Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-06 / 207. szám

10 SOMOGYI HÍRLAP — SPORTMAGAZIN 1993. szeptember 6., hétfő Labdarúgó NB I Hatvannyolc percig élt a remény Rába ETO-Siófoki Bányász 3-1 (1-1) Győr, 7000 néző. V.: Hart­mann (Márton, Stamler). Rába ETO: Végh - Lázár - Bordás, Kuttor - Csertői, Fa­ragó, Ignácz, Virág - Rugo- vics, Klausz, Mikóczi. Edző: Verebes József. Siófoki Bányász: Bíró - Tóth L, Bimbó, Keszeg, Meksz - Jenei, Varsányi, Barna, Király - Fischer, Kirchmayer. Edző: Pusztai László. Csere: Faragó helyett Ra­dies a 33., Mikóczi helyett Föl­des a 61., Tóth L. helyett Ha- uzner a 76., Barna helyett Szabadi a 80. percben. Sárgalap: Kirchmayer (9. p., a labda kézzel érintéséért), Lázár (16. p., Varsányi visz- szahúzásáért), Virág (54. p., Jenei lerántásáért). Szögletarány: 10 (6:1). A vendégek előtt kínálko­zott az 5. percben az első le­hetőség, ezt Keszeg semle­gesítette. A 12. percben vi­szont Király keresztlabdája után Fischer kapáslövése okozott gondot Véghnek. A 30. percben vezetéshez jutott a Bányász. Király félpályáról indulva továbbította labdát a jó helyzetbe került Bimbó elé, aki azt a kapuba továbbította. 0-1. Hat percig tartott a somo­gyiak öröme, ekkor a siófoki kapu elé ívelt labdát Klausz visszafejelte Ignácz elé, aki egyből lőtt. A földön fekvő Klausz lábával még beleért a lövés útjába, így a labda a te­Kaposvári Honvéd- Fonyód 2-1 (1-0) Kaposvár, 200 néző. V.: Lubastyik. Kaposvári Honvéd: Gyenes - Tökölyi (Szentkirályi), (Ke­néz), Takács, Bene, Borsos, Virágh, Sipos, Hochecker (Vincze), Bozsolik, Tóth Cs., Berecz. Edző: Köves László. Fonyód: Bontovics - Hor­váth (Szabó), Varga, Deák­vári, Berencz, Kerecsényi, Szajcz, Palacskó, Nagy, Ko- szics, Zrínyi. Edző: Deákvári Antal. Góllövők: Bozsolik (35. p., 2 m-es lövés, 82. p., 11-es- ből), Szajcz (70. p., 1 m-es lövés). A hazaiak az első félidőben óriási helyzeteket hagytak ki. A második játékrészben job­ban kitámadott a Fonyód és kapushibából egyenlített. Már-már döntetlennek lát­szott a mérkőzés, amikor 11-eshez jutott a Honvéd és ezzel eldőlt a mérkőzés sorsa. A hazai együttes kez­deti lehetőségeit elpuskázta, hetetlen Bíró mellett a ka­puba vágódott. 1-1. A 65. percben meghűlt a vér a győriek ereiben, Király balszélen előretörve remek helyzetet teremtett az ellen­kező oldalon tanyázó Fischer előtt, aki még át is vehette a labdát, ám 8 m-ről küldött lö­vését Végh lábbal — bravú­rosan — hárította. Három perc múlva a kihagyott hely­zet megbosszulta magát. Földes fejesét a kapufa még hárította, de a cserejátékos másodszorra 10 méterről la­posan a kapu közepébe bombázott. 2-1. A 84. perc­ben biztosította be győzelmét a hazai együttes, Földes 6 m-ről fejelt a kapu jobb olda­lába. 3-1. Verebes mester a terve­zetthez képest eléggé felfor­gatta csapatát, és ez az ele­jén a siófokiakat is soraik át­rendezésére késztette. A há­rom csatárral rohamozó győ­riek ékei szoros őrizetet kap­tak. A siófokiak többnyire sa­ját térfelükre húzódtak vissza, engedték támadni a győrieket azzal a céllal, hogy aztán gyors kontrákkal veszélyez­tessék Végh kapuját. Ez a taktikájuk gólt eredménye­zett, sőt ráadásul még egy nagy helyzetet is, amivel nem tudtak élni. A Bányászban Ki­rály jól szervezte a játékot, amely egyébként nem volt nagy iramú, elég sok szabály­talanság tördelte szét a fo­lyamatosságát. A somogyiak így nagyon megizzadt a győ­zelemért. Jók: Bene, Sipos, il­letve Varga, Szajcz, Nagy. Köves László Letenye-Balatonföldvár 2-1 (0-1) Letenye, 300 néző. V.: Ge- orgiu. Letenye: Megyimorecz - Grabant, Révész, Kramarics, Soós, Tóth (Baj), Lukács (Somogyi), Németh, Adorján, Rostás, Farsang. Edző: Kobra Sándor. B. földvár: Kovács J. - Far­kas, Balaton, Bereznai, Ko­vács A., Ludézer, Takács, Jé- ger (Grúber), Németh, Samu (Dorogi), Pusztai. Edző: Ka­rasz János. Góllövők: Takács (17. p., szöglet után 8 m-es fejes), Németh (57. p., 11-esből), Rostás (75. p., védelmi hiba után, 10 m-es lövés). A földváriak 60 percig a helyzetek sokaságát dolgoz­ták ki, és egyértelműen irányí­tották a játékot. A szerencsét­len körülmények között szüle­tett 11-es után feltámadt a ha­szoros emberfogása bizony nem nagyon ízlett a hazai támadóknak, akiknek saját középpályás soruk sem tudott sokáig kellő támogatást biz­tosítani. Szünet után a győ­riek újabb cseréje jól bevált, és az utolsó 25 percben a nagy iramot diktáló Rába ép­pen a cserejátékos Földes két góljával döntötte el a mér­kőzés sorsát. Bár a siófokiak a mérkőzés nagy hányadá­ban játékuk alapján rászolgál­tak volna az egyik pontra, a véghajrában védelmük né­hányszor megingott, s ez szertefoszlatta reményeiket. Jók: Végh, Virág, Kuttor, Föl­des, illetve Bíró, Keszeg, Ki­rály. Havasréti Béla További eredmények: Ferencváros- Vasas 5-1 (3-1) Üllői út, 20 ezer néző. V.: Tóth V. A Vasas vezető gólja után az addig elképzelés nélkül ját­szó Fradi-gépezet beindult, igaz a gólszürethez a Vasas védelem megingásaira is szükség volt. Góllövők: Gre­gor (3), Détári, Wukovics, il­letve Claude. Kispest-Hon véd- Újpest 4-2 (3-0) Újpest, 2000 néző. V.: Nagy L. Az újpestiek az első húsz percben fölényben játszottak, ezután átvette az irányítást a zai csapat és ha némi szeren­csével is, de nyert. A vendég­csapat legalább egy pontot érdemelt volna. Jók: Farsang, Révész, Rostás, illetve Far­kas, Kovács A., Takács. Letenye ifi-Siófok ifi 2-2 Szabó József Komlói Bányász- Nagyatádi VSE 7-1 (3-0) Komló, 500 néző. V.: Makai. Komló: Szőcs - Dömény, Farkas, Schuszter, Schneider, Ambrus, Nagy, Phot, Beck (Tigyi), Béres (Somodi), Schwéger (Tresch). Edző: Kovács Lajos. Nagyatád: Szabó - Lan- csár, Kulcsár (Vékony), Utasi, Czink, Horváth, Szigeti, Ritu- per (Csikós), Kovács, Király, Beke. Edző: Horváth Miklós. Góllövők: Béres (4), Amb­rus, Pirol (2, egyet 11-esből). A jó napot kifogó, elemében lévő komlói együttes közön­ségszórakoztató mérkőzést játszott. Nagyarányú győ­zelme teljesen megérdemelt. Jók: Szőcs, Béres, Schneider, illetve Szigeti, Rituper, Utasi. Rapi János Gerjen-Barcs 2-1 (0-0) Barcs, 400 néző. V.: Poszt. Gerjen: Hornyák - Fodor, Kiss, Panghy, Fehér, Nagy Zs., Pusztai, Dienes, Lizák (Kövesi), Ignácz, Nagy S. Edző: Dienes Pál. Barcs: Szlovák - Till, So­mogyi, Pókos (Kapronczai), bajnok csapat, s 4-0-ás elő­nye után csak a szépítés lehe­tőségét hagyta meg a hazai­aknak. Góllövők: Csehi, Sallói, Stefanov, Hamar, illetve Kozma, Kovács L. Csepei-Kordax- MTK 1-1 (0-0) Csepel, 3000 néző. V.: Va- vika. A gyengén kezdő hazaiak csak az MTK vezetése után támadtak fel, heves rohamok­kal sikerült is egyenlíteniük, de ennél többre nem futotta. Gól­lövők: Kámán, illetve Komódi. Videoton- Waltham- Soproni LC 4-1 (1-1) Székesfehérvár, 3000 néző. V.: dr. Bozóky. Az első fél órában megijesz­tette a hazai szurkolókat az újonc. Vezetéshez is jutott, ám a második félidőben minden tekintetben jobb volt a Vidi. Góllövők: Horváth F. (2), Né­meth, Czéh (11-esből), illetve Majoros. PMSC-Fordan- Vác Samsung 2-2 (2-0) Pécs, 4000 néző. V.: Vad. Jól kezdtek a pécsiek, kont­ráik állandó veszélyt jelentet­tek a Vác kapujára. Szünet után viszont nyomasztóvá vált a vendégfölény. A döntetlen igazságos. Góllövők: Azoitei (2), illetve Vig, Romanek. Debreceni VSC- Haladás VSE 1-0 (0-0) Debrecen, 6000 néző. V.: Juhos. Az első játékrész alacsony színvonalú küzdelmet hozott. Mangult, Kovács, Papp Á., Vészi (Hajmási), Csalos, Mi­nor, Bolhói. Edző: Csordás István. Góllövők: Mangult (53. p., 22 m-es szabadrúgás), Pusz­tai (54. p., 6 m-es gurítás), Kövesi (71. p., 13 m-es fejes). Hazai rohamokkal kezdő­dött a mérkőzés. Kiegyenlített lett a játék, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. A máso­dik félidőt is barcsi rohamok vezették be. A hazai vezetés egy percig tartott, ezután megbénult a barcsi csapat, a vendégek vezetése után gör­csösen támadtak, de az egyenlítés nem sikerült. Jók: Hornyák, Kiss, Fehér, Nagy Zs., illetve Somogyi, Papp Á. Gerjen ifi-Barcs ifi 1-0 Kelemen Géza Marcali-K. Rákóczi 1-1 (1-1) Marcali, 400 néző. V.: Sza- lóki. Marcali: Házi - Bozsó, Mé­száros, Urbán (Szántó), Bor­bély, Horváth, Gilitsch, Tóth, Vékony (Rózsa), Lakos, Fe- nusz. Edző: Béres Ferenc. Rákóczi: Ferencz - Juhász, Itvás, Mező, Deme, László, Nagy, Hanusz, Somogyi, Szi­lágyi Ozsváth. Edző: Márton József. Góllövők: Horváth (2. p., 8 m-es lövés), Hanusz (35. p., 8 m-es lövés). Jól indult a mérkőzés a ha­zaiak számára, az első táma­dás után már vezetést szerez­tek. Ezután érthetetlenül visz- szaálltak, s a vendégek me­Király nemcsak a gól előké­szítésében jeleskedett A második félidőben jobb volt a Debrecen és tíz főre fogyat­kozva is többet támadott. A Haladás 11-est is hibázott. Góllövő: Kondás (11-esből). Békéscsaba- BVSC-Dreher 4-0 (1-0) Bp., Szőnyi út, 500 néző. V.: Puhl. Az első félidő békés sem­mittevése után megélénkült a játék, s a kapu előtt határozot­tabb csabaiak szinte vala­mennyi helyzetüket kihasznál­ták. Gpllövők: Kulcsár (2), Váczi, Árgyelán. A bajnokság állása: 1. Ferencváros 4 4 13-3 8 2. Debreceni VSC 4 4­­7-3 8 3. Csepel-Kordax 4 3 1­6-2 7 4. Kispest-Honvéd 4 3 1 11-5 6 5. Vác FC 4 2 2­6-4 6 6. Békéscsabai EFC 4 2 1 1 6-4 5 7. Rába ETO 4 2 1 1 7-5 5 8.UTE 4 2­2 5-6 4 9. Videoton-W. 4 1 1 2 7-6 3 10. Siófoki B. 4 1­3 4-6 2 11. Haladás VSE 4 1­3 3-6 2 12. Sopron LC 4 1­3 4-8 2 13. MTK 4­2 2 3-7 2 14. PMSC-Fordan 4­2 2 4-9 2 15. Vasas 4­1 3 2-9 1 16. BVSC-Dreher 4­1 3 3-12 1 zőnyfölénybe kerültek, melyet két kapufájuk és egyenlítő gól­juk is bizonyított. Szünet után is a Rákóczi támadott többet, de támadásaikból ismét csak egy kapufára futotta. Összes­ségében a jó iramú, küzdel­mes mérkőzésen a első fél­időben nyújtott játékuk alapján a vendégek közelebb álltak a győzelemhez. Kiállítva: Ha­nusz (87. p., játékvezető meg­sértőért), Itvás (89. p., utolsó emberként, játékos felvágá­sáért). Jók: Házi, Horváth, Mészáros, illetve Deme, László, Ozsváth. K. Rákóczi ifi-Marcali ifi 3-0 Ivusza István További eredmények: Bonyhád-Pécsi Gáz 1-4 PVSK-Kisdorog 2-0 Döbrököz-Bóiy 1-2 A bajnokság állása: 1. Pécsi VSK 4 4 _ _ 10­2 8 2. Pécsi DD Gáz 4 4­­9­2 8 3. Gerjen 4 3 1­8­4 7 4. K. Honvéd 4 2 2­7­2 6 5. Bólyi SE 4 2 1 1 3­4 5 6. Komlói Bányász 4 2­2 10­8 4 7. Kisdorog 4 1 2 1 7­5 4 8. Balatonföldvár 4 2­2 6­4 4 9. K. Rákóczi FC 4 1 2 1 7­6 4 10. Letenye SE 4 2­2 5­7 4 11. Marcali VSE 4­2 2 2­5 2 12. Bonyhádi SE 4­2 2 3­8 2 13. Nagyatádi VSE 4 1­3 4-11 2 14. Döbrököz* 3­1 2 3­5 1 15. Fonyód 4­1 3 2­7 1 16. Barcs SC* 3­­3 3­9­A félbeszakadt Barcs-Döbrököz mérkő­zés eredményét nem vettük figyelembe. Ülésezett a MOB elnöksége Szombaton délután ülése­zett a Magyar Olimpiai Bizott­ság elnöksége. Schmitt Pál elnöki megnyitója után „A sportegészségügy hozzájáru­lása az olimpiai felkészülés­hez” címmel az Országos Sportegészségügyi Intézet te­vékenységéről hangzott el be­számoló. Gyárfás Tamás, a MOB marketing bizottságának vezetője a marketing munká­ról adott írásos tájékoztatást. Beszámoló hangzott el a Hol­landiában rendezett ifjúsági olimpiai napok versenyein, va­lamint az Universiadén járt magyar küldöttség szereplé­séről, tapasztalatairól. Napi­renden szerepelt a NOB 104. teljes ülése, amelyet 1995 jú­niusában Budapesten ren­deznek. Ekkor döntenek a 2002-ben esedékes téli olim­pia helyszínéről is. Győrik új rekordja A Bp. Honvéd meghívásos sportlövő versenyén szomba­ton fantasztikus országos csúcs született. A standard pisztoly 3x20 lövéses ver­senyszámában Győrik Csaba, a BPLE sportolója 584 körös eredményt ért el, s alaposan túlszárnyalta Orbán László 566 körös eddigi hazai rekord­ját. Győrik Csaba eredménye jobb a fennálló, 583 körös vi­lágcsúcsnál, de mivel világre­kordot csak világversenyen lehet elérni, így nem hitelesít­hető. Munkácsi és Ináncsi a bajnok Az országos atlétikai össze­tett bajnokságon Szabó De­zső távollétében a másik VB-résztvevő, Munkácsi Sán­dor biztosan győzött, s a női csúcstartó Ináncsi Rita első­ségét sem veszélyeztette senki. Az OB végeredménye.' Férfiak, tízpróba: 1. Munkácsi Sándor (UTE-Saab) 7528 pont, 2. Kürtösi Zsolt (TFSE) 7265 pont, 3. Rappai Róbert (UTE-Saab) 6666 pont. Nők, hétpróba: 1. Ináncsi Rita (Bp. Honvéd) 5980 pont, 2. Molnár Edit (UTE-Saab) 5205 pont, 3. Vári Edit (Magyaróvár) 4996 pont. Erik de Bruin ismét versenyezhet Egy holland polgári bíróság úgy döntött, hogy a doppingo­lás miatt eltiltott Erik de Bruin klubok közötti viadalokon rajt­hoz állhat. A két évvel ezelőtti világbajnokság ezüstérmes diszkoszvetőjét a holland szö­vetség zárta ki a stuttgarti VB-küldöttségből, miután az augusztus elsejei kölni Grand Prix-versenyen megbukott. Döntetlent játszott az Innsbruck Az osztrák labdarúgó-baj­nokság kilencedik fordulójá­ban a Ferencváros KEK-ellen- fele, az FC Innsbruck idegen­ben lépett pályára, és 1-1 arányú döntetlent ért el a VfB Mödling ellen. Jelenleg a har­madik helyen áll 11 ponttal az Austria Wien és az Admira Wacker mögött. Elhagyták a kórházat Szombat reggel elhagyták a kórházat az ételmérgezést szenvedett fiatal kézilabdá­zók. A kilenc sportolót — akik a junior világbajnokságra ké­szültek — láz- és tünetmente­sen szombaton hazaenged­ték. Betegségüket valószínű­leg romlott étel okozta. Labdarúgó NB III Egy hétre utazott az Atád Komlóra A Kaposvári Honvéd kapusa Gyenes hárít a Fonyód el­leni mérkőzésen (Fotó: Csobod Péter)

Next

/
Oldalképek
Tartalom