Ellenzék, 1936. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1936-03-24 / 69. szám

1936 március 24. BZLBNZBK mmßsmsammmmmmmBBKm mst MAGYARORSZÁG MEZEI FUTÓBAJ- NOKSÁGÁT Kelen János (BBTE) nyerte meg 32 p. 26.8 mp.-est idővel, 2. Szilágyi GTE 32 p. 37.6 m,p. A 10 km.-es távon meg­tartott versenyen llő-e.n indultak. A csapat­bajnokságban az UTE győzőit. PÉCS. A tegnapi olimpiai próba kardvivó- versenyt Rajcsányi veretlenül nyerte, 2. Ge- revich 7 győz., 3. Kabos 6 győz., 4. D-r. Rajczy 4 győz,, 5. Maszlay 4 győzelem. Döntetlen az Universitatea—Electrica kupamérkőzés TIMISOARA. Universitatea—Electrica 0:0. A mérkőzést valószínűleg meg fogják ismé­telni. BUCUREŞTI, Ripensia—GFR 3:2 (0:1), Kupamérkőzés, Unirea Tricolor—Victoria 5:2 (3:0). A Cluj-i csapat fáradtan és kedv nélkül ját­szott, láthatólag nem ambicionálta a mérkő­zés megnyerését. Góllövők: Steimbaeh, Bog­dán (3), Jonescu, illetve Munteanu és Capu- san. Juventus—Sp. Studenţesc 7:1 (4:0), Maca* bi—Olimpia Sntumore 2:1 (1:0). Kupamér­kőzések. GERNAUTI. Drogos Voda—AMTE 3:0 (1:0). Kupamérkőzés. BRASOV. Crisana—AGER 1:0 (1:0). Kupa- mérkőzés. JASI. Phönix—Textila 3:1 (3:0). Kupa­meccs. SIBIU. Gloria 6:1 (3:1). Kupameccs. Csehszlovákia—Ausztria id (9:0) Becsből jelentik: Az upbb kiadású Európa- kupa első mérkőzését tegnap 50.000 főnyi kö­zönség előtt) játszották le és az, bár az osz­trákok [fölényét mutatta, 1:1 arányban dön­tetlenül végződött. Az első gólt a második félidő 14. percében a cseh Facinek lőtte les- gyanus helyzetből!. A 2S. percben Zischek be­adását) Ctyroky kézzel akasztja meg, a meg­ítélt tizenegyesből Bican védhetetlen lövéssel egyenlített. A 30. percben a cseh Nejedly biz­tosi gólnak látszó lövését Raftl. osztrák kapus hihetetlen bravúrral védte ki. A mérkőzés végén a küzdelem elfajult, de az eredmény nem változott. Mattea olasz biró jól vezette a mérkőzést. /I magyar labdarugóha’n^hsúg szenzációja: Újpest—Ferencváros 4:i (3d) URUGUAY CSAPATÁT „ELTANÁCSOLTAK“ EURÓPÁRÓL Parisból jelentik, hogy a francia labda­rugószövetség a kétszeres világbajnok Uru­guay csapata részére nem engedélyezett több mérkőzést Franciaországban, de a vasárnapi botrány miatt a hollandok is lemondták le­kötött mérkőzéseiket. Ezek után a büszke délamerikai csapat nem tehet okosabbat, mintha csendesen hazautazik. fi HomaniaSport Klub Tennísz szakosztálya A Romania tenniszszakosztályi tagjainak és mindazoknak, akik az 1936-os szezoma beiratkozni óhajtanak, tudomására hozza, hogy a klub május 1-től oki. 15-ig a 3, 8, és 9 (vörös) pályákat béreli. Beiratkozások már e hó 14-én megkezdődtek a klubnak a Piaţa Unirii 13. szám alatti irodájában. A régi tagok lacob Cheteanu pénztárosnál újít­hatják meg beiratkozásukat. Beiratkozási dijak: A szezondij (előzetesen fizetendő) 570 lej; főiskolai halogatóknak szezondij, előze­tes fizetés mellett 420 lej; tanulóknak, ha havi 50 lejt fizetnek minden hó 5-ig, sze- zond'j 300 lej. Mindazok, akik eddig még nem voltak beiratkozva az egyesületbe, 40 lej beiratkozási dijat fizetnek. Romul Gimon Teddy T. Tereann. elnök. titkár. 7 A KAC tennisz-szakoszálya felhívja a kezdő és ha'acló ifjúsági játékosokat, hogy tó ojjárlak:~ tact salakpáüvakon létesítendő csoportokba való beiratkozás végetc KKE telepfelügyelőnél (C-ad. Mareşal Poch No. 48.) sürgősen jelentkezzenek. HIVATALOS RÉSZ A labdarugó ?Jkerü!et közleményei: r. Mérkőzésigazolások: Haggibbor—Reuniunea 2:1, I. oszt bajnoki, KMSC—Avram Jancu 3:1, I. oszt. bajnok', UEC—Napoca 0:0, I. o&zc. bajnoki, KMSC—KAC 2:1, ifj. bajnoki, Victo­ria—KAC 4:1 (kupamérkőzés). Unirea—Vasön­tők 11:0, kupamérkőzés. 2. Büntetések: A Vasöntők so lejjel, Sárost Árpád (Vasöntöde) és Sinay István (Unirea) já­tékos megdorgálás«al büntettünk. Cluj, 1936 március ao-án. Lt. Col. Bogoeviciu, sk. Dr. I. Ciurel sk, elnök, titkár, Turistaság Az Erdélyi Muzeum-Egyesület ismeretterjesztő előadásait tovább folytatja1 és folyó hó 26-án, csütörtökön este 8 órai- kezdettel a. Déli Kárpá­tok szépségeit fogja bemutatni versete képekkel. Az előadás helye: az EKE nagy terme (Str. Má­tra 4., Corvin.kávéház felett, I. em.) Előadó: Baczonj. Gézái. Belépés díjtalan de szives adomá­nyokat köszönettel fogad az egyesület. LEGÚJABB SPORTHÍREK Csütörtökön, áprííis 2.-án városunkban játszók le újból az U—Electrica mérkőzési Budapestről jelien tik: A magyar labdaru- góbajnokság nagy meglepetése az, hogy Új­pest csMpa'Ja súlyos .vereséget mért a Ferenc­városra, noha a zöld-fehérek mezőnyben erős fölényben voltak, de védelmük néhányszor könmyélxnüskööött és ez eldöntötte a mérkő­zés sorsát. Eredmények a következők: ÚJPEST—FERENCVÁROS 4:1 (3:1).‘ Gól- lovak: Vincze (2), Kállai és Pusztai, illetve henc miatt megítélő tizenegyesből Sárosi dr. HUNGÁRIA—PHÜBUS 6:2 (1:1). A Hun­TÖREKVÉS—KAC 1:0 (0:0) GLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) A KAC részére talán sorsdöntő mérkőzés nem hozta meg azt a sikert, amit a közönség várt a piros-fehér csapattól. Révész edző munkája ugyan már — főleg' a taktikában — meg­látszik a csapaton, de annak gyorsasága, küzdőképessége és technikai tudása még erősen javításra szorul. Nem sikerült az összeállítás sem, a szerencse sem támogatta a KAC-ot és igy bár mezőnyben többet tá­madott, mint a Törekvés, a győzelmet a munkások szerezték meg a 40-ik percben Beleznay szerencsés kiszökésével és közeli lövésével. Törekvés: Farkas, Sándor—Fábián, Dóm­ján—‘Klein—Creta, Halát!—Csont—Sinkovics —Balk—Beleznay. KAC: iMorar, Kinizsi—Horváth, Krausz—■ Nagy—-Paloesay, Gecző—Bakos—Szaniszló— Bodi—.Gábor. A győztes csapatban Dómján, Klein. Belez­nay, Csont és Sándor voltak a legjobbak, a KAC-ból Paloesay és Krausz mutattak jobb formát. A mérkőzést 1260 néző előtt Czin- czár Imre biró vezette. gária csak a második félidőben talált magára, góljait Cseh. Titkos (3) Müller és Sas lőt­ték, a Phöbusét Béki és Solti. KISPEST—ATTILA 3:1 (2:1), BUDAI 11 —SZEGED 3:0 (2:0), Bocskai—Törekvés 8-0 (4:0), SOROKSÁR—SALGÓTARJÁN 5:1 (2:0), BUDAFOK—III. KERÜLET 4:3 (1:2). A bajnokságban továbbra is a Hungária ve­zet 39 ponttal;, 2. Újpest 31 p., 3. Ferenc­város 31 p„ 4. Kispest 25 p. Kupamérkőzések: ETEC—KMSC 2:2 (1:0), góllövők .Sánta (öngól) és Ardelean az UEC, Bernét (2) a KMSC részéről. Victoria B—Haggibbor 9:3 (4:3). A már 2:0-ra vezető Haggibbor ellen a Victoria ké­sőbb erőteljes játékkal győzött Pop Béla (4), Rush (4) és Szántay góljaival. A Haggibbor Kieselstein és Barabás révén volt eredmé­nyes. Bajnokiak. Avram láncú—Reuniunea 3:1 (3:0) I. oszt. bajnoki, góllövök Varga (2) és Dézsi, illetve Paunescu. Napoca—Unirea 0>0 I. oszt. bajnoki. Ifjúsági bajnokiak. Victoria—Unirea 3:0 (2:0), GFR—Universitatea 4:3 (2:3), ITaggib- bor—Reuniunea 3:0 (2:0). A KKASE vasárnap, március 29-én dél­előtt 10 órakor az unitárius kollégium tor­natermében tartja ezévi rendes tisztújító közgyűlését, melyre az elnökség ezúton hív­ja meg a klub összes tagjait B.Higamér kőzések Dl GIOSANM AR TI N. Patria—NSE 0:0. TG.-MURES. Mures—Unirea 7:0 (1:0). Timisoara-a tudósítónk jelenti: Vasárnap, mint ismeretes, döntetlenül végződött az Universitatea—Electrica kupamérkőzés, me­lyen a Timisoara-i csapat, de főleg annak csatársora szenzációsan játszott, úgy hogy az egyetemiek védelme csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta megakadályozni a gól­lövésben. A mérkőzést kétszer 15 percig meghosszabbították, de az is eredménytelen maradt. A szabályok értelmében a mérkőzést meg kell ismételni és a két egyesület veze­tősége úgy egyezett meg, hogy' az uj mérkő­zést április 2-án Cluj-on játszák le. A vasár­napi Ripensia—Victoria mérkőzés után igy Filmfosmuíaíó COPPERFIELD DÁVID (Bemutató a Sebedben.) Magyar rendező, Czukor György müve &z aranyérmet nyert Copperfield Dávid, ^amelyet Hugh.Walpole irta át Dickens regényéből filmre — úgy hegy 13. könyv alakjai tökéletes hűséggel elevenednek meg szemeink előtt Ahogy elkép­zeljük őket régi diva tu ruháikban s kiélezett jel­lemeikkel, jóknak, gonoszoknak. ravaszaknak, érzelgőseknek, szenvedőknek A középpontban Dávid angyali tiszte figurájával-, Dickens_ ieg* kedvesebb gyermekével, aki ha boldog mi va­gyunk boldogok, ha szenved, szenvedünk mi is. A rendező olyan gondot fordított a szereplők ősz szeválogatására, hogy igyekezete aszerint kivá­logatni őket, hogy hasonlítsanak az eredeti, ki­adású világhírű regény illuisztricióihoz. S ez olyan tökéletesen sikerült, hogy megdöbben tőle az ember, a nagy Dickens Károly ip megdöbbenne. Igen ez az igazi Micawler, a kedves, optimista, hitelezői elől tetőn hazatérő családapa, szűk nadrágjában, cilinderében, ahogy W. C. Fields alakítja. Ez Barkis, aki .hajlandó-* feleségül venni Pegottyt. Ez Mr. Wiekfiald, ,a tiszteletreméltó gentleman, s ez Ágnes a lánya. Ahogy gyermek­korunkban és későbbi éveinkben olvastuk őket, szerettük őket. És ott van Dávid. Freddie Bar­tholomew. Micsoda színész ez a gyerek. Csoda, ahogy átérzi és intnpretálja szerepét, ahogy fél, szeret és révbe ér. A felnőtt Dávidot Frank Lawton játsza rokonszenvesen kinek feladata el­törpül a zseniális kisfiú mellűért. Az előkelő sze­replőgárdában (amelyben olyan müvérzek, mint i L. Barrymore és Lewis Stone epizódszerepekhez jutnak) talán legbrilHánsabb a címszereplő meg­lett Edna Kay Olivér boszorkányom Betsy néni­je s Roland Joung félelmetesen gonosz és ravasz Uriah Peep. je. De kitűnő az együttes minden tagja. Elizabeth Allan édes mint anyja s Maureen O'SuMvan túl naiv Dóra. Viszont egv ‘letűnt világ nőalakjai ők eg)' olyan village, mely a régi Londonnal, kertekkel, kocsikkal, emberekkel álomban nga tó szépséggel elevened­nek meg eiőuink a filmen. (M. L.) Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok elöharcosa. városunk újabb nagy attrakciója az U— Electrica mérkőzés lesz. ORADEA. NAC—ILSA 2:0 (2:0) kupamér­kőzés. VASÁRNAP: RIPENSIA—VICTORIA Bucuresti-ből jelentik: Az A-liga vasárnapi mérkőzései a következők: Cluj-on Ripensia—Victoria. Bucuresti-ben Juventus—-Unirea Tricolor. Aradon AMTE—GFR. Oradea-n Venus—Crisana. Timisoara-n: Kinizsi—NAC. Meginduiá a resadszes-es repülőjárat az erdélyi, és az óklrályságs károsok között CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasárnap reggel 9 óra 15 perckor elin* dúlt Bucureşti felé a rendszeres román állami repülőgépjárat első repülőgépe. A gépet Culuri I. vezette és utasokként C. Celerianu parancsnokot és Trutescu főhadnagyot vitte magával. A távirász tiszt szolgálatát Theodorescu G. látta el. A kétmotorois repülőgép 11 óra 20 perckor simán leszállt a Baneasad re­pülőtéren és holnap, kedden reggel 11 óra körül érkezik vissza városunkba. Lclkészbeiktatás a Székelyföldön. A Trei- scaune-megyei Aninosa község megüresedett református lelkészi állását március 29-én töltik be. Ekkor lesz Eördögh József hivata­los beiktatása. Az egyházközség hivei nagy ünnepséget készítenek elő a fiatal pap fo­gadtatására. A beiktatást Bajkó György Bra- tes-i esperes és Havadtőy Sándor Covasnn-i lelkész végzik. Párisi D'vaí márciusi nagy tavaszi száma 20 le e? a következő tartalommal: Gyönyörű kos/- tümujdonságok, nagyon sikkes blúzok, ru­hák és köppenyek, 12 oldal kézimunka-mel­léklet, ingyen nagyított mintaivekkel, kötött holmik, szabjunk-varrjunk, ételreceptek, fia­tal házasok berendezése, anyai örömök, anyai kötelességek, jó böjti receptek, kutyaápolás, modern szépségápolás. Vidékre 25 lej pénz, vagy postabélyeg beküldése ellenében küldi az Ellenzék könyvosztálya, Cluj, Piaţa Unirii. Előfizetési «árak: negyedévre 60, fél­évre 120, egész évre 240 lej. | Jókai Mór és Mikszáth Kálmán I im-MTlIHllllll III Ml»mi —IIummmwmuurn ■■■mi ______________ ______________________________________________________• müvei ideiglenes Minden kötet ki­fogástalan hófehér papíron I Az árle­szállítás csak már­cius hó 15-ig tart! Később háromszo­rosan magas bolti árak fognak majd érvénybe lépni 1! ♦ rt«* Jókai: Megtörtént regék — — A t ngerszemü b"lgy — „ A szerelem bolond] á — „ Rab Ráby — — — — „ Eíj féld sur — — — „ R kőczi fia — — — „ Virradóra — — — — „ Aranyember — — — „ Kálóik rály — —■ — , Carinus. Nagyenyedi két » Szegény gazdagok — — „ Délvirágok — — — * Milyenek a nők — — „ Árnyképek — — — „ Eli esze lések — — — „ Szélcsend alatt — — „ E yembe-,kimind nt tud „ Észak honából — — „ A magyar n!p élce — Mikszáth ; A vén gazember — „ A gyerekek — —- — „ Akii Miklós — — — „ Gaval érok. - A siDsi ica „ Az eladó birtok. Minden­ki lépik egyet — — » Prakovszky, a siket ko­vács. A kis prímás — » Világit este a szentjános­bogár is — — — — » Noszthy fiú esete Tóth Marival (kötve) — — n A fekete kakas — — „ Uj Zrinyiász — — — Lei 36 „ 72 árleszál litásban! Most vegyen belő­lük az ELLENZÉK könyvosztályában, Cluj, Piaţa Unirii 9. szám. Tel.: 109. Vidékre utánvéttel is szállítjuk. Kérje a teljes könyvárle- szállitás jegyzékét

Next

/
Oldalképek
Tartalom