Somogyi Hírlap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-04 / 53. szám

1994. március 4., péntek SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 7 Sport és játék 600 négyzetméteren Tornacsarnok­avató Toponáron Nemzetközi előkészületi kézilabda­mérkőzés Csurgói KK-Ludbreg 27-24 (14-11) Csurgó: Búzás — Garai (3), Kovacsics (3), Bencze (5), Nagyvizeli J. (8), Fekete (6), Fényi (1). Csere: Telkes (1), Nagyvizeli N., Balogh, Kovács, Kunecz. Edző: Madarász J. A vendég horvát együttes kitűnő edzőpartnernek bizo­nyult a (nemzetközi) előkészü­leti találkozón. Mindkét csapat végig nagy kedvvel és lendü­lettel játszott. A csurgói együttes ötletes támadásai si­keres befejezésekkel párosul­tak, amely biztató a közelgő bajnoki rajt előtt. Jók: Nagyvizeli J., Fekete, Bencze. Tausz Melinda országos bajnok Az elmúlt napokban Ercsi­ben rendezték meg a karate utánpótlás országos bajnok­ságot az Armancsa Kupáért. A 26 egyesület 430 versenyzője között ott voltak a barcsi és a babócsai karatékák is, akik több szép eredményt értek el. A barcsiak közül kumitében Tausz Melinda bajnoki címet szerzett, míg Birics Eliza, Já- ger Eszter és Csajbók Péter bronzérmes, Takács Nóra ne­gyedik, Merényi Anita pedig ötödik lett. Katában Csajbók Péter a harmadik, ifjabb Tóth Tamás pedig a negyedik he­lyet szerezte meg. A babócsa- iak sem tértek haza érem nél­kül: Gergulás Ferenc katában ezüstérmet, míg Csimszi Er­zsébet kumitében bronzérmet szerzett. — Ez a tornacsarnok olyan mint egy templom és én azt kívánom, hogy a sport temploma legyen — mondta Szabados Péter polgármester avatóbeszé­dében. Örülnek a toponári iskolá­sok, hiszen tegnaptól ked­vükre sportolhatnak új tor­nacsarnokukban. A Topo­nári Általános Iskola alig egy év alatt felépített impozáns létesítményének tegnap volt az ünnepélyes avatása. A kisiskolások műsorral fejez­ték ki köszönetüket. A cso­portos gimnasztikagyakorlat és a karatebemutató után a harmadikosok zenés pro­dukciója remek hangulatot teremtett. Szabados Péter polgár- mester ünnepi beszédben mondta el: — Több évtize­des adósságot sikerült tör­leszteni ezzel a 600 négy­zetméter alapterületű, 32 mil­lió forint értékű csarnokkal — hangsúlyozta. Dr. Jakabházi László, az OTSH elnökhelyettese el­mondta; a három és fél éve elfogadott parlamenti hatá­rozat hatására az elmúlt né­hány évben 722 tornaterem épült fel az országban, s többet ezekben a hetekben avatnak fel. Kiemelte, hogy a csarnok nemcsak a test­nevelés számára lesz hasz­nos, hanem a kulturális je­lentősége is nagy lehet. A legünnepélyesebb pilla­nata, a kulcsátadás. Horváth Károiyné, a kivitelező Surján Rt képviselője 400 gyermek tapsvihara közepette nyúj­totta át a tornacsarnok kul­csát Balogh Istvánnak, a To­ponári Általános Iskola igaz­gatójának, aki meghatottan mondott köszönetét mind­azoknak, akik a tornaterem létrejöttében segítettek. Dr. Gyenesei István, a So­mogy Megyei Közgyűlés el­nöke 150 ezer forintot aján­lott fel sportszervásárlásra, az őrei önkormányzat nevé­ben Szíjártó Józsefné, a zi- mányi képviseletében pedig Farkas Imre 100-100 ezer forintot adott át az iskolának. Az ünnepélyes pillanatok után ismét a gyermekek kö­vetkeztek. A 8. b. osztályos lányok önállóan összeállított műsora után a fiúk humoros ökölvívó-meccsén derült a közönség. És máris zengett a csarnok az énekkar reggeli tornára hívó dalától, s elér­kezett az első igazi tornaóra. Méltó záróképpel fejező­dött be az avatóünnepség, 400 gyermek kitörő lelkese­déssel kiáltotta: Hajrá, To­ponári... Hajrá, Toponári... Kellett is a buzdítás, hiszen rövidesen kezdődött az első mérkőzés az új csarnokban: a Toldi és a toponári iskola leány röplabdacsapatai mér­ték össze erejüket. Ki más győzhetett volna, mint a Toponár. Balogh Krisztián MINDEN JÓT KÍNÁLUNK! H06V MÉOfiK fil « |a\i«S Me •' r> joj—jo\ CK j cm kjd t-r-ű I • Az üzleteinkben azon a napon vásárló negyedmillió ember mindegyike nyertes! Ha Ön a kisorsolt napon bármelyik Csemege Julius Meinl boltban vásárolt és ezt a megőrzött blokkal igazolja, akkor a következő hónapban, a blokkon szereplő összeg erejéig ÖN A M» tfÉtfDéGÖNK ! Amennyiben nagyobb értékben vásárol, mint az ajándéknapon. Figyelem! Akciónk februárban indul. Az ajándéknap blokkja csak a vásárlás helyén érvényes és készpénzre nem váltható! Sorsolás a következő hónap első vasárnapján, a HALLÓ VASÁRNAP! című tévéműsorban. Legyen mindennap szerencsénk! Julius Meinl Rajt előtt az NB Ill-ban Nem változott Barcson a célkitűzés Január 13-án kezdte a fel­készülést a Barcsi SC új edző, Stájer István irányítá­sával. Heti öt edzéssel ké­szült a rajtra a nagy változá­sokon keresztül ment gárda. Bolhói, Szlovák, Minor, Pó- kos, Vészi, Somogyi és Benczik távozott a csapattól pótlásukra érkezett Füredi, Zeller T., Horváth és Kovács. Az ifjúságiak közül Karsai, Pálinkás és Zeller R. került a felnőttekhez. Az Új VDN Kupában ját­szott öt találkozón kívül más edzőmérkőzésük nem volt a barcsiaknak. Nem alakult még ki az együttes gerince, az öt mérkőzésen mindig más összeállításban szerepeltek, így nincs még meg a szom­bati kezdő tizenegy. Jó han­gulat viszont van az alaposan megfiatalodott csapatnál. Bár kevesen vannak, mindössze 15 fős a keret, bizakodnak, hogy sikerül teljesíteniük a bajnokság elején kitűzött célt, az 5-8. hely elérését. Szerény tervek a Fonyódi Petőfi SE-nél Harminc edzésen van túl a tavaszi felkészülést január 10-én kezdő fonyódi csapat. A Balaton-partiak két terem­tornán vettek részt, s nyolc előkészületi mérkőzést ját­szottak NB lll-as és megyei ellenfelekkel. A klub nehéz anyagi helyzetben van, ez is az oka annak, hogy a tél fo­lyamán sokan távoztak az együttestől. Tavasszal már nem számíthatnak Bonto­vics, Horváth B., Szajcz, Pal- kovics, Varga, Nagy B. és Ónodi játékára. A kapus­posztra leigazolták a Siófoki Bányásztól Posza Zsoltot, va­lamint visszatért Vincze és Gereben Balatonfenyvesről. Szeretnék még megszerezni az MTK-tól Szentkirályit. Deákvári Antal edző el­mondta, nincsenek illúzióik a folytatást illetően. Szeretnék végigjátszani a bajnokságot, a jelenlegi helyzetben ez is nagy dolog lenne. Ez persze nem azt jelenti, hogy eleve feltartott kézzel lépnek pá­lyára, igyekeznek minél több pontot gyűjteni. A rajtra tervezett összeállí­tás: Posza - Fucsik, Kere- csényi, Zámbori, Deákvári, Gereben, Pitonya, Komá­romi, Gál, Szentkirályi, Bog­dán. — Kele — SPORTMŰSOR PÉNTEK Röplabda NB I (női): Miskolci VSC-K. Tungs- ram. Miskolc, 16 óra. Kispályás teremlabdarúgás Tabi körzeti kispályás teremlabda­rúgó-bajnokság. Tab, sportcsarnok. Mérkőzések: 17 órától. SZOMBAT Röplabda Szuper Liga: Mladost Zagreb-Ka- posvári RC. Zágráb, 18 óra. Országos Serdülő Kupa (fiúk), te­rületi döntő (három csapat — a Ka­posvári RC II., a ZTE és a Building SE — részvételével). Kaposvár, Táncsics M. Gimn. tor­nacsarnoka. Mérkőzések: 11 órától. Kosárlabda NB I, rájátszás (a 13-20. helyért): Balatel KE Siófok-Fehérvári KK. Sió­fok, Foki-hegyi iskola, 17 óra. NB II: K. Gazdász-Szombathelyi TK. Kaposvár, PATE tornacsarnoka, 11.30 óra. Zselicút Kupa '94 megyei kosár­labda-bajnokság. Kaposvár, Eötvös Lóránd Ipari Szakközépiskola tornacsarnoka. Mérkőzések: Munkácsy BK-Hen- ger KK 8 órakor, Építőipari DSK-Ka- nász SC 9.20-kor, Táncsics Sl-Gé- pész DSE II. 10.40-kor, Hurrikán KK-Oázis-Triton KK 12-kor, Tungs­ram SC-Sprint-Coop KK 13.20-kor, Törzsök-Somogy RSC-503. sz. DSK 14.40-kor, Marcali VSZSE-Tanító- képző SE 16-kor. Asztalitenisz NB I, férfi „B”-csoportos mérkőzé­sek. Tatabányai Generál-Kapos-Zselic AC. Tatabánya, 11 óra. Csanádi Árpád KSI-Balatonföld- vári SE. Budapest, 11 óra. Teke NB I: K. Építők SC-Dorogi Bá­nyász. Kaposvár, Építők SC teke­csarnoka, 10 óra. Kézilabda Felkészülési férfi kézilabdatorna (négy csapat — az NB l-es Nagyka­nizsai Tungsram, az NB ll-es Csur­gói KK és a Segesdi SE, valamint a Kéthely SE — részvételével). Marcali, városi sportcsarnok. Mérkőzések: Segesdi SE-Kéthely SE 9.30 órakor, Csurgói KK-Nagy- kanizsai Tungsram 10.30-kor, Se­gesdi SE-Csurgói KK 11.30-kor, Kéthely SE-Nagykanizsai Tungsram 12.30- kor, Csurgói KK-Kéthely SE 13.30- kor, Segesdi SE-Nagykani­zsai Tungsram 14.30-kor. Sakk Somogy megye 1994. évi egyéni sakkbajnoksága — középdöntő. Kaposvár, Edosz Művelődési Ház (Cukorgyár köz 9.). Mérkőzések (utolsó előtti, 8. forduló): 9.30 órától. Körzeti egyéni sakkbajnokság. Balatonőszöd, Faluház. Verseny: 8.30 órától. Labdarúgás NB I: Békéscsabai EFC-Siófoki Bányász. Békéscsaba, 14.30 óra. V.: Bede F. (dr. Bozóky I., Szabó A.). NB l-es ifjúsági„A"-bajnokság: Sió­foki Bányász-Békéscsaba. Kapos­vár, Textiles-sporttelep, 12 óra. NB l-es ifjúsági„B”-bajnokság: Sió­foki Bányász-Békéscsaba. Kapos­vár, Textiles-sporttelep, 10 óra. (Já­tékvezetők: Böröczi, Kovács Zs., Révész). Kispályás teremlabdarúgás Kispályás teremlabdarúgó-baj­nokságok győztes csapatainak me­gyei döntője. Csurgó, Eötvös J. Ált. Isk. torna- csarnoka és Nagyváthy J. Szki. és Szakmunkásképző Int. tornacsar­noka. Mérkőzések: 8.30 órától. VASÁRNAP Röplabda NB I (női): K. Tungsram-Debre- ceni TE-DSI. Kaposvár, városi sport- csarnok, 16 óra. Teke NB lll-as mérkőzések: Kaposvári Építők SC II. (férfi)—Al­coa Köfém. Kaposvár, Építők SC te­kecsarnoka, 9 óra. Kaposvári Építők SC (női)-Alcoá Köfém. Kaposvár, Építők SC teke- csarnoka, 11 óra. Kézilabda Megyei (női és férfi) kézilabda te­remtorna — 5. játéknap. Marcali, városi sportcsarnok. Női mérkőzések: Marcali VSZSE- Balatonboglári SC 8 órakor, Barcs SC-Kaposfő 11-kor, Csurgó-Kon- zol-Kutasi Nosztalgia SE 12.30-kor, Barcs SC-Balatonboglári SC 15-kor, Kutasi Nosztalgia SE-Kaposfő 16.15-kor. Férfi mérkőzések: Kaposvári KK- Kéthely SE 9.15-kor, Segesdi SE- Kaposvári Gazdász 13.45-kor. Sakk Somogy megye 1994. évi egyéni sakkbajnoksága — középdöntő. Kaposvár, Edosz Művelődési Ház (Cukorgyár köz 9.). Mérkőzések (utolsó, 9. forduló): 9.30 órától. Labdarúgás NB III (az elöl állók a pályaválasz­tók, a kezdési idő 14.30 óra): Bala- tonföldvári SE-Rákóczi-Kaposcukor FC (Cservölgyi J.), Barcs SC-Bony- hádi SE (Béni), Fonyódi Petőfi SE- Komlói Bányász (Fazekas), Kisdo- rog-Nagyatádi VSE (Poszt), Bólyi SE-Marcali VSE (Lerch). — Az őszi elmaradt 14. forduló mérkőzéseinek a pótlása. Megyei I. osztály (az elöl állók a pályaválasztók, a kezdési idő 14.30 óra): Törzsök SE-Balatonlelle (Si­mon), Lakócsa-Kaposvári Gazdász (Kovács J.), Lengyeltóti-Szulok (Ka­rácsony), Csokonyavisonta-Bala- tonszentgyörgy (Král), Taszár-Bala- tonkeresztúr (Pápai I.), Nagybajom- Csurgó (Harangozó), Balatonszár- szó-Tab (Joó), Juta-Somogysárd (dr. Csapó). — Az őszi elmaradt 14. forduló mérkőzéseinek a pótlása. HÉTFŐ Kispályás teremlabdarúgás Tabi körzeti kispályás teremlabda­rúgó-bajnokság. Tab, sportcsarnok. Mérkőzések: 17 órától. Siófoki városi kispályás teremlab­darúgó-bajnokság. Siófok, Foki-hegyi iskola torna- csarnoka. Mérkőzések (utolsó előtti, 16. forduló): 18 órától. EGY MEGÚJULT PÁRT nyolc évtized tradíciójával az EGYESÜLT KISGAZDAPÁRT Somogy megyei képviselőjelöltjei: 1. vk. Kaposvár Lengyel Ferenc 2. vk. Kaposvár s Dr. Tatján Lászlóné 3. vk. Siófok Ludván Zsolt 4. vk. Balatonboglár Németh Béla 5. vk. Marcali Muzslay István A BIZTOS JÖVŐÉRT! Ajánlócéduláival támogassa az Egyesült Kisgazdapárt képviselőjelöltjeit, ^ és ezzel a magyar mezőgazdaságot! (Fizetett politikai hirdetés)

Next

/
Oldalképek
Tartalom