Ellenzék, 1936. április (57. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-07 / 81. szám

1936 április 7. ELLENZÉK 1 Az Universitatea, Venus, Inventus, Gloria, Minerul, Franco Română és Unirea Tricolor a Román Kupa elődöntőjében Universitatea—Drogos Vodă 4:i. — Vereséget szenvedett a NAC, Phöbus, a Kinizsi. — Meghosszabbítás után is döntetlen a Ripensia—Crisana mér­kőzés. — A Román Kupa nyolcas középdöntőjének eredményei CLUJ: Universitatea—Drogos Voda (Cernăuţi) 4:1 (1:1), biró: Vuia (Sibiu), 1500 néző. Universitatea: Sepsi, Borgen —Iancovici, Sirbu — Gain—David, Năs­turel — Ploesteanu — Szaniszló -- Ne­greau. Drogos Voda: Erham, Zarojamu -—- Pentelciuc, Stetin — Stucinsky—Un- gureanu, Jonescu — Sue — Panenca — Winternitz — Caciarovschi. Sáros, mély talajon játszották le a mérkőzést, melyet az egyetemi csapat nyert meg jóképességii, de balszerencsé­vel is küzdő ellenfelével szemben. A 34-ik percben Negreau előírásos kornerét Sza- niszló a jobb felső sarokba fejeli, a 44-ik percben Winternitz végligdriplizi az U védelmét, Jonescunak adja át a labdát, akinek lövése Jancovici fejéről jut Sep­si hálójába (1:1.) A második félidő első percében az U támad, Ploesteanu a kapuvonalról adja a labdát, melyet a Dragos Voda saját kapujába üt be (2:1). A 12-ik percben, Paunescu—Năsturel — Ploesteanu össz- játék után utóbbi 8 méterről felsősarok- lövéssel szerzi meg a harmadik gólt. A következő percben Negreau lövését a Cer- nauti-i kapus kornerre üti, Negrea be­adását Panescu közelről bevágja és be­állítja a végeredményt. A mérkőzés hátralevő részében mind­két csapatnak több kitűnő gólhelyzete van, de az eredmény már nem változik. A győztes csapat főleg nagy állóképessé­gével tűnt ki és ezzel biztositotta szép győzelmét. Gain, David, Ploesteanu és Szaniszló voltak a mezőny legjobbjai, de a többi játékosok is dicséretet érdemel­nek lelkes játékukért. A Dragos Voda­1 nak nem volt kedvére a sáros, mély ta­laj, de igy is igen jó képességeket árult el. Különösen taktikája igen jó. A csapat legjobbjai Erhan kapus, Strucinsky kö­zépfedezet, Winternitz, Suc és Jonescu. Vuia biró még elméleti tanulmányokra szorul, több téves ítéletével az egyetemi csapatot sújtotta. BUCUREŞTI. Venus—NAC 2:0 (0:0). Biró T. Iliescu, 13.000 néző. Az első félidőben egyenlő ellenfelek küzdelme, a második fél­idő 6-ik percében Sepi, a 33-ikban P. Val- cov a góllövők. Juventus—-Macabi 3:1 (1:1), biró T .Ilies­cu. A győztes csapat góljait Záinescu (11-es), Palmer és Vaida lőtték. ARAD. Gloria—DVA 6:0 (1:0), biró dr. Ciurel Ilié. Góllövök: Körösladányi (2), Ro­han (2), Tudor (2). TIMISOARA. Ripensia—Crisana 2:2 (0:0), biró Ceaureanu. A mérkőzés kétszer 15 per­ces meghosszabbítás után is döntetlenül, ma­radt, azt Oradea-n újra fogják játszani. Gól­lövők: II. félidő 12-ik percében Bindea. 25. percben Schwartz, 27. és 44. percekben Nagy. LUPENil. Minierul—Vulturii 3:2 (2:2). BRAIL A. Franco Romana—Kinizsi 3:1 (2:1). A nap legnagyobb meglepetése. BAIA-MARE. Unirea Tricolor—Phönix 2:0 (1:0). A mérkőzést a Phönix 9 emberrel ját­szotta végig, mert az 5-ik percben Sucilu- lescu helyett Milivoi biró durvaságért téve­sen Szerémy I.I-őt kiállítja a játékból, a 9-ik percben pedig Ardost teszi harcképtelenné Niculescu. Ardost lérdcsonttöréssel kórházba szállították. Mindkét gólt Niculescu lőtte, 2500 néző. A kupa elődöntőjébe igy az Universitatea, Venus, Juventus, Gloria, Minierul, Franco Romana és Unirea Tricolor került. A nyol­cadik csapat a megismótlendő Crisana—Ri- pensia mérkőzés győztese lesz. Becsben 5s3-r& verte a magyar tabdarugócsapaí az osztrákokat BECS. Magyarország—Ausztria 5:3 (3:1), biró Leclercq (Franciaország), 40.000 néző. A magyar csapat, mely Sárosi, Toldi, Túrái nélkül a már közölt összeállítással biztos vesztesként indult a küzdelembe, váratlanul szenzációs játékkal és teljesen megérdemel­ten nyerte a nagy mérkőzést, ami annál ér­tékesebb, mert az osztrák csapatot odahaza kényszeritette térdre. Kitűnő volt a magyar csapat minden része, a védelem épp úgy, mint a csatársor, melyben az újonc Kállay nagy eredményességével tett bizonyságot ar­ról, hogy nem méltatlanul kerül Sárosi dr. helyére. A mindvégig rendkívül heves küz­delem első félideje változatos játékkal telt el, a második félidőben az osztrákoknak volt egy negyedórás fölényük, egyébként a magyar csapat támadott többet és a kínál­kozó gólhelyzeteket jól kihasználta. A 16-ik percben Cseh, a 17-ikben Zischek, a 24-ik- ben ismét Cseh, a 34-ikben Kállay a gól­lövők. A második félidő 14-ik percében Bi- can, a 28-ik és 42-ik percben Kállay a ma­gyar csapat további góllövője. A 43-ik perc­ben a magyar csapat kissé könnyelmüskö- dik és Bican 5:3-ra javítja az eredményt. A győztes csapatnak különösen a közvetlen védelme volt nagyszerű, a fedezetsorban Szűcs és Lázár, a csatársorban Kállay, Tit­kos és Cseh voltak a legjobbak. Az osztrák csapatnak a fedezetsora volt gyenge, csatár­sora pedig a finisben kifulladt. A francia Leclercq biró korrektül vezette a mérkőzést, mely 79-ik találkozója volt a két csapatnak. GyőzöU a CLUJ. KAC—CER Cluj 2:1 (1:0), bíró dr. Russu, 1000 néző. A két .csapat tegnap dél­előtt játszotta le B-ligsfm érkő zését, melyet az uj összeállítással játszó KAC heves és iz­galmas küzdelem után megérdemelten nyert meg, főleg jó csatárjátékával. A 32. percben Szaniszló váratlan és pompás lövéssel sze­rezte meg az első gólt, a második félidő 41. percében Gábor a/ másodikat szerezte meg. A 45. percben téves hatánbirói jelzésre az egyébként kitűnő dr. Russu biró tizenegyest TEL ADDIS. A Bocskai tegnap 2:2 (0:1) arányban döntetlenül játszott a Hapoel csa­patával. ZÜRICH. Olaszország válogatott labda­rúgócsapata 2:1 (1:0) arányban győzött Svájc ellem 25.000 néző. ÜCemlőgyáB' leeres Eidély és Bánátban garan­ciával rendelkező — jól hevez&ieíti zstsazői Ajánlatokat Rudolf Mosse, Arad, to­vábbit »Agilis utazó“ jelige alatt­Ítélt a KAC ellen, melyből Oros szép tett az eredményen. A KAC legjobbjai Kinizsi, Hor­váth, Paloosay, Szaniszló és Gábor, a CFR- ből Nicusan, Murcsan, Oros éts Szilágyi vol­tak. KAC. Morariu, Kinizsi—Horváth, Engi'— N -'g y—E a 1 öcs ay, Vas—S z a n i s z ló— Ge cző— Bodi—Gábor. CER. Fabian, Vartan—Szigeti, Camp ián,— Oros—Szilágyi, Eredi—Nicusan—Muresan— Roman—Szigeti II. CLUJ-I KUPA ÉS IFJÚSÁGI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK U Avantgarda—Haggibbor 4:1 (2:0) ÍBolo­han-kupamérkőzés), biró Raáb, góllövők: Draga (2), Putnic és Salzer, illetve Krausz. Victoria B—Vasöntöde 7:2 (2:1), biró Orosz, gól lövők: Ivor (2), Malhies (2), Co- ciuban, Szántay és Russu, illetve Kovács (2). UEC—Avram láncú 5:1 (2:0). biró Geor- gescu, góllövők Kinizsi I. (2), Farkas, Metz és Balogh (öngól), illetve Dézsi II. Ifjúsági bajnokiak: Haggibbor—KAC 5:3 (2:0), Unirea—KMSC 3:0 (1:0). BUCUREŞTI. CER—-AMTR 3:0 (1:0) ba­rátságos (szombat), góllövők Moldoveanu és Eugen (2). modern formákban, olcsó, gyári árakkal vásárolhat Moeiomíiá gyárainak bucureşti és vidéki lerakatainál Feirlä félcipők box- és cnevreauxbőrből fekete és barna színben pb©* Sesopok trotteur, fekete és barna Gyermek egész­es (éftipek fekete és barna Gyermek laki; félcipők A cipók kizárólag bőrből készülnek, legjobb minő­ségű talppal. Sajá( gyári feiraksidi: Bucureşti: Sir. Curo! 29, €a!ea Grivijel 128, Sos. IHlihai Bravu 12 (#Ur). Vidéken : Cluj, Calea Regale Feídinaná 22. Craiova, Contant, Cámpu’ung, Galaţi,Braşov,Buiău, Pîoeşir, Roman, Târgoviste, Tecuci. UIOAlRA. A Victoria első csapata 6:0 (3:0) arányban győzött a Solvay ellen Capusan (2), Cociuban (2) ,Felecan II. és Feraru gól­jaival. BUDAPEST. Az egri Borsos Jenő a 400 méteres mellúszásban 6 perc 18 mp.-cel uj magyar rekordot állított fel. A régit is Bor­sos tartotta 6 perc 24.6 mp.-cel. NO VARRA. Olaszország B—Svájc B 2:0 (0:0). Válogatott labdarugómérkőzés. Orvosi tanfolyam a sportközönség részére. Régótai érzett hiányt pótolt a KKASE elnöksége igy Rózsa Mór és Geréb Károly, akiknek felkéré­sére dr. Schnabel Ede orvo? sorozatos előadásokat rendez a sportoló közönség részére. Schnabel dr. első előadását pénteken este rendezte meg az unitár;us kollégium tornatermében a „Sport egész­ségtana“ címmel nagyszámú közönség jelenlété­ben, mely lelkes ovációkban részesítette a fiatal orvost valóban értékes és szükséges előadásáért, Schnabel dr. további orvosi sportefodásut foly­tatni fogja, a programot esetről-esetre közöljük. Hin íz II és Gttráíh nyerték az (U) másod- osztályú viváversenyéí CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az U. J kiirásá±>au, de nem rendezésében (mivel ! egyetlen egyetemi rendező sem jelent meg) má-sodosziályu tőr és kardversenyt bonyolí­tottak le vasárnap városunkban. Az eredmé­nyek a következők: Tőrben: 1. Hintz Gábor KAC 9 győzelem­mel, 2. Hertz Gábor Hagg bbor 7 gv., 3. Gu- ráth KAC 6 gy., 31 kapott tus, 4. Biró KAC 6 gy., 32 kapott tus, 5. Horváth KAC 5 gy., 28 tus, 6. lacobcscu Vívó Klub 5 gy., 33 tus, 7. Nussbácher Haggibbor 3 gy., 8. Boér Hag- gilbbor 2 gy., 39 tus, 9. Sándor Haggibbor 2 gy., 41 tus, 10 Ehrenfeld Haggibbor. — Hintz kimagaslott a mezőnyből, a külföldön tanuló Hertz igen sokat javult legutóbbi sze­replése óta. A többi helyezettek között is van néhány tehetség. Kardban: 1. Guráth Béla KAC 8 győzelem, [ 2. Erős Csitt Haggibbor 8 gy., 3. Bíró György KAC 7 gy., 4. Király KAC 6 gy., 33 kaipott tus, 5. Mózes II. Haggibbor 6 gy., 36 tus, 6. Sáry KAC 5 gy., 37 tus, 7. Hintz II. KAC 5 gy., 38 tus, 8. Horváth KAC 3 gy.. 45 kapott, 33 adott tus, 9. Weissberger Hag- gibbor 3 gy., 45 kapott, 32 adott tus. 10. Stan GFR Satu-Maré 3 gy., 45 kapott, 28 adott tus, 11. Andriska NSE Oradea 1 gy. Az első helyért vívott holtversenyt Guráth nyer­te 5:4 arányban. Megérdemelten lett első. Csibi nem kardvivó, de kitűnő tempóérzék­kel dolgozott és tiszta tőrAkcókkal, így is alig szorult a második helyre. Biró és Király okosan versenyeztek. Hintz a végén már fá­radt volt, ezért nem végzett előbb, a kezdő Weissberger meglepő szépen vívott. A fiata­lokból összeállított zsűri szokatlanul jól mű­ködött. „A VILÁGTÖRTÉNELEM SORÁN EZÉV- J BEN ELSŐIZBEN KAPCSOLÓDOTT ÖSSZE A RÁDIÓ AZ OLIMPIAI JÁTÉKOKKAL“. Berlinből jelentik: A téli olimpia rendezőbi­zottsága a napokban összeállította a: téli olimpiai játékok rádióközvetitéseinek sta­tisztikáját. Eszerint naponta átlag 40 közve­títést bonyolított le a G arm Ls eh - P ar le nk i r - chen-i rádióüzem. Az olimpiai játékok ideje alaitt összesen 500 helyszíni riportot közve­tített a nagyszerűen megszervezett német rá­dió, sokszor 8—10 közvetítés its futott egy­szerre. Az olimpia színhelyén: n különböző sportpályán összesen 105 mikrofon volt fel­állítva, 12 német és 30 külföldi rádióripor­ter volt jelen és 16 tolmács -s közreműkö­dött a rádióközvetitéseknél. A jelentés ki­emeli, hogy a világtörténelem során elsoiz- ben Garmisch-Partenkirchenben kapcsoló­dott össze a rádió az olimpai játékokkal. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok elöharcosa. BEKÜLDÖTT HÍREK Az Erdélyi Kárpát-Egyesület előadássorozatá­nak utolsó részét április 7-én, kedden este 8 óra­kar tartja meg a Str. Matia 4. sz. alatti emeleti helyiségében. Ez alkaíommeJ a Retyezát hegysé­gei, Cserna-völgyér, Herkules-fürdőt és az Ai­ci u ni c mutatja be vetített képek kíséretében Ba- ezoni Géza. Az előadíéra a belépés díjtalan. Ado­mányokat köszönettel fogad az egyesület. Az Erdélyi Muzeum-Egyesülct előadása. Az Erdélyi Muzeum-Egyesület népszerűsítő előadás- sorozatában áprihfi 6-án, hétfőn este kilenc óra­kor a Magyar Zenekonzervatórium dísztermében dr. Boér László tart vetített képes előadást „Mi­lyen sport való a nőknek?“ címen. (Orvostudo­mányi szakosztály népszerűsítő előadása.) Belépés díjtalan. NŐI DIVATSZALONOK divatlapjaikat leg­olcsóbban és legnagyobb választékból as Ellenzék könyvosztályábau, Cluj, P. Unirii vásárolhatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom