Ellenzék, 1939. május (60. évfolyam, 100-121. szám)

1939-05-03 / 100. szám

I 9 3 9 május 3. ellenzék —>—I—I—Mm ß K luft joj! oFO uVj! [urn Üü.v ;zzö z$n ÜM mu ám A' fort ün /,oí e<I oá öí íjJ ss m rn s Uí io sa J3 ICÍ )3 b JÍ 7) t 1 h i A t ) Döntetlen a Dalnokok bajnoki űöntotc €§ vereségei szenvedek a Victoria - az ü-iida vasárnapi fordulóién KOLOZSVÁR. Az A-Wga vasárnapi for­dul« jának egyetlen meglepetése az elbiza­kodottan játszó Victoria veresége az aradi Glóriáitól. A bajnokok ,,derby“-je Temes­váron döntetlenül végződött, a többi ered­mények a várakozásoknak megfelelőek voEltak. Ezek azonban még erősebben összetömöril'eilék a bajnoki táblázatot, úgy. hogy az ötödik és utolsó helyezett közölt mindössze 3 pontkülönbség van. ami azt jelenti, hogy nyolc csapatnak még egyforma esélye van a — kiesésre. A mérkőzések részletei a következők: Ghria—Victoria 2:1 (1:0) KOLOZSVÁR. A bucureştii Emil Kro­ner biró vezetésével, 2000 főnyi közön­ség előtt játszták Se a Vlcteriáraibalsikeréi mérkőzést, a következő összeállításokkal: Gloria: Theindcr, Varjasé Volentir, Sic- íovan, Codreanu, Micolia, Tudor, Marianut, Fritz, Henegar, Mcrcea­Victoria: Sepi, Chendrean. Felecan L, Pált, Pop, Nistor,, Cornea, Szántay, Bo­kor, Felecan II., Capusan. A két Cociuban nélkül kiálló Victoria1 fölényesen kezdett és 30 percen keresz­tül szokott, jó formáját játszta ki, lassan1 azonban engedett az iramból, úgyhogy a máscdfck félidőben már a Gloria önbizal­ma visszakért és lelkes játékával — meg a bíró segítségével — a győzelmet is meg tudta szerezni. A Victoria csatársora az első félidőben számos kitűnő gólhelyzetet szalasztóit eb A 33-tk percben a Victoria a harmadik kornerét rúgja, mikor is a beadást, a Glfcria védelme az erős lesállá­son álló Tudorhoz vágja, aki a félhuzó- Idlott A'édclem mellett lefut és Sepsi mel­lett közelről bevágja az első gólt. Ez a ,váratlan eredmény megzavarja: a Vicío- riát, melynek csatárai mindent vonlának. A második félidő elején is csak korne- reket ér el a Victoria. A 20-ik percben iViairjasi kézzel! ülu le a labdáit a 10">cson belül, a megáiéit tizenegyest Páll védhe- íetíenül vágta be. A kolozsvári csapat újabb fölénybe kerül, de a kitünően vé­dő Thelmlier sorra leszereli a halszeren­csével is küzdő csatársor táma/diásatit. A 38'ik pcrcebn Tudort nem tudja szerelni Féle can, Sepsi kifut kapujából, de Tudior kicselezi és mellette az üres kapuba vág­fi ár csak mám 8-ig larí a Budapesti Nemzetközi IsIp 1500 kiállító, 9 külföldi állam részvételével. Saját rádióleadó állomás.— Divatszinház. — Számos ipari és közüzemi külön csoport 50 százalékos utaz ősi KedvezmáüQ!! Érvényes: Magyarországon Budapestre áp­rilis 18-tól május 8-ig, vissza április 28-tól május 18-ig. A 37 külföldi államban érvényes vasúti és egyéb menetdijkedvezmények rész­leteit a vásárigazolvány ismerteti. Érvényes út­levél és vásárigazolvány felmutatása ellenében fiziimmeníes határátlé­pés ápr.18-íól mâlos 8-ig A vásárvizitm május 18-ig jogosít bárkit ma­gyarországi tartózkodásra. Vásárigazolvány egyenként 120 leiért kapható a „Romania“ utazási iroda és a „Wagons Lits-Cook“ iroda összes fiókjainál. ia ai győztes golit. A Victoria észrevehe­tően erős gáhússal játszott — tatán a csú­nya és lobogó dressz akadályozta —, csu­pán Páti, Chendrean és a csatársorban Capusan játéka, volt elsőrangú. Általában a csatársor anost ás túl lassú, ami megbé­nítja eredményességét. Bokor elsőrangú tehetség, de még természetesen erősöd­nie kell. !A Gloria az első félóra után szép, for­más játékot m/utafott. lelkesen is küzdött és eltekintve ai Victoriát gátló körűimé" nyékét, az cgygólos győzelmet megérd'e- nnelte. Tbciniiler kitűnő kapus, mellette Varjasé, Sidlövan, Tudor, Fritz és Morccá játéka Volt kimagasló az együttesből, mély fan- játékával is kellemes megTepe- tést keltett. — E. Kroner bíró nagyon gyen gekép ességü já tékvezető. TEMESVÁR. Ripeiuia—Venus 1:1 (1:0), bíró P- Kroner, 5000 néző. Az ér­dekes és izgalmas mérkőzésen a Ripen­sia. bizonyult jobbnak, az esetleg győzel­mét jelentő tizenegyest azonban Marcu a kapufának lőtte. Az első gólt a 33-ik' periben Marcu 20 méteres lövéssel sze­rezte mlcg a Ripenáianak, uimit a máso­dik félidő 11 -ik percében Orza egyenlí­tett. a 26-ik percben lőtte el Marcu a ke­zelés miatt a Ri pensia javára megítélt ti­zenegyest. ARAD. AMTE—Sp. Studenţesc 1:0 (0:0), bíró dr. Rusu. Zuhogó esőben folyt le a nem túlságosan nívós mérkőzés, melynek győztes gólját kavarodásból, a második félidő 19-ik percében Léb lőtte. PLOESTf. Kinizsi—Tricolor 2:2 (1:1), biró T. Iliescu, 4000 néző, gólt övök: Mo- Mti és Kocsis, illetve Boksa és Tierjung. Durva játék. BUCUREŞTI. Rapid—hwcnlus 4:0 (0:0), biró dr. Morar, 5000 néző, góllövők Barátky (2), Moldovan és Viaţii a. RESICA. UDR—Carpali 2:0 (1:0). Ez a mérkőzés csak azoknak meglepetés, akik nem ismerik az UDR otthoni, kitű­nő képességeit. A gólickat Dura és Zsi­zsik lőtték. 8 csapat a kiesési zónában h Venus 18 12 G 0 40:12 30 2. Ri pensia 17 9 4 4 41:28 22 3. FC Car páti 17 7 5 5 22:22 19 4. AMTE 18 7 5 6 31:30 19 5. Victoria 18 7 3 8 32:29 17 6. FC Rapid MS 6 5 7 30:24 17 7. Inventus 18 7 2 9 34:34 1G 8■ Sp. Stud. 18 5 5 S 24:29 15 9. Kinizsi 18 4 7 7 39:44 15 10. Tricolor IS G 3 9 18:32 15 'll. UDR 18 5 5 8 20:31 15 12. Gloria 18 4 6 8 21:37 14 A Mures nyerte a csoport- bajnokságot a B-ligában Kartörést szenvedett Moldovan U-látékos TEMESVÁR. TMAC—Rovine Grivita 9:0 (3:0). A mérkőzést Marinescu tá- bornok is végignézte és nagyon tet­szett Reiter játéka. L MAROSVÁSÁRHELY. Nagyváradi Törekvés—Monopol 2:2 (1:1). Góllö­vök Bonatiu és Pop, illetve Zöldi (2). ARANYOSGYÉRES. Mures—Sod­ronyipar 2:1 (1:1), biró Ceaureanu, 1500 néző. Nagy küzdelem után a szeren­csésebb csapat nyerte a ,,derbyt“ és vele együtt valószínűleg a csoportbaj­nokságot is. Góllövők sorrendje: 14. perc Szaniszló, 42. perc Szász. A II. félidő 37. percében Szász lőtte a győz­tes gólt. A II. félidő 15. percében Chist kiállította a biró a Sodronyiparból. NAGYBÁNYA. Tricolor—HTV 4:1 (2:0). 1 LUPÉNY. Minerul—CFR Plski 4:0 (2:0). BRASSÓ. Prahova—ACFR 3:1 (1:0). Vb BRA1LA. Dacia Unirea—Mociornita 2:0 (0:0). j IAŞI. Textila—Trian 3:0 (2:0). CHISINAU. Gloria CFR—Mihai teazul 10:0 (6:0). jBUCURESTI. Macabi—Telefon Club 1:0 (1:0), Turda—AS Constanta 3:2 (2:0). NAGYVÁRAD. Crisana—Universita­tea 2:0 (1:0), biró Tentu. Az egyetemi csapat már az első percekben elvesz* tette győzelmi esélyeit, mert Moldo­van kapus egy összecsapásnál kartö­rést szenvedett és az U tovább — Adoc a kapuban — tiz emberrel játszott. A gólokat Pop és Szilágyi lőtték. NAC— Unirea M. V. 3:0 (2:0), góllövők Halati (2) ést Scherz. A bolognai olasz—svájci teniszmérkő­zés második napján Olaszország 4:0 arányban vezet. összeállították a Kispest ellem válogatott csapatokat TEMESVÁR. A vasárnapi Venus— Ripensia mérkőzés után a váiogatóbi- zottság ülésre ült össze Marinescu tá­bornok elnökletével, melyen a Kispest elleni szerdai és csütörtöki mérkőzé­sekre a következő két válogatott csa­patot állították össze: Szerdára: Paviovics — Bürger, Sfera — Vintiîa, Fieraru, Demetrovics — Or­za, Ploesteanu, Barátky, Bodola, Dobay. A második félidőben a csatársor a kö­vetkező lesz: Praszler, Reiter, Bodola, Barátky, Dobai. Csütörtökre: Iordachescu (Szadovsz­ky) — Duce, Damian (Felecan 1.) — Páll, Juhász, Lupas (Nistor) — Prasz­ler, Reiter, Marcu, Spielmann, Éne. A második félidőben a csatársor a követ­kező lesz: Orza, Ploesteanu, Marcu, P. Valcov, Éne. A Jugoszlávia elleni végleges válo­gatottat csütörtökön este állítják ösz- sze. , A hétfői Victoria—NAC barátságos ( mérkőzés Nagyváradon 2:2 (i'-o) arány­{ ban döntetlenül végződött. GóHövők: Cornea és Bokor, ültetve Halán (2). 18 gólt lőtt három vezető magyar csapat ellenfeleinek BUDAPEST. A magyar nemzeti baj­nokság vasárnapi fordulója nem hozott különösebb meglepetést. Eredmények: Újpest—Szürketaxi 5:0 (1:0). Zsen- gellér lőtte mind az öt gólt. Ferencváros—Zugló 10:0 (5:0). Gól­lövők Kiszely (3), Sárosi dr. (3), Sá- rosi III., Gyetvai, Toldi és Kapocsi (ön­gól). ( Hungária—Bocskai 3:0 (2:0). Góllö­vők Cseh, Szabó III., Turay. Szeged—Budátok 3:1 (1:1). Elektromos—Szolnok 2:1 (2:1). Nemzeti—Salgótarján 3:1 (3:0). Kispest—Phöhtts 4:0 (1:0). Róma. Az Olaszország—Románia rúg byménkőzé9t az olaszok 3:0 'arányban nyerték rrüg. " s A' ' ' LENGYELORSZÁG—ROMÁNIA 2:1 VARSÓ. A Lengyelország—Románia teniszmérkőzés második napján Lengyel- ország 2:1-re vezet. Eredmények: Raw»- rowszky—Schmidt 6:4, 6:4, 6:2. Tanases- cu—Hebda 6'-c, c:6. 6:3, 6:2, IDwarow* szky, Ttoczynszky—Taím«scu, Schmidt 9:7, 4:6, 6:3, iá 6-y AMERIKA SZTÁRJAIÉHOZ LESZNEK HASONLÓVÁ FOGAI; A ísiros moíicsilUgol. e pro íesszionisfa j ó I íuájál. hogy sjk«.rük to gtdifcl-. Jisröt .mosolyuk varázsától függ, Fogaik ömebatonlirtie- ♦ alldTi ragyogását, iídeségó* .Kelynos .*,8.5 5oá[.ítánali lötzönik. *' KcvTKíe • pátriájukat is foga* lelérek. egátisíg»'»k tesznek. t ‘«acre ragyogövá kMOSOLYiT xoirsos Í1.TAL j mosolya pedig, igézővé válik. Használj«* 0 modern é* tudományos alúpon előállított Víoiynos fogkrémet. arrelye-t tertöilenito é s tisziántartó tulajdonságainál í 051/a e fogorvosok ezrei és ragyogó fehérsége miatt Amerika nagy flimciillaga* ajánlanak. J ' TAKAtÉWOSKODJON VEGYEM NAGY TUIUS KOLYNOS antiszepr „FO&XR É antiszeptikus I MET/ \ Az Echo vasárnap későn érkezett Sza­mosa jvárra a C.ongri elleni bajnok: mér közösre, mire a biró az ekScf várakozási idő után, a Congrit jeJcnüfUe ki gyózv*.ín.ek. Később befutotí a kréozsa-árl csapat, mdy ezután csak 73 percig ca-rtó barátságos mérkőzést jilszout Congn’val, meu’ycs a Congri 3:0 (3:0) arányban nyert meg. Bucureşti. Macabi -Kinizsi 4:2 (i’-o). Nagy meglepetés, 30CO néző. bíró Alexpan- drescu, góilövők: Barbußescn (3) é-s Her­man, illetve Bajusz éci Kovács., -•< j Á KMSC LEGYŐZTE A KAC-OT KOLOZSVÁR. KMSC—KAC 1:0 (1:0) biró dr. Hirsch, 500 néző. Nagy küzde­lem után aratta meglepő győzelmét a munáscsapat Gergely góljával.. A má­sodik félidőben Tunyoghy tizenegye­sét Chendrean KMSC=kapus kivédte. I. oszt. bajnoki. Napoca—UAC 3:2 (2:1). II. oszt. baj­noki, góllövők Máthé (2) és Palocsay, illetve Curteanu (2). ; Ifjúsági bajnokiak: CFR—Corvin us 4:2 (2:0), Napoca—KAC 4:1 (2:0), Vic­toria—Echo 5:2 (1:2). Százezer néző és az angol khály jelen­létében játszották le az Angol Kupa döntőjét London. Az Angol Kupa szombati dön­tőjét' xoo ezer főnyi közönség jelenlété­ben meglepetésszerűen Portsmouth csapa­ta nyerte meg 4:1 arányban a Wolverhamp­ton Wandererssze! szemben. A mérkőzés után VI. György király személyesen ad­ia át a kupát a győztes csapatnak és mind­két csapat játékosaival keze: fogott. USA—Németország barátságos üenisz- mérkőzés folyik Berlinben, melynek eddigi eredményei a következők: Henkel német—Harris USA 1:6, 6:3, 6:3, Roberlison USA—Redl né­met 6:4, 8 :6, Me. Neill USA—Menzel né­met 5:7, 6:4 6:0. Redl, Göpfert—Ander­son, Roberson 4:6, 6:3, 6:4. Mc. Neilí USA—Henkel 6:4, 6^4, Menzel—Harris 6:1, 2:6, 6:3, Anderson—Me-taxa némec 7:9, 6:4, 6:0. , ; v MEGTARTJÁK A MAGYAR—RO­MÁN DC-MÉRKÖ2ÉST BUDAPEST. A magyar Davis Cup-csa- pat hétfőn megkapta a vízumot a román követségtől és igy a magyar csapat (Gá- bory, Asbóth, Dallos dr. és Csikós, Grosschmid Sándor dr. szövetségi kapi­tány) hétfőn este elutazott Bucurestibe. Olaf OBson svéd gyorsuszó a 100 yar- dos gyorsusszásban 52.8 mp.-re javította honfitársának, Björn Borgnak 53.6 mp.- ccs svéd rekordját. Brüsszel. Vörös ördögök— Nyugat­német válogatott 5:2 (2:1). Avion. Belgium B—Luxemburg 3:0 (2:0). Jugoszláviában a zágrági Grandjanszki, HASK és a spalatói Hajdúk ősztől kezdje, nem vesznek részt a jugoszláv bajnokság­ban, hanem külön hor át labd.arugóí>zö- vetséget fognak a.'akitani ó. a ho:*vár láb* darugÁ^aöVeuég elismerését fogják kérni n El PA-t ók Mcutíois: A varázsló A nagy író uj regmye Chatenubiiand' ról szól. AÜi. kiad váizonk. 178 lej. Uj még: Zilahy: A földönfutó rárov vköL 178 lej. Stefan Zweig: NyugíaJ&n szív, vköf. 178 fej. Jolin KTvűli Vb» Mai;*, óríüsrcgény, 055 lap, 231 lej. stb.. atb, I.EPAGE-nái, Kvár. ibastén Kérjen teljes jegyzéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom