Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-16 / 238. szám

t*33. október, lé. BLLBN Z6K tűnőén sikerült az UEC asztali tesmiszversemye Vladone UEC nyerte az I. oszt. fér!iegyesf, a csapat­versenyben ssz UEC győzött GLU.Í. (iAz Ellenzék tudósítójától.) Az or­szág asztali tenniszsportjának legjelentősebb eseménye zajlott le vasárnap városunkban és pedig hozzátehetjük: tökéletes sikerrel. Az UEC kitűnő rendezőgárdája — élén Mo­rarii! Albinnal — vaskézzel ügyelt a sport­szerűségre, a fegyelemre, amit teljes mér­tékben sikerült biztosítani és ami végered­ményben nagyszerű sporteseménnyé avatta az UEC versenyét. A versenyeken városunk csaknem minden játékosa résztvett és azo­kat nagyszámú közönség nézte végig. Meg­jelent a versenyeken a Romániában vendég­ségben lévő Boulwen mérnök, a Belga Vil­lany-Tröszt vezérigazgatója, aki tetszésének adott kifejezést a szép játékok láttára, to­vábbá Cortazzi Riccardo és Eugen Muntea- nu, a helyi villamosmüvek vezérigazgatói, Metes Nistor igazgató, az UEC sporlegyesü- letnek az elnöke, David Ion főmérnök, sportigazgató, Wéber Oszkár mérnök, az asztali tennisz kerületi elnöke, valamint Adorján Árpád intéző, Hirsch Ernő, a Hag- gibbor szakosztályi vezetője, Krebsz János, a KKASE szakosztályvezetője, Gallambos György kerületi titkár és sokan mások. A verseny eredmén3rei a következők: Csapatverseny: 1. UEC (Marin, Vladone, Komoróczi). 2. Haggibbor (Diamantstein, Erős, Paneth). 3. KKASE (Bálint, Kertész S., Kertész J.). 4. Kolping (Szenkovits, Len­gyel, Vura). Szép küzdelmek után az UEC csapata megérdemelten szerezte meg az elsőséget az országos bajnok Haggibborral szemben. A győzelem kivívásában oroszlánrésze volt Marínnak, aki összes ellenfeleit legyőzte. Az újonc Komoróczi, aki a vizsgákkal elfoglalt Pop Pitut helyettesitette, várakozáson felül szerepelt első versenyén. 19:11 és 20:16-ról a döntő szettben, megvervén a Haggibboris- ta Sámsont, az 1934-es országos bajnokság 3-ik helyezettjét. Pár verseny után már kel­lő rutinnal fog rendelkezni és legelső játé­kosaink között lesz. I. oszt. férfi egyes: 1. Vladone Victor EEC, 2. Paneth Farkas Haggibbor, 3. Bálint Károly KKASE, 4. Kertész Sándor KKASE. A döntőben a két védő játékos küzdelme, mint előrelátható volt. a jobb idegekkel ren­delkező versenyző javára dőlt el, bár a Il-ik helyezett Paneth, jobb kondícióban, mint az ellenfele, kiválóan játszott. A fiatalok közt kiemeljük Kertész Sándort, aki Diamant­steint és Szenkovitsot. valamint Gástont. aki Sámsont verte ki. Férfi^ páros I. oszt.: 1. Kertész—Bálint iIvKAsE1. 2. Szenkovits—'Kelen (Kolping— Haggibbor), 3. Vladone—Paneth (UEC— Haggibbor) és Marin—Komoróczi (UEC). A két összeszokott pár ellen a többi talá­lomra összeállt párok csődöt mondtak. Kői egyes: 1. Dr. Kuka Margit (KKASE), 2. Heves Marianna (Haggibbor). 3. Bogár- lelky Éva Oradea-i kör), 4. Szenkovits Irén I KKASE). A elöntőben a rutinosabb dr. Luka Margit megérdemelten győzött a tehetséges Heves Marianna ellen. A fiatal Bogártelky Éva szintén nagy tehetséget árult el. Vegyespáros: 1. Heves—Paneth (Haggib- bor). 2. Xagy Gabi—Vladone (UEC), 3. Pal­los M.—Marin (UEC) és Szenkovits J.— Szenkovits (Kolping—KKASE). Az egységesebb pár győzelme megérde­melt. Férfi egyes II. oszt.: 1. Komoróczi Ed­mund (UEC), 2. Lengyel Antal (Kolping), 3. Gaston Alfons (UEC), 4. Vura Tibor ÍKoI- ping). Férfi egyes III. oszt.) 1. Komoróczi Ed­mund (UEC), 2. Bálint Domokos (Dávid Ferenc), 3. Murcsan Jaker (UEC), 4. Kep­ler Sándor (Haggibbor). Fontos orvosi honvvujdonság! írta: Dr. Müler Vilmos. 2 kötet, 860 oldalon, ára 700 lei az Ellenzék könyv­ár, zsályában, Piaţa Unirii. — Vidékre azonnal szállítjuk. A sokkal magasabb játékklasszist képvi­selő Komoróczi csakis eddigi eredmények hiányában indulhatott el az alsóbb osztá­lyokban, melyeket biztosan nyert. Ifjúsági: 1. Paneth Farkas (Haggibbor), 2. Sámson Géza (Haggibbor), 3. Gaston Al­fons (UEC). A jó formában lévő Paneth biztosan győ­zött. Gyermekverseny: t. Kelen Béla (Haggib- bor), 2. Kertész János (KKASE), 3. Bertalan József (UEC), 4. Ivcszler Sándor (Haggib­bor). Asztali tenniszsportunk utánpótlása is megnyugtató. Női csapatverseny: 1. KKASE (Dr. Luka Margit, Szenkovits Irén), 2. UEC I. (Nagy Gabi, Kubina Gizi). Férfi páros II. oszt.: 1. Komoróczi—Gas­ton (UEC), 2. Nagy Béla—Lengyel (UEC— Kolping), 3. Macrea—Vura (UEC—Kolping). A rendezés nehéz munkáját David főmér­nök, Adorján, Fóris és főleg Morariu és Balázs látták el. A rendezés kifogástalan volta a fentieket dicséri. A versenyt Metes igazgató szép beszéd keretében, melyben megköszönte a résztve­vő egyesületek támogatását, zárta be, ki­osztván egyúttal a helyezettek, dijait. Az eredményeket összevéve, megállapíthatjuk, hogy három klassziscsapat működik váro­sunkban. Ezek közölt az újonc UEC-é a hegemonia, de a másik két csapat is: a Haggibbor és a KKASE nagy erőt képvisel. Uiból változtattak az Északi Liga csapatán Gscző (KAC) jobbszélső, Feraru középcsatár, Baráíhy lemondta a játékot CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A szer­dai Károly-kupadöntőre igen rossz előjelek­kel indul az Északi liga csapata. Tegnap Barátky és Sepsi is lemondták a játékot sé­rüléseik miatt és ezek után Pop Zorila szö­vetségi kapitány a következőképen állította össze a csapatot: David, Doci— Romanescu, Muntean í.— Juhász—-Feuerstein, Gecző—Proszler—Fera­ru—Szőke-Kocsis. A csapattal ma reggel tartalékként Mun­tean kapus, Moskó és Farkas is elutazott, mert nem lehetetlen, hogy a helyszínen is változtatásra fog szorulni a csapat. V Î C fi Y-É TAT s a Az ásványvízből kivont természetes só alkatíltus készítésre. VíCHY-ETAT PASZTILLÁK 2-3 pasztilla étkezés után megköny- nyiti az emésztést. VíCHY-ETAT TABLETTÁK Kapható minden Äsiarißietbaa ára gyógyszer tárba: Az emésztést elősegíti 2-3 tabletta egy pohár vízben feloldva. óvakodjunk az utánzatoktól « hamisítványoktól! V ezérképviselö •• r-iiilipp© Flnkelstein, Bucureşti, Str. Cämpineanu 20. Magyarország íölényesen győzőt! a Iengyerország elleni atlétikai viadalon Kovács húrom iiffsenysrcwbcn győzött. — A magyar Csányi 4 m.-t ugrott rúddal Budapestről jelentik: A magyar—lengyel atlétikai viadalt a magyar versenyzők 77.5— 58.5 pontaránnyal fölényesen nyerték meg. Részletes eredmények a következők: 100 m.: 1. Kovács magyar 10.6 mp. 2. Nagy magyar 10.6 mp. 3. Krawczyk len­gyel 11.3 mp. 4. Tesiorowsky lengyel 11.3 másodperc. 1500 m.: 1. Ignátz magyar 4 p. 02.4 mp. 2. Eper magyar 4 p. 02.8 mp. 500 m.-es gátfutás. 1. Kovács magyar 55.6 mp. 2. Maszewszky lengyel 56.5 mp. 500 m.-es síkfutás: 1. Zsilvay magyar 49.6 mp. 2. Biniakowski lengyel 49.7 mp. 3. Te­mesvári magyar 49.8 mp. S00 m.: 1. Kuchorsski lengyel 1 p. 54.5 mp. 2. Maszewski lengyel 1 p. 55 mp. 3. Szabó magyar 1 p. 56.8 mp. Magasugrás. 1. Bodosi magyar 190 cm. 2. Plaweczyk lengyel 185 cm. Rúdugrás. 1. Szna jder lengyel 414 cm. Lengyel rekord. 2. Csányi magyar 400 cm. 3. Bácsalmási magyar 390 cm. Sulydobás. 1. Darányi dr. magyar 15.34 m. 2. Tilgner lengyel 15.17 m. 3. He Íjász lengyel 14.49 m. 110 m.-es gátfutás. 1. Kovács magyar 14.9 mp. 2. Levente magyar 15.6 mp. 5000 m.: 1. Kelen magyar 14 p. 56.8 mp. 2. Noji lengyel 14 p. 57 mp. Pompás ver­senyt futott a két első helyezett. Diszkoszvetés. 1. Donogán magyar -16.29 m. 2. Darányi dr. 42.25 m. Távolugrás. 1. Koltai magyar 744 cm. 2. Plawczyk lengyel 719 cm. 100—200—400—8000 m.-es staféta. 1. Lengyelország 3 p. 19 mp. 2. Magyarország 3 p. 22.8 mp. Nagyszerű svéd diszkoszvető és suíy- lökő eredmények Stockholmból jelentik, hogy a vasárnapi atlétikai versenyen Anderson a diszkoszve­tési 53.02 m.-es svéd rekorddal nyerte meg Berg előtt, aki 51.55 m.-t tobott. A sulylö- késben Berg 15.75 m.-rel uj svéd rekordot állított fel. A CFR és a Phönix városunkban CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Váro­sunkban vasárnap az A. és B. ligák talán pillanatnyilag legjobb csapatai fognak be­mutatkozni. A KAC a Phönix ellen játszik kupamérkőzést, az Universitatea ellenfele pedig a Venus fölött szenzációs győzelmet aratott fővárosi vasutascsapat lesz. Mind­két mérkőzés igazi sportot és sportélvezetet fog nyújtani a közönségnek A ROMANIA MEGÓVTA az U elleni mér­kőzést, utána azonban azt visszavonta, ami az U vezetőségében is a legjobb benyomást keltette. UJ MAGYAR 25 KM.-ES REKORDOT ál­lított fel Galambos vasárnap Budapesten a BSzKRT versenyén 1 óra 27 perc 19.6 má­sodperces idővel. CSIK FERENC Stuttgartban a 200 m.-es gyorsuszást a legjobb német versenyzőkkel szemben megnyerte. Ideje 2 perc 21.6 mp. 2. Gancke 2 p. 21.9 mp. svédstafé­Uj országos rekord a KAC tájának ideje CLUJ. (Az Ellenzékt tudósi tójától.) A KAC nagysikerű országos atlétikai versenyén, mint már tegnap jelentettük, a svédstafétát is a KAC A. csapata (Temu. Dejenar. Ko­vács, Csallner) nyerte meg 2 p. 05.4 mp.- cel. ami- uj országos rekord. A KAC áldo­zatkészsége igy lehetővé tette atlétikánknak két értékes uj rekorddal való gazdagodását az október 13-i versenyen. (A másik rekord Schuleri KAC kétkezes ifjúsági sulvdobó rekordja.) Fiaskóval végződött Cluj kerékpáros­bajnoksága CLUJ. (Az Ellenzék tudósi tójától.) Kerék- párcsoportunk csak nem tud rendes és sport szerű vágányok közé kerülni. A vasárnapra kitűzött országúti kerékpárosbajnokságok is kudarccal végződtek, mert azokon négy egyesület (Unirea, Romania. KKASE, EKE) 16 versenyzője a hozzánemértő, pártoskodó és starter, ellenőr, időmérő, kisérő autó nélküli rendezőséggel nem akartak sport­szerűtlen versenyre kiáltani és a három versenyszámban mindössze a KMSC hét ke­rékpárosa indult el. A bajnokságokat igy újból fogják rendezni, ha az egyesületek végre közösen megállapodnak egy hivatása magaslaton álló kerületi vezetőségben. Mii hallgassunk meg? Szerda, október 16. BUCURESTr. T3: Lemezek. 13,51: Román zene lemezeken. 14.30: Lemezek. 18: Fanica Lu­ca zenekar, 20, 15: Román művészek lemezei. 21,40: Radiozenekar. 22,10: Stefanovici György énekel. 22,45: A zene folytatása. BUDAPEST. 13,05: Hanglemezek. 14,40: Ku­rina Sírni és cigányzenekara. 18,30: Szerénái Gusz­táv bracsázik, zongorán kíséri Szerémi Magda. 17,30: Virány László szalonzenekara. 20: De Va­lera. Csiszár Béla előadása. 20,30: Vitéz Tibor énekel. 21: Szinmüelőadás a Stúdióban. A csirke­fogó. Bohózat 4^ felvonásban. Irta; Szenes Béla. Rendező Odry Árpád. 11.10: Az Operaház tag­jaiból alakult zenekar. 24.30: Tánclemezek. BECS. 21,05: Radjózenekar Ciau3 szoprán és Ziegler tenorral. — BRÜSSZEL. 21.15: Gold- mark: Sakuntala, nyitány. — MILANO. 21,5c: Pergolesi: Stabat Mater. Majd Perosi: Az utolsó Ítélet, oratórium. — MÜNCHEN. 17,10: Schu­bert: A-dur és Asz-dur caprice zongorán. — PRÁGA. 21,05: Füharmónikusok. — VARSÓ. 22: Chopin müvei. V. Előadja a rádiózenekar. Csütörtök, október 17. BUCUREŞTI. 13: Lemezek. 14,15: Lemezek. 18: Kis rádiózenekar. 20,15: Dallemezek. 21,15: A filhatmónikusok hangversenye az Athenaeum- ból. — BUDAPEST. 11.20: Felolvasás. 13,05: Zöldessy Mária zongorázik. 14,20: A József-ná- dor 2. honvédgyalogezred zenekara. 19,50: Régi táncok. 20,45: Kik laknak Abesszíniában. Lam­brecht Kálmán dr. előadása. 21,15: Gitár-est. Rendező: Náday Béla. Közreműködik: Rosier Endre (ének). Végh Sándor (hegedű), Kerpely Jenő, (gordonka). Varga Istvánné, stb. 22,4c: Zongora-hegedű szonáták. 23,40 Vajda Sándor— Partos Ernő jazz-zenekarának műsora. 24.15: Sárközi Gyula es Sárközi Béla cigányzenekara muzsikál. BECS. 23,10: Rádiózenekar. — BELGRAD. 18: Mozart: D-moll zongora négyes. — BER­LIN. 21 Chopin-est. — BRESLAU. 18: Moziorgo­na. — DEUTSCHLANDSENDER. 20: Mozart: D-dur hege-düszonáta. Schubert Rondo. — MI­LANO. 21,50: Rendőrzenekar. — VARSÓ. 18,15: Ridiózenekar. 19: Newrocki Szaniszló zongorázik. 21,35: Poünska-Lewincka énekesnő estje. ZÁGRÁB. 23,15: Mandolin- és gitár­zene. Párisi divní októberi száma 20 lejért következő tartalommal jelent meg: Változa­tos délutáni ruhák, bájos diszitö garnitúrák. Elegáns téli holmik. Ingyen kézimunkaiv, 12 oldal kézimunka melléklet. Nemsokára kezdődnek a zsurok. Hasznos apróságok. Beküldött receptek. Anyai örömök — anyai kötelességek. Modern szépségápolás. Egyes szám ára 20 lej, vidékre 25 lej pénz vagy postabélyeg beküldése ellenében azonnal küldi az Ellenzék könyvosztálya Cluj, Piaţa Unirii. Előfizetési árak: negyedévre 60, fél­évre 120, egész évre 240 lej. Magyarország legré­gibb és legelterjed­tebb sportlapjai! Î I Megjelenik heíenkint 5-szőr! 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom