Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-27 / 70. szám

1TZTTN7HX nanHu J *) 41 má rcl u t 2 7. \\ 40 ÉVES, róiu. kath. vallása, ü/irrtei I•'rjlie/iiinme kereskedő!:vug> nyugdíjas állásúhoz Leveleket „TjijevS ctunuei" jeligé­re a kiadóba. 1290 Apr «hirdetések «hja szavanként 7 fillér, vastagabb szedéssel 14 fillér, a legkisebb apró­hirdetés dija tíz szóig 70 fillér. Állást keresők részére szilvánként 4 fillér, vastagabb sze­desse tí fillér. A legkisebb apróhirdetés állást keresők részére 40 fillér. Kedvezményes arak nagyobb kötésekuél. PIANÍNÓ, jóhangu, bérbeadó. Szép ebédlübereudezÓB eladó. Arpad-ut 5. 1282 KERESZTHUROS Wirth-nongora <s bordó cipó eladó. Cint a kiadóban. L2<6 EBÉI) LÓ H K R liNDLZÉS eladó. Berko- vies rnüasztíilos, Fadrusz János 2. 12117 ELADÓ különféle csövek, tartályok, állógőzkazún. (lugaszológépek, szódat öltő- gép és druge-ü-t. Szaniszló-cégnél, Hunya­di-tér 17. * 0983 EGY fehér mély kocsi eladó. Árpád-ut 20. 1291 ALIG használt Singer siilyesztő varró­gép olcsón eladó. Árpád-ut 5Í. Fülüp. 1279 GYÖNYÖRŰ kétszemélyes kombinált rökámié eladó. Mussolini-ut 49., ajtó 4. _____________________________________0986 JÓKARBAN levő sport Graham-autó és egy jókarban levő penzió eladó. Karola-fala- tozó, Kossuth Lajos-u. 25. 0974 ELADÓ Dyntermi a-gép, nőgyógyászati vizs­gálóasztal. műszerek, íróasztal, Wertheim- szekrény, képek, elősz.obafal, dísztárgyak, áll­ványok. függönyök, ruhaszekrény, nagy Smyrua-szőnyegek, kották. Megtekinthető d. e. 10—11-ig, d. u. 4—5-ig. Cim a kiadóban. 0982 TAVASZI kabátok, Treucskok vegytiszti- tasat, festését megkezdte . Balogh György kelmefestő éa vegytisztító üzeme. Bethlen- kert-utca 3. Fiókok: Malom-utca 28. és llelrai-utca 16. Teóefon: 19—60. ________F. GYERMEKKOCSIJÁT a készítőnél vásá­rolja. Mindennemű javításokat vállalok. Te­leki-utca 9. vagy Horthy-ut 16. F 2 x 2 - 4 REKAMÍéRTT fotelt, hévéről Martinovics keresztény kárpitosnál csináltass vagy végy. Kész heverők állandóan raktá- ion. Mátyás király-tér 9. F- 407. BEVEZETETT üzlethez őskeresatény tár- sár keresek 10.000 pengő készpénzzel', vagy megfelelő ingatlannal. Ajánlatot „Beveze­tett“ jeligére kérek. 1295 ÖT PENGŐ JUTALOM ellenében ké­rem a becsületes megtalálót, adja le a 13-án Petőfi-utcától Mussolini-ut 45 ig tartó útvonalon elvesztett barna bőrkabát­szövetet. Cim: Mussolini-ut 45. 1275 HARISNYA^SZEMFELSZEDÉST és fe- jelést olcsón vállal „MERKUR“ kötődé. Mátyás király-tér 22. (udvarban.) 0987 MŰHELYEMET áthelyeztem a Hosszu-u. 1. alól a Wesselényi Miklós-ut 23. alá. Kohn József, müköszörüs, késes és nikkelező. F. HÖLGYEK és urak figyelmébe! Elsőrangú szabóságom megnyílt, jutányos áron dolgo­zom. Unió-utca 9. Szabó Ferenc. . 1294 VSEBEm Teleki-utca 3. ndvarban jöjjön hozzánk, meglátja jól jár, mert rendkivül olcsón vá­sárolhat női, férfi szöveteket, flanel ée kö­töttárut, gyári maradékokat. ______ MOSÓTEKNŐT és csebret ve-szek, hasz­náltat, jó állapotban. Jósika-u. 26. 1243 bah»»/n aludt ul kiadó. Árpád-ut 23 G. 194 BULGÁHIA-ftrl t ■ /.óba, konyha, Uznuhelyiségek féi'.holdas telken kiadó. Gazdálkodásra is alkalma». Érdeklődni Li- .s/.wy, Mti&aoliui-uti 20. G; 196 BORSZÉKI fürdőn 9 azol »ns jieuMO beren­dezve bérbeadó. Érdeklődni lehet Kolozsvárt Karola-falutozó, Kosmiib Lajos-utca 25. 0973 MAJÁLIS-utca 56. «/.. alatt B/.óp kert kö­zepén ige.» »/.ép 4 szoba, konyha, furdőszo- li.e, lakás május 1 re kiadó. 0988 KI LÖN telek 3 szoba komfort 1 üthető veranda kiadó havi 120 P, egyévi bér előre I izetendó. Cim a kiadóban. 0980 NAGY szoba hálóiülkévél fajánz-iuosdóval, előszoba, fürdővel kiadó. Zriuyi-utca 7. 0981 KIADÓ Attila-Ut végén 2 szoba», kuuifor- tos kerti lukas jutányos úron. Érdeklődni Szaniszló-cégnél. Telefon 13 24. 0983 KIADÓ műhelynek, garázsnak alkalma» betonozott raktárhelyiség, Horthy Miklós-ut 37. sz. _______________________________1278 KÉT szoba, két konyhás ház, pincehelyi- «ég 40 méter hosszú, 10.80 szélességű, eladó Segesvári utca 10. 1281 KIADÓ e!$őemelcti utcai, napos urilakás: 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, élés­kamra és cselédszoba, május 1-re. Horthy Miklós-ut 17. sz., ajtó 2. 09~5 KIADÓK I. emeleten április 1 vagy 15-ére elegáns egymásbanyiló háló és uriszoba, köz­ponti fűtés, külön rnosdófülke. WC és fürdő- szobahasználattal. Továbbá május elsejére 2 egymásbanyiló és külün-külön bejáratú pár- kettes, világos, magasföldszinten, napos és mosdókkal felszerelt 6zép Dagy szobák iro­dának vagy rendelőnek kiválóan alkalmas. Megtekinthetők li—1-ig délelőtt vagy 3— 6-ig délután. Bartba Miklós-utca 20. I. em. ________________________G. 193 SAROKHÁZ fűszer és korcemahelyisé- gekkel, jó pozició és egry uj háj:, más üz­leti elfoglaltság miatt eladó Kolozsvárom Cim a kidóban. 1277 ELADÓ villa, t-mrlrte», 2X bárom szoba, fürdőszoba é» teljes komforttal, azép udvar és gyümölcsöskrrttel Pengő 26.000 fix. fáz Opera bátamögütt) GyÖrgyfalvi-nt 48. 0983 KLINIKÁK közelében 2 szobás komfortos lakás kiadó. Külón telek, kert. Cim a kiadó ban. 097i KETTŐ, esetleg 3 szoba fürdőszobás, ker­tes, napfényes villalakás májusra kiadó tiszt- viselőtelepen. Kölcsci-u. 16. 1293 ÁTVESZEK kőműves munkát, betonozást és bá/.fedéljavitást. „Olcsó“ jeligére a kiadó ba. 1244 KERESKEDELMI érettségizett keresztény fiatalember, textil szakmában jártas, állást keres. „Szorgalmas“ jeligére. J 2-><J FRANCIASZAKOS tanárnő bármilyen megfelelő állást keres. Címeket „Franciásra- kos“ jeligére kérek. G. 192 ÍNTELLÍGENS Tilul lány elmenne gyerek mellé, vagy ebhez, hasonló állást vállalna. Le­veleket Markovics Mária, Nyár-utca 1. sz. Marosvásárhely. 0481 DOMBRÁDY LAJOS müaszrtaloe, Deák Ferenc-u. 24. Elvá lal minden e szakmába ' ágó megrendeléseket és áralakításokat a legjutányosabb árak mellet'.. F. 432 KISEBB háztartásba elmenne vidékre 25 éves református árva házilány. Címet a kiadóba „Szolid“ jeligére. 1283 HÁZTARTÁS vezetését jó! értő, jobb érzésű fiatal nő állást keres. „Vidékre is“ jeligére. 1284 FÉRFÍDIVATOS 38 éves keresztény üz­letvezető állást keres, társulna, esetleg férii v. rövidáruüzletet átvenne. Ajánlatokat a kiadóba. 1289 SZÉPIRÁSU műszaki rajzoló állást keres. Magánmunkákat is vállal. Cim a kiadóban. 1292 wBBsasmxí ÜCYES és gyors kiszolgáló, szakképzeftrr. fiatal vaskereskedő segédet azonnal felvesz Haracsek Vilmos Utódai cég, Nagybánya. ____________________________ Gy._2544 MAGYAR gyors- és gépiróaőt kcre« Le­page ré&zletoszítály. Mátyás-utca 1. Udvari emelet. F. ÜGYES, fiatal legényt üzletbe keresünk. Pitvar, Deák Ferenc-utca 16. 1267 TANULÓLÁNYOKAI felveszünk. oí heimer nőidivat6zalou, Bartha Miklós-u. 15 ____________ 1259 MEGBÍZHATÓ lapkihocdót felveszünk. Egyetem-utca 3. KFRFsríÁF Á7( l N NM 1 R teljes Éttermi és konyhaberen­dezés, jégszekrények, slb. eladók. Kos­suth Lajos-utca 39. 1246 ELADÓ uj, modern, kombinált szekrény. Király-utca 6. balra ajtó 3. 1249 ELADÓK: Összekötő perzsaszőnyeg, olaj­festmények neve« művészektől, Schöberl ágy-fotel, dohányzókészlet. Muakácsy-utca 16. Jobbra. __________________________1238 berendezéssel 1270 JÓMENETELÜ füszerüzlet kiadó, Pata-utca 206. SEGÉD-motoros bicikli kitűnő állapotban eladó. Szabó, Eötvös-utca 30. 1258 MEGVÉTELRE keresek kisebb-nagyobb külföldi és belföldi perzsaszőnyegeket. Deák Ferene-utca 48. I. emelet, ajtó 5. 1272 ÁTADÓ jó helyen fekvő, régóta épitési anyag és lüzifaraktár. Cim ban. fennálló a kiadó- 1268 PERZSA5ZŐNYKGET, márkás képeket veszünk és eladunk „Unikum“ Kossuth La^ jos-utca 5. E. HASZNÁLT ruhákat veszek, eladok. Hí­vásra házhoz megyek. Friedmann, volt Dorot­heum, Mátyás-tér 22. F. * 3 VÁRY faiskolák. Sepriszentgyörgy, szállít: 3 éves közepestörzsü és magas Bătui ojtványf, 2—3 éves közepestörzsü és magas nyárialma ojtványt, 2—3 éves közepestörzsü és magaä szilva ojtványt, 2 éves közepestörzsü és ma­gas meggy ojtványt, 3—4 éves közepestörzsü és magas eperfákat 1.50—1 pengős árakon. Nagyobb vételnél árengedmény. Kérjen ár­ajánlatot. Gy. 2515 BEVEZETETT épitőanyagraktár, vevőkör­rel, felszereléssel és áruval átadó. Ajánlato- ka t.,Építőanyag“ jeligére kérek. G. 179 ELADÓ zongora,t ebédlő és 30 liter sa­vanyú bor. Rákóczi-ut 55. 0989 KOMBINÁLT uj diófurnéros, nagyon szép tSzekrény, modern uj, e! na a zöldre lakkozott konyhabaremdezés sürgősen olcsón eladok. Deák Feirenc-utea 24. Aszraílo»mühelyben. __ _________________.______________F. 432 FORGALMAS helyen vendéglő és étterem elutazás miatt eladó. Cim a kiadóban. 1283 KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSRE ügyes, jó családból való 15—16 éves kifutó- fiut, aki a viro9 utcáit jej ismeri. Jelent kezni az Ellenzék könv /égboltjában MEGBÍZHATÓ bejárónő felvétetik egész n-apra. Jókai-utca 5. Cukrászda. 1296 GYAKORLATTAL biró segédet keres belvárosi fűszer és csemegeüzlet. Ajánla­tokat „Megbízható“ jeligére a kiadóba. 1280 SIIMHJÍIES1EHE Ma, csütörtökön: FILLÉRES ESTI ELŐBDftSl Négy asszonyt szeretek Bőkas János nagssi&erä vigfáíé&a Péntektől: VIKTÓRIA Faldos lure és ábrahám Pái nagy, látványos operettje. Hosszú idő óta nem szerepelt a kolozsvári Deséy Jenő rendezésében és Stefanidesz József I INGATLAN ÉS LAKÁS Ma?yar Színház műsorán az elmúlt évek szen­zációs nagy látványos operettje, a VIKTÓRIA. Érdekes és lenyűgöző cselekményével, gyö­nyörű zeneszá r.aival és pompás humorával a két kivá'ó társszerző Földes Imre és Ábrahám I Pá! legnagyobb sikert elért darabjai közé tar- I iozik a VIKTÓRIA. Teljesen uj szereposztásban és betanulásban, vezénylésével az idei sziniévad eseményszámba menő felújítása lesz a VIKTÓRIA A darab vezető szerepeit Krémer Manci, Sán­dor Stefi, Kovács Kató, DLrói Béla, Borovszky Oszkár, Csóka József, Csengeri Aladár, Szentes Ferenc síb. alakítják, a táncekat Komáromi Attila tanította be, aki a darabban előforduló szenzációs táncbetéteket Bázsa Évával táncolja. A Viktória egyelőre pénteken, szombaton és vasarnap este szerepel a színház műsorán. KIADÓ 100 négyzetméteres üzemhelyiség, gőzkazán, gőzduplikátor. transmissió, szárító- kamra, cementmedencék, bővizű kút, raktár, nagy udvar. Ugyanott eladó 15 köbméter vistai oltottmész. Értekezni délelőtt 8—10 óra között, Kajántói-ut 8., volt fagvapotgyár. _________________________ 0911 TEHENÉSZETRE alkalmas telek, gyümöl- cr-öíseL, szoba, konyha^ me'lékheJvj-jóge^kel kiadó. Artiía-ut végén. Értekezni Mátyás-tér 29. szám. Kiss» János. 0944 KIADÓ május 1-tői három Szoba, konyha, fürdőszoba, kertes családi ház. Megtekinthe­tő 13—17 órák között. Endre király-u. 65. szám. 0885 EGYr szoba, konyha, kiadó. Mussolini-ut 83. mellékhelyiségekkel 0958 KIADÓ azonnal 2 szoba, előszoba, viz a konyhában, 35 pengőért. Békás-utca 6 volt Attila 98. _____________________________1261 GARCON lakás elő- cs fürdőszobával! azonnalra kiadó. Mussolini ut 54. 1240 SZÉP családi házak, vidéki vendéglő és földbirtokok jutányos áron eladók. Értekez­ni „Bizal'om“ Mátyás-tér 10. F. 440 KIADÓ egyesületnek, irodának két nagy- szoba bútorral, vagy üresen. Poka házfel­ügyelő, Egye*tein-u. 1. 0954 KISEBB uj házat keresek megvételre. Be­fejezetlen is lehet. Cimet: ,.Ár megjelölésé­vel“ jeligére kérem. 1185 KIADÓ két szoba koayh.t. Buza utca 11. S6I 'D ____________________-ptfB •i ejp?a KÉT szoba, konyha, fürdőszoba egy szo­ba, konyha és egy butorozort szoba fürdöszo­Szombaton délu-án: H3JR3L8D1K. Filléres előadás Hajnalodik kerül Szombaton délután félnégy- órai kezdettel az idei sziniévad legnagyobb prózai sikere, Fekete István megrázó darabja, a színre ülléres helyárakkal. Csütörtök fél 8: NÉGY ASSZONYT SZERE- ŢEK. (A nagysikerű Bőkay-vigjárék e ső esti filléres előadása!!) Péntek fél 8: VIKTÓRIA. (Földes Imre és Ábrahám Pál nagysikerű operettjének felújítása. Főszereplők. Krémer Manci, Sándor Stefi, Kovács Kató, Ditrói Béla, Borovszky Oszkár, Füíöp Sándor, Csóka József. Csengeri Aladár, Szentes Ferenc, Bereczki Magda slb. Rendező Deésy Je­nő, vezényel Stefanidesz József. Pre­mier-bérlet 13. szám ) Szombat d. u. fél 4: FILLÉRES HELY­ÁRAKKAL! HAJNALODIK. Szombat fél 9: VIKTÓRIA. Vasárnap d. u. fél 4: TATÁRJÁRÁS. (EUő o’csó helyáras előadás.) este fél 9: VIKTÓRIA. Moxffg eiisgsre CAPITOL MOZGÓ: EURÓPA NEM VÁLA­SZOL. Előadások 3, 5, 7 és 9 2G_kor. ROYAL: ELADÓ BIRTOK Előadások kez­detbe 3, 5, 7 és 9 órakor. EGYETEM MOZGÓ: OKOS MAMA. URÁNIA MOZGÓ: HAVI 200 PENGŐ FIX. EDISON: „FEHÉRVÁRI HUSZÁROK“. RIO: I. AZ ARÉNA HÖSEL II. KONGO. PÉNTEK, március 28. 6.40 Ébresztő. Torna. Étrend. Hangleme­zek. 10.20 Ruszin hallgatóinknak: „Kárpát­alja népviselete“. Dobos Nelly eiőadasa. Fel* olvasás.. 10.45 .Az orvosi boszorkánykonyha titka“. (Felolvasás.) 12.10 A Rádió Szalon- zenekara- 13.30 Országos Postászeuekar. 11.20 Hanglemezek. Közben 15.40 Mit főzzünk? Háziasszonyok beszélgetnek. 16 15 Katona József: Bánk bán. (Előadás.) 17.15 Sólymos Péter zongorázik. 17.50 Tánclemezek. 18.30 Menekülő nimfák nyomában. (Előadás.) 1925 Az Operaház előadásának közvetítése. 1. A kékszakállú herceg vára. Opera egy fel­vonásban. Utána kb. 20.25 Egészségügyi Ka­lendárium. Utána: 2. Fából faragott királyfi. Bartók Béla táncjátéka. 22 3. A játékdoboz. (Balett.) Utána kb. 22.35 Szalonötös. Azonos Budapest II. műsorával. Utána kb. 23.25 Ci­gányzenekar. BUDAPEST II. 18 Gyorsirótanfolyam. 18.30 Az autótaxi Soforotthon Dalköre. 19 A hetvenéves Mengelberg. Hanglemezek. 20.10 A kereskedő irodalmunk tükrében. 20 40 Cigányzene. Varga Imre énekel. 21.45—23 Szalonötös.

Next

/
Oldalképek
Tartalom