Somogyi Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-06 / 285. szám

1996. december 6., péntek SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Balatel VIS Siófok SC: Tatár helyett Kuzmin Viktor Kuzmin, a magyar ko­sárlabdapályák ismert „tripla­gyárosa” Siófokon. Az orosz kosaras szakvezetőként debü­tál a Balatel VIS Siófok SC- nél, mivel a jövőben ő és Cse­resznyés Ferenc dirigálja az együttest. Az eddigi edző, Ta­tár István szerződését a klub­vezetés azonnali hatállyal fel­bontotta. A múlt szombati, dombó­vári súlyos vereséget követően rendkívüli elnökségi ülést tar­tottak a Balatel VIS SC-nél. Vlad Kravinszky ügyvezető el­nök elmondta: nemcsak a csa­pat eddigi szereplésével elé­gedetlenek, hanem az edzés­munka minőségével, s a mécs­esekre való felkészülés prog­ramjával is. Az említettek persze össze­függnek. Most jutott arra az elhatározásra a vezetőség, hogy lépni kell. Tatár István­nal közös megegyezéssel vál­tak el, a helyét tulajdonképpen egy három fős szakmai stáb veszi át. Viktor Kuzmin sokáig ját­szott a Danone-Honvédban, bajnoki címet is nyert ott, leg­utóbb pedig Nagykőrösön ko­sarazott. Siófokon ül először kispadra edzőként, társa, Cse­resznyés Ferenc - utánpótlás szakágvezető a Balatelnél, s e posztját továbbra is megtartja - viszont már volt egyszer „beugró”, két évvel ezelőtt, egy hasonló edzőváltáskor. A két edzőnek továbbra is segít az ugyancsak orosz Viktor Zsarkov, szakmai tanácsadó­ként. (Fónai) Megyei női röplabda bajnokság A Mediátor és a K. Női RCII. fordul elsőként A tabi Rudnay DSK két utolsó mérkőzését is leját­szotta és ezzel befejeződött a megyei női röplabda bajnok­ság őszi idénye. Az A-csoportban a Mediátor Kaposvár, a B-csoportban pe­dig a Kaposvári Női RC ser­dülő és ifjúsági csapata vezeti — egyaránt pontveszteség nélkül — a mezőnyt. Az idén alakult Autóscent­rum SE csapata első évadjában kitűnően szerepelt, hiszen csoportjában megszerezte a továbbjutást jelentő harmadik helyet. Az utolsó bajnoki ta­lálkozóján a tavalyi második helyezett tabi Rudnay DSK gárdáját győzte le magabiztos játékkal az Autóscentrum 3-0 arányban és ezzel a mérkőzés­sel biztosította helyét a leg­jobbak között. A tavaszi folytatásban az A- és a B-csoport első három-há­rom helyezettje küzd meg a bajnoki címért. Eredmények: Autóscentrum SE- Rudnay DSK Tab 3-0 (7,2,4) Jók: Sáfrány Andrea, Bo- rovszkyné Kurucz Csilla, Hor- váthné Nagy Andrea, Müller Andrea, Vígh Mariann, Petz Krisztina, ill. Nagyné. Tanítóképző Főisk- Rudnav DSK Tab 3-0 (10, 2,13) Jók: Tárnái, Kovács A„ Gadá- nyi, Boruzs, ill. Berta. Az őszi végeredmények A-csoport: 1. Mediátor Kaposvár 5 5­15- 0 10 2. Búzavirág SC 5 4 1 12- 3 9 3. Privát Tab 5 2 3 7- 9 7 4. Táncsics gimn. DSK 5 2 3 8-12 7 5. Nagybajomi AC gyermek 5 1 4 5-12 6 6. Noszlopy KSZKI 5 1 4 3-14 6 B-csoport: 1. Kaposvári Női RC II. 5 5 _ 15- 3 10 2. Tanítóképző Főisk. 5 4 1 13- 6 9 3. Autóscentrum SE 5 3 2 11- 7 8 4. Rudnay DSK Tab 5 2 3 7-10 7 5. Kasl gyermek 5 1 4 7-12 6 6. Egészségügyi SZKI DSK 5 ­5 0-15 5 Szeles Ausztráliára készül Szerda esti hír, hogy Szeles Mónika brnói bemutató mér­kőzésén a játék feladására kényszerült. Az szlovák Ka­rina Habsudovával vívott ösz- szecsapása első játszmáját kö­vetően jelezte a mérkőzés bírá- jának, hogy ujjtörése miatt nem tudja folytatni a találko­zót. — Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Hiába éreztem magam jó formában, képtelen voltam tovább teniszezni - nyi­latkozta Szeles, majd hozzá­tette: — Ez volt az utolsó be­mutató mérkőzésem, most pi­hennem kell, hogy jó erőben várjam az ausztrál nyílt tenisz- bajnokságot. Válogató lesz egyben az ausztriai megméretés Síbajnokság Bódentálban Ezen a télen is megrendezik Somogy megye síbajnoksá­gát. A korábbi években résztvevők előtt a helyszín jól ismert. A festői szépségű ausztriai Bódentál ad ott­hont ezúttal is a január 14- 15-én sorra kerülő havas ve­télkedőnek. A megyei közgyűlés és Ka­posvár város sport bizottságai, a megyei diáksport tanács, va­lamint a megyei sportszövet­ség közös rendezvényének tét­jét — mint minden második évben — ezúttal is növeli, hogy a bajnokság egyben vá­logatója a január 27-30 között Steiermarkban megrende­zendő Alpok-Adria téli ifjú­sági játékoknak. A megyei bajnokság eddigi lebonyolítási rendjében nem lesz változás. A fiúk és leá­nyok részére kiírt versenyre valamennyi korosztály képvi­selői nevezhetnek. A korcso­portok: gyermek (1987. jan. 1. után születettek), serdülők (1983 jan. 1-), ifjúságiak (1979. jan. 1-), felnőttek (1957. jan. 1-), seniorok (1952 jan. 1 előtt született fér­fiak és 1957 jan. 1 előtt szüle­tett nők). Ezúttal is külön ver­senyeznek a testnevelők és a síoktatók. Egy-egy korcsoport vetél­kedőjét csak akkor rendezik meg, ha legalább hárman ne­veznek. Kevesebb jelentkező esetén a gyermek kategóriá­ban együtt indulnak a fiúk és a lányok, a serdülők pedig ez esetben a náluk idősebb — azonos neműek — mezőnyé­ben rajtolnak. A jelentkezők választhat­nak, hogy a rendezők által in­dított autóbusszal, avagy egyénileg utaznak. Az igény­lőknek szálláshelyet a közeli Villachban biztosítanak. A bajnokságon két verseny­szám szerepel: óriás műlesik­lás-két futammal (közepes erősségű terepen) és ugyan­csak két futamos slalom. A népszerűvé vált családok ver­senyére is sor kerül. A dobo­gós helyezettek serleg, illetve éremdíjazásban részesülnek. A két-két legjobb összesí­tett időeredményt elérő (1980 január 1 után született) fiú és leány képviselheti majd me­gyénket a steiermarki játéko­kon. A nevezési díj mellett úti- és szállásköltség terheli a je­lentkezőket. A korábbi évek résztvevőit postai úton értesí­tették a részletekről, az új je­lentkezők személyesen, vagy telefonon kaphatnak részletes felvilágosítást Kaposváron a megyeházán (203-as szoba Győrfi Józsefné), vagy a (82) 316-005, illetve a (82) 315- 122/246-os telefonon. Jelent­kezési határidő (a költségek befizetésével együtt) decem­ber 20. J. R. Síszezon a szervizben is Bár hó még csak mutatóba esett Somogybán a sízők már ké­szülnek a szezonra. A lécek felújításával legtöbbjük a kaposvári Fekete Miklós szakműhelyét keresi fel. Egy télen átlag 200 pár léc születik újjá munkája nyomán fotó: kovács tibor A Toldi röpisei az elsők Kaposváron öt röplabda csa­pat szerepelt a III. korcsopor­tos leányok városi diákolimpi­áján. Az első helyet a Toldi álta­lános iskola csapata szerezte meg — veretlenül. Eredmények: Toldi isk.-Gárdonyi isk. 2-0, Táncsics gimn.-Toponári isk. 0- 2, Gárdonyi isk.-Táncsics gimn. 2—1, Munkácsy gimn.-Toldi isk. 1-2, Táncsics gimn.-Munkácsy gimn. 0-2, Toponári isk.-Gárdonyi isk. 1- 2, Munkácsy gimn.-Topo­nári isk. 2-0, Toldi isk.-Tán­csics gimn. 2-0, Gárdonyi isk.-Munkácsy gimn. 0-2, To­ponári isk. -Toldi isk. 0-2. A végeredmény: 1. Toldi is­kola (0 vereség) 8 pont, 2. Munkácsy gimnázium. (1 ver.) 7, 3. Gárdonyi iskola (2. ver.) 6, 4. Toponári iskola (3 ver.) 5, 5. Táncsics gimná­zium. (4 ver) 4. Hazai ezüst Csurgón Csurgón öt megye 15 csapatá­nak részvételével bonyolították le az Eötvös Kupa kézilabda tornát. A legeredményesebben a győri Balázs Béla iskola sze­repelt, de mögöttük a csurgói Eötvös csapata lett második. Vörös Károly tanítványai já­téka láttán elégedetten nyugtáz­ták a helyiek, hogy jó úton ha­lad jelenleg is az utánpótlás ne­velés a dél-somogyi városban. A torna válogatottjába a csur­góiak közül a kapus Pális Csaba és a mezőnyjátékos Csalló Zoltán is bekerült. Puhl Londonban is fújhatja Újabb megtisztelő feladat vár Puhl Sándorra. A világ talán legjobb labdarúgó játékveze­tője december 12-én a londoni Wembleyben, az Anglia- Olaszország világbajnoki selej­tező mérkőzésen fújja a sípot. — Azt hiszem, ez a találkozó igazán rangosnak mondható — nyilatkozta Puhl Sándor. — Partjelzőként Bozóky Imre és Hamar László segíti a munká­mat. Akárcsak december 14-én, a Portugália-Németország vb- selejtezőn, amelynek Lisszabon vagy Porto a helyszíne. A Milán elköszönt a Bajnokok Ligájától Szerdán befejeződtek a labda­rúgó Bajnokok Ligája csoport­csatái, együtt a legjobb nyolc mezőnye, folytatás majd 1997 márciusában. A hatfelvonásos csoportdrámák végén kétségkí­vül a „legdurvább” meglepetés az AC Milan búcsúja. A piros­feketék a norvég Rosenborgtól kaptak ki. A milánói 1-2 után az itáliai közönség óriási düh­vei támadta Sebastiano Rossit. A drukkerek szerint a hazai ka­pus a ludas a kiesésben. A fiúk nem voltak előzékenyek K. Építők nők-K. Építők II. 2:6 (2346:2403) Ld.: Steinbacher 416, Csemus 412, illetve Illés 415, Szemes 401, Tihanyi 399, Ládonyi Cs. 397. Nagyberki-Juta Minerva II. 5:3 (2377:2228) Ld.: Lukács 439, Lelovics 415, Csere 387, illetve Kiss 385, Bódis 381. K. Közút-Strabag II.- Szekszárdi Víztársulat 6:2 (2527:2393) Ld.: Illyés A. 447, Lapat, Varga 434-434, Kiss N. 419, illetve Csukovics 424, Brill 415. K. Fáklya-Dombóvári Spartacus II. 6:2 (2394:2129) Ld.: Németh T. 426, Tóth J. 425, Gyürüsi 407, ifj. Tóth 395, illetve Szabó Cs. 403, ifj. Falu­végi 373. A hétvége somogyi sportműsora Zoff elvállalná Dino Zoff a hírek szerint szí­vesen betöltené az olasz lab­darúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját, amely Ar- rigo Sacchi távozásával üre­sedett meg. Az itáliai nem­zeti együttes kapusaként 1982-ben világbajnoki címet szerzett szakember tervéről egy egykori csapattárs, Ful- vio Collovati nyilatkozott. — Beszéltem Zoff-fal, aki megerősítette, hogy ér­deklődik a kapitánykodás iránt. Úgy gondolom, de­cember 14. után felkeresik őt az ügyben — jelentette ki Collovati, aki barátjához ha­sonlóan tagja volt annak az olasz válogatottnak, amely az 1982-es világbajnokság madridi döntőjében le­győzte a nyugatnémetek csapatát. PÉNTEK Röplabda NB I női: Kaposvári Női RC-Székesfehérvári Radiant, SC. Kaposvár, Városi Sport­csarnok 17 ó. Kézilabda NB I B női: Csurgó-Nagykani­zsai Olajbányász, Csurgó, 17 ó (ifi: 14 ó). Eötvös Kupa II. korcsoportos leány torna. Csurgó, Eötvös isk. 8 ó-tól, Nagyváthy isk. 9,15- től. Kosárlabda NB II férfiak: Marcali VSZSE-Siófoki Balatel Krudi DSE. Marcali, városi sport- csarnok 18,30. Marien K. Gazdász SE-Bony- hádi SE. Kaposvár, Táncsics gimn. csarnoka, 19 ó. Megyei bajnokság: Marcali VSZSE II-Eötvös LMKI. Mar­cali, városi sportcsarnok 16,45. SZOMBAT Teke Szuper Liga: K. Közút-Stra- bag-Ceglédi Germán Rt. Ka­posvár, Közút jtálya, 10 ó. NB I. K. Epítők-Pécsi DD Gáz. Kaposvár, Arany u. 10 ó. NB III. K. Építők II. Pécsi DD Gáz II. Kaposvár, Arany u. 13,30. Kosárlabda NB I B. Balatel-VIS Sió­fok—Battai KE. Siófok, Foki isk. csarnoka, 17 ó. (ifi: 15 ó). Asztalitenisz NB II női. King-A-Ford-Tolnai SE II. Kaposvár, Arany u. asz­talitenisz csarnok, 15 ó. Teremfoci Mikulás Kupa teremlabdarúgó torna (18 csapat). Barcs, Dráva Völgye szakközépisk. csarnoka 7 ó-tól. („Vigasz Kupa”: Deák F. ált. isk. tornaterme.) Labdarúgás Magyar Kupa: Bárdudvar- nok-Toponár. Bárdudvarnok, 13 ó. Kosárlabda Amatőr csapatok tornája. Mar­cali, városi sportcsarnok, 8,30- tól. Röplabda NB II férfiak Tabi RK-OSC (Budapest). Tab, 11 ó. Teke Belénes Teke Klub Mikulás ver­senye. Nevezés a helyszínen. Siófok-Kiliti, Márton köz 5. Természetjárás Mikulás túrák. A Meteor TTE túrája, Töröcske kertbarátok-Zselickislak-Pölös­kei rét-Kecskehát-Simonfa út­vonalon. Táv: 13 km. Túrave­zető: Borsos András. Indulás a kaposvári színház parkból 9 ó. A KITE túrája Töröcske-for- duló-Zselici tájvédelmi körzet- Zselickisfalud-Vándor turistaház útvonalon. Táv: 10 km. Túrave­zető: Szép József. Indulás Tö- röcskéig autóbusszal 7,45-kor. Tömegsport „Mikulás futás” Barcs, 14 ó. Rajt és cél: Széchenyi gimn. VASÁRNAP Röplabda Extra Liga férfiak. K. Balatel SE- Nyíregyháza. Kaposvár, városi sportcsarnok, 17 ó. Kosárlabda NB I. A-csoport. Falco KC-Klima-Vill KSE. Szombat­hely, városi sportcsarnok, 18 ó. Asztalitenisz NB II férfiak. Kaucsuk SE-Csanádi KSI. Kaposvár, Arany úti asztalitenisz csarnok, 11 ó. Balatonszárszó serdülő és újonc fiú-leány egyéni bajnok­sága. Balatonszárszó, általános iskola tornaterme. Újoncok: 9, serdülők 10,30 ó. Kézilabda NB I B női: Fonyódi Pe- tőfi-Szekszárd. Fonyód, Petőfi csarnok, 16. Ifj. mérkőzés: 17,45. Korb László emléktoma négy férfi együttes részvételé­vel. Kaposvár, PATE torna­csarnoka, 8,45-től. Teremfoci Jótékonysági torna hat csapat részvételével. Marcali, városi sportcsarnok, 16 ó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom