1173 találat

Találatok

1. 1910-07-28 / 57. szám
[...] tárgyában a belügyminiszterhez 2 Szabó István nagyatádi Az elemi iskolai tanitók [...] újonc­javaslat tárgyalása Az ujoncjavaslat Haller István néppárti pártja nevében el­fogadja a [...] és francia pél­dák mutatják Másik kérése a fegyvergyakor­latokra behívott tartalékosok és [...]
2. 1910-08-10 / 68. szám
[...] ifjú művésznője arra kérte Szomaházy Istvánt a kitűnő irót hogy irjon [...] be Az élet szenvedés Szomaházy István A művésznő tulboldog volt Mikor [...] szó nélkül meg­hajoltak az asszonyok kérése előtt és Ígérték hogy minden [...]
3. 1910-10-09 / 117. szám
[...] esküt meghiteltetése fölöslegessé vált Belly István hódmezővásárhelyi pénstáros Vojtha sógora a [...] bíró Nem volt e Jánossy kérése egy szegény megszorult ember könyörgése [...] erről hallani sem akart Major István hűvösvölgyi erdőőr a lövöldözés történetét [...]
4. 1910-11-13 / 146. szám
[...] többször föl­nevetett Feltűnt hogy Tisza István gróffal igen hosszasan beszélgetett A [...] igy eredménytelen maradt a szülők kérése a tanfelügyelőségnél is Most a [...]
5. 1910-11-18 / 150. szám
[...] Az indokolás szerint az indem­nitás kérése azért szükséges mert az októ­ber [...] Rudnyánszky György Mihályi Pé­ter Zlinszky István A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése [...]
6. 1910-12-15 / 172. szám
[...] A 13 ik szakaszt Lázár István gróf módosításával fogadták el Á [...] gróf az elöregedett zág­rábi érsek kérése folytán szükségessé vált koadjutori segédpüspöki [...]
7. 1911-05-13 / 109. szám
[...] a fogoly szaporítása Ugi Nemez István ós Rákosi Viktor szavaira ref [...] gróf Csak az a szerény kérése HNIVN s gv y minél [...] horvátországi W nó 1 Ssabó Istvan az állatorvosok­lZabálv István és Mártonffy Márton a viz­N [...] kertészeti tanintézet áthe­lyezését kérte Szabó István a munkásházak dol­gában szólalt föl [...]
8. 1911-06-17 / 137. szám
[...] elnöklésével ülést tartott amelyen Szukováthy István miniszteri tanácsos Villax Béla a [...] Klobusicky Karolin leá­nyát Margitot Sándorialva kérése Sándorfalva község arra kérte a [...]
9. 1911-07-24 / 167. szám
[...] jegyzőkönyv csak határo­zatokat tartalmazhat Beck kérése a naplóbiráló bizottsághoz tar­tozik Elnök [...] határozott Ezután névszerint szavaznak Csuha István és Mondorff Géza báró szabadságkérései [...] szavazás van hátra azután Tisza István gróf fog be­szélni A király [...]
10. 1911-09-29 / 223. szám
[...] a rendőr kar­jai közé Szécsi István rendőr ha már egyszer a [...] föld né­pének együttes és jogos kérése Az a nagy akció amelynek [...] állapította meg a következőkben Hullmann István 150 Kovács Pál 100 Kiss [...]
11. 1911-10-12 / 234. szám
[...] gondoskodni azt igazolja a második kérése amelynek alapfeltétele az hogy öt [...] lenni az ipar fejlődésének Koszó István dr volt mindenké­pen a kérés [...] váddal illetni mint azt Koszó István dr tette hogy gseftelni akar [...] János Tanácsos Koós Ele­mér Koszó István dr Landesberg Mór Ob
12. 1911-11-11 / 259. szám
[...] igazolja meg­választott törvényhatósági bizottsági tagnak Kérése indokolásául előadta hogy a válasz­tási [...] zálogos gyilkosa Saját tudósítónktól Balázs István Lö­winger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos gyilkosa [...] dr törvényszéki elnök aki Balázs István ügyében elnökölni fog a büntető [...] ma maga elé kisértette Balázs Istvánt akit két fegyveres börtönőr vitt [...]
13. 1911-12-01 / 276. szám
[...] a legnagyobb energiával nyomoznak Kószó István dr és a főkapitányi állás [...] arra a beszédre amelyet Kószó István dr mondott el a szerdai [...] alatt Nagy ellentmondásokkal találkozott Kószó István beszéde már akkor is A [...] mél­tányos a város alkalmazottainak a kérése Beszéde közben részletesen foglalkozott Kószó [...]
14. 1911-12-30 / 299. szám
[...] lett Kovács György második Balassa István a juniorok kardversenyében első lett [...] a következő levelet intézték Tiszteletteljes kérése egy sereg asszony­nak aszonyi ügvben [...] és az állatkínzó családfa Jakabffy István csanádi főispánról szól ez a [...] kelt az utcán sétáló Jakabffy István csanádi főispán akit a kocsis [...]
15. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] gondoskodik hogy a berlini társaság kérése teljesüljön A lelkes hölgy­bizottság most [...]
16. 1912-02-10 / 33. szám
[...] Newyork kávékázban szerdán éjjel Tom­bácz István a kávéház tulajdonosa két notórius [...] Zombori Sándor a pénzt Meszes István korcsmárosnak adta át megőrzés végett [...] A korcsmárosból kávéssá avanzsált Tom­bácz Istvánnak nem először gyűlik meg a [...] ügy el­intézésében Ha a gazdák kérése nem lett volna jogos akkor [...]
17. 1912-02-21 / 42. szám
[...] Barlanglakók Tiíelben Saját tudósítónktól Tömörkény István irt egy egyfelvonásos színmüvet melyet [...] igyekeznek megakadályozni hogy a munkások kérése teljesüljön A szegény titeli barlanglakók [...] c moll Zongorán előadja Thomán István 3 Fichtner Fuvóötös Andante és [...]
18. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
19. 1912-07-20 / 166. szám
[...] Súlyos szerencsét­lenség történt Tnrkevében Tóth István ko­vácsmester magán járóvá átalakított régi [...] 28 án 2 fényes buosuelőadás Kérése is van az igazgatóságnak a [...]
20. 1912-10-30 / 67. szám
[...] négy pályá zó van Kószó István két indítvánnyal szerepel Az egyik [...] előzetes bemutatás nélkül történik Kószó István másik indítványa a niu­zeumi tisztviselők [...] szellemek fáradtságot nem ismerve utasitás kérése nélkül Olyan gyönyörű volt mint [...]
21. 1913-01-01 / 1. szám
[...] hogy álljon dl le­imondó szándékától kérése azonban hiába­való volt Székely Ferenc [...] teljes egy óra hosszat Tisza Istvánnal folytattak megbe­iszélést ülés után aztán [...] Pál is a kilépését Vojnits István pártelnökhöz intézett levelében Várnay Lipótné [...]
22. 1913-02-14 / 37. szám
[...] hogy a saját pénzén táplálkozhassék Kérése teljesült Fehér kávét s zsemlyét [...] tartalmas beköszöntő beszédet mon­dott Kray István kitüntetése A hivatalos lap csütörtöki [...] meghízott miniszterel­nököm előterjesztése alapján Kray István szegedi Ítélőtáblai elnöknek nyugdíjaztatása alkalmából [...] lemondását visszavonta Erről ma Tisza István grófot mint a Ház elnökét [...]
23. 1913-05-01 / 101. szám
[...] vá­lasztójogot A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra [...] ajánlva maradtam Illő tisztelettel Zsolnay István É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg ggcligi Kulinyinál [...]
24. 1913-06-07 / 131. szám
[...] 3 DÉLMAGYARORSZÁG 3 Előtérben Tisza István miniszterelnöksége A politikai helyzet Saját [...] hangoztatta hogy lemondásával kapcsolatban Tisza István grófnak a kabinet élére leendő [...] kor­mányt alakitana Budapestről jelentik Tisza István gróf ma délután hosszabb ideig [...] kihirdették a legénységnek A kinek kérése vagy panasza van áll­jon elő [...]
25. 1913-06-21 / 143. szám
[...] volna mérleget ké­szíteni A végrehajtás kérése után pedig azért nem kért [...] támadtak attól tartanak hogy Tisza István gróf be­avatkozása a külpolitikába bizonyára [...]
26. 1913-10-16 / 241. szám
[...] éves cserapessegédet aki Buda­pesten Bakó István fénykópnagyitó név alatt Grassalkovics utea [...] a válogatott csapatnak o Újlaki kérése A magyar atlétika egyik legkiválóbb [...]
27. 1913-11-14 / 265. szám
[...] a folyosó Itt van Tisza István Lukács László aki f eltünően [...] képviselőház mai ülé sén Lázár István gróíf elnökölt Az elnök mindjárt [...] a jobboldalon Általános fizetésemelést Szabó István kisgazdapárti nem éppen a jegyzők [...] előtt tolmácsolja A jegyzők egyik kérése az hogy a fizetésren­dezésnek visszamenő [...]
28. 1913-11-25 / 274. szám
[...] Ausztriával és Magyarországgal Halálozás Sávay István magánzó a szegedi Kezimüvesbank választmányi [...] kiterjedt rokonság gyászol ja Sávay István maid élntán 3 érakor temették [...] befolyásolják ellene s ezért alkalmat kéré­sé ct hogy személyesen találkozzék felesé­gével [...]
29. 1914-01-16 / 13. szám
[...] Tisza majd Balogh Jenő Tisza István gróf állott szólásra amiken Eszterházy [...] egyáltalán ülésbe került az SzTK kérése Vagy miért mem üzentek az [...]
30. 1914-01-20 / 16. szám
[...] ez a kérdés és Frycsaj kérése teljesedésbe megy s a buda­pesti [...] parancsnok­hoz Fogadja köszönetemet a Szent István csatahajó vízrebocsátásáról szóló jelenté­séért Haus [...]
31. 1914-02-27 / 48. szám
[...] napirendjén a hitelintézet­nek az a kérése szerepelt bogy az ötszázmil­lió korona [...] o hónap 19 én Oláh István nevű cselédjét a kit inem [...] egy trágyadomb ala megtalálta Oláh István holttestét Nyaka volt vágva és [...] legények és egy alkalommal G István észrevette hogy a legények egy [...]
32. 1914-04-02 / 77. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tlia László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán és a [...]
33. 1914-04-05 / 80. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tha László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán ós a [...] SzAK részéről mint határbiró Puskás Ist­ván BAK segédkezik Nagy az érdeklődés [...]
34. 1914-05-15 / 113. szám
[...] fortén t a női választójog kérése miatt A z ülésen ugyanis [...] el sek és tisztelgett Tisza István gróf mim 8 tereLnöknél majd [...]
35. 1914-05-19 / 116. szám
[...] akció a tüdővész ellen üirczy István dr Budapest polgármestere­ik eltökélt szándéka [...] a nagyközönsé­get A munkanélküli kőmüvessegédek kérése a tanácshoz Kedden délelőtt nagyobb [...]
36. 1914-07-11 / 163. szám
[...] a jelöltség elvállalására való lei kérése más körülmények között törté­tek minden [...] hivatalos ér­fetése arról hogy Tisza István gróf siir­teteyrleg fordult Rónay Jenőhöz [...] hivata­los értesítés amely szerint Tisza István gróf miniszterelnök Rónay Jenőhöz inté­zett [...] Tekintettel továbbá ar­ra hogy Tisza István gróf sürgönye min­den bizonnyal kiábrándítja [...]
37. 1915-05-15 / 114. szám
[...] talált meghallgattatásra Ausztria Magyaror­szág azon kérése hogy a nagyhatlalmák ne avatkozzanak [...] be a kiviteli tilalmat Somlyódi István azt hangoztatja hogy a kiviteli [...]
38. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
39. 1915-11-16 / 274. (276.) szám
[...] ipartestület által kezelt özv Kalmár Ist­ván né féle alapítvány évi kamatai [...] egy határozatában már megbélyegezte Debrecen kérése tárgytalanná vált Kolozsvár tör­vényhatósága azt [...] gyászbázból Az elhunytat gyermekei Juliász István nyomdaiul aj dános Juhász Károly [...] öregek korosztályának sorozása irta Fodor István E változatos gazdag tartalmait kiegé­szíti [...]
40. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]
41. 1916-04-15 / 89. szám
[...] és indokolt e a mészárosok kérése ias 8 aiibaaanaaabaagbbcabbebsbabsabsisbabzsavceabb i 3 [...] szegedi ok közül pe­dig Tömörkény István a két Taschler Koós Elemér [...]
42. 1916-05-03 / 103. szám
[...] arra hogy ezen derék harcosom kérése teljesültön ezért kérem a közbeeső [...] október 12 én elhunyt Kray István után Vén András lett a [...] a tábla elnöke azután Lobmaycr István királyi főügyész majd a két [...] Buday János Hodossy Lajosa Joanovits István és Grecsák Károly végül dr [...]
43. 1916-09-05 / 207. szám
[...] van és van akinek sem kérése sem panasza nincs A főispán [...] helyet Az előzetes értekezleten Bárczy István indítványozta hogy Budapesten egy szervezeti [...]
44. 1917-09-04 / 205. szám
[...] és Társai 2 725 Tambrik István 2 706 Kátay István 2 577 dr Rés a [...] talán még soha Az egyet­len kérése a két egyesületnek az a [...] kabátok stb 1 isztelettel Zsoinay István divatterem tulajdonos Szeged Széchenyl tér [...]
45. 1917-12-06 / 284. szám
[...] lesz Hódmezővásárhelyen Nyitrá­ról jelentik Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap városi [...] lesz mely alkalommal P Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog [...] özvegyasszony A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet A kultuszminiszter [...]
46. 1918-06-09 / 133. szám
[...] a kun puszták kezelé­sét Orczy Istvánra bízta ki Szeged főbirájához intézett [...] képviseletében 1724 de­cember havában Skerleez István ügyvéd beadta kereset levelét a [...] valamint a jászkun kapitány Orczy István kir táblai ülnök mint a [...] végre teljesítve lett a város kérese amikor is a taola Kiküldte [...]
47. 1918-06-20 / 142. szám
[...] Szeged 1918 junius 20 Tisza István és Fényes László TÍSza Harminc [...] az izgatásokra melyek kel Tisza István részletesen foglalkozott és melyek talán [...] derültség a munkapárton Gróf Tisza István is nevet Én csak annyit [...] a katonaság a tör­vényhatóságok vezetőinek kérése folytán vett részt A jövőben [...]
48. 1918-11-16 / 276. szám
[...] dr Becsey Károly Pongrácz igazgató kérése folytán hamarosan tudott is nekik [...] Nevelőmunkások Szegedi Kamarájának elnöke Nemecskay István alelnök­höz intézett levelében lemondott erről [...]
49. 1919-07-24 / 152. szám
[...] és mindenkorra szóió drágasági segély kérése ügyében hivták össze A tanács­kozást [...] A beszerzési előleg felemelését Kőrössy István postafőnök ugy gondolja hogy a [...]
50. 1920-02-04 / 27. szám
[...] e a következőkhöz 1 Szent István koro­nája a megcsonkított magyar címerre [...] a haza ügyét szolgálják Utolsó kérése hogy köröskényi birtokán temessék el [...]
51. 1920-02-08 / 31. szám
[...] Fodor Károly tanácsnok és Molnár István számvevő pénteken kimentek Majsára s [...] az érveit s az a kérése hogy a most kulturális célokat [...]
52. 1920-11-19 / 80. szám
[...] emeljék fjet fizetéseiket Hasonló természetű ké­rése van Balázs Mihály városgaz­dának továbbá [...] az uj alakulás Nagyatádi Szabó István kijelen­tette hogy mosi már egyetemes [...]
53. 1921-01-05 / 3. szám
[...] az összehívást amihez 40 képviselő kérése szükséges A kormányzópártban tegnap este [...] vád alá helyezik e Friedricb Istvánt BUDAPEST jan 4 Saj tud [...] ügyében ad e vádiratot Friedrich István ellen Dr Szilassy Pál és [...]
54. 1921-04-12 / 83. szám
[...] csak szövetkezetekről beszélt Az a kérése hogy a pénzügyminisz­ter régebbi ígéretéhez [...] a kongresszus egyhangúlag elfogadott Horváth István az OMKE titkára az o [...] án Dr Balkányi Kálmán Kószó István képviselőt Ottovay Károly Sándor Pál [...] Miksa felszóla­lása után dr Kószó István nemzet­gyűlési képviselő emelkedett szó­lásra Nagy [...]
55. 1921-04-14 / 85. szám
[...] senkit igazságtalanság s a tisztviselők ké­rése szerinte teljesithatö Fia van valakinek [...] miniszterelnök teg­nap hosszatan tárgyalt Kószó Istvánnal aki egyelőre még huzodozik a [...] meg Teleki biztosította Kósz ó Istvánt hogy az alkotmányjogi reformok kodifikácios [...]
56. 1921-06-19 / 140. szám
[...] A küldöttségnek az volt a kérése hogy a város adjon a [...] korín my tag­jai gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsra ültek össze [...] éjjeli órákig tartott Gróf Bethlen István miniszterelnök a költségvetési vita során [...] érintette A kereszténypárt részéről Haller István Ernst Sándor Huszár Károly és [...]
57. 1921-09-27 / 221. szám
[...] védő kéri még vitéz Rácz István őrmester tanú­kihallgatását akivel bizonyítani kí­vánja [...] Magyarországnak a népszövet­ségbe való felvételi kérése felett mind­addig nem lehet dönteni [...]
58. 1921-09-28 / 222. szám
[...] kiderítette hogy a merénylőt Fedek Istvánnak hivják Egy bankigazgató­nak a fia [...] om polgármester jelöltjét dr Hajnal István ügyvédet Lantos Béla iskolaigazgatót Tóth [...] tanácskoztak ahol Rubinek Kovács J Ist­ván és Dömötör is megjelentek Később [...] Rubinek valamint hivei igyekez­nek Szabó Istvánnal továbbra is együtt maradni az [...]
59. 1922-01-21 / 17. szám
[...] kell Legjobbnak tartaná ha Bethlen István miniszter­elnök belépne a kisgazdapártba mert [...] le­hetne kormányozni Bírálja nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minisz­ter magatartását aki a [...] szemmel láthatóan kifárasztotta A bíborosok kérése ellenére is pontosan betartotta napi­rendjét [...]
60. 1922-01-25 / 20. szám
[...] ek mint a tanfelügyelöségnek több­szöri kérése dacára a város nem gondoskodott [...] délelőtt fél 11 órakor Zadravecz István tábori püs­pök Bazilldesz Mária operaénekesnő [...]
61. 1922-12-10 / 221. szám
[...] egészében a piaristáknak A szülők kérése ter­mészetesen nem irányul az állami [...] alezredes és társai ellen Friedrich István had­ügymin szternél csak kérték hogy [...]
62. 1922-12-23 / 232. szám
[...] szovjetköztársasigok állnak Török­ország mögött Kéixó István levele a szegedi kamarához A [...] el a memorandum di Kószó István belügyi államtitkárhoz is aki a [...] hálámat Hazafias üdvözlettel dr Kószó István Felemelték a kórházi ápolási dijakat [...] valóizinü tehát bog a sze­gediek kérése elöl sem zárkózik el a [...]
63. 1922-12-29 / 235. szám
[...] imádás Népdráma Ára SOK Tömörkény István Célszerű szegény emberek Novellás kötet [...] 22 szám MI Baiorozott szobit ké­rése lehetőleg külön be­járó tol o [...]
64. 1923-03-09 / 55. szám
[...] nem vissza mert a visszahelyezés kérése a közgyűlési ha­tározat megfelebbezését jelentené [...] a férje ellen és Nagy István Maros utca 5 szám alatti lakos Rusai István csavargó ellen tett följelen­tést lopás [...]
65. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
66. 1923-05-03 / 99. szám
[...] tudósítójától Vala­mennyi páitban csak Bethlen István gróf mi­niszterelnök és Kdllay Tibor [...] céljairól a kö­vetkezőképen szól Bethlen István gróf magyar miniszterelnök Kállay Tibor [...] és pénz­ügyi nehézségeket enyhikék Bethlen István gróf miniszterelnököt és Kállay Tibor [...] párisi kiküldetésé­vel Magyarországnak az a kérése hogy füg­gesszék fel azt az [...]
67. 1923-05-30 / 120. szám
[...] annak tárgyalását Kéri hogy Farkas István indítványát a munkásság nyomorának enyhítése tárgyában szintén tűzzék napirendre Dénes István kéri a földmivelésügyi minisz­tert hogy [...] órával később Csabára Egy máste kérése a kamarának az voií h [...] órákor érne Egy további fontos kérése a szegedi közön­ségnek abből áll [...]
68. 1923-06-10 / 129. szám
[...] bizonyára nagyon őszintén mondta Bethlen István s annál nyugtalanítóbb hogy a [...] ánszky Dezsft Mokcsay Zotán Viczián István és Zsilinszky Endre az indemnitdsi [...] Az indemnitás­nak hat hónapra való kérése tulajdonképen folytatása az eddigi pénzügyi [...]
69. 1923-06-23 / 140. szám
[...] idevonatkozó ré­széi csupán az a kérése hogv rendezzék már egy­sizer végre [...] meg­választásának napirendre tűzése ellen Bethlen István gróf miniszterelnök Ami azt a [...]
70. 1923-08-04 / 176. szám
[...] hogy a munkásoknak igazságos a kérése és azt hiszem bogy a [...] keretei közt Haller tiltakozása Haller István A miniszterelnök azt mondta hogy [...] ezt a politikai csoportot Bethlen István miniszterelnök Haller kérésére egész őszintén [...] Menyhért Zsirkay János és Lendvai István Meg kell állapítania hogy csakugyan [...]
71. 1923-08-15 / 185. szám
SZEQHD Strob István s kerei Svédországba Megemlékeztünk róla a minap hogy Stróbl István a fiatal szegedi karikaturista milyen [...] ugrott melléje Már évek óla kerese n msgá 1 maga csirkefogé [...]
72. 1923-09-07 / 203. szám
[...] minden bevándorlóra Lehet hogy Friedrich Istvánnak igaza van abban hogy ő [...] vaíó kivándorlásra his en Friedrich István gyönyörűen kiszínezett cikkei nélkül melyek [...] tanács ne járjon el Görögország kérése ügyében A görögök fizetik Korfu [...]
73. 1923-09-11 / 205. szám
[...] addig nem kell felfüg­geszteni Lrndvai István mentelmi jogát amig bizonyos konkrét [...] ilyen képvisil 5 mint Lendvai István Peidl Gyula Itt még védője [...] is felfüggeszti Ezulán ugyancsak Lendvai Istvánnak egy másik mentelmi Ügyét bírálják [...] arra ösztökélnek bogy tartson ki kérése mellett Tudomása szerint amikor a [...]
74. 1923-09-30 / 222. szám
[...] szokásss napszámot meg nem haladó kerese bői éléknek végül az összes [...] Pröhle Vilmost a debreceai Tisza István Egyetem tanárát a kormányzó ae [...]
75. 1923-10-02 / 223. szám
[...] az utódállamokkal hirdet anakronizmus Lendvai István beszéit ezután és hitvallást tett [...] tartott közgyűlésében bizalmat szavazott Bethlen István gróf miniszterelnöknek abból az alkalomból [...] volt vasárnap amelyen Nagyatádi Szabó István és az agrárvezérek mondottak beszédeket [...] maga a firgalmi és a kerese i adó kezelése külön hivatalok [...]
76. 1923-11-03 / 250. szám
[...] üzemnél összehasonlíthatatlanul kisebbek akkor jogos kérése az iparosnak hogy egy ily [...] az a gyilkosság amelyet Bársony István 24 éves cipészsegéd julius 5 [...] korona napszámot igéit neki Bársony István Azonnal el is indultak a [...] Károly törvényszéki tanácselnök tanácsa Bársony István szürke darócruhában jön be fegyveres [...]
77. 1923-12-14 / 284. szám
[...] Tihanyi Béla r tagok Hegyi István pedig mint vendég olvas fel [...] Géza Osvát Kálmán Szombati Szabó István irók 2000 2000 lei dijat [...] iparosok végre tisztá­ban legyenek a kerese i adóval Legutóbb meg­történt ugyanis [...] át a polgármesternek K vác István zongoraestje holnap szombaton este 8 [...]
78. 1924-01-16 / 13. szám
[...] szabad utat tatólt hozzá ahol kérése igazságos elbírálásban részesült Pénz­ügyi szakavatottságáva [...] az alkalomból hogy dr Schneller István a Ferenc Józeef Tudomány­egyetem rígi [...]
79. 1924-02-27 / 48. szám
[...] szóló kormányzói leiratot Majd Rubinek István jelenti hogy Esztergályos Jánost két [...] egy alezredes és egy őrnagy kerese t fel azzal hogy Győrffy [...] a bünpörét akik 1922 Szent István napján az ungvári templomban a [...]
80. 1924-03-18 / 65. szám
[...] Az eskütételnél jelen volt Bethlen István gróf miniszterelnök mint zászlósur helyettes [...] ügyészi kar számára az a kérése bogy a vádemelésnél legyen elsö [...] vette fel a követe­léseket Zsufa Istvánt a letartóztatottak közül szabadlábra helyezték [...]
81. 1924-08-15 / 187. szám
[...] közötti nyájas bácsi aki meghallván kérése met tagadólag rázta a fejet [...] kereszténnyé és keleti­ből nyugativá Vajkból Istvánná lett nagy állam­alkotó ajánlotta föl [...]
82. 1924-10-22 / 243. szám
[...] bízta meg Jelenti hogy Friedrich István és Drózdy Győző a napirend [...] Friedrich ismét szónokol Ezután Friedrich István szóiali fel A legutóbbi genfi [...] volna pedig Középeurópának több olyan kérése van amely még egyáltalá­ban nem [...]
83. 1924-11-09 / 258. szám
[...] ahol kifosztotta többek közt Bethlen István gróf kolozsvári villáját Társával Bagdi [...] és a falon lévő Szent István képet rongálta meg A másik [...] vezessék hozzá hogy mindenki akinek kérése vagy panasza kíván­sága vagy követelése [...]
84. 1924-11-13 / 261. szám
[...] itt van a hiba Friedrich István Ki volt az a hadügy­miniszter [...] i meg Szabó Józsefnek ama kérése tcl esi Ilyen megoldások csak [...] a státusrendezést Szabó József egyik kérése az volt hogy a nyugdijasok [...] az iratok közt nagy­atádi Szabó Istvánnak számos hivatalos é 8 személyi [...]
85. 1924-11-21 / 268. szám
[...] a képviselőházban ahol elsősorban Bethlen István gróf miniszterelnököt majd Klebelsberg Kunó [...] Budapestről jelentik A Kúria Papp István tanácsa ma délelőtt folytatta Károlyi [...] munkaadók között megindultak A munkások kérése az hogy legalább annyit kereshessenek [...]
86. 1924-11-26 / 272. szám
[...] a biróság majd nagyatádi Szabó István vallomását amely szerint Mamu­sich kérése nem volt teljesíthető és ez [...]
87. 1925-01-01 / 1. szám
[...] elfogultság könnyen feltételezhető Dr Széchenyi István Sági védője kijelenti hogy ilyen [...] látják el önálló és túlnyomó kerese Oőr harisnya dupla talppal minden [...]
88. 1925-01-08 / 5. szám
[...] megdönthetetlen tény az bogy Radics István nemcsak a III internacicna­lévai hanem [...] miféle össreköttetésre volt szüksíge Radics Ist­vánnak aki a szovjettel szerződött az [...] a budapesti áilamrendőrségnek az a kérése hogy annak a szerződésnek másolatát [...] cimü lap közlése szerint Radxs István­nak a horvát paraszt párt vezérének [...]
89. 1925-01-31 / 25. szám
[...] SZEGED szakszervezeti tanácsnak ez a kérése máris ténnyé vált Rendeletben nem [...] délelőtt tizeikét órakor I Bethlen István gróf miniszterelnök a minisz­I terelnökségen [...] végrendelet ellen beadott kereseteket Pillich István állandóan az ujszegedi nyaralót követelte [...] nem fogadja el Utána Görgey István szólal fel A konszolidáció terén [...]
90. 1925-02-20 / 41. szám
[...] is Az állam azon­ban a kerese i adó bevezetése óta az [...] A polgármester most dr Kószó István belügyi államtitkárt kérte fel hogy [...]
91. 1925-06-13 / 22. szám
[...] rázza a csengőt de Farkas István Scitovszky Bí a elnök jelenti [...] jelentet­tek be Györki Imre Farkas Istvánnak nem adtak módot a mentelmi [...] napirendre Rubinek Hván előadó Farkas Ist­vánnak a mentelmi bizottsághoz kül­dőt levelét [...] óta alig váltó zott Ebben kerese dő Magyarország szerencaétlen politikai helyzetnek [...]
92. 1925-07-28 / 56. szám
[...] semmi reménye sincs arra hogy kérése meghallgatásra találjon arra kérte a [...] én programom az amelyei Bethlen István gróf miniszterelnök képvisel Az ő [...]
93. 1925-11-10 / 139. szám
[...] a belátásra a méltányosságra utaló kérése hiábavalónak bizo­nyult elment a kormánybiztoshoz [...] dr Pálfy Jó­zsef igazgató Gombos István ügyészek dr Schwartz és dr [...] CEGLÉDI BESZÁ­MOLÓJA Budapestről jelentik Lendvai István vasárnap tartotta beszámolóját Cegléden A [...]
94. 1925-12-13 / 167. szám
[...] Jugosilávia követei kor­mányainak utasítására Bethlen István grófnak Genfből való hazaérkezése után [...] akcióit A szegedi szakszervezeti bizottság kérése a törvényhatésági bizottság tagjaihoz 300 [...]
95. 1925-12-13 / 167. szám
[...] senkitől sem kért ugy hogy kérése ered­ménytelen maradt volna A társadalom [...] Ottovay Károly 500000 dr Heinrlch István 500000 Szűcs Béla 400000 Pálity [...]
96. 1926-02-04 / 27. szám
[...] kiküldölt parla­menti bizottságra bizta Rakovszky István ér­Az indemnitás Miután Scitovszky elnök [...] Viczián az índemnitást elfogadja Rakovszky István a frankügy parlamenti tárgyalásinak elhalasztását kívánja Viczián után Rakovszky István emelkedik nólásra A Ház feszült [...] tartózkodjék az erős kl­fejezésektől De kérése van a többiégne ii Ni [...]
97. 1926-02-05 / 28. szám
[...] kötelességének tartja egész erejével Belhlen István mögé állani Igaz Teleki egyúttal [...] adót a munkaadók kötelesek a kerese t adóval együtt as alkalmazott [...]
98. 1926-03-12 / 59. szám
[...] me­derben folynak és azokról Beihlen István gróf miniszterelnök hazaérkezése után tájékoztatja [...] biztosit A rendező bizottság legfonfoiabb kérése as volt hogy a város [...]
99. 1926-08-12 / 185. szám
[...] vagy két szobás mo­dern lakást kerese Aján­latokat ármegjelöléssel Modern 2755 jeligére [...] napi ár mellett 221 Stéhli István Ö 2 tf Irodai gyakorlattal [...]
100. 1927-01-26 / 20. szám
[...] szerveivel sürgősen határozatot hozatni annak kérése érdekében hogy a szabad lakásgazdaság [...] igazgatóságával P a p p István különböző kisvasúti rendetlensé­geket lesz szóvá [...] a Béla elnök­höz dr Kószó Istvánhoz dr Széli Gyulá­hoz és P [...]