Somogyi Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-18 / 218. szám

SOMOGYI HÍRLAP 10 Sport 1999. szeptember 18., szombat _________________Kosárlabda nb ii - férfiak___________________________________________________________________ N égy somogyi csapat a mezőnyben A négyből három somogyi együttes pályára lépett tegnap a férfi kosárlabda NB II nyitófordulójában. A nyáron alapos változás volt szinte valamennyi klubnál. Kaposvár, Siófok Az elmúlt bajnokságban bronzérmes Marcali VSZSE együtteséből még év közben távozott Bognár Tibor. Egy szezon után visszatért a me­gyeszékhelyre Monok Tibor, aki a Ferro-Coop Kaposvári Gazdászhoz igazolt. A ruti­nos Borovszky és Bodor mel­lett elsősorban a fiatal Cso- bod, Egri, Horváth P., Kondás, Szíva és Baráth szolgálataira számíthat Várfalvi István edző. A Székesfehérváron ta­nuló Hartmann János is já­tékra jelentkezett. Egyedül Nagy Imre helyzete kérdéses Százezren startolnak Tagadhatatlan, hogy a mai nap legnagyobb szabású sporteseménye az ország­szerte zajló 5. Samsung Olimpiai Futófesztivál lesz. Kaposvár A fővárosban és a megye- székhelyeken délelőtt 11 óra­kor kezdődő futófesztivál. Valamennyi helyszínen öt ki­lométeres távot kell legyőzni a nevezőknek. Kaposváron, csakúgy, mint eddig ismét futhattak a részt­vevők. A az útvonal a szoká­sos: Fő utca, Kossuth-tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Szé- chenyi-tér. A rajhoz állók kö­zött négyezer Samsung-pólót osztanak szét. A célba érke­zők számára tombola sorso­lást is lesz. A különböző ház­tartási gépek mellett, egy Samsung színes televíziót le­het főnyereményként haza­vinni. (Kun) Díjátadás a Würth kupán A Somogy Megyei Röp­labda Szövetség Strandröp­labda Bizottsága ötfordu­lós megyei bajnokságot rendezett az Idén. A szer­vezők a dobogósok érmeit ma adják át a Würth kupán. Kaposvár A hagyományoknak megfele­lően ezúttal is a Pini Kapos­vár SE felkészülési tornáján adják át a jól megérdemelt érmeket a megyei strandröp­labda-bajnokság helyezettje­inek. A ma délután 16 órakor kezdődő mérkőzés után ün­nepélyes keretek között dí­jazzák az amatőr és nyílt ka­tegória legjobb női és férfi pá­rosát a városi sportcsarnok­ban. (Kun) Sorsdöntő visszavágó A magyar férfi kézilabda-válo­gatott holnap 11.15 órakor sorsdöntő mérkőzést játszik Szlovénia ellen Veszprémben. A tét a januári horvátországi Európa-bajnokságra való kiju­tás. Az egy héttel ezelőtti ko- peri találkozón a szlovének 32-29-re nyertek. Csak győze­lem esetén élhetnek a magyar olimpiai remények, (mti) még. A marcaliak szeptember 22-én Magyar Kupa mérkőzé­sen mutatkoznak be, az első bajnokit október 8-án játsz- szák. A csapat célkitűzése a negyedik-ötödik hely. A Ferro-Coop Kaposvári Gazdásznál is több változás akadt. Az edzői poszton az NB Il-es szerepléstől vissza­vonuló Tóth Kálmán vette át az irányítást Déri Zoltántól. A gárdából Karsai Gábor a W.K.M. Impulzus KK-hoz, Varga László pedig a megyei bajnokságban szereplő Au­tóscentrum HKK-hoz igazolt. Ismert, rutinos játékosok csatlakoztak a csapathoz Monok Tibor (Marcali VSZSE), Kovács Nándor és Gosztonyi Gábor (Kanizsa KK DKG East) személyében. Mint arról már korábban beszámoltunk az Erdőgép megyei kosárlabda-bajnokság győzteseként a kaposvári Rövidesen rajtol a Ford Olimpiai Ötpróba Somogy- Zala megyei régiójának programsorozata. A gaz­dag kínálatról az esemé­nyek főszervezője a Ka­posvári Zöldpont Életmód­klub gondoskodik. Kaposvár A vállalkozó kedvű sportem­berek a Kaposvár Megyei Jogú Város elnevezésű ke­rékpártúrán bizonyíthatják W.K.M. Impulzus-Gyermelyi Tészta KK együttese is elin­dul a pontvadászatban. Hosszú tárgyalások után vé­gül ezzel a csapattal kötött együttműködési megállapo­dást az NB 1 „A” csoportos Kaposvári Klíma-Vili Purina SE vezetősége. Ennek értel­mében Három játékos kettős igazolással kosárlabdázhat az NB II-ben is. A gárda az él­mezőnyben szeretne vé­gezni. (Kun) 4c 1c 4c Egyetlen siófoki csapat indul csak a kosárlabda NB II-ben: a Siókosár UK. A helyi utánpót­lásra épülő együttes beneve­zett a másodosztályú bajnok­ságba, ugyanakkor az NB I-ből legutóbb kiesett Traubi SC — lévén, hogy elfogytak a játéko­sai — visszalépett. — A tavaly országos döntőn szerepelt ka- dett korosztályunk további felkészültségüket. Az indulók 80, 40 és 20 kilométeres tá­vok közül válogathatnak. A társrendezői szerepet ezúttal a Gárdonyi Géza Általános Iskola és az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola vállalta magára. A szeptember 25-i túra a Gárdonyi iskola udva­ráról rajtol majd és ide érke­zik vissza. Az esemény a Zöldtusa versenysorozat ötödik kihí­vása is egyben. Itt a már jól megszokott óvodásoknak versenyeztetésére teremt ki­váló alkalmat az NB II; az ifjú­sági bajnokság ugyanis szerin­tünk kevés lehetőséget adott volna — mondta Cseresznyés Ferenc, a Siókosár Utánpótlás Klub szakágvezetője. - Ti­zenhatos a keretünk; tíz játé­kos 15, illetve 16 éves, s őket rutinosabb, Siófokon letele­pedett kosarasok egészítik ki. A keret két tagja nem siófoki nevelés; az átlagéletkor 18 év, az átlagmagasság 190 centi. Mivel ismeretlen számunkra az NB Il-es mezőny, egyelőre nem tudjuk, hogy hányadik helyre lehet jó új csapatunk. Kersák István edző együttese - a szakember korábban a Siófok FC labdarúgóinak technikai vezetője volt, ám ezt megelőzően ő irányította a siófoki kosárlabdázókat az első két NB I-es évben — vá­rakozáson felül mutatkozott be: a fűzfői Balaton Kupán szóló programokkal várják a kerékpározni vágyó gyerme­keket. Ők szintén a Gárdo­nyiból rajtolnak és a Cseri parkban folytatják a túrát. A nevezési díj a Ford Olimpiai Ötpróbán 200 forint lesz, míg a Zöldtusa résztvevői tagsági igazolvánnyal ingyen jelent­kezhetnek. Utóbbin vala­mennyi induló ajándékot kap, az a tanár, amelyik 25 fő feletti létszámmal vesz részt a emblémázott pólót is kap. (Kun) másodikok lettek. Legyőzték azt a Fehérvár KC-t is, akivel szemben a Traubi SC leg­utóbb elveszítette NB I-es tagságát. A döntőben az NB I „B” csoportos Veszprémtől kapott ki a Siókosár UK, öt ponttal. A Magyar Kupa első fordulóját is sikerrel vették azután a siófokiak. Kersák István elárulta: csalódott lenne, ha nem jutnának négy közé. Az utánpótlás klub - tíz csapatot versenyeztetnek eb­ben a bajnoki szezonban, s hétmillió forintos költségve­tést terveztek — támogatói közé lépett a fűtéstechnikával foglalkozó német világcég, a Techem (korábban szponzo­rálták a ferencvárosi futballis­tákat is). Egyelőre szerelést kaptak tőlük a siófokiak, de további tárgyalásokat is foly­tatnak még velük. A Traubi SC Siófok néven Az idei bajnokság kezde­tétől három óvást tárgyalt a SLASZ fegyelmi bizott­sága. Kettőt elutasított, egy esetben az óvó félnek adott igazat. Kaposvár A másodosztály északi cso­portjában két óvásnak is a kapolyiak voltak a „szenvedő alanyai”. A nyitó fordulójá­ban lejátszott Kapoly-Látrány mérkőzést a vendégek azért óvták meg, mert a találkozó során a társaira megsértődött kapolyi Berencsi Gábor, a mezét levetve önkényesen elhagyta a játékteret. A játék­vezetőnek ezt jegyzőkönyvi­leg is észrevételezni kellett volna (amit elmulasztott) mert a játékos tette fegyelmi­ig elitélendő, azonban cse­lekedete óvásra nem ad okot. A bizottság ezért a bírót szep­tember 27-ig a mérkőzések vezetésétől, a levonuló játé­kost pedig október 15-ig a já­téktól, eltiltotta. Munkálkodnak az MLSZ választási bizottságai. A profik és amatőrök képvi­selői a megyei szakszö­vetségi elnökökkel és fő­titkárokkal randevúztak, hogy egyeztessék állás­pontjukat és megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra és az elnökségi tagságra. Szilvási Józsefet az amatőrök álláspontjá­ról kérdeztük. Budapest- Már csaknem elkönyvelte a közvélemény dr. Sárközy Tamás első helyen történő el­nökké jelölését. A közgazda­sági egyetem jogi tanszékének vezetőjét a többség a legal­kalmasabbnak tartotta e posztra. — Mi is, ám ő nagy megle­petésre az utolsó pillanatban írásban visszamondta jelölte- tését. Ezek után a mi jelöl­tünk maradt — erő sorrend­ben - dr. Bozóky Imre, dr. Mezey György és a volt elnök, Kovács Attila. — Tudtunkkal a profik csak az első kettővel értenek egyet. — Sárközy doktor visszalé­pése után az előbbi kettő ma­radt az ő jelöltjük, de itt né­hány napon belül lesz még egy újabb egyeztetés. az NB I-ből kiesett együttes Siófok KE néven vette tervbe indulását az NB II-ben, ám végül visszaléptek. A korábbi ügyvezető elnöktől, Vlad Kravinszky-tői megtudtuk: nem látták értelmét annak, hogy Siófokon két csapat játsszon. Játékosai sem ma­radtak, hiszen akik nem tá­voztak el, azok átszerződtek a Siókosár UK-hoz. A korábbi elnök hozzátette: más város­ban lehet, hogy megvalósítja majd elképzeléseit. Úgy tud­juk egyébként, hogy a Traubi SC-nek jelentős tartozásai vannak; a játékosok is futnak még a pénzük után... (Fónai) Tegnapi eredmény: Siókosár UK-Bonyhád 91-65 (42-34) A Ferro-Coop Kaposvári Gaz- dász-W.K.M. Impulzus- Gyermelyi Tészta KK találko­zót lapzártakor játszották. Óvások futószalagon Három elnökjelölt A harmadik fordulóbeli Kapoly-Balatonújlak randevú után is a vendégek óvtak arra hivatkozva, hogy a találkozó során becserélt Adrian Zare nem volt jelen a játékosok mérkőzés előtti leigazolásá­nál, habár papírjai rendben voltak. Az újlakiak beadvá­nyuk szerint a bíró és nem a kapolyiak ellen nyújtották be az óvást. Ez azonban nem ta­lált orvoslásra, mert a vonat­kozó szabályok szerint a já­tékvezető ellen csak műhiba miatt lehet óvni, itt pedig ilyen nem történt. Ám ettől függetlenül a sípmester Bodor Ervin vétett a szabályok ellen, ezért az FB őt írásbeli figyel­meztetésben részesítette. Elvették viszont a három pontot a karádi ifi csapattól, mert hamis igazolással ját­szatták egy labdarúgójukat. Ezt a karádi vezetők el is is­merték. így a három pont (3-0-as gólkülönbséggel) a kapolyiaké, a „hamiskás” já­tékos, pedig október 4-ig „kényszerpihenhet”. (Jutási) — Tehát a kérdés: Bozóky, vagy Mezey? — És szerintünk Kovács At­tila, bár elvileg mások is szóba jöhetnek, hiszen a vég­leges döntést a szeptember 25-i közgyűlés hozhatja meg. — Homály fedi viszont az el­nökségi tagok kilétét. Elsősor­ban az amatőrök titkolóznak. — A tervek szerint — ezt is a közgyűlés hagyja jóvá — hét­hét főt ad az elnökségbe a profi és az amatőr liga, de mindegyik tíz-tíz személyt jelölt. — Úgy értesültünk, hog$ ön is rajta van az amatőr listán. — Most erről nem nyilat­kozhatok, mert olyan döntés született, hogy a neveket nem hozzuk nyilvánosságra. — Az viszont nem titok, hogy a közgyűlés nagyon fon­tosnak tartott - és legalább ilyen megtisztelő - levezető el­nöki feladatára dr. Vörös Ta­másnak a SLASZ főtitkárának van a legnagyobb esélye. — Valóban az amatőr szek­ció őt javasolta és értesülé­sünk szerint személyét a pro­fik sem ellenzik. E kérdésben is a közgyűlés dönt. — Mi az ami már biztos? — Csak az, hogy szeptem­ber 25-én Budapesten a Hotel Stadionban kerül sor a nagy érdeklődéssel várt tisztújító közgyűlésre. (Jutási) ___________________________Ford olimpiai ötpróba K özeleg az őszi rajt

Next

/
Oldalképek
Tartalom