Ellenzék, 1938. március (59. évfolyam, 48-74. szám)

1938-03-01 / 48. szám

î / O 3 S ír,.-Í r c! u s ELLE Z K âz Oraáea-i Tős?©lsvés nagy győzelme a B4igában ORADEA. Törekvés—Unirea M. V. 7:0 < (4:0), góMövök: Róná Ui (it). Corner és Pap. BUCUREŞTI. Crai Jo-van*—Macabi 1:0 (1:0) PLOEŞTI. UDR—Prahova 3:2 (2:1). GALATI. DVA—Jahn 5:1 (1:0).­BRAILA. Telefon Club—Fr. Romana 2:1 (1:0). CĂREI. Victoria1—CFR S mer a 0:0. CRAIOVA. C-AMT- Rovine GriviLa 3:3 (3:1), botrányos mérkőzés, a közönség meg­verte Reiter CAMT játékost. ■ ----————ggJggBB—P———— " Budapest. A magyar—görög világba)** noki selejtezőmérkőzés körül viszály tá­madt az MLSz és a görög szövetség kö­zött. A görögök ugyanis oly nagyösszegü ,,kártérítést“ kérnek az esetleg elmara­dandó második athéni görög - magyar mérkőzésért, amit az MLSz nem tud megfizetni és a döntőbíróhoz: Pelikan cseh labdarugószövetségi elnökhöz for­dult panasszal. % k a Clubi csapatok az Á-llga nyitányán Universitatea-Vulturii 3:2, Victoria-Phönix 1:1 - A Crisana győzött, a NAC egy pántot szerzett. Ä AMTE, Rapid, Kinizsi, Ripensia és Venus biztosan győztek. — Sportul Sitideniesc-Güoria 3:0! Cluj, február 28. A nemzeti A-liga ta­vaszi első fordulójának mérkőzései min­denhol sáros, mély talajon zajlott le es tekintve a még kinemalakult formákat, néhány meglepetés is akad az eredmények között. Elsősorban feltűnést kelt a Gloria súlyos veresége a Sportul Studentesctől, de kellemetlen meglepetést keltett az is, hogy a Victorianak csak egy pontot sike­rült hazahozni Baia-Mareról. Az Univer­sitatea idehaza gólokban ki nem fejezett fö­lénnyel győzte le a Vulturiit, melynek kétségkívül jobb technikai tudása nem érvényesült a bokáig érő sárban. Az egye­temi csápat különben nagy munkabírásá­val igen jó benyomást keltett és tegnapi győzelmével csoportjának negyedik he­lyére lépett előre. Részletes eredmények: Cluj. Universitatea—Vulturii 3:2 (3:2), bíró Pálffy Arad, 1500 néző. — U. Mol­dovan, Dragulescu—Iancovici, Putnic— David—Golub, Beute—Joanovici—Truta Medrea—Draga. Vulturii. Félinger, Pascu—Reinhholt, Hambalco—Csipái—Musteti, Schira—Po- pescu—Radu—Hlavati—Mayer II. A rendkívül nehéz, sáros, mély talajon technikás, összjátékról a mérkőzésen szó sem lehetett és azt a nagyobb munkabí­rás döntötte el. Ebben az egyetemi csa­pat bizonyult sokkal jobbnak és* csaknem elejétől-végig védekezésre szorította ellen­felét, amit az U javára mutatkozó 11:2-ös kornerarány is bizonyít. A n=ik percben Bentea beadásából a kiugró Truta 5 mé­terről lövi az első gólt, amit a 13. perc­ben szabadrúgás után Mayer II. révén egyenlít a Vulturii. Egy perc múlva újból az U támadása eredményes, mikor is Joa­novici lő 16 méterről szép, de védhető gólt. A 18. percben Bentea támadásából Truta 3:i-re állítja az eredményt, a 24. percben azonban Mayer II. egyéni játék után 3:2-re szépíti az eredményt. Az U- nak még úgy az első, mint a második félidőben több holtbiztos gólhelyzete volt, de a feneketlen sár és balszerencse miatt újabb eredményt már nem tudott elérni. Az egyetemi csapat nagy lelkesedésé­ért, munkabírásáért és önfeláldozásáért teljes dicséretet érdemel. Egyénileg Dra­gulescu, David, Truta, Medrea és Bentea volta a legjobbak. A Vulturi technikás, jó csapat, mely száraz pályán valószínűleg kellemetlen meglepetést szerzett volna ellenfelének. Csipái, Mayer II., Fcilinger kapus1, Schira és Hlavati egészen elsőrangú játékosok. Pálffy biró jól vezette a mérkőzést. Bucureşti. Rapid—Unirea Tricolor 4:1 (0:1). Szombat, góllövők Auer (2), Ba- rátky és Moldoveanu, illetve Alexand- rescu. Russu dr. jó biró volt. Ripensia—Juventus 2:0 (1:0, bíró P. Kroner. Egyenrangú ellenfelek küzdelme, melyet a Ripensia két kitűnő szélsője ré­vén nyert meg. A 23. percben Bindea, a II. félidő 39. percében Dobay lőtték a gólokat. Sportul Studenţesc—Gloria 3:0 (1:0), biró Vartolomeu. A fővárosi egyetemi csapat is nagyobb lelkesedésével és mun­kabírásával győzött Marinescu, Popescu és Stefanescu góljaival, Baia=Mare. Victoria—Phönix 1:1 (1:0). Durva, heves iramú mérkőzés, melyen a Victoria játékosai közül többen megsé­rültek. Az egyenlő ellenfelek küzdelmé­nek első gólját az j. percben Szántay lőt­te, a II. félidő 22. percében Fantuneanu közelről egyenlít. A második félidő 12. percében Capusan holtbiztos helyzetben hibázott, 1000 néző, biró Olteanu. A Victoria legjobb emberei Munteanu I. és Munteanu II., a Phönix egész csapata meglepő jó játékot mutatott. Oradea, Crisana—ACFR 3:1 (1:0). Mérsékelt nívójú játék, góllövők Nagy, Malita és Lukács, illetve Székely. Satumare. NAC—Olimpia 1:1 (1:0), biró Constantinescu. Arad. AMTE—Jiul 4:2 (2:2), biró Chi** ciu, góllövők Cucula (2) Szaniszló és Szabó, illetve Medve és Bulea. Timisoara. Kinizsi—Dacia Unirea 7:0 (4:0, biró Macean, góllövők Thier jung (4) és Szilárd (2) és Bajusz. Cernăuţi. Venus—Dragos Voda 6:0 Budapestről jelentik': A magyar nemzeti labdarugóbajnokság szombat-vasárnapi for­dulójának eredményei: Újpest—Budai n 4:0 (3:0), góllövők Vin- cze és Zsengellér. (Szombat.) Iiuugária—Nemzeti 2:1 (2:0), góllövőle Kardos (2) és Kisalag. Ferencváros—Szürketaxi 3:2 (1:1), ferenc­városi góllövők: Lázár, Toldi és Kis. Sáros! II. egy tizenegyest kapu melllé lőtt. Phöbus—Kispest 3:2 (1:2), Törekvés—Rá­CLUJ. A KKASE Heim-kupával díjazott női asztali tenniszversenyei vasárnap véget értek. A kupát véglegesen dr. Nagy Gab', a KAG kitűnő hölgyjátékosa nyerte meg, aki vasárnap ötödik győzelmét aratta ezekben a klasszikus küzdelmekben, A döntő jelentősé­gű küzdelemben már csak dr. Nagy Gabi és a KKASE époly kitűnő hölgyjátékosa: Ko­lozsvári Sáriké vett részt, akit a rutinosabb KAG-versenyző csak óriási, ötszeltes küzde­lem után tudott legyőzni 18:21, 21:7, 19:21, 21:19, 21:18 arányban. A kupát Krebs Já­nos szakosztályi elnök beszéd kíséretében adta, át a győztes hölgyversenyzőnek azon reményének adván kifejezést, hogy az őszi szezonban már uj díjért fogják hölgyver- sem.yzőink folytatni nemes vetélkedésüket. A harmadik Royal-kupamérk&zésen, me­lyet szintén a KKASE rendezett meg, olyan nagyszerű férfimezöny indult, am:nö még ta­lálni sohasem. A világbajnoki nívót megütő, mindvégig Izgalmas és pompás küzdelmeket Vladone, a Royal külön klasszist képviselő játékosa, nyerte meg és ezzel sorrendben már másodszor védi a kupát. Riészletes ered­mények: Erős—Bekő 3:0, Panelh—Krebs 3:0, Vla­done—Irányi 3:0, Erős—Komoróczy 3:0, Vladone—Panelh 3:1 (9:21, 21:19. 22:20, 21:17). A döntőben: Vladone—Erős 3:0! (21:9, 21:19, 21:18). Az előkelő közönség előtt lefolyt versenye­ket Krebs János, a KKASE szakosztályi el­(4:0). Biró T. Ionescu, góllövők P. Vai- cov, Humis (4) és Bodola. Az AAiga állása 1938 február 28=án. I. csopo' t. 1. AMTE 10 7 1 2 31:12 15 2. Rap’d 10 6 1 3 23:13 13 3. Victoria 10 5 3 2 27:15 13 4. Kinizsi 10 6 0 4 40:20 12 5 Phönix 10 5 1 4 16:17 11 6. Unirea Tricolor 10 4 3 3 20:21 11 7. NAC 10 3 3 4 20:19 9 8. Olimpia 10 2 2 6 10:27 6 9. Jiul 10 2 1 7 11:30 5 10 Dacia Unirea 10 2 1 7 8:34 5 II. csoport. 1. Venus 10 9 1 0 44:12 19 2. Ripensia 10 8 0 2 40:17 16 3. Gloria 10 5 2 3 25:18 12 4. Universitatea 10 5 0 5 23:31 10 5. Juventus 10 4 1 5 16:21 9 6. ACFR 10 3 2 5 17:21 8 7. Sp. Studenţesc 10 3 2 5 17:22 8 8. Crţsnna 10 3 0 7 15:23 6 9. Vulturii 10 3 0 7 13:25 6 10 Dnagos Vodă 10 3 0 7 15:35 6 döfök 2:0 (0:0). GYŐR. Elektromos—ETO 1:1 (1:0). DEBRECEN. Bocskai—Szeged 2:0- (1:0). GÖTEBORG VÁROS VÁLOGATOTT ÖKÖLVIVÓCSAPATA 8:6-ra győzött a ma­gyar válogatott ellen. MONTECARLO. A nagy nemzetközi ga­lamblövő versenyt az olasz Alberti nyerte meg a magyar Dóra Sándor előtt. nőké és Kolozsvári István klubtitkár, a tő­lük megszokott szakszerűséggel rendezték meg. Külön meg kell dicsérnünk az összes játékosokat is, akik ezúttal példás sportsze­rűséggel és fegyelmezettséggel avatták igazi sporttá a KKASE kupaversenyeit. BUDAPEST—BÉCS 10:. Budapestről jelentik: A Budapest— Becs középiskolai válogatott úszó és vizi- poló-mérkőzést a magyar diákok fölé' nyessen nyerték meg. A vizipóló csapat 10:l-re verte az osztrák diákcsapatot, az uszószámokban a következő magyar versenyzők győztek: 100 m.-es gyors: Elmer 1 p. 01.8 mp. 100 m.-és mellúszás: Kulcsár 1 p. 18.8 mp. 100 mres háluszás: Schwitzer 1 p. 16.G mp. 6x33.5 m.: Magyar csaDat 1 nerc 50.6 mp. BRÉMA. A • nemzetközi tenniszver seny elődöntőjében a svéd Schröder a magyar Csikóst 6:3, 6:3, 6:l-re, a német Göppert pedig a magyar Romhányit 6:3, 6:2, 6:2 arányban győzte le. CSEH BAJNOKI EREDMÉNYEK: Sparta—Bratislava! 3:É Curau, az egyik legkiválóbb román súlyadóra újból hallat magáról. Braijai je­lentés szerint pénteki edzésén sülydobás- ban a román rekordnál jobb, 14.5-7 mé­teres eredményt ért el, diszkoszvetésben pedig 44.80 méteres legjobb eredményt ért el. A japán olimpiai propaganda bizottság rövidesen Romániába is ellátogat, az idő­pontot közölni fogjuk. München. A magyar válogatott jég= hokkicsapat feltűnő sikert ért el, ameny- nyiben a Rissersee csapatát 5:2 arányban győzte le. PRÁGA. A cseli bajnokság meglepeté­se, hogy a Nahod 5:2 (0:1) arányban verte a Slaviat. AMSZTERDAM: Hollandia—Belgium 7:2, vil ág baj n 0 ki selejt e : ő~m ér kő zés. BAIA-Ál A RE: Tricolor—Aurum 3:2 (2:1), barátságos. CLUJ: Echo—Avram láncú 4:2 (4:0), barátságos, góllövők Bindász, Vasi lesen (2) és Kiss, illetve Misu (2), U á.fj.—Echo ifj. 2:0. góllövő Coman. Csak egy félidőt játsztak le. RIGA. A nemzeti gyorskorcsolyázó bajnokság első napja után az összponto- zásban a lett Berzinis vezet a magyar Ladányi Gedeon előtt. 500 m.: 1. Berzi­nis 45-4 mp. 2. Ladányi Gedeon magyar 46.9 mp. 3000 m.: 1. Berzinis 5 p. 21.1 mp. Ladányi itt ötödik 5 p. 32 mp.cel. TROPPAU. Kanada jégkorong-csapa' ta 6:2-rc verte a helyi válogatottat. Hivatalai ?:v-- : A CLUJ-I LABDARUGÓ ALKERÜLET KÖZLEMÉNYEI. Az alkerület ezévl első ülését március 1-én. kedden este 9 órakor tartja a kerü­let hivatalos helyiségében, melyre kér1 jük a bizottsági tagok pontos megjele' nését. Cluj, 1938 február 27-én. Loc. Col. Bogoevici, sk. Dr. I. Ciurel, sk. elnök. titkár. hogy a Kisebbségi U jságirósz'ervezet a színházban március 8-ikán eslélyt ren­dez. A műsor szenzációs. Bevezető beszé­det az újságírás fontosságáról Vásárhelyi János ref. püspök mond. A szereplők névsora: Fényes Alice, Gajzágó Filomé- na, Sz. Szappanyos Gabriella, M. Lévay Ilonka. Hevesi Piroska, Rohonczy Má­ria és Nagy István, hogy a budapesti Zeneművészeti Főis­kolán megtartott keleti népzene estén igen nagg sikere volt Szeghő Juliánok, a kiváló énekesnőnek, aki ismeretien ázsiai, déleurópai, jiddis és magyar dalt adott elő; hogy a debreceni Csokonay Színház érdekes bemutatót tartott szombaton es­te. Szinrekerült Asguthy Erzsébet és SÍ- mor Miklós r'íportdrámája: Gázmérgezés a Dob-utcában. A főszerepet Somlay Ju­ha alakította az érdekes drámában; hogy Bársony Rózsi külföldi és vidéki turnéi után újra Budapesten lép fel az Andrássy-uli Színházban Szilágyi-Már- kus: Nem leszek hálátlan cimü operett­jében: hogy Pola Negri legutóbb a belga rá­dióban szerepelt, hogy mint ismeretes, Franciaországban évente egy filmet tün­tetnek k[ a Grand Prix-vel. Az idén ezt a dijat a Legions dlionneur cimü film kapta meg, amelyet Maurice Gleize ren­dezett; hogy egy London közelében levő farm pincéjében kéziratokat ialódtak, amelye­ket áliilólog Shakespeare irt. A hirt még nem erősítették meg-, PAPÍRSZALVÉTÁKAT minőén színben és minőségben az Ellenzék könyvosztályában, Cluj, Piaţa Unirii kap. ható. Egy próbavásárlás ineggyyőzi Önt áraik utólérhetetlcn olcsó voltáról. Nincs meglepetés a magyar bajnokságban Dr. Nagy Gabi (KAC) nyerte <m Heim-kupáí Viadone másodszor is megvéd e a Roya’-kupát

Next

/
Oldalképek
Tartalom