Somogyi Hírlap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 177-202. szám)

1993-08-05 / 181. szám

10 SOMOGYI HÍRLAP — SPORTMAGAZIN 1993. augusztus 5., csütörtök Sebességi autómodellező EB, V Bogdán Endre bronzérmes! Öt napon keresztül Bulgáriában, Várnában rendezték meg a sebességi autómodellezők Európa-bajnokságát. A négy kategóriában 13 ország 71 versenyzó'je 99 modellel mérte össze egymással a tudását. A várnai EB-n a magyar színeket az idei év kiemelkedően legeredményesebb két versenyzője, Bogdán Endre és Tamasóczki Mihály, a Ka­posvári Textiles Modellező Klub sportolói képviselték. A két kiváló modellező a Ka­posvári Villamossági Kft és a Mikron Kft anyagi segítségével utazhatott Bulgáriába. (Mivel tavaly nem voltak kiemelkedő eredményeik a kaposváriak­nak, ezért az országos szövet­ségtől nem kaptak anyagi tá­mogatást, a Kaposvári Textiles MK pedig az utóbbi két évben sehonnan nem kapott segítsé­get. így aztán — jobb híján — saját zsebből versenyeznek a modellezők...) Elsőként Tamasóczki Mihály mutatkozott be az EB-n az 1,5 ccm-es kategóriában. Az or­szágos csúcstól nem sokkal elmaradva, új megyei csúccsal 228,804 km/óra eredményével a 12. helyet szerezte meg. Eb­ben a kategóriában egyébként 18 versenyző 27 modellel pró­bált meg minél jobb eredményt elérni. A 2,5 ccm-es modelleknél — 22 induló 29 modellel — Bog­dán Endre volt érdekelt. A me­zőnyt feltérképezve, valamint az idei verseny- és tréning­eredmények ismeretében a 6- 8. helyek valamelyikének a megszerzése volt a reális célki­tűzés. Bogdán aztán — fel­rúgva mindenféle papírformát — „robbantott”: új országos csúccsal, 260,794 km/órás nagyszerű eredménnyel a harmadik helyet szerezte meg a rangos mezőnyben! Érde­kesség, hogyha csak a máso­dik startok alapján hirdettek volna végeredményt, akkor Bogdán (a kaposvári model­lező ekkor 260,718 km/órás eredményt „produkált”) a do­bogó legmagasabb fokára áll­hatott volna fel. Az Eu- rópa-bajnoki címet egyébként a világcsúcstartó orosz Weiner hódította el (268 km/óra), a második pedig a svájci Ar- lantzki lett (263 km/óra). Bogdán Endre a 10 ccm-es kategóriában is érdekelt volt. Sajnos, az új modell — amit ő maga épített — az Európa-baj- nokságra nem lett verseny­kész, így a régi autómodellel állt rajthoz, amellyel végül a 12. helyen fejezte be a küz­delmeket. A csapatversenyben — a keresztbeverések miatt — a Bogdán Endre és Tama­sóczki Mihály alkotta magyar válogatott a nyolcadik lett. ♦ Eddig a várnai sebességi autómodellező EB-ről szóló beszámoló, amely egy kis „ki­egészítésre” szorul. Bogdán Endre bronzérméről még any- nyit, hogy az elmúlt 10 évben magyar versenyző nem tudott Az Európa-bajnoki bronz­érmes Bogdán Endre (Fotó: Kovács Tibor) a dobogóra kerülni az Eu- rópa-bajnokságo(ko)n. Ráa­dásul Bogdán egy 12 éves magyar motortípussal érte el ezt a sikert. A kaposvári mo­dellező legjobb helyezése ed­dig egy EB-negyedik hely volt, amit még több mint 20 éve, 1972-ben Pozsonyban ért el. Ez az első alkalom, hogy so­mogyi autómodellező a EB-dobogóra állhatott! S a végére egy igazi érdekesség: ez az Európa-bajnokság a „bűvös” 40 jegyében telt el: Bogdán Endrének ugyanis ez volt a 40. új országos csúcsa. Hogy hányszor volt válogatott, azt talán még ő maga sem tudná megmondani... Fenyő Gábor Magic Johnson mégis? Magyarok Zürichben Détári ügyében Napról napra újabb és kü­lönböző hírek, értesülések je­lennek meg Détári Lajosnak a FTC labdarúgócsapatához történő szerződéséről. Az MTI olyan információhoz jutott, hogy Berzi Sándor, az MLSZ főtitkára és Havasi Mihály, az FTC klubtitkára szerdán reg­gel Zürichbe repült a Nemzet­közi Labdarúgó-szövetség (FIFA) székhelyére. Villámlá­togatásuk célja, hogy segítsé­get kérjenek a „Détári-ügy” mielőbbi rendezéséhez, mi­után az olaszokkal nem sike­rült megállapodásra jutni. Magic Johnson ismét a visszatérést tervezi! Az NBA ötszörös aranygyűrűs játé­kosa a napokban egy rádióin­terjúban bejelentette, hogy amennyiben volt csapata, a Los Angeles Lakers igényt tart játékára, hajlandó az 1993/1994-es bajnoki szezon második felében pályára lépni. A 33 éves kosárlabdázó el­mondta, hogy bejelentésének hátterében a közvélemény lé­nyeges szemléletbeli válto­zása áll. A Dream Team bar­celonai sikere után Johnsont számos támadás érte azért, hogy folytatni akarja pályafu­tását. Az NBA-játékosok jelen­tős része fenntartással fo­gadta a Lakers-sztár elhatáro­zását, mondván, hogy az ösz- szecsapások során Magic könnyen megfertőzheti őket. — Visszavonulásom óta sok minden változott, a beteg­ségemmel szembeni előítéle­tek megszűnni látszanak — mondta. — Éppen ezért dön­töttem úgy, hogy újra csapa­tom rendelkezésére állok. Természetesen ez nem jelenti egyértelműen a visszatérést. A Los Angeles Lakers jelenleg új csapatot épít, ezért nem kí­vánom megzavarni a szakve­zetés elképzeléseit. Bejelen­tésem csupán annyit jelent, hogy az én ajtóm nyitva áll — mondta Magic Johnson. PÉLDAÉRTÉKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS Újra az NB I-ben játszik ősszel az Építők röplabdacsapata A napokban vették át a Ka­posvári Építők-Épber SC férfi röplabdacsapatának tagjai az NB ll-es felnőtt és ifjúsági baj­nokság megnyeréséért járó bajnoki aranyérmeket. A fel­nőttek veretlenül, összesen három játszmát vesztve, hat pont előnnyel végeztek az élen, és az utánpótlás együttes sem vallott szégyent: szintén nem talált legyőzőre a bajnoki küzdelmek során. A szép siker azért is figyelemre méltó, mert a csapat teljesen amatőr alapon szerepel a baj­nokságban. Játékosai tanul­nak vagy dolgoznak, és ez­után mennek az általában napi egy-másfél órás edzésre. Az elmúlt évi csapatból két ütőjátékos távozott (Bozóky Antal visszaköltözött Sze­gedre, Méng Zoltán pedig vál­lalkozásba kezdett), helyettük — egy példaértékű együttmű­ködésnek köszönhetően —- három fiatal tehetség érkezik a Kaposvári Röplabda Clubtól: Kiss Zoltán, Pethes Krisztiá- nés Torma Norbert. A KRC-vel Az Építők SC magabiztosan nyert a Szombathelyi KLSE ellen (Fotó: Csobod Péter) kötött szerződés lényege, hogy a két egyesület a jövő­ben együtt dolgozik az után­pótlás-nevelés terén, és a fel­nőttcsapatba is pénz nélkül igazolhatnak át játékosokat. Nagy előny, hogy így van ösz­tönzés, hiszen nagyon jó sze­replés esetén könnyebb átke­rülni a Szuper Liga-résztvevő klubtárshoz. Ilyen megállapo­dás eddig csak Szegeden szü­letett, s a vezetők remélik, hogy Kaposváron is beválik majd ez a modell. A gárda a napokban kezdte meg a felkészülést a szeptem­ber 25-én rajtoló bajnokságra. Az NB I „B”-csoportjában nyolc csapattal mérik össze a tudá­sukat. A mezőnyben szerepel többek között a magyar ifjú­sági válogatott és két nyíregy­házi együttes is. A bajnokság első része április 3-án ér véget (közben lesz egy hosszabb szünet november 27-től január 15-ig), a második szakaszt — a rájátszással — május 3-tól június 12-ig bonyolítják le. Az Építők valószínűleg a 13—18. helyért veszi fel majd a harcot ellenfeleivel, a fő cél a kiesés elkerülése lesz. A minél jobb felkészülés elősegítése érde­kében augusztus utolsó hét­végéjén nemzetközi tornán vesznek majd részt Vesz­prémben, s minden bizonnyal elindulnak a Kaposvári RC szeptemberi tornáján is. Az NB II és az NB I között nagy a különbség, ennek elle­nére a vezetők — Nyári Tiva­dar szakosztályvezető, Zarka József technikai vezető, Gás­pár István edző, Erdei György és Richter Sándor elnökségi tag — reménykednek a jó sze­replésben. A csapatot lehető­ségeihez mérten támogatja az önkormányzat, és sokat segí­tenek a szülők is. Minden­esetre az együttes tagjai bíz­nak abban, hogy egy év múlva is okuk lesz az ünneplésre. Végezetül álljon itt az NB ll-es bajnokságot nyert felnőtt csapat névsora: Jezeri Tibor, Erdei Tamás, Porkoláb Ta­más, Farkas László, Tóth György, Kiss Zoltán, Nyári Tamás, Varga Péter, Tóth Tamás, Bozóky Antal és Méng Zoltán. Edző: Gáspár István. Az aranyérmes utánpótlás­csapat: Varga Péter, Hosszú Róbert, Nyári Tamás, Ács Tamás, Kiss Zoltán, Farkas László, Tóth Tamás, Gál Ba­lázs. Edző: Jezeri Tibor. Orosz Ferenc A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi sorsolása DÉLI CSOPORT 6. forduló 1. forduló Augusztus 15. (16.30 óra): Lábod-Kaposszerdahely Kadarkút-Somogyudvarhely Tarany-Bélavár Homokszentgyörgy-Gyékényes Inke-Vízvár Berzence-Kastélyosdombó Somogyszob-Somogytarnóca 2. forduló Augusztus 22. (16.30 óra): Somogytarnóca-Berzence Kastélyosdombó-lnke Vízvár-Homokszentgyörgy Gyékényes-T arany Bélavár-Kadarkút Somogyudvarhely-Lábod Kaposszerdahely-Somogyszob 3. forduló Augusztus 29. (16.30 óra): Lábod-Bélavár Kadarkút-Gyékényes Tarany-Vízvár Homokszentgyörgy­Kastélyosdombó Inke-Somogytarnóca Berzence-Somogyszob Kaposszerdahely­Somogyudvarhely 4. forduló Szeptember 5. (15.30 óra): Berzence-Kaposszerdahely Somogyszob-lnke Somogytarnóca-Homokszentgyörgy Kastélyosdombó-T arany Vízvár-Kadarkút Gyékényes-Lábod Bélavár-Somogyudvarhely 5. forduló Szeptember 12. (15.30 óra): Lábod-V ízvár Kadarkút-Kastélyosdombó T arany-Somogytarnóca Homokszentgyörgy-Somogyszob Inke-Berzence Somogyudvarhely-Gyékényes Kaposszerdahely-Bélavár Szeptember 19. (15 óra): Inke-Kaposszerdahely Berzence-Homokszentgyörgy Somogyszob-T arany Somogytarnóca-Kadarkút Kastélyosdombó-Lábod Vízvár-Somogyudvarhely Gyékényes-Bélavár 7. forduló Szeptember 26. (15 óra): Lábod-Somogytarnóca Kadarkút-Somogyszob Tarany-Berzence Homokszentgyörgy-lnke Bélavár-Vízvár Somogyudvarhely­Kastélyosdombó Kaposszerdahely-Gyékényes 8. forduló Október 3. (14 óra): Homokszentgyörgy­Kaposszerdahely Inke-Tarany Berzence-Kadarkút Somogyszob-Lábod Somogytarnóca-Somogyudvarhely Kastélyosdombó-Bélavár Vízvár-Gyékényes 9. forduló Október 10. (14 óra): Lábod-Berzence Kadarkút-lnke T arany-Homokszentgyörgy Gyékényes-Kastélyosdombó Bélavár-Somogytarnóca Somogyudvarhely-Somogyszob Kaposszerdahely-Vízvár 10. forduló Október 17. (14 óra): T arany-Kaposszerdahely Homokszentgyörgy-Kadarkút Inke-Lábod Berzence-Somogyudvarhely Somogyszob-Bélavár Somogytarnóca-Gyékényes Kastélyosdombó-Vízvár 11. forduló Október 24. (13.30 óra): Lábod-Homokszentgyörgy Kadarkút-Tarany Vízvár-Somogytarnóca Gyékényes-Somogyszob Bélavár-Berzence Somogyudvarhely-lnke Kaposszerdahely-Kastélyosdombó 12. forduló Október 31. (13.30 óra): Kadarkút-Kaposszerdahely Tarany-Lábod Homokszentgyörgy- Somogyudvarhely Inke-Bélavár Berzence-Gyékényes Somogyszob-Vízvár Somogytarnóca-Kastélyosdombó 13. forduló November 7. (13 óra): Lábod-Kadarkút Kastélyosdombó-Somogyszob Vízvár-Berzence Gyékényes-lnke Bélavár-Homokszentgyörgy Somogyudvarhely-T arany Kaposszerdahely-Somogytarnóca

Next

/
Oldalképek
Tartalom