Somogyi Hírlap, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01 / 181. szám

______________________________________________________ • • S ' III. évfolyam, 181. szám Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1992. augusztus 1., szombat ________________________________________i_______________________________________________________________________ ' A Nagyatádi Konzervgyár fizet A gazdák megkeresték a Nagyatádi Konzervgyár gaz- dadági vezetőjét és biztosíté­kot kértek. Ugyanis attól tarta­nak, hogy a csődeljárás alatt levő gyár nem tud majd fizetni a rövidesen betakarításra ke­rülő csemegekukoricáért. Vá- radi László, a nagyatádi gyár gazdasági menedzsere teg­nap elmondta, hogy „egy bér­munka konstrukcióban” fel tudják vásárolni a kukoricát és 15-30 napon belül készpénz­zel fizetnek. Kormány-álláspont az alkalmazottakról Sem jövőre, de még 1994-ben sem várható a köz- alkalmazottak magasabb bé­rezését és előmenetelét sza­bályozó rendszer teljeskörü bevezetése. A kormány fog­lalkozott a privatizáció­val és a munkavédelemmel is. A kabinet meghallgatta a pénzügyminiszter tájékoztató­ját is a vagyonnyilatkozat el­készítéséről. Az OTP rendkívüli közgyűlése Az Országos Takarékpénz­tár és Kereskedelmi Bank Rt tegnap rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésen döntés született az OTP részvény- struktúrájának átalakításáról. Az alaptőke 5 százalékának mértékéig bemutatóra szóló, osztalék elsőbbséget biztosító 1000 forint, illetve 10x1000 fo­rint névértékű részvényeket bocsát ki a pénzintézet, me­lyek kárpótlási jegy ellenében szerezhetők meg. 144 új tiszt ■ Raffay Ernő, a honvédelmi Minisztérium politikai államtit­kára és Deák János altábor­nagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke jelenlétében tegnap ünnepélyes keretek között vette át diplomáját a Zrínyi Miklós katonai Akadé­mia 144 végzős hallgatója. Magyarország kábítószer centrum? A jugoszláviai tranzitútvona­lak bezárulása óta Magyaror­szág jobban a kábítószerke­reskedelem frontvonalába ke­rült, mint valaha. Ma az Euró­pába kerülő ópium jelentős részét szárazföldön, Törökor­szág, Bulgária, Görögország és Magyarország útvonalon csempészik be — hangzott el tegnap a kábítószerekre vo­natkozó törvények érvényesí­téséről szervezett szeminá­rium megnyitóján. Hazatért 100 menekült Az elmúlt 24 órában 100 menekült tért vissza a délszláv államokba, 54 horvát és 46 bosnyák. A bosnyákok meglehető­sen kalandos körülmé­nyek közepette tudtak csak hazautazni. (Folytatás a 2. oldalon) Kimagasló formában a magyar úszók Egerszegi mesterhármast ért el, Darnyi duplázott (Részletes olimpiai összeállításunk a 14-15. oldalon) Egerszegi olimpiai csúcsnál most sem adta alább Darnyi: kitűnő hajrával újabb győzelem Megtalálták a csecsemöovilkost Bravúros nyomozás — Titkolta terhességét — Szemétledobóba dobta újszülött gyermekét Hogy van-e bocsánatos bűn? Nem tudom, de hogy egy anya saját gyermekét megölje, biztosan nem tarto­zik ezek közé... Tegnapi számunkban be­számoltunk a megdöbbentő hírről: Kaposváron a Ná- dasdi utcai szeméttelepen egy csecsemőholttestet ta­láltak. Gelencsér Imrétől, a So­mogy Megyei Rendőr-főka­pitányság bűnügyi osztályá­nak vezetőjétől megtudtuk, hogy a rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. (Folytatás a 4. oldalon) ÁTLAGOSAN 13,3 SZÁZALÉKKAL Mától drágább a kenyér, de marad a húsár A „suttogó híradó” értesü­lései megdőltek tegnap, amikor a megye húsellátá­sában nagy részt vállaló üzemekben a várható húsá­rakról érdeklődtünk. A szi­getvári állami gazdaság szentegáti üzemének veze­tője, a dél-somogyi kombinát lábodi húsüzemének munka­társa a böhönyei információ­val egyezően megerősítette: nincs tudomásuk tervezett áremelésről. A kaposvári vasútállomással szembeni húsáruház a mernyei vágó- hídtól kapja a tőkehúst, de ennél a vállalkozásnál sem jelentettek árváltozást. Ma­rad tehát a korábban beje­lentett tény: mától ismét drágul kenyerünk, s vele a péksütemények is. (Folytatás a 4. oldalon) Barcelonai hétköznapok TELESPORTOS „LÉGIGYŐZELMEK” (Olimpiai tudósítónk telefonjelentése) Lassan megszokjuk az örömöt, a győzelmeket, az aranyakat, de meg kell szoknunk a hibákat, veresé­geket aranyból, ezüstökből, vagy az álmok szertefoszlá- sát. A magyar televíziós csapat ajtaján Tele- sport-matricákból mint az egykori vadászrepülők gé­pén a légigyőzelmekhez ha­sonlóan hat matrica aranya, négy ezüst és egy bronz dí­szeleg. Ugyanezt látom most reggel a spanyol tele­vízió kettes csatornáján, amely 24 órán át csak olim­piát közvetít, az éremtáblá­zatban. Nagyon jó érzés. (Folytatás a 15. oldalon) Kézművesek regionális fóruma Kaposváron Az Iposz Magyar Kézműves selői vettek részt. A fórumon Kamara szervezett regionális Szűcs György elnök és Kassai fórumot tegnap Kaposváron. Róbert alelnök is ott volt. A A tanácskozáson a baranyai, résztvevők elsőként a kamarai a tolnai és a somogyi ipartes- törvény koncepciójáról mond- tületek elnökei, ügyvezetői és ták el véleményüket, a szervezet közgyűlési képvi- (Folytatás a 3. oldalon) Újabb segély a nagyatádi menekült tábornak Három tonna száraztészta a rászorulóknak Az Árpád-kori műemlékéről nevezetes település So- mogyvámos ma ünnepel. Öregek napköziotthonát, új konyhát avatnak a község­ben. (Riportunk az 5. oldalon) Balatoni nyár Nem lesz butiksor a bogiári platánok alatt Bogláron a parti sétány és a pla­tánsor sorsa borzolja a kedélyeket. Az önkormányzat az ott lakók érte­sülése szerint a közelmúltban arról határozott, hogy autóparkoló lesz itt. A strand és a kikötő között butikok nyitásához ad el vagy ad bérbe terü­letet. A város legszebb parti terüle­tén pedig a szóbeszéd szerint diszkó létesítését is tervezik. A be­ruházások megvalósítása ellen tilta­kozó levelet csaknem százan írták alá és küldték meg a pol­gármesternek és a Somogyi Hírlap szerkesztőségének is. Dr. Kovács Miklós polgármestert kérdeztük a lakók tiltakozásáról. (Folytatás a 7. oldalon) 3 tonnányi, 250 ezer forint ér­tékű száraztésztával megrakott Ifa indult tegnap délután a ság- vári Hotel Aeroport parkolóból a nagyatádi menekülttábor lakói­nak megsegítésére. A felajánló, Horváth Zoltán szálló- és tész- taüzem-tulajdonos nemes egy­szerűséggel nyilatkozott. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom