Somogyi Hírlap, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

/ ^£$VÄR OSí/f^s Megyei körkép: Agrárpályázatok finise # Néma ünnepi telefonok & P\b^v". (3. oldal) Kaposvár: Vitorláshajót épít a bíró # A művészet krónikása 'Ahfqsvír« (5. oldal) VIII. évfolyam, 75. szám Ára: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. április 1., kedd Április elseje: Jó híreink vannak # Hőskorunk bolondja # A képviselő tökélye (6. oldal) SOMOGYI HÍRIAP CORDOBA 97 új modell Alapáron: 1 999 000 Ft Ajándékba adott extra tartozékok- elektromos ablakemelő - rádiós magnó- központízár - 4 db hangszóró- könyöktámasz - kazettatartó SEAT Zsillé, Kaposvár, Zaranyi u. 8. Tel./fax: 82/415-741 Keleti György lemondta lengyelországi útját Lemondta jövő héten esedékes lengyelországi látogatását Keleti György honvédelmi miniszter. A honvédelmi tárca vezetője ma utazott volna kétnapos, hivatalos látogatásra Lengyelországba ot­tani partnere, Stanislaw Dobrzanski meghívására. Keleti György azért halasztotta el utazását, hogy részt tudjon venni a döntési fo­lyamatban az ENSZ égisze alatt Albániába küldendő nemzetközi katonai erőben való magyar részvételről. A magyar kormány várhatóan csütörtöki ülésén tárgyal az esetleges magyar szerep- vállalásról. Erősödő osztrák-magyar kapcsolatok Az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy Ausztria 1989 óta 22 milliárd schilling értékű beruházást haj­tott végre Magyarországon. A kétoldalú áruforgalom teljes értéke tavaly megközelítette a 3 milliárd dollárt. Ezt Czeglédi József, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium üdülőterületi miniszteri biztosa mondta tegnapi tájékoztatóján. Kifejtette: az egyensúlyi viszonyok 1994 óta lényegesen javultak a két ország között. A magyar passzívum 1996-ra a negyedére, 600 millió dol­lárról 140 millió dollárra csökkent. Hármas halált okozó baleset az M7-esen Siófok külterületén, az M7-es autópálya 100-as kilométerkövénél súlyos közúti baleset történt tegnap délután. Két személygépkocsi frontálisan ütközött, hárman a helyszínen életüket vesztették. A sé­rülteket a tűzoltók feszítővassal szabadították ki a roncsok közül, kettőjüket a siófoki kórházba szállították a mentők. Az áldozatok között siófoki lakosok is voltak. Zászlót bontott a flotilla A viharos szél sem tudta megakadályozni, hogy szombaton megkezdjék 151. szezonjukat a balatoni hajósok. Jó hír, hogy újból lesz naponta zenés séta­hajó, rossz, hogy 20 százalékkal drágábbak lettek a jegyek. A hajósok így is több, mint egy­millió utasra számítanak. Tudósításunk a 3. oldalon fotó: kasza József Drogfogás Siófokon Jelentős mennyiségű drogot találtak szombaton este egy siófoki el­lenőrzésen két huszonéves budapesti férfinél. A 149 Extasy tablet­tát és a 28, egyenként 0,5-0,7 gramm amphetamint tartalmazó csomagot, valamint 50 LSD-vel átitatott bélyeget feltehetően el akarták adni a fiatalemberek. A rendőrség eljárást indított ellenük. Vizsgálat a riporter-csempészés ügyében Még tart a vizsgálat annak a határőrnek az ügyében, aki akkor volt a soproni átkelőn szolgálatban, amikor egy embercsempész banda két osztrák riportert átsegített Magyarországról Ausztriába. Krisán Attila ezredes, a határőrség szóvivője elmondta, hogy az osztrák riporterek által készített videofelvétel alapján azonosították azt a magyar határőr tiszthelyettest, aki a cselekmény idején szolgálat­ban volt. Büntető feljelentést egyelőre nem tettek ellene, mert arra nincs bizonyíték, hogy az illető szándékosan segítette volna az em­bercsempészeket. A vizsgálat jelenlegi állása szerint azonban a tiszthelyettes mulasztást követett el, mert nem kérte el a jármű uta­sainak útlevelét. Rekonstruálják a római kori fürdőt Rekonstruálják a dunaújvárosi Öreg-hegyen 1992-ben előkerült római kori fürdő maradványait: pótolják a hiányzó falakat, belső kiállítási teret alakítanak ki, rendezik a környezetet, s az előkerült emlékek fölé védőépületet emelnek. A terv megvalósítása várha­tóan 15-20 millió forintba kerül. Az összeg egy részét az Intercisa Múzeum és a régészeti kutatások segítésére létrehozott Vágó Esz­ter Alapítvány, valamint a dunaújvárosi önkormányzat adja. Modellértékű egyeztető csoport alakult Kórházmentő szakértők Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok pontosítása, módosítása érdekében egyeztető csoportot hoz­tak létre az Országos Egészségbjztosítási Pénztár, a Népjóléti Minisztérium, Somogy megye Önkormányzata és a tulajdo­nában lévő kórházak szakértői. A Kaposi Mór megyei Kór­háznak 400 millió forint mű­ködési hiánya halmozódott föl, amelyet gyorsterápiaként 120 millió forintos gazdálko­dási előleggel próbál orvo­solni az egészségbiztosítási pénztár. Végleges megoldást a részleges privatizáción és a költségcsökkentő gazdálkodá­son kívül csak az inflációkö­vető, valamint az amortizációt és egyéb, változó költségeket figyelembe vevő finanszírozás jelentene. Dr. Cser Agnes, az OEP főigazgatója osztja a kórházak és fenntartóik aggo­dalmait. Javasolta: a somogyi kezdeményezést bővítsék ki modellkísérletté, hiszen több megyei és városi intézet és önkormányzat is ezzel a gonddal küszködik. Az egyez­tető csoportnak az OEP-nél is létrehoznak egy részleget. — A finanszírozás gondjai­nak enyhítését várták egyesek az átalakítást követő létszám- leépítésből is — mondta dr. Cser Ágnes. — A Pénzügymi­nisztérium mintegy 6 ezer dolgozó kiválását és 10 milli­árd forint megtakarítást re­mélt. Az OEP kételkedett a megvalósításban. Fokozatosan kell megteremteni a feltétele­ket. De az alapellátás — a há­ziorvosi szolgálatok, az ott­honi szakápolás — fejlesztése nem veszélyeztetheti a kórhá­zak működőképességét. Ha fokozatosan, 3-5 év alatt való­sítjuk meg a programot, elke­rülhető a munkaerő-piaci rob­banás, s kevésbé számíthatunk a munkanélküliséggel együtt­járó lelki betegségek megjele­nésére is. A létszámleépítés elsősorban a gazdasági, mű­szaki és kisegítő személyzetet érinti. Ez — mint a kaposvári kórház példája is mutatja — gazdaságosabbá teszi a műkö­dést. A 31 takarítónő helyett például a tendergyőztes kilenc emberrel oldja meg ugyanazt a feladatot. (Várnai) Majális-vita Kaposváron Egyre valószínűbb, hogy Ka­posváron az évtizedek óta meg­szokott helyen, a Cseri parkban idén nem lesz majális. A pol­gármesteri hivatalban nem tud­tak választ adni, lesz-e egyálta­lán valahol, ugyanakkor a vá­sártér tulajdonosa szerint pecsé­tes papírjuk van az önkormány­zattól, hogy ők rendezhetik. A szakszervezeteket eddig még senki sem kérdezte meg. Amióta a Cseri parkból el­költözött a vásár, a vizesblok­kot és az elektromos csatlako­zókat tönkretették. A helyiség rendbetétele szerepelt a város költségvetésében, de a képvise­lők elvetették. — A mostani körülmények között nem vállaljuk a rendezés kockázatát — mondta dr. Kéki Zoltán jegyző. — Ha akad vál­lalkozó, aki mozgó vizesblok­kokat biztosít, és a Dédásszal igazoltan helyreállítja az elekt­romos hálózatot, hajlandók va­gyunk kiírni a pályázatot, akár hosszabb távra is szerződünk, ha gondoskodnak az őrzés-vé­delemről. Az önkormányzat egyébként tervezi a park rend­betételét, de csak akkor, ha az ottani értékek megőrzése bizto­sítható. (Folytatás a 3. oldalon) Baleset a Gellért-hegyen Öt méteres hasadékba zuhant a hét végén egy 26 éves fiatal­ember a budapesti Gellért-he­gyen. A János Kórház ügyele­tes orvosa elmondta: a fiatal­ember csípőtáji törést szenve­dett, várhatóan két-három hó­nap alatt gyógyul fel teljesen sérüléséből. A kórházi kezelés után — mivel hajléktalan — rehabilitációs szállóra kerül. A fiatal férfi, aki társaival egy barlangban töltötte szombaton az éjszakát, nem emlékezett pontosan arra: mikor és hogyan történt a baleset. Somogyi sportsikerek Remek hétvégét zártak a somogyi NB-s labdarúgó-csapatok. Az él­vonalban a Siófoki Bányász meg­szerezte első tavaszi győzelmét, a II. osztályban a Rákóczi-Kaposcu- kor FC gólzáporos győzelmet ara­tott a Balatonfüred ellen, az NB Ill- ban pedig a Balatonlelle, a Marcali és a Kaposfüred is egyaránt győzni tudott. A Balatel SE férfi röplabdá- zóinak nem jelentett gondot a Nyíregyházi VSC legyőzése, a Ka­posvári Női RC viszont — akár­csak a Klíma-Vili Kaposvári SE kosarasai — vereséget szenvedtek idegenben. Százakat vonzott Ka­posváron a Magyarország legerő­sebb embere '97 verseny is. (Mind­ezekről részletesebben a Sportma- Egy erőművész a mázsányi kőgolyóval fotók: kovAcs Tibor gazinban a 9-11. oldalon) Az ötödik Rákóczi-gólt nézi szomorúan a balatonfüredi kapus \

Next

/
Oldalképek
Tartalom