Ellenzék, 1935. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1935-01-29 / 23. szám

1935 l*auir 29. ELLENZÉK 7 mmmmmmvamxa tscmtmosm Kanada hetedszer is megnyerte a jéghokkivilágbajnokságot Svájc másodízben Európa-bajnoh. — Németország nyerte a vigaszdíjat. — România lemondta a Magyarország elleni mérkőzést és a vigesszdij negyedik helyezettje lett Davosból jelentik: A jéghokkivilágbajnok- ság küzdelmei tegnap ünnepélyes keretek között véget értek. A világbajnokságot ezút­tal is Kanada nyerte meg, az Európa-baj- nokságot pedig másodízben Svájc, inig a vigaszdij győztese a tavalyi Európa-bajnok Németország lett Lengyelország előtt, mely jobb gólarányával előzte meg Magyarorszá­got. A harmadik és negyedik helyért a ro­mán és magyar csapatoknak kellett volna játszani, de a román csapat lemondta a mér­kőzést. és igjf negyedik lett. A világbajnoki döntőt körmérkőzés for­májában bonyolították le, a kanadai, cseh, angol és svájci csapatok azonban a közép­döntőben vívott Kanada—Csehszlovákia 2:1 és Svájc—Anglia 1:0 eredményű mérkőzések eredményeit a döntőbe beszámították. Ka­nada és Svájc tehát a döntőben már 2—-2 jó bajnoki ponttal indult. A döntő többi mérkőzéseinek eredménye a következő: Svájc—Csehszlovákia 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Nagy meglepetés, de a svájciak megérdemel­ten győztek. Kanada—Anglia 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Kanada teljes gőzzel játszva gázolta le a kitűnő an­gol csapatot. Kanada—Svájc 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). A döntő jellegű meccsen a svájciak ismét ktiünően játszottak. Anglia—-Csehszlovákia 2:1. Gyilkos iramú mérkőzés, mely csak háromszori meghosz- szábbitás után dőlt el. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik helyért a középdöntők másik négy résztve­vője harcolt a következő eredményekkel: Svédország—Franciaország 2:1, Ausztria— Olaszország 2:1, Svédország—Ausztria 3:1. A francia—olasz mérkőzést nem játszot­ták le. A világbajnokság végeredménye a döntő mérkőzések után a következő: 1. Kanada (világbajnok), 2. Svájc (Európa- bajnok), 3. Anglia, . Csehszlovákia, 5. Svédország, 6. Ausztria, 7-—-8. Franciaország és Olaszország, 9. Németország, 10. Len­gyelország, 11. Magyarország, 12. Románia, 13. Lettország. 14. Belgium, 15. Hollandia. Jövő vasárnap Kanada—Európa mérkőzés A világbajnokság zárómeccse, illetve utolsó nagy atrakciója vasárnap lesz, mikor is Kanada—(Európa mérkőzést tartanak. Európa csapatát a következőképen állítot­ták össze: Hircsák magyar, 'Hromatka cseh, Tran- tenberg osztrák, Jahnke svéd, Malecek cseh, Zachini olasz, Toreani svájci, Capini I. svájci, Capini II. svájci. A csapat kapusa tehát magyar lesz. r ÓVAKODJATOK. ^ A HIDEG, A NEDVESSÉG ES POR VESZEDELMEITŐL TORKOTOKAT, MELLETEKET ES A TÜDŐKET A MEGHŰLÉS,TOROKFÁ­JÁS, ASTMA, BRONŞITA, INFLUENZA, ELLEN, A VALIJA PÁSTI LIAK által; eltávolítja és legyőzi a LÉGZŐ SZERVEK ELLENI BETEGES MEGTÁMADÁSOKAT ^ A DOBOZ FAC-SIMILJE SBRk KAPHATÓ MINDEN Jpípk gyógyszertárban ^IfÍLLESj ~M,M-AQlt*; it TABujjfnENTs p/rrfíXj A NAC megnyerte az AMIÉ elleni bajnoki mérkőzését Bukaresti tudósítónk jelenti, hogy a Biro­ul Federal az őszi NAC—AMTE bajnoki mér­kőzés 2:2-ős eredményét megváltoztatta és azt 80 perces játékkal 2:1 arányban a NAC javára irta azzal, hogy a hiányzó tiz percet a két csapat a tavasz folyamán utána kell játsza. Az érdekes döntés indoka az, hogy a mérkőzést vezető Jakobi biró elismerte, hogy a nyolcvanadik percben az AMTE szabályta­lan gólt ért el, ezt azonban ő mégis kényte­len volt megítélni a közönség életveszélyes fenyegetése miatt. A döntés elvileg jó, csak nehogy precedens legyen belőle. Egy hét alatt nagy iormafavaíáson mentek át! gyorskorcsolyázóink Kijelölték a válogatott csapat tagjait. — Közadakozásból koldulják össze a csehek elleni mérkőzés költségeit KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósitójától.) A korcsolyázó szövetség tegnap a sétatéri jégpályán válogató-versenyt rendezett, mely kitűnő jégviszonyok között, jó eredmények­kel végződött. Egy hét alatt sokat javultak versenyzőink és most már a siker reményé­ljen utazhatnak a csehek elleni nemzetközi mérkőzésre. A versenyek eredményei a következők: 500 m. 1. Papp László KKE 50.7 mp. Fel­tűnő Papp nagy javulása. 2. Gebefiigi KKE 51.2 mp. 3. Gaál Mures 51.6 mp. 4. Pop Béla 51.8 mp. 1500 m. 1. Pop Béla KKE 2 p. 47.4 mp. 2. Wartenberg TG 2 p. 52.4 mp. 3. Gebefiigi 2 p. 53.2 mp. 4. Gaál 2 p. 53.4 mp. 5. Pop Árpád 2 p. 54.3 mp. 5000 méteren csak két fiatal versenyzőt próbáltak ki. 1. Sándor TC 10 p. 29.8 mp. 2. Pop Árpád 10 p. 33.5 mp. A verseny után Románia válogatott csapa­tát a következőképen állították össze: 500 m.-re: Papp László, Gebefiigi, War­tenberg, Gaál, tartalék Pop Béla. 1500 m.-re: Pop Béla, 'Papp László, War­tenberg, Gaál, tartalék Gebefiigi. 5000 m.-re: Pop Béla, Gebefiigi, Warten­berg, Pop Árpád, tartalék Papp László. A csapat csütörtökön reggel a gyorsvonat­tal indul Halmin át Prágába, innen pedig Jenary fürdőhelyre, ahol vasárnap tartják meg a nemzetközi viadalt. A korcsolyázó-szövetség koldusszegény lé' vén, a vezetőség a főszövetségtől és Kolozs­vár városától kért segélyt az utazási költsé­gekre, de mindenhol elutasították. Nem adott a város semmit, noha versenyzőink a város színeit is képviselik és mint a sétatéri jég­pálya bérlője, ebből jelentős bevétele van. így támogatja Kolozsvár városa a sportot, melynek nehány lelkes harcosa élet-halál küzdelmet folytat a város sportjának jó hír­nevéért. Versenyzőink összekoldult és köl­csönvett pénzen indulnak a viadalra. Sonja Hennie nyerte Európa miikor= csolyázóbajnokságát Davosból jelentik: A női műkorcsolyázó Európa-bajnokság győztese a norvég Sonja Hennie lett, aki fölényesen győzött vetélytár- sni ellen. 2. Landbeck osztrák, 3. Colodge angol, 4. Herber német. A magyar Szilassy Nadinet erősen lepontozták, tizennegyedik lett a tizenkilenc versenyző között. Itt említjük meg, hogy a legjobb magyar mii versenyzők (Pataki Dénes, Rotter-Szolíás világbajnokpár) nem indultak az Európa- bajnokságon, ők a világbajnokságra ne­veztek. ígéretet kaptak asztali tenniszezőink... Bukarestből jelentik: Az asztali íennisz- szövetség főtitkára tegnap telefonon közölte a kolozsvári játékosokkal, hogy közülük Gold­berger. a Román Kupa nyertese,, továbbá Pop Jitu és Vladone, u KAC játékosai szá­míthatnak a londoni világbajnokságokra való kiküldésre. Rajtuk kívül Glancz Arad és Schapira Bukarest alkotnád; a kiküldeudő csapatot. Asztali tennisz játékosaink kiküldésének tervét örömmel veszik tudomásul sportkö­reink, mert versenyzőink megérdemlik ezt a nagyszerű tanulási lehetőséget, azonkívül jó szereplést is várhatunk tőlük. Az Ígéret azon­ban szép szó — és a csalódások elkerülése végett ezt ne felejtsék el játékosaink. HALBERSTADT. Az olimpiai előkészítő uszóversenyen a német H. Schwartz 5.9.5 nip.-cel nyerte a 100 méteres gyorsuszást. . Németország 4:0=ra verte Svájcot Stuttgartból jelentik: A Németország— Svájc válogatott labdarugómérkőzést a német csapat kitűnő játékkal 4:0 (2:0) arányban nyerte. A fagyos talajon és a második félidő­ben hóesésben lejátszott mérkőzést 60 ezer ember nézte végig. Jón Bolohan=vándordijat alapit a Romania KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósítójától.) Ismeretes aze a szomorú tragédia, mely tavaly nyáron történt a sporttelepen, amikor Bolo- han kapitány, a Romania elnökségi tagja csa­pata mérkőzésének végén, mikor a biró sípja a Romania győzelmét jelezte, a kiállott izgal­mak következtében szivszélhüdést kapott és meghalt. A Romania kegyelettel őrzi a vér­beli sportember emlékét és most elhatározta, hogy ,,Jon Bolohan-kupa“ néven vándordijat alapit a Nemzeti Liga kolozsvári résztvevői­nek tartalékcsapatai és a kolozsvári alkerü- leti csapatok részére. A Bolohan-kupamérkő- zéseket a Nemzeti Liga meccsek előmérkő- zéseiként fogják lejátszani. A részletes kiírást közölni fogjuk. A ROMÁNIA FEBRUÁR ELSEJÉN az uj iparkamara nagytermében tartja ezévi bálját labdarugószakosztálya javára. BÉCS. Austria—Admira 2:1 (2.0). Az őszi bajnoki forduló utolsó mérkőzése, mellyel az Austria elkerült a bajnokság utolsó helyéről. Magyarország összetett nemzetközi si-bajnok- ságát az osztrák Bellekard nyerte. A következő négy' helyezett is osztrák. Az összetett magyar nemzeti bajnokság győztese Kővári BBTE lett. Von Cramm nyerte Németország; fe» dettpálya tenniszbajnokságát Brémából jelentik: Németország fedettpálya termisz-bajnokságainak döntőit tegnap a követ­kező eredményekkel játszották le: Férfi-egyes: Von Cramm német—Bemard fran­cia 12:14, 6:°, 6:2, 8:6, Női egyes: Sperlingné (Krahwinkel) dán—Par- got svájci 6:4, 6:1. Férfi-páros: Cramm, Henkel német—Bemard, Centien francia 6:1, 6:0, 6:3. Vegyes-páros: Cramm, Sperlingné —, Pargot, Centien francia 6:4, 6:2. A Dacia sportklub tisztújító közgyűlése. Dicső- szentmártonból jelentik: A Dacia sportklub teg­nap tartotta évi rendes közgyűlését a helybeli „Carpati“ éttermében. Az elnöki megnyitó után lemondott az eddigi tisztikar s helyébe nyomban megválasztották az újat, mely a következő: Disz. elnökök: Gizdarvu, Kisküküllővármegye prefectu- sa, Jotta ezredes, Maniu, nitrogéngyári igazgató, Szadovszky a Banca Naţionala fiókigazgatója, Av- rigeanu, az Albina bank fiókigazgatója. Varga Já­nos primár és dr. Boila József, ügyvéd. Elnök: dr. Sároiu, városi főorvos, alelnökök: dr. Cismas Onoriu, közjegyző, dr. Todoran Aurél ügyvéd és Vulcuc loan gimnáziumi igazgató. Főtitkár: Szabó István, titkárok: Pop loan és Henta. Pénztámok: Bényi József. Szakosztály’ok kapitabyţaă lettek: Tennisz: Nitkovszki Sándor, futball: Pop Aurél, atlétika: Kozma Aladár. A téli sportok kapitány» Spitz Izidor lett. Kluborvos: dr. Cahana Mares, kórházi főorvos, ügyész: Göga Theodor ügyvéd és gazda: Grósz Izsó. Ezenkívül az öttagú választ­mányt is megválasztották Fratik pénzügyigazgató, hogy József Ferenc királyi herceg, a Colum­bus cimü darab szerzője, uj darabot irt. A: „Äfium“ cimü tragédiából néhány részletet felolvasott a budapesti Gárdonyi Társaság né­hány nappal ezelőtt megtartott felolvasó ülé­sén. Az uj tragédia nagyon tetszett a felolva­só ülés közönségének; hogy a bécsi filharmonikus zenekar tavasz- szal Párisban fog vendégszerepelni. A zene­kart Felix Weingartner, a bécsi opera uj igazgatója vezényli; hogy február 22-én lesz 125-ik születési évfordulója Frederic Chopinnek, a nagy len­gyel zeneszerzőnek. Varsóban nagyszabású ünnepségeket készítenek elő a lengyel zenei kuliura e kiválóságának évfordulójára. Ezen­kívül Drezda, a német zenei kultúra központ­ja készül nagy ünneplésre — tekintettel ar­ra, hogy Chopin hosszú időt töltött Drezdá­ban és több müvét ott komponálta. A drez­dai városháza dísztermében előadják ezen a napon Chopin-nek Drezdából származó mü­veit és a „Berlin fogadóé' falára Chopin-cm- léktáblát helyeznek el. Ebben a fogadóban lakott a nagy lengyel zeneszerző; hogy a pozsonyi operatársulat Bécsben vendégszerepei. Smetana „Csók“ cimü ope­ráját mutatták be és nagy sikert arattak. Az előadást Nedbal, a hírneves Nedbal Oszkár unokaöccse vezényelte; Zacharia UEG vezető mérnöke, Hemrnerc Mihály telekkönywezető, Simény Károly és Manuil tiszt­viselők személyében. Az elnök bejelentette a köz­gyűlésnek, hogy a vezetőség programra vette ege. szén modern strandfürdő létesítését újabban kibő­vített sporttelepén. Kérte Săroiu elnök az összes szakosztályok vezetőjét, hogy intenziven foglal­kozzanak továbbra is és még fokozottabban fog­lalkoztassák az ifjúságot a testct-hlket egyformán nemessé fejlesztő sporttal. Azután kérte a közgyü lést, hogy Komáromi András és Szabó Jenő atlé­tákat, kik tavaly a szinajai és a petrozsényi or. szagos atlétikai versenyeken szép eredményeket értek el, jegyzőkönyvileg elismerésben részesítse. Ugyancsak jegyzőkönyv: dicséretet szavazott meg a közgyűlés Spitz Izidor és Grósz Izsó vezetők­nek fáradhatátlan sportbeli tevékenységükért. SZANISZLÖ L, Újpest játékosa budapesti hír­adás szerint Aradra jön vissza, ahol a Gloria já­tékosa lesz. Románia-drukkernek. Farkas, a Románia ki­váló játékosát azért fogták be Bukarestben szö­vetségi edzésre, mert rövidebb ideig a fővárosban tartózkodott. — Nem igaz a távozásáról szóló hír. Február 2-án lesz a KAC-bál. A KAC idei bálját a Kolozsvári Kaszinó Mária királyné-utoa 16. sz. alatti helyiségében tartja, mely úgy fény­ben, valamint exclusivixásában méltó lesz az ed­digi nagysikerű KAC.bálokhoz. A rendezőség élén dr. Szabó Miklós áll, akinek 60 tagú rende­ző gárda segit. A meghívók a napokban mennék szét és aki esetleg tévedésből még eddig nem ka­pott volna s erre igényt tart, jelentse be igényét ifj. Szűcs Elemér báli főtitkárnál Plata Unirii 12., I. em. hogy a Hunnia-filmgyár uj termékének sztárja, a 77 éves Gervay Mórica még be sem mutatkozott a budapesti közönségnek első filmjében, az „Iglói diákokbanmáris hol­lywoodi szerződést kapott. A Metro Goldwgn Al ager-filmgyár többéves szerződéssel kínálta meg a kis színésznőt. A szerződés egyik pont­ja szerint szerződésszegésnek tekintendő, ha Gervag Marica öt kilónál többet merészel hízni a három esztendő leforgása alatt; hogy Alpár Gitta, aki rossz nyelvek sze­rint nem lankadó buzgalommal szitotta azt az ellenszenvet, amellyel a bécsi színészek Rökk Marikát fogadták és legcsábitóbb mo­solyával hangolta az ifjú primadonna ellen partnerét, Werner Fuetlerert — igen meg­irigyelte Rökk Marika legutóbbi „érvágását". Hogy ne maradjon alul a nemes küzdelem­ben, amit egyoldalúan folytat a tehetséges Rökk Marika ellen, addig-addig forgolódott a Scala-szinház parkettjén, amíg megcsúszott és kificamította lábúi. Most azután sikerült lemondania a „Szerelmes királynő“ néhány előadását, ami által a színház estéről-estérc fizetett személyzete elesett egész keresetétől, így eldöntetlen lett a mérkőzés a: Alpár— Rökk meccsen. Alpár Gittát ma már legalább (így utálják a bécsi kollégák, mint annak­idején a Cirkusz csillagát; hogy Claude Romano uj tangójából, az Anisoarából felvételt készített a His Masters Voice amerikai hanglemez gyár: hogy Bécsben bemutatták a Zsákbamacska cimü operettből készült filmet. A főszerepet; Kun Magda hires szerepét Magda Schneider játsza a filmen; R

Next

/
Oldalképek
Tartalom