Somogyi Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-06 / 31. szám

/ 2001. Február 6., Kedd Somogyi Hírlap - 9. oldal s P 0 R Jfgm _________________________________________________________________________________ Ter emlabdarúgás Birkózás Tizenhat csapat mérte össze tudá­sát a siófoki Beszédes iskola tor­nacsarnokában rendezett Farsang Kupa nemzetközi, kispályás te- remlabdarúgó-tomán. A rendez­vényen több megyei első osztályú együttes mellett egy Udvariról ér­kezett, szlovák kispályás csapat is részt vett. A kétnapos rendez­vényt végül a Tamásiból érkezett Bagaméri csapata nyerte, a máso­dik helyezett siófoki KW előtt. A döntőben a tamási alakulat két góllal bizonyult jobbnak (2-0) a siófokinál. A harmadik helyet a Ságvár szerezte meg, a szintén siófoki Palace előtt, akiknél egy góllal (2-1) bizonyultak jobbnak a kisdöntőben. A torna legjobb mezőnyjáté­kosának Molnár Ferencet (Palace), a legjobb kapusának Hegedűs Barnabást (Palace), legjobb védőjének pedig Wolf Csabát (KW) választották. A gólkirály Bodó Péter (Ságvár) lett kilenc találattal, keszthelyi Remekeltek a sportiskolások Kaposvár A Somogy Megyei Birkózó Szövetség első versenyét rendezte a Nehézatlétikai Edzőcsarnokban. A nyílt kö­töttfogású Somogy megyei birkózóbajnokságon a Diák II. és Diák I. korosztály kép­viselői indultak. A Diák II. korosztályú versenyt a muraszombati fiatalok (9 fő) jelen­léte nemzetközivé tette. Mind a két korosztályban a Kaposvári Sportis­kola nagy fölénnyel nyerte a csa­patversenyt, melyet a verseny vé­gén az elért eredmények alapján számított ki a versenybíróság. Egyéni eredmények, a győzte­sek és a somogyi helyezettek: Diák II. korosztály. 24 kg: 1. Cseke Attila (Bp. Spartacus),... 6. Knipli Csongor (Kasi). 26 kg: 1. Barta Sándor (Bp. Spartacus),... 5. Nyakas Zoltán (Mesztegnyő), 6. Magyar Tamás (Mesztegnyő). 28 kg: 1. Lakatos Gábor (Bp. Sparta­cus), ... 3. Pamuki Gergely (Mustang-Marcali VSZSE). 31 kg: 1. Nagy Dániel (Zalahús), ... 3. BlumPatrik (Kasi), 4. Szabó Balázs (Kasi). 34 kg: 1. Tóth Tamás (Zalahús),... 4. Balázs Amold (Két- hely), 5. JanzsóPéter (Kasi). 37 kg: 1. Ballér Milán (Kasi), 2. Szabó Ákos (Kéthely). 41 kg: 1. Horváth Dávid (Mustang-Marcali VSZSE). 45 kg: 1. Pintér Gergely (Kasi), 2. Fehérvári Csaba (Mesztegnyő), 3. Kövesdi Bence (Mesztegnyő). 50 kg: 1. Hajdú Péter (Kasi), 2. Balogh Adóm (Kasi),... 4. Szabó Áron (Ka­si). 55 kg: 1. Tóth Bence (Rasi). 60 kg: 1. Póré Bence (Kasi), 2. Fazekas Norbert (Mustang-Marcali VSZSE). A csapatversenyben: 1. Kaposvári Sportiskola, 2. Zalahús, 3. Bp. Spartacus. Diák I. korosztály. 29 kg: 1. Molnár Benjámin (Zalahús),... 3. Borsos Dávid (Kasi). 32 kg: 1. Tóth Tamás (Zalahús), 2. Orsós Ferenc (Mesztegnyő), 3. Blum Patrik (Kasi). 35 kg: 1. Nemes Pé­ter (Kasi), ... 3. Kovács Zsolt (Mustang-Marcali VSZSE). 38 kg: 1. Tóth Gábor (Zalahús), ... 3. Ballér Milán (Kasi), 4. Gergye Pé­ter (Kasi). 42 kg: 1. Szerb Bence (Kasi), 2. NezdeiBalázs (Kasi). 46 kg: 1. Mihály Miklós (Kasi), 2. Bodrog Dávid (Kasi), 3. Pintér Gergely (Kasi). 50 kg: 1. Fortunyák Péter (FTC), ... 3. Haj­dú Péter (Kasi). 55 kg: 1. Molnár Gergely (FTC), 2. Temóczi Tamás (Kasi). 61 kg: 1. Tóth Roland (Ka­si), 2. Póré Bence (Kasi). 68 kg: 1. hely). + 75 kg. 1. Gelecsér Ro- land (Zalahús). A csapatversenyben: 1. Kapos­vári Sportiskola, 2. Zalahús, 3. FTC. ■ Hétközi sportajánlatunk KEDD Labdarúgás Előkészületi labdarúgó-mérkőzések: Nagyatád FC-Kaposvári Rá- kóczi-Contimex FC. Nagyatád, 15 óra. Keszthely-Balatonlelle SE. Keszthely, 14.30 óra. SZERDA Labdarúgás Előkészületi labdarúgó-mérkőzések: Royal-Goldavis Hévíz-Industrie FC Marcali. Hévíz, 14.30 óra. Nagyatád FC-Tapsony. Nagy­atád, 17 óra. Kispályás teremlabdarúgás Irodagép Kupa kaposvári városi kispályás teremlabdarúgó-baj­nokság (11. forduló). Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka. Mér­kőzések: CD Box-Hegyi utca-Csóri Üveg 18 órakor; Kutyaütők FC- Kapos-Atlas 18.35 órakor; Kecel- hegy-Szódavíz AC 19.10 órakor; Mád-Max-Fehér Orrszarvú 19.45 órakor; Szenna Pack-Somszolg 20.20 órakor; Multi Soft-Haverok 20.55 órakor; Duracell FC-Izom- láz 21.30 órakor. CSÜTÖRTÖK Labdarúgás Előkészületi labdarúgó-mérkőzések: Industrie FC Marcaü-Balatonlelle SE. Marcali, 14 óra. •Andocs Jeans-Tex-Felsőmo- csolád. Andocs, 17.30 óra. fenyő Értékeltek a játékvezetők Barna József és Zsobrák István a rangelsők Kaposvár Hagyományos sportbál ke­retében vették górcső alá az elmúlt évet a somogyi lab­darúgó játékvezetők. Az év­századot is záró házi ün­nepséget megtisztelte jelen­létével dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke és Hamar László volt FIFA bíró, az MLSZ JB elnökségének tag­ja. Mintegy százötvenen voltak je­len a somogyi játékvezetők bará­ti találkozóján. A társmegyék kö­zül Baranya, Tolna, Zala és Veszprém játékvezető bizottságai is képviseltették magukat. Az összejövetelen dr. Bozóky Imre nem is annyira hivatalos, mint in­kább baráti szavai nyomán kör­vonalazódott jelenlevők előtt, hogy mely irányban, milyen el­vek alapján kell munkálkodnia a hazai játékvezetőknek, akik a magyar foci évek óta tartó válsá­ga ellenére megőrizték helyüket és tekintélyüket a kontinens él­vonalában. A hazai futball re­formja új szemléletet, ezzel új embereket is követel, ennek pe­dig elengedhetetlen alapfeltétele a fiatalítás - hangsúlyozta az el­nök, aki mint közismert, nemré­giben még maga is FIFA játékve­zető volt. E fiatalításnak látható jelével már az összejövetel részt­vevői is találkozhattak. Műdig József, a SLASZ JB el­nökének köszöntőszavai után került sor az érdeklődéssel várt aktusra, a múlt évben legjobb teljesítményt nyújtók köszönté­sére és a jutalmazásokra. Az ellenőri jelentések révén alakult ki a legjobbak sorrendje. Ezek alapján az NB III-ban mű­ködő somogyi sípmesterek kö­zül Barna József (Marcali) lett az év játékvezetője. Mögötte Mo­hai József (Csurgó), a második, és Balogh Márton (Balatonlelle) a harmadik helyezett. Az NB III- ban lengető asszisztensek közül a taszári Golobics Zoltán nyúj­totta a legjobb teljesítményt, ő ezzel most felkerül az országos asszisztenskeretbe is. Mögötte Majdanics Imre (Kaposvár) a második és Zarka Zoltán (Nagy­atád) a harmadik helyezett. A megyei I. és II. osztályban működő bírók legjobbjait is az ellenőri jelentések alapján jelöl­ték ki. A megyében működő já­tékvezetőknél a nagyatádi Zsobrák István bizonyult a leg­jobbnak. Mögötte Harangozó Gáspár (Taszár), Lakos György (Sávoly) a további sorrend. A megyei asszisztensek dobogó­sai: 1. Mészáros Sándor, 2. Mol­nár József (mindkettő Kapos­vár), 3. Horváth István (Ná- gocs). „Arany sípot” kapott 25 éves eredményes munkásságáért a marcali Pápai János. A testület­ben végzett 30 éves tevékenysé­géért a magyaregresi Jutái Dénes és a nagyatádi Fodor Dénes ré­szesült jutalomban. A legjobb társadalmi munkások közül nyolc személyt ajándékoztak meg. Ez alkalommal ismertették a játékvezetőkkel a korhatár-mó­dosításokat is. Az MLSZ elnöke által említett fiatalítási elv alap­ján mostantól a játékvezetők or­szágos utánpótlás keretében a korábbi harmincöt, majd a tava­lyi harminckét év után harminc­ra szállították le a felső korha­tárt. Megyénkből a kaposvári dr. Borbély Csaba lett tagja ennek a keretnek. A korhatár az utánpót­lás asszisztenseknél harmincöt évre csökkent, itt kap mostantól helyet a kadarkúti Dávid Róbert is. JUTÁSI Labdarúgás _____________________________________ Mé g kérdéses az edzőtáborozás Kaposvár A nyitva hagyott kérdések csak nem akarnak „bezáródni” a Rákó­czinál. Még mindig nem született válasz arra, hogy melyik klub lesz vé­gül is a kaposváriak fiók- | egyesülete. Ahelyett, hogy csökkent volna, bő­vült a listán levők köre. Továbbra is Balatonlelle az első számú jelölt - hallhattuk -, ám ha vala­milyen oknál fogva nem sikerülne a „balatonpartiakkal” megállapodni, úgy Andocs és Nagyatád is szóba kerülhet. Mint Illés János ügyvezető mondta, e hét közepéig most már valóban szeret­nének pontot tenni az ügy végére. A hét közepéig dől el az is véglege­sen, hogy utazik-e külföl­di edzőtáborozásra - vél­hetően Porecsba - a csa­pat. A tervek szerint 10-én szombaton lenne az indu­lás az egyhetes táborozás­ra. Ennek létrejöttétől függ, hogy miként alakul a további edzőmérkőzés- program. Amennyiben itt­hon maradna az együttes, akkor február 10-én szombaton' délelőtt a Balatonlellével játszanak Kaposváron. ______________jutási Az Új Dunántúli Napló Kupáért „B” csoport: Patapoklosi-Barcs SC 1-1 (1-0) Somogyapáti, 50 néző. V.: Révész. Rászolgált az egyik pontra a vendég barcsi együttes. Gólszerzők: Gyócsi (11-esből), illetve Kolesánszky. Barcs SC-Bogád 9-1 (3-1) Barcs, 100 néző. V.: Pájer. Kiütéses győzelmet aratott a barcsi gárda a Bogád csapata el­len. Gólszerzők: Máthé 3, Koleszár 2, Cservölgyi 2, Kolesánszky, Ko- csis, illetve Leipold. ■ Küldjön egy szívet Valentin napján! Február 14-én, Bálint napján küldenek üzenetet egymásnak a szerelmesek, hűséges és hűtlen kedvesek. Ezen a napon mi is közöljük olvasóink üzeneteit, vallomásait. Kérjük, a lenti táb lázatba olvashatóan írják be az üzenet szövegét (minden kockába egy betűt, a szavak között egy kockát üresen hagy­va). A szaggatott vonal mentén vágják ki, és a befejezés so­rában látható összegről szóló befizetési utalvánnyal együtt küldjék be címünkre: Somogyi Hírlap, 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. A levelek beérkezési határideje február 9. Az üzeneteket február 14-én jelentetjük meg. Minden hirde­tés keretben jelenik meg, kérjük jelölje be a kívánt keretet. FIGYELEM! A közlés csak a kockákba írt szövegre vonatkozik. A hirdetési szelvény csak a befizetési postautalvánnyal együtt érvényes. Valentin­nap 600 Ft 700 Ft 800 Ft 900 Ft 1000 Ft 1100 Ft [ A feladó neve: .............................................................................................. j A feladó címe:.............................................................................................. i---­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Teke NB III Beleerősített a Fáklya SK Eredmények: Kaposvári Fáklya SK-Komlói Bányász SK 6:2 (2527:2411) Remekül sikerült a tavaszi baj­noki szezonra alaposan megerő­södött Kaposvári Fáklya SK csa­patának a bemutatkozása; az év­nyitón a Komlói Bányász SK te- kézői voltak kénytelenek fejet hajtani a hazaiak előtt a somo­gyi megyeszékhelyen. A télen leigazolt kvartett remek eredmé­nyekkel - és pontszerzéssel - mutatkozott be új csapatában. A pontszerzők: Páll 459 fa, Il­lés 445 fa, Németh T. 431 fa, Ládonyi 407 fa, illetve Lukács 426 fa, Hartmann 413 fa. Dombóvári Spartacus II.- Kaposvári Pince TKI. 3:5 (2379:2393) Nagy, kiélezett csatában nyert Dombóváron a Kaposvári Pince TK első csapata. A pontszerzők: ifjabb Lehmann 423 fa, Pintér 421 fa, Fehér 397 fa, illetve Kovili 432 fa, Hábián 426 fa, Fekete 389 fa. Kaposvári Pince TK ll.-Siófoki Belléncs TK 6:2 (2362:2208) Magabiztos játékkal nyert a Ka­posvári Pince TK második gár­dája a Siófoki Belléncs TK ellen. A pontszerzők: Húros 418 fa, Magyar 412 fa, Gyűrűsi 408 fa, Merkl 387 fa, illetve Barna 410 fa, Szauer 384 fa. Siófoki Balaton TK-Kaposvári Pázmány TK 2:6 (2214:2289) Az egységesebb Kaposvári Páz­mány TK csapata megérdemelt győzelmet aratott a Siófoki Bala­ton TK otthonában. A pontszerzők: Pataki 380 fa, Sárkány 378 fa, illetve Eges 415 fa, Csendes 396 fa, Bancsics 389 fa, Kern 380 fa. * * * A múlt héten kötött egymással „házasságot” a Szuper Ligában szereplő Kaposvári Teke Klub és az NB I-es Kaposvári Közutasok SE. A fúzióval nemcsak az újon­nan létrejött Közutasok Kapos­vári Teke Klub erősödött, hanem a (jelenleg) NB III-as Kaposvári Fáklya SK is, amely mindig is a befogadó egyesület szerepét ját­szotta. A Fáklyában folytatja to­vább a sportpályafutását a Ka­posvári Teke Klub négy volt játé­kosa, Illés Richárd, Ládonyi Csa­ba, Németh Tibor és Páll Andor. A kaposvári együttes célja így egyértelműen a feljutás lett, s a tavaszi szezonban a (most le­győzött) listavezető Komlói Bá­nyász, a Szekszárdi Víztársulat, és a Kaposvári Pince TK csapatá- val lesz nagy harcban. fenyő Somogy bajnoki címéért léptek szőnyegre a birkózók fotó: láng Róbert Fekete Tamás (Szigetvár), ... 3. Krammer Péter, (Kasi), 4. Németh Tamás (Mesztegnyő). 75 kg. 1. Osafo Alex (Mustang-Marcali VSZSE), 2. Beke Dávid (Két-

Next

/
Oldalképek
Tartalom