Somogyi Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

J&r s um I / mm hírlap • • A IX. évfolyam, 230. szám Ára: 38 Ft, előfizetve: 31 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1998. október 1. csütörtök UNITED COLORS OF BENETTON Megérkezett a legújabb ŐSZI-TÉLI kollekciónk! Kaposvár, Sétálóutca Megyei körkép Készülődés a szüretre 3-4. oldal Somogyi tájak ízlik az ebéd a kicsiknek 7. oldal Sport Rekordme­zőny a kosár­labdázóknál 9-10. oldal Göncz Árpád somogyi gyermekek és idősek örömében osztozott Taranyból visz a párizsi út A Somogyi Hírlap gyermekrajz-pályázatának résztvevői Göncz Árpád köztársasági elnökkel fotó: lang Róbert f megnövelt oldalszámmal, minden héten újszerű játékkal és több millió forintnyi nyereménnyel, de változatlan áron jelenik meg r Keresse a lapárusító helyeken! Vegyen részt a játékban és nyerjen! r Nagyobb támogatást kapnak a kis települések Növekvő köztartozás Minden rajz nagyon tet­szett, ám azt nem tudtam volna eldönteni, hogy me­lyik a legjobb. Boldog va­gyok, hogy a somogyi gye­rekek ilyen tehetségesek, ám még boldogabb azért, hogy a világot ilyen szí­nesnek, vidámnak és szépnek látják. Akik pedig ilyennek látják a világot - hiszem - azokban, ha fel­nőnek sem marad gyűlö­let. Azok meglátják a szé­pet a múltban és a jövő­ben is. Göncz Árpád köztársasági el­nök mondta ezt tegnap dél­után Kaposváron, a Táncsics gimnázium tornacsarnoká­ban, ahol a Somogyi Hírlap gyermekrajz-pályázatára ér­kezett csaknem ötszáz alko­tás kiállítását nyitották meg. A kiállítás egyébként a me­gyeháza galériájában látható két hétig, de a nagy érdeklő­désre és a sok szereplőre való tekintettel a gimnázium adott otthont az ünnepségnek. A rajzok sorrendjének eldönté­sére több mint tízezer olvasói szavazat érkezett a szerkesz­tőségbe. Ennek alapján a fő- . díjat az euro-disneylandi uta­zást a taranyi Gelencsér Edit nyerte és édesanyja kíséreté­ben október 8-án utazik a ki­rándulásra. Október 9-én több mint negyven diák és óvodás a Bécs melletti Szafari park vendége lesz. Ezenkívül mountain bike kerékpárokat, Lego játékot és görkorcsolyát kaptak a Somogyi Hírlap szerkesztőségétől a pályázók. Dr. Kolber István, a megyei közgyűlés elnöke és Szita Ká­roly Kaposvár polgármestere ugyancsak ajándékot adott az ügyes kezű kisdiákoknak. Ajándékkal lepte meg a fiatal rajzolókat a kaposvári Posta­bank és a Zárda utcai Porst- foto bolt is. A köztársasági elnököt körülfogták az ügyes kezű rajzolók, s csak nehe­zen állta az autogrammkérők rohamát. Az ünnepség befe­jezéseként Balás Béla kapos­vári megyéspüspök azt mondta: Ezek a gyerekek jó szemmel, jó érzékkel láttak. Észrevették a jót. Tanulha­tunk tőlük: észrevenni a leg­kisebb jót és szépet is, továb­badni és el nem felejteni. Göncz Árpád köztársasági elnök tegnapi somogyi láto­gatása délelőtti részében Csombárd, Hetes és Kapós- mérő vendége volt. Délután Kaposváron részt vett a So­mogyi Hírlap gyermekrajz- pályázatának díjátadó ün­nepségén, majd az egyedül­álló nyugdíjasokért szerve­zett jótékonysági gálaműso­ron. (Folytatás a 3. oldalon) A kormány továbbra is fokozottan kívánja támo­gatni a kevés bevétellel rendelkező kis települé­seket, s ösztönzi az apró falvak együttműködését — hangzott el tegnap a kaposvári városházán,a városi jegyzők tanácsko­zásán. Kaposvár A somogyi jegyzők a köz- igazgatási hivatal vezetőjének a támogatását kérték a köz- tisztviselői illetményalap módosítása, a választásban közreműködők díjazása ügyében. S azért is, mivel a szükséges bérfejlesztés for­rása a központi tervezet sze­rint a létszámcsökkentés; vi­szont a növekvő feladatok sem indokolják a leépítést. Dr. Németh Jenő, a megyei közigazgatási hivatal vezetője az önkormányzati választá­sokkal járó feladatokról, a képviselő-testületek alakuló ülésének levezetéséről és a jogszabályváltozásokról tájé­koztatta a jegyzőket. Egyebek között hangsúlyozta: a jegy­zők képviselik az önkormány­zatoknál a folytonosságot, és a törvényesség őrei esetében el­engedhetetlen a semlegesség. (Folytatás a 4. oldalon) Előrejelzés Somogy megye térségére 45 km/o DRSZAGOS Készítette: METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Várható időjárás csütörtök estig: Nyugat felől egy­re vastagabb fel­hők érkeznek fé­lénk és egyre több­felé várható csa­padék. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat. Sok­felé megélénkül, időnként meg is erősödik a déli szél. A csúcs- hőmérséklet 19, 20 fok körül való­színű. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 A szolgáltatás Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 88 Ft/perc Faxbank info: 06-90-304-100 Élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 180 Ft/perc Megkezdődött a 105. kampány Leopold Figl igazgató begyújtotta a kaposvári cukorgyár mészkemencéjét, s ezzel megkezdték az idei kampányt. Cikkünk a 3. oldalon fotó: lang Róbert Repülőtér a világhálón Mától a siófok-kiliti rep­tér önálló honlappal je­lentkezik az Interneten. Siófok-kiliti A világon bárki, bármikor megnézheti hazánk 3. leg­nagyobb polgári repülőte­rének nyitvatartását, a re­pülés-leszállás feltételeit. Csaknem 500 repülőgépet fogadott idén Kiliti — tud­tuk meg Gidáli Ferenctől, a reptér vezetőjétől. A német, osztrák mellett volt sok an­gol, francia, olasz, cseh és lengyel kisgép is. A Légifor­galmi és Repülőtéri Igazga­tóság most készíti a repülő­tér átfogó rendezési tervét. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom