Somogyi Hírlap, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-22 / 169. szám

SOMOGYI HÍRLAP 1999. július 22., csütörtök Sport 9 XI». PALÓC TRIATLON RANGLISTAVERSENY Gyenesei újabb aranya Négy érmet (egy-egy arany, ezüst és két bronz elosz­tásban), és további értékes helyezéseket szereztek a somogyi triatlonisták Ba­lassagyarmaton a XIII. Pa­lóc országos ranglistaver­senyen, amely egyben rö­vidtávú junior és váltó or­szágos bajnokság, valamint vidékbajnokság is volt. Balassagyarmat A somogyi triatlon-küldöttség aranyérméről immár „menet­rendszerűen” a gyermek kor­csoportban versenyző kapos­vári Gyenesei Judit gondos­kodott, míg a serdülőknél Szunyogh Adrienn ezüstér­met szerzett, s egyaránt a do­bogó harmadik fokára léphe­tett fel az újoncoknál a ka­posvári Arena Vitái TSC Habó Bettina, Szerdalácz Klaudia, Orbán Johanna alkotta leány és a Tóth Richard, Jászkai János, Decsi Zoltán összeállí­tású fiú csapata. A serdülők­nél a kaposvári, jelenleg azonban győri színekben ver­senyző Esküdt Roland bizo­nyult a legjobbnak. A balassagyarmati verseny érdekessége volt, hogy a vi­lágranglistán az első tíz kö­zött helyet foglaló francia származású Benjamin San- son — aki a Tiszaújváros triat- lonistája, s a felnőtt váltóban indult — barátságot kötött a kaposvári Fegyver Péterrel. A kiváló sportoló ugyanis — aki többek között nyert már Világ Kupa-futamot is — Fegyverrel együtt kerékpározott el a me­zőnytől. Amúgy egész jól be­szél magyarul, hiszen koráb­ban Széchy Tamás csapatá­ban úszott. A somogyi eredmények. Újoncok. Leányok. Az egyéni ver­senyben: ... 4. Kovács Diána (Tri-Atád). A váltóverseny­ben: ... 3. Arena Vitái TSC, Kaposvár csapata (Habó Bet­tina, Szerdalácz Klaudia, Or­bán Johanna). Fiúk. A váltóversenyben: ... 3. Arena Vitái TSC, Kapos­vár csapata (Tóth Richárd, Jászkai János, Decsi Zoltán). Gyermekek. Leányok. Egyéni verseny: 1. Gyenesei Judit (Kaposvári Építők SC). Fiúk. Egyéni verseny: ... 7. Galambos Ádám (Arena Vitái TSC, Kaposvár). Serdülők. Leányok. Egyéni verseny: ... 2. Szunyogh Adrienn (Arena Vitái TSC, Kaposvár), ... 5. Papp Andrea (Tri-Atád). A váltóversenyben: ... 5. Tri- Atád csapata (Papp Andrea, Horváth Tímea, Filó Violetta). Fiúk. A váltóversenyben: ... 8. Tri-Atád csapata (Haj- gató Dénes, Tóth Gábor, Ba- lazsin András). Juniorok. Fiúk. Egyéni verseny: ... 5. Várday Róbert (Tri-Atád), ... 9. Fegyver Péter (Arena Vitái TSC, Kaposvár). Felnőttek. Férfiak. A váltóverseny­ben: ... 9. Arena Vitái TSC, Kaposvár csapata ( Báli Péter, Fegyver Péter, Somogyi László). Seniorok. Férfiak. Egyéni verseny: ... 7. SzűtsMiklós (Tri-Atád). * * * Ezen a hétvégén sem unat­kozhatnak majd a somogyi triatlonisták; vasárnap rende­zik meg a hagyományos Per Factory Kupát és Pannon Pan megyei triatlon-bajnokságot. A viadal a legkisebbek, azaz az újoncok versenyével kez­dődik 10 órakor, s összesen nyolc korcsoportban — újonc „A” és „B”, gyermekek, ser­dülők, ifjúságiak, juniorok, felnőttek és seniorok — avat­nak majd bajnokot. A legjob­bak az érmek mellé a névadó Per Factory Kft jsportruháit kapják, s valamennyi induló emblémás pólót vihet majd haza emlékül. (Fenyő) Megfizetik a győztest Alighogy pénteken délután véget ér a megyeszékhelyen a Pannon Pan Kupa nyílt nemzetközi viadal, máris kezdő­dik Nagyatádon a - szintén pénzdíjas - nyílt egyéni sakkbajnokság. A megnyitó után 16 órakor teszik majd meg az első lépéseket a résztvevők, míg szombaton és va­sárnap — akárcsak egy héttel később — mindenkire két-két parti vár. Az első hat helyezett több mint 30 ezer forint pénzjutalmon osztozhat majd, amelyből a győztes 12 ezret tehet zsebre, (fg) Ha kell, felajánlják a lemondásukat Szétzilálták az elnökséget Szilvási József, az MLSZ első alelnöke: - Várjuk meg a nemzetközi könyvvizs­gálói jelentés eredményét... fotó: kovács tibor Kedden rendkívüli elnök­ségi ülést tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség ve­zérkara, ahol az elnökség újabb tagja mondott le posztjáról; ezzel hétre csökkent a másfél éve 15 fővel megalakult elnökség, azaz nem határozatképes. Kaposvár- Dr. Vass Géza, dr. Bozóky Imre, Nagy Miklós, Berzi Sán­dor, dr. Szilágyi György, dr. Izsó Ignác, Imrő János és kedd óta már Szániel János sem tagja a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének; nyol­cán mentek, és mindössze he­ten maradtak csak. A kérdés roppant egyszerű, viszont an­nál kínosabb: miért távoztak? — Én úgy vélem, hogy az elnökség lemondott tagjai há­rom csoportba sorolhatók — kezdte Szilvási József, a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség első alelnöke. — Egy részük megsértődött, amikor felfüg­gesztették az MLSZ elnöksé­gének a működését; a másik részük — s ezt ők mondják — akkor meggondolatlan volt, elkapkodta lépését, azaz ma már egészen máshogy csele­kedne; a harmadik részük pedig taktikázik. — Magyarra lefordítva úgy gondolják, hogy inkább egy kis szünet után négy év, mint most még pár hét vagy hó­nap... — Mások nevében nem nyi- latkozhatom, de nyilvánvaló, hogy ez is benne van a pakli­ban. Persze, ne felejtsük el; a közgyűlés fog választani, és nem mások... Most már nem először bizonyosodik be, hogy a káoszt nem az MLSZ elnöksége csinálja, hanem úgy szítják mesterségesen. A hónapok óta tartó hosszú munkának meg lett az ered­ménye; sikerült szétzilálni az elnökséget. A dolognak csak egyetlen aprócska szépséghi­bája van; aki ellen valójában az egész irányul, annak — azaz Kovács Attilának — esze ágában sincs lemondania. Legalábbis az MLSZ elnöke legutóbbi nyilatkozataiban ezt erősítette meg.- A tavaly februárban megalakult 15 fős elnökség­nek mára már több mint a fele hiányzik, azaz nem hatá­rozatképes.- Fontos, lényegi kérdé­sekben valóban nem dönthe­tünk, de dolgozunk tovább, hiszen az élet nem áll meg. Egyébként sincs most már olyan lényegbe vágó kérdés, amelyben határoznunk kel­lene. Miután minket sem ej­tettek a fejünk tetejére, tisz­tában voltunk vele, hogy mire megy ki a játék; éppen ezért minden olyan dologban, ame­lyet fontosnak tartottunk, már korábban megvitattunk és döntöttünk.- A keddi elnökségi ülés után úgy nyilatkoztak, hogy az augusztus 9-ei rendkívüli közgyűlésen — amelynek egyébként egyetlen napirendi pontja lesz, mégpedig az Emst and Young nemzetközi könyvvizsgálói cég jelentésé­nek a megvitatása és elem­zése - ha kell, közösen fel­ajánlják a lemondásukat. — Ha a magyar labdarúgás érdeke ezt kívánja — hangsú­lyozom, hogy csak is ebben az esetben! —, akkor valóban gálánsán felajánljuk a le­mondásunkat. Előtte azon­ban mindenképpen megvár­juk a nemzetközi könyvvizs­gálói cég jelentését, hiszen utána már sokkal okosabbak leszünk. — Ha mégis úgy döntenek, hogy egységesen lemonda­nak, mikor kerülhet sor a tisztújításra? — Az egy kicsit még odébb van; augusztus 9-étől szá­molva 60 napig még minden­képpen mi vinnénk az MLSZ ügyeit. De hadd mondjam még egyszer; várjuk meg azt a könyvvizsgálói jelentést... Fenyő Gábor __________Pannon paw kupa nyílt nemzetközi sakkverseny V idéki nyerte a rangadót Hét fordulón van túl a Ka­posváron zajló közel félmil­lió forint összdíjazású Pan­non Pan Kupa nyílt nemzet­közi sakkverseny mezőnye. Kaposvár A hetedik forduló eredmé­nyei. „A” csoport: Vidéki-Kustár 1:0; Tancsa-Németh Z. 1:0; Flumbort-Vargyas 1:0; Néber Á.-Bagonyai 0,5:0,5; Mar- csingó-Kovács E. 0:1; Kad- licskó-Horváth A. 0:1; Kovács I.-Szabó V. 0,5:0,5; Csor- bai-Jankovics 0:1. A Szabó Zs.-Ardeleanu és a Párká- nyi-Amrein parti lapzártánk után fejeződött be. Az előző fordulóból még nem közölt eredmények: Szabó V.-Kadlicskó 0,5:0,5; Németh S.-Vidéki 0:1. „B” csoport: Gugyi-dr. Horváth J. 0,5:0,5; Csiki-Molnár R. 1:0; Kő- nig-Zanaty 0,5:0,5; Hein- rich-dr. Trapp 1:0; Poór-Re- zsek 0:1; Munkácsy-Dégi 0,5:0,5; Székely-Torma 1:0; Szabó S.-Lenkovics 0:1; Se- bestyén-Haszon 1:0; Schlegl-Orosz 1:0; Varga V.-Ladányi 0:1; Nagy Z.-Bis- kopics 0:1; Németh V.-Kuba- tov 1:0. — Dobai szabadnapos volt. (Fenyő) HÍREK Nagyot motoroztak Reme­keltek a kaposvári Zselic SC versenyzői a hétvégén Cse- rénfán rendezett Szenna Pack Kupa országos enduró- bajnokság kilencedik és tize­dik futamán. A Rapp Csaba, Haraszti András, Tóth László alkotta trió nemcsak az ab­szolút egyéni magyar értéke­lésben, hanem a csapatver­senyben is mindkét alka­lommal a legjobbnak bizo­nyult, így bizakodva várhat­ják a jövő hétvégén esedékes veszprémi erőpróbát, (fg) Pályán a Kaposmérő Ma újra pályára lép a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnok­ságban szereplő Kaposvári Rákóczi FC II.-Kaposmérő csapata, amely a Kaposszer- dahelyt fogadja 18 órakor elő­készületi mérkőzésen, (fg) LOVASTUSA-OB Népes mezőnyt várnak Az idén Nagysallérban a Lábod-Mavad Rt lovascent­rumában rendezik meg az országos lovastusa-baj- nokság negyedik forduló­ját. A dél-somogyi település tavaly mutatkozott be egy lovasversennyel, amely olyan jól sikerült, hogy el­nyerték a rendezés jogát Gyenesdiástól. Nagysallér A három napos rangos via­dalra — amelynek fővédnöke dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke — több mint félszáz versenyzőt várnak — tudtuk meg a nagy- salléri lovastusa OB-forduló főszervezőjétől, ifjabb Ivusza Tamástól. A legtöbben a so- mogysárdi és a kiskunhalasi lovasiskola, a Homokpusztai Lovas Klub és a Kaposvári Pannon Lovasakadémia szí­neiben állnak majd rajthoz. A versenyzők már ma dél­után elkezdik az ismerkedést az igencsak nehéznek ígér­kező pályával. Különösen a 18 akadállyal nehezített 3,5 kilométeres tereppálya le­küzdése hozhat sokak szá­mára kellemetlen pillanato­kat. Pénteken — az ünnepé­lyes megnyitó után — a díjlo­vaglást, szombaton a legne­hezebb feladatot, a már előbb említett terepversenyt, míg a zárónapon, vasárnap az ug­róvizsgát bonyolítják le. A három napos viadal végén öt kategóriában avatnak majd győztest. Nagy Jenő Nemzetközi hármas torna a Fradi vendégjátékával Balatoni futballfesztivál Balatoni futballfesztivál néven nemzetközi hármas labdarúgótornát rendez­nek a hétvégén, szomba­ton 20 órától Siófokon; a házigazdákon kívül pá­lyára lép még a Ferencvá­ros és a holland első osz­tályú bajnokságban sze­replő Fortuna Sittard. Siófok Igazi szurkolócsalogató cse­megének ígérkezik az egész szombat estét betöltő nem­zetközi hármas villámtorna. A holland első osztályú baj­nokságban legutóbb tizedik helyen végzett Fortuna Sit­tard csapata pénteken érke­zik néhány napos edzőtá­borba Magyarországba. A nyáron a hírek szerint meg­erősödtek; többek között lei­gazoltak egy jó nevű angol já­tékost a Leeds Unitedtől. A legnépszerűbb magyar csapa­tot, a nyáron alaposan átala­kult Ferencvárost is a siófoki gyepen láthatják a nézők, s természetesen házigazdaként a nem kevésbé megújult Bala­ton TV-Siófok FC is a torna résztvevője lesz. Borbély László edző várhatóan ez al­kalommal küldheti pályára először a véglegesített játé­koskeretből kialakított együt­tesét. Szombaton este 20 órakor a Balaton TV-Siófok FC-For- tuna Sittard összecsapással indul a fővárosi Sünök SE ál­tal életre hívott mérkőzésso­rozat. Az olasz lesz a módi szombaton este mintegy há­rom órán keresztül; nem a színvonalra értendő ez, ha­nem a lebonyolítás sajátos szisztémájára. Negyvenöt percesek lesznek ugyanis a mérkőzések, így még kilenc óra előtt elkezdődhet a má­sodik derbi is: a Ferencváros az első mérkőzés vesztesével csap majd össze (döntetlen estén 11-es rúgások dönte­nek). Tíz előtt pár perccel pe­dig már a harmadik, egyben záró összecsapás veszi kez­detét. Még zajlanak a tárgya­lások a tévétársaságokkal a torna élő közvetítéséről, az azonban biztos, hogy a TV2 vasárnap este összefoglalót ad a mérkőzésekről. A Balaton TV-Siófok FC csapata a Balatoni futballfesz­tivál után három idegenbeli Magyar Kupa-találkozóval — július 28-án a Herta, július 31- én az Abda, augusztus 4-én pedig a Palotás vendége lesz — hangol az augusztus 7-ei Gázszer FC elleni villanyfé­nyes hazai bajnoki nyitányra. (Fónai) ________XXV. JUBILEUMI NYÍLT ORSZÁGOS LÁBTENiSZVERSENY K ikapott a világbajnok Jubileumot ünnepeltek idén Siófokon; a magyar tenger fővárosában immár 25. alkalommal rendezték meg a városi sportcent­rumban a két napos ran­gos országos nyílt lábte­niszversenyt az Interfruct- Palace Club Kupáért. Siófok A felnőtt egyéni versenyben 13-an léptek pályára, s a döntőbe két kaposvári „lab­dazsonglőr”, Korányi And­rás és az egykori háromszo­ros Európa-bajnok és világ­bajnok Farkas János került be. A finálét Farkas sérülése miatt egy nappal elhalasztot­ták, de ez sem segített rajta; Korányi biztosan nyert 2:0- ra. A harmadik helyen is két kaposvári lábteniszező, Földi Mihály és Zatykó Jenő végzett. Az amatőr párosok versenyét — 52 páros (!) kö­zül — a balassagyarmati, diósgyőri Barta, Juhász „ve­gyespáros” nyerte. Hogy a hölgyek se unatkozzanak, versenyen kívül ők is pá­lyára léptek; a három bátor vállalkozó kettős közül vé­gül a fővárosi Máté, Ferenczi duó bizonyult a legjobbnak. A 45 éven felüliek páros versenyében — ahol 16 egy­ség mérettetett meg — vi­gasztalódott Farkas János, aki Földi Mihállyal együtt mindenkinél jobb volt. Az abszolút párosoknál 12 csa­pat közül a Rosco együttese [Tatár, Dienes és Királyvöl­gyi) diadalmaskodott. Siófokon a fiatalok is be­mutatkozhat) tak. A legki­sebbek, a 14 éven aluliak egyéni versenyében 16-an indultak. A győzelmet a fő­városi Bojtár László szerezte meg, három hazai verseny­zőt - Szarka Róbertét, Hor­váth Bencét és Török Rolan- dot - megelőzve. A 18 éven aluliaknál hat induló közül a hatvani Gohér Gábor lett a legjobb, szintén két hazai fiatalt - Ábrahám Andrást és Tusori Richárdot — maga mögé utasítva. A párosoknál — ahol 19 duó nevezett — a balassagyarmati Gaál, Gaál egység bizonyult a legjobb­nak; a második hely a gödöl­lői és hajdúszoboszlói Csa­tár, Orosz kettősnek, a har­madik pedig a siófoki Man- durka, Szajcz párosnak ju­tott. (Keszthelyi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom