Ellenzék, 1936. június (57. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-23 / 142. szám

) 1936 juni as 23é ELLENZÉK Az Universitatea legyőzte az AMTE-t —és az utolsó helyre szorította az Unirea Tricolori Szaniszíó íőtíe a tartalékos egyetemi csapat győztes gátját CLUJ. Universitatea—AMTE 1:0 (1:0), biró M. Niculescu, 2500 néző. Az egye­temi csapat első sorsdöntő mérkőzését szerencsésen megúszta és két pontot sze­rezve, kitűnő ellenfelével szemben egye­lőre maga mögé szorította — az utolsó helyre — az Unirea Tricolort. Az egye­temi csapat a sérült David Năsturel és Janovici nélkül vívta ki ezt a szép győ­zelmet, technikailag jobb ellenfelével szemben, ami annál értékesebbé teszi si­kerét. A mindvégig nagyiramu és ke­mény góiratörő küzdelmet a csapatok a következő összeállításokkal vívták meg. U. Sepi, Borgea—Giurgiu, III, Golub, Gain — Orza, Draga—Paunescu—Sza- niszló—Ploesteanu—Negreu. AMTE. Szadovszky, Kovács—Csajka, Szurdu—Szabó—Szaniszló II, Cucula— Léb—Perneky—Dvorzsák — Batrin. A mérkőzés mindvégig változatos, rendkí­vül izgalamas és érdekes volt, melyen az AMTE technikai főlényét az U nagyobb lelkesedése és védelmének erélyesebb já­téka ellensúlyozta. A győztes gól már a második percben esett, mikor is Sza­niszló I. kapásból lőtt a kapura, öccse beletalpalt a lövésbe, de annak irányát nem tudta megváltoztatni és a labda véd'hetetlenül csapódott az AMTE ka­pujába. A 17-ik percben Cucula lövése a Sepi kapujának jobb felső sarkából a túlsó kapuvonalon vágódik ki, az AMTE gólt reklamál, a biró ázonban rövid te­repszemle után nem ítél gólt. A 27-ik percben Negreu kitör, de á kapu előtt hárman is elnyomják, á biró azonban nem lát súlyosabb természetű faultot és nem Ítél tizenegyest. A 32-ik percben Negreu kontiere a kapufát találja el. A 44-ik percben Szaniszló mésteri leadásá­val Panuescu kiszökik 5 m.-ről bomba­lövést ereszt meg, melyet Szadovszky bravúros kornerre üt ki. A második félidőben inkább az AMTE van főlényben, de csatárai nem tudnak megbirkózni a kemény U-védelemmel. A 34-ik percben Cucula beadását Batrin kitűnő helyzetből fölé fejeli. keltett és jóhiszeműsége menti kisebb hi­báit iis. OADEA. NAC—Juventus 1:1 (1:1), bíró Theil, 2000 néző. A NAC hiába tiltakozott Theil biró ellen, nem tudott megszabadulni tőle, alki gondoskodott arról, hogy az ora- deai csapat ne győzhessen. A 26. percben Szika lőtte az első gólt, a 31. percben egy önkényes tizenegyesből Zaunescu egyenlített. ARAD. Venus—Gloria 3:1 (1:0), biró Mu- resan Anion. 2000 néző. A 18. percben Albu öngóljával vezet a Gloria, a 41. percben P. Valcov egyenlít. A II. félidő 34. percében Sepi, a 40. percben Ungurariu a gó lövő. Mu- resan Anton kitűnő biró volt. GRÁC. Bratislava—Grazer SK 2:0, Sturm —Favoritner 4:3. OLD-BOY KUPAMÉRKŐZÉSEKET TER­VEZNEK a cluji egyesületek, melynek meg­valósítása érdekében az egyesületek megbi- zottai ma este értekezletet tartanak a KAG klub bel yi ségében. AUSZTRIA AMATŐR LABDARUGÓCSA­PATA TEGNAP Budapesten 3:2 (1:0) arány- baji győzött a magyar amatőr-csapat ellen. 404 cm. a magyar rudugrórekord Budapestről jelentik, hogy a BiBTE nem­zetközi versenyének első napjáin a rúdugrás­ban Bácsalmási 404 cm.-es uj magyar re­korddal győzött. 2. Gsányi 380 cm. Hármas­ugrás 1. Somló 14.42 m., diszkoszvetés 1. Do- nogán 46.45 m., 2. Remetz 45.65 m. CSIKÁGÓ. A. Williams a 400 m.-es síkfu­tás világrekordját 46.1 mp.-re javította. A távolugrást Owens 798 cm.-rei nyerte VARSÓ. Budafok—FC Vilna 8:2 (2:1). BELGRÁD. Bocskai—Jugoszlávia 2:0 (0:0). BERLIN. FC. Nürnberg—Fortuna Düssel­dorf 2:1 (1:1, 1:1, 1:1). A német birodalmi bajnokság döntője, 50.000 néző, meghosz- szabbitott játék. PÉCS. A válogatott keret uszóversenyének főbb eredményei: 100 m.-es hátuszás. 1. Len­gyel 1 p. 12.2 mp. 100 m.-es gyorsuszás. 1. Csik 58.6 mp., 100 m.-es mellúszás. 1. Ba- rócsy 14.4 mp. 200 m.-es mellúszás. 1. Ba- rócsy 2 p. 53.6 mp. 400 m.-es gyorsuszás. 1. Lengyel és Gróf 5 p. 02 mp. 200 m.-es gyors­uszás. 1. Csik 2 p. 16.2 mp. BUDAPEST. A BBTE nemzetközi atléti­kai versenyének főbb eredményei. 400 m.-es gátfutás. 1. Kovács 53.2 mp. Magyar rekord beállítva, 100 m. 1. Gyenes 10.5 mp. 2. Sir 10.6 mp. 800 m. 1. Vadas 1 p. 54.8 mp. Sulylökés 1. Darányi dr. 14.62 cm., 1500 m. 1. Iglói 4 p. 01.2 mp. 400 m. 1. Zsitvay 49.5 mp. 5000 m. 1. Simon 15 p. 12.2 mp., nagas- ugrás 1. Bodossy 186 cm., távolugrás 1. Kol- tai 729 cm., 4x100 m. 1. BBTE A. 42.6 mp. AZ ELSŐ MAGYAR NAGYDIJAS AUTÓ­VERSENYT (250 km. táv, zárt pálya) Bu­dapesten tegnap futották le és azt az olasz Nuvolani nyerte meg 2 óra 14 p. 03 mp.-es idővel. 2. Rosenmayer német. 3. Varzi né­met. Stuck csak ötödik lett. A Rlpensia nyerte a Román kupát BUCUREŞTI. RIPENSIA—UNIREA TRI­COLOR 5:1 (1:0). A Román-kupa döntője, biró T. Iliescu. Biztos és könnyű győzelem. A 44. percben Dobay lőtte az első gólt, a má­sodik félidő 5. percében Chiroiu faultja mi­att megítélt tizenegyesből Niculescu egyenlí­tett. A további gólokat a következők lőtték: 14. perc Schwartz, 21. perc Ciolac, 35. perc Ciolac, 30. perc Schwartz. 14.000 néző. Csuk a Ferencváros győzött a magyar csapatok közül a középemópm kupa első fordulóján BUDAPEST. FERENCVÁROS—SLAVIA 5:2 (4:1). A magyar csapat hatalmas lendü­lettel küzdve gázolta le ellenfelét Tánczos és Sárosi (4) góljaival. A Slavia góljait Bradács és Horák lőtték. 14 ezer néző, biró Barlas- sin.a. VIENNA BECS—HUNGÁRIA 2:0 (0:0). A bécsi csapat gyenge játékkal is letudta győz­ni ellenfelét Érdi két góljával. Biró Knast Csehszlovákia. PRÁGA. SPARTA—PHÖBUS 5:2 (2:2). A magyar csapat a második félidőben vissza­esett, de Frankenstein bírónak is nagy része van a gólarány kialakításában a Sparta ja­vára. TORINO. FC—TORINO—ÚJPEST 2:0 (1:0) 10 ezer néző, 35 fokos hőség, góllövők Buscaglia és Silano BÉGS. Prostejov—Admira 4:0 (1:0), nagy meglepetés, Rapid—Róma 3:1 (2:0). BOLOGNA. PC Bologna—FC Austria 2:1 (1:0). BRÜNN. Ambrosiana—Zsidenice 3:2, gól­lövők Meazza (2) és Bossi, illetve Metz és Hess. Kemény, gólratörő küzdelem volt a mérkőzés, melyet éppúgy az AMTE is meg­nyertetett volna. Az U-t — és Kovács edzőt — minden dicséret megérdemli lelkes játéká­ért és a csapat kitűnő kondíciójáért, mely- lyel az öldöklőiramot tartalékjai el’enére vé- gigbirta. A mezőny és az U legjobb embere Orza volt, aki mellett az Ü-ból ÍBorgea, Sza- niszló I., Ploesteanu és Gain hagy játéka ma- gatott formát mutatta, továbbá Szaniszíó I., legjavát nyújtották. Az AMTE-ban szenzá­ciósan szerepelt Cucula, aki a legjobb válo­gatott vormát mutatta, továbbá Szaniszíó I., Szadovszky kapus, Perneki és Szabó közép­fedezett játéka volt kitűnő. M. Niculescu biró általában jó benyomást SIBIU. NSE—MSE 0:0 ligabajnoki selej­tező. RESIT A. UDR—Electrica 2:1 (1:0) liga­bajnoki selejtező. SATUiMARE. Olimpia—Alkerületi váloga­tott 6:2 (4:0). TG.-MURES. Mures—MTE 0:0 barátságos, i HANNOVER. Németország 4X200 m.-es ü gyorsuszóstafétája 9 perc 23.4 mp.-cel uj Európa-rekordot állított fel. A német vizi- pólócsapat 5:l-re győzött a holland csapat ellen. GRÁC. Vasárnapi eredmények: Sturm— Bratislava 3:2 (1:0), Fav. AC—Gratzer SC 5:1 (4:0). A BUCURESTI-I „SPORTOK NAPJA“ Bucuresti-i tudósítónk jelenti: A főváros sportkörei szombaton délután ünnepelték meg az CXNEiF stadionjában a „Sportok nap­ját“ őfelsége és a királyi család többi tag­jainak jelenlétében. A király előtt 2000 sportoló vonult fel szinpompás sportöltö­zékben, mely után Plagino, a főszövetség elnöke mondott ünnepi beszédet, méltatva őfelsége nagy érdemeit Románia sportéleté­nek fejlesztése körül. A sportbemutatók után a király rövid beszéddel köszönte meg az üdvözléseket és B. Cantacuzino repülőnek átadta a főszövetség nagydiját, a főszövet­ség aranyérmével pedig M. Stroicit és Torna Aurélt, akik még a Meritul Cultural érdem­rendet is megkapták. Az atlétikai Károly- kupát ezévben a Viforul Dacia nyerte meg, melyet őfelsége Th. Popovicinak adott át. KITÜNŐEN SZEREPELTEK A VICTORIA CSAPATAI BAIA-MARE. Victoria Cluj—Tricolor 6:0 (2:0) barátságos, 2000 néző. A Victoria ki­tűnő játékkal győzött Lazar (3), Pop Béla (2) és Oociuban II. góljaival. Chij-i eredmények: Universitatea B—Na­poca 9:0 (5:0) kupamérkőzés, Haggibbor— KlMSC 3:1 (2:0) kupamérkőzés, Magyar új­ságírók—Román újságírók 3:1 (2:1) barát­ságos, Victoria ifj.—Avram láncú ifj. 6:1 (5:0) barátságos, Victoria törpe—Vasöntöde törpe 5:1 (2:1), Haggibbor ifj.—Vasöntöde ifj. 4:2 (0:2) barátságos, Unirea—Avram láncú 7:2 (3:1) kupamérkőzés. AI UD. Victoria B—NTK 2:2 (1:0) barát­ságos esti mérkőzés, a Victoria góllövői Co- ciuban I. és Ţăran. Sodronyipar—Aiud kom­binált 4:1 (2:0). A CFR DÖNTETLENÜL VÉGZETT BISTRITA-N BISTRIŢA. CFR Cluj—Kerámia 0:0, liga­bajnoki selejtező, melyen a Cluj-i vasutas­csapat kitünően szerepelt. A mérkőzés re- vánsa vasárnap lesz Cluj-on. BRASOV. Marina—Brasovia 3:0 (2:0) liga­bajnoki selejtező. Az ország legsze­rencsésebb sorsjegy FŐELÁRUSn ÓJA: BANCA ROMÁNA SE COMERŢ BDCUSEŞI HELYI KÉPVISELET: ELLENZÉK KÖNYVOSZTÁLYA A junius hó 15-iki húzáson az alábbi főnyereményeket nyerték a tőlünk vásárolt sorsjegyek: 6,COO,000 lejt 18.409 szám, 1,000.000 lejt 204.027 szám (mellék-soisjegy), 400.000 lejt 27.864 szám, 400.000 lejt 53.844 szám, — 200.000 lejt 39.056 szám, 100.000 lejt nyert a 39.075 szám Ezenkívül rengeteg 70.000, 30.000, 20.000, 10.000 és 7.000 lejes nyeremény ke­rült kifizetésre! — Jól je­gyezze meg ! ! Sorsjegyet csakis nálunk vegyen ! ! ! HÚZÁS : JULIUS HÚ 15-ÉN Sürgős figyelmeztetés! Óvakodjon a min­dig rossz minőségű hamisitványoktó'. Kérje mindig az orvosok által ajánlott egészséges és antiszeptikus „Primeros“ gumi-készitményt AZ ILSA VEZET A B-LIGA MINŐSÍTŐ- MÉRKŐZÉSEN BRASOV. Phönix—-IAR 1:1 (1:0), biró-T. Ionescu. Rendkivül durva és botrányos mér­kőzés, a IAR és a biró hibájából a mérkő­zés végén a közönség néhány Phönix-játé- kost csúnyán összevert. Az első gólt Pfeiffer lőtte, a IAR Tana tizenegyesével egyenlített. TIMISOARA. ILSA—Victoria Constanta 4*,0 (3:0). Fölényes győzelem, góllövők: Lö­wenfeld (2) és Klimek (2). A B-liga minősitőmérkőzéseinek állása je­lenleg a következő: 1. ILSA 5 4 1 15 7 8 2. Phönix 5 3 1 1 16 10 7 3. Franco Romana 4 2 — 2 9 14 4 4. IAR 5 1 1 3 7 7 3 5. Victoria 5 1 — 4 5 14 2 összesen: 24 11 2 11 52 52 24 A NEMZETI BAJNOKSÁG MAI ÁLLÁSA A KÖVETKEZŐ: 1. Ripensia 19 12 4 3 56 33 28 2. AMTE ­21 11 5 5 36 23 27 3. NAC 20 8 6 6 35 29 22 4. Venus 19 8 5 6 46 39 21 5. Gloria 21 9 2 10 43 49 20 6. Juventus 18 8 4 6 41 45 17 7. Crisana 20 7 3 10 4.1 45 17 8. Victoria 21 7 3 11 37 55 17 9. CFR 19 8 — 11 4ó 44 16' 10. Kinizsi 19 7 2 10 37 50 16 11. Universitatea 21 7 2 12 29 52 16 12. Unirea Tr. 18 6 4 8 44 45 16 összesen: 236 98 40 98 490 490 236 hogy Magyarországon egyik város a másik után rendez szabadtéri előadásokat. Annyi­ra divattá vált és a színigazgatók üzleti érde­keinek kitűnő eszközei lettek, hogy már szinte nem is törődnek ezek, hogy milyen darabot mutassanak be, csak szabadtéren adják elő. Négy város után, most az ötödik, Győr is tervbe vette a szabadtéri előadáso­kat, ahol Sziklay Jenő színigazgató operet­teket, operákat és baletteket akar bemulatni a Bissinger sétányon; hogy Bernard Shaw uj színdarabot feje­zett be, amelynek címe: Genf. Ebben a da­rabban a Népszövetséggel foglalkozik és elképzelt politikai eseményekkel. Ugyancsak ebben a darabban helyteleníti az Olaszor­szággal szemben alkalmazott szankciókat; hogy Rudolf Valentinonak, a hajdani né­ma filmek amorozójának öccse Alberto Va­lentino közelebbről bátyjához hasonló kar­riert fog csinálni. A Fatális lady cimü film­ben játszik főszerepet partnernőjével, Marg Elüssél; hogy Szabadkay József színigazgató társu­lata mégis megkapta Sighet-en a játszási en­gedélyt. Az a hir, hogy a magyar társulatot nem engedik játszani, sajnálatos félreértés következménye. Szó sem volt a játszási en­gedély megvonásáról és a társulat már az elmúlt héten megkezdte előadásait. A tár­sulat főerősségei régi ismerőseink. Bárdi Te­réz a társulat itagyszerü naivája kedvence lett a közönségnek és nagy sikerei vannak férjének, Forgács Sándornak, a drámai ren­dezőnek és kitűnő jeliemszinésznek; hogy Karácsonyi Ili oradeai pihenése után ismét külföldre megy. A nagy karriert befu­tott operett-primadonnát ismét az egyik bé­csi operett-színház szerződtette tagjai közé; hogy Kiss Manyi ajánlatot kapott egyik turnézó bucureştii társulatától állandó szer­ződésre. A népszerű szubrett egyelőre még nem döntött, hogy elfogadja-e az ajánlatot, vagy az uj szezonban ts Budapesten marad. PÁRISI DIVAT NAGY NYÁRI SZAMA 20-— LEJ Tartalma: Könnyű nyári ruhák. Divatos fehér­neműk. Blúzok, gallérok, és kézelő-modellek. Legdivatosabb strandpizsamák. íz oldal kézi­munka melléklet, ingyen kézimunka ívvel. Ba­rátságos. meleg otthon. Kipróbált ízletes tojás­ételek. Gombás ételek. Hogyan állítsam össze kelengyémet? Modern szépségápolás. Szabjunk- varrjunk. Egyes szám ára 20.— lej, vdékre 25.— lej pénz, vagy postabélyeg beküldése ellenében szállítja az Ellenzék könyvoaztálya_ Cluj, Plata Unirji. Előfizetési árak: negyedévre 60.—, félévre 120.—, egész évre 240,— lej,

Next

/
Oldalképek
Tartalom