Ellenzék, 1937. augusztus (58. évfolyam, 174-199. szám)

1937-08-17 / 187. szám

B C /JBN Z fi K Uj fordulat előtt az angol külpolitika Átszervezik az angol kormányt Az átszervezés célja a szükebb összpontosítás és a miniszterelnök tágabb hatásköre Eden helyére Halifax kerül, ak; íKussoíiní és Hitler rokoiiszenvének örvend LONDON, augusztus 16. A People szerint Chamberlain angol miniszterelnök az angol kormány alapos átszervezését készíti elő. Az átszervezés célja elsősorban az lenne, bogy a kor­mányban jobban kidomborodjék a nem­zeti összpontosítás jellege, másodsorban pedig, hogy a miniszterelnök hatéko­nyabb ellenőrzést gyakorolhasson az an­DsMrâny s sporMíre&i TG.-MORES, âugusirfiuls 16. Tegnap délutáb a marosvásáithielyi Mure­şul éis a kolozsvári Victoria futballcsapat mérkőzésén botrány kelietkezeüt. Pop TH. Victoria-játékos egy kővel fejbevág túl' SzáKz János Mureşul-játékost, aki összeesett és akit koponya-törésbe]! s-záJulitotitaík be a Czakó számátóriumba. A közönség olyan fenyegető magatartást mutatott a Victoria játékosai ellen, hogy <a rendőrök sorfala között hagy­ták el a pályát. A mérkőzés eredménye 5:2 (2:1) volt a Mureşul javára. Amcrifta három legfőbb zenebohOca Jégeső, vihar íríagyararszágon BUDAPEST, augusztus 16. Tegpap a déli órákban ítéletidő vo­nult végig Középeurópa felett. Magyar- országon Budapest, Eger és Gyöngyös felett tombolta ki magát a vihar. Eger­ben egy órán át tartott a szörnyű vihar és a jégeső. Némely helyen 3 cm. át­mérőjű jégdarabok zuhantak le. A kör­nyék gyümölcs és szőlőtermése teljesen elpusztult. Hasonló károkat idézett elő a vihar Gyöngyös vidékén is, ahol a gyü­mölcstermést teljesen elpusztította. Hat embert súlyos sérülésekkel szállították kórházba. f r 700 éves Berlin-BERLIN, augusztus 16. Tegnap ünnepelték Berlin állapításának 700 -iik évfordulóját. A városházám, megtar­tott ünueptaévemi Göbbélls éR Lip-pert polgár­mester mondottak beszédet. * köszönetnyilvánítás. Minamok­netk a rokonoknak, j6barátoknak és ismerő­söknek kik felejthetetlen iférjem, illetve édesapánk, Páll Károly temetése 'alkalmából fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezuttd mondunk hálás köszönetét. A gyászoló Páll család, M\arosludas. Hétfőföl a Felelős szerkesztő: pr, GBOIS LÁSZLÓ, » goi külpolitika felett. Winston Churchillt és Lloyd Georget — a lap szerint — fel fogják szólitani, bogy mint tárcanélküli miniszterek, lépjenek be a kormányba. Eden külügyminiszter helyére lord 11a- lifax-t ültetik, ki tekintve, hogy Musso­lini és Hitler rokonszenvének örvend, a siker nagyobb kilátásával vehet részt a ! közeledő nagyjelentőségű nemzetközi tárgyalásokban. Edent állítólag a gyar­matügyi minisztérium élére helyezik Ormsby Gore helyére, Lord Hailsham hadügyminisztert, aki vissza akar vo­nulni, Sir Jolin Simonnal cserélik ki, míg Sir Sámuel Hoare pénzügyminiszter lesz. A ROYAL Mozgóban holnap, keddtől a szezon előtti 2 legcsodálatosabb premier egy helyárért 2. A TITKOS TUDÓSÍTÓ Párat anul érdekes btinügyi tör­ténet az alvilágból. — Főszerep­ben TARZAN, a leghíresebb lendőrkutya. — Előadások kez­dete 5, 8, 10. Legújabb Fox Jurnál. I. Ä KEGYENCNŐ!! A Metro Goldwyn filmgyár 3 lég­ii ir e s et b sztárjának monumentális művészi alk tása.Fősz. loan Craw­ford, Robert Taylor és FranchV Tone. — Előadás k kezdete 3*20, 6'20 és 9’30. Legújabb Fox Jurnál. Ma, hétfőn utol­jára 2 szen/.ációs premier: l.A szenvedélyek rab- jak Fősz. Harry Baur. - 2. SiAN és BRAN (Mint válóok)2 fel voná- sos csőd. vi káték Törvény elé kerüli a jómódú gazdálkodó tolvajjá leit Ha TG.-MURES, augusztus 16. A ma rosvá sárhelyi rendőrség nemrégien körözőleívelet adott ki Bükkösi József 21 éves fiatalember ellen, akii a város területén I több betörésit lés topáid hajtott végre. A fia­talember jómódú marosmegyer gazdálkodó gyermeke, akit szülei már többször megkísé­relték jóutna téríteni. A helybeli rendőrség körözőlievele aliaipjáb a nyomozó hatóságok­nak sdkerüSt fedlisimemi a Marosvásárhely környékén kalandozó Bükkösi Józsefet, akii éjszakánként szónabogf!yákha<n ütött tanyát. Itt találtak rá a meglévedt fiatalemberre, akiit átadtak a helybeli rendőrséginek. Bük­kös! a rendőrségen tö'ned ellmes vailikxmiálst tett a> városban és a környéken elkövetett betörések és lopások ügyében. Euhallgatálsa < után átadták az ügyészséginek. CLUJ-ROLOZSVÂR. (Az Ellenzék tudósí­tójától.) Szombat-vasárnap a KMSC uszó- vei'senyt rendezett a stranfürdőben, aminek sikerét a sok rövidtávú szám és gyors ren­dezés biztosították. Részletes eredmények a következők: Szombaton: 50 m. Lfj, mell: 1. Bisztricsá- nyi KAC 40.7 mp., 2. Sándor Haggibbor 41.1 mp,, 3. Gurizáti UEC 42.8 mp. 50 m. leánygyermek mell: 1. Dorobantiu Victoria 52 mp., 2. Papp II. KMSC 54.2 mp., 3. Szőcs KAC 54.7 mp. Versenyein kí­vül első: Goldstein Haggibbor 51.5 mp. 50 ®n. fiúgyermek gyors: 1. Nóti II. Hag­gibbor 41.3 mp., 2. Jenei KMSC 42 mp., 3. Kun KAC 42.2 mp. 50 m. fiúgyermek gyors haladók részére: 1. Bertalan UEC 34.8 mp., 2. Moll KAC 34.9 mp., 3. Túri II. KAC 37.2 mp. 50 m. leány hát: 1. Grünw-ald Haggibbor 52 mp., 2. Csillag KMSC 53.2 mp., 2. Szőcs KAC 57.8 mp. 50 m. ifj. hát: 1. Pintér Haggibbor 44.8 mp., 2. Györffy KAC 46.4 mp.. 3. Sebestyén I. Híaggibbor 47 mlp. 50 m. fiúgyermek mell: 1. Nóti I. Hag­3X50 ifj. gyors-staféta: 1. UEC (Szabó, Fajk. Bertalan) 1:45.2 p., 2. KAC (Moll, Györffy. Suciu) 1:46.4 p., 3. Haggibbor (Beck. Robert, Sándor) 1:47 p. Barátságos vizipólómérkőzés: Royal— KMSC II. 5:1 (3:0). Vasárnap délelőtt. 50 m. férfi hát: 1. ör- vössy UEC 40.2 mp., 2. Nagy IRAC 44 mp., 3. Pintér Haggibbor 43.4 mp. 100 m. leánygye nmek mell: 1. Rex Hag­gibbor 1:58 p., 2. Dorobantiu Victoria 2.07 p., 3. .Stem KMSC 2:12 p. 3X50 m, ifj. vegyes-staféta: 1. Haggibbor (Pintér, Sebestyén I., Sándor) 2:02 p., 2. KAC I. (Györffy, Bisztricsányi, Moll) 2:08 p.. 3. KMSC 2:20 p. 100 m. férfi gyors (időfutam): 1. Sándor Haggibbor 1.17 p., 2. Moll KAC 1:29.8 mp. 3. Ujvárossy KAC 1:30 p. Délután. 100 m. férfi gyors (Ldöfutam): 1. Hartig Napoca 1:15.3 p., 2. Katz Törek­vés Oradea 1:26.2 p., 3. Gáli törekvés. 100 m. férfi mell: 1. Búszfcricsámn KAC 1:38.8 p., 2. Stíhubmainn Törekvés 1:38.9 P-, 3. Farkas Törekvés. 100 m. női mell: 1. iKatona Tölrekvé® giblxrr 45.2 mp., 2. Kis® KAC 45.8 mp., 3. * Steinmetz KMSC 46.1 mp. 1:55.4 P-, 2. Dorobantiu Victoria1 1:56 p. 4X50 m. férfi gyors: 1. Napoca-UEC Kiadótulajdonos: ELLENZÉS BT, — A* Ellenzék „Concordia“ müintézetéaek nyom 0*9, komi,inált (JámboT, Müller. Orvössy, Har­tig) 2:24.2 2. Haggibbor (Hirsch, Dia­rnanlsteLn, Bóberl, Sándor) 2:25.1 p., 3. Kac (Suciu, Biisztricsányi, Györffy. Moll) 2:30 p. 50 m. fiúgyermek gyors: l. Jenei KMSC 39.8 mp. 2. Szilágyi II. Törekvés 41.8 mp., 3 Székely Törekvés 43 mp. I 100 m. női hál: 1. Katona Törekvés 2:05 p., 2. Stenn Napoca 2:28 p. 100 m. férfi hát: 1.Schwartz Törekvés 1:34 p., 2 Orvössy UEC 1:37.6. 200 m. férfi mell: 1. Sebestyén I. Haggib­bor 3:26.6 p., 2. Séhulimann Törekvés 3 p. 35.5 mp. 100 m. fiúgyermek mell: 1. Nóti I. Hag­gibbor 1:42.5 <p., 2. Kiss KAC 1:46.4 p., 3. Sebestyén II. Haggibbor 1:48 p. 50 m. női gyors: 1. Benedek Haggibbor 43.4 mp.. 2. Katona Törekvés 43.6 mp. 3X100 m. férfi vegyes: 1. Napoca-UEC komi, (Tömpe, Orvössy, Hartig) 4:40.8 p-. 2. KAC (Györffy, Nagy, Moll) 4:50.4 p., 3. Törekvés (Schwartz Farkas, Katz). Barátságos vizipólómérkőzés: KMSC—Tö­rekvés 4:3 (1:1). A váradiak már 0-3 arány­ban vezettek! A mérkőzés igen izgalmas volt. A NAC tegnap Szatmáron játszott, ahol 2000 néző előtt 2:1 (0:0) arányúi vereséget szenvedett az Olimpia csapatá­tól. Góllövők: Jovicin (11-es) és Pfeiffer, illetve Szaniszló. SALGÓTARJÁN. Ferencváros—SBTC 6:2 (3:0). SZEGED. Budai 11—Szeged FC 4:1. DUBLIN. A magyar—ír amatőr ökölvívó- mérkőzés 8:8 arányban döntetlenül végző­dött. A DEBRECENI BOCSKAI Lembergben a Hasmoniával \ :1 arányban döntetlenül vég­zett. az Ukraina csapatát 4:3 (3:1) arány­ban győzte le. Bark-ochba—Osana 4:1 (1:0). ARAD. AMTE—Phönix 3:0 (1:0), gól­lövök: Léb, Béliéi és Perneki. Tricolor— Sparta 4:1 (2:1), Transilvania—Hakoah 3:0 (3.0,. USA—Unirea 3:1 (3:0). CRAIOVA. FC Rapid—Crai Jovan 8:2 (5:1). Barátságos. Az állami sorsjáték H-ik osztály hozásának eredményei 1937 augusztus 15. iA Matca-náJ egymillió No. 68098 I, egy­millió No. 68098 II, .egymillió No. 68098 III, 400.000 No. 3140 I, II, III, 200.000 No. 34421 I, II. III, 100.000 No. 17688 I. II, Hl, 100.000 No. 44793 I, II, III, 50.000 No 32807 I, II, III, 50.000 No. 24674 I, LI, III, 50.000 No. 32504 I, II, Hl, 50.000 No. 67901 L II, III. A 42, 49, 57, 75, 88 vizáimmal végződő sors­jegyek egy uj sorsjegyet nyertek a Ill-ilk osztályra. Az Auexa-ná? egymillió No. 130097 I, egy­millió No. 130097 TI, egymillió No. 130097 III, 200.000 No. 219351 I, II, III. 200.000 No. 261964 I, II, III, 100.000 No 112768 I, II, III. 100.000 No 190655 I, II, III, 100.000 No. 178224 I, II, III, 50.000 No. 346710 I. II, III, 50.000 No. 364447 I, II, Hl, 50.000 No. 335227 I, II, III, 50.000 No. 224731 1, II, III. A 104. 202, 263, 410, 544, 636, 671, 682, 713, 9.26 számmal végződő sorsjegyek egy uj sorsjegyet nyertek a IH-ik osztályra. eaoy es ES£s-?ossa3 jsÜbásáoií 16 éves korig. Kötöttáruk és fehénemüek dús választékban!! cégnél, BPAPEST, IV. Petőfi Sándor-utca 9. és Váci-utca 7. sz. GENÄUä*« Äz aszósport kitűnő propagandája voit a KMSC versenye

Next

/
Oldalképek
Tartalom