5. oldal, 3251 találat (0,466 másodperc)

Találatok

401. 2002-03-15 / 10. szám
[...] Barna Telefon 06 33 509 180 fax 06 33 509 181 [...] 22 9 Dömsöd 21 10 Ikarus 19 11 Oroszlány 18 12 [...] III as csapat a székesfehérvári Ikarust fogadja A rájátszás következik a [...]
402. 1995-12-08 / 288. szám
[...] 30 35 év körüli 175 180 centiméter magas vékony testalkatú kidudorodó [...] volna a bolgár titkosszolgálatnak Kiégett Ikarus A Kunság Volán Rt Ikarus autóbuszához riasztották teg­nap délelőtt 10 [...]
403. 1978-03-09 / 58. szám
[...] át a kiskereskedelemnek Az idén 180 milliós a tervünk ez mint­egy [...] ami nem más mint egy Ikarus autóbusz hű­tőtérrel Belül olyan mint [...] árusít majd Mikortól működik ez Ikarus ABC A első félévben Indul [...] mintegy 160 a fér­fiak pedig 180 féle tavaszi nyári valamint őszi [...]
404. 1994-03-05 / 54. szám
[...] ugrást jelent Részleges leállás az Ikarusnál A hónap közepétől várha­tóan részlegesen leállnak az Ikarus székesfehérvári gyárá­nak szerelősorai a termelő [...] közép és hosszú lejá­ratú értékpapírkibocsátás 180 milliárd forint lesz Az állam [...] a hó­nap utolsó csütörtökjén a 180 napos diszkontkincstárjegy aukcióját rendezik meg [...]
405. 1984-07-12 / 162. szám
[...] 350 kilométer­nyi úi vezetéken amelyből 180 kilométer hosszú sza­kaszt saját erőből [...] futóművet és motort szerelnek az Ikarus pedig 100 fenékvázat gyárt part­nerének [...] szerzett a távoli ország­ban az Ikarus a Rába Ma­gyar Vagon és [...]
406. 1978-01-17 / 17. szám
[...] a tervezettnél lényege­sen több körülbelül 180 milliárd forintot fordítottunk beruházá­sokra a [...] is több a tervezettnél Az Ikarus gyár műszaki kol­lektívájával együtt kikísérletez­tek [...] réteggel vonták be Ezt az Ikarus gyár a külföldre készített autóbuszokban [...]
407. 1979-01-13 / 10. szám
[...] ne a vég­termék kibocsátására kon­centráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] mintegy 90 95 százalékát az Ikarus buszok teszik kl A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszak­ban összesen 180 200 ezer darabot vásárolunk Számítógépcsa [...]
408. 1993-10-20 / 245. szám
[...] ezer kétezerre 260 ezer Ma 180 ezer Fordítsuk tekintetünket a jelenleg [...] törődni kell vele folytatjuk Új Ikarus autóbuszok Székesfehérvár MTI Több új autóbusztí­pust kínál az Ikarus a Volán vállalatoknak Mint az [...] az idén for­galomba állíthatnak Az Ikarus 266 os típusok felváltására kezdték [...]
409. 1984-01-13 / 2. szám
[...] 100 kilométert te­hetnek meg Az Ikarus új 400 as típusú autóbuszának [...] évek óta kooperációs partnere az Ika­rusnak a Praha típusú sebes­ségváltókat elsősorban [...] adatai a követ­kezők 131 kW 180 lóerős erő­forrás 2 3 literes [...]
410. 1993-12-28 / 302. szám
[...] hogy az MDF­Egyensúlyba került az Ikarus bői átlépett az SZDSZ be [...] exportbővítésre Jövőre a Kereskedelemfejlesz­tési Alapból 180 millió forin­tot fordítanak a magyar [...] veszélyes holmikat a András az Ikarus vezérigazga­tója Sikerült a vállalat nagysá­gát [...]
411. 2000-12-16 / 294. szám
[...] 356­1997 06 62 261 177 180 kg os hús hfzó sürgősen [...] 11 szám alá kérjük eljuttatni IKARUS Szegedi Kft gépla­katos karosszéria lakatos [...] munka­körbe munkavállalókat vesz fel Jelentkezés Ikarus Szegedi Kft igazgatási humánpolitikai osztá­lyán [...]
412. 1984-12-01 / 282. szám
[...] több hibridet állított elő és 180 új szőlő­fajtát nemesített ki Békés [...] múlha­tatlan érdemeit Halász Bálint kertészmérnök Ikarusok Kanadába Első ízben szállít jövőre csuklós Ikarus autóbuszokat a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalat [...] 34 csuklós au­tóbuszt rendelt Az Ikarus Kanadában egy évvel ezelőtt mutatta [...]
413. 1984-11-01 / 257. szám
[...] József felvétele KS n jövő Ikarusa Üj autóbuszcsalád gyártá­sára készül az Ikarus A bu­dapesti gyár már bemutatta [...] alkal­maztak s ezzel csökkentik az Ikarus autóbuszok jelleg­zetes morgó hangját A [...] né­hány dolog Az árbevételi tervünk 180 millió forint volt azt időarányosan [...]
414. 2000-12-16 / 294. szám
[...] 356­1997 06 62 261 177 180 kg os hús hízó sürgősen [...] 11 szám alá kérjük eljuttatni IKARUS Szegedi Kft gépla­katos karosszéria lakatos [...] munka­körbe munkavállalókat vesz fel Jelentkezés Ikarus Szegedi Kft igazgatási humánpolitikai osztá­lyán [...]
415. 1978-12-09 / 339. szám
[...] 5 M HOSSZÚ HELYISÉGET BÉRELNE IKARUS AUTÓ 3 USZA részére 3 HÓNAPRA Ajánlatokat IKARUS jeligére kér­jük leadni a Hunyadi [...] a Mária dű­lőben eladó Irányár 180 000 Ft Érdeklődni Kertváros Egressy [...] 5 helyiségből álló örök­lakás Irányár 180 000 Ft Érdeklődni délután 7 [...]
416. 1984-10-09 / 237. szám
[...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használnak A két ország [...] amelynek alap­ján a szovjet fél Ikarus autóbuszokkal elégíti ki a nagy [...] és áz alkatrészek ellenében csak­nem 180 ezer Lada érkezett Magyarországra Az [...] enged­tek volna bele KMe Ágnes Ikarusokért Ladák N Zs Van tisztító [...]
417. 1999-01-06 / 4. szám
[...] tízmilliárd forintos árbevétel­lel és mintegy 180 milliós nyereséggel zárta első teljes [...] 3 évig is eltarthat Az Ikarus Rt és a Nissan tegnap [...] alkalmas jármű Nissan alvázzal és Ika­rus karosszériával készül Az idén 60 [...]
418. 1986-11-28 / 280. szám
[...] megrendelő a Ganz MÁVAG j Ikarus sínbusszal egyide­jűleg tesztelte az angol [...] for­galomba A sínbuszok karosszériá­ját az Ikarus gyár a 200 as buszcsalád [...] Az ötrészűek 198 ülő és 180 állóhelyesek A hagyomá­nyos vonatokénál jóval [...]
419. 1979-12-20 / 297. szám
[...] du S órá­tól Egy 160 180 kg körüli fehér hízó eladó Hold n 9 180 kg oe hízott hússer­tés eladó [...] között a gondnoknál x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz villanyszerelőt és targonca­villamossági szerelőt Jelentkez­ni Ikarus Szegcdi Gyára mun­kaügyi osztály Szeged [...]
420. 1998-02-23 / 45. szám
[...] míg a fiúk 4 x 180 méteres váltójában a Perjési Ka­tona [...] nélkül nem megy Szolnoki MÁV Ikarus KC 67 82 39 39 [...] már nem volt vita az Ikarus várat­lanul könnyedén nyerte meg ezt [...]
421. 1976-10-28 / 255. szám
[...] ha­zánkba a Szovjetunióból és 6211 Ikarus autóbuszt szállt tunk szovjet megrendelésre [...] magyar kivitel legnagyobb tétele az Ikarus autóbuszok exportja amely több mint 180 millió rubelt tesz ki Az [...]
422. 1991-06-05 / 130. szám
[...] V 150 Ah 12 V 180 Ah 12 V 210 Ah 6 V 180 Ah MTZ akkusaru pozitív akkusarok [...] E 512 E 516 ZETOR IKARUS 211 RÁBA gépjárműizzók 6 V [...]
423. 1989-02-16 / 47. szám
[...] 242 1 db 35 személyes Ikarus 211 es autóbusz előző évben [...] napot meghaladó lekötésre évi 17 180 napot meghaladó lekötésre évi 17 [...]
424. 1959-07-10 / 160. szám
[...] ma­gyar mezőgazdaságban betol­juk mind a 180 KISZ tagot brigádba tömöríteni hiszen [...] A nagyméretű ed­zett üvegek az IKARUS 55 ös és a 620 [...] devizaköltség­gel Az idén egyelőre az IKA­RUS 620 as autóbuszokhoz jö­vőre pedig az IKARUS 55 ös autóbuszokhoz készül majd [...]
425. 2001-04-02 / 77. szám
[...] nem változott tegnap 74 kilomé­teren 180 hektár áll víz alatt a [...] az elővásárlási joggal is rendelkező Ikarus Engineering Ltd hároméves bérleti szerző­déssel [...] TM Öntöde Kft né­ven Az Ikarus Engineering Ltd Londonban élő tulajdonosát [...]
426. 1997-01-31 / 26. szám
[...] és Ifjúsági Szolgálat üzemeltetésében lévő IKARUS 256 típusú 45 személyes autóbuszra [...] az alábbi szöveget Pályázat az IKARUS autóbuszra A részvétel feltétele az [...] állapotban lévő platós Barka s 180 000 Ft ért eladó vagy [...] padokkal evőeszközzel világí­tással szőnyeggel Mindez 180 Ft fő szállítás konyhasá­tor hűtőkocsi [...]
427. 1975-03-20 / 78. szám
[...] bállal végződik a prog­ram Az Ikarus gyár és a MOGÜRT külkereskedelmi [...] A megállapodás értelmében további 422 Ikarus 260 as panoráma és Ikarus 280 as csukló autóbuszt szállítanak [...] megkötött meg­állapodás szerinti több mint 180 autóbusz utolsó szállítmányait a napokban [...]
428. 2013-03-04 / 53. szám
[...] hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót [...] listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Foggal húzta [...] a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette [...]
429. 1963-12-09 / 339. szám, hétfő
[...] a bra­tislavai Bojnyanszky László volt 180 szavas percenkénti teljesítménnyel a harmadik [...] uta­zott egy magyar csoport két Ikarus autóbusszal és két Csepel tehergép­kocsival [...] Mail útvo­nalain több száz magyar IKARUS au­tóbusz bonyolítja le a városi [...]
430. 1984-11-03 / 259. szám
[...] 414 jeligére a Saj­tóházba X 180 n öl kertes magán­ház eladó [...] üj kétszintes szuterénes családi ház 180 négyszög­öl telken Igényesnek el­adó Két [...] út 18 szám alatt Az Ikarus szegedj gyára fel­vételre keres 5 [...] gépjármü villamossá­gi szerelőt Jelentkezni lehet Ikarus szegedi gyára munkaügyi sztályánál Szeged [...]
431. 1968-01-12 / 9. szám
[...] döntőbizottság előtt érvé­nyesítheti AUTOBUSZ VEGÁLLOMAS IKARUS Új szolgáltatás a dolgozóknak háztól [...] Saját gyártmányú autóbu­szaiból néhányat az Ikarus a jövőben személyszállításra ál­lít be [...] nem re­mélhet elegendő utánpótlást Az Ikarus néhány napja a gyártól messzebb [...] 2 konyha 2 speiz pince 180 n öi telekkel Ára 80 [...]
432. 1972-10-11 / 240. szám
[...] síküveggyár egyik komoly üzletfele az IKARUS Karosszéria és Jár­műgyár Mivel a [...] sok edzett üveget szállít az IKARUS nak A két gyár között [...] jött létre Ahhoz hogy az IKARUS fo­lyamatossá tudja tenni jövő évi [...] matrózai­nak amikor kiderült hogy a 180 ezer kanna sörrakományt úgy találták [...]
433. 1972-11-02 / 259. szám
[...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusú autóbuszt Képünk akkor kész [...]
434. 1978-03-07 / 56. szám
[...] a géDlpar A fejlődő álla­mokban 180 gépipari üzem léte­sítésében vettek eddig [...] és porhanyítsuk K K SZÁZ IKARUS tó ill jf íjj rZ [...] az idén terven feW száz Ikarus autóbusz elkészíté­sét vállalták Képűnkön hazai megrendelésre készítik az Ikarus 266 os autóbuszokat a szerelő­csarnokban [...]
435. 1981-12-01 / 281. szám
[...] 2 Mány Dunaújváros 5 0 Ikarus Ráckevei Aranykalász 2 0 Tatai [...] 2 20 12 21 4 Ikarus 16 9 3 4 25 [...] 719 998 forintot fizetnek Tizenkettes 180 tizenegyes 2309 tízes 17 13 [...] Stan Smith Megyei totóeredmények 1 Ikarus Aranykalász 1 2 ÉGSZÖV ESMTK [...]
436. 2004-11-10 / 260. szám
[...] 800 m 2 es tel­ken 180 m es 2 szintes 4 [...] ös mellék A jé öreg Ikarus 55 ös A Nógrád Megyei [...] láthatnak először képrészletet abból az Ikarus SS ös múzeumbuszból amelyet hat [...]
437. 1973-09-21 / 221. szám
[...] a látogató 1970 pen Kecskeméten 180 Ba­ján 60 és Kalocsán 40 [...] szeretnénk bővíteni Bercsényi József Új Ikarus autóbuszok távolsági járata Oj taggal bővült a székesfe­hérvári Ikarus család a Fejér megyei Járműipari [...] utastérben harmincnyolcán utazhatnak ké­nyelmesen Az Ikarus 256 ot elő­ször a BNV [...]
438. 1984-12-02 / 283. szám
[...] különösen pe­dig a páratlan mintegy 180 190 millió forint érték kö­rüli [...] Első ízben szállít jövőre csuklós Ikarus autóbuszokat a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalat [...] közvetítésével 34 járművet rendelt Az Ika­rus egy évvel ezelőtt mu­tatta be [...] drágám Fiataloknak a gyöngyösi főiskolán Ikarusok Kanadába NÉPÚJSÁG a Magyar Szocialista [...]
439. 1978-06-08 / 133. szám
[...] müseakt vlasgával 1 ÉrdsktOdnl 12 180 telefonón Olcsón eladó szép egy­ [...] alá kérjük benyújtani x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz lakatos hegesztő [...] sze­relői munkára valamint segéd­munkásokat Jelentkezni Ika­rus Szegedi Gyára Szeged Fo­nógyári út [...]
440. 1963-11-05 / 259. szám
[...] ká­ban észlelték SZÓFIA MTI Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár a Csepel [...] A kiállításon bemutatásra ke­rült az Ikarus 1800 csuklós autóbusz az 556 [...] ga­rázsfelszerelés A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek [...]
441. 1970-07-15 / 164. szám
[...] korban levő százhalombattai Kővári László 180 centis magasugró eredménye érdemel em­lítést [...] 546 Magas 1 Kővári László 180 2 Egedi Sándor 155 3 [...] 13 33 028 56 5 Ikarus 13 33 662 55 6 [...] szerezte meg 2115 fával 2 Ikarus 2028 3 Kecskeméti MÁV 1974 [...]
442. 1981-10-06 / 234. szám
[...] László Győri Volán 2 Tarró IKARUS 3 Sebestyén IKARUS C 1 es géposztály l [...] Volán Csapatban l Debrecen 2 IKARUS 3 Győri Volán 5 BASSÉP [...] igen előkelő fürdőre amely 167 180 körül m tartománygyűlésre ér­kező pannóniai [...]
443. 1994-06-17 / 140. szám
[...] kölykök előjegyeztethetők Tel 437 461 180 40 hűtőgép 12 500 ért [...] 1981 MB 100 zárt 1990 IKARUS 543 1988 Barkas Koffer 1987 [...] 1981 MB 100 zárt 1990 IKARUS 543 1988 Barkas Koffer 1987 [...]
444. 1998-02-07 / 32. szám
[...] ki Annak vezetője körülbelül 170 180 cm magas 25 30 év [...] létezik A he­lyi közlekedésben az Ikarus 200 as típusú az ismert [...] tökéletes A legújabb autóbu­szok az Ikarus 415 ös jelűek az előzőeknél [...]
445. 1973-04-03 / 78. szám
[...] munkássá­gukért Mádéfalvi Kornél gépésztech­nikust az Ikarus székesfehérvári gyáregysége főkonstruktőrét Szé­kely László [...] mérnökét Mares Gyula gé­pészmérnököt az Ikarus osztály vezetőjét Kelemen Pál gépészmér­nököt az Ikarus főkonstruktőrét termelési eredményeikért Zofcsák Mihály [...] min­den évben megszervezik je­lenleg is 180 hallgatóval A fólia alatti termesztés [...]
446. 1995-04-10 / 84. szám
[...] TRAKTOR TARGONCA PRAGA RÁBA BARKAS IKARUS DACIA Értékesítés helye Szolnok Körösi [...] 280 x 417 350 000 180 000 95 000 3 nap [...] Esti Hírlap 250 x 347 180 000 210 000 100 000 [...] 282 x 409 350 000 180 000 90 000 3 nap [...]
447. 1990-06-20 / 143. szám
[...] BKV értékesíti továbbüzemelésre alkalmas leselejtezett Ikarus 260 as típusú szóló és Ikarus 280 as típusú csuklós Prága [...] terasz Modern ház kitűnő állapotban 180 n öles gyümöl­csössel Telefon 6 [...]
448. 1984-08-17 / 193. szám
[...] ért el a döntőben az IKARUS ellen próbálhat szerencsét Eredmények Pomázi [...] 661 Fóti Tsz SK Vasas IKA­RUS 0 5 0 1 A [...] Postás sporttelepen Ezen a Vasas IKARUS és a Pomá­zi KSK csap [...] Két szoba összkom­fortos gázfűtéses ház 180 négyszögöles el­ken eladó Monor Jó­sí [...]
449. 1991-03-08 / 57. szám
[...] Százha­lombatta 9 5 4 X 180 m váltó Férfiak 1 DVSE [...] 635 093 E 98 841 180 J 98 647 267 J [...] SZOMBAT KOSÁRLABDA NB II Nők Ikarus Dunai Kőolaj 11 Férfiak Budaörsi [...] játszottak a Csepel tartalékcsapatával az Ika­rus és az Ercsi szerepel a [...]
450. 1970-12-12 / 295. szám, szombat
[...] 1737 Etadó jó karban levő Ikarus 620 autóbusz Ár megegyezés sze [...] Jelige Magány 0 1744 26 180 barna fiú házasság cél­jából komoly [...]
451. 2001-09-22 / 222. szám
[...] HASZNÁLT AUTÓT BIZTOS KÉZBŐL BELVÁROS Ikarus 250 59 tip rendszeresen karbantartott [...] Érd 30 2057 257 RABA IKARUS IVECO MAN MERCEDES ALKATRÉSZEK forgalmazása [...] 497 507 06 30 9452 180 Nyitva H P 9 17 [...]
452. 1975-12-12 / 291. szám
[...] ez új országos csúcsot jelen­tett 180 kg összetett eredménnyel és a [...] kg 2 Kerekes István Bony­hád 180 kg Edzője Dobiéi László 3 [...] kerüf sor az ellenfél az Ikarus együttese lesz 1 Körmend 2 [...] PMSC 12 KSI 13 B Ikarus 14 Székesfehérvári GEO állása 25 [...]
453. 1969-03-26 / 70. szám
[...] szakmunkások nem váltak fölöslegessé Az Ikarus Gyárnak továbbra is ké­szítik a buszok alvázait il­letve a 180 as típusú csuk­lós buszokihoz a [...] heten megjelenik Erős István az Ikarus G ár székesfe­hérvári gyáregységének képviselője [...]
454. 1983-05-15 / 114. szám
[...] MHSZ KLK az MHSZ Budapest Ikarus az MHSZ HÓDGÉP és a [...] 322 5 kg 142 5 180 Ifjúsági II korcsoport 75 kg [...] 17 10 7 4 MHSZ Ikarus 23 18 41 Ifjúsági és [...]
455. 1989-12-29 / 307. szám
[...] hogy a sánc Osló­ban van 180 kilométerre Lille hammertől Annak a [...] Ifjúsá­gi Kupa női döntőjébe az Ikarus a BEAC Gépszev az Egis [...] Az eddig befejeződött mérkőzések eredményei Ika­rus BEAC Gépszev 84 52 Egis [...] SC 102 58 Egis OSC Ikarus 67 58 BEAC Gépszev Szeged [...]
456. 1955-12-31 / 307. szám
[...] eladó Röszkel u 19 370 180 190 kg hlzottsertés eladó Bárka [...] Lajos sgt 113 390 Sertés 180 kilós eladó Szent­romság u 25 [...] től 296 2 db 160 180 kg fiatal hlzott­sertés eladó Hód [...] délután Kovácsné 344 Alig használt Ikarus mély gyer­mekkocsi matraccal eladó Guten­berg [...]
457. 1996-08-02 / 210. szám
[...] donosviszály Éles kritikával illette az Ikarus Rt többségi magyar tulaj­donosát az [...] ki akarta őket szorítani az Ikarusból Több a szolgáltató Ha­zánkban már [...] 14 ig Telefon 72 475 180 Tisztelettel várjuk kedves vásárlóinkat 55431 [...] ár fölött 20 25 kal 180 200 dol­lárért vásárolt fel mintegy [...]
458. 1996-07-23 / 171. szám
[...] 23 kedd Elnök nélkül az Ikarus gyár Az Ikarus Rt igazgatósága hétfőn felmentette tisztsé­géből [...] 166 PAbfriummi Kaposvár Füredi u 180 Tel 82 314 115 MEGÉRKEZETT [...]
459. 1967-08-02 / 180. szám
[...] arcul is ütötte a sér­tettet Ikarusok Szófiában A bolgár közlekedé­si minisztérium szep­temberben 10 egyen­ként 180 személy be­fogadására alkalmas Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszt he­lyez üzembe [...] darab ha­sonló buszt szállít az Ikarus FILMBEMUTA­TÓ A Hetedik konti­nens című [...]
460. 1979-02-27 / 9. szám
[...] országút kemény próbára tet­te az Ikarust a 250 kilométeres úton Ti­zennégy [...] hónap alatt húzták fel a 180 méter magas kéményt nemrég állítot­ták [...] be Uszty Ilimszk utcáira az Ika­rus amikor néhány farmernadrágos afró frizurás [...]
461. 1967-12-19 / 299. szám
[...] ezer 200 autóbuszt gyárt az Ikarus naöpaPTia eiőn iutóSeren­ennek több mint [...] gyár hogy páciensének állapota vá­Az Ikarus székesfehérvári üzemében egyébként a ka [...] el­adók Bérkert u 88 x 180 kg os hízott ser­tés eladó [...] Hosszú u 29 oz 150 180 kg körüli hízott sertések el­adók [...]
462. 2000-07-28 / 175. szám
[...] családos kaptárral eladó 42 286 180 218980 1 K Gépek felszerelések [...] 42 450 415 Alkatrészek kiegészítők Ikarus 211 e ondfa van AUTÓS KÉR BT KECSKEMÉT Ikarus Rába valamint más haszongépjárművek alkatrész [...]
463. 1995-07-19 / 168. szám
[...] főként kész­pénzzel fizet a nyomdáért 180 na­il 01 belül pedig alaptőke [...] 16 ÍÉ 1 Elbocsátások az Ikarusból Székesfehérvár MTI Július végén félez­ren kapják kézhez a felmondólevelüket az Ika­rus székesfehérvári gyárában Augusztusban illetve szeptemberben [...] esetben kerül sor ha az Ikarus nem kapja meg a második [...]
464. 1991-04-03 / 77. szám
[...] Külföldi útjaikra béreljék a légkondicionált IKARUS 365 ös autóbuszunkat 1991 re [...] nap 3 éjszaka 4600 Ft 180 DM In­dulás május 5 Róma [...] május 27 Utazás új tí­pusú IKARUS 365 ös légkondi­cionált autóbusszal Glória [...]
465. 1979-11-09 / 262. szám
[...] időarányos végrehajtá­sáról A program az Ikarus Ka­rosszéria és Járműgyárban folytatódott ahol [...] részt vett és felszólalt az Ikarus pártbi­zottsági ülésén amelyen a vidéki [...] előrelépése ellenére a szövet­kezetekben dolgozó 180 traee nő közül még mindig [...]
466. 2008-07-29 / 176. szám
[...] azt a világos színű miskolci Ikarust díszíti amellyel huszonhárom mindenre elszánt [...] a könnyí­tések vagyis megerősítettük az Ikarus futóművét sebesség váltóját és a [...] 10 B 2 Beach Nouakchott 180 km 11 Pihenőnap 12 Nouakchott [...] 560 km 13 Mbout Aouru 180 km 14 Aouru Tambaga 360 [...]
467. 1960-07-20 / 58. szám
[...] A bámai dol­gozók két uj Ikarus kocsit kaptak hogy a munkába [...] belül min­den bódés kocsit ilyen Ikarus kocsi vált fel A lakásviszonyok [...] is hogy üzemünk dolgozóiból mintegy 180 főnek van a KST n [...] végén a forgácsi üzemrésznél egy 180 ezer forintos melegedő és egy [...]
468. 1990-09-29 / 152. szám
[...] Dobi u 10 48003 1 Ikarus 553 as 24 személyes autó­busz [...] T elefon ügyeletet vállalok Laká­son 180 jeligére a gyöngyösi taka­rékszövetkezet be [...] 1 48097 1 f HÁZASSÁG 180 26 éves nőtlen fiatalember ke­resi [...] 174 2 Poclain TY 45 Ikarus 211 Október 7 én E [...]
469. 1982-12-11 / 291. szám
[...] közösen készített járművének prototípusát Az Ikarus és a jelezi autó buszgyár [...] a lengyel Berliet bu­szokhoz az Ikarus által kifej­lesztett és a Csepel [...] a kazahsztáni Dzsezkazgan várostól mintegy 180 kilométerre keletre ért földet Nem [...]
470. 1979-01-28 / 23. szám
[...] ne a végtermék kibocsátására kon­centráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] mintegy 90 95 százalékét az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani tervidőszakban ösz szesen 180 200 ezer darabot vásárolunk A [...]
471. 1959-01-10 / 8. szám
[...] Cserzy Mihály utca 19 5419 180 kg hízott ser­tések eladók Kato­na [...] eladó Ones telep 21 sz 180 kg körüli prí­ma zsirsertés eladó [...] utca 27 Uj állapotban lévő Ikarus mély gyer­mekkocsi eladó Alföldi utca [...] Hold utca 4 Alsóváros Kettő 180 kg hízott sertés eladó Föld [...]
472. 1999-08-30 / 201. szám
[...] működő telepen végzik a tevékenységüket 180 napon belül kötelesek telepengedélyt kérni [...] nemzetközi osztályán igényelhető VÁLLALATI HÍREK Ikarus autó Lapértesülések szerint fél éven belül megkezdődne az Ikarus kisautó­jának sorozatgyártása A prototípushoz Hyundai [...]
473. 2001-08-16 / 191. szám
[...] alakítható 210 nm es magánház 180 nm es boltíves nagy belmagasságú [...] 20 9 116 525 Szeded IKARUS Szegedi Kft felvétel re keres [...] szakmunkást és karosszé­ria lakatost Jelentkezni IKARUS Szegedi Kft 6728 Szeged Fonó­gyári [...]
474. 1985-12-13 / 292. szám
Területi barangolás Közbeszólt az Ikarus 1985 DECEMBER 13 MUSZ sportolók [...] 4 29 16 20 6 Ikarus 7 6 4 20 26 [...] helytállt a gárda csupán az Ikarus szólt köz­be 2 1 es [...] 12 szám alatti 2 szintes 180 nm es 4 szoba hallos [...]
475. 1990-01-17 / 14. szám
[...] a Déryné utcaban 6 szobás 180 m es 2 szintes családi [...] Esztergályos Szegedi Városgazdálkodási Vállalat Fémfestö Ikarus Leányvállalat Gépiró admlnlsztrátor Szegedi Vízmüvek és Fürdők Hegesztő Ikarus Leányvállalat Könyvelő Fonalfeldolgozó Vállalat Lakatos Ikarus Leányvállalat Munkavédelmi előadó Posta Vállalat [...]
476. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállításuk egyik slágere az Ikarus 250 e luxusautó­busz amely nagy [...] külke­reskedelem Előreláthatólag több minit kétezer Ikarus 250 es és egyéb típusú [...] es autóbuszokba egyelőre nyugatnémet gyártmányú 180 lóerős mo­torokat építenek 1969 ben [...]
477. 2001-02-24 / 47. szám
[...] soráról már leke­rült néhány kompresszor Ikarus mínusz Az Ikarus Járműgyártó Rt tavaly 17 milliárd [...] 224 1886 16954 Mercedes C 180 Classic 1995 ös extrákkal kevés [...]
478. 1977-08-25 / 199. szám
[...] szakemberek szerint sem hogy egy IKARUS 255 ös panorámabusszal három százezer [...] első négy példánya elkészült az Ikarus­ban S most rendszeres pró bautakom [...] készítette a karosszériát pedig az Ikarusban állították elő A tervek szerint [...] és Vidéke ÁFÉSZ a közelmúltban 180 fős kirán­dulást szervezett egy napra [...]
479. 2003-10-17 / 239. szám, péntek
[...] Dunaferr 8 7 1 241 180 14 2 Győr 8 7 [...] III 9 forduló Dorogi FC Ikarus 3 2 2 0 Do­rog [...] Felcsút 21 7 24 3 Ikarus Maroshegy 19 14 16 4 [...]
480. 1971-10-12 / 240. szám
[...] mérkőzéseit játszották le Eredmények Kazincbarci­ka IKARUS 1 0 1 0 Nagybátony [...] 2 9 9 9 11 IKARUS 9 3 3 3 12 [...] kétnapos küzdelem legjobb teljesítménye Komka 180 cm es magasugrása volt Rajta [...] 8 magas­ugrás 1 Komka SKSE 180 5 Mocsári Bgy SE 140 [...]
481. 1970-08-26 / 199. szám
[...] forint költséggel szerelőcsarnok több műhely 180 személyes tanmű­hely szociális létesítmény üzemanyagtöltő [...] száma Ennek megfelelően jövőre 3000 Ikarus buszt exportál a Mogürt szovjet [...] garázsfelszerélési berende zések valamint egy Ikarus 250 típusú szuperluxus légkondici­onált autóbusz [...]
482. 1976-02-14 / 38. szám
Alkatrész az Ikarusokhoz A gödöllői Fémtömegcikkipari Vállalat a Székesfehérvári Ikarus Karosszéria és Járműgyár egyik legrégebbi [...] Antal a vállalat esztergályosa az Ikarus autóbuszok kapaszkodóinak tartó talpát esztergálja [...] van ebből nyugdíjas és járadékos 180 az alkalmazottak száma pedig 42 [...]
483. 1969-06-26 / 145. szám
[...] Singapore ból megkeresés érkezett az Ikarus gyárhoz hogy 180 as típusú autóbu­szokra volna szükségük [...] A kérdést most tanulmányozzák az Ikarus tervezői Klíma és szennyezettség hiedelmeket [...]
484. 1994-06-02 / 150. szám
[...] ki befektetőnként lega­lább 40 darabot Ikarusok Amerikába Harminc csuklós Ikarus au­tóbuszra kapott megrendelést Washingtonból a [...] Fund 25 százalékban pedig az Ika­rus Rt alapította 1992 ben A [...] állampapírok köre is bővült a 180 napos lejáratú diszkont kincstárjegy idei [...]
485. 1998-09-22 / 222. szám
[...] be a felvásárlási ár 150 180 forint A pénzügyminiszter beszá­molt arról [...] korábbi elképzeléseknek meg­felelően alakulnak Az Ikarus ügyét az ülésen külön nem [...] ezek az alapelvek természete­sen az Ikarus buszaira is vonat­koznak Azzal a [...]
486. 1982-06-10 / 134. szám
[...] az egész világ Ma már 180 cég gyárt robotokat szerte a [...] kon­tinens egyik legnagyobb autóbuszgyárában az Ikarusban nemrég olyan fejlesztési prog­ramot alakítottak [...] a helyi ifjúsági pinceklub tagjai Ikarus buszok Görögországba A Mogürt Külkereskedelmi Vállalat újabb Ikarus autóbu szok szállítására kötött szer­ződést [...]
487. 1985-05-30 / 125. szám
[...] az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és [...] kultúrkin cséként is Mi az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyár székesfe­hérvári gyárának [...] körű társadalmi összefogással le­hetséges Az IKARUS Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyára [...]
488. 2001-01-31 / 26. szám
[...] tarto­zó irodával bérbe adó Érd Ika­rus Szegedi Kft Szeged Fonó­gyári út [...] reprezentatív tár­gyalóteremmel bérbe adó Érd Ikarus Szegedi Kft Szeged Fonógyári út [...] 000­ ért 06 30 9583 180 w miHii Szeged Algyői úton [...]
489. 1996-04-20 / 93. szám
[...] Dunaferr a Hun galu az Ikarus a Rába a Ti­szai Vegyikombinát [...] Kft 175 160 Siófok 175 180 155 170 Siómente Szöv 120 140 200 230 150 180 200 kg fölötti sertés 140 [...] 30 50 Ft db paradicsom 180 250 káposzta 40 alma 40 [...]
490. 2008-04-14 / 87. szám
[...] az adóhiva­talnál a 08 T 180 as adatlapot kell beadnia A [...] Gemenc Vo­lán Zrt támogatásával egy Ika­rus autóbuszt adományozott a lugosi Arató [...]
491. 1976-11-23 / 277. szám
[...] Csohá iy könnyű súlyban elért 180 kg ja az if­júságiaknál Ugyanitt [...] 0 0 0 Gyöngyös Vasas Ikarus 2 1 0 1 A [...] 5 21 23 19 6 Ikarus 16 7 4 5 27 [...] SKSE Síküveggyár Miskol­ci VSC Nagybátony Ikarus A totó 47 heti eredménye [...]
492. 1988-10-12 / 244. szám
[...] versenytárgyalás helye Kaposvár Füredi út 180 ideje 1988 október 18 de [...] László osztályvezetőnél Kaposvár Füredi út 180 Telefonszám 82 16 111 82 [...] gépkocsit bérbe ad 1 db IKARUS 255 ös autóbuszt és 1 [...]
493. 1957-10-30 / 254. szám
[...] Az NON parlamenti küldöttsége az Ikarus gyárban Az NDK parlamenti küldött [...] Kamara elnökével kedden felkereste az Ikarus jár­műgyárat A nagy szeretettel fogadott [...] ipar termelése 40 év alatt 180 szorosára emelkedell Lépést tartott ez­zel [...]
494. 1994-11-30 / 282. szám
[...] Komiba Ötven autóbuszt vásárolt az Ikarus székesfehérvári gyárá­tól a Komi Köztársaság Az Ikarus Rt ben 1 3 százalék­ban [...] 2 240 5 060 1 180 11 880 2 780 9 [...]
495. 1990-04-05 / 80. szám
[...] álló össz­komfortos gázfűtéses teleionos magánház 180 m es telekkel eladó 3 [...] kapacitásátfelajánlja bel és külföldi utazásokhoz Ikarus 365 Ikarus 256 valamint Robur autóbuszait ADK [...]
496. 1990-03-31 / 76. szám
[...] Csepel 344 D műhelyko­csi felszereléssel Ikarus 211 Ikarus 280 csuklós Telephelyünk Bátony­terenye Volán [...] Érdeklődni mindennap a hely­színen ELADÓ 180 négyzetméteres összkomfortos telefonos családi ház [...]
497. 1996-06-12 / 136. szám
[...] 248 99353 1 45 SZEMÉLYES IKARUS kedvező tarifával megrendelhető Polgár te­lephelyről [...] 313 739 de 100077 1 IKARUS 255 típusú autóbusszal személyszállítást vállalok [...] üze­netrögzítő 99595 1 45 SZEMÉLYES IKARUS autó­busszal kedvező tarifával állok ren­delkezésükre [...] 2 szobás gáz­fűtéses családi ház 180 négyszögöl telken eladó ipari áram [...]
498. 2001-08-11 / 187. szám
[...] 6000 Kecskemét Mindszenti krt 2 IKARUS 211 es gondja van Keressen bennünket AUTÓS Kér Bt IKARUS RÁBA valamint más haszon­gépjárművek alkatrész [...] 005 390 000 Mercedes C 180 Espirit 1 8 i 1998 [...]
499. 1963-12-09 / 339. szám, hétfő
[...] kiló körül mozog fajlagos üzemanyagfogyasztása 180 gramm lóerő ez a legkönnyebb [...] Jelentős tett hogy a magyarországi Ikarus Válla­lat már kidolgozta a tizenegy [...] az első negyven­ötven darab Az Ikarus 557 korszerű távolsági autóbusz Érdekességei [...]
500. 1979-08-25 / 198. szám
[...] a MOGÜRT amely bemutatja az Ikarus új típusú városi és különleges [...] NDK nak szállított 25 ez­redik Ikarus autóbuszt ame­lyet a vásár után [...] Győrből A kezdeti na­pokban 170 180 százalékos volt a teljesítményük s [...]