Somogyi Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-12 / 36. szám

8. oldal - Somogyi Hírlap S P ŐRT 2001. Február 12., Hétfő Sakk Somogyi Sportszabadegyetem Porecsben a Siófok FC A hétvégén az utolsó két forduló partijaival befejeződött Kapos­váron a nyílt megyei egyéni sakkbajnokság. Az utolsó előtti, 8. forduló eredményei: Ronga Attila­Kőnig Balázs 1:0; Heinrich Ferenc-Gyugyi Péter 1:0; Szoták László-Dégi János 0:1; Molnár Roland-Béres Kornél 0:1; Vadál Gábor-Kadlicskó József 0:1; Ko­vács József-Székely Ferenc 0:1; Cserti László-Gábor Csaba 0,5: 0,5; Birkás György-Csiki István 0,5:0,5; Marcsingó József- Ré­vész Dénes 0,5:0,5; Németh Attila-Kis Bank Tamás 1:0; Szappanos Lajos-Dávid Lajos 0:1; Janku Roland-Panda György 0,5:0,5; Papp Ferenc- Szita Bertold 1:0; Torma Jó- zsef-Sebestyén Zoltán 0,5:0,5; Beck Bállá János-Haszon Attila 0:1; Erdei Zoltán-Koloszár Sán­dor 0:1; Széki Fülöp-Gelencsér Ferenc 0:1; Kiss Ernö-Barti László 0,5:0,5. Az utolsó, 9. forduló eredmé­nyei: Heinrich Ferenc-Ronga At­tila 1:0; Dégi János-Gyugyi Péter 0:1; Béres Komél-Kőnig Balázs 0:1; Kadlicskó József-Szoták László 0:1; Székely Ferenc- Mol­nár Roland 0:1; Cserti László-Né- meth Attila 0:1; Gábor Csa- ba-Birkás György 0,5:0,5; Révész Dénes-Vadál Gábor 1:0; Csíki István-Kovács József 0,5:0,5; Dá­vid Lajos-Marcsingó József 0,5:0,5; Haszon Attila- Papp Fe­renc 0:1; Panda György- Szappa­nos Lajos 0,5:0,5; Kis Bank Tamás-Janku Roland 1:0; Szita Bertold-Sebestyén Zoltán 0,5: 0,5; Gelencsér Ferenc-Barti Lász­ló 0,5:0,5; Koloszár Sándor- Torma József 0:1; Széki Fülöp- Erdei Zoltán 1:0; Beck Bállá Já- nos-Kiss Ernő 1:0. A végeredmény: 1. Heinrich Ferenc 7 pont, 2-4. Kőnig Ba­lázs, Ronga Attila és Gyugyi Pé­ter 6,5-6,5 pont, 5-6. Szoták László és Dégi János 6-6 pont, 7-10. Béres Kornél, Németh At­tila, Molnár Roland és Kadlicskó József 5,5-5,5 pont. - Öten sze­reztek öt, heten négy és fél, hár­man négy, öten három és fél, hárman pedig három pontot, míg egy sakkozó jutott két és fél, kettő pedig két pontig. fenyő Totó 1. Bayem München-VfB Stuttgart 1-01 2. Hamburg-Bochum 3-01 3. Hertha BSC-Wolfsburg 1-32 4. Kaiserslautem-Unterhaching 4-01 5. Schalke 04-1860 München 2-01 6. leverkusen-1. FC Köln 4-11 7. Dortmund-Bremen 0-0 x 8. Bologna-Roma 1-2 2 9. Brescia-Udinese 3-11 10. Lecce-Perugia 2-2 x 11. Verona-Bari 3-21 12. Vicenza-Milan 2-01 13. Intemazionale-Reggina 1-1 X Pluszmérkőzés: 14. Fiorentina-Parma 0-12 Rombolni kell, hogy építhessünk Három-négy évig ne várjunk eredményt. Mos rombolnunk kell, hogy építhessünk. Hangsú­lyozta színvonalas előadásában dr. Muszbek Mihály, a Hivatásos Labdarúgó Alszövetség ügyvezető igazgatója a Somogyi Sportszabad­egyetem XII. konferenciáján. Kaposvár Fél ház sem volt kíváncsi a sportszabadegye­tem szombati kaposvári előadására, pedig mind az előadók személye, mind maga a téma ennél többet érdemelt volna. Egy ismert sport­vezető mondása jutott eszembe. „A legnagyobb ellenfelünk a közömbösség”. Nos, ezzel az „el­lenféllel” kellett szembenéznie mind a rendez­vényt szervezőknek, mind pedig az előadók­nak. „A napirenden levő témák legszakavatottabb vezetőit kértük meg, hogy jöjjenek le hozzánk, és itt fejtsék ki véleményüket. Ők el is jöttek. És tessék, egyesületi vezetőink többsége a füle botját sem mozgatja” - zsörtölődött a megyei sporthivatal igazgatója. És méltán. Pedig akik eljöttek, nem bánták meg. Labdarúgásunk jele­néről és tervezett jö­vőjéről teljes átfogó képet kaphattak. Dr. Bozóky Imre az MLSZ elnöke szólt először. „Mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk az önökkel történő ta­lálkozást” - kezdte mondandóját eléggé célzatosan. Száz­éves magyar labdarúgás apropóján fontosnak tartotta feleleveníteni az évtizedek legfontosabb állomásait, magyar sikereit. Mert az elmúlt szá­zad jelentős része valóban a sikerről szólt, a sportág nagy magyar egyéniségeiről, világbaj­nokot verő magyar klubcsapatról, két vébé- ezüstéremről, olimpiai bajnokságokról és do­bogós helyekről. Volt mit felsorolnia. A világ él­vonalában menetelő - nemegy­szer annak élén álló - magyar foci e magaslatról csúszott le a század vége felé abba a mély­ségbe, ahonnan most ily nehéz kiráncigálni. A legsürgetőbb feladatokról is'szólt. A teljesség igénye nélkül ide sorolta az edzőképzést, a stadionrekonst­rukciókat, egy új átigazolási szabály megalkotását, az után­pótlás-nevelés megreformálá­sát. Dr. Muszbek Mihály Kaposváron is tanújelét adta, hogy értője a kor követelte tennivalóknak. A piacgazdaság oldaláról vette górcső alá a mai futballt, és ecsetelte a jövőt. És a mi szabály­zórendszerünk ezt lehetővé tette. Mint kihang­súlyozta, a foci új szervezeti és gazdasági alap nélkül nem létezhet. A reform elkerülhetetlen. És, hogy ez mit je­Tizenöt éve még százhúszezren fociztak nálunk, ma már számuk alig éri el a hetvenezret - mond­ta. Tíz év tévelygése és útkeresése nagy károkat okozott. Uzsorások lepték el a sportágat, és a leg­többjük meggazdagodott, miközben a sportág le­pusztult. A világon szinte egyedülállóan, a hat­száz magyar profi futballistából négyszáz a saját maga tulajdonosa volt. lent? Mindenekelőtt a piaci hatások ér­vényre juttatását. A továbbiakban ennek tartalmát részletesen is kifejtette. Végeze­tül Makray Balázs a DVSC Futball Szer­vező Rt cégvezetője saját hajdúsági klub­ján keresztül igyeke­zett megvilágítani, hogy ezek a tervezett intéz­kedések, mit is jelentenek a gyakorlatban. JUTÁSI RÓBERT Tenisz Pályán a pedagógusok Kaposvár Az Iszák utcai fedett teniszcsarnokban ren­dezték meg az I. Re- nault-Kaposvár So­mogy Kupa megyei fér­fi egyes és páros peda­gógus-teniszversenyt. A viadalon 45 éven alatti és 45 feletti kategóriákban lehetett nevezni, végül ti­zenkilencen mérték össze tudásukat. Eredmények: 45 év alatti egyéni: 1. Le­hel László (Fonyód gim­názium), 2. Röhrig Péter (Széchenyi István Keres­kedelmi és Vendéglátó­ipari Szakközépiskola, Kaposvár), 3-3. Schel- hammer Gyula (Balaton- boglár kollégium) és Medgyesi Péter (Siófok gimnázium). Csordás Endre FOTÓ: KOVÁCS TIBOR 45 feletti egyéni: 1. Pék Ferenc (Siófok), 2. Horváth Zoltán (Kinizsi, Pál Élelmiszeripari Szak- középiskola, Kaposvár), 3-3. Gyarmati László (Siófok) és Harmath Gyula (Fonyódi Gimnázi­um). Páros: 1. Lehel László- Röhrig Péter (Fonyód- Kaposvár), 2. Pék Fe- renc-Gyarmati László (Siófok), 3-3. Basics Fe- renc-Schelhammer Gyula (Csurgó-Balatonboglár) és Bulicsek Zsolt-Hor- váth Mátyás (mindkettő Nagyatád). Az' eredményhirdetés­nél minden helyezett ku­pát kapott, az egyéni versenyben elsők pedig 10 ezer forint értékű te­niszpályabérlettel is gaz­dagodtak. A párosok tele­fonkártya-csomagot és szoláriumbérleteket ve­hettek át. KUN Siófok Szerdán érkezett haza a Siófok FC a tíznapos ciprusi edzőtáborból, hogy aztán rövid magyarországi tartózkodás után ma újra útra kel­jen a horvátországi Porecsbe. Strausz László vezetőedző értékel­te a csapat eddigi szereplését.- Milyen feltételekkel dolgoztak Cipruson?- A körülmények szó szerint ideálisak - mondta Strausz. - A szállás, az étkezés, az edzéslehe­tőségek és a pályák talaja mind­mind kifogástalan volt. Ilyen felté­telek között felkészülni a bajnok­ságra néhány helyen csak álom marad. A Siófok FC az NB I/B-s csapatok közül egyedüliként tu­dott eljutni Ciprusra, ezért köszö­net a tulajdonosi támogatásnak.- Mennyire volt eredményes a ciprusi edzőtábor?- Öt mérkőzésből kétszer nyer­tünk, két döntetlen és egy vereség a mérlegünk. Négy ellenfelünk erősebb csapat volt. A Legia Varsó a Bajnok Ligájában szerepelt, a Partizán Beograd és a ZTE első osztályú együttesek. Veretlenek maradtunk velük szemben, és a két külföldi együttessel végig parti­ban voltunk. Játékban is felvettük velük a versenyt, igaz előjöttek a hibák is. A ciprusi tábor számomra bizonyította, hogy egy jó szellemű, egymást segítő csapat formálódik.- Kialakult már a játékoskeret?- Hat új labdarúgót igazolt a klub a téli időszakban. Valójában posztokra, de úgy, hogy a csapat­ba kerülésért meg kelljen küzdeni. Aki engem ismer, az tudja, hogy nálam a jó forma mellett sokat szá­mít az emberi tulajdonság is. Ko­vács Péterrel, Szabó Csabával, Montvai Tiborral és Branko Bozoviccsal feltétlenül erősöd­tünk. Az együttes tengelye kiala­kult. Hátul Hosnyánszki, középen Kovács P., elöl Szabó Csaba. Most az edzők dolga, hogy a megfelelő embereket beépítsék. Sokat jelent, hogy nincs kettős igazolású játé­kos. Teljes értékű munkát csak úgy lehet végezni, ha mindenki egyfelé húz. Nálunk most ez a helyzet. Egyre jobban érezzük a város pozitív hozzáállását, és so­kat jelent számunkra.- Mi a program a bajnokság kezdetéig?- Mától tíz napra Porecsbe me­gyünk. A városi önkormányzat a teljes költség fedezésével segít bennünket. Jó pályák, torna-, és kondicionálóterem, uszoda áll a rendelkezésünkre. Öt mérkőzést tervezünk, de az ellenfelek csak a helyszínen válnak ismertté. Febru­ár 22-én érkezünk haza, és 24-én Siófokon játsszunk a Fót ellen. Március 4-én Celldömölkön lé­pünk pályára az első bajnokin. Lesz még egy fontos dolog a csa­pat életében. Március 2-án labda­rúgófórumon veszünk részt pro­minens előadók és a siófoki szur­kolók társaságában. Bodajk SE-Siófok FC 1-4 (1-2) Kincsesbánya, 200 néző. Vezet­te Arany. Siófok FC: Csemyánszki (Pi- kács) - Baranyai (Radojevics), Hosnyánszki, Petrák, Hudák, (Boda), Tóth Cs., Gróf, Andai, Bozovics (Dűli), Havrán (Szabó Cs.), Montvai (Földes). Vezető­edző: Strausz László. Gólszerzők: Varga (a 10 p.), ill. Bozovics (a 23. p.), Havrán (a 32. p.), Szabó Cs. (a 67. p.), Földes (a 69. percben). borsos attila Előkészületi labdarúgó-mérkőzések Industrie FC-Marcali-Royal Goldavis Hévíz 2-2 (1-1) Nagy iramú, kemény mérkőzésen a hazaiak játszottak fölényben. A gólhelyzeteket viszont a vendégek használták ki jobban, így igazsá­gos döntetlen született. Marcali, 150 néző. V.: Barna. Industrie FC-Marcali: Németh (Molnár) - Bozsó (Nokta), Rado- vic (Máján), Kovácsevics - Máté, Sallai, Bambu (Ábrahám), Nagy Zs., Drágán Puskás (Horváth T.), Piri (Bodzsár), Kolarics (Csíkvár). Edző: Menczeles Iván. Gólszerzők: Drágán Puskás (a 20. és a 60 p.), ill. Kiss T. (a 45. p.), Koplárovics (72. p.). samu László Balatonlelle FC-Kaposvári Rákóczi FC-Contimex 1-1 (0-1) Jó iramú összecsapást láthattak a kilátogató nézők. Mindkét kapu előtt több helyzet maradt ki, ezért reális eredmény a döntetlen. Balatonboglár, 100 néző. Ve­zette: Nagy J. Balatonlelle FC: Gyenes (Ko­vács) - Czubelák, Buzsáki, Szaba­di, Hosszú, (Hajmási), Takács, Kiss (Gosztonyi), Kolovics (Somo­gyi), Bakó, Simics (Silimon), Pé­csi. Edző: Kenéz István. Kaposvári Rákóczi FC-Conti- mex: Balajcza (Házi) - Mező, Csík, Nagypál, Barna, Finta, Kur- lik (Lassú), Horváth Z. (Erdei), Tóth B., Anghel (Jéger), Neubauer (Rajczi), Edző: Őze Tibor. Gólszerzők: Pécsi (az 56. p.), ill. Finta, (35. percben), kenézistván Nagyatádi FC-Kaposvölgye Vállalkozók SC-Nagyberki 1-3 (1-2) Az egyenlő erők küzdelméből a magasabb osztályban szereplő, rutinosabb vendégcsapat került ki győztesen. Nagyatád, 100 néző. Kaposvölgye Vállalkozók SC- Nagyberki: Kovács (Tánczos) - Pintér (Búza), Meksz, Kadarkúti, Károlyi, Nógrádi, Miszkovics, Hanusz (Dede), Hoch, (Roflics), Drávecz (Lajtos), Király. Gólszerzők: Drávecz, Miszko- vics, Nógrádi, ill. Roflics. csupor Röplabda NB I, női Extralioa - az 5-8. helyekért Jászberényi RK-BITT Kaposvári Női RC 3-0 (27, 27, 24) _____________________Röplabda NB i (férfiak)__________________ , D ági SE-Nafa RC Kaposvár 2-3 (13, -20, -14, 16, -12) ________JÁSZBERÉNY________ Ne m lehet azt mondani, hogy Fortuna kegyeltjei kö­zé tartozik a BITT Kaposvá­ri Női RC röplabdaegyütte­se. Tegnap este egy olyan mérkőzést sikerült elveszí­teniük a hölgyeknek Jász­berényben, amelyet akár 3-0-ra is nyerhettek volna...- Ha ezt nem látom, nem hiszem- kesergett Biki Mária, a BITT Kaposvári Női RC edzője. - Sok mindent lehet rólunk mondani, csak azt az egyet nem, hogy sze­rencsések vagyunk... A nyitó játszmában végig mi vezettünk, a hajrában azonban befogtak bennünket a hazaiak. Ekkor fel­váltva születtek a pontok, s végül a jobban összpontosító hazaiak örülhettek. A folytatásban ellen­felünk kezdett jobban. Még a szett első felében sikerült egyen­lítenünk, sőt, a vezetést is átvet­tük. A jobb hajrá azonban - akár­csak az első játékrészben - ezút­tal is a hazaiak javára döntött. A harmadik, utolsó játszmában már 24-20-ra vezettünk, amikor egyszerűen elfogyott a lányok tu­dománya... Egymásután hat pontot csinált a jászberényi tár­saság, s így hozta a 67 percig tar­tó mérkőzést. így játszottak Jászberény, sportcsarnok, 300 néző. V.: Mocsnik, Jager. Jászberényi RK: Sápi, Tóth A., Seji, Adorján, Szabó T., Nagy I. Csere: Fényes (liberó), Kriegel, Selmeczi, Karsai. Edző: Deme Gá­bor. BITT Kaposvári Női RC: Géllé, Ékes, Tuba, Ács-Jebektor, Geiger, Szíj. Csere: Molnár K. (liberó), Pálfy. Edző: Biki Mária. fenyő Dág Bravúros győzelmet aratott szombaton délután Dágon a Nafa RC Kaposvár NB I-es férfi röplabdacsapata, amely így nemcsak visszavágott őszi hazai vereségéért, ha­nem egyben megerősítette helyét az élmezőnyben.- Kis csarnok, több száz össze­zsúfolódott néző - még a nyitósa­roknál is egymást tiporták a szur­kolók - és nagy hangzavar; rövi­den így lehetne összefoglalni azt, ami bennünket fogadott szomba­ton délután Dágon - mondta Jezeri Tibor, a Nafa RC Kaposvár játékosedzője. - Ez a hangulat a nyitó játszmában sajnos több játé­kosunkat is megzavarta, így a ha­zaiak magabiztosan hozták az el­ső játékrészt. A folytatásban sze­rencsére feljavult a játékunk; job­ban nyitottunk az ellenfelünk­nél, és sikerült kivédekeznünk a támadásaikat, így fordítottunk. A negyedik szett aztán újra a dágiaké volt, miután feléledt a közönség, s valósággal belehajszolta őket a játszmagyőzelembe. A mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített játékrészben újra változott a kép. Jó és pontos játékkal sikerült el­húznunk 8-3-ra, azonban a szur­kolóik által űzött-hajtott dágiak feljöttek egyetlen pontnyira, 13-12-re. Ekkor a Porkoláb Ta­más, Hegyi Tamás duó remek blokkjával játszma- s egyben mér­kőzéslabdához jutottunk, amelyet szerencsére rögtön sikerült érté­kesítenünk; a sérülés miatt sokat kihagyó Farkas László jött be a pályára, aki mindjárt egy ászt nyi­tott, s ezzel pontot tett az ötjátsz- más összecsapás végére. A hétvé­gén, vasárnap 16 órakor a Vesz­prém RC látogat el hozzánk Ka­posvárra. A célunk mi más is le­hetne, mint ellenük is folytatni ezt a szép sorozatot. így játszottak Dág, tornacsarnok, 300 néző. V.: Prukner, Drávecz. Dági SE: Oszuska II., Soós, Zirigh, Oszuska I., Haltrich, Torda. Csere: Bencsik (liberó), Skoflek, Szauter II. Edző: Bognár Ellák. Nafa RC Kaposvár: Jezeri, Nyá­ri, Tóth T., Erdei, Hegyi, Porko­láb. Csere: Szentes (liberó), Far­kas L. Játékosedző: Jezeri Tibor Jók: Oszuska II., Haltrich, illet­ve Nyári, Tóth T., Porkoláb. FENYŐ Hétközi ajánlatunk KEDD Röplabda NB I, férfi Extraliga: Kazincbar­cikai Vegyész RC-Kometa Ka­posvár SE. Kazincbarcika, sport­csarnok, 17 óra. (Junior mérkő­zés: 19 óra.) - Az m218 órától ösz- szefoglalót ad a mérkőzésről. SZERDA Kispályás teremlabdarúgás Irodagép Kupa kaposvári városi kispályás teremlabdarúgó-baj­nokság (12. forduló). Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka. Mér­kőzések: Multi Soft-CD Box- Hegyi utca 18 órakor; Szódavíz AC-Duracell FC 18.35 órakor; Somszolg-Kecelhegy 19.10 óra­kor; Izomláz-Kutyaütők FC 19.45 órakor; Csóri Üveg-Mad Max 20.20 órakor; Fehér Orrszarvú-Haverok 20.55 óra­kor; Kapos-Atlas-Szenna Pack 21.30 órakor. f.g.

Next

/
Oldalképek
Tartalom