Somogyi Hírlap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-11 / 60. szám

I 2000. Március 11., Szombat SPORT SOMOGYI HÍRLAP - 9. oldal _______________Kézilabda NB I (hői)_______________ A tisztes helytállás reményében Marcali A BEK-negyeddöntős Herz- FTC otthonában vendégsze­repei ma délután 15 órakor a Marcali VSZSE-Lénia NB I-es női kézilabda-csapata.- Érthetően nem vagyunk valami feldobott hangulatban a Vasas- Hungaroweiss elleni hazai vere­ség után - mondta Kemer Kriszti­na, a Marcali VSZSE-Lénia kiváló kapusa, aki az 1994/1995-ös baj­noki szezonban ferencvárosi szí­nekben is szerepelt. - A Kőbá­nyai úton a négy VB-ezüstérmest felvonultató francia Metz, az eu­rópai sztárcsapat dán Viborg, és legutóbb szerdán Magyar Kupa- mérkőzésen .a bajnoki címvédő Dunaferr is vereséget szenvedett. Németh András vezetőedző több éves munkával alakította ki a Fra­di sajátos stílusát, amely a gyors lerohanásokra épül. A játékosok nemcsak futógyorsaságban és ag­resszivitásban, hanem a játék minden elemében rendkívüli ve­szélyt jelentenek az ellenfelek számára. Egyetlen célunk lehet csak, mégpedig a tisztes helytál­lás. Csak tetézi a gondokat, hogy Németh Barbara részleges ínsza­kadás miatt nem szerepelhet, így a jobb átlövő poszton elsősorban Molnár Veronikának szavaz bi­zalmat Tóth István vezetőedző. Szloboda Judit tanulmányi elfog­laltsága miatt nem utazik az együttessel. Peringer Orsolya a héten csak két edzésen vett részt kézsérülése miatt, de ma délután Budapesten vállalja a játékot.- A rossz előjelek ellenére sze­retnénk a mérkőzésből a szá­munkra legtöbb pozitívumot ki­hozni - mondta Tóth István veze­tőedző. - Úgy kell játszanunk, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályáról, és a sorsdöntő találko­zóba maradjon tartása a csapat­nak. SAMU Röplabda Országos Serdülő Bajnokság Döntőben a somogyiak Tatabánya, Kaposvár A röplabda Országos Gyer­mek Bajnokság sorozatában pályára lépő BITT Kaposvári Női RC és a Pini Kaposvár SE-Kaposvári Sportiskola csapatai egyaránt bejutottak az országos döntőbe. A Róka Gasztonné csoport negye­dik tornáján - a Tatabányán ren­dezett összecsapásokon - is reme­kül helytállt a Biki Mária edző ve­zette BITT Kaposvári Női RC gár­dája. A középjátékban a csoport­selejtezők első két helyén végző gárdák találkoztak. Elsőként az Atlant Angyalföldi DRC csapatát sikerült óriási csatában 3-2 arány­ban legyőzni. A folytatásban is egy szoros mérkőzés következett a Vértes Volán ellenében. A tata­bányaiak ugyan nem tudtak szet­tet nyerni, de megnehezítették a somogyiak dolgát. A Szombathe­lyi Haladás TK együttese nem állí­totta nehéz feladat elé a kaposvá­riakat, akik gond nélkül nyertek 3-0-ra. ezzel a BITT KNRC együt­tese csoportelsőként jutott be az Országos Serdülő Bajnokság nyol­cas döntőjébe. A torna végeredménye: 1. BITT Kaposvári Női RC (6 pont), 2. Atlant-Angyalföldi DRC (5 pont), 3. Vértes Volán (4 pont), 4. Szom­bathelyi Haladás TK (3 pont). A BITT Kaposvári Női RC csa­pata: György Beáta, Véber Veroni­ka, Cseh Katalin, Molnár Kriszti­na, Ács Jebektor Dóra, Kovács Esz­ter, Kadaravek Edina, Kardics Eni­kő, Tarái Petra, György Johanna. Edző: Biki Mária. A fiúknál a Porubszky László csoportban két somogyi együttes is érdekelt volt. A Kaposváron ren­dezett negyedik fordulóban ismét remekelt a Pini Kaposvár SE- Kaposvári Sportiskola csapata. Zarka Péter edző tanítványai a Dunaferr SE ellen 3-2-re nyertek, míg a Bp. Vasas SC együttesét 3-0 arányban győzték le. A Piriitől a Nafa RC Kaposvár-Katolikus Gim­názium DSE csapata sem tudott szettet rabolni. A nafások a Bp. Vasas és a Dunaferr SE elleni ösz- szecsapásukat is 3-0-ra veszítet­ték el. A második helyéről döntő Bp. Vasas-Dunaferr SE találkozó 3-1-es fővárosi sikert hozott. A ki­váló eredményeknek köszönhető­en a Pini Kaposvár SE-Kaposvári Sportiskola gárdája továbbjutott az országos nyolcas döntőbe. A torna végeredménye: 1. Pini Kaposvár SE-Kaposvári Sportisko­la (21 pont), 2. Dunaferr SE (20 pont), 3. Bp. Vasas SC (19 pont), 4. Nafa RC Kaposvár-Katolikus Gimnázium DSE (12 pont). A Pini Kaposvár SE-Kaposvári Sportiskola csapata: Lakos Nor­bert, Molnár Dávid, Molnár Ta­más, Sipos Krisztián, Selega Ba­lázs, László Norbert, Sántosi Atti­la, Nagy Attila, Dombói János, Iglói Tibor, Kovács István. Edző: Zarka Péter. A leány csapatok országos döntőjét április 18-20 között Jász­berényben, a fiúk fináléját ugyan ebben az időpontban Kaposváron rendezik. kun ♦ s > . Röplabda Magyar Kupa (férfiak) - a négyes döntőbe jutásért Edzésnek is kevés volt Pirii Kaposvár SE-Testnevelési Egyetem 3-0 (15, 17, 11) Gelencsér Balázs és dr. Szergej Szajfulin - már amíg játszott - áttörhetetlen falat jelentett a Testnevelési Egyetem játékosai számára fotós törők ahett Ha van olyan mérkőzés, amely előre lefutottnak te­kinthető, akkor a tegnap es­ti - és a ma délelőtti - az volt (és az lesz). De hát mit is várjon az ember egy olyan találkozótól, ahol egy bajnoki címre és Magyar Kupára pályázó együttes az egy osztállyal lejjebb is csak a sereghajtó szerepkö­rére kárhoztatott csapattal kerül szembe... A Pini Kaposvár SE-Testnevelési Egyetem férfi röplabda Magyar Kupa-párharc tegnap esti első fel­vonásán - és minden bizonnyal így lesz ez a ma délelőtti visszavá­gón is - csak addig volt esélye a vendég fővárosi együttesnek, amíg a játékvezető jelt nem adott a kezdésre. Onnantól kezdve ugyanis a nézők maximum csak az órájukat leshették, hogy mikor ér véget az egyoldalú küzdelem. Nem kellett túl sokat várniuk... Amúgy azt is mondhatnánk, hogy a vendégek ráadásul még kockáz­tattak is, mivel Benkovicsot liberó­ként jelölték, így aztán egyetlen cseréjük sem maradt. A mérkőzés elejétől kezdve nyomasztó fölényben játszott a kaposvári együttes az amúgy is megilletődöttnek tűnő Testneve­lési Egyetem csapata ellen. A né­zőtérről már-már úgy tűnt, hogy a többiek a két centernek, Pásztor Attilának és Gelencsér Balázsnak tartanak külön foglalkozást, hi­szen Mészáros Péter mindkét játé­kost sokat foglalkoztatta; persze, a dr. Szergej Szajfulin, Wang Csi, Urfi Csaba orosz, kínai, magyar trió is kivette a részét a pontgyár­tásból, miközben Geiger András a liberó szerepkörében hátul tiszto­gatott. Fájdalom, de a második játék­rész közepén e sorok írójának új­ra a jegyzettömb felé kellett nyúl­nia, mivel dr. Szajfulint Dávid Zol­tán váltotta fel. A játék képe mit sem változott; a Pini KSE könnye­dén gyűjtögette pontjait az edző­mérkőzés jellegű találkozón. Az utolsó, harmadik játékrész­ben engedélyezte a legkevesebb pontot fővárosi ellenfelének a ka­posvári alakulat. Pedig ekkor már Demeter György edző valamennyi játékosát pályára küldte, aki ép­pen nem Budapesten a Testneve­lési Egyetemen volt konzultáción. A mérkőzés hajrájában ifjabb Laszczik Iván mellett a sérült Bánhegyi István is beállt, Koch Róbertét és Zarka Pétert pedig ta­nulmányi elfoglaltsága szólította a fővárosba. (Sebaj, ma délelőtt már láthatjuk Kochot, Zarka híve­inek viszont sajna a jövő csütör­tökig várniuk kell, mivel ő a juni­or csapat mestereként utazik Ka­zincbarcikára.) A tegnap esti mérkőzés összeg­zése helyett röviden csak annyit: ha azt írjuk, hogy nem volt azo­nos súlycsoportban a két együt­tes, az még mindig a vendégekre nézve hízelgő. Az viszont már egészen más lapra tartozik, hogy egy nagy terveket szövögető csa­pat vajon mennyire tud megfele­lően készülni egy olyan mérkő­zéssel, amely még edzésnek is kevés... így játszottak Kaposvár, városi sportcsarnok, 200 néző. V.: Farkas L„ Mezőffy. Pini Kaposvár SE: Mészáros R, dr. Szajfulin, Pásztor, Wang Csi, Urfi, Gelencsér: Csere: Geiger (li­beró), Dávid, Bánhegyi, ifjabb Laszczik. Edző: Demeter György. Testnevelési Egyetem: Bunda, Göbl, Mészáros R., Verebélyi, Var­ga B., Novák. Csere: Benkovics (li­beró). Játékosedző: Bunda Olivér. Demeter György: - Ezen a mér­kőzésen a nyitások és a nyitásfo- gadásokból a támadások gyakorlá­sa volt a legfőbb feladatunk, ame­lyet jó százalékkal oldottunk meg. Bunda Olivér: - Aligha mon­dok túl nagy újdonságot azzal, hogy a Pini Kaposvár SE a játék minden elemében magasan fö- lénk nőtt. A kaposvári éjszakában mindenesetre megpróbálunk mi­nél jobban felkészülni a ma dél­előtti visszavágóra... FENYŐ GÁBOR Kaposváré a kupadöntő! Tegnap döntött a Magyar Röp­labda Szövetség elnöksége a férfi Magyar Kupa négyes dön­tőjének a helyszínéről. A kétna­pos mérkőzés-sorozatot - akár­csak tavaly - az idén is Kapos­váron rendezik, méghozzá má­jus 8-án és 9-én, azaz hétfőn és kedden. Mint ismeretes, a má­sik pályázó a szintén nagy ter­veket szövögető Nyíregyháza volt, s minden bizonnyal sokat számított az, hogy 1999-ben emlékezetes és remekül sike­rült kupadöntőnek adott ott­hont a somogyi megyeszék­hely. A napokban egyébként ki is alakul a négyes finálé mező­nye: az ötszörös bajnok és ku­pagyőztes házigazda Pini Ka­posvár SE - már persze ha si­kerrel veszi a Testnevelési Egyetem elleni párharcot, de hát miért is ne venné...? - mel­lett a Dunaferr SE és a Nyíregy­házi VSC Szabolcs-Gabona már bebiztosította a helyét. A ne­gyedik csapat minden bizony­nyal a Medikémia-Papiron C Szeged lesz, amely az első mér­kőzésen Kazincbarcikán nyert 3-2-re, a visszavágót pedig hét­főn este játsszák a Tisza-parti városban. _______________fenyő Ü nnepel Somogyvár Nyolc évnyi megfeszített ke­mény munka után elkészült a somogyvári általános iskola sportcsarnoka, amelyet a telepü­lés apraja-nagyja már el is „fog­lalt”. A sportcsarnokot holnap avatják fel a Kupavári Kupa elne­vezésű kispályás teremlabdarú­gó-tornával, amelyen a házigaz­da Somogyvár mellett még öt másik megyei II. osztályú csapat lép majd pályára. A mérkőzés- sorozatot délelőtt 9.30 órakor dr. Deutsch Tamás ifjúsági és sport- miniszter nyitja meg. A jövő héten szerdán 17 óra­kor pedig a magyar cigányválo­gatott lesz Somogyvár vendége. A kezdőrúgást Herényi Károly, a Parlament jegyzője végzi el, s a hírek szerint dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség el­nöke is ellátogat a somogyi köz­ségbe. nun Szintén vasárnap egy másik rangos sporteseményt is rendez­nek Somogybán; Magyarország NATO-ba történt felvételének el­ső évfordulója alkalmából az MH 2. Gépesített Hadosztály-pa­rancsnoksága rendez kispályás teremlabdarúgó-tornát Kaposvá­ron a Táncsics Mihály Gimnázi­um tornacsarnokában. _____ FENYŐ Ma d élelőtt ismételnek Kaposvár __ M a délelőtt 11 órakor újra pályára lép egymás ellen Kapos­váron a városi sportcsarnokban a Pini KSE és a Testnevelé­si Egyetem csapata, miután a fővárosi együttes feladta a pá­lyaválasztói jogát. Ami biztos: a ma délelőtti fellépésről többen is hiányoznak majd a kaposvári együttesből. A Pini KSE juniorcsapata ugyanis - amelynek Dávid Zoltán és ifjabb Laszczik Iván is a tagja, Zarka Péter pedig az edzője - ezen a hétvégén Kazincbarcikán szerepel az elődöntőben, a sérüléssel bajlódó Bánhegyi István pedig valószínűleg kénytelen lesz kihagyni a mérkőzést. Ugyanakkor Mészáros Pétert Koch Róbert vált­ja fel a feladó posztján. *A Pini Kaposvár SE várható kezdőcsapata: Koch Róbert, dr. Szergej Szajfulin (orosz), Pásztor Attila, Wang Csi (kínai), Urfi Csa­ba, Gelencsér Balázs. - A liberó Geiger András lesz. A mérkőzést - amelyre a tegnapihoz hasonlóan ezúttal sem kell jegyet váltaniuk a nézőknek - a Varga Péter, Tomanóczy Tibor játék- vezetői kettős fújja.______________________________fenyő ________Kosárlabda NB I „A” csoport - férfiak________ A hetedik hely a tét I"j ele n"rkéz És í s z elv Én y| l a SOMOGYI HÍRLAP kosárdobó versenyére 1 Kaposvár Az alapszakasz hetedik he­lyének megtartása lehet a cél­ja - a ma 18.00 órakor, a váro­si sportcsarnokban kezdődő Matáv Pécsi SE elleni össze­csapáson - a Klíma-Vili Purina Kaposvári Kosárlabda Klub NB I „A” csoportos férfi kosárlabda-csapatának. Joggal bosszankodhatnak a kapos­vári együttes szurkolói a gárda tava­szi teljesítményét tekintve. Góbiék ismét két pontos vereséget szenved­tek, ezúttal a legjobb nyolc közé ke­rülés szempontjából létfontosságú meccset játszó Soproni Ászok KC ellen. Ez volt a somogyiak harma­dik két pontos veresége az idén. Csütörtökön este 28 pontos hát­rányt dolgozott le a Klíma-Vili, de az utolsó pillanatokban felkínált lehe­tőségeiddel nem tudott élni. Az utol­só alapszakasz fordulóban - vere­ség esetén - a csapat hetedik helye­zése is veszélybe kerülhet, ameny- nyiben a Soproni Ászok KC hazai pályán legyőzi a Bp. Honvéd csapa­tát. (Ez a fővárosiak búcsúját is je­lentené egyben a legjobb nyolctól.) A Matáv Pécsi SE büdapesti ku­darcával (a Honvédtói 83-66 kaptak ki Cziglerék) a baranyaiak elvesztet­ték negyedik helyüket, melyet csak kaposvári győzelemmel és a többi eredmény kedvező alakulásával együtt szerezhetnének vissza. A két együttes tavalyi pécsi összecsapá­sán 82-64 (40-35) arányú Mecsek- aljai siker született. Lenne miért visszavágni tehát Nagy Zoltán veze­tőedző csapatának. Nem beszélve a kaposvári közönség kiszolgálásáról és arról, hogy illene kicsit kedve­zőbb szájízzel nekiindulni a ráját­szásnak. A Matáv Pécsi SE gárdájában a két amerikai Dwayne Whitfield és Jason Hartman mellett legtöbbször Bakonyi Péter, Csirke Ferenc és Czigler László alkotja a kezdőötöst. Mellettük már szóhoz jutott Sajni Balázs, valamint a közelmúltban szerződtetett jugoszláv Sacha Petrovics és a makacs térdsérülésé­ből félig-meddig felépült Mészáros Zalán is.- Csak az utolsó pillanatban dön­töm el a kezdő együttes összetételét - mondta tegnap Magyar András, a Klíma-Vili Purina Kaposvári KK ve­zetőedzője. - Bizakodom, hogy a vasárnapi hazai találkozón a sopro­ni összecsapás második félidejében mutatott teljesítményét láttatja majd a csapat. Kötelességünknek érzem a Matáv Pécsi SE legyőzését. A várható kezdőcsapatok: Kaposvári Klíma-Vili Purina SE: Albert Karrier (horvát), Orosz László, Góbi Henrik, Delmonte Ma­dison (amerikai), vagy Johnelle Slo­ne (amerikai), Bencze Tamás. Matáv Pécsi SE: Csirke Ferenc, Bakonyi Péter, Jason Hartman (amerikai), Dwayne Whitfield (a- merikai), Czigler László. A találkozó játékvezetői: Harsá- nyi József, Szlávik Csaba Az utolsó forduló párosítása Dombóvári VMSE- Albacomp-UPC Falco KC-Szombathely- Flextronics ZTE KK Atomerőmű SE- PannonPipe-DAKK BC Marc-Körmend- Szolnoki Olaj KK Soproni Ászok KC-Bp. Honvéd __________________ KUN ZOLTÁN A Klíma-Vili Purina KSE minden hazai meccsének szünetében kosárdobó versenyt hirdetünk. Vágja ki ezt a szelvényt, és adja le a műsorközlőnél. 10 játékos küzd értékes díjért. Név:....................................... L akcím:. 2000. március 12.18 óra Klíma-Vili Purina KKK- Matáv SE Pécs A díj: 15 000 Ft értékű vásárlási utalvány TESCO Kaposvár, Berzsenyi utca I Kaposvár

Next

/
Oldalképek
Tartalom