Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-27 / 225. szám

1993. szeptember 27., hétfő SOMOGYI HÍRLAP 9 SPORTMAGAZIN Sportünnep Kaposmérőben Közösen a sportpályák biztonságáért Az Országos Rendőr-főka­pitányság által, tizenkét or­szág részvételével, „A sport- rendezvényekkel kapcsolatos közbiztonsági problémák ke­zelése” cimmel rendezett tu­dományos konferencia plená­ris üléssel véget ért. A részt­vevők elhatározták, hogy nemzeti törvényeiknek megfe­lelően a jövőben is határozot­tan lépnek fel a vandalizmus és a sportpályák rendbontói el­len, valamint előre tájékoztat­ják egymást a nemzetközi sportrendezvényekről, a szur­kolók várható magatartásáról, illetve igény és lehetőség sze­rint a sportrendezvények le­bonyolításához segítséget nyújtanak. Megállapodtak, hogy kezdeményezik egy, a futball-vandalizmus elleni nemzetközi koordináló szer­vezet létrehozását. Botrány Marseille-ben Pénteken este a 87. perc­ben félbeszakadt a hírekben, állandóan szereplő Olympique Marseille labdarúgócsapatá­nak bajnoki mérkőzése a Metz ellen a földközi tengeri város stadionjában. Az O.M.-szurko­lók egy csoportja berohant a pályára, meg akarta támadni a bírót és a metzi játékosokat. A rendőrség csak könnygázzal tudott véget vetni a tömegve­rekedésnek, amely a pályán, a nézőtéren és a Velodrome stadion előtt folyt. Edző-halál Halálra gázolták az ecua­dori labdarúgó bajnokcsapat, a Nációnál de Quito edzőjét, Hector Moralest (49). Morales észrevette, hogy a háza előtt álló autóját feltörték, s amikor meg akarta akadályozni a tol­vajokat a gépkocsi ki rabolá­sában, azok halálra gázolták őt. Karpov tartja előnyét Szombaton a 12. játszmá­val folytatták az orosz Anatolij Karpov és a holland Jan Tim- man sakk párosmérkőzést a FIDE világbajnoki ciméért. A parti az 51. lépésben döntet­lenül ért véget, s igy Karpov 7:5 arányban vezet. Kaszparov megállíthatatlan Londonban a Garri Kaszpa- rov-Nigel Short sakk páros­mérkőzésen, amelyet a The Times világbajnoki címéért vívnak, szombaton a 9. partira került sor. A világossal játszó Kaszparov az 52. lépésben győzött, s így már 7:2 arány­ban vezet. Tiltakozás a bunda-gyanú ellen Az albán és a spanyol lab­darúgó szövetség is vissza­utasította azokat a vádakat, amelyek szerint „bunda” lett volna a szerdai világbajnoki selejtező mérkőzés. A talál­kozó Tiranában 5-1-es, fölé­nyes spanyol győzelemmel zárult, majd többen megvádol­ták a hazaiakat: a spanyolok lefizették őket. Tornacsarnokot adtak át szombaton Kaposmérőben is. — Húsz éve, amióta az általá­nos iskola megépült, vártunk arra, hogy a kiadott építési en­gedélynek megfelelően torna­terem is legyen az iskola diákja­inak, a falunak. Közös munká­val és Bárdudvarnok önkor­mányzatának anyagi segítsé­gével most átadjuk önöknek a gyönyörűre sikeredett torna­termet. Ezt Hajszán Tibor, Ka- posmérő polgármestere mondta azon az ünnepségen, ahol dr. Tarján Lászlóné a Kör­A hét végén Mariborban vett részt nemzetközi tornán a ma­gyar bajnok Kaposvári RC férfi röplabdacsapata. A Vlado Skerbinjek emlékére rendezett erős mezőnyű négyes torna nem sok sikert hozott a kapos­váriak számára; a somogyi gárda az utolsó helyen végzett. Siófok, 10 000 néző. Ve­zette: Nagy L. (Lettrich, Nagy !■)■ FTC: Szeiler - Simon, Te­lek, Lipcsei - Páling Albert, Détári, Keller - Nagy, Kovács J., Wukovics. Edző: Nyilasi Tibor. Siófoki B.: Bíró - Keszeg, Bimbó, Olajos, Meksz - Jenei, Varsányi, Barna, Király - Fis­cher, Kirchmayer. Edző: Pusz­tai László. Csere: Barna helyett Pervu- sin (46. p.) Nagy helyett Gre­gor (65.p.) Varsányi helyett Kovács I. (73. p.) Sárga lap: Olajos (36. p. rek­lamálásért), Keszeg (44. p. Lipcsei buktatásáért), Telek (63. p. sípszó után a labda el- rugásáért). Szögletarány: 5:1 (4:0). Úgy gondolták a csapatok, hogy ezúttal mellőzik a szoká­sos tapogatózást. Rögtön egymásnak estek. Elsősorban a siófoki kapu előtt alakultak ki meleg helyzetek. A 13. perc­ben pedig már vezetett is a vendégcsapat. Kovács bir- kózta magát helyzetig. Túlju­tott Mekszen és Bimbón is, majd a kapujából kifutó Bírón, s 8 méterről a jobb sarokba lőtt (1-0). Nem sokat késett a válasz. A 19. percben Varsá­nyezetvédelmi és Területfej­lesztési Minisztérium politikai államtikára mondott avatóbe­szédet. Az államtitkár-asszony hangsúlyozta: az örvendetesen sokasodó tornatermek, torna- csarnokok az új nemzedék egészségét, edzettségét szol­gálja. így a kaposmérői is, mely összesen 29 millió forintba ke­rült, és ebből 12 millió forint volt az állami támogatás. Felszólalt dr. Gyenesei Ist­ván, a megyei közgyűlés el­nöke is, aki utalt rá: a torna- csarnok az egészség érdeké­A Vileda Maribortól 130 perces mérkőzésen 3-1 -re, a VKP Bratislavától 72 perc alatt 3- 0-ra, a Minszk ellen 115 perces csatában pedig 3-2-re kaptak ki a mieink. A tornagyőztes po­zsonyiak kiemelkedtek a me­zőnyből, a másik három együttes közel egyforma nyi indította Keszeget, aki jobbról középre ívelt, s a kapu­tól mintegy 7 méterre felugró Fischer zavartalanul fejelhe­tett a jobb alsó sarokba (1-1). Mindkét csapat a támadójáté­kot erőltette, így a közönség egy percre sem unatkozott, csak a 27. percig kellett várni a harmadik gólra. Ekkor Lip­csei kacsázott át a közbenyúló siófoki lábakon. Már helyzetbe került, amikor önzetlenül Wu­kovics elé tálalt, aki a bal ösz- szekötő helyéről 14 méterről mesterien csavart a bal felső sarokba (2-1). A félidő lefú­jása előtt Fischer majd Kirschmayer próbálta ki lövő­tudományát. Szünet után a lehető leg­jobbkor egyenlített a Bányász. A 48. percben Keszeg az alapvonal közeléből adta visz- szafelé a labdát, s az érkező Varsányi 13 méterről futtából a kapu bal oldalába lőtt (2-2). A nagyon felpörgött Siófok előtt — Kirchmayer és Olajos révén két további alkalom nyilt a gólszerzésre. Válaszként az egykori siófoki Kovács 6 mé­terről nagy helyzetből fejelt fölé, majd a 66. percben újra tombolhatott a vendég szurko­lótábor. Lipcsei lőhetett sza­badrúgást 19 méterről, s a ki­(Fotó: Kovács Tibor) ben épült elsősorban, de szol­gálja a barátságok és a közös­ség kialakítását is. Az ünnep­ségen jelen volt és rövid be­szédet mondott Hargitai András többszörös világbajnok úszónk is. Személyes emlékeket is fel­idézve utalt rá, hogy ennek a teremnek a léte „a” lehetőséget jelenti az itt sportolóknak, lehe­tőséget arra, hogy tehetségü­ket kiteljesítsék, hogy nevet szerezzenek maguknak a sport világában. játék- erőt képviselt. A kapos­váriak közül Rácz, Karmos, Stefik, Kántor, Pásztor, Mé­száros P., Zarka és Mészáros D. jutott szóhoz. Marginean sérülése miatt pihent, míg az orosz Schleikov átigazolása ügyében hazautazott Szent­pétervárra. Gelle József válóan játszó ferencvárosi ha­talmas erővel küldte a labdát a kapu jobb oldalába (3-2). Ettől a találattól a Fradi kapott szárnyakat. Bár a siófokiak játszottak mezőnyfölényben, egy szót sem szólhattak volna, ha Wukovics egy remek kiugratás után betalál. A 85. percben ez sikerült is neki. a középcsatár helyén lépett ki, s két védő kíséretében 11 mé­terről laposan a kapu köze­lébe lőtt (4-2). Jó futballmérkőzéshez két jól játszó csapat kell. Ezúttal mindez adva volt. A labdarúgás jó propagandájának bizonyult ez a 90 perc. A mérkőzés nagy ré­szében a Ferencváros játszott fölényben. Albert remekül diri­gálta társait, Lipcsei pedig min­denütt ott volt. A Siófokot sem il­letheti bírálat, hiszen kétszer is egyenlíteni tudott, s a második félidő első negyedórájában el­lenfele fölé nőtt. Összességé­ben viszont a Fradi volt a jobb. Jók: Bíró, Keszeg, Jenei, War- sányi, Fischer, ill. Simon, Lip­csei, Albert, Keller, Wukovics. Fónai Imre További eredmények: Vasas-BVSC-Dreher 5-1 (4-1) A Kaposvári RC fiaskója Mariborban Labdarúgó NB I Jó volt a Siófok — de a Fradi még jobb Ferencváros-Siófoki Bányász 4-2 (2-1) A sport és a kultúra temploma lesz Új tornatermet avattak Nemesviden (Folytatás az 1. oldalról) Gallov Rezső államtitkár ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kor­mány döntése alapján 1996-ig ezer tornaterem épül hazánk­ban, s erre több, mint 40 milli­árd forintot fordítanak. Ötszáz már el is készült, köztük im­már a nemesvidi, amelyet most örömmel és boldogan adunk át azoknak, akikért épült: a gyerekeknek, az ifjú­ságnak. Hasonló gondolatokat fo­galmazott meg dr. Gyenesei István is, hangoztatva: a ne­mesvidi tornaterem létrejötte annál inkább örvendetes, mi­vel körzeti feladatokat lát el, s így magukénak érezhetik Kis­vid, Somogyzsitfa és So- mogysimonyi tanulói, sportolói is. Gallov Rezső nyújtotta át a tornaterem jelképes kulcsát Táisz Ferenc iskolaigazgató­nak. Ez után népszerű birkó­zónk Farkas Péter vágta el a jelképesen kikészített nemze­tiszín szalagot, átadva ezzel rendeltetésének a 16x27 mé­teres küzdőterű tornatermet, melyet kedves műsorral, pro­dukciókkal először az óvodá­sok, majd az iskolások avattak fel, végezetül pedig a számos nemzetközi versenyen sikerrel szerepelt nagykanizsai ugró- csoport szórakoztatta a kö­zönséget. (kun) Teke NB I Vendégsiker Debrecenben K. Közút-Strabag-Debreceni MTE 6:2 (4100:3955) A debreceniek hatsávos pá­lyáján nagyon jó játékkal rukkolt ki a kaposvári együttes, s győ­zelme a forduló egyik vaskos meglepetése. A Közútnak ezút­tal sem volt gyenge pontja, nagyszerű eredményei közül is kiemelkedik Pintér dobása, aki még a hazai közönséget is gyakran ragadta tapsra. A so­mogyiak tartják nagyszerű for­májukat, és három forduló után is veretlenek az élmezőnyben. Pintér 725 Láng 684 Kiss 676 Lapat 678 Mettner 686 Varga 651 Meleska 692 Nánási 662 Szabó 680 Zsupos 668 Hocker 648 Széles 605 Ifjúsági mérkőzés Debreceni MTE-K-Közút Strabag 4:0 (1280:1198) Németh 600, Csendes 598. Sphleining Endre Kaposvári Építők Eger 7:1 (4159:3913) A hetek óta jó formában ver­senyző Mándli vezetésével jó csapateredménnyel biztosan nyert a kaposvári együttes az újonc ellen. Horváth L. és Tar­soly is átlagon felül dobott. Tarsoly 689 Mester 653 Mándli 732 MKádár 654 ifj. Horváth 677 Kun 619 Miklós 685 Tősi 685 Székelyi 677 Zsíros 637 Horváth L. 699 Jéger 665 Ifjúsági mérkőzés K. Építők-Eger 4:0 (1273:1110) Bodor 647, Illés 626 Hász Mihály Szöglet utáni tömegjelenet a Fradi kapuja előtt (Fotó: Gerendás Tamás) Fáy utca, 3500 néző. V.: Puhl. Góllövők: Sirinbekov, Herc- zeg, Földes, Claude, ill. Bog­nár. Vác FC-Samsung­Csepel-Kordax 3-1 (1-1) Vác, 2000 néző. V.: Stam- ler. Góllövők: Répási, Szedla- csek, Simon, ill. Kámán. Kispest-Honvéd- Videoton-Waltham 1-1 (1-0) Kispest, Bozsik stadion: 2000 néző. V.: Pillér. Góllövők: Orosz, ill. Horváth F. Békéscsaba-Rába ETO 0-2 (0-1) Békéscsaba, 8000 néző. V.: Vad. Góllövők: Pintér, Kuttor. Sopron LC-Haladás 2-2 (2-0) Sopron, 6000 néző. V.: Tóth V. Góllövők: Szántó (2), ill. Farkas, Berbás. PMSC-Fordan- Újpesti TE 1-1 (0-1) Pécs, 4000 néző. V.: dr. Bozóky. Góllövők: Rózsa, ill. Csaban (öngól). MTK-DVSC 2-4 (0-2) Hungária kit, 1500 néző. V.: Marosvári. Góllövők: Vancsa (2), illetve Sándor T. (2), Gojan, Madar. A bajnokság allasa: 1. Ferencváros 7 6 1 - 20- 7 13 2. Debreceni VSC 7 6 1 - 15- 7 13 3. Kispest-Honvéd 7 4 1 2 21- 9 9 3. Békéscsabai EFC 5. Vác FC-Samsung 6. Rába ETO 7. Csepel-Kordax 8. Újpesti TE 9. Videoton-Waltham 10. Siófoki Bányász 11. Vasas SC 12. EMDSZ-Sopron I 13. PMSC-Fordan 14. MTK 13. BVSC-Dreher 16. Haladás VSE 7 4 1 2 15- 6 9 7 3 3 1 11-10 9 7 3 2 2 12- 9 8 7 3 2 2 12-15 8 7 3 1 3 9- 8 7 7 1 4 3 9- 9 5 7 2 1 4 9-12 5 7 2 1 4 9-13 5 7 1 3 3 7-11 5 7 1 3 3 7-16 5 7 - 4 3 7-13 4 7 1 2 4 5-17 4 7 115 5-11 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom