Somogyi Néplap, 1970. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-24 / 146. szám

KratiMI (Hans) ez egyéni, a X. Veién a csapatgyőztes a Demeter József-emlékversenyen Előzetes híradásunkban be­számoltunk, hogy minden ed­diginél nagyobb szabású ver­senyt ígér a tekézők Demeter József-emlékversenye. Így is történt Tíz csapat részvételé­vel bonyolították le a tornát,. amelyen az egyéni győzelmet a tavalyi nyertes, Kratochwill József (Bp. Ikarus), míg a csa­patversenyt — nem kis meg­lepetésre — a kaposvári Volán együttese nyerte. Egyéniben 1. Kratochwill (Bp. Ikarus) 469 fa 2. Szemes (K. Volán) 459 fa 3. Ládonyi Csaba (K. Volán) ' 457 fa 4. Peltzer (K. Volán) 451 fa 5. Hajnóczi (N. Kinizsi) 447 fa 6. Szakály (IK. Fáklya) 441 fa Csapatban (4 fős csapatok) 1. K. Volán 1799 fa 2. Bp. Ikarus 1769 fa 3. K. Spartacus 1708 fa 4. K. Vasas 1691 fa 5. Bp. Művész 1681 fa 6. K. Fáklya 1676 fa Á labdarúgó VB utón Véget ért a Mundial, de a világ legjobb labdarúgó-csapa­tainak háromhetes versengése bizonyára még hosszú ideig a sportvilág kedvelt témája lesz. Nemcsak azért, mert felejthe­tetlen találkozókat vívtak a csapatok, hanem a labdarúgás népszerűsége miatt is. Az újabb nyilatkozatok is érdekesek: Pelé, aki Mexikó­ban ismét csillogott és egye­dülálló bravúrt hajtott végre azzal, hogy harmadszor lett vi­lágbajnok csapat tagja, így nyilatkozott: »Nem volt köny- nyü dolgunk az olaszok ellen, de amikor a csapat nyugodtan játszott, akkor már minden úgy ment, ahogy előre elter­veztük.« Rivéra, az olaszok egyik erőssége: »Nem tudtuk azt a játékot produkálni, mint a nyugatnémetek ellen. Az elő­döntő 120 perce kifárasztott bennünket«. Helmut Schön, az NSZK szö­vetségi edzője szerint sem volt túl nagy játék a döntőben. A brazilok 2:1 után könnyedén nyertek, méghozzá megérde­melten. Séeler, az NSZK csapatának kapitánya azt mondta, hogy együttese a döntőben jobban helyt állt volna Brazília ellen. Az olaszokat kimerítette az elődöntő. A finálét a legnagyobb ér­deklődéssel természetesen Brazíliában és Olaszországban kísérték. Rio de Janeiróban 2 millió ember vonult fel az ut­cákon, s olyan karnevált tar­tottak, amilyenre még nem volt példa. Ismerősök és ismeretle­nek egymás nyakába borultak, tűzijátékot rendeztek, petár­dák robbantak, s úgy hírlik, az ünneplés egészen keddig tart, amikorra hazavárják Pelééket. A DPA jelentése szerint a nagy esemény alkalmából Bra­zíliában amnesztia is lesz. A nagy karnevál és Brazília vi­lágbajnoki győzelme azonban ismét halottakat és sebesülte­ket követelt. A felvonulás első öt órájában hatan haltak meg, a mérkőzés közvetítése alatt hárman szívrohamot kaptak és meghaltak, 37 más riói lakost pedig kórházba kellett szállí­tani. Rómában és más olasz váro­sokban is óriási érdeklődés kí­sérte a világbajnokság döntő­jét. Nápolyhan például már előre 25 000 kis nemzetiszínű zászlót adtak el, hogy az az- zúrik győzelme esetén lobog­tassák. De hiábavaló volt a nagy várakozás, az olasz válo­gatottnak nem sikerült a har­madik világbajnoki győzelme. Ennek ellenére nincs elkesere­dettség Itáliában. Az emberek annak is örülnek, hogy a csa­A KŐOLAJVEZETÉK VÄLLALAT, 8IÖFOK, vidéki munkahelyre GYAKORLOTT TRAKTORVEZETŐKET, MARKOLÓKEZELŐKET, ÄROKASÖ-VEZETŐKET, valamint TRAKTORSZERELŐKET, MOTORSZERELŐKET. Munkahelyek: Kisvárda, Kistelek, Lajosmizse, Vesa- prém, DimaJiaraszti, Algyo, Ózd Bekádrendszerben dolgozunk, egy hónapban KJ—13nap szabadnap. Fizetés: megegyezés szerint. Felvétel: a fenti cím munkaügyi osztályán, Síólok, Ta­nácsház u. 7. FÖLVÉTEL ESETÉN ÚTIKÖLTSÉGÉT TERÍTÜNK, (31150) Férfi atlétáink az A, a nők a C döntőbe kerültek Hét megye legjobb atlétái­dnak részvételével Szombathe­lyen, illetve Győrben küzdöt­tek a megyei atlétaválogatot­tak az országos Béke Kupa ke­retében a döntőbe jutásért A férficsapat a várakozásnak megfelelően jól szerepelt. So­mogy együttesét a szombat- helyi hetes viadalon csupán Baranya megye előzte meg 14 ponttal. A második hely azt jelenti, hogy férfi atlétáink is­mét ott lesznek majd az A döntőben, aihol az 1—6. he­lyért küzdenek a legjobb vidé­ki atlétaválogatottak. Versenyzőink telhát kitettek magukért. A fő számában ki­ki megszerezte az első helyet, így Korona győzött új megyei csúccsal a 200-on (a 22 mp-es új rekord igen figyelemremél­tó eredmény), Kovács G. a 800 m-en, Pamuki a 3000 m-es akadályon, Ivanov a távolban iiExnno pat eljutott a döntőig, feled­tetve a négy év előtti angliai kudarcot. A rendőrség ugyan óvintézkedéseket tett, és pél­dául a brazil követséget kö­rülvette, nehogy tüntetés le­gyen a környéken, de erre nem került sor. Kizárólag néhány angol turista látogatott a kö­vetség épületéhez. Az első külföldi sajtóvissz­hangok tárgyilagosan állapít­ják meg, hogy Brazília megér­demelte a világbajnokságot. Az olasz lapok közül a Gazzetta dello Sport és a Corriere déllo Sport örömmel üdvözli a válo­gatott második helyét, s igen élesen bírálja az olasz futball­ra jellemző védekező stílust. Csúcsfogyasztás az elődöntő idején A vasárnap véget ért mexi­kói labdarúgó-világbajnokság hatását megérezte a magyar villamosenergia-szolgáltatás is. Még a tét nélküli, és így aránylag kevés érdeklődést ki­váltó NSZK—Peru mérkőzés is körülbelül 100 megawattal nö­velte a terhelést, a brazil— csehszlovák és a brazil—angol meccs többletterhelése már megközelítette a 180 megawat­tot, a szerdai olasz—nyugatné­met meccs pedig meghaladta a 200 megawattot, a többletfo­gyasztás pedig az 500 mega­wattórát, vagyis 500 000 kilo­wattórát is. Az energiaszolgál­tatás költségeit tekintve körül­belül 100 000 forintba került ennek az egyetlen meccsnek a tömeges végignézése. Egyesült a nagyatádi és a csurgói járás sporttanácsa Nagyatádon megtartották a két sporttanács egyesített ülé­sét, mélyen Bokor Antal> a nagyatádi és Vörös István, a csurgói járás sporttanácsanak elnöke tartott beszámolót a járás eddigi sporttevékenysé­géről. A beszámolókat vita kö­vette. Ezután került sor a két já­rási sporttanács egyesítésére. Az új tanácsnak harmincegy tagja van, ennek élén kilenc­tagú elnökség áll. A JTS elnö­ke Bokor Antal, elnökhelyette­se Vörös István és Halász Sándor lett. A sporttanáics elnökségi tag­jai: Czipóth Dezső, Hegyi Fe­renc, Horváth János, Kajái Gusztávné, Sótonyi László és JSzilvásí Jeté. és a hármasugrásban, Tóth pedig a diszkoszvetésben. A felsoroltak legtöbbjének még arra is volt ereje, hogy to­vábbi jó helyezést érjen el másik számban. Ivanov pél­dául kettős győzelmet aratott, és egy 3. helyet is szerzett. A női atlétaválogatott már nem vívott ki magának ilyen rangos helyezést. Összesítés­ben az 5. helyen végzett, ezzel a C döntőbe került, ahol a 13 —19. helyért folyik majd a küzdelem. SZOMBATHELYEN a férficsapatok versenyén a somogyi atléták az alábbi eredményeket érték el: 100 m: 3. Korona 10.9. 200 m: 1. Ko­rona 22.0 (új megyei csúcs). 400 m: 5. Kovács G. 52.7. 800 m: 1. Kovács G. 1:54.4. 1500 m: 3. Pamuki 4:09.6. 5000 m: 3. Horel 16:04. 10 000 m: 3. Ács 34:22.8. 4x100 m váltó: 4. So­mogy 46.6. 3000 m akadály: 1. Pamuki 9:14.4. 110 m gát: 3. Ivanov 16.0. Magasugrás: 6. Terlaki 170. Távolugrás: 1. Ivanov 706. Rúdugrás: 3. Hor­váth 320. Hármasugrás: 1. Iva­nov 14,22. Súlylökés: 7. Tóth 12.30. Diszkoszvetés: 1. Tóth 45,50. Gerelyhajítás: 5. Sanies 44,44. Kalapácsvetés: 3. Tóth 56.30. A csapatpontverseny végeredménye: 1. Baranya 2. Somogy 3. Vas 4. Veszprém 5. Komárom 6. Győr 7. Zala GYŐRBEN a női együttesek összecsapásán a somogyi atléták eredményei: 100 m: 4. Széles 12.7 (megyei serdülő és ifi csúcs). 200 m: 5. Bánhegyi 26.8. 400 m: 3. Szabó 59 8. 800 m: 5. Vass 2:31. 1500 m: 5. Bánhegyi 5:02.6. 4x100 m váltó: 6. Somogy 52.0. Ma­gasugrás: 5. Csorba 155. Tá­volugrás: 4. Széles 508. Súiy- lökés: 6. Ma tics 978. Gerelyha- jítás: 6. Türjeiné Horváth Tünde 29,87. Diszkoszvelés: 6. Matics 29,87. A csapatpontverseny végeredménye: 1. Baranya 66 pont 2 Vas 60 pont 3. Győr 60 pont 4. Zala 52 pont 5. Somogy 33 pont 6. Komárom 28 pont 7. Veszprém 26 pont KönnyOsúlyban Európa-bajnok BagőcsJános Két fogásnem után a lengyel Baszanowszki 5 kg-mal veze­tett. A lökés váratlan fordulatot, botrányt és óriási szenzációt hozott. Bagőcs és Baszanows- ki 162,5 kg-on kezdett, mind­kettőjüknek sikerült. Ezután a lengyel és a magyar verseny­ző is 167,5 kg-ra ugrott; Ba- szanowskinak ez egyszer sem sikerült, Bagőcs viszont utol­só fogásával kilökte, ezzel el­hódította súlycsoport királyá­tól az Burópa-bajnoki címet. Vastapsba kezdett a közönség, óriási meglepetésre azonban három piros lámpa gyulladt ki. Az osztrák Michtner, az olasz Sonelli és a svéd Lan­den bírói hármas érvényte­lennek ítélte a gyakorlatot. A Magyar Súlyemelő Szövetség vezetői azonnal tiltakoztak a zsűrinél, a közönség tüntetett. Mintegy 20 percig folyt a vi­ta, és a versenybíróság is úgy látta, hogy Bagőcs megtartot­ta a súlyt, a bírák jogtalanul vették el tőle a gyakorlatot. Üjra jeleztették a bírókat a nagy vita után, s akkor két féhér és egy piros lámpa gyul­ladt ki, ezzel Bagőcs Európa- bajnok lett. 1. Bagőcs János 432,5 kg (140, 125, 167,5). 2. Waldemar Banaszowski (Lengyelország) 432,5 kg (140, 130, 162,5). 3. Zbigniev Kaczmarek (Len­gyelország) 427,5 kg (140, 122,5. 165). 107 pont 93 pont 77 pont 70 pont 68.5 pont 68 pont 43.5 pont JÚNIUS SZERDA Iván Milyen lesz az időjárás? Várható Időjárás ma estig: Főként nyugaton és északon átmenetileg megnövekvő felhőzet, szór­ványosan előforduló záporesővel, zivatarral, egy­két helyen jégesővel. Gyenge, a zivatarok Ide­jén átmenetileg megerősödő, változó irányú szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. A várható legmagasabb nappali hőmér­séklet ma 30 fok körül lesz. A Balaton vizének hőmérséklete kedden tf órakor Siófoknál 25 fok volt. — A martonvásári Bee.tho- ven-parkban az idén tizen­egyedszer szólalnak meg Beethoven halhatatlan meló­diái. Az idei hangverseny- sorozat első koncertjét 27-én, szombaton este rendezik. A Magyar Állami Hangver­senyzenekart Ferencsik Já­nos vezényli. Közreműködik Fischer Annie zongoramű­vész. — Elkészült a Budapesti Finommechanikai Vállalat Kaposvári Gyárának máso­dik csarnoka is. A négyezer négyzetméter alapterületű munkateremben hamarosan megkezdődik a termelés. — Tanítók akadémiája a tanítóképző intézetben. Az egyhetes bentlakásos tanfo­lyamon Tolna és Somogy megyéből 30—30 szakfel­ügyelő és munkaközösség­vezető vesz részt, s elméleti, gyakorlati módszertani kép­zésiben részesülnek. — A Balatonba fulladt K. Mária tizenkét éves gödöllői kislány. A gyermek tilos he­lyen fürdött, s úgy fulladt a tóba. — Aszfaltbeton-készítő te­lepet épít Kaposváron a Közúti Üzemi Vállalat Ezzel akarják biztosítani Kaposvá­ron kívül a megye egy ré­szének ellátását jó minőségű aszfalttal. 25 évvel ezelőtt, 1945. június 24-én halt meg Tótfalusi Sándor, a kommu­nista ifjúmunkás mozgalom ki­váló harcosa. 1909 áprilisában Sátoraljaúj­helyen született. Már mint fia­tal villanyszerelő-segéd kapcso­latot keres és talál a munkás- mozgalommal. Az 1929. évi, majd az 1932-es debreceni munkássztrájkok egyik fő szervezője. Forradalmi munkásmozgalmi tevékenysé­géért 1933-ban letartóztatják. Szabadulása után a debreceni ifjúmunkásmozgalom vezető­jeként tevékenykedik, és 1940 februárjában — Kulich Gyula utasítására — bekapcsolódik az illegális pártmunkába. 1940 ta­vaszán lefogják, s börtönökbe, internáló táborokba hurcolják. A nyilasok sopronkőhidai fegy- házából 1945 tavaszán sikerül megszöknie, de ekkor már sú­lyos beteg: 1945 májusában Budapesten kerül kórházba, életét, azonban a leggondosabb orvosi közreműködéssel sem tudták megmenteni. Felhívás A KISZ megyei bizottsága felhívással fordul a megye középiskolás tanulóihoz, hogy ha a nyár folyamén szabad idejük engedi, jelentkezzenek építőtáborba az árvíz sújtot­ta Szébolcs-Szatmár megye tanulói helyett. A táborozás időpontja: 1970. július 26-től augusztus 8-ig. Jelentkezni lehet a KISZ megyei bizott­ságán (Kaposvár, Lenin u. 14.). A szebb Balafon-partért Versenyt hirdetett a megyei tanács, a Hazafias Nép­front megyei bizottsága, a BIB, a megyei KISZ-bizottság a magyar tenger déli partjának üdülőhelyei között. A »Vi­rágos Balaton« nevű verseny győztesei öt-, három-, illetve kétezer forint értékű tárgyjutalmat kapnak. — TJj autóbuszjárat indult Balatonmáriá-fürdő és Bala- tonlelle között. A reggel öt órától éjjel 23 óra 35 percig közlekedő hat járatpár a Balaton déli szakaszának jobb közúti közlekedését szolgaija. — Az Építőipar kiváló dol­gozója kitüntetést kapta 20 éves műszaki ellenőri tevé­kenységéért Bognár Ferenc, a Somogy megyei Beruházási Vállalat műszaki ellenőre. — Tízezer gyerek üdül a Balaton déli partján a SZOT balatonrnáriai, boglári, lei­lei, zamárdi, szántódi, bala- tonszaibadi gyermeküdülőjé­ben. Az általános iskolás gyerekeket gazdag program várja minden csoportban. — tfj településsel bővült a Velencei-tó »madártérké­pe«. Az északi oldal homo­kos részén, a pákozdí domb­oldalon valóságos falut épí­tettek maguknak a gyurgya­lagok. A megfigyelők szerint a puha homokfalba vájt fészkekben több mint ezer gyurgyalag-család ütött ta­nyát. — A VIDEOTON Rádió- és Televízió Gyár Tabon épülő üzemének kiviteli tervét a Somogy megyei Tanácsi Ter­vező Intézet átadta a válla­latnak. A 26 millió forintos beruházással épülő három- emeletes épület generálkivi­telezője a Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat lesz. «— A villamosenergia hasz­nosítása a mezőgazdaságban címmel tart előadást június 26-án a TIT-székházban Ha­vas Béla, az Országos Műsza. ki Fejlesztési Bizottság fő­szakértője. — 82 228 autó »tűnt« el a múlt évben Olaszország­ban. Ez a szám 26 százalék­kal több, mint 1968-ban. Az autótolvajok leginkább a Fiat 500-ast kedvelik, ebből 24 000-et tulajdonítottak el, de nem vetik meg a Ferra­rit sem. — Verébfészek — fényben. Különös helyen vert fészket egy verébpár Siófokon. A kis madarak az egyik neon­reklám O betűjében rendez­kedtek be. — 225 ezer forintot aján­lott fel 2500 somogyi kisipa­ros az árvízkárosultak javá­ra. Köztük akadtak olyanok is, akik ötszáz, sőt ezer fo­rintot fizettek be a közös csekkszámlára. Gépkocsi a síngken Egy fúróberendezésekkel fölsze­relt teherautó okozott tegnap vá­gányzárt Kaposvár és Toponár kö­zött a siófoki vasútvonalon. A Du­na-—Tisza közi Talajjavító és Ta­lajvédelmi Vállalat fúrókocsija ta­lajmintákat gyűjtött a vasút men­tén. Nem a kijelölt átkelőhelyen, de engedéllyel akart átmenni a sí­neken. Megcsúszott a kereke, s a teherautó a vágányon maradt. Emiatt reggel 8 óra 50 perctől 14 óra 50 percig szünetelt ezen a sza­kaszon a vasúti forgalom. A sió­fokról Kaposvárra érkező reggeli személyvonat utasait Tononárró! autóbusz szállította a megyeszék­helyre. Ezenkívül még egy sze­mély- és egy tehervonat akadt eL SOIOGIINÉPLAP Saei-da, IPTA jéaías-3L

Next

/
Oldalképek
Tartalom