Ellenzék, 1941. április (62. évfolyam, 74-98. szám)

1941-04-21 / 90. szám

1941 április 21. ELLENZÉK. SPORT üöniedeni érdemeli volna a MAC NACtKAC (1:0) Góllövők: Mihok,. Kovács I., Miliők, Jeszenszky. Városi sporttelep, 2500 nézó. Biró Polareczki. Felállítások: NAC: Várday — Sebők, /Molnár •— Krasznai, Juhász, Demetrovich — Hala ti. Spielmann, Miliők, Botlola, Kovács I. KAC: Seprényi — Szerémi, Vass -- Reinhard, Szauiszló II., Csákány — Szi­lárd, Lukács, Szauiszló I., Jeszenszky, Brassai. A NAC kezd, de a kolozsvári védelem gyorsan szerel. A 7-ik percben veszélyes váradi támadás, de Haláti lövését Sep­rényi fogja. A következő percben ismét meleg helyzet kerekedik, de Kovács I. elől Seprényi vetődéssel megszerzi a .-ab- dát. Váltakozó mezőnyjáték folyik, majd a 16-ilv percben a NAC támadása góllal zárul. Mihok jó labdát kap Juhásztól, kiug­rik a KAC védői közül, néhány lépest fut, majd a tizenhatosról nagy lövést küld a jobb alsó sarokba (1:0.) A gól után is erős a nagyváradi fölény és Bodola huszméteres bombája ad mun­kát Seprényinek. A 19. percben felsza­badul a KAC. Csákány szabadrúgásával Brassai szépen lefut, beadása Szaniszló I. elé kerül, Várady kiszalad, de a labda mellé vetődik; üres lesz a kapu, de a KAC középcsatára a földön fekvő kapus fölött a jobb kapufát találja el! A 20. percben Juhász szökteti Mihokot, akinek nagy lövése a merészen kifutó Seprényi- ről mellépatían. Bodolát nyomják, de az összekötő hustz méteres büntetője a sor­falba ütközik. A 28 percben ismét szép támadást vezet a NAC, nagy kavarodás lesz a kolozsvári kapu előtt, de a játék Kovács I. lese miatt megszakad. A követ­kező percben újra a KAC térfelén folyik a játék, Bodola—Kovács I.—Spielmann — Mihok—Bodola a labda útja, de a válo­gatott összekötő Szerémibe lövi a labdat. Újra Bodola lő kapura, de a bombát Seprényi nagy vetődéssel fogja, majd Ko­vács I. gyönyörű fejesét kaparintja meg. Mihok átadását Kovács I. lövi kapura, de a labda Vassban megakad. A követ­kező NAC támadást a nedves pálva akasztja meg, mert Haláti lefutás köz­ben megcsúszik és elesik. Szilárd össze­csap Molnárral és a kolozsvári szélső két percre kiáll. A 31. percben KAC táma­dás, de Brassai beadását Várday fogja. A 40. percben nagy gólhelyzete van a ISAC- nak. Vass lábán elcsúszik a labda, Mihok jó iramban érkezik, de három méterről mellé lő. KAC támadás jön most, Sarka- cli haza ad, de a labda megakad a pocso­lyában és Szaniszló I. elől Várday csak hatalmas vetődéssel tudja megszerezni a labdát. Spielmann szökteti Kovács 7.-t, akinek beadását Szerémi csak nehezen kotorja el a nagyváradi csatár elől. A 42. percben Bodola nagy lövését Seprényi ki­ejti és a ráfutó Mihok elől Szerémi az utolsó pillanatban lövi el a labdát. A 44. percben Miliők megszökik, Szaniszló II. a nyakán van és addig zavarja, amig Sep­rényi megszerzi a labdát. Szünet után a KAC kezd és támad. Lukács nagy szabadrúgását Várday szépen fogja. Szaniszló I. huszméteres szabad­rúgása a sorfalba ütközik. Most tiz per­cig váltakozó mezőnyjáték folyik és nem kerül egyik kapu közelébe sem a labda. A 11. percben Krasznai átadását Demet­rovich kapura lövi, de Seprényi vetődve szögletre tolja. Haláti szögletét Spiel- mann elengedi s a labda Kovács I. elé kerül, akinek lö­vése a jobb felső sarokba helyeződik (2:0). A 14. percben Haláti átadását Kovács I. Seprényi kezébe lövi. A 16. percben újabb NAC-gól születik. Krasznai átadásával Mihok megszökik és éles lövése nyomán a labda a háló jobb alsó sarkában táncol. 3:0. Kezdés után Juhász csípi el a labdát, Bodola lefut a jobbszélen, kissé erőszakosan kanyaro­dik be, de Vass felszabadít. Demetrovich szabadrúgása Mihokhoz kerül, akinek fe­jesét Seprényi nagynehezen kiöklözi. A 26-ik percben végre eléri a KAC is egyetlen gólját. Szaniszló L nagyszerű­on ugratja ki Jeszenszkyt, aki rögtön lő és a labda a felső kapu belső élé­től a hálóba pattan. 3:1. Kezdés utóm újra nagy gólhelyzetet hagy ki a ko­lozsvári együttes. Szaniszló II. szabadrúgása Brassai ele ke­rül, akinek lövését Várday kiejti, Sza­niszló I. ráfut a labdára, de mellé lő. Mihok gyönyörűen szökik ki, de Szerénái üldözi és a középcsatár csak gyengén tud lőni, éppen a kifutó Seprényi kezébe. A KAC lelkes támadásokat vezet és percekig a kapujához szorítja a nagy­váradi együttest. Szaniszló I. 25 méteres szabadrúgása csak centikkel száll a kapu fölé. A 35. perc­ben újra nagy helyzetet ront a KAC. Szaniszló I. lövését Várday kiejti és el­esik, Lukács nfegszerzi a, labdát, de hát­tal áll a kapunak és nem tud rúgni, mi­re megfordul, megérkezik a NAC védel­me és nagy kavarodás után felszabadít. A 36. percben Lukács megrugja Juhászt, a középfedezet mellbe vaja a kolozs­vári összekötőt, mire a biró mind a kettőjüket kiállítja. A hátralevő percekben a két csapat lelkesen tárnád, de az eredmény nár nem változik. A győztes csapat nem felelt meg egé­szen a várakozásnak. A gyenge játékban nagy része volt valószínűleg a sáros, lá- rasztó pályának és a tartalékos felállítás­nak. Védelmük jól fogta az ellenfél jálé­kosait és csatáraik is elég ötletesen ,:í1- szottak, de összjátékuk bizonytalan és sokszor hibás volt. Legjobb ember a csa­patban Juhász, a középfedezet volt. A KAC együttese, különösen a má­sodik félidőben mutatott játéka utóm, megérdemelte volna a döntetlen ered­ményt és semmiesetre sem volt a két csapat játéka között két gól különbség. A KAC legjobb része a fedezetsor volt. Különösen Csákány jó játéka emelkedett ki. A csatársor legjobb embere Brassai volt, különösen, mikor összekötőt ját­szott. A kétgólos különbségben nagy ré­sze volt Szaniszló /.-nek, aki eltekintve attól, hogy néhány nagy helyzetet elron­tott, las.su és bizonytalan játékával meg­akasztotta a kibontakozó támadásokat. Polareczki biró sokat fütyült és több­ször előfordult, hogy óka is volt rá. A Bástya legyőzte a Törekvést NAGYVÁRAD. A Bástya csapata, a tegna­pi Törekvés elleni mérkőzésen 3:2 (3:1) arányban győzött. A kolozsvári csapat mind­végig szenzációsan játszott és hogy nem ért el nagyobb gólarányu győzelmet az a Törek­vés védelmének köszönhető, amely kitünően állta helyét. A Bástya tegnapi értékes győzel­mével megerősiletle harmadik helyét az N. B. II. táblázatán. A mérkőzést dr. Kuszalik vezette 1200 néző előtt. Az N. B. II. kolozsvári csoportjának állá­sa a következő: 1. NAC 8 8 0 0 42:4 16 2. NSE 8 7 0 1 23:7 14 3. Bástya 8 3 14 15:18 7 4. KAC 8 2 1 5 15:25 5 5. SzSE 8 2 1 5 8:22 5 6. Törekvés 8 0 1 7 7:25 1 Haggibbor 1.—KEAC1. 5:4 (2:2). Barátsá- gos.Vezette Soós. A Haggibbor nagy küzde­lem után győzött a KEAC felett. Góllövők: Fried (2), Katz, Jakabovits és Herskovits, illetve Szabó (2), Martin és Neubauer. A FERENCVÁROS NAGY FÖLÉNNYEL VEZET A BAJNOKSÁGBAN BUDAPEST. Az N. B. I. tegnapi forduló­jának meglepetése a Ferencváros nagy gól- arányu győzelme a durván játszó SalBTC fe­lett. Az Újpest csak küzde’em után tudta le­győzni az utolsó helyen álló Törekvés együt­tesét. Meglepetésnek számit a Szolnok nagy győzelme a WMFC ellen. Eredmények a kö* vetkezők: Ferencváros—SalBTC 9:1 (2:0). Góllövők: Sárosi dr. (3), Jakab (2), Kiszely (2), Gyet- vai, Sárosi III. Újpest—Törekvés 5:3 (3:1). Góllövők: Zsengellér (2), Ádám, Tóth, Vidor, ill. Déri, Kardos, Zörgő. Elektromos—Kispest 1:0 (0:0). Góllövő: Szendrődi. DIMÁVAG—Tokod 1:0 (0:0). Góllövő Fü­zér. Haladás—BSzKRT 2:0 (0:0). Szeged—Gamma 3:2 (2:1). Szolnok—WMFC 4:1 (1:1). Az N B. I. állása után a következő: a tegnapi mérkőzések 1. Ferencváros 19 16 2 1 79:29 34 2. Újpest 19 13 2 4 60:40 28 3. DIMÁVAG 19 .10 4 5 51:41 24 4. Szolnok 19 9 4 6 39:35 22 5. WMFC 19 6 8 5 44:37 20 6. Szeged 19 8 4 7 33:35 20 7. Elektromos 19 9 1 9 36:31 19 8. Tokod 19 7 4 8 31:42 18 9. Gamma 19 7 2 10 38:41 16 10. SalBTC 19 5 5 9 33:47 15 11. Kispest 19 5 4 10 35:45 14 12. BSzKRT 19 5 3 11 34:45 13 13. Haladás 19 4 4 11 27:47 12 14. Törekvés _ _9^ 19 4 > 3 12 30:55 11 A MÁV LEGYŐZTE A VILLAMOST MÁV—Villamosmü 4:1 (2:1) I. osztályú bajnoki. Vezette Jania. A vasutas csapat lel­kes játékával megérdemelten győzött és ezzel a győze mével bebiztosította a második he­lyet a Szamos-csoportban. A vezetőgólt Far­kas révén a Villamos szerezte meg, de utána Komáromi (2), Borbély és László góljaival biztosan győz a MÁV. KAC Turul—KKASE 4:1 (0:1) I. osztályú bajnoki. Vezette Hamar. A KKASE 60 per­cen keresztül kitünően tartotta magát és Gi- licze révén a vezetést is megszerezte, de szü­net után visszaesett és a KAC Turuí bizto­san győz Kovács I. (2), Régner és Nagy gól­jaival. A KMSC—-III. kér. FC elsőosztálvu bajno­ki mérkőzés elmaradt, mivel a III. kér. FC csak hat játékossal állt ki. így a mérkőzés két pontját a KMSC játék nélkül kapta meg. KMSC—III. kér. FC 9:3 (4-2) ifjúsági baj­noki. A munkáscsapat fiataljai kitünően ját­szottak. Góílövők: Mayer (3), Gáspár (2), Szász (2), Szilágyi és Prezensky öngól, illetve Kedves, Patakv és Bodó. KAC ifi.—KKASE ifj. 6:0 (2:0). A KAC ifjúsági csapata a nehéz, ázott talaj ellenér« is élvezetfes és észszerű játékkal gyönyörköd­tette a szokatlanul nagyszámú közönséget. Örömmel állapítjuk meg, hogy a fiatal játé­kosok a közszeretetben álló Grimm „bácsi'1 utasításait és értékes tanácsait a mérkőzések alatt eredményesen és a labdarugó játék min­den szépségének kidomborifásával játsszák. Góllövők: Kovács I. (4). Jobb I., Weinbách I. A KKASE játékosai szívósan védekeztek és több biztosnak látszó góltól mentették meg hálójukat, de a KAC kitűnő véde’me mindeu kapuratörésüket ártalmatlanná tette. Kimagas'óan jók voltak: Kovács, Nagy István, Weinbách, Demeter és Nagy F. Játékvezető Kdiouyuc Hz építőanyag-elosztás megszervezését javasolja a Mérnöki Kamara KOLOZSVÁR, április 21. Az iparügyi miniszter leiratot intézett az építőipari érdekeltségekhez, amelyben az építőipar nyersanyagellátása ügyében tartandó ér­tekezletre hívta meg a vezetőket és arra leérte, hogy e tárgyban előterjesztendő javaslataikat Írásban tegyék meg. Az or­szág legfontosabb építőipari érdekképvi­selete, a Mérnöki Kamara javaslatát már elkészítette és ebben kitért az épiiő- anyagok termelése, szállítása, elosztása és az anyagokkal való takarékoskodás kérdéseire. A nyersanyagok elosztását a javaslat szerint az is zavarja, hogy egyes cégek, különböző szempontoktól vezetve, csak ismert régi vevőiket szolgálják ki. Eb­ből azután az következik, hogy pontosan az a rétég nem kapja meg a munkájához szükséges anyagot, melyet kormányza­tunk minden eszközzel segíteni próbál a gazdasági élet nemzeti irányában átállí­tása érdekében. Javasolja a kamara, hogy az elosztón megszerve­zésére anyagonkint katasztereket léte­sítsenek. Így elérhető volna, hogy az anyagok valóban odajussanak, ahol azokra a közérdek szempontjából u leg. ' nagyobb szükség van. Az adminisztrációt is át kell szervezni és egy anyagot csak egy szerv gondoz­zon, nem úgy, mint a faügyekben, ahol négy szervnek van intézkedési joga. Nem utolsó probléma a nyers anyagokkal való takarékosság kérdése. Az első és legfőbb követelmény a takarékos anyaggazd Iko- dás nepszeriisitése. A terveket nem csak szilárdsági, hanem anyaggazdálkodási szempontból is felül kell vizsgálni. \ felszerelő szerkezeteket normalizálni kell. OLASZ-MAGYAR TŐKEÉRDEKELT­SÉG VETTE ÁT A DÉSI KŐOLAJ IPA RI R.-T. TELEPÉT. A Dési Kőolajipar Rt. telep ét és berendezését a közelmúlt­ban egy olasz-magyar tőkeérdekeltség vette meg. Ennek következtében műszaki és ipari felszerelésének megújítása, vala­mint a gyors ütemben haladó pénzügyi felülvizsgálat után az üzemben nemso­kára megindul a rendszeres munka. A gyártelep nyersanyagellátása biztosítva van. Szakkörök remélik, hogy a régóta szünetelő üzem ujrameginduíása kedve­ző befolyást fog gyakorolni a város és környékének ipari fellendülésére. VEZÉRKARI ELISMERÉS A DER- MATA MÜVEK HATÓSÁGI BIZTOSÁ­NAK. Dr. Kovács Sándor kereskedelmi tanácsost, a Honvédvezérkar részéről ma­gas elismerés érte. Dr. Kovács Sándort, aki, mint hatósági biztos működik a kó­ló zsvári Dermata Müveknél, a vezérkar főnöke dicsérő elismerésben részesítette. TEHERAUTÓKRA IS VONATKOZIK A LEÁLLÍTÓ RENDELKEZÉS. A gép- jármüvek leállítására vonatkozó rendel­kezés nem nevezi meg külön a személy- kocsikat és teherkocsikat. Szakkörökhöz fordultunk és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a leállítás minden gépjárműre vo­natkozik. tehát teherautókra is. A leál­lítás alól való mentesítést az előirt mó- uon kell teherkocsiknál is kérelmezni és ha a szükséges indokok megvannak, az üzembentartásra szóló engedélyezést megadják az illetékesek. A ROMÁN141 DRÁGASÁG. A rotrud- niai drágaságot mi sem jellemzi jobban, mint az a maximálási rendelet, amelyet Temesvár, Románia legolcsóbb városa, léptetett életbe és amely a következő: hízott marha 2.24 P, egységes marhahús 2.18 P, leszalonnázott sertés 3.14 P, ka­raj 3.42 P, nyersszalonna 3.30 P, zsir 3.54 P, borjú 3.30—3.40 P, bárány 2.40— 3 P, birka 1.20—1.26 P. felvágott 3.90 P, munkásszalonna 2.12 P, disznófősajt 1.56 P, tej 39 fillér, teavaj 6.36 P. — Mi már jól ismerjük a maximális áraltat még a román megszállás idejéből s tud­juk, hogy maximális áron semmit sem lehet vásárolni. így a temesvári maximá­lis árak is csak papíron vannak érvény­ben s a valóságban legalább 30 százalék­kal drágábban lehet csak vásárolni, KÉT ÉVRE KITERJESZTETTÉK A TATAROZÁSI KÖLCSÖNAKCIÓT. A Lakásépítő Állandó Bizottság közli, hogy a tatarozási kölcsönakciót 1941. és 1912. évekre is kiterjesztették. A kölcsönre vo­natkozó kérelmeket községekben és vá­rosokban az államépiiészeti hivatalnál kell bejelenteni. Családi házaknál a ‘a- larozási hitel elsőhelyi telekkönyvi be­kebelezés mellett csak olyan összegű le­het, amit kamatokkal egvütt közalkalma­zottaknál és nyugdíjasoknál négy óvd lakpénzből, magántisztviselőknél és más foglalkozásúaknál évi összjövedelmük negyven százalékával visszafizethető. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER AZ ANYAORSZÁG GAZDÁINAK BI­VALYTEHENEK TARTÁSÁT AJÁNL­JA. A földművelésügyi minisztérium a gazdasági felügyelőségek utján az Érdél >- ben igen elterjedt bivalytehenek tartását ajánlja az anyaország gazdáinak. A föld­művelésügyi miniszter felhívása során ezeket a bivalyteheneket a kisgazdák traktorainak mondja. A vásárlásokat a gazdasági felügyelőségek fogják lebonyo­lítani. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom