151 találat (0,157 másodperc)

Találatok

1. 1958-01-25 / 21. szám
[...] Elnökségi tagok Varga Jenő Rácz István Szikla László és Károly István dr Tanácstagok Kőhalmi Pál dr Bozóky György dr Szabó Ist­ván Hoffer József Tábori Zol­tán dr [...] Ferenc dr Kapo­cs Sándor Sasvári István Faj­kos István Ráki Kálmán dr és Kertes [...]
2. 1958-05-22 / 119. szám
[...] a lelkes siófoki sportvezetők­nek Török István egyébként a siófoki vívók edzője [...] munkája hamarosan megérleli gyümölcsét Török István növen­dékeivel a siófoki ifjúsági vívók­kal [...] Bujtás BVSC 7 gy 3 Bozoky BVSC 4 gy 9 kt [...]
3. 1961-02-22 / 45. szám
[...] anyagkönyvelő Gyurákovics János igazgató Fnimer István és Hirnyák Ferenc A gazda­ságnak [...] egyetlen bomba sem mester dr Bozóky főorvos és hull Az egész [...]
4. 1962-04-30 / 100. szám
[...] 0 Harmincéves OOOOOOtXűOOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOCOOGOOCGOOOOCOOOOGC rj Dr Bozóky Géza egyetemi anár 1932 február [...] Bencze József Ferenc Gábor Mátok István Völgyi Lajos Maza Sándor és [...] át a szót A Mátok István nyugdíjas nyom­dász Már kora délelőtt [...] Korkép anno 1932 Vajon dr Bozóky Géza ta­nár úr erre gondolt [...]
5. 1962-10-25 / 250. szám
[...] 1962 október 25 SPOR Gábor István a megyei kerékpáros terepbajnok Csapatversenyben [...] felad­ták Ismét bebizonyosodott hogy Gábor István ma a legjobb és legsokoldalúbb [...] ó 30 40 p 6 Bozóky László Siófok 1 ó 34 [...] Szokolics Gyula Bertalan Valéria Sárdi Ist­ván Sánta Ilona Halálozás Ko­vács Barnabásné [...]
6. 1963-12-01 / 280. szám
[...] Drávái Piroska Ger­gely Nándor Horváth István Far­kas Mihály Ignáczy György Ko­vács [...] Sándor dr Kordoványi Dezső Kiss István Kertész István dr Karai Istvánná Karádi Győző Kutasi Gyula Ko­máromi [...] lett Az elnökség tagjaivá Kiss Istvánt dr Ka­rai Istvánnét dr Kecskés [...] színház új művész­nője játssza rendező Bozóky István a Budapesti Petőfi Színház főrendezője [...]
7. 1964-05-08 / 106. szám
[...] Pál érsekét Warwick gróf szerepében Bozóky István színészi bemutatkozása túlzá­sok nélkül kitűnően [...]
8. 1971-05-15 / 112. szám
[...] című jelentést tárgyalták meg Fábri István pártbizott isági osztályvezető előterjesz­tésében majd [...] házigaz­da tisztét betöltő dr Gáli István a Siófoki Városi Ta­nács elnöke [...] SALT GÉZA MAGASLESEN 5 oldal BOZÓKY ÉVA Erről nem beszélünk 7 [...]
9. 1971-05-16 / 113. szám
[...] törpéinek ezek a hibák Hegedűs István illusztrá­ciói mintha röpülni akarná­nak Egyetlen [...] Ünnepi ese­szeretete is támogatja ókét Bozoky Éva Czóbel Béla tárlatán 1 [...]
10. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] fővárosi ta­nács elnökhelyettese és Ko­vács István akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
11. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva Fantáziával újat A fiatal [...] Stettner Béla Szobrász 1968 Kalló István SZÓ ES TETT N esztelenül [...]
12. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órake­retben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Cseperész az eső A [...] kapuit Jó éjt Balaton Tamás István Székely Dezső ÉNEK TÜCSÖKHEGEDŰRE Búcsúszavát [...]
13. 1973-12-02 / 282. szám
[...] ez az igazi szerelem Tamás István 1 Domokos szólt a vitához [...] majd hogy nem volt hiábavaló Bozóky Éva
14. 1975-06-01 / 127. szám
[...] közvetlen Bajor Nagy Ernő Ágh István Bozóky Éva Lá­zár Ervin Simonffy András [...]
15. 1976-01-13 / 10. szám
[...] az eredeti me­xikóiakat Juhász Jácintot Bozóky Istvánt Kautzky Jó­zsefet stb Bárdy Györgynek [...]
16. 1976-09-12 / 216. szám
[...] sike­rült Pinochet maszkja a puccsistát Bozóky István sze­mélyesítette meg Különös já­ték ez [...] munka miből áll arról Fekete Istvánná mű­helyadminisztrátor adott fel­világosítást ebben az [...]
17. 1976-11-02 / 259. szám
[...] Deák Bicsáki Fehér Ed­ző FÍsIi István Az MLSZ összesítése alap­ján a [...] Vasas ifi 3 2 Fisli István A bajnokság 1 Táncsics állása [...] másnak látszani mint amik i Bozóky Éva Munkában a báb fii [...]
18. 1977-11-20 / 273. szám
y Mészáros István Ady Endre passiója Villan az [...] nagyszerű Ady felvé telek korszakába Bozóky Mária megjegyzi A kü­lönféle Ady [...]
19. 1977-12-07 / 287. szám
[...] közműveltséget amely csak közösségi lehet Bozóky Éva N Nem operett tragikomédia [...] Kun Vilmost Koltai Róbertét Kiss Istvánt Hunyadkürli Istvánt látjuk még a főbb szerepekben [...] városházán maga a főpol­gármester Bárczy István adta őket össze a polgári [...]
20. 1978-01-10 / 8. szám
[...] Makk Marci kifestőkönyvet is Csukás István verseivel A kiadványokat az intézet [...] a művek egy részét Benedek István századok és ezredek útvesztőjében kutatta [...] a Bakfark Consort A rende­ző Bozóky István A főváros egyik legrégibb borbélyműhelye [...]
21. 1978-08-08 / 185. szám
[...] Vonuljatok ki sanzopok mű­sora amelyet Bozóky Ist­ván rendezett jól szolgál­ta a munkásművelődés [...]
22. 1979-01-05 / 3. szám
[...] majd a siófokiak A da­rabot Bozóky István rendezte vendégként s a főbb [...] Tanay Bella Horváth Ibolya Holl István Mester János lép fel A [...]
23. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vá­járnak HALASZ GYÖRGY vá­járnak KOCSIS ISTVÁN vájár­nak PAVLYAS LASZLO vájár­nak STANKOCZI [...] szakmunkásnak SÖTÉT FERENC szakmunkás­nak SZŰCS ISTVÁN szakmun­kásnak URBAN ISTVÁN szak­munkásnak az onkológiai ellátás és [...] lcét évtize­des kiemelkedő eredményeiért KOLLAR ISTVÁNNAK az Or­szágos Ere és Ásványbányák [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének BOZOKY ISTVANNE BARTA MARJANAK a Szegedi [...]
24. 1980-10-11 / 239. szám
[...] takarítottunk renovál tunk 1 Komlós István á másik huszonöt éves szól [...] Sugár László szer­ződtetett A Szent István körúton találkoztam vele Most neveztek [...] az öltözőben volt Komi ős Istvánt hamar megkedvelte a közönség El­játszotta [...] Gyula Giricz Mátyás Horváth Jenp Bozóky István Sándor János Sző­ke István Ascher Ta­más stb Játszott itt [...]
25. 1980-10-16 / 243. szám
[...] Csiky Gergely Színház első igazgatója Bozóky István Szokolay Ottó Varga Tibor Szőke István stb A társulati ülés Rajhona [...]
26. 1980-12-02 / 282. szám
[...] így nem korosodhatott Tisztelettel Orbán István kei eskedelmi vezető Ásványolaj forgaim [...] ismerteti A Lányok asszonyok ban Bozoky Éva a Veszprém me­gyei asszonybrigádokról [...]
27. 1982-06-29 / 150. szám
[...] gerincferdülésének pontos korrajzat kaptuk Császár István elbeszélése már akkor megkapott ami­kor [...] melyet a rendezd éppen Császár Ist­ván egyik művével a Gyil­kosokkal kezdett [...] mint Mol­nár Piroska Haumann Pé­ter Bozóky István játéka ő volt a gyermeke [...]
28. 1983-06-30 / 153. szám
[...] akik felejtő eteti hatottunk KOVÁCS ISTVÁN Kőrtöcnye hegy 14 alatti to­ké [...] 14 óráig 15 199 Szegedi Istvánná 79213 Torvaji szőlőhe­gyen 2 szobás [...] Érdek­lőd Siófok Kom­ló u 1 Bozóky Re zsőné 66962 Kétszobás szövet­kezeti [...] n öl telekkel Ér­deklődni Kardos István Lengyeltóti Kis Ernő u 31 [...]
29. 1984-12-01 / 282. szám
[...] 4 Tel 17 Fonyód Szent Ist­ván u 24 Tel 322 Mar­cali [...] és intézmények segítésére Somogyról írták Bozóky Éva Jó kezdemé­nyezés Nevelőszülőikről so­mogyi [...]
30. 1985-10-09 / 237. szám
[...] közösségi élet erősítésére Dr Bódi István az országos szövetség főtitkára elfogadha­tatlannak [...] termés mégiscsak jobb minden másnál Bozóky Éva Érmes remények Dól Somogy [...] lovaspályák úttörőparkök Amint azt Kódai Istvántól a Somogy Megyei Tanács me­zőgazdasági [...]
31. 1988-08-13 / 193. szám
[...] szombat IRODALOM MŰVÉSZET KÖZMŰVELŐDÉS Pákolitz István Hajnali A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon [...] megőrizte első kirá­lyunk emlékét az Istvánok névnapi köszöntő dalai Szent Istvánról is szólhak Igaz kora zenei [...] Lajos 1861 ben bemutatott I Ist­ván király című színműve nyomán Várady [...] királyhoz című kórusát Verse a Bozóky énekeskönyvből 1797 való a dallam [...]
32. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Színház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rendező Böszörményi Géza [...]
33. 1990-04-29 / 5. szám
[...] el Székelyföldre A szünetben Mosóczi Ist­ván művészeti vezetővel beszélgettünk A tánc [...] e közösséghez kötődnek mondta Mosó­czi István aki a Somogyon kívül a [...] első társastáncklu­bot Somogybán szervezték meg Bozóky Lajossal s azó­ta Szigetváron Boglárlellén [...]
34. 1990-11-24 / 181. szám
[...] hatást mégis színhazunk dramaturgja Eörsi István író tette rám Beszélgeté­seink során [...] jó és az igaz diadaláért Bozóky Éva
35. 1991-03-09 / 58. szám
[...] 200 évfordulójára A nagy­cenki Széchenyi István emlékmúzeum igazgatóját dr Környei Attilát [...] nemcsak az évforduló jelesen Széchenyi István gróf születésének 200 évfordulója in­dította [...] erő­forrásra mint például a Széchenyi Ist­ván emlékmúzeum Részt vesz a munkában [...] em­léktúrát indítanak könyvet adnak ki Bozóky Mária Széchenyi hite meg­rendezik a [...]
36. 1992-08-27 / 202. szám
[...] motívumait használják fel ifj Szabó István a népi fafara­gás gazdag formanyelvén [...] Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mo­hács Bozóky Éva Szabó MIGRÉN MINT HŰSÉGES [...] a minőségi életet Dr Angeli István A durvaság a pimasz pök [...]
37. 1992-08-28 / 203. szám
[...] is igazoltak csapataink mon­dotta Háttá István edző Tőle tudjuk hogy a [...] új edző is dukál Kersák István irányítja az együttest aki bő [...] majd szembe fejezte be Kersák István Fónai BALATON KUPA LABDARÚGÓ TORNA [...] II J Faze­kas J dr Bozóky I NB III az elöl [...]
38. 1993-04-13 / 85. szám
[...] Sántosiné és Zala­vári teljesítménye Molnár István Labdarúgó NB II Dunaferr K [...] néző V Kiss B dr Bozóky Gergely Dunaferr SE Bita Ma [...]
39. 1993-06-04 / 128. szám
[...] Mohács 17 óra V dr Bozóky I Fazekas J Nagy II [...] barcsi Fortunát A gólkirály Rózsavölgyi István Közalkalmazottak lett A legjobb kapusnak [...]
40. 1993-08-05 / 181. szám
[...] évi csapatból két ütőjátékos távozott Bozóky Antal visszaköltözött Sze­gedre Méng Zoltán [...] Zarka József technikai vezető Gás­pár István edző Erdei György és Richter [...] Tamás Varga Péter Tóth Tamás Bozóky Antal és Méng Zoltán Edző Gáspár István Az aranyérmes utánpótlás­csapat Varga Péter [...]
41. 1993-09-06 / 207. szám
[...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Az első fél órában megijesz­tette [...] Csalos Mi­nor Bolhói Edző Csordás István Góllövők Mangult 53 p 22 [...] Marcali ifi 3 0 Ivusza István További eredmények Bonyhád Pécsi Gáz [...]
42. 1993-09-20 / 219. szám
[...] V Ma­rosvári Tóth V dr Bozóky Csepel Dr Szieben Ács Tyukodi [...] Szekeres Kámán Balogh Edző Varga István Siófok Bíró Olajos Bimbó Meksz [...]
43. 1993-09-27 / 225. szám
[...] állami támogatás Felszólalt dr Gyenesei Ist­ván a megyei közgyűlés el­nöke is [...] gondolatokat fo­galmazott meg dr Gyenesei István is hangoztatva a ne­mesvidi tornaterem [...] Pécs 4000 néző V dr Bozóky Góllövők Rózsa ill Csaban öngól [...]
44. 1993-10-01 / 229. szám
[...] óra V Vavika F dr Bozóky I Faze­kas J Junior mérkőzés [...] Két székesfehérvári autó versenyző Szabó István és Újházi László nem minden­napi [...]
45. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Karlovics Tóth T Edző Gáspár István A rossz nyitásfogadásokkal kezdő Építők [...] Siófok 2500 néző V Dr Bozóky Juhos Kis B Siófoki Bányász [...] szom­bathelyi középpályás nagyott esett dr Bozóky pedig a 11 es pontra [...]
46. 1994-03-04 / 53. szám
[...] át a tornacsarnok kul­csát Balogh Istvánnak a To­ponári Általános Iskola igaz­gatójának [...] tornaterem létrejöttében segítettek Dr Gyenesei István a So­mogy Megyei Közgyűlés el­nöke [...] Barcsi SC új edző Stájer István irányítá­sával Heti öt edzéssel ké­szült [...] óra V Bede F dr Bozóky I Szabó A NB l [...]
47. 1994-03-07 / 55. szám
[...] uk­rán Szergej Bubka győzött Bagyula István a negyedik he­lyet szerezte meg [...] Kazahsztán 570 cm 4 Bagyula István Ma­gyarország 570 cm Astafei a [...] 4000 néző V Bede dr Bozóky Fazekas Békéscsabai Előre FC Baji [...] Blaumann 5 3 Edző Kersák István Az eredmény alakulása 8 perc [...]
48. 1994-05-24 / 120. szám
[...] Lett rich Varga L dr Bozóky EMDSZ SLC Milchram Katona Udvardi [...] Landi mex Landrover versenyzője Bogár István Meránnal a szombati futam viszont Né­meth István Budapesti LK Boszporusz n I [...]
49. 1994-10-06 / 235. szám
[...] koronggal lemaradva a győztestől Lipcsik István 130 korongjával bronzérmet szerzett mögötte [...] Rumán Csehi Z Edző Sándor István 16 perc Molnár 20 méterről [...] Lánycsók 100 néző V dr Bozóky Lánycsók Kovácspi Puch Csonka Liber [...] Preisin­ger Szabó II Szőke Ivusza István Labdarúgó Magyar Kupa Két gólt [...]
50. 1995-10-13 / 241. szám
[...] parti mun­kacsoport ülésen dr Kolber Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte [...] ré­giót átfogó rendezvényt Dr Gyenesei István a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnök­ségének [...] Vágner L Kéri Á dr Bozóky I NB III az elöl [...] hajómodel­lező eredményeiről ismert csurgói Várady István lett bronzérmes pár ponttal lema­radva [...]
51. 1995-10-21 / 248. szám
[...] nánd Bregyán Péter fh Alonso Bozóky István Gonzalo Kiss Ferenc Antonio Haumann [...] Gábor McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Ke­vin Dobson Rosta Sán­dor [...]
52. 1996-10-11 / 238. szám
[...] Puhl S Hamar L dr Bozóky I NB III az elöl [...] megyeházán tartott ünnepségen dr Gyenesei István a Somogy Megyei Közgyűlés Sportbizottságának [...]
53. 1996-10-14 / 240. szám
[...] néző V Arany Hamar dr Bozóky Siófoki Bányász Mitring Bimbó Kolovics [...] első helyet szerezte meg Lipcsik István a lőállásbán Lipcsik István ezüstérmes bajnok a junior csapat [...] 125 korongra Országos bajnok Talabos Ist­ván Bolyai 139 2 Lipcsik Ist­ván 137 3 H Lukics Tibor [...]
54. 1996-12-06 / 285. szám
[...] együttest Az eddigi edző Ta­tár István szerződését a klub­vezetés azonnali hatállyal [...] vezetőség hogy lépni kell Tatár István­nal közös megegyezéssel vál­tak el a [...] mondható nyilatkozta Puhl Sándor Partjelzőként Bozóky Imre és Hamar László segíti [...]
55. 1997-03-21 / 67. szám
[...] Edit Tri Atád és Kocsis István Tri Atád Felnőttek Popovics Me­litta [...] Tóth V Hamar L dr Bozóky NB I es tartalék bajnokság [...]
56. 1997-03-24 / 69. szám
[...] V Tóth V Hamar dr Bozóky Siófoki Bányász Posza Virág Bimbó [...] 84 percben Edző Reszeli Soós István Rákóczi Kaposcukor FC Milinte Házi [...] Mező így látták Reszeli Soós István a Paksi Atomerőmű SE edzője [...] Magyar Bene Takács Edző Kenéz István Menczel Iván Gerjeni Medosz Szabó [...]
57. 1997-04-01 / 75. szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
58. 1997-05-20 / 115. szám
[...] 2500 néző V Vágner dr Bozóky Tompos Siófoki Bányász Posza Vi­rág [...] Király E Fehér Edző Mihalecz István Csere Fehér helyett Baum­gartner a [...] támadójáté­kunk is kifogástalan volt Mihalecz István a Szombat helyi Haladás VFC [...]
59. 1997-08-04 / 180. szám
[...] Vad I Kiss B dr Bozóky L NB I es tartalék [...] sokan távoztak az együttestől Héder István Böhönyére Petri Tibor Lát rányba [...] Vincze Róbert kapus Ma­gyaregresről Sárközi István Szőlős györökről valamint a leszerelő [...] két kölcsön­ben szerepelt játékos Bazsó István Kálmáncsán Friedrich Tamás pedig Homokszentgyörgyön [...]
60. 1997-08-05 / 181. szám
[...] VSK 101 53 2 Wágner István Nyíregyházi VSC 106 56 3 [...] VSK 77 21 2 Virág István Debreceni Műanyag SK 91 59 [...] néző V Vad Kiss dr Bozóky Siófoki Bányász Posza Sánta Bimbó [...]
61. 1997-10-29 / 252. szám
[...] dr Házas József MSZP és István József FKGP is reflektor fénybe [...] alapuló hosszú távú elő­rejelzés is Bozóky István mete­orológus szerint november a szokottnál [...] papír nélküli iroda megvalósításáról Bencsik István a Montana Rt pécsi kirendeltségének [...] állapotban vannak mondta teg­nap Fábri István rendőr százados a siófoki kapitányság [...]
62. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán József FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Elmondta a Műcsarnokhoz autókkal és [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
63. 1998-06-12 / 136. szám
[...] 322 760 Berzence dr Varga István Tel 446 075 Gyógyszertárak Az [...] 017 Fonyód Is­teni Gondviselés Szent István u 31 Tel 85 361 [...] egyértelmű megállapítását tennék lehetővé vélekedik Bozóky András Ám a politológus csak [...] ami a Fidesz pozícióit erősítené Bozóky szerint a Fodor Gábor SZDSZ [...]
64. 1998-10-02 / 231. szám
[...] konferen­cia résztvevőit délelőtt dr Kolber István köszöntötte Elmondta Somogybán a város [...] megyéjében meg­alakultak a Winterthur igaz­gatóságai Bozóky Jenő ré­gióigazgató szerint egyelőre élet [...]
65. 1998-10-19 / 245. szám
[...] tabella utolsó helyét Szombathely Mihalecz István a győztes Ha­ladás Milos VFC [...] néző V Szabó J dr Bozóky Heibl Békéscsabai Előre FC Fillöp [...] P Bodor Plókai Edző Mihalecz István Siófok FC Posza Juhász Bimbó [...]
66. 1998-12-03 / 283. szám
[...] illetve Orbán Viktor kijelentésének kapcsán Bozóky András poli­tológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] gyanúsítgatásokkal il­lessenek közölte tegnap Csurka István Budapest A MIÉP elnöke szerint [...] el­lenzékkel konszenzusban kí­ván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
67. 1999-07-22 / 169. szám
[...] Kaposvár Dr Vass Géza dr Bozóky Imre Nagy Miklós Berzi Sán­dor [...] via­dalra amelynek fővédnöke dr Gyenesei István a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke [...]
68. 1999-08-25 / 197. szám
[...] Mezey György mellett elhangzott dr Bozóky Imre Puhl Sándor és a [...] Imre Királyszentistván 2 ifj Koltai István Marcali 3 Hullmann Gábor Kerkabar [...] kupa teniszversenyt A győzelmet Várfalvi István szerezte meg a második Básics [...]
69. 1999-08-26 / 198. szám
[...] műsorában volt bíró kollé­gája dr Bozóky Imre neve hangzott el a [...] Lovasakadémia SC Kapos­vár 2 Varga István Felhő walczer n L Skublincs [...] L Homokpusztai LK 3 Varga István Ékes n 1 Skublincs I [...]
70. 1999-09-11 / 212. szám
[...] profik elnökjelöltjei Sárközy Tamás és Bozóky Imre Az amatőrök még hallgatnak [...] Demecser fideszes polgármestere 3 Lajtai István a Vác FC elnöke 4 [...]
71. 1999-09-18 / 218. szám
[...] és Baráth szolgálataira számíthat Várfalvi István edző A Székesfehérváron ta­nuló Hartmann [...] lehet jó új csapatunk Kersák István edző együttese a szakember korábban [...] jelöl­tünk maradt erő sorrend­ben dr Bozóky Imre dr Mezey György és [...] kényszerpihenhet Jutási Tehát a kérdés Bozóky vagy Mezey És szerintünk Kovács [...]
72. 1999-09-25 / 224. szám
[...] Ferencz Gyula Frank Tamás Kamarás Ist­ván Klement Tibor Kovács Attila Makray [...] Fa Sándor Lázár Lajos val Bozókyval ami akár politikai üzenetnek is [...] Jön egy újabb elnökje­lölt Kovács István Hiteles személyek kellenek ha meg [...] tévedtem A futta­tott jelölteket mint Bozóky faluszomszédomat Mezeyt és Kovácsot tisztelem [...]
73. 1999-09-28 / 226. szám
[...] tagjaként első alelnökként végeztem Dr Bozóky Imre az előző elnök­ségben lemondott [...] látni hogy annak a bizonyos Bozóky Kovács ellentét­nek nem a labdarúgás [...] és mód­szerbeli ellentétek feszültek köztük Bozóky jogászemberként nagyobb híve volt a [...] József lett a második Fekete István pe­dig a harmadik fg az [...]
74. 1999-10-01 / 229. szám
[...] Anthony Allison amerikai vagy Nyilas István vagy Ba­umgartner Balázs PannonPipe DAKK [...] az MLSZ újjáválasz­tott elnöksége dr Bozóky Imre vezetésével Dönté­seikről Szilvási József tá­jékoztatta lapunkat Budapest Dr Bozóky Imre szólt az őt ért [...] kérte Az ő helyére Czenczik Istvánt a Bács Kis kun megyei [...]
75. 1999-10-30 / 253. szám
[...] az örökös bajnokokat Labdarúgás Szívós István a Fradi korábbi el­nöke fejenként [...] szavazat épp az új el­nök Bozóky Imre nevéhez fűződött Mezey egy [...] források szerint nem is annyira Bozókynak vannak kifogásai a szakember­rel szemben [...] az Ifjúsági és Sport­minisztériumnak Ilyeténképp Bozóky el­utasító szavazata nem a saját [...]
76. 1999-12-18 / 295. szám
[...] az MLSZ új elnökével dr Bozóky Imrével aztán Bicskei Bertalan szövet­ségi [...] mint Kereki Zol­tán és Weimper István Ezen a napon Kaposvárra várják [...]
77. 1999-12-18 / 295. szám
[...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...]
78. 2000-02-12 / 36. szám
[...] amatőr illetve a profi alszövetséget Bozóky Imre MLSZ elnökről sok jót [...] kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba [...] hogy a korábbi elnök Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net [...] azzal a csa­pattal Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán hanem [...]
79. 2000-02-19 / 42. szám
[...] a Zetétől az isteni Ferenczi Istvánt beharangozott össznépi példa statuálás jegyében Bozóky MLSZ elnök nagyobb szigort kért [...]
80. 2000-02-26 / 48. szám
[...] valamennyi érintett egyesület bele­egyezik mondja Bozóky Imre MLSZ elnök Ám ez [...] Horváth Gy Edző Reszeli Soós István Gólok 0 1 Horváth Gy [...]
81. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Molnár Veronikának szavaz bi­zalmat Tóth István vezetőedző Szloboda Judit tanulmányi elfog­laltsága [...] legtöbb pozitívumot ki­hozni mondta Tóth István veze­tőedző Úgy kell játszanunk hogy [...] Dombói János Iglói Tibor Kovács István Edző Zarka Péter A leány [...] s a hírek szerint dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
82. 2000-04-01 / 77. szám
[...] labdát A mérkőzést a Puhl Bozóky páros vezeti A szülinapi eseményre [...] távolabb kerül korábbi önmagától Gyulai Istvánt vakbéllel műtötték Gyulai hőskora riporterként [...] hiányzott monte carlói munkahelyéről Gyulai István a Nemzet­közi Atlétikai Szövetség főtitkára [...]
83. 2000-04-06 / 81. szám
[...] Lábtenisz SE Úszás dr Perjés István Ka­posvári Arena Senior Úszó Klub [...] kérdés Sokat sejtető hogy dr Bozóky Imre MLSZ el nök kedden [...]
84. 2000-04-17 / 90. szám
[...] számára nehéz időszak a jelen­legi Bozóky István az Országos Meteorológiai ben mutatkozik [...] jelentősebb csoportokat nj NAGYATÁD Ormai István pol­gármester meghívására tegnap Nagyatádon járt [...] országgyűlési képviselő MSZP is Lassú István polgár mester emlékeztetett arra hogy [...]
85. 2000-06-13 / 136. szám
[...] I Bor­gulya Pálinkás Edző Varga István Kaposvári Rákóczi Contimex FC Házi [...] 5 7 2 5 Varga István Ennyire tellett tőlünk a zárófor­dulóban [...] után ők vehették át dr Bozóky Imrétől a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...] 40 m váltó Kéthely Széchenyi Ist­ván Általános Iskola csapata 3 x
86. 2000-06-17 / 140. szám
[...] annak társadal­mi indíttatásairól Dr Komáromi Ist­ván Pest megyei rendőrfőkapitány például a [...] meg En­nek ellenére fellépett dr Bozóky Im­re MLSZ elnök is aki [...]
87. 2000-08-17 / 192. szám
[...] Horváth Méz­ga János mellett Buzsáki István Nógrádi Ferenc és Mészáros Zoltán [...] Labdarúgó Szövetség első emberé­nek dr Bozóky Imrének a javaslatá­ra ugyanis 10 [...]
88. 2000-09-09 / 212. szám
[...] közül a Forintos Róbert Horváth István páros érte el a legjobb [...] pont 23 Forintos Róbert Horváth István Magyarország 80 pont 24 Kátai [...] labdarúgótornán amelynek a fővédnöke dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szö­vetség [...] alatt képezheti to­vább magát Varga Ist­ván a siófoki sikercsa­pat volt edzője [...]
89. 2000-09-09 / 212. szám
[...] azaz az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre is Az ifjúsági torna [...] pont 23 Fo­rintos Róbert Horváth István Ma­gyarország 80 pont 24 Kátai [...]
90. 2000-09-11 / 213. szám
[...] teljesen megérdemelt győzelmet aratott kenéz istván További eredmények Nagykanizsai MÁV NTE [...] azok megérdemlik a győzelmet IVUSZA ISTVÁN Az A csoport harmadik mérkőzésén [...] azaz az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre is Az ifjúsági torna [...]
91. 2000-11-18 / 270. szám
[...] Tamás ifjúsá­gi és sportminiszterrel s Bozóky Imre MLSZ elnökkel többek között [...] Fonnyadt Varga Piri Czakó ivusza istván A címeres mez értéke Két [...]
92. 2000-12-16 / 294. szám
[...] kö­zépiskolás fiúk 1 Kaposvár Szé­chenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és [...] és Gimnázi­um 2 Kaposvár Széchenyi Ist­ván Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és [...] a magyar labdarúgásban Beszélgetés dr Bozóky Imrével az MLSZ elnökével Dr Bozóky Imre fotó lánc Róbert Kaposvár vendége volt a minap dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke A [...]
93. 2001-01-07 / Vasárnap Reggel, 1. szám
[...] újra együttműködni utódjával Ha dr Bozóky Imre el­nök úr megbíz valamilyen [...] a kormány nem állt szó­ba Bozóky elnökkel viszont igen azaz tulajdonképpen [...] légióskarrier után költö­zött haza Sallói István Hét meglehetősen bő esztendőt töltött [...] Ciprus vagy Olaszor­szág Miután Urbányi István klubigazgató saját bevallása sze­rint igen [...]
94. 2001-01-22 / 18. szám
[...] a Magyar Labdarú­gó Szövetségtől dr Bozóky Imre elnök és Berzi Sándor [...] Király Gábor Szűcs Lajos Brockhauser István Szeiler Jó­zsef Udvarácz Milán Milinte [...] válogatott mellett menedzser­ként dolgozó Sallói István lesz míg a szak­mai munkát [...] irányítom majd Vendégünk lesz Weimper István Bene Ferenc Dunai II An­tal [...]
95. 2001-01-30 / 25. szám
[...] 6 Kovacsics Topscháll Edző Kersák István A Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség [...] előadók közt kö­szönthetjük majd dr Bozóky Im­rét az MLSZ elnökét dr [...]
96. 2001-02-06 / 31. szám
[...] játékvezetők Barna József és Zsobrák István a rangelsők Kaposvár Hagyományos sportbál [...] házi ün­nepséget megtisztelte jelen­létével dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] képviseltették magukat Az összejövetelen dr Bozóky Imre nem is annyira hivatalos [...] működő já­tékvezetőknél a nagyatádi Zsobrák István bizonyult a leg­jobbnak Mögötte Harangozó [...]
97. 2001-02-09 / 34. szám
[...] a jövő tennivalóit mint dr Bozóky Im­re az MLSZ elnöke dr [...] nyolc csapat részváelévéi Kéthely Széchenyi István Általá­nos Iskola tornaterme Csoportmér­kőzések 9 [...] Futó Tamás edzőkkel vala­mint Hoffmann István gyúróval húsz játékos utazik a [...] Bruncvig Róbert Püspök Zsolt Lajtos István és Piri Ottó Velük kapcsolatban [...]
98. 2001-02-11 / Vasárnap Reggel, 6. szám
[...] 3 Bakos Göncz Edző Várfalvi Ist­ván Kun Bravúr idegenben Dági SE [...] érdeklődésre tarthatott volna számot dr Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...] Simics Silimon Pécsi Edző Ke­néz István Kaposvári Rákóczi FC Con timex [...] illetve Finta 35 percben Kenéz István
99. 2001-02-12 / 36. szám
[...] 0 5 Birkás György Csiki István 0 5 0 5 Marcsingó [...] Vadál Gábor 1 0 Csíki István Kovács József 0 5 0 [...] teljes átfogó képet kaphattak Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke szólt [...] gim­názium 2 Röhrig Péter Széchenyi István Keres­kedelmi és Vendéglátó­ipari Szakközépiskola Kaposvár [...]
100. 2001-06-16 / 139. szám
[...] Kiss Ábra­hám Varga Radovics ivusza istván Siófok Verebes József a mágus [...] SLASZ elnökét Polgármester úr Dr Bozóky ImreMLSZ elnök bejelentése úgy hangzott [...]

 

  • 1
  • 2