Somogyi Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

\y t' 11 'J s/c CffÜ/'-kjA? MEGYEI KÖRKÉP Magyaror­szág nyári fővárosa Siófok 3. oldal SPORT A nagy hal bekapta a kicsit 7-8. oldal TABI TÜKÖR A könyvtár új igazgatója 9-10. oldal Szekeret toltak a koronáért A pünkösdi király-jelöltek egy szekérderék gyerekeket is megkocsikáztattak fotó: lang Róbert Hírek Rév-emlékmű Emlékművet állított a bogiári Megértés Nyugdíjas Egyesület a legna­gyobb révkatasztrófa áldoza­tainak tiszteletére. 1796 jú­lius 9-én az 58 Somogyba in­duló aratómunkás lelte halá­lát a tóban. Dr. Mihovics Ist­ván Révfülöp polgármestere idézte fel a történteket, majd a bogiári és a révfülöpi nyug­díjas egyesület elnöke, Sós Zoltán bogiári polgármester és dr. Horváth Gyula a Bala­toni Hajózási Rt igazgatója helyezte el koszorúit. Gyermektábor A megyei közgyűlés a hét végén két napos táborozást szervezett a gyógypedagógiai iskoláknak. Több mint kétszáz gyermek vett részt a vetélkedőkön, sportprogramokon és a tánc­házban. Az édességgyártó szponzorok révén finomsá­gokra beváltható zsetonokat nyertek a gyerekek. Heves zápor, jégeső Az előrejelzéseknek megfelelő, változatos időjárás jellemezte a hét végét. Tegnap a megye- székhelyen és környékén he­ves zivatar vonult el, melyet néhol - így Kaposváron is - percekig tartó jégeső kísért. A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt több helyütt felmondták a szolgálatot a víznyelők, Ka- posfüreden és a Baross Gá­bor utcában a tűzoltók siet­tek az elöntött pincék miatt telefonálók segítségére. A Ba­latonnál mindeközben nyu­galom volt, a szórványos zá­por általában jég nélkül jött. Baleset az M7-en Két sze­mélygépkocsi borult az árokba tegnap az M7-es au­tópálya 25-ös kilométerkövé­nél. A helyszínről két köny- nyebben sérült személyt vit­tek a mentők kórházba. Az autópályán az egyik autó ed­dig ismeretlen okból meg­csúszott vagy fékezett, mire az utána jövő belerohant. Megyeszerte színes eseményekkel ünnepel­ték pünkösd napját SOMOGYASZALÓ Vasárnap búcsút és bált ren­deztek, tegnap pedig pün­kösdi királyt választottak Somogyaszalóban. Fajcsi Já­nos polgármester elmondta, a közösségkovácsoló rendez­vény három éve hagyomány­nak számít a településen. Tegnap tíz markos, 18. élet­évét betöltött legény szállt versenybe, ahol a királyi eré­nyek közül az erő, az ügyes­ség és az ész egyaránt meg­méretett. A célbalövést sze­kértolás követte, majd a súly­emelés, célbadobás, súlylö­kés, favágás, lovaglás is pró­bára tette a tízpróbázókat. S hogy a sportpálya szépszámú közönsége is jól szórakoz­zon, a talicska-szlalomozás és a terményválogatás - 21 babszemet a kukoricából - feladatával is meg kellett bir­kózniuk a jelölteknek. A cél­zóképesség és erőnlét meg­óvása miatt a versenyzők csak az utolsó próba alkal­mával guríthattak le egy kor­sóval, utána a szabadon-vá- lasztott „piros király”-gyakor- lat következett. A nyertes egy esztendeig viseli a címet, a koronát, s igyen bejárása lesz minden rendezvényre. B. T. Nyitva volt a drávai határ A horvátországi nemzeti ünnep kapcsán a hétvégén ideiglenesen ismét megnyitották a határt Vízvár és Ferdinandovac között. pülés kézfogója 1995-ben volt. Azóta tovább mélyült a test­véri kapcsolat. Az ünnep so­rán a települések polgármes­terei aláírták a sport, a kultúra területét érintő és a végleges Vízvár Sokan éltek a lehetőséggel és átkeltek a túloldalra, s onnan is jöttek vendégek. A két tele­határátkelő létrehozásáról szóló együttműködési megál­lapodást. Színes program várta a magyar vendégeket. Volt kirakodóvásár, a művelő­dési házban horvát népitánc­együttesek léptek föl. A nagy­atádi öregfiúk pedig labda­rúgó-mérkőzést vívtak a fer- dinandovaci csapattal. G. A. Pünkösdi vendéghullám Hat holland és három német csoport érkezett a pünkösdi ünnepekre a földvári Fesztivál szál­lóba. Ágyaik 96 százalé­kát eladták. A Balaton- parti vendégvárók jó forgalmat bonyolítottak le a hosszú hétvégén. Balaton-part Az átlagosnál többen váltot­tak jegyet a balatoni kom­pokra. Amíg vasárnap két hajó szállította az átkelőket, tegnap — az idén először — a harmadikat is szolgálatba kellett állítani. A fonyódi Napsugár kemping két hete várja a tu­ristákat — ezen a hétvégén a korábbinál több német és örvendetes módon belföldi vendég érkezett. Csapody Balázs, a szemesi Kistücsök étterem vezetője utóbbinak örül a leginkább. S annak még: eddig jobbára bajorok vendégeskedtek a tó déli partján, s mellettük most a keleti tartományokból is egyre többen jönnek. Ta- paszta latai szerint ők nem foglalnak előre szállást, ha­nem a helyszínen választják ki azt. A turisták nyomában na­gyobb számban megjelentek a bűnözők is; a siófoki rend­őrkapitányság területéről, főképpen Szántód és Za- márdi térségéből öt autót loptak el, s többet feltörtek. A siófoki Balaton-parton zsebtolvaj járt, az Arany- és főképpen Ezüstparti szállás helyeken pedig besurranó tolvaj garázdálkodott. Szépség és mozgás. Sikert aratott a kaposvári színházban rendezett California Fitness Fit-Kid országos diákolimpiái döntő. Az összes magyar fitness-világsz- tár - így a két évvel ezelőtti világbajnok Béres Alexandra és az EB-győztes Kál­lai Ildikó - eljött a somogyi megyeszékhelyre, s számos látványos bemutatónak tapsolhatott a népes publikum. Az öt különböző korcsoportban a győri Horváth Adrienn, a békéscsabai Kliment Edina, a kehidakustányi Tóth Cecília, valamint a budapesti Horcsák Gabriella és Molnár Szilvia hódította el a diákolimpiái baj­noki címet. (Beszámolónk a 8. oldalon) fotó: lang Róbert Előrejelzés Somogy megye térségére ^ Váaó£frás A hajnali órák enyhe időjárása után napközben igazi, nyári me­legre számít­hatunk. Sok lesz a napsütés, csupán délután növeked­nek kissé a gomolyfelhők. Ezek a felhők azonban esőt nemigen hoznak. Erősödik a nappa­li fölmelegedés. Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 Faxbank info: 06-90-304-100 A szolgáltatás Előrejelzés a Duna-Tisza köze térségére: 06-90-304-624 díja: 88 Ft/perc Díszpolgárok a faluért Falunappal zárult a má­sodik honfoglaláskori régész, történész konfe­rencia szombaton. SOMOGYFAJSZ A sportpályán zajló egész na­pos forgatagban minden kor­osztály megtalálhatta a szá­mára megfelelő programot. A falunap alkalmából, ünnepé­lyes testületi ülés keretében osztották ki Somogyfajsz díszpolgári elismeréseit is. Az ezüst emlékérmet dr. Ágh Jó­zsef, a Dunaferr Somogyor- szág Alapítvány kuratórium elnöke, dr. Suchman Tamás, a térség országgyűlési képvi­selője, Stamler Imre törté­nész, és Németh József vállal­kozó kapta. Új nézőcsúcsot hozott Marcaliban a több mint félmillió forint összdíjazású Kereskedelmi és Hitelbank Rt Kupa díjug­ratóverseny, amelyen a legjobb magyar lovasok mérték össze tudásukat. (Tudósításunk a 7. oldalon) fotó: kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalom