Somogyi Hírlap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

SOMOGYI HÍRLAP • • A V. évfolyam, 50. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. március 1., kedd Négy repülőt lőttek le a NATO-gépek Négy kétüléses szerb harci gyakorló repülőgépet lőtt le teg­nap hajnalban a NATO két F- 16-os amerikai vadászgépe az ENSZ boszniai légtérre vonat­kozó repülési tilalmának meg­sértése miatt Banja Lukától 80 kilométerre északnyugatra. A hírt a görög hadsereg vezérkari főnöke jelentette be Athénben, majd a brüsszeli NATO-központ is megerősítette. Az erről szóló belgrádi jelentés szerint nem ju­goszláv gépekről volt szó. Mától drágább a somogyi kenyér Kaposváron és Siófokon a jövő hétfőig még a régi áron Kevés kp-val is esélyt ad a KRP Áprilisban rajtol a kisbefektetői részvényvásárlási program Mától 12-14 százalékkal számlázza drágábban ter­mékeit a Sütév Rt. A társaság azt tervezte, hogy Kaposváron és Siófokon — a nagy kenyérpiaci konku­(Munkatársunk telefonjelentése) A kormánynak egy tavaly hozott döntése alapján az Ál­lami Vagyonügynökség az idén indítja a kisbefektetői részvényvásárlási progra­mot. Mint azt tegnap az Át­rium Hyatt-ben tartott ÁVÜ- sajtótájékoztatón Szabó Ta­más privatizációs miniszter elmondta, a program sikerét a BIK és a Danubius részvé­nyeinek megvásárlása is igazolja. A program részleteit Csépi Lajos, a konstrukció egyik ki­dolgozója, a vagyonügynök­ség volt vezetője, és Vályi György kisbefektetői privati­zációs igazgató ismertette. (Folytatás a 2. oldalon) Német igen az EU-csatlakozásra Németország támogatja, hogy Magyarország kérelmet nyújtson be az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozás ügyében, ezt a támogatást Helmut Kohl német kancellár és Boross Pé­ter magyar miniszterelnök mai tárgyalásain várhatóan ismétel­ten megerősítik. Jelkép: az öttagú síp Ez év márciusának végéig meghosszabbították az expo elő-, utó- és kiegészítő ren­dezvényeinek pályázati határ­idejét. Erről tegnap délutáni ülésén döntött a Világkiállítási Tanács. A programiroda tájé­koztatása szerint a döntést az indokolta, hogy az eredetileg február 15-én lezárt pályázat iránt továbbra is élénk érdek­lődés mutatkozott, sokan je­lezték kapcsolódási szándé­kukat. A testület megtárgyalta a világkiállítás magyar pavi­lonja szellemiségének kon­cepcióját, és elfogadta a jel­képnek javasolt „ötágú sípof. Szabad-Peresz találkozó Simon Peresz izraeli külügy­miniszterrel találkozott tegnap izraeli látogatásának második napján Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke. A magyar parlament elnöke kifejezte a meggyőződését, hogy az izraeli kormány a pénteki tragikus esemény, a több mint 50 palesz­tin életét követelő telepes me­rénylet után, egyensúlytartó po­litikájával a békefolyamat előre­haladásán munkálkodik majd. Lakóterületen 30 kilométer Az Országos Rendőr-főkapi­tányság javasolta az illetékes minisztériumoknak, hogy a Kresz módosítása során, bizo­nyos belterületeken óránként 30 kilométer legyen a megállapít­ható maxmális sebesség — je­lentette be Pintér Sándor altá­bornagy, országos rendőr-főka­pitány tegnapi, Egerben megtar­tott sajtótájékoztatóján. Világbanki hitel a tb-nek A társadalombiztosítás in­formatikai rendszerének meg­újítására százharminckétmillió dolláros világbanki hitel fel- használásának részleteiről tárgyaltak Budapesten a tb, valamint a Prince Waterhouse tanácsadó cég szakemberei. Pro es kontra a földtulajdonról Tátongó széksorok és meddő szócsaták Érdemi munka helyett szópárbajokkal telt az or­szággyűlés tegnapi munka­napjának jó része. — Napirend előtti felszóla­lás csak rendkívüli ügyben hangozhat el — szakította meg ingerülten az elnöklő Dörnbach Alajos Varga János MDF-es képviselő felszólalá­sát, aki nehezményezte Horn Gyulának, az MSZP összejö­vetelén elhangzott kijelenté­sét, miszerint a magyar me­zőgazdaság nem tönkrement, hanem tönkretették. Szerinte az MSZMP 1989 májusi ülé­sén, amely az agrárkérdést tárgyalta, már összeállt a me­zőgazdaság kórképe. (Folytatás a 2. oldalon) Többet hoznak a bankbetétek Lendül a kamatláb Két bank emeli mától egyes betéti kamatait. Az OTP Bank Rt-nél átlagosan 2-3 százalékkal emelkednek a betéti kamatok. Jelentősebb az emelkedés a fo­lyószámla-betéteknél és a Junior számlákon, a hosszabb időre le­kötött összegeknél. A 6 és 12 hónapra lekötötteknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takaréklevél-be­tétnél és a nyugdíj-előtakarékos­sági betétnél a 2 éven túli lekö­tések esetében az éves kamat 3,125 százalékkal nő márciustól, és 2 százalékkal emelkedik az egy éves lekötésű takarékbeté­tek kamata. Az Általános Érték- forgalmi Bank Rt-nél a lekötési időtartamtól függően 2 százalé­kos a kamatemelés, és továbbra is vállalja a lakossági devizabe­tétek kamatait terhelő 10 száza­lékos forrásadó kamatait. Iskolabővítés diáksegítséggel Eddig 40 millió forintba került az a beruházás, amit a csurgói mezőgazdasági szakközépiskola saját erőből valósít meg. Az épületben, melynek már a tetőterén dol­goznak, több szolgáltató egység is helyet kap. Az alag­sorban mosodát, a földszinten korszerű konyhát és ét­termet alakítanak ki. A tetőtérben kollégiumi szobák lesznek. Az építkezésben az iskola szakmunkástanulói is részt vesznek. A beruházás befejezéséhez még mint­egy 20-25 millió forintra lesz szükség. Fotó: Török Anett Tavaszelő az üvegházakban Ma van a meteorológiai tavasz első napja. A kaposvári Mátyás király utcai kertészet üvegházaiban már nyílnak azok a virágok, amelyeket — mintegy 60 ezer palántát — a kö­zeljövőben ültet ki a városgazdálkodási rt a város utcáira és tereire Fotó: Török Anett A régi teátrumban Fedák Sári játszotta János vitéz szerepét Színház alapítását tervezik Siófokon Négyezer rendszeres néző pénze is kevés — Pénzügyileg már nem bírják a terhelést Színház alapítását tervezik Siófokon. A nemes szándék nem minden előzmény nélkül való, hiszen a fürdőkultúra meghonosodásával egyidő- ben, 1875-ben már társulat szerepelt a városban. A Bala­ton északi partja híresült el az évszázad során, mint a térség szellemi központja. Pedig nem feledhető: jelentős hagyomá­nyai vannak Siófoknak is, ahol a nemzet realizmusig eljutó nagy mesemondója, Jókai megírta A börtön virága című tán legérdekesebb könyvét, de Karinthyt, Krúdyt, Bajor Gi­zit is személyesen ismerték a helybéliek. Mint ahogy Ady és József Attila sem csak fürödni, de al­kotni is járt a ma Bányásznak nevezett üdülőbe. (Folytatás a 6. oldalon) Nem szorít már a cipő Nágocson A feladat: több mint százhúszezer pár felsőrész gyártása A termelőmunka intenzitá­sának jelentős növelésére van szükség ahhoz, hogy a nágo- csi Moda-Venezia Kft talpon maradjon — mondta Teleki Sándor ügyvezető igazgató. Az átállás egyik fő eleme, hogy olyan piacot, illetve meg­rendelőt keressen a kft, amely az eddiginél nagyobb gyárt­mányszériákat biztosít, csök­kenti a gyakori átállás veszte­ségeit, azaz jobb árbevételt biztosít. (Folytatás az 5. oldalon) Bemutatta képviselőjelöltjeit az Egyesült Kisgazdapárt Mind a hat somogyi or­szággyűlési választókerület­ben van már képviselőjelöltje az Egyesült Kisgazdapárt­nak. A jelölteket sajtótájékoz­tató keretében Szabó János, az EKGP országos elnöke mutatta be. Az idei parla­menti választásokon az Egyesült Kisgazdapárt színe­iben az 1 -es számú választó- kerületben (székhelye Ka­posvár) Lengyel Ferenc 37 éves szilvásszentmártoni cégvezető, a 2-es számú vá­lasztókerületben (székhelye Kaposvár) dr. Tarján Lász- lóné politikai államtitkár or­szággyűlési képviselő. (Folytatás a 3. oldalon) rencia miatt változatlanul hagyja az árakat. Ám a vidék „nyomása” olyan erős volt, hogy a Sütév Rt úgy döntött: március 7-től e két településre is magasabb árat számol. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom