Ellenzék, 1936. november (57. évfolyam, 254-278. szám)

1936-11-11 / 262. szám

BWB7WWK 9 Összeállították a Páris elleni magyar lahdat ngókeretet Budapesti tudósítónk jelenti: Dr. Dietz szövetségi kapitány a vasárnapi Budapest— Páris válogatott mérkőz/ásre a következő ke­retet jelölte ki: Szabó, Kutasi, Polgár, (Korányi, Biró, Du­dás, Túrái, Lázár, Sas, Müller, Cseh, Sárosii, Toldi, Titkos. Ez a keret az angolok elleni keret töhbi játékosaival szerdám edzőimérkőzést játszik, mely után a szövetségi 'kapitány kijelöli a végleges, Páris elleni csapatot. Kitünően sikerűit az UEC asztali tenmszvevsenye CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Folyó hó 7. és 8-án. tartotta meg az UEC szezon­nyitó asztaíiiennisz,versenyét, mely úgy a versenyzők számát, mint a mutatott játékot tekintve, kitünően sikerült. Egyúttal bebizo­nyosodott, hogy rendben és csendben is le­het versenyt rendezni, ami Monarhi Alibin erős kéziét dicséri. A szépszámú nézőközön­ség előtt megtartott versenyt Metes Nistor el­nök magasröptű beszéde zárta he, melyben megköszönte a közönség és az egyesületek támogatását és fokozottabb munkára intette a játékosokat. A verseny különben az összes főbb számokban UEC-sikert hozott, mig a női számokban az SSAEC volt fölényben. A csapatversenyt nagy küzdelem után, de biz­tosan nyerték a Villamosok az SSAEC ellen 6:3 arányban. Marin itt összes meccseit meg­nyerte. Harmadik a Kolping tehetséges csa­pata lett. A női csapat az SSAEC biztos zsák­mánya lett a női egyes azonban csak nagy küzdelem után dőlt el az SSAEC-ista Ko- lozsváry Sárika javára. A női párost ugyan­csak ő nyerte Seemann Nusi társaságában. A vegyes páros már UEC-sikert hozott, azt ugyanis a Kubinané—Vladone-pár fölénye­sen nyerte. A férfi egyesben ugyancsak az UEC-isták bizonyultak a legjobbaknak. Kis híja, hogy az első négy nem UiEGásta lett, mert Drd. Kopenetz a kitűnő Bálint ellen már 2:0-ra 'és 17:14-re vezetett és csak a balsze­rencse fosztotta meg a jól; megérdemelt győ­zelemtől. A döntőben Vladone, aki nagy küzdelemben verte Bálintot és Marin, aki ugyancsak erős küzdelem után győzte le Ko- moróczyt, találkoztak, de azt nem játszották le, hanem testvériesen megosztoztak úgy a dijakon, mint a címeken. A másodosztályt meglepetésre Turanitz UEC nyerte, mig a harmadosztályban Kubaneknek sikerült le­győznie Pop G.-t. A férfi párost az UEC-is­ták ugyancsak a „családban“ intézték el. El­ső lett az összeszokottabb Komoróczy—Ko­penetz pár. A másodosztályú párost a tehet­séges Vura—Szaniszló pár nyerte. Az ifjú­sági Bálint II. győzelmét hozta, mig a gyer­mekversenyt nagy meglepetésre Keszler Im­re nyerte. A (versenyek befejeztével Metes elnök osztotta ki az egyesület szépmüvü ér­meit a győzteseknek és a helyezetteknek. A részletes eredmények a következők: Csapatvértény: 1. UEC. (Vladone, Marin). Komoróczy, Drd. Kopenetz). 2. SSAEC (Krebs L, Bálint L, Bálint IL, Domogán). 3. Kolping (Szaniszlö, Vura, Csiszér). Női csapat: 1. SSAEC (Kolozsváry—Seemann). 2. UEC (Kubinané—Bállá E.). Női egyes: 1. Kolozsváry SSAEC. 2. Dr. Nagy G. CT. A. C. 3. Kubimáné és Seemann UEC—SSAEC. Női páros: 1. Kolozsváry—Seemann SSAEC. 2. Dr. Nagy—Kubinané Gl. A. C.—UEC Vegyes páros: 1. Kubinané—Vladone UEC. 2. Dr. Nagy—Drd. Kopenetz Cl. A. C.—UEC. 3. Bálint—Kolozsváry SSAEC. Férfi egyes 1. osztály: 1—2. Vladone és Marin UEC. 3. Ko­moróczy UEC lés Bálint I. SSAEC. Férfi páros I. oszt.: 1. Komoróczy—Drd. Kope­netz. 2. Vladone—Marin. 3. Krebs—Kelly SSAEC. Férfi egyes II. oszt.: Turanitz J. UEC. 2. Lengyel Kolping. 3. Szaniszló és Vura Kolping. Férfi egyes III. oszt.: 1. Rühen J. SSAEC. 2. Pop G. UEC 3. Tura­nitz UEC. Férfi páros II. oszt.: 1. Vura— Szaniszló Kolping. 2. Keszler I.—Keszler II. egyleten kívül. 3. Pop G.—Turanitz UEC. Ifjúsági: 1. Bálint II. SSAEC. 2. R-ühen SSAEC. 3. Pop G. UEC. Gyermekverseng: 1. Keszler L. egyleten kívül. 2. Klein A. Hag- gibor. 3. Glatt UEC. A rendezés nehéz mun­káját a UEC kitűnő rendezőgárdája (ólén Morariu Albinnal, Adorjánnal és Poppal) látta el. Ut&Íséelotii fordatót létszák vasárnap az Amigában Bucurestiből jelentik: A Nemzeti Bajnok­ság szombat-vasárnapi fordulóján a követ­kező A-liga mérkőzések kerülnek sorra: Bucurestiben: Venus—GFR (szombatom). Bucii restiben: Unirea Tricolor—Victoria. Timisoarán: Ripensia—CAO. Aradon: AMEFA—Juventus. Oradeán: Crisana—-Gloria. Clujon: Universitatea—Chinezul. Az Európa=labdarugókupa állása: 1. Csehszlovákia 2 1 1 — 6 3 3 2. Ausztria 3 1 1 1 7 7 3 O Olaszország 1 1 — — 4 2 2 4. Magyarország 2 1 — 1 7 8 2 5. Svájc 2 — 2 3 7 — Újpest megközelítette a Ferencvárost a i magyar labdarugóbajnokságban. 1. Ferencváros 10 8 1 1 34:13 17 2. Újpest 10 7 1 2 39:15 15 3. Hungária 10 7 — 3 42:13 14 4. Pböbus 10 7 — 3 22:9 14 5. Szeged 10 4 5 1 18:11 13 6. Nemzeti 10 5 1 4 24:21 11 7. Budafok 10 4 3 3 27:33 11 8. Bocskai 10 4 2 4 21:18 10 9. Kispest 10 4 2 4 37:33 10 10. Elektromos 10 3 2 5 22:26 8 11. Haladás 10 4 — 6 20:34 8 12. Budai „11“ 10 2 2 6 15:28 6 13. Er.-So. 10 — 2 8 13:47 2 14. III. kér. FC 10 — 1 9 6:39 1 FÖfsBES SOLgtn „Halászó Macska“ könyve világdijat nyert. MÁRIA JÓL ÉRETT 270 lap kötve 93 Lei Kcrjen Pantheon Postán utánvéttel, uidonságjegyzéket!! ! VÉGÉTÉRTEK A VÁRMEGYE-KUPA ÉS KERÜLETI-KUPAMÉRKŐZÉSEK CLUJ. A kerületi szövetség által kitűzött Vármegye- és Kerületi-kupamérkőzések ok­tóber 31-én véget értek, részletes eredmé­nyek a következők: Vármegye-kupa. 1. Echo, mely 1936—37 évre a kupa védője lett, 2. Minerva (szobrot nyert), 3. 'Echo IÍ. (plakettet nyert). A csa­patverseny egyéni játékosai közül a követ­kezők nyertek külön jelvényüket: 1. Droho- betzky Gyula Transsylvania és Kis Ferenc Solid (20 dobásból 60 fa), 3. Ga'rdan loan Victoria 59 fa, 4. Tamás László Minerva 56 fa, 5. Tóth Bálint Minerva 53 fa, 6. Nagy József Speranţa, 7. Egresi Béla Her­cules, 8. Cornea Hercules, 9. Criste a loan Doina, 10. Aszalós Ferenc UEC 53 fával. Az 5—10. helyezettek külön versenyt fog­nak vivni a holtverseny eldöntéséért. Kerületi-kupa. Az elsőségéírt újabb ver­senyt fognak vivni Bercea loan Hargita és Egyed Ferenc Favorit, akik 43 bábbal (10 dobásból telibe) holtversenybe kerültek. 3. Cosma Cornel Doina 42 bábbal, 4. Borbély Árpád Echo, 5. Gyulai József Gloria, Heintz Sándor Glória, Kovács Géza Hercules, Nita Mihail Victoria, Hirsch Jakab Familia, Fel­házi Árpád Favorit, Elustig Lőrinc Favorit és Lázár Kálmán Echo. Értesítjük a holtversenybe került játéko­sokat, hogy a holtverseny eldöntéséért az újabb mérkőzések szerdán, folyó hó 11-én délután 6—8 órák között lesznek a Gardan- pályán (Str. Londrei 3.), melyre kérjük az érdekelt játékosok pontos megjelenését. A megnemjelenő játékosok a holtverseny utol­só helyeire körűinek. A díjkiosztás idejét és helyét később közöljük. Cluj, 1936 novem­ber 6-án. Dr. I. G. Russu sk elnök, V. Fo­dor sk. főtitkár. HASONLÍTSA össze a VACUMATIC-OT MÁS TÖLTŐTOLLAKKAL Győződjön meg saját maga arról melyik töltőtoll nyújtja Önnek a legtöbbet Manapság ez az egyetlen értelmes módja a töltőtoll vételének. Ön hamar látni fogja, hogy a VACUMATIC pontosan mutatja a tartóban lévő tinta mennyiségét, mert az egész tinta világosan látható. És a VACUMATIC 102%-al több tintát vesz fel a nélkül, hogy nagyságát megváltoztatná, mert sem gummitömlöje, vagy belső tartánya, sem szivattyú, vagy szelepe, vagy rugója mint más tömlönélküli töltőtollnak van, nincsen, de hiányzik az oldal szivattyú is és minden ami később használhatatlanná tenné. És azután nézze meg a tollat—egy Parker arany- platina tollatmely nem karcol és melynek hegye a legteljesebb pontossággal dolgoztatott ki—és melynek élethossziglani kifogástalan írásáért szavatosságot vállalunk. Menj en a legközelebbi töltötollüzletbe. Összehason­lítások utján győződjön meg arról, hogy a legjobb tulajdonságokkal a Parker VACUMATIC bir, MAXIMA Lei: 3,000.- MAJOR Lei: 2,400.­SLENDER Lei: 2,000.- STANDARD Lei: 1,600.­IRONÓK: Lei 1,400 & 1,000. Kérjen minden s^akü^letben kizárólag EREDITI PARKER töltőtollat. Vezérképviselet: MAX GRUNDHAND, BUCUREŞTI I. CALEA VICTORIEI 41—PASAJUL ROMAN PARKER QUINK Kérjen csak parkbk q u IN K—tói tö tollúmat Gy (htyörü és élénk színek­ben, nap - és időálló, könnyen folyik és gyor­san szárad. Versenyeredmények. A Matador jubileumi versenyének vasárnapi fordulóján 54 játé­kos indult a következő eredményekkel: Ak­tiv tagok közül 1. Szabó László 58 ponttal, 2. Zikéli Sámuel 54 ponttal. Aktiv női tagok közül 1. Dránik Lajosné 40 pont. Volt tagok közül 1. Jonas Nicolae 54 pont. Versenyen kívül Botba Mihály 48 pontos eredményt ért el. Vasárnap, november 15-én lesz a verseny utolsó fordulója a Kovács-pályán délután 4 órai kezdettel, melyre eddig 79 játékos nevezett és amelyen véglegesen el­dől a jubileumi dijak sorsa. UEC—UAiC 175 —>136 (12 játékos), Sperauta—Solid 163— 155 (13 játékos). A Royal a keddi napon a Csizmád!a-szin- ben kezdi meg újból edzőestélyeit. A társa­ság kihívásokat a pályán fogad el. PRÁGA. A csehek 4:3 arányban nyerték a Magyarország elleni birkózó versenyt. CÁFOLJA az UNIVERSITATEA mind­azon híreket, melyek arról szóJanak, hogy az U nem szerepeltet többé kisebbségi játé­kosokat. A vezetőség kijelentése szerint erről szó sem volt soha, annál is inkább, miután éppen most áU tárgyalásban egy tehetséges kisebbségi csatárjátékos leszerződtetésére. CSIK FERENC VASÁRNAP Budapesten a Postatakarékpénztár versenyén a 100 méte­res gyorsuszást 58.8 mp.-es kitűnő idővel nyerte. PERRY — PROFI Newyorkbót jelentik: A v&ág legjobb ten- nisz játékosa, az angol Perry, aki már hosz- szabb idő óta Amerikában tartózkodik, nem tudott ellenállni a dollár csábításának és profi lett. A ,,T üdén-cirkuszhoz“ és egy fUm- váücdathoz szerződött le. A CFR figyelmébe Vagoiüiläng miatt megnősül a Niárád- menfe termőig- és áruforgalmi TARGU-MURES, november 10. A Nyárádmente minden áru és terményforgalma azon a keskeny- vágányu CFR vasútvonalon bonyolódik le, mely Tg.-Mures-ről indul ki és a Tg.- Mures—Praid vonalon 82 kilméter, Tg.- Mures—Inda között 79, a Bánd—Mihai Viteazul között pedig 28 kilométer liosz- szuságu. Ezen az összesen 189 kilométer hosszúságú vonalon, mely Mures-megye egyik leggazdagabb mezőgazdasági te­rületét kapcsolja be Tg.-Muresen keresz­tül az országos forgalomba s mely az egyetlen útja e vidék teljes teherforgal­mának — olyan vagonhiányban szen­ved hosszabb idő óta, mely a teherfor­galmat csaknem teljesen megbénítja, je­lentékeny károkat okozva e vidék gaz­dasági életében. Erről a vonalról még a mult évben számos teherkocsit vittek el és telepitet­tek a Zalatna-i vonalra s ezen a három vonalon mindössze 10—12 teherkocsit hagytak meg. Ennek következtében a gabonaforgalom csak óriási késedelem­mel tud lebonyolódni és rendszerint he­tekig kell várni, mig egy vagonhoz jut­hat a termelő. A gazdák és kereskedők sürgetésére sem érkezett utánpótlás, holott a CFR- nek gondoskodnia kellett volna arról, hogy az őszi idényre elegendő teherkocsi álljon rendelkezésre, amikor a terménv, cukorrépa és tűzifa gyors és pontos le­szállítása életszükséglete ennek a vi­déknek. (—dór.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom