Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-23 / 94. szám

1937 április 23. mVWBNZVK MENTA PIPERITA MELISSA PARIE­TALA BURDENA MÂRARUl coriandra REGL1SSA m w SASSAFRASW. SAPONARiA BURDENA SENA KtfXCMBAŞAQ B3SSW5Ba*SM»R* A CLUJ1 BÖRKERESKEDÖK SZINDT KATUSA MEGKEZDTE A KENYSZERTA- KARÉKOSSÁGI GYŰJTÉSEKET. A CJuj-i bőrkereskedők szindikátusa április elsejével tagjai részére kötelező kénys: ért akar ékos sá­gi gyűjtést indított meg. A tagok minden áruvételnél kötelesek egyszázalékot befizetni a nagykereskedőkhöz vagy a gyári lerakó­tokhoz és ezeket az összegyűlt összegeket át­adják a szindikátusnak. A szindikátus min­den tag részére külön postatakarékpénztári könyvecskét vált ki, melyekben elhelyezi azz egyes tagokra eső összegeket. CLUJ-I ÁRLEJTÉSEK. A CIuj-,i útügyi felügyelőség május 7-éri' árlejtést tart SOOOOO lej értékű kő és kavics -szállítására és két hid javítási munkálataira 420000. illetve 385000 lej költségelőirányzattal. A Cluj-i egyetem május 20-'álm tarnt árlejtést uj kul- turháza királyi' páholya részére megrende­lendő személyfelvonó beszerzésére 340000 lejes költségelőirányzattal. VISSZAMENŐLEGESEN BEHAJT­JÁK A LISZT ÉS GABONAÜGYLETEK UTÁN AZ EGYEZRELÉKES REPÜLÖ- BÉLYEGILLETÉKET. A liszt és ga- bortatermékek eladásánál a bélyegtör­vény előírásai szerint 1.4 százalékos proporcionális adó valamint a repülő- bélyegtörvény szerinti egyezrelékes illeték fizetendő. A Cluj-i pénzügy­igazgatóságon a rendelet késedelmes beérkezése miatt a repülőbélyegilleté- ket ez ügyekben nem szedték s ezért ezt most utólag hajtják be. ÚJABB CÉGJEGYZÉSEK A CLUJ-I KE­RESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁNÁL. A kereskedelmi és iparkamaránál az alábbi cé­gekét jegyezték be: Jam.ky Sándor Memoran- dului-utca 20., Engelbert: autógumik és Loewe rádiókészülékek képviselete. Zaube­rer Jenő Comag cég alatt Calea Ferdinand 33. szám liszt és gabomaügyinökség, Miklós Jolánda Ferdinand király-ut 62. könyv- és papirkereskedés, Kavaláns-zky Károly Cicio Pop-utca 27. füszerkereskedlés, Goldstein Márton Metaílotechnia cég alatt fémöntőde Pia'ta Târgul de Vite 4., Frenkel Dávid tű­zifa-kereskedés General Poetas-utca. Növény mind jóillatu és mind jóhatásu 11 Eme csodálatos növények szerencsés keverékének kö­szönheti páratlan sikerét a CISBEY TEA Megnyugtat, tisztit, gyógyít, felfrissít' Székrekedésben szenve­dők, idegesek, májbajosok, nyiiállásoktól, szédülésektől szen­vedők, romlott vérnek — próbáljátok ki ezt a teát. Alegenyhébbés mégis leghatáso­sabb hajtó. Visszaadja a nyugodt álmot, egészséget és jókedvet! CISBEY TEA főlerakata Romániában: Bucureşti, III!Tír.Toam;ißilG3 Cisbey lea minden gyógytárban és drogériában kapható Pénteken délután fél 5 órakor Ripensia—Universiiaiea Sorsdöntő bajnoki mérkőzés a városi sporiielepen Hivatalos rész  labdarugóalkcrület közleményei 1. Mérkőzésigazolások. U—Napoca ifjú­sági' bajnoki 5:1, GSMC—Haggibbor 1. oszt. bajnoki 6:1, Turnătoria—Unirea I. oszt. baj­noki 4:2, Avram láncú—Echo 1. oszt. baj­noki 3:1, GFR—Reuniunea ifj. bajnoki 7:1, Victoria—CAC ifjúsági bajnoki 6:2, UEC— Haggibbor ifj. bajnoki 4:1, Avram láncú— Turnătoria ifj. bajnoki 0:0, 2 ponttal az Avram láncú javára. 2. Büntetések. Kinizsi' A. Echo a 306 -}—280. pontok alapján 14 napra, Adler Carol Uag- gibbor a 308. pont alapján két hónapra, Kaszó Albert UEC a 308. pont alapján két hónapra, Krammer Zoltiáin UEC a 302. b) pont alapján 14 napra felfüggesztetik játék­jogától. Stepper S. a 302. pont alapján meg- dorgáltatik. A Turnătoria csapatának megnemjelené- sie miatt '50 lejjel, a Victoria két játékosá­nak sz'abályfalun szerepléséért 200 lejjel büotettetiik. Felhívjuk az UEC-t és CFR-t, hogy 25— 25 lej binói dijat az Unirea—Turnătoria mérkőzés mán (április 18.) fizessenek ki. A Turnătoria kérése vissza utasát tátik. 3. Az április 23-iki, pénteki program a következő: Nagypálya. Délelőtt 8 órakor Reuniunea— Napoca I. oszt. bajnok, 10 órakor Unirea— Avram láncú I. o. bajnoki, 12 órakor GSMC —Turnătoria I. o. bajnoki. Délután 2 órakor U—Avram láncú ifj. bajnoki. 4 órakor Uni­versitatea—R-i pensia A-ligamérkő z és. Kispálya. Délelőtt 8 órakor Victoria—UEC ifj. bajnoki. 10 órakor Unirea—Avram lán­cú ifj. bajnoki. 12 órakor Haggibbor—Echo ifj. bajnoki. Délután 2 órakor CAC—CSMC ifj. bajnoki. 4. Az április 25-iki, vasárnapi program a következő: Nagypálya. Délelőtt 8 órakor Avram láncú —Napoca I. o. bajnoki, délelőtt 10 órakor Árrésül—CAC G-igamérkőzés, 12 órakor Vic­toria—U Bolohan-kupa mérkőzés, délután 2 órakor Universitatea—Victoria Constanta Roman-kupa mérkőzés, 4 órakor Victoria— Crisana Román-kupa mérkőzés. Kispálya. Délelőtt 8 órakor Victoria— Echo ifj. bajnoki, 10 órakor Avram Láncú— Unirea ifj. bajnoki, 12 órakor Turnatorie— Reuniunea ifj. bajnoki, 2 órakor CAC—UEC ifj. bajnoki. ő. Az április 23-iki mérkőzések szövetségi biztosa Pitea mérnök, orvos dr. Iepure. Aiz április 25-iki mié'rkőzések * szövetségi biztosa dr. P. Moldovan, orvos dr. B. Susan. Cluj, 1937 április 21-én. Loc. Col. Bogoeviciu sk. Dr. J Ciurel sk. elnök, titkár. GLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Április 23-án munkaszümet lévén, a Nemzeti Baj­nokság mindkét csoportjában teljes fordulót bonyoiliaitnak le. Aradon a Victoria a Gló­riával, Oradea-n a Venus a Crisana ellen, Timisoara-n a Chinezul az Unirea Tricolor ellen játszik, a fővárosban a CAO a Juven­tus csapatával, mig a Rapid az AMEFA-val találkozik. Városunkban a Ripensia játszik az egyetemi csapat ellen. A profik a baj­nokságra törnek, mig az U a kiesés veszé­Belgrúdból jelenítik: Á magyar Budai 11 tegnap fényes sikert ért el Belgrádban, amennyiben Jugoszlávia válogatott csapatát 5:3 (1:1) arányban legyőzte. A vezetőgóHt Marjanovics szerzi te meg a jugoszlávokmaik, a 35-i.k percben Vérmes egyenlített. A II. félidő 7-tik percében Vuiadonics, a 12-ik lyétől félve, szintén győzelemre tör, mert ha vereséget szenved, úgy könnyen az utol­só előtti helyre eshet vissza, ami egyet je­lent a kieséssel. A sorsdöntő mérkőzésit a íPloesti- ITope Ionescu vezeti és az pontban fél öt órakor kezdődik. Az U a következő összeállításban játszik a Ripensia ellen: .Sepsi, Borgea—Jiancovticé, !P u tu ie—Gai n—D avid, Ben t ea—Pbunescu— Szaniszló—Ploesteanu—Draga. percben pedig'Ifkovi.es góljaival már 3:1-re vezettek a jugoszlávok, az esőtől ázott tala­jon azonban a magyar csapat bizonyult álló­képesebbnek és Szuhay é9 Rökk révén nem­csak egyenlített, hanem Lyka és; Rökk to­vábbi kéf góljával a győzelmet iis megsze­rezte. Az ország Seglobb iátékosalt akarta leszerződhetni a Középeurópai Kupára készülő Menus Bucuresli-ből jelentik: A Venus már biz­tosra veszi bajnokságát és nagy erőfeszítése­ket tesz arra nézve, hogy a Középeurópai Kupában minél erősebb csapattal vegyen részt. Fővárosi jelentés szerint a Venus jú­niusban leszerződteti Gaint, az Universitatea kitűnő középfedezetét, továbbá Bodolát, Fechetét, a Crisana kapusát és Gh. Popes­Dr. Pop Victor, a Victoria vezetőségi tag­ja, volt futbal'llszakosztályi elnök, többoldali elfoglaltsága miatt lemondott mindennemű tisztségéről. Szombat délután 5 órakor a Victoria old- boy a Bohémek csapatával játszik barátsá­gos mérkőzést. VASÁRNAP DÉLELŐTT 10 órakor a CAC az Ariesul ellen játszik a C-liga bajnoksá­gáért Cluj-on. Ha a Cluj-i csapat megnmyeri a mérkőzést, úgy a bajnokság második he­lyére törhet előre. Ma reggel 9 órakor érdtelkes találkozó volt a Cluj hí pályaudvaron. A Victoria, Venus, CAO, Şoimii és a Sinne ria-i GFR találkoztak itt össze. cut, a kitűnő csatárt. A Venus vezetőségé­nek elképzelése szerint a csapat a következő összeállítással venne részt a Középeurópai Kupában: Fechete, Sfera—Albu, Barbulescu —Gain—Gorgorin, Gruin—Bodola—Hurais — P. Valcov—Popeseu. Ezzel a csapattal való­ban méltóan lenne képviselve Romania a nagy nemzetközi viadalon. Bistrita-n vasárnap a Geranuica az Jndu tria Sârmei ellen játszik a C-ligáért. Bankok i| Most jelent meg Iparvállalatok la Kereskedők J J VIBZilET Közgáz «asâgl LEaÍIIvN Irta : Dr. Heller Farkas egyetemi tanár. Nélkülözhetetlen szakmunka! 498 oldalon fve 248 lej, nyersvászonköt. 290 lej az ELLENZtK Üöngfosztâluâb TR Cluj, P. Unirii. Vidékre utánvéttel szállitiuk A Budai îl szenzációs sikere Belgrádban Vt Naponta töübször leve- le»e cipői! 20 éven keresztül szenvedeti reumában Képzelje el, mennyit kellett e hölgynek 20 éven át szenvednie, mennyit kínozták a reu ma tik us fájdalmak, ha naponta többször le­vetette cipőit, hogy valahogy enyhítse fájdal­mait. Képzelje el, milyen boldognak kellett azután lennie, amikor oly szert fedezett fel, mint a Keuschen só, amely megszabadította fajdalmaitól. Íme ezt irja: „Négy éven keresztül megszakítás nélkül szedtem Krushen sót. Húsz éven keresztül pokoli kínokat álltam ki lábfájdaimiahn mi­att. Gyakran naponta többször is lehúztam cipőimet és lábaimat egészen szabadon hagy­tam, hosszabb időn keresztül, annyira he­vesek voltak a fájdalmak. Most reggel felhu zom cipőimet és csak este, lefekvéskor ve­tem le őket. Nem tudom eléggé dicsérni a Kruschen sók hatását. Csak az, aki szén ve dett lábfájásban, tudja megérteni, mit jelent az, ha már nem szenved többé.“ — E. A. Azok az. elviselhetetlen reumatikus fájdal­mak, amelyek a kétségbe esésbe kergetik, az ízületekbe lerakodott hegyes hugysavkristó- lyokból erednek, amelyek tühegyesek. Kru­schen só feloldja ezeket a fájdalmas kristá­lyokat és azonnal eltávolítja őket .a szerve­zetből!. Kapható gyógyszertárakban és drogériák­ban. Nagy üveg 95 lej, kis üveg 60 lej. A Haggibbor mezei futóversenyére, melyet vasárnap délelőtt tartanak meg, még lehet nevezéseket beadni a titkársághoz. J A CSMC KÖZLEMÉNYEI Í CLUJ. Az atlétikai, valamint az úszó és vízipóló szakosztály tagjait flelhívja a veze­tőség, hogy folyó hó 24-én, szombaton eslte 8 órakor pontosán jelenjenek meg az egye­sület helyiségében, Str. Regina Maria 11. A vezetőség felhívja azon munkássportoló- kat, akik a szakosztályok valamelyikében tevékenykedni akarnak, hogy fenti időben szintén jele ríj eníelk meg. A női tornászaik osztály kosárlabdaijáitték csapata megalakulás előtt áll. A vezetőség felkéri azon Hómunkásokat, akik tornázó vagy kosárlabdázó alosztály óikban akarnak működni, hogy a gyakorló órák alatt, ked­den és pénteken este 7—9, vasárnap dél­előtt 10—11 óra között pedig az egyesület helyiségében jelentkezzeniek. 'PRÁGA. A cseh és román szövetségek kö­zött tárgyalások indultak meg arra nézve, hogy a két orsz'ág B válogatott labdarugó- csapatai közöli mérkőzéseket rendszeresít­senek ugyanazon napokra, mikor az A. vá­logatottak játszanak egymással. A tárgyalá­sok arra vonatkozólag is kiterjednek, hogy évenként román—cseh ifjúsági mérkőzése­ket rendszeresitsenek. Î E KÉZŐ,SPORT Mérkőzéseredmények: CLUJ. Matador I. —100-as Unió 149—144 (11 ját.) DÍCIOSANMARTIN. A Nitrogén hatos csapatverseny körmérkőzésének (minden játékos 9 dobás telibe) eredményei a kö­vetkezők: 1. CAC Christur 333 pont (ezüst plakett). 2. UAC Cluj 281 pont (ezüst pla­kett). 3. Tarnova Dieiosanmartin 277 pont (kis ezüst plakett). A versenyen nyolc csa­pat vett részt. Az egyéni versenyben 1. Csikv Sándor CAC. 2. Herczeg Kálmán GAC. 3. Valki Károly CAC. 4. Gedeon György Staru- in'ta (bronz érem). A versenyt a Nitrogén évzárása alkalmából rendezte. A Nitrogén 1936. évi teljesítménye a kő vetkező: A csapat —Endönfer elnök vezető sével — 33 tagot számlál. Játszott 32 ve. senyt, melyeken 7333 pontot ért el, viszom csak 6922 pontot kapott. Barátságos és pro­pagandamérkőzést 14 esetben játszott, me lyek pontaránya 3014:2725 a Nitrogén ja­vára. A Nitrogén a legszebb reményekkel indul az uj szezonnak. TURDA. Az Uranus sportegylet tekéző- pályáját 'rövidesen affiliatin' fogja a, szövet­ség. Ebből aiz alkalomból a kerület pálya- bajnokságot rendez, melynek feltételeit és részleteit közölni fogjuk. A gyenge férfi hanyag és nem beteg Lehetetlen az, hogy az a férfi, aki nemi képességei csökkenését látja, ne kövessen el mindent annak megelőzésére. Ez annál is nyilvánvalóbb, mert a RETON-tabletta a ne­mi gyengeség gyógyszere. A RETON-nal való kezelés nagyon egyszerű: napi három tabletta, a hálás háromnapi kezelés után erő­sen érezhető. Egy 25 pasztillás tubus ára 98 lej. Csak gyógyszertárakban és drogé­riákban kapható. 110 lej előzetes beküldése ellenében postán bérmentve kapható. Vezér- képviselet E. Ä L. Ciora, Bucureşti, III. Str. Soer)»nl«>

Next

/
Oldalképek
Tartalom