Ellenzék, 1937. augusztus (58. évfolyam, 174-199. szám)

1937-08-31 / 199. szám

7 1937 augusztus 3'í. . 'ELLENZÉK MEGLEPETÉS: A nyugati liga nyerte a Hároly-Kupat A NAC a fővárosban sem tudta legyőzni a Victoriát BUCUREŞTI. Nyugati liga—Déli liga 3:0 (1:0). Károly-kupadöntő. Biró: Ceau- reanu. 10 ezer néző. Nyugati liga: Szadovszky, Chrroiu— Bujbás, Szaniszló II.—Nagy—Demetro- vics, B'indea—Sepi—Perneky—Reitter— Dobay. Déli liga: Jordachescu, Sfera— Álbu, Vintila—Eisenbeisser—Rafinszky, Auer — Moldoveana (RarbuiesciU—Barátky— Bodola—Bogdan. Nívós, érdekes játék, melyet a mozgé­konyabb temesvári csatársor és a szilár­dabb hátvédek döntöttek el. Az első gólt a 38. percben Bindea, a másodikat a II. félidő 8. percében Sepi és a harma­dik gólt az utolsó percben Reitter lőtte. Döntetlen az UEC-KMSC C-liga mérkőzés CLUJsKOLOZSVÁR. ÜEC-KMSC 1:1 (0:0), biró dr. Russu, góllö/vők: Nislor, illet­ve Kovács fejjel. A KMSC-ből Palocsay egy tizenegyest kapu mellé lőtt. BISTRITA-BESZTERCE. Ceramica—GFR Kolozsvár 1:0 (0:0). Szerencsés győzelem. Góllövő Fiscbmann. SATUiMARE-SZATMAR. Osana — CFR Szatmár 2:1 (0:0). A halálos szerencsétlenség miatt: Beszüntették a párbajtőrmérkőzéseket Párisban. Parisból jelentik: A ‘főiskolai világbajnok­ságokon történt halálos szerencsétlenség ha­tása alatt a rendezőség úgy határozott, hogy az egyéni párbajtőrvivást nem fejezik be, il­letve félbehagyják. A csapatversenyben Fran­ciaország győzött Olaszország előtt. A páros tenniszversenyben a magyar Fe­re nczy—IDalios pár harmadik lett. BUCUREŞTI. A Balkán atlétikai játékokra a két romám stafétát a következőképen állí­tották össze: 4X100 m. Kovács, Ghitescu, Liess, Dejenarru. — 4X400 m. Jordache. Krirppka, Lázár és Nemes. OSLO. A bászk válogatott labdarugócsa­pat a norvég munkásválogatott ellen 4:1 (2:0) arányban győzött. A JUGOSZLÁVIA ELLENI LABDARUGÓ­CSAPATOT a válgotábizóttság csütörtökön Temesváron állítja össze. A mérkőzést Krist cseh biró vezeti és azt a Bucuresti-i rádió közvetíteni fogjta. A VICTORIA—NAC mérkőzés 1:1 (1:0) arányban döntetlenül végződött M. Petrescu biró vezetésével. A Victoria kitünően tartotta magát és Cocáiban II. góljával megszerezte a vezetést, melyet Orza egyenlített. — Sp. Studenţesc— Macabii 6:1 (3:0) barátságos. Csak barátságos mérkőzések... CLUJ-KOLOZSVÁR. Universitatea—Echo 1:1 (1:0). Biró Bernstein, góllövők: Draga, illetve Jancovici (öngól). Barátságos. Barát­ságos ifjúsági mérkőzések: Victoria—OBMSC 4:0 (3:0), Echo—Vasöntöde 3:2. T1MISOAR A.TEMESVÁR. Kinizsi-THec- trica (FC Timisoara) 6:1 (2:0), CAMT— Gelvaui 6:2 (2:0), barátságos mérkőzések. Rapid—Freidorf 3:0 (2:0), III. kér.—Fíajduk 2:1 (1:0)% Dura—Dacia 12:0 (7:0), Patria— Rapid 6:2 (4:0), alkerületi bajnokiak. RESITA-RESIGA. Gloria Arad—UDR 4:4 (2:1), barátságos. ARAD. AMTE vegyes—Ri'pensia vegyes 2:0 (0:0), góllövő Béliár (2). KASSA. A nemzetközi meghívásos at­létikai versenyen mindkét meghívott ma­gyar atléta győzött. A 100 méteres sík­futást Kovács 10.7 másodperccel, a 200 métert 21.7 másodperccel, a 110 méte­res gátfutást 16.2 másodperccel nyerte. 1500 méteren Kelen 4 p., 15.2 másod­perccel, 5000 méteren 15 p., 25.4 másod­perccel győzött. POZSONY. A marathonj versenyt Ta­kács, a prágai Slavia futója nyerte 2 óra 52 p., 04.3 másodperccel. BÉCSI BAJNOKI labdarugóeredmé­nyek: Simmering—WSC 3:3, Austria— Favoritner 3—2, Admira—Wacker 1:1, Rapid—FC Wien 5:0. Könnyen győztek a magyar nagycsapatok Uipcsi nagy formában Budapestről jelentik: A magyar nem zeti labdarugóbajnokság második fordu­lójának nagy meglepetése az, hogy a Törekvés nagy gólaránnyal legyőzte a Budai 11-et. Részletek: Újpest—Kispest 8:1 (3:1). Góllövők: Kocsis, Zsengellér (3), Tóth, Kállay (2) és Pusztai, illetve Serényi. Ferencváros — Nemzeti 5:4- (2:1). Lanyha játék, a győztes csapat góllövői: Sárosi (3), Székely és Kiss. Szürketaxi—Phöbus 2:2 (1:0). Törekvés—Budai 11 6:1 (4:0). SZEGED. Szeged FC—ETO 4:1 (1:1). DEBRECEN. Hungária—Bocskai 4:0 (2:0). Góllövők: Cseh, Turay, Müller, Titkos. A bajnokság jelenlegi állása. Új­pest 4 pont, 2. Szürketaxi 3 p., 3. Hun­gária 3 p., 4. Phöbus 3 p., 5. Ferencvá­ros 2 p., 6. Budai 11 2 p., 7. Szeged 2 p., 8. Törekvés 2 p., 9—12. Elektromos, Nemzeti ETO és Kispest. ¥el|es magyar siker a főiskolai világbajnokságokon Tizenegy világbajnokság bizonyítja a magyar főiskolai sport elsőségét IPáfisból! jefentik: A főiskolai világbajnok­ságokon a magyar versenyzőik az utolsó két nap ihs kitünően szerepeitek és a magyar vii- lágibaj'nokok iszámá/t1 tizenegyre möveilve szen­zációs teojesitttméninyiöli tértek haza. megelőz­ve a világ ölsszes nemzeteit. Ez a hatalmas •siker újabb bízonyiltéka ia magyar testneve­lés kiiválóságániaik és annál értékesebb, ment a®t idegenben érték éli A szombat—vasár­napi eredményeik a következők: Labdarúgás. A német—magyar döntőben a frissebb német tísiaipat győzőit 2:0 (1:0) arányban. Az olasz csapat vezetői megóvták a magyarok eliten elveszített mérkőzésüket azzal, hogy a bi'ró (Fiilep) magyar szárma­zású és jói, beszél miajgyarali iis. Ä zisüri m«g- állapiltotita, hogy Fdüep cseh állampolgár, 12 éve Francia országban él és ennek ailaipján az olaszok óvását elutasít ölte. Az olasz ösapat ezután visszalépett a harmadik—negyedik helyért vívandó küzdelemtől, melyet ezután a lettek vívták meg a belgákkal. Győztek a lettek 2:0 (1:1) arányban és igy a torna vég­eredménye a következő ,'Jett: 1. Németország, 2. Magyarország, 3. Lettország, 4. Belgium. Úszás. 1500 m. 1. Gróf magyar 20 perc 39.3 mp., 2. Kulhinka magyar 20 perc 52.8 mp., 3.Cavaliero francia, 4. iPQIeiplár magyar. Toronyugrás. 1. Raouf egyiptomi 104.87 pont, 2. Hídvégi magyar 107.77 pont. Vizii pól ó. Magva i onszá g—E r a ne "a ország 11:1 (5:1). Németország—Belgium 6:1 (2:1). A (torna végállása: 1. Magyarország veretle­nül 36:3 gólaráinnyail, 2. Németország 2 győ- zélleim 1 vereséggel, 3. Franciaország 1 dön- 116111100., 2 vereség. 4. Belgium 1 döntetlen, 2 veneiyég. Atlétika. 800 m. 1. Altford angol 1 perc 54.1 mp., 2. Stothärg angol 1 perc 54.3 mp., 3. Aradi magyar 1 perc 54.3 mp., 4. Istenes dr. magyar 1 perc 54.4 nap. Rudugráis. 1. Webster aingoj 385 cm., 2. Than os görög 375 cm. Peinifatiioin. 1. Müller német 3824 ponlt, vi­lágrekord! Müililler csodálatos eredményeinek részletei: 200 m. 21.8 mp., távolugrás 711 cm., gerely 62.38 rm, diszkosz 38 08 m.. 1500 m. 4 perc 33.4 mip. A hölgy 'suiyiökő világbajnokságot a né­met Máuiermayer 12.55 ml.-rel, a távoibgrást a német Göttner 539 om.-reil nyerte. 1500 m. 1. Aford angol 3 perc 56 mp., 2i. Emery angol 3 perc 57 imp., 3. Stieglitz, né­met 3 perc 59.9 mp., 4. Istenes dr. magyar 4 .perc 06 mp., 5. iRálhonyr magyar, 6. Aradi, magyar. 200 m. 1. Holmes angol 21.5 rmp. 400 m.-es gát. 1. Darr német 54.6 mp. Sulytökés. 1. Kre,e észt 15.17 ír». Gereilíydobás. 1. Laue észt 70.65 m, 2. Vár- sziegi magyar 67.18 m. Magasugrás. 1. Wembley angol 195 cm. 4X100 m. 1. Anglia 41.8 rmp. 4X400 m. 1. Anglia 3 perc 14 mp. Tennisz. A férfi egyesit a francia Destre- meaux nyerte, aki a döntőben 6:4, 6:4, 4:6. 6:2 arányban verte a cseh Cej.nart. A kézilabda d'önit'öjjiébem Ausztria 9:8 (5:5) arányban győzte le Németország csapatát. Tegnap estje ünnepélyes keretek közülit' osztották ki 1» dijakat a győzteseknek és he­lyezetteknek. léilcapofó a néraei világrekordén?ő a monyai* Csák ibolyától MÜNCHEN. A vasárnapi nemzetközi atlé­tikai versenyen Csák Ibolya magyar olimpiai bajnoknő 160 cm. es ugrással legyőzte Rat­ISZTAMBUL. A budapesti RSE vizlpóló- os'aipate szombaton a iörök válogatottat IFi­re, vasárnap pedig 16:0 (7:0) arányban győz­te le. Kárpáti Károly magyar olimpiai birkózó­bajnok '.szombaton tennisz oktatási oklevelet (szerzet1!. A birkózó világbajnok ® rakettiét is mesterien kezeli... LONDON. A szombati atlétikai versenyen az angol S. Wooderson 4 perc 06.6 mp.-re javította az amerikai Cunningham 1934-től fennálló 4 perc 06-8 mp.-es világrekordját. A magyar 160 km.-ies országúti kerékpár- versenyt Karakii nyerte 4 óra 35 perc 28 mp.-es (idővel. jen német vUágrekordernől, aki ugyancsak 160 cm.-rel lett második. A magyar nemzetközi tenuiszbajnokság küzdelmei ma kezdődnek meg Budapesten. TOKIÓ. Az USA—Japán atlétikai viadalt az amerikaiak 94:84 arányban nyerték. A magyar ifjúsági uszóbajnokságokon a 100 m .-es gyorsuszásf Angyal 1 perc 04 mp.- cel, a 400 m.-es gyorsuszást 5 perc 14.8 mip.- oel nyerte. A 100 m.-es háüuszás bajnoka Farlklais lett 1 perc 14>.4 mp.-cel. A CSEH LABDARUGÓBAJNOKSÁG meglepetése az, hogy a Slaviát Kladno csapata is legyőzte í :0 arányban, de a Bratislava is kikapott a Victoria Pilsen- töl 4:1-re. SIüwcscu Vittior ngiialMü az erűé:«.. Iparról CLUJ-KOLOZSVÁR, augusztus 30. Annakidején beszámoltunk Victor Sla- vescu, volt pénzügyminiszter, a Gyáripa­ros Szövetség: elnökének erdélyi látoga­tásáról, melynek során a kolozsvári, tor- dai, nagyváradi, börvényi, aranyosgyé- resi és nagybányai, valamint a nagyká­rolyi nagyipari vállalatokat látogatta meg. Slavescu Vidor erdélyi tapasztala­tairól nyilatkozatot adott, amelyben megállapítja, hogy az erdélyi nagyipar kielégi tő feltételek mellett működik és állandó fejlődésben van. A látottak után megállapítja, hogy a legtöbb üzem teljes kapacitással dolgozik. Ami az erdélyi ipar panaszait illeti, a volt pénzügymi­niszter megállapítja, hogy főképen a pénzügyi hatóságok részéről, valamint az export-import kérdésekben érték sé­relmek az erdélyi ipart és ezek a pana­szok a legtöbb esetben alaposak. A pa­naszok ellenére konjunktúra mutatkozik a nagyiparnál és az árnivó, valamint a belföldi fogyasztás növekvése szép jövőt biztosit azi erdélyi gyáriparnak, amely felvirágzott. Hogy a konjunktúrát ki- haszálják, az erdélyi nagyipari vállala­tok nagyarányú befektetéseket eszközöl­tek, uj gépeket és uj hőerőtelepeket ren­dezvén be. Slavescu a maga részéről azt ajánlja az erdélyi gyáriparnak, hogy használja ki a konjunktúrát, de az elért nyereségből ne magas osztalékot fizes­sen, hanem amortizációs alapot létesít­sen. Slavescu nyilatkozata további részé­ben arra hivatkozik, hogy egy konszolü dálatlan pénznem és az árak mai inga­dozása mellett, valamint a gazdasági meglepetések korában az a helyes, ha az ipar amortizációs alapot létesít, hogy biztosítani tudja magának a nagyobb és olcsóbb termelést és lehetővé tegye a technikai tökéletesedést. Slavescu meg­állapítja, hogy az erdélyi vállalatok technikai személyzetében számos román fiatalembert alkalmaztak és a vállalatok ezt nem azért tették, mintha csak a ro­mán elem alkalmazásáról szóló törvény­nek akartak volna eleget tenni, hanem sajá't érdekükben is cselekedjék ezt, mert teljesen beakarnak olvadni a román gazdasági életbe. Végül Slavescu köszö­netét mondott nyilatkozatában Diamant Izsónak, dr. Szirmai Lajosnak, dr. Wei- zer Oszkárnak és dr. Böszörményi Sán­dornak a barátságos erdélyi fogadta­tásért. KÖRMENDI FERENC TALÁLKOZÁS ÉS BUCŞI) HÁROM EMBER TALÁLKOZÁSA EGY NAGY SZENVEDÉLYBEN. A világhírű iró szenzációs uj regénye. Könyvnapi ára rövid ideig még fűzve 99, kötve 125 lej az Ellenzék ^könyv- osztályában Cluj—Kolozsvár. Kérje a könyvnapi köny vek jegyzékét. Atheiaeum FÉNYKEPAI,RUMOK nagyon szép ki állí­tásban. hatalmas választékban már 120 Mii­től kezdve kaphatók az ELLENZÉK íiönyx« ■ osztályában, Cluj, plata Unirii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom