Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-05 / 53. szám

1935 tn’irclni & ELLENZÉK 9 A Kinizsi legyőzte a Ripensiát — dea mérkőzési barátságos jelleggel játszották le. — Döntetlen az Unirea Tricolor—G órta mérkőzés. — A B) liga első meccse: TAC—TMTE 2:2. — Az ILSA legyőzte az EMTE-t CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Tegnap a nemzeti liga mindkét csoport­jában megkezdődtek a mérkőzések, de a kupáért is tartottak egy mérkőzést. Az A. ligában Kinizsi—Ripensia-meccs lett volna, a kiküldött biró azonban a pályát bajnoki mérkőzésekre alkalmatlannak találta és igy a csapatok csak barátsá­gos jellegű meccset játszottak, melyet nagy meglepetésre a Kinizsi nyert meg főleg Gruiu kitűnő játékával. Bucuresti- ben már bajnoki meccs volt az Unirea Tricolor és Gloria között, mely a biró jóvoltából döntetlenül végződött. —- De döntetlen maradt a TAC—TMTE-meccs is a B. ligában, az első kupa-meccsen viszont az ILSA nagy meglepetésre le­győzte Szaniszló csapatát, az AMTE-t. Részletek a következők: Unirea Tricolor—Gloria Arad 1:1 (1:1) Nemzeti liga A. csoport, biró: Dordea (Sibiu.) BUCUREŞTI. A heves iramú mérkő­zést mintegy 1500 főnyi közönség nézte végig az esős, szeles időben. A Glória nagyszerű játékkal végig fölényben volt, de Dordea biró feltűnően nyomta az aradiakat, akik ily körülmények között örülhettek, hogy döntetlenül szabadul­tak ki a biró kezei közül. A nemzeti liga első mérkőzésén tehát már súlyos pa­nasz merült fel a biró ellen. Kérnünk kell az illetékes köreinket, hogy a birő­kérdésre fordítsanak kiváló gondot, mert egész labdarugó-sportunkat tönkretehe­tik a rosszhiszemű, kellő tudással és gyakorlattal nem rendelkező, vagy ép­pen megvesztegethető birók. Az 5-ik percben Niculescu lőtte az első gólt, a 10-ik percben azonban Barbu egyenlített. A Gloria nagy fölényével folyt le tovább a játék, a biró azonban minden veszélyes támadásukat leszerelte, sőt a 32-ik percben teljesen indokolat­lanul tizenegyest Ítélt a Gloria ellen, amit Niculescu szerencsésen kapu fölé lőtt. Kinizsi-—Ripenr.ia 6:4 (3:1) — Barátságos, bíró: Antonie. — TIMISOARA: A pálya erősen felázott talaja miatt a két csapat barátságos jel­leggel játszotta le kitűzött bajnoki mér­kőzését. A Kinizsi megérdemelten győ­zött főleg Gruiu kitűnő játékával. Góllö­vők: 10. perc Gruiu, 19. perc Gruiu, 26-ik perc Gruiu, 41. p. Schwartz. II. fél­idő 8-ik perében Ciolac, majd a 17-ik percben ismét Ciolac lő gólt és egyenlít. A 20-ik percben Török a Kinizsinek szerzi meg a vezetést, a 23-ik percben Schwartz ismét egyenlít, a 25-ik és 36-ik percekben azonban Gruiu újabb két gól­lal biztosította a győzelmet. A 32-ik perc­ben Ciolac tizenegyesét Bulgakoff, a ki­tűnő Kinizsi kapus, bravúrosan kivédte. Drótkerítéssel veszik körül a sétáiért labdarúgópályát Valószínűleg elmarad a vasárnapra kitűzött Románia—Kinizsi bajnoki mérkőzés CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) A pá- I lyabizottság elnöke: Saivan Virgil mérnök tegnap helyszíni szemlét tartott a városi spottelepen, hogy a labdarugószövetség ren­delkezésének megfelelően megtegye az előké­születeket a futballpálya drótsövénnyel való körülvételére. Saivan mérnök a legjobb meg­oldásnak azt találta, ha a jelenlegi léckerítés A Romania kiváló formában 5:l»re győzött a KAC ellen CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Teg­nap délután mintegy ezer főnyi közönség előtt játszották le a Romania—KAC barát­ságos mérkőzést, melyet a Romania főleg a második félidőben mutatott kiváló játékával 5:1 (2:1) arányban nyert Czinczár biró veze- sével. A KAC biztató formát mutatott, a második félidőben azonban erősen kiütkö­zött rajta a kellő edzőmunka hiánya. A két csapat a következő összeállításban játszott: Romania: Muntean, Doci—Felecan I., Mun­tean II.—Criza—Earkas, Coborzan—Pop— Costea—'Felecan II.—Capusau. KAC: Fábián, Horváth—Földvári, Makkal —Boldis—Palocsay, Király—Gecző—Lenkó —Bakos—Brassay. A második félidőben Krausz, Rámay és Poklóssy is játszottak. A nehéz talajú, felázott pályán a 14-ik percben Capusan beadását Palocsay a ki­ugró kapus mellett saját kapujába fejeli és igy a Romania öngóllal jut vezetéshez. Majd a KAC rohamos és a 17-ik percben Király—Gecző összjátéka után utóbbi a ki­futó Muntean kapus mellett a hálóba gurít­va a labdát — egyenlít. Egy perc múlva azonban Capusan szép lövéssel a vezetést a Romániának biztosítja. A második félidő már a Romania fölénye TAVASZI ÜLTEtfSHEZ elsőrendű gyümölcs- és sétány­fát, rózsát, magastörzsü és bokor, ajánl Szósz gazdasági tanintézet faiskolája, Médiás. TELEFON 29. — ÁRJEGYZÉK IVGYE\T. fölé huzat még egy egyméteres drótkerítést, amivel az egész pálya 2 méteres kerítéssel lesz körülvéve. A munkálatok rövidesen meg­kezdődnek, de vasárnapig nem fejezik be és ezért a liga arra kérte a Nemzeti Liga intéző- bizottságát, hogy a vasárnapra kitűzött Ro- mania—Kinizsi bajnoki mérkőzést halassza későbbi időpontra, jegyében folyik. Az 5-ik percben Coborzan kornerét Felecan II. lövi be, a 21-ik perc­ben Coborzan beadását ismét Felecan II. értékesíti, a 40-ik percben Capusan átadásá­ból újból Felecan lövi az ötödik gólt. Romania B—Napoca B 5:1 (3:1). Biró iMuresan. Góllövők: Tárán, Suciu (2), Van- cea és Chendrean L, illetve Rindea. Universitatea—Unirea Iî 13:0 (5:0). Gól­lövők: Draga (3), Paunescu (5), Negrea (3), iNegrut és Petringel. KAC ifjúsági—Unirea ifjúsági 2:1 (2:0). Góllövők: Tóth és Gáspár és egy öngól. Biró dr. Huza. Junius 9=ikéig be kell fejezni a bajnokságokat Bucurcsti-ből jelentik: A labdarugószövet- ség körlevélben felhívta a ligákat, hogy az alkerüleli, illetve ligamérkőzéseket junius 9-ikéig fejezzék be, hogy zavartalanul lehes­sen lebonyolítani a minősitőmérkőzéseket is. A szövetség közölte azt is, hogy az öt ligabajnok fog minősitőmérkőzéseket ját­szani a nemzeti B. liga öt csoportjának utolsó helyezettjeivel a B. ligába való ju­tásért. Ezeknek a meccseknek rendszerét később fogják megállapítani. LONDON. A Winnipeg Monarehs jéghok- kicsapat tegnap 7:1 arányban győzött k Wenbley Kanadians együttese ellen. HAMAR. A nemzetközi gyorskorcsolyázó- verseny 1500 méteres futamát a norvég Ha- roldsen nyerte 2 perc 22.8 mp.-cel, 3000 mé­teren Watzulek győzött 4 p. 57.8 mp.-cel. AZ UNIVERSITATEA újabban a kö­vetkező játékosokat igazoltatta le: Topii - ceanu, Domsa, Chirilă Sangeorgian és Faină, ^•Óvakodjatok e$V f VÉDEKEZZETEK \ * BELÉ! LEGYEZVE /\ \ VAUDA PÁSTI LLAK FERTŐTLENÍTŐ EMANÂTIOIT MELYEK, BELÉLEGZÉS ÁLTAL KÖZVETLEN HATÁSSAL VANNAK A LEGZÖ SZERVEKRE A TOROKFÁJDALMAK, ASTMA, MEGHŰLÉSEK ES NÁTHÁK MINDÉG HATÁSOSAN ELKERÜLHETŐK EZEN KITŰNŐ ANTISEDTIKUS szerAltal mindég legyen kéznél egy doboz VÂLDÂ PÁSTI LLÂ ADOBOZ FAC SIMILJE»^ kaphato minden gyögyszeptabban /> 'ĂST ILLÉS­Győztek az élcsapatok a magyar bajnokságban Budapestről jelentik: A profiliga tegnapi j fordulója különösebb meglepetések nélkül az élcsapatok győzelmeivel ért véget. A baj­nokságban Újpest 20 ponttal tovább vezet a Hungária előtt, melynek 19 pontja van. Harmadik helyen a Ferencváros áll ugyan­csak 19 ponttal, de rosszabb gólaránnyal, 4. Kispest 13 ponttal. Részletes eredmények a következők: Újpest—Phöbus 2:0 (0:0). Heves küzde­lem. SZEGED. Ferencváros—Szeged FC 6:1 j (3:0). A Ferencváros góljait Sárosi (4), Ke­mény és >Mooré lőtték. Hungária—Bocskai 4:2 (1:2). A Bocskai számos tartalékkal játszott, a Hungária igy is nehezen győzött. Soroksár—Budai 11 3:2 (2:0). Megérde­melt győzelem. III. kér.—Kispest 1:1 (0:0). A III. kerület­ben a külföldről hazatért Hirzer is játszott. KAPOSVÁR. Attila—Somogy 2:1 (1:0). Szerencsés győzelem. Uj uszóvilágrekord Csikáigóből jelentik: A német szárma­zású Adolphe Kiefer a 400 méteres hát- uszás világrekordját 5 perc 18.3 mp.-re javította. A régi rekordot a japán Kiajol- kawa tartotta 5 perc 30.4 mp.-ces idő­vel. A verseny keretében Jarett Holm asszony a 300 yardos amerikai, női hát- uszó rekordot 4 perc 31 mp.-re javította. Nagy formában van a NAC ORADEA. A NAC—Universitatea edzőmér­kőzést a NAC 8:0 (4:0) arányban nyerte meg Bodola (4), Kovács (2), Kocsis és Spielmann góljaival. Az Universitatea vasárnap reggel autóbusszal utazott el és a késő délutáni órákban összetörve érkezett Oradeára, azon­kívül több játékosa elsőizben rúgott labdá­ba, ez az oka balsikerének. Biró Rácz. CRISANA—TÖREKVÉS 3:0 (3:0), góllövők Lakatos (2) és Matei. (Barátságos.) A Román Kupában: ILSA—AMTE 4:2 (1:0) ARAD. 1500 néző volt kiváncsi a Szanisz- lóval megerősitelt AMTE első játékára, ez azonban nagy csalódást keltett a közönség körében. Egyelőre Szaniszló sem mutatott so­kat és az ILSA biztosan győzött. Góllövők: Herczog (2), Klimek (2), illetve Kukula és Szaniszló (tizenegyesből.) A B. ligában: TAC—TMTE 2:2 (1:0) Timisoara. A két csapat bajnoki mérkőzé­se rendkívül heves, helyenként durva volt. Az 1000 néző előtt lefolyt mérkőzés első gól­ját Köbling szerezte meg a TAC-nak, a máso­dik félidő 20-ik percében Moravetz egyen­lített. A 29-ik percben Sándor TAC a góllö­vő, a 35. percben Reitter ismét egyenlít. A mérkőzés végén csúnya incidens zajlott le. A közönség egy része ugyanis inzultálta a TAC égjük durva játékosát: Faragót. Biró Ritter Béla. CFR—VENUS 5:2 (1:2) BUCUREŞTI. A szombaton lefolyt barát­ságos mérkőzést a vasutasok fölénj'esen nyer­ték meg Attila (3) és Barbu (2) góljaival. A Venus Petea Valcov és Eisenbeisser révén volt eredményes. Mindkét csapat egy-egy ti­zenegyest kiaknázatlanul hagvmtt Attila és Eisenbeisser jóvoltából. POLITECHNICA—ZsSE 2:1 (1:0), sike­rűié ti bajnoki. ARADI ALKERÜLETI BAJNOKI MÉRKŐ­ZÉSEK. ATE—Hakoach 5:1 (2:1), Juventus —Unirea 1:0 (1:0), Olimpia—Tricolor 1:1 (1:0), Egyetértés—Transilvánia 4:1 (3:1). RESITÂ. UDR—Rapid Timisoara 3:2 (1:0) barátságos. BUCUREŞTI. Macabi—Juventus 7:4, ba­rátságos, az eredmény nagy meglepetés. Nem lehet uj fogyasztási-adókat bevezetni BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) I A pénzügyminisztériumban hivatalos kimu­tatás készült a fogyasztási adók jelenlegi j mértékére vonatkozóan oly célból, hog\T a pénzügyminiszter ezen adók felemelésének ügyét, illetve egyes üzemeknél való beveze­tését tanulmányozhassa. A kimutatás igen érdekes adatokat tatalmaz. Kitűnik belőle, hogy nem lehet újabb terhet róni már az iparra. így élelmezési ipar közel 10 és fél­millión! lej befektetett töke mellett 9 mil­liárd 300 millió lejt fizetett „cifra de afaceri“ címen egy év leforgása alatt. Az arány tehát 88.8 százalék. A textilipar 5 milliárd befek­tetett tőke mellett 7 milliárd 310 millió lejt (128 százalék), a kémiai ipar 8 milliárd 225 millió befektetett tőke mellett. 6 és fél mil­liárd lejt (80 százalék), a fémipar (5 mil­liárd lej befektetés mellett 5.240 millió lejt (88 százalék), grafikai és papiriizemek 2 és félmilliárd befektetett tőke mellett 1 mil­liárd 902 millió lejt (75.6 százalék), faipar 2 milliárd 520 millió lej befektetett tőke melleti 1 milliárd 481 millió lejt (58.7 szá­zalék, üvegipar -500 millió lej befektetett töke mellett 438 millió lejt (85.9 százalék], elektrotechnikai üzemek 96 millió lej befek­tetés mellett 87 millió lejt (90 százalék), keramika 95 millió lej befektetés mellett 48 millió lejt (50 százalék) és cementipar 1 milliárd 651 millió lej befektetés mellett 413 millió lejt (25 százalék) fizetett „cifra de afaceri“ címen a kincstár részére egy év* ben. Kitűnik, hogjr ez az adó a cement, ke­ramika, fa és papirüzemeknél legkisebb. A kimutatás sok gondot ad a pénzügymi­niszternek. Megállapítható, hogy nem lehel uj fogyasztási adóval sújtani az amúgy is túlterhelt vállalatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom