Somogyi Hírlap, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-26 / 198. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1999. augusztus 26., csütörtök Sport 9 Szilvási nem akar elnök lenni A megyei labdarúgó szö­vetségek hétfői fővárosi tanácskozásán az MLSZ elnökjelöltek között el­hangzott Szilvási Józsefé is, aki a korábbi vezetést az utolsó pillanatig első alelnökként irányította. Tőle érdeklődtünk szán­dékai felöl. Kaposvár — Többek megfogalma­zása szerint célszerű lenne, ha az előző elnökségből hírmondó sem maradna. — Én ilyet nem hallottam, ám külföldön tartózkodá­som ellenére ennek éppen az ellenkezőjét tapaszta­lom. — Ezt hogy érti? — Ma (szerdán. A szerk.) kaptam két telefonhívást is. Kovács Attila a korábbi el­nök érdeklődött szándé­kaim felöl, majd dr. Mezey György kért tőlem randevút. Vélhetően valamilyen vo­natkozásban ő is számol ve­lem. — Nos, Kovács Attilához csatlakozva mi is érdeklőd­nénk a szándéka felöl. — Egyet leszögezek, nem kívánok az MLSZ elnöke lenni, tehát erre a posztra nem jelöltetem magam. Ám miután számos klub — köz­tük több Pest megyéből is — megkeresett és felajánlották voksukat, úgy döntöttem, hogy amennyiben az MLSZ- be beérkezik rám a kellő számú szavazat, az elnök­ségbe történő jelölésemet elfogadom. — Ön kit látna szívesen az elnöki székben? — Egyelőre ez hadd ma­radjon a titkom. Név nélkül annyit, olyan személyre van szükség, aki végre képes lesz rendbe rakni a magyar labdarúgást, mindenek előtt helyre teszi a profikat és az amatőröket. — Hadd provokáljam. A tévé „Sport plusz” szerdai műsorában volt bíró kollé­gája, dr. Bozóky Imre neve hangzott el a legtöbbször. — Imre jó barátom, semmi kifogásom sincs ellene. De mielőtt állást foglalnék, sze­retném elolvasni valamennyi jelölt programját. — így „látatlanban," ki­nek adja a legnagyobb esélyt? — Több hete külföldön tartózkodom, nem vagyok „képben”, de megítélésem szerint a dr. Mezey György és Kovács Attila mindenki másnál nagyobb eséllyel pá­lyázik. (Jutási) Profik a ringben Az Őrségtől Ausztriáig Az aktív pihenést választották a zöldpontosok A zöldpontosok eljutottak Ausztria legmagasabb csúcsára Is Azt mondják, hogy ilyet még nem látott az egykor az „Ökölvívás vidéki fel­legvára” büszke címmel rendelkező Kaposvár. So­mogy székhelyén, ahol annyi nagy bokszoló nőtt fel, ahol megannyi nagy csata zajlott a ringben, „Csillagok csatája” cím­mel, nemzetközi profi ökölvívó mérkőzéseket rendeznek augusztus 27- én, pénteken a városi sportcsarnokban. Kaposvár A szekszárdi Box Unió Team és a Kaposvári Sparing Box Club közös rendezése a sportág profi oldalára enged betekintést. Hat magyar pro­fivá lett öklöző lép szorítóba, akik közül többnek is jól cseng a neve nemcsak hazai­berkekben, hanem határain­kon kívül is. Mindenek előtt lsaszegi Róbertét kell emlí­teni. A szöuli olimpia papír­súlyú bronzérmese, EB má­sodik és harmadik helyezett, fél évtizeden át volt váloga­tott, sokszoros magyar baj­nok mérkőzése az est fény­pontja lehet. Az egykori hat­van kilós súlycsoportú Sza­kállas Ferencet sem kell be­mutatni a sportágat kedvelők körében. A kecskemétiek ne­ves öklözője ugyancsak több­szörös magyar bajnok, EB-ket járt, melyek egyikén ő is fel­léphetett a dobogó harmadik fokára. Gálfi András, volt WBC nemzetközi bajnok neve is ismerős, miként fővá­rosi honfitársáé, Popovics Tamásé. A volt válogatott ke­rettag kaposvári Laczkó Jó­zsef és az ugyancsak kapos­vári Kővári Géza található még a mérkőző felek között. És hogy kikkel veszik föl a küzdelmet? Az ellenfelekről a gálát szervező Magyar Profi Ökölvívók Ligája gondosko­dik. Egyelőre csak annyit tudni, hogy román, cseh és szlovák öklözök lesznek. Az érdeklődéssel várt, Kaposvá­ron első ízben rendezendő esemény holnap 18 órakor kezdődik. (Jutási) Őrségi kerékpártúrával és ausztriai kirándulásokkal színesítették programjukat a nyáron a Kaposvári Zöld­pont Életmódklub tagjai. Kaposvár Igencsak mozgalmas volt a nyár a zöldpontosok szá­mára. Több turnusú kikap­csolódást szerveztek a kü­lönböző igények szerint. A családosok az Őrség legszebb részeit keresték fel egy öt na­pos túra keretében. Naponta 30-60 kilométeres távolságo­kat tett meg a csapat, amely megcsodálta többek között a Budafai arborétum neveze­tességeit és a szlovéniai Lendvára is kirándult. Akinek még maradt ereje a Góna szabadidőközpontban teni­szezhetett vagy akár lovagol­hatott. A Duna-völgyében már négy esztendeje jártak a ka­posváriak. Az akkor szerzett kedvező tapasztalatok miatt döntöttek a visszatérés mel­lett. A zöldpontosok mintegy negyven fős gárdája, Dér Ta­más vezetésével összesen 300-350 kilométert tett meg a Passau-Bécs útvonalon. Egy állomáshelyen két-három na­pot töltve járták be a festői szépségű vidéket. Ez a kör­nyék a kerékpáros turiz­musra épít, így értelemszerű, hogy mindenhol kiépített út­vonalon lehetett közlekedni. A legnagyobb kihívást az Ausztria legmagasabb csú­csára látogatók teljesítették. A 3798 méter magas GroBg- locknerre egy kilenc tagból álló csapat kapaszkodott fel. A komoly felkészülést kívánó túrát Fodor Péter készítette elő, aki a felszerelésekről is gondoskodott. A Szerb György irányította csapat ve­zetésére a nagy tapasztalattal rendelkező Gede Vencel vál­lalkozott. A nem mindennapi túrát két hölgy, Koch Eszter és Tamás Eszter is teljesítette. Az első napon a 2800 méter magasan fekvő menedékhá­zig kapaszkodtak fel a túrá­zók. Másnap reggeli indulást követően egy gleccseren kel­let átkelni, hogy tíz órás me­net után elérjék a második menedékházat is. Innen már csak hegymászó-felszerelés­sel lehetett továbbjutni. A kimerítő, fáradságos mászás után a csúcson fantasztikus élmény kárpótolta a résztve­vőket. Az addig ideális időjá­rás azonban szinte pillanatok alatt megváltozott. A hirtelen támadt hóviharban a közel száz kilométeres (!) sebes­séggel söprő szél is megne­hezítette a lejutást. A néhány óra alatt esett 40 cm-es friss hóban nem lehetett gyorsan haladni. Végül mindenki baj nélkül, biztonságosan leér­kezett a hegyről. Ez nagyban köszönhető volt a helyisme­rettel rendelkező és a magas­hegyi túrázásban jártas, ta­pasztalt vezetőnek. A zöldpontosok tehát tar­talmas kikapcsolódással töl­tötték a nyarat. Szeptember­ben ismét indul az aerobik- klub, természetesen folytató­dik a Ford-Olimpiai ötpróba és a Zöldtusa versenysorozat is. (Kun) HÍREK Edzőmeccs Kapolyban Előkészületi találkozón a Fo­nyód együttesét látja vendégül a Kapolyi SE. Az összecsapás ma 17.15 órakor kezdődik a labdarúgópályán, (kz) Mezítláb fociznak A régi grundok hangulatát szeret­nék visszaállítani a Diego kupa mezítlábas gyermek- foci-torna szervezői. A szep­tember 5-én, a kaposvári Donneri teniszcentrum ho­mokos pályáin rendezendő eseményre 3+1 fős csapatok (plusz egy csere) jelentkezé­sét várják. A nevezési határ­idő szeptember 3. (kz) Körzeti bajnokságok A vendégek fordulója Kaposvári körzet I. osztály. Az őszi második forduló eredményei: Mezőcsokonya-Fonó-Baté 2- 1, Felsőmocsolád-Mernye 3- 1, Somogyaszaló-Hetes 2-2, Jákó-Gölle 4-6, Somogy- jád-Igal 3-0, Taszár-Kiskor- pád 2-1, Somogyfajsz-Pata- lom 5-2. Az élcsoport állása: 1. Fel- sömocsolád (6 pont), 2. Me- zőcsokonya (6 pont), 3. Gölle (6 pont), 4. Hetes (4 pont), 5. Taszár (4 pont). Kaposvári körzet II. osztály. Az őszi második forduló eredményei: Somogy­szil-Bodrog 6-0, Bárdudvar- nok-Hedrehely 1-3, Ráksi-Zimány 0-0, Szentgá- loskér-Somodor 2-3, So- mogygeszti-Kazsok 2-2, Al- sóbogát-Kaposmérő 2-3, Osztopán-Kaposfüredi KVSC II. 4-4. Az élcsoport állása: 1. So- mogyszil (6 pont), 2. Somo­dor (6 pont), 3. Kaposfüredi KVSC II. (4 pont), 4. Oszto- pán (4 pont), 5. Hedrehely (4 pont). Tabi körzet I. osztály. Az őszi második forduló eredményei: Bábonyme­gyer-Nagyberény 2-3, Bala- tonendréd-KÖtcse 5-1, Bala­toni Vasas-Kisbárapáti 3-1, Balatonlelle II.-Balatonsza- badi 3-0, Balatonsze- mes-Bálványos 0-2, Balato- nöszöd-Szólád-Gamás 0-3. Az élcsoport állása: 1. Bál­ványos (6 pont), 2. Balatoni Vasas (6 pont), 3-3. Gamás (6 pont), Balatonendréd (6 pont). (kz) Szigorú fegyelmi ítéletek Meksz Gyulát három meccsen kénytelen nélkülözni a Rákóczi FC A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bi­zottsága legutóbbi ülé­sén határozott a PNB és az NB I. hétvégi forduló­jában történt sportsze­rűtlenségek ügyében. Budapest A Komló elleni találkozón — a hetvenedik percben, tör­lesztés miatt azonnal — kiál­lított Meksz Gyula (Kapos­vári Rákóczi FC) három baj­noki találkozóra szóló eltil­tást kapott. Rajta kívül Vla­gyimir Vacsilja (Demecser) szintén három, a Meksszel szemben szabálytalankodó Dárdai Balázs (Komlói Bá­nyász) és Potemkin Károly (BVSC) két-két mérkőzésen nem léphet pályára. Hatan egy találkozót kénytelenek kihagyni. Borbély Lászlót, a Siófok vezetőedzőjét írásbeli figyelmeztetésben részesí­tette a fegyelmi bizottság. Sárga, ill. piros lapok miatt a K. Rákóczi FC-nek 12 ezer 500 forintot kell átutalni az MLSZ számlájára. (Kun) V. Országos minősítő lovastusa verseny egyben somogy megyei díjugrató bajnokság Legyőzték az akadályokat Összesen 15 klub lovasai indultak a különböző kate­góriákban az ORFK lovas­bázisán rendezett viadalon. SOMOGYSÁRD Eredmények: Kezdő kategória: 1. Molnár Katalin (Roletti nevű lován, Lovasakadémia SC Kapos­vár), 2. Varga István (Felhő- walczer n. L, Skublincs I. LK.), 3. Paksi Zoltán (Mázli n. 1., Lovasakadémia SC Ka­posvár). AO kategória: 1. Vízhányó Zoltán (Mókás n. 1., Gold Szeged LK), 2. Rajz Katalin (Gremi n. L, Lovasakadémia SC Kaposvár), 3. Hegedűs Il­dikó (Frász n. 1., BRSE So- mogysárd). B kategória: 1. Jobbik Ákos (Párka n. L, BRSE So- mogysárd), 2. Schaller Gábor (Hűtlen n. L, Homokpusztai LK), 3. Varga István (Ékes n. 1., Skublincs I. LK). C kategória: 1. Fint a Géza (Botond n. 1., Gyenesdiás Ki­nizsi SE), 2. Tuska Pál (Zá­tony n. 1., HÖR Dózsa), 3. 3. Kövy Gergely (Templomos n. L, Lovasakadémia SC Kapos­vár). Haladó és ifjúsági kategó­ria: 1. Szabó Orsolya (Naum 42 n. 1„ BRSE Somogysárd), 2. Tóth Imre (Manuel n. L, Homokpusztai LK), 3. ifjabb Tuska Pál (Melittis n. L, HÖR Dózsa). A siker záloga a tökéletes összhang FOTO: KOVÁCS TIBOR A Szolnok a beugró Mégis nyolc csapatos lesz a férfi röplabda Extraliga Eldőlt, hogy ismét nyolc együttes alkotja majd a férfi röplabda NB I Extra­liga mezőnyét. A vissza­lépő Bp. Vasas SC helyett a Szolnoki Titász RK vál­lalta a szereplést. Budapest A nyáron több klub is vízvá­lasztóhoz érkezett a magyar férfi röplabdaéletben. Első­ként a Csepel SC röppentette fel, hogy — noha az osztályo- zók során kivívták a jogot — anyagi nehézségek miatt mégsem tudják vállalni a jö­vőben az extraligás tagságot. Aztán amikorra kellett, Oláh János vezetőedző gárdája megkapta a szükséges támo­gatást és időben benevezett a bajnokságba. A derült égből villámként érkezett a hír, hogy a jelenős és eredményes múlt­tal rendelkező férfi röplabda­szakosztályát egyetlen fillérrel sem támogatja a továbbiakban a Bp. Vasas SC. Ennek tükré­ben a vezetők azonnal visz- szamondták az indulást az 1999/2000-es szezonra. A Magyar Röplabda Szövetség pedig az idő rövidsége miatt azonnal a lehetséges utód ke­resésébe kezdett. A két, osztá- lyozót vívó NB I-es csapat kö­zül (Malév SC, Szolnoki Titász RK) a Tisza-partiak vállalták a megmérettetést és persze az ezzel járó többletköltségeket is. így tehát újra teljes a férfi Extraliga mezőnye. Ebben nem lesz változás, de — anél­kül, hogy a szolnokiakat lebe­csülném — gyanítom a szín­vonalban igen. (Kun)

Next

/
Oldalképek
Tartalom