Somogyi Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-23 / 144. szám

Rendbe tették a horgászok a lullai tó partját Közösségi munka előzte meg a versenyt Tabon a ter­melőszövetkezet sporthor- gász-tavánál. A horgászegye­sület vezetősége ugyanis ren­det tart a tó környékén. A 190 tag közül több mint százan ra­gadtak szerszámot, hogy tár­sadalmi munkában rendet te­gyenek: kaszáltak, cserjét ir­tottak, szemetet gyűjtöttek Nagy Imre egyesületi elnök irányításával. S másnap kö­vetkezett a verseny — erre 82-en neveztek be. A három­órás lullai halfogóverseny győztese a gyermekek között Szentesi Gábor, az ifjúsági ka­tegóriában ifj. Marcsik Lajos. A felnőttek közül a legszebb eredményt Ócsag Ferenc érte el. A hét legeredményesebb versenyző tárgyjutalmat ka­pott. K. J. Sikeres Ikarus-expedíció Ötszáznegyvenöt napig tartó föld körüli utazás után várhatóan június 27-én érke­zik vissza Magyarországra a Glob-Ex-Pedition, amelynek tagjai 1991. október 23-án egy átalakított Ikarus-busszal in­dultak útnak. Céljuk az volt, hogy egy sorozatgyártású, ám az utazás céljaira speciálisan átalakított autóbusszal meg­kerüljék a földet, miközben nemcsak a járművet, hanem az abba szerelt magyar ter­mékeket is reklámozzák. A 72 ezer kilométeres távú kalan­dos expedíció útjának utolsó része bizonyult a legnehe­zebbnek, hiszen a két fő szponzor az Ikarus és a Mo- gürt anyagi helyzete megren­dült, így az ígért támogatás elmaradt. Külföldi magyarok segítőkészségének köszön­hető, hogy Ausztráliából Kali­forniába érkezve az expedíció tagjai kiválthatták a buszt a ha­jóról, s ők segítettek a haza­utazáshoz szükséges repülő­jegyek megvásárlásában. Növényvédőszer-bemutató Kell a növényvédőszer a me­zőgazdaságnak és gyártja is a fűzfői Nitrokémia Rt, az ország legnagyobb növényvédőszer előállítója. Évente csaknem négymilliárd forint értékben ké­szítenek belőle. A kísérletek szüntelenül folynak a NIKI labo­ratóriumában és a legújabb eredményeket mutatják be csü­törtökön Szabadszentkirályon. Kétszáz meghívót küldtek szét a szakembereknek három megyébe: Baranyába, So­mogyba és Zalába. Ezzel egy újabb sorozat indul el a Nitro- kémiánál, mert a folytatás július elsején Zagyvarékason lesz hat megye szakemberei számára, majd három helyszínen lesz még főszereplő a növényvédő­szer. (Gáldonyi) Lezárják a vámosszabadi határállomást Július 1. és október 31. kö­zött zárva lesz a'vámossza­badi határállomás a közúti híd átépítése miatt. A munká­latok idejére Rajkánál még egy átkelő nyílik a nemzet­közi személyforgalom szá­mára. A teherforgalom vár­ható torlódásának csökken­tésére a határőrség a paras- sapusztai határállomás igénybevételét ajánlja. Krónika Ökumenikus egyházi naptár Szerda, köznap. Napi igék: Kát.: 1Móz 15,1— 12.17-18. Zsolt 104,1-9. Mt 7,15-20. Ref.: ApCsel 9,19- 30. 1Móz 36. Ev.: 1Kor 14,1-3.20-25. ApCsel 12,19-25. Őrt.: Róm 8,2-13. Mt 10,16-22. Zoltán. Török eredetű ős­magyar név, jel.: fejedelem. Védőszent Silvanus észak-afrikai vértanú, akinek életét nem ismerjük. Híres viselője volt: Ambrus Zoltán (1861-1932) író, műfordító. Az ortodox egyházban Szent Agrippina vértanúnő. BMX- kerékpárt kap Zita — Elég volt elolvasnunk lapjuk tegnapi számában a Kétszer visszakapott élet című cikket, s máris döntöt­tünk: segítünk a kaposvári Zsidákovits Zitán — mondta egy női hang a te­lefonba tegnap délután. Németh Gyöngyi, a nagyatádi, Aradi u. 1. sz alatti Schwinn-Csepel ke- rékpárszaküzlet vezetője tájékoztatott bennünket ar­ról, hogy a szívműtéten át­esett kislánynak felajánla­nak egy BMX-kerékpárt. Zita maga választhatja ki, melyikre pattanna fel a leg­szívesebben. így nem kell álmára, egy biciklire várnia augusztus 15-i születés­napjáig. Vágya — a fel­ajánló jóvoltából — jóval előbb teljesül. — Az AURÓRA Tours üdülési ajánlatai egyéni utazással: Isztriái félsziget Porec/Lanterna, 3,4,5,6 ágyas apartmanok. Főszezon: 7900 Ft/f ő/hét. Utószezon: 3300 Ft/fő/hét. Sláger ajánlat: KRK sziget, Omisalj ésUvalaScottfőszezonban, "B" ka­tegóriájú szállodában, egyéni uta­zással, félpanzióval: 1620 Ft/fő/nap, teljespanzióval: 1920Ft/fő/nap. 2-12 éves korú gyermekeknek 50 % ked­vezmény. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:AuróraToursUtazási Iroda Kaposvár, Berzsenyi u.7.Tel.: 82/421-834. Fax: 82/421-853. (10872) — Wrangler férfi vászonnadrág érkezett 890,-Ft-os alkalmi áron a Somogy Áruház Konfekció Osztá­lyára. (10976) Értesítjük kedves vendégeinket, hogy június 24-én, csütörtökön VÖRÖS FOGADÓNKAT megnyitjuk (Kaposfüred, Kaposfüredi u. 4.) A nyitás napján ingyenes halié kóstolás 11-16 óra között. Nyitva tartás: 6—24-ig. Szünnap nincs. Gyilkos aligátor Tragikusan végződött egy amerikai család csónakki­rándulása Floridában: egy tí­zéves fiú egy aligátor marta­léka lett. A kisfiú a Dickinson Nem­zeti Park egyik folyójábán gázolt, amikor egy aligátor megragadta és a víz alá húzta. Az apa erőteljesen ütötte az aligátor fejét az evezővel, így végül sikerült kiszabadítania fiát az állat szájából. A gyermek azon­ban halálos fejsérüléseket szenvedett. Öt év óta első eset, hogy az aligátorok em­bert támadtak meg Floridá­ban — akkor egy négyéves kislány volt az áldozat. Tisztelt Szerkesztőség! Ezúton szeretnénk megköszönni a kaposvári Park vendéglő vezetőinek önzetlenségét, ugyanis egy ál­lami gondozott kislány ballagása alkalmából az egész csoportot vendégül látták egy finom ebédre. Ugyan­csak köszönjük a Tempo taxisoknak, hogy az intézet­től a Park vendéglőig és vissza ingyen szállítottak bennünket. Ezzel tizenkét állami gondozott gyereknek szereztek maradandó, nem mindennapi élményt. Tisztelettel: Tulák Andrásné és a Zita nevelőotthon 9-es családja [ Újra Siófokon a BI-P0NT! Francia bálás áruk vására a könyvtárban Június 24-én, csütörtökön, 9-17 óráig (10843) A kutasi általános iskola igazgatója pályázatot hirdet, német-bármely szakos tanári állásra Jelentkezhetnek középfokú nyelvvizsgával rendelkezők is. Szolgálati lakást, étkezést, kiemelt bért biztosítunk. Érdeklődni lehet az Iskola igazgatójánál: Cím: 7541 Kutas, Petőfi u. 82. (10768) Kereskedés Megnyitottam használtruha nagykereskedésemet Szabadbattyánban a Petőfi utca régi általános iskolában (Református Templom mellett) Válogatott ruha 380,-Ft/kg Válogatott gyermekruha 450,-Ft/kg Válogatható ruha: 180,-Ft/kg Ezen felül kapható még lakástextília, fehérnemű, cipó. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9-15 óráig Telefon: 22/363-363 Szeretettel várom régi és leendő kedves vásárlóimat._____________(10826) JÚNIUS A nap 4.47 órakor kél, és 20.45 órakor nyugszik; a hold 8.40 órakor kél, és 22.47 órakor nyugszik. Tartós meleg Szerda Zoltán, Szidónia Záporesőre, zivatarra már sehol sem számíthatunk. A szél mérséklődik, délutáni órákra nagyon meleg idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 32 fok körül alakul. Nyári gyakorlat Megkezdődtek a nyári szakmai gyakorlatok a nagyatádi 524.SZ. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté­zetben. A képen az első és másodéves kőművestanulók az általános iskola járdájának alapozását végzik. (Fotó: Kovács Tibor) Aranykagyló Fesztivál — másodszor Bemutatkozik Mexikó és Szardínia is — Jaj, ebből több kellene nekünk! — mondogatták Molnár Árpád siófoki pol­gármester szavai szerint a Balaton-parti vállalkozók a tavalyi Aranykagyló Feszti­vál idején. A 3,5 millió forin­tos költséget azonban idén is jóformán egyedül a. helyi önkormányzatnak kell állnia. Július közepén Mexikóból, Észtországból, Ausztriából, Olaszországból, Szardíniá­ról, és Franciaországból ér­kezik vendégegyüttes, hogy a nemzetközileg ismert ha­zaiakat ne is említsük. Lesz nemzetközi táncház, tűzijá­ték, szépségkirálynő válasz­tás, szépek bálja — a négy nap alatt pedig az együtte­sek környékbeli éttermekben mutatják be produkciójukat. Tóth Betty, a humániroda főmunkatársa ismertette tegnap a programot. Ehhez Molnár Árpád polgármester hozzáfűzte: hosszú ideig hi­ányoztak az attrakciók a Ba- laton-partról. — Reméljük, hogy a má­sodszor megrendezett Aranykagyló Fesztivál segíti „megnyújtani” a szezont, s vendégeket vonzza hozzá kapcsolódó rendezvényekre is — mondta. — A vállalkozók érdekel­tek a fesztivál sikerében, de még nem érzik annak szük­ségességét, hogy támogas­sák a szervezőket — sum­mázta Takács Sándor, a kul- túrális központ igazgatója. (Czene) Tarka sorok Számtanóra Pistika a számláló-áll­vány mellett ál és ide-oda tologatva a színes golyókat a tanító kérdezi: — Ha négy golyóból ket­tőt elveszek, mennyi ma­rad? — Kettő. — És ha kettőből elve­szek egyet mennyi marad? — Egy. — Es, ha azt az egyet is elveszem, mi marad? — Az üres drót. Moziban Kropacsek moziban rá­szól az előtte ülő hölgyre: — Asszonyom, legyen szíves, és vegye le a kalap­ját, én nevetni jöttem ide, és nem azért, hogy a ka­lapját nézzem. A hölgy visszaszól: — Akkor figyelje a vál- lamat, és ha látja, hogy rángatózik, akkor neves­sen! A hét vicce Miközben a tehén egyre magasabbra mászik a nyír­fára a fa megszólal: — Mit csinálsz itt? — Almát akarok enni! — De én nem vagyok almafa... — Nem baj. Hoztam magammal. Bíróságon A tanú nő.A bíró meg­kérdi: — Családi állapota? A nő nagyot sóhajt. A bíró megértőén oda­szól az írnoknak: — írja be, hogy hajadon. Dátum Kovács úr házasodni akar. Egy szépnek igazán nem nevezhető lányt je­gyez el. Mikor már közele­dik az esküvő ideje, a menyasszony elkezdi kér­lelni Kovács urat, hogy ve­gye meg a jegygyűrűket, és véséssé bele az esküvő dátumát. — Dátumot bevésetni fö­lösleges — hárítja el a ké­rést Kovács úr. — Már miért lenne fölös­leges? Kovács úr keserűen fel­eli: — Mert azt a napot én úgysem feledem el, amíg csak élek. FÜGGÖNYVÁSÁR KAPOSVÁRON 1993. június 24-25.-én a Latinka (szakszervezeti) műv. házban a budapesti PASZOMÁNY függöny- és csipkegyár termékeiből. Nyitva: 9-18 óráig. CSAK KÉT NAPIG! (10886) AKCIÓ SZÖVETVÁSÁR! Közvetlenül az Importőrtől Nyári szövet 232,-+ Áfa ártól s Gabardinek 272,-+ Áfa ártól 35 féle színben és mintával Hozzávaló bélésselyemmel MKO Kft Székesfehérvár \ Ady E. u. 30. Telefon 22/316-525 j Nyitva: H-P 8-16 óráig (10832) l SOMOGYI HÍRLAP Az Axel Springer-Magyarország Kft pártoktól független lapja Felelős vezető az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: DR.KERCZA IMRE Felelős szerkesztő: BÍRÓ FERENC (társadalom és gazdaság), DR. TRÖSZT TIBOR (művelődés és kultúra) Gyártásvezető-szerkesztő: KURUCZ FERENC. Tervezőszerkesztő: CHRIST LÁSZLÓ, KATONA A. CSONGOR, NAGY MIKLÓS. Olvasószerkesztő: LAJOS GÉZA Kiadja az AS-M Kft. Somogy Megyei Irodája Felelős kiadó: PORDÁNY H. LÁSZLÓ irodavezető Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Kontrássy u. 2/a. Telefon: 311-644 Telex: 313-360, Telefax: 312-315 Postacímünk: 7401 Kaposvár Pf. 31. Hirdetés és reklám: telefon 311-506 Siófoki iroda (szerkesztőség és hirdetésfelvétel): Siófok Szabadság tér 9. Telefon: (84) 311-668, Telefax: (84) 310-861 Készült a szerkesztőség számítógépes szövegszerkesztő-rendszerén. Nyomtatta a Déli Nyomda Kft, Pécs, Engel János u. 8. Felelős vezető: SOÓS SÁNDORNÉ Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hír­lapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a 1900., közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215— 96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 forint, negyed évre 957 forint, fél évre 1914 forint, egy évre 3388 forint. ISSN 0865-9125 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom