Somogyi Hírlap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-12 / 36. szám

10 ★ SPORT ★ 2000. február 13. Amatőrt döftek a szívükbe: különváltak a profi focisták Ligaigazítis Ahhoz képest, hogy az MLSZ-rendezvények újab­ban véres leszámolások helyszíne szók lenni, a mostani közgyűlés maga volt a tömény unalom. Sehol egy leváltás vagy felfüggesztés, csupán az kíván szót, hogy a profik és az amatőrök ezennel különváltak, és megalakították az amatőr, illetve a profi alszövetséget. Bozóky Imre MLSZ-elnökről sok jót nem tudunk mondani. Igaz rosszat sem. Egy magát megnevezni nem kívánó szö­vetségi alkalmazott szavajárása szerint Bozóky az MLSZ to­ronyépületében belső illegali­tásba vonult. És valóban, moz­gása a klasszikus háttérember­re, szürke eminenciásra emlé­keztet, nagyobb csínyekbe, bi­zonytalan kimenetelű, zajos csatákba nem megy bele. Ez spéciéi előnye, s visszafogott stílusa a jelek szerint ered­ményre vezet, minthogy példá­ul a televíziós közvetítések ügyében lassan kiegyezik a jog- tulajdonossal. A Hotel Stadionban rendezett tegnapi rendkívüli közgyűlés annyiban emlékeztetett a ko­rábbi összejövetelekre, hogy az elejét megint nem sikerült a szövetségi forgatókönyv szerint koreografálni. Egyrészt a termet díszítő és valószínűleg szilvesz­terről ott felejtett lampionok és színes lufik minimum röheje­sen hatottak, a focistáknak min­dent lehet, csak ünnepelni nem, ráadásul nem jutott senkinek eszébe, hogy a korábbi elnök, Kutas István elhalálozása okán elrendelt egyperces gyászszü­net alatt letekerje a Juventus Rádió időjárás-jelentését... Bozóky elnök azért ügyesen átlendült a problémán, felszóla­lásában az amatőr és profi szféra szétválasztásának fontosságát ecsetelte, majd jöhetett a nagy attrakció, az első ízben használt elektromos szavazatszámláló készülék beüzemelése. Félő volt persze, hogy a táv­irányítóra emlékeztető szerkezet három gombja (igen, nem, tar­tózkodás) még problémát fog okozni a labdarúgást felvirágoz­tatni szándékozóknak, s lön. Többszöri próbára azért min­denki megértette kezelését, a 102 jelenlévő nekikezdhetett az alapszabály módosításának. Hallani lehe­tett, az amatő­rök nemigen örültek a szét­válásnak, mert szerintük az MLSZ ezzel csak lerázza őket, és ezen­túl pénzt sem ad nekik. A voksolás azon­ban meglepően egyhangú volt, eldőlt a ligaiga­zítás, s aki­nek nem tet­szett, annak (ama) tőrt döf­tek szívébe: így vagy úgy, meg­alakult a profi és az amatőr alszövetség. Délután az­tán félbesza­kadt a méta, Bozóky: Add, uram, a profi alszövetséget! mert a képvise­lők nem tudtak megegyezni az amatőrök és a profik új arányá­ról, a kivonulás után viszont mégiscsak sikerült. Uyeténképp megtisztulva tehát már semmi sem állhat útjába a profinak mon­dott szekció fellendülésének. Hacsak az nem, hogy a küldöttek nem fogadták el az 1998-as év gazdasági beszámolóját. Mel­lesleg akkor Kovács Attila volt az elnök. Vincze Attila Cserepadról cserepadra Preisinger kétes üzlete Példás szigor: ejnye-bejnye Bekeményít az MLSZ, hallhattuk agyba-főbe az elmúlt napokban. Nem is csalódtunk futballtes- tületünkben: legkésőbb két nap múlva minden első és másodosztályú klub köteles postázni a szövetség számára azon dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az egyesületeknek nincs három hónapnál régebbi köztartozása. A profinak minősített klubok vezetői ez idáig nem nagyon törték magukat, hogy visszaküldjék a papirost. Péntekig csupán a Győr, a Tatabánya, a Zalaegerszeg és a Vasas válasza érkezett meg a szövetségbe, kiegészülve az NB I-ben harcoló Matáv-Sopron és Békéscsaba iratával. Persze nem kétséges, hogy akadnak majd olyan renitens klubok, amelyek nem képesek eltüntetni adósságukat. Mert tényleg megle­pő lenne, ha a mezőny legalább felénél meg­lévő sokmilliós köztartozások hirtelen köddé válnának. Csakhogy a főtitkár szerint az MLSZ be fogja tartatni a versenykiírásban foglaltakat.- Várhatóan csütörtökön ül össze az elnök­ség, és meg fogja büntetni azokat a klubokat, amelyek nem küldték el az igazolást, vagy amelyeknek továbbra is van köztartozása - mondta Berzi Sándor. Naivan felvetettük, hogy a szigor akár pontlevonásban vagy kizárásban is konkreti­zálódhatna.- Szó sincs ilyesmiről - folytatta Berzi. - Bár az esetleges büntetés mértékéről az el­nökség dönt, úgy vélem, a vétkes klub csak a következő bajnokságban indulna valamiféle hátránnyal. De ez nem pénzbefizetés lesz, és az sem valószínű, hogy egy csapat mínusz­pontokkal rajtoljon. Hogy akkor mégis miről lehet szó, azt el­képzelni sem tudjuk. K. Z. Vissza Détári Keszin maradt A végsőkig kivárt, s végül ismét a Dunakeszinek mondott igent Détári Lajos. Döme hetek óta sejtette, visszatér az NB I-es alakulathoz, ahonnan a télen Ebedli Ferenc kirúgása miatt önszántából távozott. Tegnap a Dunakeszi vezetőségével az utolsó si­mításokat is elvégezték, így az egykori világválo­gatott délután már a Fót elleni 1-1-re végződött edzőmeccsen térhetett vissza.- Bizakodó vagyok, bár egy szimpla előkészületi mérkőzésből még nem derül ki semmi - értékelt a lefújás után Détári. - Szerintem legalább olyan jól szerepelhetünk, mint az ősszel. Nekem az a fon­tos, hogy újra játszhattam. A többit lezártam. A középpályás elmondta, leginkább a jó társaság miatt döntött a Keszi mellett, noha hetenté hozták hírbe ezzel vagy azzal a csa­pattal. Amúgy Varga István edző nemcsak a pályán, hanem azon kívül is számíthat Dö­me segítségére, hiszen az edzői iskola padját koptató játékos a gárda csatáraival és középpá­lyásaival külön foglalkozik majd. Sz. T. „A Geel a magyar baj­nokságban az első öt között végezne” - mu­tat rá Preisinger Sán­dor, hogy mifelénk még a belga kiesőjelölt is éremért küzdene. Éppen ezért meglepő, hogy a Geel mostanság öt magyar futballistá­val kísérli meg az osz­tályváltás elkerülését. A már korábban a kis­városban gürcölő Lendvai Miklós mellett a debreceni Pető Zol­tán és az MTK-s Szekér Fehér Preisinger trió költözött Belgiumba. A kvintettből a volt egerszegi gólkirály helyzete a legsanya rúbb, hiszen az eddigi két meccsen a cserepadon kez­dett. „Először csak a második félidőben, majd Liége-ben már a 25. percben állhattam be. Ki tudja, legközelebb akár kezdő is lehetek” - szól Preisinger, aki cseppet sem neheztel edzőjére eddigi mel­lőzése miatt. Elvégre még így is többet játszik, mint hajdan az MTK-ban. „Amikor Zala­egerszegről a fővárosba kerül­tem, alig kaptam lehetőséget. Egervári Sándor már inkább a csapatba állított, rúgtam is jó néhány gólt, de Henk ten Cate megint csak nem bízott ben­nem. így szívesen jöttem erre a fél évre Geelbe, jó kis együttes ez. Bár legutóbb 3-0-ra kikap­tunk a Standardtól, a ,legke- / / Emlékkép a Hungária kőrútról vésbé sem játszottunk aláren­delt szerepet. Most négy pont a hátrányunk a már benn ma­radó csapattól, szerintem si­mán behozhatjuk. ” Pláne, hogy az eddigi topor- gás ellenére még mindig 8-10 ezer fanatikus jár ki a hazai fel­lépésekre. A városban amúgy is felkapott a csapat, a helyi la­pok természetesen sokat írnak a magyarokról. Igaz, az orszá­gos médiát nem nagyon zavar­ta a magyar invázió. „Lendvai Miki kivételével egy apartmansoron lakunk” - tudatja Preisinger, hogy nem nagy bravúr összejárniuk. Egyetlen kényelmetlenség csupán: hárman használnak egy egyesületi kocsit. (kun) '■ > i I Urbán és a zselézett fiúk Labdarúgás - Az ősszel a PNB-s Szegedben és a horvát Suboticában is rúgta a bőrt Urbán Flórián, ám a télen mégis csa­pat nélkül maradt. Az egykori válogatott középpályást aztán az NB I-es Hajdúszoboszló és az NB Il-es Fót kereste meg.- Elképzelhető hogy a Fótot választom, ugyanis családi prob­lémák miatt szeretnék a főváros közelében maradni - mondta Urbán. - A jövő hét elején dől el a sorsom. Egyébként nincs elkenődve attól, hogy magasabb osztályból nem keresték, hiszen szavait idézve: a PNB-s és NB-s csapatok között az égvilágon semmi különbség sincs.- Azaz egy kicsi mégiscsak van - jutott el egy pillanat alatt a felismerésig. - A PNB-ben jól zselézett, nagyképű gyerekek ját­szanak, akik beleharapnak a labdába és hasra esnek. Esténként pedig a diszkókban magukról hencegnek. Az NB Il-es Fótnál a futball szeretetéért játszanak, hiszen nem lehet sokat keresni, ám miután a második helyen áll a gárda, a feljutás motiválja a játékosokat. (szabó) Horváth Ferenc belgiumi dilemma ■ Lőni, vagy nem lőni IRamon Diaz lemondott Labdarúgás - Mindössze két nappal az ar­gentin bajnokság úgynevezett Clausura sza-' kaszának rajtja előtt lemondott posztjáról Ramon Diaz, a címvédő River Plate vezető­edzője. A fővárosi klub történetének legsikere­sebb trénere azzal indokolta döntését, hogy az egyesület nem járult hozzá az új játékosok szer­ződtetéséhez. TAR ÓTMBTATO SORSKbfiMZES TÁRÓT KÁRTYÁVAL HERCZEG KATA SE6ITSEGEVEL (ö ÍH4-23MÍ! 0HKJM02 M-9M3M83 8frS5-23Me4 HÉ W-9M3MOS HÍZ K-W-23IM8Í Éjjel-Nappai hívható! A htvás díja 99 Ft+áfa percenként+6.60 Ft +áfa kapcsolási díj AmI Springer-Badezeit Kssdói Kit. Atadk-is« 'S39 B*. Pf 591 T«~ (88-Só IS 04*»*23Ő-4Ő7 mm 04-W-233-4SÍSIM» ős-«-?»«! nus M-3M34-418 5« 04-M-23MUÉM 8H6-238-412 M Horváth Ferenc megint rosszul érzi magát. Bár most a lába egyben van, csapata, a belga Genk szétesőben. Persze nincs nagy gáz, hiszen harma­dik a gárda, de miután Horváthék a bajnoki címvé­dők, hát gyorsan kirúgták az edzőt, Jós Heyligent, nehogy tovább fajuljanak a dolgok. Sőt a koráb­ban ollózós technikával a forduló gólját szerző magyar csatár is kevesebbet szerepel. Heyligen trénert ráadásul a szurko- ellenünk, viszont az edző lók sem szívlelték, már régóta ki­nyílt bicskával járt mindenki meccsre. Ráadásul a múlt héten az a Charleroi volt a Genk vendége, amely 13 hete nem nyert bajnokit. Mondani sem kell, most sikerült neki (2-1).- Igazából már a Standard elleni 5-1-es vereség után bajok voltak - emlékezett Horváth. - Akkor ahogy hazaérkeztünk a meccsről, a buszt már várták a szurkolók. Leszáll­tunk, minket, játékosokat barátsá­gosan hátba veregettek, hogy ne idegeskedjünk, lesz ez jobb is, ám amikor az edző is megjelent, kis hí­ján meglincselték, rendőrök kísér­ték hazáig. Egyébként ez is érdekes itt Belgiumban... Játszhatunk bár­milyen rosszul, soha nem tüntetnek az mindig kap. Magyarán most ő vitte el a balhét. Végül az irháját is elhord­ta Heyligen. Most egy hol­land mester, bizonyos Johan Boskamp irányítja a szak­mai stábot.- Ő mintha Mészöly Kál­mán és Verebes József keve­réke lenne. Már az első edzé­sen üvöltözött. Azt mondta, ehhez a hétvégéhez még nem adja a nevét, csak a következő forduló eredményét vállalja. Az, hogy a hollandnak mi Hor­váth Ferencről a véleménye, egy­előre talány. S azt sem tudni, hogy Bicskei kapitány miként látja az egykori Fradi-csatár válogatottbéli esélyeit.- Igazából a kapus- és a csa­tárposzt mérhető a legjob­ban. Mennyit kapsz, s mennyit rúgsz. Ha sokat rúgok, biztosan kellek a Genknek és a válogatott­nak is. Szabó Tamás Brockhauser István csapatát, a Genket. A vendégek kapuját Brock­hauser őrizte, míg Horváth ezúttal nem játszott. Preisingerék csapata, a Geel ma lép pályára. Mouscron-Genk 5-0 (2-0). Az élcsoport: 1. Anderlecht 48 pont/21 mérkőzés, 2. Bruges 42/21, 3. Liége 41/22, 4. Mouscron 40/23,5. Genk 39/23

Next

/
Oldalképek
Tartalom