Somogyi Néplap, 1962. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-25 / 250. szám

SOMOGYI NÉPLAP Csütörtök, 1962. október 25. SPOR Gábor István a megyei kerékpáros terepbajnok Csapatversenyben a K. H. Vasutas győzött Kaposváron, a szarkavári ré­ten bonyolították le Somogy megye 1962. évi kerékpáros te- repbajr\okságát. A kijelölt pá­lyán nyolc kört, mintegy 24 ki­lométert kellett futni a ver­senyzőknek. Ez alkalommal el­sősorban nem a kilométerek szabták meg a verseny nehéz­ségét, hanem a terep. Ez bi­zony alaposan próbára is tet­te a kerékpárosokat. 25-en vág­tak neki a távnak, de csak 13-an haladtak át a célvonalok. 12-en verseny közben felad­ták. Ismét bebizonyosodott, hogy Gábor István ma a legjobb és legsokoldalúbb kerékpárver­senyző Somogybán. A K. Hu­nyadi Vasutas versenyzője a hegyi bajnokság után most a terepen is bizonyította kivéte­les képességeit. -Ezen a verse­nyen egy ideig Kalmár (K. Ki­nizsi) tudott Gábor hátsó ke­rekén rajta ragadni. A befeje­ző körökben azonban Gábor faképnél hagyta Kalmárt is, s több, mint egy perccel előzte meg a célban. A két szökevény tekintélyes fölénnyel nyerte az idei terepbajnokságot. Az 1962. évi terepbajnokság vég­eredménye: 1. Gábor István (K. H. Vasutas) 1 ó 22.00 p. 2. Kalmár Gyula (K. Kinizsi) 1 6 23.05 p. 3. Hajnal Lajos (Siófok) 1 6 30.30 p. 4. Szepesi József (K. H. Vasutas) 1 ó 30.30 p. 5. Bajna Ferenc (K. H. Vasutas) 1 ó 30.40 p. 6. Bozóky László (Siófok) 1 ó 34.00 p. A járási labdarugó-bajnokságból jelentjük CSURGÓI JAKAS A labdarúgó-szövetség úgy dön­tött, hogy az elmaradt mérkőzé­seket a következő szabad vasár­napon le kell bonyolítani. E héten újabb mérkőzés maradt el, azért, mert az inkeiek nem jelentek meg Somogycsicsón. Iharosberény—Iharos 4:1, So- mogyudvarhely—Pogányszentpéter 1:0. 1. Iharosberény 5 4 - 1 13:10 8 2. Somogycsicsó 4 3 1 - 18:2 7 3. Pogányszentpéter 5 2 - 3 9:11 4 KAPOSVÁRI JÁRÁS Itt is elmaradt egy találkozó, a Somogyszil—Őrei mérkőzés. Félbe­szakadt a Juta—Nagyberki mérkő­zés a jutaiak l:0-ás vezetésénél. A korábban elmaradt Somogyszil— Őrei mérkőzés két pontját 0:0 gól­aránnyal Somogyszil kapta. A baj­nokság élén következő a helyzet: NAGYATÁDI JÁRÁS »-Hivatalosan-« befejeződött a já­rási labdarúgó-bajnokság. Valójá­ban azonban még három mérkőzés hátra van. A Rinyaszentkirály—Se- gesd és a Bolhás—Mike mérkőzés október 28-án, a Rinyaszentkirály —Görgeteg pedig november 4-én kerül sorra. Az utolsó forduló eredményei: Rinyaszentkirály—Be­leg 1:2, Nagykorpád—Nagyatád II. 1:2, Szabás—Bolhás 1:2, Mike—Csö- köly 1:1. A Segesd—Görgeteg mér­kőzésen az utóbbi csapat közleke­dési eszköz hiányában nem jelent meg. A bajnokság élén ez a hely­zet: 1. Nagyatád II. 2. Csököly 3. Beleg 4. Segesd 5. Bolhás 9 7 - 2 23:13 14 9 4 2 3 29:12 10 9 5 - 4 27:18 10 8 5-3 10:8 10 8 4 2 2 18:15 10 MARCALI JÁRÁS Az ötödik forduló is a legtelje­sebb rendben zajlott le. Két várat­lan eredmény született. Nemesdéd és Kéthely idegenben aratott nem várt győzelmet. Vése—Csákány 4:0, Pusztakovácsi—Nemesdéd 1:2, Ne- mesvid—Kéthely 1:3, Mesztegnyő— Böhönye n. 1:0. 1. Kéthely 5 3 - 2 12:13 6 2. Vése 4 2 1 - 9:4 5 3. Mesztegnyő 4 2 - 2 13:3 4 9612 24:12 13 9 6-3 12:10 12 8 5 - 3 21:13 10 8 5 - 3 21:19 10 9 5 - 4 15:18 10 1. Juta 2. Szentbalázs 3. Nagybajom 4. Mezőcsc konya 5. Kaposfüred SIÓFOKI JÁRÁS Az L csoport élén Balatonkiliti csapata áll, a II. csoportban Ba­latonszárszó a listavezető. Az e heti forduló eredményei: Balaton­kiliti—Zamárdi II. 7:4, Balaton- földvár—Balatonszabadi 2:1, Ság- vár—Adánd n. 4:1, Kereki—Kőrös­hegy 2:0, Balatonszárszó—Kötésé 2:2, Bálványos—Balatonszemes H. 5:0. FONYÓDI JÁRÁS Táska—Balatonién yves TT. 3:1, Balatonboglár II.—Buzsák 1:0, Öréglak—Fonyód II. 1:0, Szöllős- györök—Látrány 1:1, Somogyvár— Lengyeltóti II. 3:2. A bajnoki táblázat élén továbbra Is öreglak csapata áll. A bajnok­ság állása: L öreglak 2. Ordacsehi 3. Buzsák 4. Somogyvár 5. B.-fenvvés n. 6. Szöllősgyörök 7. B.-boglár H. 8. Táska 9. Lengyeltóti n. 10. Fonyód IL 11. Látrány 7 5 2 - 12:5 12 7 4 2 1 16:5 10 8 3 4 1 17:11 10 6 4 1 1 19:11 9 7 4 - 3 19:15 8 7 3 2 2 12:11 8 83-5 15:19 6 7 2 - 5 13:18 4 8 2 - 6 9:13 4 6 2 - 4 6:15 4 ■■■■ 7115 6:20 3 arányban. KÉZILABDA K. Honvéd — Komlói Bányász 23:14 (13:11) Bensőséges kis ünnepség előzte meg az NB Il-es találko­zót. A felsorakozott játékosok közül Zsédelyt, Pált, Vasútit, Mátyásit, Gönczit és Pirókot, akik leszerelnek és eltávoznak a K. Honvéd csapatából, ba­ráti öleléssel és virágcsokorral búcsúztatták játékostársai, a közönség pedig nagy tapssal köszöntötte az utolsó kaposvá­ri mérkőzésükre kiálló játéko­sokat. Az elfogódottság meg is lát­szott kezdetben a K. Honvéd játékán. Főleg a védekezésbe csúszott sok hiba, idegesek voltak, kapkodtak a kaposvári fiúk. Ezt kihasználva 6:2-re húzott el a Bányász. Ekkorra már lehiggadtak Pálék, s 7:6- ra ők vezettek. Ezután ismét a komlóiak szereztek három gólos előnyt. Majd Pál őrzőjét kiállították, s ez elegendő volt ahhoz, az első félidő végére már a Honvéd vezessen 13:11 Vásáréi? Minden esetben jegyeztesse be vásárlásait a vásárlási könyvbe 1 Visszatérítést kap! (3075) Szünet után ellenállhatatlan volt a hazai csapat, különösen Pál és Nagy volt elemében. 20:13-ra vezettek, amikor há­rom komlói játékos hagyta el egyszerre a pályát. A vendégek azonban ügyes taktikával, a kapusukat is bevonva a me­zőnyjátékba tartani tudták a labdát a büntető idő leteltéig. Ezután még egy góllal szépí­tettek, majd a Honvéd három újabb góllal beállította a vég­eredményt. A szép győzelemért, s főleg a második félidőben mutatott jó játékért a kaposvári csapat minden tagját dicséret illeti. Dr. Mózes Gábor, a Honvéd edzője szerint döntő volt, hogy a fiúk az első negyedóra után nagy akarással leküzdötték ide­gességüket. Ettől kezdve ren­deződött a védelem, s a táma­dásoknál is sikerültek a tech­nikai megoldások. A gyors, pontos® összjátékkal sikerült megfordítani a mérkőzést. A Honvéd ezzel a győzelmével helyet cserélt a 8. helyen álló Komlói Bányásszal. A kaposvári csapat összeállí­tása a következő volt: Gönczi — Nagy, Zsédely, Pál, Vasúti, Mátyási, Sümegi. Csere: Pi­rók, Erdős, Decsi. Góldobók: Pál 9, Nagy 6, Zsédely 3, Sü­megi 2, Gönczi, Vasúti, Mátyá­si 1—1.-----—-----1 ........— B ene a válogatott edzésen is gólképesnek bizonyult Egy félidőben öt gólt rúgott MAGYAR A VÁLOGATOTT— KALOCSA 13:1 (6:0) Kalocsán ötezer néző előtt ven­dégszerepeit az osztrákok ellen ké­szülő magyar válogatott. Az első félidőben az NB III-as Kalocsai Kinizsi, a másodikban a . megyei bajnokság első helyén álló Kalo­csai Honvéd volt az ellenfél. Az A válogatott Szentmihályi (Ilku) — Mátrai, Mészöly, Sóvári (Ihász) — Solymosi, Sipos — Sán­dor, Göröcs (Rákosi), Albert (Be­ne), Tichy, Fenyvesi dr. összeállí­tásban játszott. Fokozatosan lendült játékba a válogatott, s az első 45 percben különösen Sándor és Albert játék­kedve volt örvendetes. Ebben az időszakban Albert 3, Sándor 2 és Göröcs 1 gólt lőtt. Szünet után a legjelentősebb ese­mény Bene játéka és gőlképessége volt. A fiatal középcsatár ötször talált a hálóba, Tichy és Sipos egyszer-egyszer volt eredményes. A hazaiak egyetlen gólját Komjáti lőtte. Az edzőmérkőzés megfelelt a célnak. A válogatott játékosok könnyedén mozogtak, s feltűnt nagy játékkedvük. Baróti Lajos szövetségi kapitány elmondotta, hogy semminemű változás nincs, véetleges csapatot pénteken je­löli ki. (MTI) HÍREK ORTŰBER 25 ) Időjárás Várható idő- járás csütörtök estig: kevés fel­hő eső nélkül. Gyenge szél. Csütörtök ■ Hajnali fagyok. Reggel és dél­Blanka ■ *gg köd. várható legmagasabb hőmérséklet 12—16 fok között. — Kaposvár anyakönyvi hírei. Születés: Szummer János leánya, Márta; Harkány László fia, László; Bölcz Tivadar fia, Tibor; Kulcsár Sándor fia, Attila; Barátit József leánya, Rózsa; Győrfi Pál fia, Fe­renc; Foszthoffer Imre fia, Imre; Sáfár István fia, Tibor; Végh Gé­za fia, Gusztáv; Kutor László fia, László; Csonka János fia, Jenő; Puskás Ferenc fia, Zoltán; Kiss Ferenc fia, László. Házasság: Ne­mes Vendéi—Hitter Mária; Laki Jó­zsef—Horváth Mária; dr. Göntér Ferenc—Gadányi Éva; Magyar László—Aber Ágnes; dr. Szokolics Gyula—Bertalan Valéria; Sárdi Ist­ván—Sánta Ilona. Halálozás: Ko­vács Barnabásné 75, Berda György- né 74, Androscvlcs Mihály 65, Né­meth Sándor 59, Horváth József 73, Orsós Teréz 71, Rajczi Józsefné 83, Hoffmann Ferenc 71, Párczen István 22 érves. — 453 000 forint értékű fel­ajánlást tett a VIII. kong­resszus tiszteletére a második félévben a Barcsi Építőipari Ktsz. A tervezettnél 20 szá­zalékkal több szolgáltató munkát végeznek el ez idő alatt. — A Lábodi Állami Gazda­ság három kerületében a tá­voli falvak dolgozóit eddig teherautókon, vontatókon szállították a munkahelyekre. A dolgozók kényelmesebb uta­zása céljából Ikarusz autó­buszt szerzett be az állami gazdaság, s ez most a nagy- korpádi kerületben közleke­dik. Jövőre a somogytamócai és a nagybaráti kerület ré­szére is vesznek autóbuszt. — KÜLÖNÖS FEL­IRAT olvasható egy ró­mai sírkövön, melyet Szi- szak (Jugoszlávia) közelé­ben találtak. A teljes ép­ségben megmaradt szö­veg szerint a síremléket Leburus színésznek állí­tották, aki »életében többször is meghalt, de úgy, mint utoljára, so­hasem*'. — Még az idén megkezdik a Szabadság parki vendéglő bővítését és korszerűsítését. Az átalakításra 600 000 forin­tot fordítanak. — »-Múzeumban jártunk« címmel ifjúsági szellemi ve­télkedőt rendez a Rippl-Rónai Múzeum és a megyei műve­lődésügyi osztály szombaton délután 5 órakor a MÁV Irá­nyi Dániel utcai művelődési otthonában. A vetélkedőn a középiskolások és az általá­nos iskolák felső tagozatos tanulói vesznek részt. A leg­több pontszámot elérő fiata­lok között 1350 forint értékű könyvet osztanak ki. „Injekciózzák" a barackfákat Különleges műtrágyázási módszert alkalmaznak né­hány Csongrád megyei szö­vetkezetben. Komáromi Ede szegedi gyümölesnemesítő ja­vaslatára »injekciózzák« az öszibarackfákat. Hosszú, ol­dalán ‘kilyuggatott tölesérsze- rű csövet fúrnak a földbe a fa gyökérzeténél, s kálium- és foszforműtrágyás oldatot öntenek bele. Mivel így köz­vetlenül a gyökérzethez jut­tatják a műtrágyát, azt a nö­vény jobban tudki hasznosíta­ni. Érdekes élettavi hatást fi­gyeltek meg: <j fák nem nő­nek hosszúra, hanem egyen­letesen feilődnek. és sokkal ellenállóbbak a téli fagyokkal szemben, topábbá sokkal több és ízletesebb gyümölcsöt haz­aiak, és a szokásosnál koráb­ban érlelik termésüket. Az ÉM Pécsi Épületanvaa-fuvarozó Vállalat pécsi munkahelyre rakoilwiilrésokat fölvesz. Jelentkezés a vállalat munkaiijvi osztályán: Pécs, Megyeri út 50. (39815) — Egy százéves szélmalmot bontottak le Kiskunfélegyhá­za határában és szállí'ottrk a félegyházi múzeum udvarára. Itt. eredeti formájában állít­ják össze a műemléket. — Jutalomkirándulás Ka­posvárra. A nagyberényi ter­melőszövetkezetből ma 40 asszony látogat el Kaposvár­ra. Megtekintik a cukorgyá­rat, a MeTvei Könyvtárt és a Latinka Sándor Művelődési Házat. — 220 holdon termelt so­mogyi sárga, gülbaba és mer- kur burgonyát a vízvári Vö­rös Csillag Tsz. A gondos ta­lajelőkészítés és növényápolás eredményeként holdanként 120 mázsás átlagtermést taka­rítottak be. Harmincöt vagon­ra szerződtek, de a jó ter­més láttán újabb 20 vagon burgonya szállítását vállalták. — Nagy elismerést szerzett a magyaregresi Hunyadi Ter­melőszövetkezet a 64. Orszá­gos Mezőgazdasági Kiállításon bemutatott hízott marháival. Az Élelmezésügyi Miniszté­rium Állatforgalmi Igazgató­sága elismerő oklevéllel ju­talmazta meg a kiváló állat tenyésztő közös gazdaságot. Az oklevelet Urai Ferenc, a Somogy megyei Állatforgalmi Vállalat igazgatója adta át. — OLASZORSZÁGBAN KÉSZÍTETT festményekből kiállítást rendeznek az Ifjú­sági Házban. A kiállításon a városi nőtanács klubdélutánja keretében Martyn Ferenc Munkácsy-díjas festőművész mond bevezetőt. — Varsóban tartotta kongresszu sát az Idegenforgalmi Újságírók Nemzetközi Szövetsége. A kong­resszus fő témája a nemzetközi idegenforgalom korszerű követel­ményeinek meghatározása és a kelet—nyugati közlekedés biztosí­tása veit. Megállapították azokat az erkölcsi alapelveket is, amelye­ket az idegenforgalmi újságírásban és általában az idegenforgalomban figyelembe kell venni. Nem sza­bad olyan esetnek előfordulnia, mint ami a Német Szövetségi Köz­társaságban történt: a turistatérké­peken csehszlovák és lengyel teili- 1 eteket Németország részeként tün­tették föl. — Megkezdődtek a MÉ­SZÖV szakmunkás-tanfolya­mai. A vegyesboltok dolgozói­nak tanfolyama a múlt héten kezdődött, a felvásárló és a vendéglátó szakmunkás-trnfo- lyam pedig ezen a héten. Márciusban vizsgáznak a fel­vásárló-tanfolyam részvevői, a másik szakmabeliek 1963 októberében. Sikeres vizsga után szakmunkás-oklevelet kapnak a hallgatók. Újítási hónap a Világítástechnikai Vállalat kaposvári telepén. Az október 5-e és november 5-e között beadott újításokat tíz napon belül elbírálják, s a legjob­bakat — az újítási díjon fe­lül — pénzjutalomban része­sítik. A 10 000 forintos nép- gazdasági eredményt hozó újításokért 150, a 25 000 fo­rinton felüli népgazdasági eredményt jelentő javaslato­kért 300, az 50 000 forinton fe­lüliekért pedig 500 forint kü­lön jutalmat kapnak a javas- lattevők. , mÚtfeiŐDés ü p SZUBftHOZÁS CSÍKI G.UGHLY SZÍNHÁZ: Este 7 órakor: GÜL BABA. Blaháiné-bérlet. • Csurgó: HAMLETNEK NINCS IGAZA. VÜLOS CSXLI.AG FILMSZÍNHÁZ AKI SZELET VET Korha­tár nélkül. Előadások kezdete a film hosszúsága miatt fél 5, há­romnegyed 7 és 9 órakor. (Ok­tóber 29-ig.) SZAB AU IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ UTAK ÉS GONDOK. 10 éven alul nem ajánlott Előadások kezdete 4, 6, 8 órakor. (Október 28-ig.) — A női nagyaktívaülést a tervezett október 31-e he­lyett október 29-é(n délelőtt 9 órai kezdettel tartja meg az SZMT a szakszervezetek szék­házának színháztermében. — Kubai—magyar barátsági estet rendeznek pénteken es­te a Csurgói Járási Művelő­dési Házban. A rendezvényen a kubai nagykövetség képvi­selői is megjelennek. Aszfaltrajzverseny A fővárosban nagyon nép­szerű szórakozássá vált az úttörők részére megrendezett aszfaltrajzverseny. Megyénk­ben a tavasszal volt már egy ilyen vetélkedő, de csupán kísérleti jelleggel. Most szom­baton ismét megrendezik az aszfaltrajzversenyt úttörőpaj­tások részére a Kilián György Ifjúsági és Űttöröház kertjé­ben. — Kiképzési körüket szer­vezett az MHS városi elnök­sége a sorköteles fiatalok ré­szére. Három honvédelmi alapismereti, egy ejtőernyős és két rádió alapismereti kör már megkezdte munkáját. Október végéig további 15 kör kezdi meg működését. Falu járó írók Az idén öt fiatal író töl­tött két-két hetet a ter­melőszövetkezetekben a SZÖ- VOSZ vendégeként. Az új­szerű »falujárás« eredmé­nyességét bizonyítja, hogy a SZÖVOSZ jövőre már húsz írót lát vendégül. Tíz idő­sebb neves író is közölte, hogy szívesen mennének fa­lura, ismerkednének a nagy­üzemi gazdálkodás útjára lé­pett parasztság életével. — 46 FELSŐOKTATÁSI INTÉZET működik 163 kar- ral az új egyetemi tanévben Romániában, egy intézettel és 12 karral több, mint' a múlt évben. A főiskolák nappali tagozatára 80 000 hallgató iratkozott be, 13 000-rel több, mint tavaly. — A Vérkonzerváló Állomás érte­síti a véradókat, hogy október 25-én, csütörtökön és 26-án, pén­teken a szigetvári ingyenes vérvé­tel miatt az állomáson vérvétel nem lesz. (67179) — A TUZÉP kaposvári telepére ablakredóny érkezett. (67192) FIGYELEM! FIGYELEM! «cin és -mell 55- FI. Csirkeaprólék: hát, fej, nyak, zúza. farhát, szárny 24 és 18 forintos árban állandóan kapható KAPOSVÁRON a 301-es boltban (Ady E. u. 2.) 323-as „ (Május 1. u.) 310-es „ lMájus 1. u.) 368-as „ (Bartók B. u.) 355-ös „ (a textilműveknél), valamint az összes húsboltokban. SIÓFOKON a 415-ös áruházban BALAJONBOGLÁRON a 428-as csemegeboltban. Somogy megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalat (67177) /

Next

/
Oldalképek
Tartalom