Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-02 / 226. szám

1933 október 2. ELLENZÉK hogy a Szentlászlai vőlegény előadásán mu­tatkozott be Gróf László, a színház iq ren­dezője a legnagyobb sikerrel a közönségnek, a pergő, élvezetes előadás tempójával bizo­nyítva, hogy milyen kiválóan ért ehhez a ne­héz mesterséghez; hogy a budapesti Nemzeti Szinház évad­nyitó előadásán a Missa Solemnisen nagy sikere volt Tárai Ferencnek: hogy október 5-én lesz a premierje a bu­dapesti Magyar Színházban a Balázs Sándor által dramatizált Mikszáth darabnak. A Min­denki lépik egyet-nek. A főszerepben uj szí­nésznő mutatkozik be a magyar főváros kö­zönségének: Sennyei Vera; hogy Chevalier menyasszonya Budapesten tartózkodik. A hölgy neve Florence Chum- beco táncosnő és nagyon szép. A népszerű Maurice-nak már több hires és szép me­nyasszonya volt, de talán Florcnce-t mégis elveszi feleségül; hogy Örkényi Franciskát, a londoni Adelphy szinház szerződtette; hogy Fedák Sári vidéki turnéra megy a Pityu cimü darabbal; hogy Halász Imre, a neves fiatal iró uj darabot irt Egyetlen ájszakára címmel. A vígjáték a Belvárosi Színházban kerül szín­re Budapesten; hogy Rómában fogják bemutatni a Cyrano de Bergerac operaváltozatát, amelynek zené­jét Franco Alfano szerezte; hogy a bécsi Burgtheater októberben újra műsorába iktatja az Ember tragédiáját. VüirftiDi iifii umm LONDON. Chicagóban háromemeletes bér­házban történt robbanás nyomán keletkezett tűznél nyolc személy tiizhalált halt. nyol­cán pedig súlyos állapotban kerültek kór­házba. — Az örvénylő vihar a cubai Havan­nában 35 halálos áldozatot követelt, a Ba­hama szigetek egyikén a lakóházak több mint fele rombadő-lt. — A lordok házának üléstermében tizenhárom nemzet reprezen­tánsainak részvételével megnvilt a nemzet­közi kereskedelmi konferencia. — ATHÉN. A görög nemzetgyűlés október 10-én ül ösz- sze. A monarchistáknak az lenne az óhaja, hogy a törvényhozás nyomban szavazza meg a monarchia visszaállítását s a népszavazást halasszák el későbbi időpontra. — BRÜSZ- NZLL. Német—belga megállapodás létesült a Belgiumba kivitelre kerülő szénszállítmá­nyok ügyében. A megállapodás kedden már éleibe lép s érvénye 1936 március 31-ig tart. VILAS1 kötetei! Kevés pénzért, kitűnő regények! Claude Farrer: Titkárkisasszony. Strelisker: A felelőtlen ember. Atherton: Mikor a köd eloszlik. Karin Michaelis: Az ügyvéd ur családja. Oppenheim: A fekete pásztor. Wodehouse: Forduljon Psmithhez. Minden kötet átlag 300 oldalon, ízléses vá­szonkötésben csak 20 lej az Ellenzék könyv- osztályában Cluj, Piaţa Unirii. Utánvéttel nem szállítjuk, csak pénz előre való bekül­dése mellett. Kötetenként 5 lejt kérünk por­tóra. K A LE&AKTUAUSAßß K QNVV AFRIKA KÁNAANIA AZ Atk^viajUiyrru FÖLDRAJZ! SOROZATÁNAK. Kötve 158 lel, kapható az Ellenzék könyvoszlélyában Hatvan métáié közül Gáli Lăţos huszadik lett a párisi futóversenyen Parisból jelentik: A Jean Bőin atlétikai em­lékversenyt tegnap óriási érdeklődés kisérete- bn rendezték meg a világhírű francia t utó­ról elnevezett stadionban az alábbi kiválóbb eredményekkel: 800 m. 1. Lanzi olasz 1 p. 53.2 mp. 2. Peilezi olasz. 1500 méter. 1. Ceraţi olasz 3 p. 57 mp. 2. Messner francia. 3. Dömpert német. 5000 méter. 1. Lehtinien és Salmiuen finn holtversenyben 15 p. 04.8 mp. 110 méteres gátfutás. 1. Scheele német 15.3 mp. 400 méteres gátfutás. 1. Scheele német 54.4 mp. 2. Facelli olasz 54.4 mp. Távolugrás. 1. Long német 712 cm. Magasugrás. 1. Kotkas finn 200 cm. Sulydobás. 1. WölJke német 15.46 m. Diszkosz vetés. 1. Schröder német 48.41 m. Rúdugrás. 1. Ljungberg svéd 400 cm. A L‘Auto marathoni futóversenyét, melyen a világ legjobb versenyzői indultak, a fran­cia Begeot nyerte meg 2 óra 37 p. 04 mp.-es kitűnő idővel. A romániai Gáli Lajos csak huszadik lelt a nagy mezőnyben, melyen hatvanan indultak. S ' ţ »©P. Magyarország legré­gibb éa legelterjed­tebb sportlapjai! Ili Megjelenik heienkint Nemes és Manea két második helyei szegezlek o Balkán-játékok utolsó napján Istmbulból jelentik: A Balkán-játékok va­sárnapi, utolsó napján sem tudtak a romá­niai atléták győzelmet szerezni, csupán Ko­vács és Manea értek el két második helye­zést. Részletes eredmények a következők: Sulylökés. 1. Kovacsevics jugoszláv 14.83 m. Balkán rekord, 2. Vessy török 14.72 m., 3. Narancsics jugoszláv 13.98 m., 4. Floras görög 13.62 m., 5. Marian román 13.06 m. 1500 m. 1. Georgokopulos görög 4 p. 23.5 mp., 2. Manea román 4 p. 26.3 mp. 3. Gar- sek jugoszláv 4 p. 26.S mp. 10.000 m. 1. Brukan jugoszláv 36 p. 04.4 mp., 2. Gatis görög 36 p. 18 mp., 3. Cristea román 36 p. 33 mp. 400 m. 1. Mautikos görög 53.6 mp., 2. Ne­mes román 53.8 mp., 3. Niklázi jugoszláv 54.9 mp. Jordache román 55.2 mp.-cel ötö­dik. 110 m.-es gátfutás. 1. Fatseas görög 15.5 mp., 2. Skiades görög 15.8 mp., 3. Jevrodo- vics jugoszláv 16.2 mp., 4. Maeesciuc román 16.3 mp. Kalapácsvetés. 1. Gasik görög 45.37 m., 2. Szbefnik jugoszláv 44.49 m., 3. Petropulos görög 44.30 m. 4x100 m. 1. Görögország 45.1 mp., 2. Tö­rökország 45.1 mp.. 3. Jugoszlávia 45.8 mp., 4. Románia 46 mp. Hármasugrás. 1. Lambrakio görög 14.50 m., 2. Sedat török 14.09 m. A rúdugrást a rossz idő miatt hétfőre ha­lasztották. Az Unim®, Tricolor lesz városunk vasárnapi vendége Délután 2 órakor kezdődnek vasárnap a ligamérkőzések Bucuresti-i tudósítónk jelenti: A nemzeti A-liga programján vasárnap a következő mérkőzések szerepelnek: Bucuresti-ben: Venus—Universitatea és Kinizsi—Juventus. Aradon: Gloria—CFR. Clujon: Unirea Tricolor—Romania Oradeán: NAC—Crisana. Timisoarán: Ripensia—AMTE. A KAiC vasárnap Satumaren az Olimpiá­val, a CFR pedig Carei-ben a Vic toriával játszik. A nemzeti liga intézőbizottságának határozata szerint vasárnap a ligamérkőzé­sek a zsidó ünnepekre való tekintettel, dél­után 2 órakor kezdődnek. Â Hagűihhor rendezi meg vivóbajnokságmt varos CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) A Haggibbor december 14-ik és 15-ik napjain rendezi meg országos vivóversenyét a vá­ros bajnokságáért, melynek programját részletesen közölni fogjuk. A LIaggibbor ezúton közli tagjaival, hogy vivóedzései a Sír. N. Filipescu 1. számú te- teremben hetenként: hétfőn. szerdán és pénteken reggeltől estig folynak. A RIPENSIA A BAJNOKSÁG ÉLÉN A vasárnapi forduló után a nemzeti A- 1 igában a helyezések sorrendé je a követ­kezőképpen alakult: 1. Ripensia 4 3 — 1 11 6 6 2. Venus 4 2 1 1 12 5 5 3. NAC 4 2 1 1 9 5 5 4. Crisana 4 2 1 1 8 5 5 5. Juventus 5 2 1 2 7 9 5 6. Gloria 5 2 1 2 11 15 5 7. Unir. Tr. 4 2 — 2 12 7 4 8. QFR 4 2 — 2 7 6 4 9. Universitatea 5 2­-3 5 13 4 10. Kinizsi 4 1 1 2 6 11 3 11. Romania 4 1 — 3 9 13 0 12. AMTE 3 — 2 1 6 8 2 Az északi népek nyerték a kisöbűi puska világbajnokságokat Rómából jelentik: A kisöblű puskavilág­bajnokságok eredményei a következők: Fekvőhelyzetben a csapatversenyben 1. Eszlország 1964 körrel, egyénileg 1 Durant francia. Állóhelyzetben a csapatversenyben 1 Finn­ország 1811 körrel, az egyéni versenyben 1. Lehtinen finn. Térdelő helyzetben a csapatversenyben 1. Észtország 1897 körrel, az egyéni verseny­ben 1. Lakatar észt. Az Avram Jancu gólzáporral nyerte első bajnoki mérkőzését CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Avram Jancu—Rapid 8:0 (2:0) I. oszt. bajnoki, bí­ró dr. Hirsch Elemér, góllövők: Kolozsi (2), Dézsi I. (2), Varga, Kovács, Máté é.s Nagy. CFR—Napoca 1:1 (1:0J. Bolohan-kupa­mérkőzes, biró Cosma, góllövők: Crisan CFR és Takács Napoca. KAC—Universitatea ifjúsági bajnoki 3:1 (2:0). A KAC góljait Gáspár, Szaniszló IV. és Pálffy lőtték. B-LIGAEREDMÉNYEK Diciosanmartin. Sticla—HTV 3:2 (2:0. Sibiu. CFR Simeria—NSE 4:1 (2:0). Alba-Iulia. Unirea—Şoimii 2:0 (1:0). Baia-Mare. Tricolor—CFR Cluj 2:0 (0:0\ A vasutasokat a biró verette meg egy jo­gosulatlan tizenegyessel és lesállásból ere­dő góllal, melyeket Bernáth, illetve Gállisz IV. lőttek. Satu-Maré. Phönix—Olimpia 2:2 (2:0). Reşiţa. Vulturii—UDR 3:2 (3:1). Craiova. Crai Jovan—TAC 2:1 (1:1). Brasov. Macabi—ACFR 2:1 (2:0). Constarea. Victoria-—Prahova 4:0 (2:0.) .Tasi. Franco Romana—Textile 3:1 (1:1). Bacau. Dacia Unirea—Stadiul Bacauan 5:1 (1:1). Brasov. Astra—Victoria 9:0 (2:0), Olim­pia—Locomotiva 2:1 (1:1), Cukorgyár—Ra­pid 6:1 (3:1), bajnokiak. Reghin. Stopp 11—Victoria 3:1 (1:1), baj­noki. Tg.-Mures. MTE—Dacia 3:2 (1:0), baj­noki. Brad. Mica—Minerul 4:0 (2:0), barátsá­gos. Cernăuţi. Cernăuţi válogatott—Chisinau válogatott 3:2 (2:1). BECS. Az UTE vizipólócsapata vasárnap 8:6 (6:3) arányban legyőzte az osztrák vá­logatott csapatot. Turistaság A MAJLÁTH-, ILLETŐLEG B'ÍLASKU-KUT JUBILEUMA. Ma már el lehet mondani, hogy a Bükkerdö városunknak, népszerű üdülőhelye s az ottani tu­rista-ház és íz EKE egyéb kilátópontjai, sétaut- ja és pihenőhelyei a városi közönségnek nem­csak, hogy kellemes és egészséges szórakozást j nyújtanak, hanem a szó szoros értelmében is nél­külözhetetlenek. Mult vasárnap az EKE turista szakosztálya a Bükkben kirándulással egybekötött „Gulyás-napot“ rendezett, iwely alkalommal a verőfényes őszi nap az egyesület tagjait és bará­tai: nagy számmal vonzotta ki a Majláth-kut- hoz, hogy annak egy emberöltő óta közked­velt kirándulóhellyé történt átalakulását, immár 30 éves fennállásával együtt kegyeletes emlék­napba tegyék ár. Tulogdy EKE alelnökkel az élén. -A Majüth-kut rendbehozása és fölavatása 1905 szeptember 17-én történt. Az akkori részt­vevők közül talán csak e sorok Írója él, ki ek­kor a fölß'vato beszédet tartotta. Akkor kísére­tében voltak többek közt dr. Hermann Antal egyetemi tanár, Tanács József gyógyszerész, M. Kovács Géza főtitkár és a Bükkerdö kultuszának még számos, lelkes hive az akkori tagok sorá­ból. Azóta ennél a pompás forrásnál a dr. Bjlasku orvos-tanár emlékére egy kis obeliszket emel­tek, de ez nem zárja ki, hogy a múltra ne em­lékezzünk, amidőn még a rendezetlen ősi Pin- tye-kut volt ezen a helyen, melyet magán utón takarítottak ki olykor, mig végre az EKE vette gondozás alá és szinjelzéssel ellátott ösvények ál­tal kapcsoltai bele a környező szép, fiatal Bük­köst a ma már közismert körutakba. A turista- háznál élénk élet uralkodik, két üstben fő a gu­lyás, mindenki igyekszik ebédjegyet szerezni, melynek ellenében az ízletes ételt kiszolgáltat­ják. Egyszer csak délután egy úri gépkocsi gör­dül be a ouristaház udvarára és íme, nem kis meglepetésre egy egész sereg úri gyerek ugrál ki a járműből és vidám zajjal emeli a különben is elég mozgalmas képet nyújtó hangulatot. Ámde a gulyás ekkor már elfogyott; nosza, int az autó gazdája, aki gyermekeit és azok kis pajtásait a kirándulás örömeiben részesítette, s máris hozta a pincér nagy tálcán, poharakban a tejet, min­den pohár tetején egy szelet kuglóffal, amit a boldog ifjúság hozsannával fogadott. A mohó fogyasztást öröm volt nézni. A mi asztalunknál egyéb hűsítők párologtak, de egyik kiránduló- társunk ötletesen megjegyezte, hogy vájjon vál­tozatosságból nem lehetne pl. „Kürtös-kalács- napot“ is rendezni? Mindenesetre ajánljuk az in­dítványt az EKE lelkes hölgyeinek a rendezőb- zoetsága figyelmébe, mely a fente miitett turista évforduló sikeréhez nagyban hozzájárult. Hogy kik váketák meg gulyás jegyeiket a beszerzendő turistasátor javára, íme egy kis vendégkönyvi névsor, u. m. Brüll Emánuel, Beke Lajos, Biró Albert, Brutsi László, Czirják Károly, Dávid Bé­la, dr. Feszt György, dr. Ferencz József, Hargi- taiy Bertalan, dr. Jelen Gyula, dr. Jancsó Ödön, Jelen József, dr. Mustárdy Miklós, dr. Tulogdy János (házigazda), Vikol Kálmán, stb. és e sorok Írója, ki 59 éve járja a Biikköt. Azonban külön is megemlítésre érdemes, hogy az idén volt a Bükkerdőnek egy 81 éves látogatóéi Perzsa Fe­renc, ny. magántisztviselő személyében, aki testi rugékonyságát a kirándulásoknak köszönheti, mint az EKE volt buzgó tagja- íme, ezen hasz­nos tanulságokat meríthetjük a Majláth-kut ju- biláris üdítő forrásából, amelyet 30 éves fenn­állása alkalmából továbbra is ajánljuk a turis­ták és kirándulók oltalmába. Merza Gyula. y. -7 Leigazolások: Cluj: Molnár Ferenc (Turul), Milos Sándor (Firtos, Cluj). Mészáros Károly (Vasas), Sebe Ákos (Familia), Lara: Saivan Liviu Szabó Ferenc, Orosz József (Columbia), Ghiu: Vásári János, Postelnic Victor (Voevoduí Gelu;. Bodea Octavian (Record.) Versenyeredmény: Cluj: Hercules—CFR 33 174—157 (13 játékos.) A „Doina“ a Iuliu Maniu 10. (Csizmaszin)- pályára, péntek estére tette át gyakorló estjét. cukrászdák KLU3B0K Papir-szalvéíát gyári áron csak az Ellenzék k ö n y vosztá 1 y ába n C! 11; Piaţa Unirii, kapha !

Next

/
Oldalképek
Tartalom