Somogyi Hírlap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

Megyei körkép: Gyógyszálló épül Marcaliban # Még késik a panelhitel Színes hétvége; A 80 éves felfedezett + A kripták városa _____________ ( 3-4. oldal) (9-10. oldal) VIII. évfolyam, 255. szám Ára: 38 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1997. november 1., szombat Gabonaszállításra kap vagonokat a MÁV A gabonaexportot fékező vagonhiányt vizsgálták a MÁV és az érintett társvasutak vezetői. A szlovák vasút a Lengyelországba irányuló gabonaexporthoz ad vasúti kocsikat, a lengyel vasút 300 vagont enged át a MÁV-nak, és az ukránok is biztosítanak kocsikat. A termelőknek sok gondot okozó vagonhiány meg­szüntetése érdekében Barkóczy Gellért somogyi országgyűlési képviselő (FKGP) a héten kért segítséget a szaktárca vezetőitől. Folytatódik az egyeztetés a katonabérekről Nem született megegyezés a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédszakszervezet tegnapi bértárgyalásán a hivatásos kato­nák jövő évi illetményemeléséről, az egyeztetés azonban a jövő héten folytatódik. A tárca részben új ajánlattal állt elő: jövőre jelentősen megemelik annál a négy alakulatnál a jutalomkere­tet, amelyiknél az újoncokat képezik ki. Másrészt 20 százalék­kal megnövelik a hivatásos katonák illetménypótlékát. Megemlékezés a takarékossági világnapon A takarékossági világnapon Fáy Andrásra, az első takarékpénztár megalapítójára emlékeztek tegnap az OTP Somogy Megyei Igazgatóságán. Kovács Antal igazgató ünnepi beszédében a há­romnegyed évszázaddal ezelőtti eseményt és Fáy András alakját idézte fel, majd megkoszorúzta az alapító domborművét és átadta az OTP Bankért kitüntetést Jüngling Ándrásnénak, az értékpapír­csoport vezetőjének. Ugyanezt a kitüntetést kapta a takarékossági világnap alkalmából Stemóczki Dezső, a tabi fiók igazgatója. Az ünnepségen szép gesztusként az együttműködési megállapodás alapján nyújtották át az OTP Somogy Megyei Igazgatóságának szakképzési hozzájárulását Erfalviné Ludvig Borbálának, a ka­posvári és Olasz Istvánnénak, a marcali közgazdasági szakközép- iskola igazgatójának, jelezve, hogy ezután is szívesen várják a bankba az iskolák végzős tanulóit. fotó: lang Róbert A kegyelet ára Virágozott fogadta tegnap a vásárlókat a mindenszentek előtti kaposvári heti­piacon. A bőséges kínálat közepette is magasba szöktek az árak. A mutatósabb krizantém száláért 200 forintot kértek, ám a vásárlók inkább a 120-150 forintos virágokat keresték. Az apróbb csok­rok 100-120 forintba kerültek; a koszorú mérettől függően 300-1200 forint volt fotó: lang Magyar Bálint miniszter is hírvivője a Csokonai főiskolának Az oktatás piacán a tanítóképző A negyedik oktatási, oktatás­technikai és képzési szakkiállítá­son a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola is bemutatkozott. A multimédia segítségével azonban a két régi iskolapad és a fagolyós számláló mellett „elfért” a főiskola épü­lete, Somogy és Kaposvár is. A kaposfői iskolapadok és a Rippl- múzeumtól kölcsönkért haba­Nemzetközi úszóversenyek megrendezésére is alkalmas fe­dett uszodát avattak fel tegnap Pécsen. A Hullámfürdőben ta­valy októberben kezdődött meg a 360 millió forintos beruházás, melyet a fővállalkozó Zalai Al­kusz annak a fejlődésnek a lép­tékét szimbolizálják, melyen az oktatás néhány évtized alatt át­ment. Hogy milyen lesz a jövő? Ezt szemléltette a Budapesti Vásár- központban rendezett négynapos szakkiállítás, ahol több mint százötven oktatási intézmény, könyvkiadó és taneszközgyártó mutatkozott be. A felsőoktatási talános Építőipari és Vállalko­zási Rt. egy éven belül be is fe­jezett. A feszített víztükrű, 50 méteres versenymedence és a 12 méter hosszú tanmedence vízét korszerű szűrőrendszerrel tisztítják, s a levegő szabványos intézmények között a tanítókép­zést egyedül a Csokonai főiskola képviselte. Leitner Sándor fői­gazgató a kiállítás kapcsán mondta el: a megújuló tanító- képzésnek, s ebben a kaposvári főiskolának van jövője. Ezt kí­vánják szemléltetni képzési kí­nálatuk bemutatásával az or­szágos oktatáspiacon. (Folytatás a 3. oldalon) hőmérsékletéről és páratartal­máról a legfejlettebb, hőszi­vattyú-elven működő számító­gép vezérlésű rendszer gondos­kodik. A víz minőségét szintén komputer által felügyelt rend­szer ellenőrzi folyamatosan. Elbúcsúzik Donald Blinken Nem lehet kérdés, hogy a szavazók nagy számban és meggyőző többséggel fogják támogatni Magyarország csatlakozását a NATO-hoz - szögezte le tegnap Donald M. Blinken, az Egyesült Ál­lamok magyarországi nagy­követe, aki szolgálati idejé­nek lejártával novemberben távozik posztjáról. A felfrissülés régiója Három megye egy gyékényen árul Májusban alakult, de hivata­losan csak szeptembertől működik a pécsi székhelyű Dél-dunántúli Idegenfor­galmi Közhasznú Társaság. A kht azzal a céllal alakult, hogy létrehozzák a hazai tu­risztika regionális szintű non-profit szervezetét. Az alapítók Baranya, Somogy és Tolna megyei, valamint a megyeszékhelyi, illetve a te­rületi gazdasági önkor­mányzatok, az JPTE és a Magyar Turizmus Rt. A tár­saság tegnapi ülésén már el is fogadták a régió turiszti­kai marketing-tervét, amely a térség jövő évi idegenfor­galmi fejlesztéseinek keretét alkotja. Ezzel a balatoni után a dél-dunántúli a má­sodik regionális kht, amely koncepciót is alkotott egy hazai nagytérség idegenfor­galmi kínálatának hatéko­nyabb értékesítésére. A most elfogadott kon­cepció alapján a Dél-Dunán- túl idegenforgalmi értékeit olyan kínálattá formálják, amely a testi-lelki-szellemi felfrissülésre vágyó embe­rek igényeit kielégítő szol­gáltatásokra összpontosít. (Folytatás a 4. oldalon) Fedett uszodát avattak Pécsen Új gazdája van a Fonyódi Ásványvíznek Az Európai Újjáépítési és Fej­lesztési Bank (EBRD) cége a Hungarian Capital Fund Ltd vásárolta meg a Fonyódi Ás­ványvíz Kft-t. Ez a társaság olyan közép-kelet-európai gaz­dasági társaságokat fejleszt, amelyek piacképes termékkel rendelkeznek, de nehéz anyagi helyzetben vannak. Mint Fehér János ügyvezető igazgató el­mondta, jövőre már érzékelhető lesz a tulajdonos váltás pozitív hatása, mert a fonyódi ásvány­víz a belföldi piacon visszasze­rezheti régi rangját. Az Ltd há­romszorosára növeli a kft alap­tőkéjét, rendezi pénzügyi hely­zetét, s finanszírozza a termelés és az értékesítés felfuttatását. ~ (Folytatás a 21. oldalon) Az év végére már Izraelbe is szállítják a fonyódi ás­ványvizeket FOTÓ: LANG RÓBERT Nagyatád és Kaszó is kíváncsi a környezeti hatásokra Ot fórum az erőműről Jóllehet az Iharosberény külterületére tervezett erőmű várható hatása csak nyolc kilométeren belül lesz mérhető, Nagyatád és Kaszó. is jelezte: érdeklődik a léte­sítmény részletes környezeti hatástanulmánya iránt. A beruházás helyszínétől, Pádpusztától Nagyatád mint­egy húsz kilométerre fekszik, és Kaszó is kívül van az emlí­tett körön, erdőségei azonban érintettek a várható hatásban. Ezért a települések vezetői a beruházóhoz, illetve a lakos­ságtájékoztatással megbízott társasághoz fordultak. Hemm Béla, az ETM-Erőterv Ta­nácsadó Mérnökszolgálati Kft ügyvezetője kérdésünkre el­mondta, Kaszó tájékoztatásá­nak természetesen eleget tesz­nek. Nagyatádra az osztrák­magyar beruházó, az IN-ER Kft képviselőit hívta meg Or­mai Istx’án polgármester, aki a környezeti hatások felől érdek­lődik. Időközben a független, tárcaközi szakértői bizottság jóváhagyta a lakosságtájékoz­tatást végző ETM-Erőterv munkáját, s kiírta az öt fórumot követő közmeghallgatás idő­pontját. Mint megtudtuk, erre november 10-én kerül sor Iha- rosberényben. A bizottság ezt követően teszi meg észrevéte­leit a lakosságtájékoztatásról a Magyar Energiahivatal ré­szére. S a szakértők is újabb közmeghallgatást szerveznek majd, melynek középpontjá­ban már csak a környezeti ha­tások állnak. Ezt követően fel­gyorsulhatnak az erőmű-beru­házás eseményei. B. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom