Somogyi Hírlap, 1994. május (5. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-02 / 102. szám

r Somogyi tájak: A tikosi lovasudvar lakói • Somogysámsonnak futja telefonra (5. oldal) Színes világ: Mutasd meg az írásodat, megmondom ki vagy; Az édesanyákról (7. oldal) Sportmagazin: Győzelemmel búcsúztak a somogyi NB I-es kosárlabda csapatok (9-11. oldal) SOMOG} ' HÍRLAP V. évfolyam, 102. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1994. május 2., hétfő A válást már „csak” a vagyonmegosztás gátolja Élesztgették a tüzet Szántódon Önjelölt polgármesterek — Odázódó önállóság Jókora tüzet raktak a felállí­tott májusfa árnyékába azok a szántódiak, akik a Zamárditól való elválás gondolatát is élesztgették a szombat esti pikniken. A vendégek jó része újhagymával, asztalkendőbe göngyölt kenyérrel, paraszt- kolbásszal érkezett, s volt, aki tepertős pogácsát vagy üveg­korsóban bort hozott. A Joc- key-kalapos volt tárca nélküli miniszteren, Gerbovics Jenőn többen számon kérték: miért nem hozott magával az üveg­házából paradicsomot? A permetezés helyett a beszél­getést választó Gerbovics egyébként úgy vélekedett: Szántód és Zamárdi elválása ügyében a népakarattal szemben egy rossz önkor­mányzati törvény feszül. (Folytatás a 3. oldalon) Koszorú ringatózott az öböl vizén Balaton Fesztivál- nyitány Keszthelyen Tűzharc Gorazdénál Családias májusünnep Ostorpattogtatós menettánc Marcaliban — Hölgyek olthatták a tüzet Barcson — Hagyományteremtő családünnep Öreglakon Nem volt felvonulás, sem „virslijegy”, de mindenki jól érezte magát Fotó: Kovács Tibor ENSZ források szerint Go­razdénál a szerbek és a mu­zulmánok tegnap tűzpárbajt vívtak, megsértve a tűzszüne­tet. Eric Chaperon a kéksisa­kosok szóvivője elmondta; a szerbek ígéretükkel szemben nem vontak ki minden nehéz­fegyvert a városból, ahol egyre bizonytalanabb a hely­zet. A boszniai rádió szerint tegnap Gorazdében gyalog­sági harcok is voltak. A boszniai szerbek szerint a muzulmánok támadást indítot­tak Vaslenicánál is. A nem túl borongós máju- selő ismét nagyszámban ki­csalogatta otthonaikból a so­mogyi polgárokat. A megye kis és nagyobb településein családias légkörben „felhaj­tás” nélkül, ám sokféle színes programmal ünnepelték az orgonaillatú május első napját. A városközponton végigvo­nuló, ostorpattogtatós menet­tánccal kezdődött tegnap Marcaliban az Együd Árpád emlékére megrendezett ha­gyományos megyei néptánc­gála. Félezer gyermektáncos ünnepelt és szórakozott együtt a Kulturális Központ nagytermét zsúfolásig meg­töltő közönséggel. A megyei felvonulást a Somogy Megyei Művelődési Központ által szervezett három különböző helyszínen a Barcson, Siófo­kon és Somogyjádon zajló verseny előzte meg. (Folytatás a 3. oldalon) Környezetvédelmi nap Bárdudvarnokon Környezetvédelmi napot tartottak szombaton Bárdud­varnokon. A települési önkormányzat és a Környezetvé­delmi Minisztérium közös programján részt vett dr. Tar­ján Lászlóné a tárca államtitkára. A kisiskolások műsorát követően Elefáni, a környezetvédő elefánt vezette a gye­rekek vetélkedőjét. Fotó: Lang Róbert 24 órás ügyelet, földön, vízen, levegőben Jelzik a vihart a Balaton partján Senna halálos balesete Sportdráma Imolában Tragédiával zárult a Forma- 1-es autós gyorsasági világ- bajnokság hét végi futama. Az olaszországi Imolában rende­zett viadalon már a szombati edzésen halálos balesetet szenvedett az osztrák Roland Ratzenberger. Ennek ellenére elindult a vasárnapi futam, amelynek hetedik körében az élen álló Ayrton Senna 250 km/órás sebességgel a beton­falnak ütközött. A brazilok há­romszoros világbajnoka sú­lyos sérüléseket szenvedett, s életét már nem tudták meg­menteni a bolognai klinikán. (Tudósításunk a 10. oldalon) Az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervató­riumában tegnap megkezdte működését a viharelőrejelző szolgálat, amely szeptember 30-ig figyelmezteti a tóban fürdőzőket, és vitorlázókat a közelgő veszélyre. Az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő automata jelzőrendszert 24 helyen üzemeltetik a Balaton körül, berendezését hét távmeteoro­lógiai és három távszélmérő egészíti ki. A fényjelzőket a part köze­lében lévő magas épületeken vagy messziről is jól látható oszlopokon helyezték el. Ezek figyelemfelkeltő hatását Sió­fokon és Zamárdiban az SOS Zamárdi Regionális Rádiós Segélyhívó Alapítvány nagy­teljesítményű hangjelző be­rendezései fokozzák. A han­gos viharjelzést reggel nyolc óra és este tíz között kapcsol­ják be aKkor, ha az obszerva­tórium II. fokú viharjelzést rendel el. Tegnaptól a Balatoni Vízi­rendészeti Parancsnokság mentőhajóin is 24 órás ügyele­tet tartanak. Visszakapja festményeit Szász Endre hamisítója Boross-Moravcik találkozó Tegnap este nemhivatalos találkozóra került sor Boross Péter magyar és Jozef Morav- cik szlovák miniszterelnök kö­zött, a két országot érintő kér­désekről. Az esemény este nyolc órakor a magyarországi Komáromban kezdődött és a szlovákiai Komárnóban feje­ződött be. Boross Péter és Jo­zef Marovcik megbeszélésén nem szülétett konkrét megál­lapodás, de minden, a kétol­dalú kapcsolatokban fontos kérdésről véleményt cserél­tek. Szó volt a magyar kisebb­ség helyzetéről, Bős-Nagyma­ros további sorsáról, a kettős adóztatás eltörléséről, vala­mint új határátkelőhelyek megnyitásáról. A két minisz­terelnök este 22 órakor a rév­komáromi Európa szállóban sajtótájékoztatót tartott. Lábadozik a pápa II. János Pál pápa viszony­lag nyugodtan töltötte az éj­szakát a pénteki izületi proté­zisműtét után. Minden jel arra mutat, hogy a műtét utáni fel­épülése a lehető legjobb úton halad — tájékoztatott tegnap a pápát kezelő orvoscsoport ve­zetője. Nemzetiségi konferencia Kapcsolatok címmel szom­baton Salgótarjánban rendez­ték meg a magyarországi szlovák, valamint a szlovákiai magyar települések konferen­ciáját. A szlovák napok jegyé­ben ez idő szerint zajló kéthe­tes Tarjáni Tavasz egyik ren­dezvényeként sorra került ta­lálkozón 20 határon inneni és túli település 150 képviselője vett részt. Istentisztelet a katonafiúkért Ökumenikus istentiszteletet tartottak tegnap a Szent István bazilikában a békeidőben, erőszakos halállal meghalt sorkatonák és azok emlékére, akik erőszak áldozatai lettek. A Jogsértettek Egyesületének tagjai, gyermeküket gyászoló szülők, az anyák napján isten­tiszteleten emlékeztek meg fiaikról, akik békeidőben, tisz­tázatlan körülmények között vesztették életüket. Eurovíziós magyar siker Az ír fővárosban harmincki­lencedszer rendezték meg szombaton az Eurovízió dal- fesztiválját, amelyet immár harmadszor egymás után a házigazdák nyertek meg. A rangos könnyűzenei esemé­nyen szép magyar siker szüle­tett: Bayer Friderika „Kinek mondjam el vétkeimet” című dalával a 25 közül a negyedik helyet szerezte meg. Most először vettek részt az euróví- ziós dalversenyen a volt szo­cialista országok képviselői. Tegnap Keszthelyen megnyi­tották a Balaton Fesztivál egy hónapos eseménysorát. A mó­lónál összegyűlt érdeklődőket dr. Szelestei Tamás, polgármes­ter és Schamschula György, közlekedési miniszter köszön­tötte. (Folytatás a 2. oldalon) A Somogy Megyei Bíróság dr. Matevics Lászlóné fellebb- viteli tanácsa elrendelte, hogy a bűnjelként lefoglalt 19 kere­tezett és 17 farostlemezre fes­tett, Szász Endre festőművész stílusában készült képet szol­gáltassák vissza festőjüknek, a kaposvári Bárány Csabá­nak. Ezen kívül Czonev István harmadrendű vádlottat fel­mentette a bűnpártolás vét­sége miatt emelt vád és kö­vetkezménye alól. (Folytatás a 16. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom