Somogyi Hírlap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 177-202. szám)

1993-08-02 / 177. szám

* X*t»4* SOMOGYI HÍRLAP • • / IY. évfolyam, 177. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. augusztus 2., hétfő Nem volt magyar a maribori fegyver­csempészügyben A kémkedés alapos gyanú­jával március óta előzetes le­tartóztatásban levő, a szlové­niai fegyverszállításban is érintett Dieter Hofmann oszt­rák állampolgár ügyével kap­csolatban Magyarországon egyetlen belügyminisztériumi tisztségviselőt sem tartóztat­tak le. A Belügyminisztérium bejelentésével a bécsi Kurier szombati cikkére reagált. A lap a Mariborban felfedezett fegy­verszállítmány kapcsán azt ál­lítja: egy magas beosztású minisztériumi tisztségviselőt is letartóztattak Budapesten. Nemzetközi cserkésztalálkozó Az 1933-as emlékezetes gödöllői dzsembori 60. évfor­dulója alkalmából nemzetközi cserkésztábor nyílt tegnap Gödöllőn, 20 ország 1200 fia­taljának részvételével. A Ma­gyar Cserkészszövetség tíz­napos eseménysorozata a he­lyi művelődési központban cserkészkiállítással vette kez­detét, amelyet Nagy Ferenc József tárcanélküli miniszter nyitott meg. Kémhálózat a NATO-n belül A NATO-n belül tevékeny­kedő kémhálózatot lepleztek le a hatóságok. A szervezet, amely „Topáz” fedőnév alatt tevékenykedett, az eddigi leg­jelentősebb ügynöki csoport a NATO fennállása óta. A német hatóságok szombat délig ösz- szesen hat személyt fogtak le a Saar-vidéken, illetve Észak-Rajna-Vesztfália tar­tományban. A Topaz-hálózat 1979-től 1990-ig több mint tí­zezer oldalnyi szupertitkos dokumentumot juttatott el a keletnémet állambiztonsági minisztériumhoz. Az akták el­sősorban az atlanti szervezet katonai terveire vonatkozó in­formációkat tartalmaztak. Egy német szakértő szerint a To- paz-ügy „a NATO történeté­nek legnagyobb szabású áru- lási manővere”. Oscarra jelölték a Sztálin-filmet A Sztálin című televíziós filmet tíz Emmy-díjra jelölte az Amerikai Televíziós Akadémia tagsága. A részben Magyar- országon forgatott film a Home Box Office amerikai ká­beltelevíziós társaság saját produkciójában készült. Sugároz a Dráva Rádió A hazai rádiózás történeté­nek különleges eseménye volt tegnap a Dráva Rádió meg­szólalása. A 91,2 megaherzes ultrarövid hullámon hallható adást ugyanis horvát területről sugározzák Dél-Magyaror- szágra, de fogható lesz a Vajdaságban és Erdély-kö- zeli területeken is. A Dráva Rádióban félóránként hallha­tók friss hírek, több alkalom­mal horvátul is. Világkupa Kaposváron Már nyeregben érezheti magát Dallos Gyula budapesti versenyző tegnapi győzelmével Hamisítatlan kánikulai hétvége volt a Balaton somogyi partján. Ismét megteltek a kem­pingek, az utakon összefüggő oszlopban hömpölyögtek a főként német és holland rend­számú autók. A hűvös napok után ismét sorbanállás volt a fizető strandok pénztáránál. Mintegy százezren fürödtek a 24-25 fokosra melegedett tóban. A strandolok örömét a szombat délutáni átmeneti szélvihar sem ronthatta el. (Fotó: Csobod Péter) A kaposvári Pannon Ag­rártudományi Egyetem lo­vascentruma adott otthont a hét végén az idei díjlovagló Világkupa-sorozat negyedik versenyének. A három na­pos viadal szép magyar si­kerrel zárult: Dallos Gyula, a Budapesti Lovas Klub spor­tolója szerezte meg a győ- zelmet.A 43 esztendős díjlo­vagló első helyével az ösz- szetett pontversenyben is az élre került. A versenyről la­punk tizedik oldalán számo­lunk be. (Fotó: Kovács Tibor) SZOMBATI HÚSKOMBINÁT MATINÉ Munka lesz, leépítés nem — pénz talán Telt házat vonzó előadást tartottak szombaton délelőtt a szakszervezetek művelődési házában. Utoljára tán egy operettest töltötte meg ennyire a nézőteret, s az is biztos, hogy ez az előadás bármely más időpontban is táblás házat vonzott volna. A Kaposvári Húskombinát tartott ugyanis munkásgyűlést, amit a jelenlegi vezetés, a felszámoló Bu­dapest Investment Rt munkatársai hívtak össze. Téma: hol tart a felszámolás, mire számíthatnak a dolgozók? A kilenc órakor kezdődött eseményre a sajtót kifejezet­ten nem hívták meg, de Vas Zoltán nem lepődött meg ér­kezésünkön. Udvariasan, de határozottan arra kért, a gyű­lés után beszélgessünk, szí­vesen ad tájékoztatást a So­mogyi Hírlap számára, de a rendezvény zárt körű. Az ellen azonban nem emelt kifogást, hogy a dolgozókkal beszél­gessünk. Am a dolgozók nem szívesen beszéltek, mondván a helyzet elég zavaros. Egy­ben azonban megegyeztek a vélemények: a gyűlésen az elmaradt kéthavi bér kifizeté­sének pontos dátumát szeret­nék hallani elsősorban. Meg azt, mennyire biztos a munka­helyük, lesz-e még leépítés a fizikai állománynál? (Folytatás a 4. oldalon) Tömeggyilkosság Doljaniban A muzulmán fegyveresek a közép-boszniai Jablanica köze­lében levő Doljaniban meggyil­kolták a településén maradt horvátok többségét — jelentette tegnap a horvát rádió. A tö­meggyilkosságnak 40 ember, főként nő és gyermek esett ál­dozatául. A faluból elmenekült horvátok szerint a muzulmánok saját uázaikban végeztek az ai dozatokkál. Szemtanúk lega­lább 20 megkínzott ember holt­testét látták a helyszínen. Duna-hid felújítás némi huzavonával „Jól haladnak a Medve-Vá- mosszabadi közti Duna-híd felújításának egy hónapja megkezdett munkálatai. Ám a híd felújításának költségeit fe­lerészben vállaló magyar fél nem teljesíti fizetési kötele­zettségét” - jelentette tegnap a TA SR szlovák hírügynökség. A közös költségek első részle­tének - 11 millió korona - befi­zetése július 30-ig lett volna esedékes. A szlovák fél a rá eső 5,5 milliót befizette, míg a magyar fél ugyanezt nem tette ' meg — így a jelentés. Pusztulnak a védett vízi­madarak a Kis-Balatonon Súlyos botulinfertőzést tapasztaltak a szakemberek múlt ki a fertőzés következ­tében, a természetvédelmi szempontból legértékesebb fajok egyedeit, a gémeket és a kócsagokat viszont nem pusztítja el a kórokozó. A Kis-Balaton 2-es tározó­jának 150 hektáros területén bekövetkezett súlyos fertő­zés annak tulajdonítható, hogy itt a legsekélyebb és a legmocsarasabb a víz. Egyébként a botulizmus gyakori betegség a mocsa­rakban, így a Kis-Balatonon is már előfordult. Mindazo­náltal az e nyári fertőzés sú­lyosságát tekintve igen ritka. A Közép-Dunántúli Ter­mészetvédelmi Igazgatóság vezetője szerint ha az au­gusztusi időjárás is hasonló lesz a júliusihoz, akkor a fer­tőzés még súlyosabbá vál­hat. Noha a magyar tenger bio­lógiai szűrője, a Kis-Balaton beteg, a botulizmus a Bala­tonra nem terjedhet át, tehát a fürdőzőkre veszélytelen. Az elhullott madarak teteme­inek megérintésétől azonban tartózkodni kell. Gulyás Veszélybe került a Kis-Balaton védett madárvilága, a ter­mészet a jórészt még érintetlen szigete. Számos példány pusztult el a felvételünkön látható, s már csak itt föllelhető kis kócsagból és bakcsóból is. A nyári forróság és a csa­padékhiány okozta oxi­gén-szegénység, valamint a szerves anyag felhalmozó­dása következtében botu­lizmus pusztít a Kis-Balato­non. Az egyik legritkább, ám legsúlyosabb ételmérgezés elsősorban a sekély vízből táplálkozó madarakra veszé­lyes, így főleg a szárcsákra és a récékre. Az elmúlt napokban körül­belül 600 értékes vízimadár Elhunyt Baldvin belga király Tegapra virradóan 63 éves korában szívroham kö­vetkeztében elhunyt I. Bald­vin, Belgium királya. Az ural­kodót a spanyolországi nyári rezidenciájában, Motrilban érte a halál. Jean-Luc De- haene belga kormányfő dél­előtt rendkívüli ülésre hívta össze a minisztertanácsot, amely az alkotmány értel­mében az új király trónra lé­péséig testületileg látja el az uralkodói teendőket. 75 ezer liter gyümölcslét gyártanak naponta A Sió-Eckes: sikertörténet — Hat dolgozó faggatja a vevőket Százezren strandoltak a déli parton A privatizációról manap­ság számos rossz véleményt hallani. A Sió-Eckes nemrég született; német világcég vá­sárolta föl a gyümölcsleveket előállító, ismert széplaki vál­lalatot. Hogy ígéreteiket ez esetben kézzel foghatóan teljesítették az új gazdák, mi sem bizonyítja jobban: a 19,5 millió forintos törzstőkét rövid időn belül kettőszázmil­lió forintra emelték, munkae­rőt el nem bocsátottak, s 75 ezer liter gyümölcslevet gyártanak — naponta. (Folytatás a 4. oldalon) Díjlovagló \

Next

/
Oldalképek
Tartalom