Somogyi Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-20 / 219. szám

1993. szeptember 20., hétfő SOMOGYI HÍRLAP 9 SPORTMAGAZIN Hatodik a magyar válogatott Szombaton a helyosztókkal véget ért a férfi junior kézi­labda-világbajnokság, amely­nek Kairó adott otthont. A dön­tőben nagy meglepetésre a hazaiak háromgólos győzel­met arattak a dánok ellen. Eredmények. Az első helyért: Egyiptom-Dánia 22-19 (9-4). A harmadik helyért: Izland- Oroszország 21-20. A férfi ju­nior kézilabda-világbajnokság végeredménye: 1. Egyiptom, 2. Dánia, 3. Izland, 4. Orosz­ország, 5. Svédország, 6. Ma­gyarország. Mazinho visszatér Brazíliába A német Bayern München csapatában játszó brazil lab­darúgó, Mazinho (teljes nevén Waldemar Aureliano de Olive­ira Filho) egy időre visszatér­het hazájába: a 27 éves csa­tárt 200 ezer dollárért adják kölcsön a brazil I. osztályban szereplő Internacional Porto Alegre együttesének. Uli Hoe- ness, a Bayern menedzsere elmondta, hogy bár 1995. jú­nius 30-ig meghosszabbítot­ták Mazinho szerződését, nem zárkóznak el attól, hogy mégis lemondjanak róla egy időre. Előreláthatólag 1994. június 30-ig Brazíliában ma­radhat a csatár, aki a Bayern színeiben 1991 óta 45 találko­zón lépett pályára, s 11 gólt szerzett. Maradona nincs a keretben A napokban közzétették annak a 22 argentin labdarú­gónak a névsorát, akik az Ausztrália elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre készül­nek. (Mint ismeretes, a VB-döntőbe jutásért kiírt ösz- szecsapás első felvonása ok­tóber 31-én Sydneyben lesz, míg a visszavágóra november 16-án vagy 17-én Buenos Ai­resben kerül sor.) A keretben egyelőre nincs benne Diego Maradona, de az argentin szövetség szóvivője úgy nyi­latkozott, hogy az egykori nagy sztár még helyet kaphat a csapatban. Uj klubjában, a Newell's Old Boys együttesé­ben Maradona már meg­kezdte az edzéseket, s készül az október 7-én rajtoló bajnoki küzdelmekre. 9. KAPOSVÁR, 10. SIÓFOK A KSI nyerte a kerékpáros Balaton kupát ■ ■ . % ■ m lil#** A serdülők rajtja a hegyi körversenyen A klasszikus BK verseny­számnak tekinthető hegyi kör­versennyel folytatódott Fo­nyódon a 27. nemzetközi ke­rékpáros Balaton Kupa. A Sachs-Hercules nagydíjért fo­lyó vetélkedő a tervezettnél tovább tartott, mert a verseny- bíróság a serdülő és az ifjú­sági mezőnyt a gépek eltérő áttétele miatt szétválasztotta, így aztán jó kétórás csúszás­sal ért véget az első nap. A „hegyizés” is a KSI és a szlo­vákok versengésének jegyé­ben telt el, s ami a legfonto­sabb, jól biztosított útvonalon, sérülésektől mentesen zajlott le valamennyi korosztály küz­delme. A két somogyi klub ver­senyzői közül néhányan dere­kasan megállták a helyüket. A haladóknál a siófoki Orosi és Horváth, az ifiknél a kaposvári Rothmer Á. a győztessel azo­nos időt kerekezett. A kezdő fiúk kisebb mezőnyében a ka­posvári Esküdt hajtott be ötö­dikként. A szombati befejező szakasz, a Faunus Trading nagydíjért folyó országúti me­zőnyverseny már nem az előbbihez mérhető szerve­zettséggel zajlott. Gondok vol­tak az út biztosításával is, bi­zony akadt kereszteződés, ahova egyszerűen elfelejtet­tek forgalomirányítót állítani. Fortuna kegyén is múlott, hogy nem történt baleset. Eb­ben a számban a siófokiak néhány szép helyezéssel vé­tették észre magukat. A „ha­ladó” Orosi negyedik, a ser­dülő Radványi hatodik helye itt is a győztesével azonos idő mellett született. A kaposvári­aknál — ez utóbbi mezőnyben — Rothmer B. kilencedik, Kiss L. tizenhetedik lett, de az ő idejük sem rosszabb a győz­tesénél. A kezdőknél Esküdt sem sokkal maradt le az első­től. A három versenyszám ösz- szetett eredménysorában a haladó fiúknál Horváth Zoltán, a serdülőknél Rothmer Ba­lázs, a kezdőknél Esküdt Ro­land negyedik, az ifiknél Rothmer Ákos tizenegyedik helyét kell kiemelnünk. Az összetett verseny győz­tesei és legjobb somogyi he­lyezettjei. Kezdő fiúk (8 érté­kelhető) 1. Isklstekker (Szek- szárd)...4. Esküdt (Kvár), ha­ladó fiúk: (20 ért) 1. Lehotsky (szlovák)...4. Horváth (Siófok), serdülő fiúk: (21 ért.) 1. Sze­keres (KSI)...4. Rothmer B. (Kvár), ifjúsági fiúk: (22 ért.) 1. Imris (Békéscsaba)...11. Rothmer Á. (Kvár), serdülő le­ány: (6 ért) 1. Szántó (Békés­csaba)..^. Légrádi (Kvár), fel­nőtt is ifjúsági nők: (9 ért) 1. Hatala (egyéni ind.). Az összetett pontverseny végeredménye: 1. KSI, 2. Spart. Tlmace (szlovák), 3. Szekszárd, 4. Debreceni Sl, 5. Trencsén (szlovák)... 9. Ka­posvár Furlan SC, 10 Siófoki Ezüstpart. Jutási Teke NB I Csak a pécsieknek volt gáz K. Közút-Strabag-Pécsi Gázmű 5:3 (4004:3993) Barcsi körzeti labdarúgó­bajnokság Az ötödik forduló eredmé­nyei: Beleg-Ötvöskónyi 1-0, Bolhás-Gyékényes 6-0, Kál- máncsa-Kutas 2-3, Drávata- mási-Babócsa 2-1, Görge­teg-Iharos 6-0, Porrog-Bak- háza 4-2, Segesd-Darány 6- 0, Szabás-Háromfa 0-5. Az élcsoport állása: 1. Görgeteg 10 pont, 2. Bolhás 9 pont, 3. Háromfa 9 pont. Hét új NOB-tag Monte-Carlóban a NOB Végrehajtó Bizottsága hét új tagállamot vett fel, így a szer­vezet már 194 országot tömö­rít. Francois Carrard NOB-fői- gazgató bejelentése szerint Burundi, a Zöld-foki Köztársa­ság, a Comore-szigetek, Sao Tómé és Principe, Saint Chri­stopher és Nevis, Saint Lucia, valamint a Dominikai Közös­ség került teljes jogú tagként a NOB-ba, míg Palesztina ide­iglenes státuszt kapott. A Kaposváron lejátszott találkozón a házigazdáknak alapo­san meg kellett küzdeniük a győzelemért. A közútasok fokoza­tosan jutottak előnyhöz, ám a mérkőzés vége felé kissé elbi­zonytalanodtak, s ez majdnem megbosszulta magát. Láng és Pintér jó teljesítményére és a fiatal Lapat tehetségének igazolá­sára volt szükség ahhoz, hogy megszülessen a remélt győze­lem. (Képünkön: Pintér György, aki ezúttal is jól dobott.) Illyés 655 Pintér 681 Lapat 687 Láng 684 Mettner 669 Varga 637 Ifjúsági mérkőzésen: Berta 642 Koncsecskó 683 Fábián 664 Szabó 674 Tubák 684 Kismihály 646 K. Közút-Strabag-Pécsi Gázmű 4:0 (1285:1222) Németh 649, Csendes 636 fát dobott. Schleining Endre Kaposvári Építők-Dorogi Bányász 7:1 (4189:3943) Tarsoly P. 708 Mándli J. 746 ifj. Horváth L. 689 Miklós Gy. 717 Székelyi Z. 650 Horváth L. 679 Mándli egyéni- és a csapat új pályacsúcsával biztos győ­zelmet aratott a K. Építők az újonc Dorog otthonában. Csodálatos környezetben, a Bíró L. 620 Varga G. 642 Jurasek K. 635 Novák V. 671 Kimka G. 673 Magyaros S. 702 tatai edzőtáborban került sor az első vidéki megmérette­tésre, ami kitűnőre sikerült. A játékosok egymást múlták felül a kilencesek dobásában. Mándli János mellett külön ki kell emelni a tartalékként ját­szó Miklós Gyula teljesítmé­nyét. Ifjúsági mérkőzésen: K. Építők SC-Dorog 4:0 (1390:1246) Tihanyi P. 668, Bodor I. 722 fát gurított. Hász Mihály Labdarúgó NB I „Keretjáték” Csepelen Csepel-Kordax-Siófoki Bányász 2-2 (0-2) Csepel, 2000 néző. V.: Ma­rosvári (Tóth V., dr. Bozóky). Csepel: Dr. Szieben — Ács, Tyukodi, Szabó — Süveges, Medgyes, Somogyi, Mikler, Szekeres — Kámán, Balogh. Edző: Varga István. Siófok: Bíró — Olajos, Bimbó, Meksz — Keszeg, Je­néi, Varrsányi, Barna, Király — Fischer, Kirchmayer. Edző: Pusztai László. Csere: Dr. Szieben helyett Hajdú a szünetben, Mikler he­lyett Jakab a 71., Barna he­lyett Szabadi a 76., Kirch­mayer helyett Molnár a 82. percben. Sárga lap: Barna (9. p. Ká­mán buktatásáért), Fischer (72. p. reklamálásért), Király (74. p. sípszó utáni labdaelrú- gásért). Szögletarány: 8:3 (7:2) Soha jobb kezdést! Még egy perc sem telt el, és már vezetett a Siófok: Fischer kö­zépkezdés után elfutott jobb- szélen, két cse[ után középre adott, labdája Ács lábáról Je­néihez pattant, aki pár lépést vezette, és 8 méterről dr. Szi­eben mellett a kapu bal sar­kába gurított (0-1). A gyors vezetést követően a 16. perc­ben Somogyi bombázott 15 méterről a kapu mellé, majd 4 perccel későb Varsányi 28 méteres váratlan lövése lepte meg Sziebent. A 46. percben a kaputól 30 méterre szabad­rúgáshoz jutott Bányász. Ezt Kirchmayer végezte el, lövése nagy erővel vágódott a kapu közepébe (0-2). dr. Szieben mozdulni sem tudott a megle­petéstől! (Le is cserélték.) A siófoki csatárok által ily módon „bekeretezett” első fél­idő közbülső része változó já­tékot hozott enyhe vendégfö­lénnyel. A második félidőre gyöke­resen megváltozott a játék képe. A Csepel ahelyett, hogy összeomlott volna, sorozatos támadásszövésekkel próbálta a maga javára fordítani a mér­kőzést. Csak idő kérdése volt a hazai gól, ami aztán az 56. percben meg is született: Ká- mánt buktatták a 16-os előtt, a szabadrúgáshoz letett labdát Szekeres Somogyi elé pöccin­tette, ő pedig nagy erővel a kapu jobb sarkába bombázott (1-2).Továbbra is a Csepel uralta a pályát, és a 80. perc­ben ki is egyenlített: Medgyes perdített Somogyi elé, aki 25 méterről nem tétovázott, egy­ből lőtt, labdája a bal kapufa tövéről a hálóba pattant (2-2). Még két nagy helyzete volt az utolsó tíz percben a hazaiak­nak, ám Bíró mindkétszer nagy bravúrral hárított, így az eredmény már nem változott. Lélektani előnnyel kezdte a Bányász a mérkőzést, hiszen a hazaiak előző találkozóju­kon megsemmisítő vereséget szenvedtek. Sajnos a kétgólos vezetés után hagyta feltá­madni ellenfelét a somogyi együttes és ez kis híján meg­bosszulta magát. A siófokiak szünet után csak arra ügyel­tek, hogy megtartsák előnyü­ket, miközben a csepeliek el­szántan támadtak. Ha Bíró nem véd ilyen parádésan, még az egy ponttól is elbú­csúzhattak volna a somo­gyiak. Jók: Ács, Somogyi, Sü­veges, Medgyes, illetve Bíró, Olajos, Keszeg, Varsányi, Kirchmayer. Istvándi Sándor További eredmények: Békéscsabai EFC-Haladás VSE 2-0 (0-0) Kirchmayer Tibor: jó játék góllal Szombathely, 5000 néző. V.: Bay. Sokáig döntetlen színezetű volt a mérkőzés; az utolsó tíz percben azonban „feltámadt” a vendég Békéscsaba, és eredményes kontraakcióinak köszönhetően végül sikerült megszereznie a győzelmet. Tovább tart tehát a szombat- helyiek ’’mélyrepülése”: ez volt a negyedik hazai mérkőzésük, s három alkalommal vesztes­ként voltak kénytelenek el­hagyni a pályát. Gólszerzők: Vancea, Mracskó. Debreceni VSC-Vasas SC 3-1 (3-1) Debrecen, 7000 néző. V.: Bognár. A végig többet támadó, pon­tosan és tetszetősen játszó Debreceni VSC megérdemel­ten tartotta otthon mindkét bajnoki pontot. Gólszerzők: Sándor T. 2 (egyet 11-esből), Gojan, il­letve Claude. Újpesti TE-Vác FC- Samsung 3-0 (0-0) Budapest, Megyeri út, 4000 néző. V.: Molnár L A lelkes újpestiek az utolsó negyedórában döntötték el a találkozó sorsát: a 76. perc­ben még 0-0 volt az ered­mény... Gólszerzők: Kozma, Belvon, Tomka. PMSC-Fordan-Rába ETO 2-1 (1-1) Győr, 7500 néző. V.: Pillér. A gyenge napot kifogó ha­zaiak ellen meglepő, de telje­sen megérdemelt győzelmet aratott az idei bajnokságban eddig gyengélkedő PMSC-Fordan. Gólszerzők: Azoitei, Kocsis, illetve Csertői. Videoton-Waltham-MTK 1-1 (1-0) Székesfehérvár, 3000 néző. V.: Vad. Alacsony színvonalú talál­kozón igazságos döntetlen. Gólszerzők: Takács, illetve Horváth Cs. BVSC-Dreher-EMDSZ- Sopron LC 0-0 Bp., Szőnyi út, 1500 néző. V.: Kurmai. A Ferencváros-Kis­pest-Honvéd FC tv-mérkőzést ma 19.30 órakor játszák. 1. Debreceni VSC 2. Békéscsabai EFC 3. Ferencváros 4. Kispest-Honvéd 5. Csepel-Kordax 6. Vác FC-Samsung 7. Rába ETO 6 5 1 - 11- 5 11 6 4 1 1 15- 4 9 5 4 1 - 14- 4 9 5 4 - 1 19- 6 8 6 3 2 1 11-12 8 6 2 3 1 8- 9 7 6 2 2 2 10- 9 6 6 3 - 3 8- 7 6 6 2 1 3 7- 8 5 8-8 4 5-9 4 5- 9 4 4-12 4 6- 15 4 4-12 3 3- 9 2 8. Újpesti TE 9. Siófoki Bányász 10. Videoton-Waltham 6 12 3 11. MTK 6-4 2 EMDSZ-Sopron LC 6 1 2 3 13. BVSC-Dreher 6 12 3 14. PMSC-Fordan 6 12 3 15. Vasas SC 6114 16. Haladás VSE 6 1-5

Next

/
Oldalképek
Tartalom