Somogyi Hírlap, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-13 / 241. szám

1995. október 13., péntek SOMOGYI HÍRLAP SPORT 9 Siófokon ülésezett az Alpok-Adria sportmunkacsoportja Somogy megrendezheti a jövő nyári játékokat Siófokon, az Ezüstpart Ho­telben tartotta másfél napos soros ülését az Alpok-Adria sportmunka csoportja. Ezen a régióhoz tartozó tíz külföldi tartomány és öt magyar me­gye képviselői voltak jelen. Részt vett az ülésen Bálint Lehel, a megyei közgyűlés al- elnöke, valamint a szervező bizottság tagjai is. Az össze­jövetel központi témája, a jövő nyári, Somogybán ren­dezendő sportjátékok lebo­nyolítása volt. E munkacso­port volt hivatva arra, hogy meghallgatva az egyes sport­ágakért felelősök beszámolóit — kimondja a végső igent. Szerda délután autóbuszba ül­tek a résztvevők és végig járták a kosár- és röplabda versenyek siófoki, tabi, kőröshegyi, bala- tonföldvári és zamárdi helyszí­neit. A tegnapi ülésre így már valamennyiüknek voltak isme­retei e két sportággal kapcso­latban. A tegnapi Ezüst-parti mun­kacsoport ülésen dr. Kolber Ist­ván, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta: 1996 honfog­lalásunk ezer éves évfordulója és ez a rendezvény jól illeszke­dik az egész éves ünnepi mű­sorba. Hangsúlyozta, még hogy Somogynak is nagyon fontos az Alpok-Adria munkaközösség­gel való együttműködés és az arra ösztönöz bennünket, hogy körültekintő előkészülettel, em­lékezetessé tegyük az egész ré­giót átfogó rendezvényt. Dr. Gyenesei István, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnök­ségének tagja, közölte, hogy a MOB anyagilag is támogatja a somogyi rendezvényt. Egyben — mint a szervező bizottság elnöke — arról beszélt, hogy miután ez a vetélkedő egy hó­nappal az aranyolimpia előtt kerül sorra, óhatatlanul is ma­gával hozza az ötkarikás játé­kok szellemét. Giorgio Weitnek, a sport munkacsoport soros svájci el­nökének vezetésével folytató­dott a tanácskozás. Ő igyeke­zett már az elején megnyugtatni a házigazdákat. Elégedetten megállapította, hogy a látottak valamennyiükre jó benyomást tettek. Hangsúlyozta, bármerre jártak, mindenütt érződött, hogy ebben a megyében törőd­nek a fiatalok testkultúrájával. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Somogy minden bizonnyal jó házigazda lesz. Ezt erősítette meg Klen- csár Gábor, a szervező bizott­ság titkára is, aki a lebonyolítás technikai részleteit ismertette a résztvevőkkel. A végleges döntésre azért még várni kellett. Egymást kö­vetően a programban szereplő sportágak előkészületei és le­bonyolítási rendje került górcső alá. Nem hiányoztak a viták sem. Elvetették például a Vas­megyeieknek azt a javaslatát, hogy atlétikában a kalapácsve­tést is iktassák be a műsorba. Egyetértettek viszont abban, hogy a tartományok között to­vábbra sem legyen hivatalos pontverseny. Ugyancsak ütköző vélemé­nyeket váltott ki az az osztrák javaslat, hogy a leány röplab- dázóknál — összhangban a nemzetközi szakszövetségi elő- ’ írásokkal — 16 év legyen a felső korhatár. Hosszas vita és többszöri szavazás után olyan döntés született, hogy Siófokon még a régi előírás lesz érvény­ben — tehát 17 év a felső kor­határ — ám a következő játé­kokra ezt a fentiek szerint mó­dosítják. Véglegesítették, hogy kosárlabdában december 31-ig kell leadni a nevezéseket. Ezek után került sor a rende­zési jog végleges megadására. A munkacsoport elnökének kérdése nyomán senki sem emelt kifogást, így — mondhat­juk — egyhangú döntéssel kapta meg Somogy az 1996 jú­nius 24-27 közötti nyári játékok rendezési jogát. Jutási Róbert Svájc-Magyarország 3-0 (1-0) Zürich, 20 000 néző. V.: Aglus (máltai). Gólszerzők: Türkyilmaz (a 23. percben), Sforza (az 56. percben), Ohrel (a 89. perc­ben). A csoport másik mérkőzésén: Izland-Törökország 0-0 A csoport állása: 1. Svájc 2. Törökország 3. Svédország 4. Magyarország 5. Izland 8 5 2 1 15- 7 17 7 4 2 1 14- 6 14 7 2 2 3 7- 8 8 7 1 2 4 6-13 5 7 1 2 4 3-11 5 A hátralévő mérkőzések: Magyarország-Izland (november 11-én) Svédország-Törökország (november 15-én) Hétvége a somogyi sportpályákon Szombaton immár negyedik alkalommal rendezik meg a Barcs-Virovitica határfutást. Az idei futóversenyre több mint száz indulót várnak a rendezők, s a magyar és horvát sporto­lók mellett német versenyzők is lesznek majd a rajtnál. VASÁRNAP Kosárlabda NB II, férfi mérkőzés: Sár- vár-Autóscentrum-Gazdász (Kaposvár). Sárvár, 19 óra. Teke NB III: Juta-Kaposvári Épí­tők SC női. Juta, 16 óra. SZOMBAT Röplabda NB I, férfi Extraliga: Ka­posvári Balatel RC-Zalaeger- szegi TE. Kaposvár, városi sportcsarnok, 17 óra. (Junior mérkőzés: 19 óra.) NB II, férfi mérkőzés: Dág-Tabi RK. Dág, 16 óra. Bajom Kupa gyermek leány röplabdatoma. Nagybajom, általános iskola tornaterme. Mérkőzések: 9 órától. Kosárlabda NB I, férfi „B”-csoport: Ba­latel SC Siófok-LRI Malév SC. Siófok, Foki-hegyi iskola tornacsarnoka, 18 óra. ( Ifjú­sági mérkőzés: 16 óra.) Erdőgép Kupa '96 megyei férfi kosárlabda-bajnokság. „A ’’-csoportos mérkőzések (Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Középiskola torna­csarnoka): Oázis SE-Tán- csics DSE 8 órakor, Mun­kácsy BK-SP 54 SC 9.20-kor, Henger KK-Air-Max SZDSE 10.40- kor, Hurrikán KK-Anda-Barcs SC 12-kor. „B”-csoportos mérkőzések (Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium tornaterme): In- vestment-Toldi DSK-Epítő- ipari DSK 8 órakor, Sprint- Coop KK-Somogyjádi SZSE 9.20-kor, MBKE Kaposvári KK-Marcali VSZSE II. 10.40- kor, Kan-Ász KK-Eöt- vös MDSE 12-kor, Irodagép- 503. DSE-Security-Max SZSE 13.20-kor. Kézilabda NB I, női „B”-csoportos mérkőzések: LRI Malév SC-Fonyódi Pe­tőfi SE. Budapest, 11.45 óra. Magyar Kábel-Csurgó- Konzol. Budapest, 11 óra. NB II, férfi mérkőzés: Szentgotthárd-Csurgói KK. Szentgotthárd, 17 óra. Megyei kézilabda-bajnok­ság a Postabank Kupáért. Női mérkőzések (az elöl álló csapatok a pályaválasztók): Kaposvári Közgazdasági Szakközépiskola DSK-Sió- foki VSE 10 órakor, Kutasi Nosztalgia KK-Nagyatádi VSE 15 órakor. Férfi mérkőzések (az elöl álló csapatok a pályaválasz­tók): Balatonszárszó SE-Ka- posvári KE 15.30 órakor, Ka­posvári Gazdász-Barcs SC 16 órakor, Faddi Tsz SK-Kéthely SE 17 órakor. Teke NB I-es (férfi) mérkőzések: Kaposvári Építők SC-Du- naújvárosi Építők. Kaposvár, Építők SC tekecsamoka, 10 óra. Inota-Kaposvári Közút- Strabag SE. Inota, 13 óra. Tollaslabda Segesd Kupa nemzetközi utánpótlás tollaslabdaverseny (12 évesek). Segesd, általános iskola tornaterme (fiúk) és művelődési ház (leányok). Mérkőzések: 9 órától. Verseny- számok: leány és fiú egyéni. Futás Ä IV. Barcs-Virovitica határ­futás. 16,4 kilométeres futóver­seny. — Rajt: Barcs, Köztársa­ság lakótelep (Széchenyi Fe­renc Gimnázium előtt) 14 óra­kor. Útvonal: Barcs — Tere- zino Polje — Bazija — Tura- novac — Virovitica. Cél: Vi- rovitica-VGSK (Borac-pálya). 10 kilométeres futóver­seny.— Rajt: Bazija, 14.15 órakor. Útvonal: Bazija — Tu- ranovac — Virovitica. Cél: Vi- rovitica-VGSK (Borac-pálya). Labdarúgás NB 11: Siófoki Bá­nyász-Érdi VSE. Siófok, Bá­nyász-stadion, 16 óra. V.: Mező B. (Horváth O., Kajári S.). NB Il-es ifjúsági bajnokság: Rákóczi-Kaposcukor FC-Budafoki LC. Kaposvár — „A”-mérkőzés 13 órakor Cseri-pályán (Navratil), „B"- mérkőzés 11 órakor Rákóczi- pályán (Dávid). Érdi VSE-Siófoki Bányász. Érd — „A"-mérkőzés 13 óra­kor, „B”-mérkőzés 11 órakor. Megyei 1. osztályú-bajnok­ság: Rákóczi-Kaposcukor FC II.-Balatonboglár. Kaposvár, Rákóczi-pálya, 14 óra. (V.: dr. Csapó.) Megyei II. osztályú bajnok­ság, Északi-csoport: Balatonszentgyörgy-An- docs. Balatonszentgyörgy, 11 óra. Kaposújlak-Kőröshegy. Kaposújlak, 14 óra. Röplabda NB I, női Extraliga: MBKE Kaposvári RC-Jászberényi RK. Kaposvár, városi sport­csarnok, 16 óra. (Junior mér­kőzés: 18 óra.) Kosárlabda NB I, férfi „B”-csoport: Nyíregyháza-Konstruktőr KSE (Kaposvár). Nyíregy­háza, 17 óra. (Ifjúsági mérkő­zés: 15 óra.) NB II, férfi mérkőzés: Zala­egerszegi TE II.-Marcali VSZSE. Zalaegerszeg, 13 óra. Kézilabda NB II, női mérkőzések: Balatonboglári SC-Pécs. Balatonboglár, 10 óra. Tolna-Marcali VSZSE. Tolna, 14 óra. NB II, férfi mérkőzések: Segesd SE-Keszthely. Se­gesd, sporttelep, 10 óra. Balatonboglári SC-PEAC. Balatonboglár, 11.30 óra. Megyei kézilabda-bajnok­ság a Postabank Kupáért. Női mérkőzések (az elöl ál­lók a pályaválasztók): Kocso- lai Tsz SK-Barcs SC 11.30 órakor, Lengyeltóti KK-Bala- tonszárszó SÉ 15 órakor. Teke NB II, férfi mérkőzés: Ka­posvári Fáklya-Szombathelyi TÉK TK. Kaposvár, Közút- Strabag SE tekecsamoka, 10 óra. NB III: Kaposvári Építők SC II.-Komlói Bányász II. Kaposvár, Építők SC teke­csamoka, 10 óra. Asztalitenisz Megyei asztalitenisz-csa­patbajnokság (Balatoni-cso­port). Női mérkőzések (az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési idő 10 óra): Siófoki VSE-Balatonszárszó SE, Za­márdi Petőfi SE I.-Zamárdi Petőfi SE II., Zamárdi Petőfi SE III.-Balatonboglári SC. Férfi mérkőzések (az elöl ál­lók a pályaválasztók, a kezdési idő 10 óra): Siófoki VSE III.-Siófoki VSE IV., Siófoki VSE II.-Balatonszárszó SE, Tabi SE-Lengyeltóti SE II. Sakk Megyei (1. osztályú) sakk­csapatbajnokság. Fonyódi Petőfi SE-Kapos- vári Móricz Zsigmond Műve­lődési Ház II. Fonyód, Tűzol­tószertár (Fő utca 19.), 9 óra. Balatonberény-Nagyatádi Művelődési Ház II. Balatonbe- rény, klubkönyvtár (Kossuth tér 1.), 9 óra. AC Nagybajom-Kaposvári Sakk Egyesület. Nagybajom, művelődési ház (Kossuth utca 19.), 9 óra. Labdarúgás NB II: Budafoki LC-Rákó- czi-Kaposcukor FC. Budafok, 14 óra. V.: Vágner L. (Kéri Á., dr. Bozóky I.). NB III (az elöl állók a pálya- választók, a kezdési idő 14 óra): Balatonföldvári SE-Bonyhádi SE (Béni), Bala- tonlelle SE-Paks (Poszt), Ba- latonkeresztúr-Komlói Bá­nyász (Dárdai), Pécsi Pos­tás-Marcali VSE (Lerch). Megyei I. osztályú bajnok­ság (az elöl állók a pályaválasz­tók, a kezdés 14 órakor): So- mogyszob-Kaszó-Balatonszár- szó (Hosszú L.), Babodp- last-Barcs (Pálfy), Pata- lom-Lengyeltóti (Sipos), Ka- posfüred-Nagyberki (Cservöl­gyi T.), Csurgó-Kaposvári Gazdász (Nagy B.), Juta-Fo- nyód (Barna), Kaposszerda- hely-Tab (Böröczi), Somogy- tamóca-Nagyatád (Harangozó). Megyei II. osztályú bajnok­ság (az elöl állók a pályavá­lasztók, a kezdési idő 14 óra). Északi-csoport: Táska-Orci, Kereki-Somogyvár, Horvát- kút-Balatonőszöd, Két­hely-Memye, Balatonsza- badi-Mesztegnyő, Öreg- lak-Balatonberény. Déli-csoport: Gyéké­nyes-Homokszentgyörgy, Csokonyavisonta-Tarany, Lá- bod-Kastélyosdombó, Nagy­baj om-Kadarkút, Ber­zence-Vízvár, Inke-Somogy- sárd, Lakócsa-Kaposfő, Há- romfa-Szulok. Klenovics Balázs bronzérmes Az Újpesti TE margitszigeti te­niszcentrumában rendezték meg az Office and Home elne­vezésű I. osztályú férfi tenisz- versenyt, amelyen részt vett a Kapos TC kiválósága, Kleno­vics Balázs is. Klenovics három ellenfelén is túljutott, s csak az elődöntőben tudta őt megállí­tani szoros mérkőzésen a ké­sőbbi győztes Barátosi Levente. Klenovics így — sportpályafu­tása eddigi legszebb sikerét el­érve — bronzérmes lett. Pintér első, Várady harmadik Két napon keresztül Pécs volt a házigazdája a rádióirányítású repülőmodellek országos baj­nokságának. A négy kategóriá­ban 12 egyesület 41 verseny­zője 63 modellel vett részt, köz­tük a Csurgói Metallux MK sportolói és a taszári modelle­zők. A szezonzáró viadalon az antik vitorlázó modellek kate­góriájában a taszári Pintér László csak az első versenyna­pon tudott részt venni, de így is aranyérmes lett. Az elektromos repülőmodellek versenyében is jutott érem somogyi sportoló­nak: itt a korábban hajómodel­lező eredményeiről ismert csurgói Várady István lett bronzérmes pár ponttal lema­radva a győztes mögött. „Zselic 50” szombaton Szombaton rendezik meg im­már hetedik alkalommal a „Zselic 50” természetjáró telje­sítménytúrát. A résztvevők (egyénileg vagy csoportosan) Kaposváron a vasútállomásról vágnak neki az 50 kilométeres távnak reggel 5 és 7 óra között. Az útvonal: Kaposvár, vasútál­lomás — Kaposhegy — Gyöngyvirág kulcsosház — Simonfa — Gálosfa — Nagy- tótváros — Kisbőszénfa — Szenttamás puszta — Ropoly- puszta — Kardosfapuszta — Zselickisfalud, KTTE Vándor kulcsosház. A szintidő 12 óra, s este 19 óráig kell beérkezni a zselickisfaludi KTTE Vándor kulcsosházhoz. Túrát szervez a Meteor TTE Ugyancsak szombaton csipke­bogyószedő gyalogtúrát szer­vez a Kaposvári Meteor TTE. Indulás Kaposvárról a távolsági autóbuszpályaudvarról 7.45 órakor. Áz útvonal: Hajmás — Mazarét — Papdomb — Cse­pegő-kő forrás — Kistótváros. A résztvevőkre 10 kilométer megtétele vár; a túrát Pintér Jó­zsef vezeti. Otthon bukott a Kaposvári Gazdász Kaposvári Gazdász-Fonyódi Petőfi SE 1-2 (0-2) Kaposvár, Gazdász-pálya, 100 néző. V.: Kovács Zs. Hét közben pótolták a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság­ban a harmadik fordulóból el­halasztott Kaposvári Gaz­dász-Fonyódi Petőfi SE mér­kőzést. Az első félidőben két elkerülhető góllal vezetést sze­reztek a vendégek, ami meg­fogta a hazai csapatot. A máso­dik játékrész elején gyorsan szépített a Gazdász, de az egyenlítés már nem sikerült, mert a kaposvári játékosok ren­geteg gólhelyzetet kihagytak. Gólszerzők: Szabó G., illetve Magyar Zs. 2. Jók: Kajtár, Ko­vács, Szabó G„ illetve Gyenes, Magyar Zs. Az ifjúsági mérkő­zésen: Toponári SE-Fonyódi Petőfi SE 5-0. Három kaposvári bronz Székesfehérvár adott otthont az atlétikai idény utolsó ver­senyének, a kismaratoni baj­nokságnak. Az OB-ról nem hiányoz­hattak a legjobb somogyi hosszútávfutók sem, akik nem okoztak csalódást. Ezúttal el­sősorban a Kaposvári Építők SC atlétái jeleskedtek, akik három bronzérmet gyűjtöttek össze. A 15 évesek között Bodor Olivér, a 16-17 évesek mezőnyében pedig He ez Ka­talin — mindketten aranyjel­vényes eredményt értek el — és az Árgyelán, Vörös, Kris­tóf, Boros összetételű fiúcsa­pat állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A somogyi eredmények. 13 évesek, leányok — 6 km. Egyéniben: ... 4. Szu­nyogh Tímea (Kaposvári Fa­vorit AC) 22:35, 5. Bálint Andrea (Kaposvári Építők SC) 22:55. Csapatban: ... 5. Kaposvári Favorit AC (Szu- nyogh, Varga, Kaiser, Simon) 1,44:13. 15 évesek, fiúk — 10 km. Egyéniben: ... 3. Bodor Olivér (Kaposvári Építők SC) 34:16. 16-17 évesek, leányok — 10 km. Egyéniben: ... 3. Hecz Katalin (Kaposvári Építők SC) 38:48. 16-17 évesek, fiúk — 15 km. Csapatban: ... 3. Kapos­vári Építők SC (Árgyelán, Vörös, Kristóf, Boros) 3,36:36. 18-19 évesek, fiúk — 20 km. Csapatban: ... 6. Kapos­vári Építők SC (Matics, Es­küdt, Fábián) 3,45:01. Nem történt meglepetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom