer Manci Sándor Stefi Kovács Kató Ditrói Béla [...]
93. 1941-03-28 / 71. szám
[...] operettjének felújítása Főszereplők Krémer Manci Sándor Stefi Kovács Kató Ditrói Béla [...] szódatö tó­gép és drage üst Szaniszló eégnél Hunya­di tér 17 0983 [...] kerti lakás jutányos áron Érdeklődru Szaniszló eégnél Telefon 13 24 ELADÓ [...] ELADÓ emeletes vida 3 lakással Sándor Lâşzlo u 1 b­ 1306 [...]
94. 1941-03-28 / 71. szám
[...] Páll Csákányi Lukács Szántay Jeszenszky Szaniszló I Brassai A KAC szombaton [...] Elemér szakosz­tályi e nök és Szaniszló János edző vezetésé­vel A MAGYAR [...] a napokban készültek el Hunyadv Sándor Havasi napsütés cimü filmjé­nélc felvételei [...]
95. 1941-03-31 / 73. szám
[...] KAC Seprényi Regner Vas Pál Szaniszló II Lukács Kovács Jeszen­szky Reinhardt [...] Perneki a KAC ból Lukács Sza­niszló II és Brassai tiintek ki [...] Raduch Jenő Renner János Szabados Sándor dr Szatmáry Elek Schultz Ferenc [...] Rezső Zudor János Zu dor Sándor DIMÁVAG Túrán sérülése míaít a [...]
96. 1941-04-21 / 90. szám
[...] szabadrúgásával Brassai szépen lefut beadása Szaniszló I elé kerül Várady kiszalad [...] ke­rül akinek lövését Várday kiejti Sza­niszló I ráfut a labdára de [...] MÜVEK HATÓSÁGI BIZTOSÁ­NAK Dr Kovács Sándor kereskedelmi tanácsost a Honvédvezérkar részéről ma­gas elismerés érte Dr Kovács Sándort aki mint hatósági biztos működik [...]
97. 1941-05-03 / 101. szám
[...] Kál­mán elnökön kívül dr Böszörményi Sán­dor iiv igazgató továbbá Andor Endre [...] KAC Seprénvi Páll Vass Régner Szaniszló II Csákány Szilárd Szántai Lu­kács [...] Szerémy I István Szerémy III Sándor Ferenc Béla és Ardos Sándor A FŐISKOLAI labdaiugó bajnokság neve­zési [...]
98. 1941-05-13 / 108. szám
[...] KAC Seprényi Vass Szerémi Páll Szaniszló II Csákány Szilárd Szántai Lu­kács [...] ben veszélyes KAC támadás Reinhardt Sza­niszló II Lukács összjáték után a [...] máris vezet a kolozsvári együttes Szaniszló II harminc méteres szabadrúgása Szántaihoz [...] A hitbi­zományi bíróság gróf Károlyi Sándor ké­résére hozzájárult ahhoz hogy a [...]
99. 1941-05-18 / 113. szám
[...] KAC Seprényi Régner Vass Páll Szaniszló Csákány Szilárd Szántai Lu­kács Reinhardt [...] a követ­kező határozatok hozattak Gállfi Sándor KMSC játékost két hétre a [...] Bástya játékost megintem 4 Erdei Sándor szatmári SE játékost megintem 5 [...] válogatóra KAC Seprényi Vass Páll Szaniszló 1 L Szántai Reinhardt árdrágítást [...]
100. 1941-05-20 / 114. szám
[...] ős eredményért A játékot Tóth Sándor vezette a Haggibbor pályán 600 [...] Sepré nyi Próbajátékom Vass Páll Szaniszló II Próba játékos Szilárd Szántai [...]