Somogyi Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-12 / 136. szám

SOMOGYI HÍRLAP 4 Belpolitika 1998. június 12., péntek HÉTVÉGI ÜGYELET Orvosi ügyelet Kaposvár, Ezredév u. 13. Tel: 311- 005. Kaposvár, Somogyaszaló, Magyaregres, Őrei, Zimány fel­nőtt- és gyermekorvosi ügyelet reggel 7-től másnap reggel 7-ig. Fogorvosi ügyelet 14-től 22 óráig tart. Városkörnyéki hétvégi ügye­let: Kossuth L. u. 53. Tel.: 319-397, 06/60/369-033. Memye, Tel: 82/385-312. Nagybajom, Tel: 357-145 (felnőtt), 357-150 (gyer­mek). Kadarkút, Fő u. 5/a, tel: 82/482-272. Igái, Farkas J. u. 4. Tel.: 82/372-053. Mosdós (tü­dőgyógyintézet). Tel.: 82/377-055. Andocs, Ady E. u. 50/a. Tel.: 372-507. Siófok, Semmelweis u. 1. Tel: 84/310-500. Fogorvos: 7- 13-ig. Balatonföldvár, Szabad­ság tér 1. (rend.), Tel: 340-113. Fogorvosi ügyelet: szombaton 8-13 óráig, a rendelőkben kifüggesztett helyen. Fonyód, tel: 85/360- 050. Marcali, Széchenyi u. 21. Tel: 85/310-515. Lengyeltóti, Tel.: 85/330-620. Fogorvosi sür­gősségi ellátás készenléti szolgálat keretében szombat-vasárnap 8-12- ig N.atád székhellyel városkör­nyékre is kiterjedően. Tájékoztatás: 82/504-451. Központi orvosi ügyelet székhelye: Nagyatád, Tallián A. u. 2/A. Tel.: 82/504-490, 60/368-510. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Tel: 82/463-178. Fogászat: 8-12—ig. Kőröshegy, Petőfi u. 126. Tel.: 84/340-008. Tab, Kossuth u. 60. Tel.: 84/320-620. Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Tel.: 85/351-4Í9. Csurgó és a hozzátartozó települések. Tel.: 471-135. Segesd, Kossuth u. 58. Tel.: 498-026 Karád, orvosi ren­delő Tel.: 370-036 vagy 370-037. Böhönye, Kossuth u. 1. Tel.: 322- 760. Berzence, dr. Varga István, Tel.: 446-075 Gyógyszertárak Az alább felsorolt gyógyszertárak a hét minden napján ügyeletet tarta­nak. Kaposvár: „Borostyán” gyógy­szertár, Petőfi tér 4. Tel.: 82/319- 207. Barcs: a „Megváltó” - Fel- szabadulás u. 5. Tel.: 82/463-716. és „Reménység”, Széchenyi u. 13. Tel.: 463-102. váltott ügyeletet biz­tosít. Az alábbi négy gyógyszertár havonkénti váltásban: Balaton­boglár: „Arany Kígyó” Gaál Gaszton u. 7. Tel.: 85/350-268. „Három Királyok” Szabadság u. 4. Tel.: 85/353-922. Balatonlelle: „Mária" Móra F. u. 2. Tel.: 85/351- 295. „Magyar Korona” Rákóczi u. 208/b. Tel.: 85/353-513. Csurgó: „Medicina” Csokonai u. 4. Tel.: 82/471-017. Fonyód: „Is­teni Gondviselés” Szent István u. 31. Tel.: 85/361-322. Marcali: Páros hónap: „Napsugár” Rákóczi u. 6-12. Tel.: 85/310-065, páratlan hónap: „Hársfa”, Hársfa u. 25. Tel.: 85/311-286. Nagyatád: kétheten­kénti váltásban „Szent István” Ko­rányi S. u. 4. Tel.: 82/351-004. „Aranyszarvas” Kossuth L. u. 9. Tel.: 82/351-684. Siófok: váltott ügyelet: „Arany Kígyó Semmel­weis u. 1. Tel.: 84/312-510. „Régi" Főu. 202. Tel.: 84/310-041. „Főnix” Fő u. 174-176. Tel.: 84/318-595. „Kiüti” Balatonkiliti, Honvéd u. 25. Tel.: 84/322-516. „Arany Kígyó” Semmelweis u. 1. Tel.: 84/312-510. Tab: „Arany- szarvas” Kossuth Lajos u. 65. Tel.: 84/320-042. Lengyeltóti: sza­bad- és munkaszüneti napokon: „Fehér Holló”, Rákóczi u. 14. Tel.: 85/330-440. Az alábbi négy gyógyszertár hetenkénti váltásban: Balaton­földvár: „Isteni Gondviselés” Pe­tőfi u. 2. Tel.: 84/340-091. Bala­tonszárszó: „Menta” Fő u. 60. Tel.: 84/362-925. Kőröshegy: „Calendula” Petőfi u. 102. Tel.: 84/340-037. Zamárdi: „F.G.H.” Kossuth u. 9. Tel.: 84/348-733. Állatorvosi ügyelet Kaposvári kerület: dr. Balázs Péter Ráksi (tel.: 372-343 és 06/20/390-022. dr. Horváth Aladár Bárdudvarnok (tel.: 477-979), dr. Horváth György Gölle (tel.: 374-075), dr. Szalay Szabolcs Me- zőcsokonya (tel.: 485-597). Marcali kerület: dr. Kotz László Balatonszentgyörgy (tel.: 377-794), dr. Vízi Jenő Tapsony (tel.: 322-690), dr. Szűcs Gábor Buzsák (tel.: 330-191), dr. Bánkúty József Kéthely (tel.: 339-258). Nagyatádi kerület: dr. Horváth Ferenc Csurgó, Virág u. 8. (tel.: 471-250 és 06/60/368-342), dr. Szabadkai Miklós Segesd (tel.: 498-005), dr. Sipos Imre Csoko- nyavisonta (tel.: 475-070), dr. Szujó Ignác Barcs, Vörösmarty u. 14. (tel.: 463-703). Siófoki kerü­let: dr. Farkas Lajos Kánya, Ady E. u. 5. (tel.: 320-284 és 06/30/293-639), dr. Benedek Pál Siófok, Honvéd u. 26. (tel.: 322-400), dr. Sziberth László Bala­tonboglár, Kodály u. 23. (tel.: 352- 829). Kisállat-rendelői ügyelet: dr. Benda Tibor Kaposvár, Tókaji u. 19. (tel.: 310-757). Az ügyelet 13-án reggel 8-től 15-én 8-ig tart. A kaposvári állat­kórház szombaton 10-12 óra között tart nyitva. Elkészült a kormány leltára Kész a leltár - jelentette be Kiss Elemér közigazgatási államtitkár a kormány tegnapi ülése után, miközben rámutatott az asztalon sorakozó kötetekre. Az ország elmúlt négyéves fejlődését, a kabinet tevékenységét, a következő kormányra váró feladatokat tartalmazó anyagot az új miniszterelnök és miniszterei hamaro­san megkapják. A 110 oldalas szűkített változat a jövő héten a honatyákhoz is eljut. Budapest A kabinet tegnap első olva­satban tárgyalta az 1999. évi költségvetés tervezetét, a- melyre a június 25-ei ülésen még visszatérnek, de azt már az új kormány nyújtja majd be a parlamentnek. A választási eredmények ismeretében döntés született a pártok idei költségvetési támogatásáról is. Mint meg­tudtuk a 2,1 milliárdos keret 25 százalékát a T. Házba be­jutott 5 párt között egyenlő arányban osztották szét, míg 75 százalékából az 1 százalék fölötti eredményt elért 9 poli­tikai erő kapott a választáson elnyert szavazatai arányában. Kormányrendelet született a taxizás feltételeiről: a jövő­ben a kereskedelmi és ipar­kamara akkor adhat ki enge­délyt, ha a kérelmező bizo­nyítja megbízhatóságát, szakmai alkalmasságát, nincs köztartozása és megfelelő az autója. Rendelkeztek azok­nak a betegeknek a jogairól is, akik bizonyos egészség- ügyi kezeléseket visszautasí­tanak. Kiss Elemér bejelentette: az agrárkivitelt korlátozó len­gyel intézkedésekre válaszul a kabinet visszavonja a ke­ményítőre vonatkozó eddigi behozatali kedvezményeket. Kérdésre válaszolva az állam­titkár cáfolta azokat a híreket, melyek szerint a gabona-túl­termelés 40-50 milliárdos költségvetési intézkedéseket igényelne. Mint mondta, a kormány által korábban vál­lalt tárolási és hitelkamat-tá­mogatás révén megoldódnak a gondok. (Takács) Orbánék Torgyánéknál Június 18-án talán már az új kormány is bemutatkozik Befejeződött a parlament alakuló ülésének előkészí­tése. Tegnap Göncz Árpád köztársasági elnök hivata­losan is összehívta a parlament alakuló ülését június 18-án 10 órára. Arra is van esély, hogy aznap bemutat­kozzon az uj kormány. Leányfalu „Orbán Viktor és felesége nem tárgyalást folytatott Torgyán Józseffel, hanem a Független Kisgazdapárt elnöke és fele­sége ebédmeghívásának tett eleget, a kisgazdák vezetőjé­nek hétvégi házában, Leányfa­lun.” így pontosította a két pártelnök találkozójáról meg­jelent hírt Pataki Eszter, a Fi­desz elnökének sajtótitkára. A csaknem ötórás megbe­szélésen természetesen átte­kintették a még nyitott koalí­ciós kérdéseket, megállapod­tak abban, hogy szakértői szinten a legrövidebb időn belül igyekeznek tisztázni a létező nézetkülönbségeket. Várhatóan már június 18-án bemutatják az új nemzeti ko­alíciós kormányt. A parlament alakuló ülésé­nek előkészületeiről Buda­pesten Áder János, a Fidesz- MPP alelnöke, a házelnöki poszt várományosa nyilatko­zott, azt követően, hogy a parlamenti frakció alakítására képes pártok megbeszélést folytattak az Országházban. A MIÉP képviselője megfigye­lőként volt jelen a megbeszé­lésen. Áder közölte, hogy minden olyan kérdésben megállapodtak a pártok, ami az alakuló üléshez szükséges. Ugyanakkor jelezte, a bizott­sági helyek elosztásával kap­csolatban még nézeteltérések vannak, de ezeknek a kérdé­seknek nem feltétlenül kell szerepelniük az alakuló ülés napirendjén. Az előző ciklusban tizenki­lenc állandó bizottság műkö­dött, bejelentették, hogy a Fi­desz az FKGP-vel és az MDF- fel együtt most 21 parlamenti bizottság felállítását kezde­ményezi. Elmondta: az integ­rációs bizottság elnöki poszt­ját nem kívánják átengedni az ellenzéknek. A tiszta tárca előnye A Fidesz-MPP és a kisgazdapárt által is szorgalmazott, úgynevezett „tiszta minisztériumok”, ahol a tárca vezető­jét és politikai államtitkárát is ugyanaz a párt adja, a fe­lelősség egyértelmű megállapítását tennék lehetővé - vélekedik Bozóky András. Ám a politológus csak tippelni tudott: miként valósulna meg a gyakorlatban a tervezett kölcsönös ellenőrzés, ami a Fidesz pozícióit erősítené. Bozóky szerint a Fodor Gábor (SZDSZ) egykori kultuszmi­niszter és államtitkára, Jánosi György (MSZP) közötti konf­liktus jól példázta, hová ve­zethet a tárcák „kétfélesége”. A más párthoz tartozó, de egymás mellett dolgozó veze­tők ronthatják az alájuk vagy föléjük rendelt kolléga tekinté­lyét, ráadásul folyamatosan szoronghatnak, hogy a másik netán „kémkedik” utánuk. Tisztább helyzet a most kör­vonalazódó struktúra, amely­ben egy-egy tárca legfelsőbb vezetői ugyanannak a pártnak az emberei lesznek. Ebben a felállásban a kor­mányfő teljes egészében koa­líciós partnerére háríthatja az adott minisztériumban elkö­vetett hibákért a felelősséget - vélekedik a szakember -, ha pedig súlyos a baj, bármikor le is cserélheti a minisztert. Ha a tárca gazdájának számító párt tud a kormányfői igényeket is kielégítő tartalékembert állí­tani, a koalíciós konfliktus is elkerülhető. A politológus azt azonban egyelőre nem tudja, miként valósulna meg a gyakorlatban az a most megszellőztetett módszer, miszerint a Fidesz, az MDF és az FKGP egymás minisztériumait ellenőrizné. Többlépcsős béremelés Az elkövetkező kormány­zati ciklusban olyan vál­tásra van szükség a fel­sőoktatás-politikában, ami a mennyiségi fejlesz­tést a minőségi szempon­tokkal egészíti ki - mondta Pokorni Zoltán, a Fidesz oktatáspolitikusa, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) tegnap megtartott küldöttgyűlésén. Álláspontja szerint a bérkér­dést nem lehet egy lépésben 20-30-40 százalékos emelés­sel megoldani az oktatásban. De az új kormánynak köte­lessége, hogy már a ciklus elején növelje a reálbéreket. A Fidesz szándéka és ja­vaslata szerint ez az emelés az első két évben egyaránt 8- 8 százalékos lesz. A bérfej­lesztési programot azonban csak akkor lehet befejezni 2001-ben, illetve 2002-ben, ha valóban beindul a gazda­sági növekedés - fejtette ki a tárca várományosa. Véleménye szerint a bér­emelést differenciált módon, azaz nem mindenhol és nem mindenkinél azonos mér­tékben kell megvalósítani. Pokorni Zoltán szólt a Fidesz felsőoktatás-politikájának további fő elemeiről: az ön­álló oktatási és tudományqs minisztérium létrehozásának tervéről és az első diploma megszerzésének tandíjmen­tessé váltásáról. Túlzónak tartják a Világ­bankkal kötött kölcsönmeg- állapodásnak azt a feltételét, hogy az egyetemeknek és fő­iskoláknak bevételeik 20 százalékát tandíjakból és az önköltséges hallgatók befize­téseiből kellene fedezniük. Cégalapítási láz. A jövő héten életbe lép a társasági törvény új rendelkezése. Eszerint új kft.-t legalább 3 millió forintos alaptőkével lehet alapítani. Azok, akik még a régi feltételek szerint szeretnének vállalkozásba fogni megtehetik, ha hétfőig beadják a szükséges papírokat. A Fővárosi Cégbíróság előtt százak vártak sorukra. fotó: feb/diősi imre Hadkötelezettség vagy önkéntes hadsereg? A hivatásos katona adózik is A NATO-csatlakozás kap­csán a legtöbb pénzt a technikai háttérre kell költeni, de a katonai fel­sőoktatás minőségére is nagy figyelmet kell fordí­tani - jelentette ki Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettese. A „Hadkötelezettség vagy hi­vatásos hadsereg?” című kon­ferencián Oscar Hoffmann, a Bundeswehr alezredese el­mondta: a legtöbb NATO-tag- állam az önkéntes hadsereg mellett döntött, s mindössze öt országban akarják fenntar­tani a hadkötelezettséget. Az előbbiek úgy tartják, hogy a kötelező katonai szolgálat korlátozza az állampolgárok szabadságjogát, a munkaerő- piac terheltebbé válik és adó­kiesést is okoz. Németor­szágban a hadkötelezettség mellett szóló érv, hogy egy esetleges válság esetén 680 ezer főre bővíthető Bundes­wehr Európa fő véderejeként szolgál. Több katonai felmérésből tudható, hogy Magyarorszá­gon a lakosság mintegy fele ellenzi a hadkötelezettséget - hangsúlyozta Csapody Ta­más, az Álba Kör képviselője. Bronchológiai világkongresszus Budapesten „Beszippantott” tárgyak A hörgők, a légcső, il­letve a nyelőcső megbe­tegedései, rendellenes­ségei és ezek gyógyí­tása a témája a Buda­pesten vasárnap kez­dődő 10. bronchológiai világkongresszusnak. A tanácskozáson kiemelt he­lyen szerepelnek a fejlődési rendellenességek gyógyítási lehetőségei, valamint azok a modern műtéti eljárások, ame­lyekkel eltávolíthatók a gyere­kek által gyakran „beszippan­tott” idegen testek - mondta el előzetesként Székely Edgár, a kongresszus elnöke. Hazánkban évente átlagosan 200 esetben fordul elő, hogy egy gyerek légcsövébe idegen test kerül, sőt üyesmi felnőt­tekkel is megtörténik. Ilyenkor a gyors - esetenként műtéti - beavatkozás életet menthet - hangsúlyozta a professzor. A kongresszuson szó lesz természetesen a felnőtteknél előforduló hörgő-, légcső- és nyelőcső-megbetegedésekről, amelyek között a leggyakorib­bak a daganatos betegségek. A tanácskozás több mint 500 résztvevője ezzel kapcsolatban kiemelten foglalkozik a korai diagnózis, az eredményes ke­zelés jelentőségével. A világkonferencia után az érdeklődők tanfolyamokon vehetnek részt a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben, ahol „élőben” végezhetnek bronchológiai gyakorlatot. A FŐNYEREMÉNY EGY DAEWOO TICO GÉPKOCSI! ÉS MÉG KÉTSZÁZEZER FORINTNYI NYEREMÉNY! A címlapon Tom Cruise, a szívdöglesztő mesebeli királyfi, aki alól már csak a fehér ló hiányzik. Többet is megtudhat róla az Ügyes 12. számából. A családi kastélyt - a népszerű tévésorozatot - is megismerheti közelebbről, és megtudhatja, hogyan vélekedik a műről a főszereplő Danielle Darrieux. Ha eddig nem lettek volna pontos értesülései a világhírű angol színész, Hugh Grant szexbotrányáról, most képbe kerülhet az üggyel kapcsolatban. A hazai sztárok közül a különös nevű Deborah Kim Jávort és Juhász Illést mutatjuk be a Família Kft.-bői, Csákányi Esztert köszöntjük születésnapja alkalmából. Ezenkívül olvashat még szexis reklámokról, régi históriákról, budavári hangulatról, kisded játékokról, és - figyelem! - megtudhatja, milyen az ideális férfi. Tehát mint mindig, ezúttal is hazai és külföldi hírek, pletykák, műveltséggyarapító információk, rejtvények, fejtörők, horoszkóp, krimi, 101 vicc - ezt mind kínálja az ÜGYES női rejtvény- és viccmagazin. JÚNIUS 12-TŐL KAPHATÓ AZ ÜGYES 12. SZÁMA

Next

/
Oldalképek
Tartalom