Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-22 / 67. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. MÁRCIUS 22., KEDD UNIÓ-PORT A. Kft. keres: — nagy teljesítményű gázkazánhoz fűtőt, — ipari hűtőgépkezelőt. Cím: Bp. Xm„ Dózsa Gy. út 84/B Tel.: 142-5760 FÉKON RUHAIPARI Rt ke­res: — 300 betanított varrónőt, —- 300 szakképzett varrónőt. Cím: Bp. X., Halom u. 12. Tel.: 157-1277 SCHOLKEMPER BOUCZ Kft felvesz németországi mun­kára kőműveseket! Bérezés megegyezés szerint. Németnyelv-tudás nem szüksé­ges. Továbbá felvételre keres: — 1 főkönyvelőt, — 1 könyvelési és számító­gép-ismeretekkel rendelkező adatrögzítőt. Cím: Bp. XIV., Amerikai út 47. Tel.: 184-0430 GOLD PLAST Kft. keres: — 8-10 női betanított munka­erőt műanyaghegesztő automa­ta gépre. Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 3/B. T.: 06(26)­391-047/15 m. Nemzetközi Biztosító Társa­ság biztosítói utánképzést in­dít! Termékértékesítésre, ügy­félszolgálatra alkalmas munka­társakat várunk, agilis, ambició­zus, kreatív jelentkezők szemé­lyében Érd, Diósd, Biatorbágy, Budaörs, Budakeszi, Páty, Per­bál, Százhalombatta területére. Betanulási időre garantált bért biztosítunk! Jelentkezés: ÁB-Aegón Általá­nos Biztosító Rt. Buda környé­ki kirendeltség. Cím: Budapest II., Margit krt. 76. Telefon: 135-9529, 115-1447 IKARUS Járműgyártó Rt budapesti gyára amerikai ex­port gyártásra szakképzett, gya­korlattal rendelkező szakmun­kásokat keres: karosszéria-laka­tos, -hegesztő, autófényező, au­tó-motor szerelő, autó-villany­szerelői munkakörbe. Érdeklődni lehet: IKARUS Rt. Bp. XVI., Margit u. 11*4., mun­kaügyi osztály felvételi cso­port. Tel. 252-9666/1301 v. 1517 mellék. Általános iskola keres: — matematika—fizika szakos pedagógust helyettesítésre, — magyar—történelem szakos pedagógust határozatlan időre. Cím: Nagykovácsi, Kossuth u. 101. Tel.: 138-9163, 138-9922 Budapest környéki középisko­la nyelvszakos házaspárt keres. Lakáslehetőséggel. Jelentke­zés: 166-4050, Greman József. A Pest Megyei Munkaügyi Központ felvételre keres: — 1 üzemgazdász vagy hason­ló munkakörben dolgozott mér­nököt, elemzői munkakörbe. Érdeklődni: Holota Imre 209-3245 Cím: 1117 Budapest, Karinthy F. út 3. Németországi munkára kere­sünk vendéglátó-ipari szak­munkásokat: szakács, cukrász, felszolgáló, mixer. Felvétel: min. 2 éves szakmai gyakorlat, 40 év alatti életkor, jó német szakmai nyelvisme­ret. Jelentkezés: Pest Megyei Mun­kaügyi Központ, Budapest, XI., Karinthy F. út 3., 185-2411, Rektenwald Attila. Mit, hol, mennyiért? Pilisvörösváron a Fantázia Kereskedelmi Rt.-nél (Fő út 77.), kaphatók férfi pasztelszí- nű rövidújjas ingek 900 forint­tól, rövidújjas gyermek és fel­nőtt pólók, tarka színekben 500 forinttól, gyermek garnitúrák (pamut rövidnadrág és póló) 800 forinttól, Ritt férfi farme­rek 2 ezer 700 forintos ártól, méteráruk nagy választékban, különböző méretű mintás sző­nyegek. A jövő héttől várható a Lee Cooper farmerek megjele­nése is az üzletben. — mondta Wiszt Jánosné, az üzlet vezetője. Vecsésen, a Profi 6-os szá­mú üzletében (4-es főút mel­lett), a napraforgó étolaj 78 fo­rintért kapható, a kristálycukor 69.50-be, a finomliszt 30, a ré­tesliszt 39 forintba kerül. A rizs 58 forintért vehető meg. A negyedkilós Ráma marga­rint 36.50-ért adják, a knorr da- ragaluska-leves 54 forintért vá­sárolható meg, az 565 gram­mos darabolt ananászt 55 forin­tért kínálják. A negyedkilós Ve­geta ételízesítő 139 forint, a 2 li­teres visszaváltható Pepsi-Cola 94 forint. A 2,4 kilogrammos utántöl- tős Ariel mosópor 599 forintért vehető meg, a 3 kilós Persil 683 forintba kerül, a négyteker­cses Kreptó egészszégügyi pa­pír 54 forintért kapható. Akciós áron vásárolhatók még 2,4 kilós Biopon automata mosópor 469 forintért, Atrix kézkrém 109 forintért, negyed­kilós Omnia kávé 189 forintért, és ugyancsak negyedkilós Kara­ván kávé 142 forintért — tud­tuk meg Bíró Sándor üzletveze­tőtől. Cegléden a Laing Kft.-ben (Külsó'-Kátai út) kaphatók ke­ringető' szivattyúk szférikus mo­torral: zajtalan üzemű, rezgés- mentes, nagy üzembiztonságú és egyszerű tiszlíthatóságú ké­szülékek, három különböző fel­használási .területre. Fűtővízre — SM 3503-as típus, 4980 fo­rint + áfáért, használati meleg vízre —- SM 3551-es típus, 6180 forint + áfáért, vegyi kö­zegre — SM 3558-as SVH tí­pus, 11 ezer 250forint + áfáért. Vásárolhatók még padlófűté­si rendszerekhez oszló-gyűjtő elemek, padlófűtő csövek, szige­telőlemezek, — tájékoztatott Homyák Imre kereskedelmi ve­zetőhelyettes. Szigetszentmiklőson a Pont 91 diszkontban (Határ út 12-14.) a finomliszt 36 forjntba kerül, a rétesliszt 41 forintba, a kristálycukor 79 forintért kapha­tó, a félkilós száraztészták 59 forintért vehetők meg. A két és fél decis Pepsi, Mir- inda és Schwepes üdítők 19 fo­rintért vásárolhatók meg, az egyliteres kristályvíz 33 forint, a kétliteres eldobható csomago­lásban lévő üdítők 139 — 149 forint között kaphatók, a kétlite­res visszaváltható Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Light, Mirinda és 7 UP 94 forint, a másfél literes Coca Cola és Coca Light 89 fo­rintért vehetők meg. A három kilogrammos zsá­kos mosópor most 310 forintos áron kapható. A négyliteres öb­lítő 260 forintért, az egyliteres Hypó 22-ért és az ötliteres Hypó 110 forintért. Kaphatók még vetőmagok, zöldség- és vi­rágmagok 35 illetve 38 forin­tért. Most ötven százalékkal ol­csóbban kaphatók fűszerola­jok. Vehetünk még üvegmosó keféket 42-től 55 forintig, ecse­teket 59-től 391 forintig, sarok­ecsetet 115 forintért. Műanyag bevásárlótáskák 30 illetve 50 forintos áron kaphatók, a bélelt farmerdzsekit 1990 forintért kí­nálják, egy farmernadrág (34-44 méretig) 1680 forintéit vásárolható meg, illetve vászon nadrág (fekete és bordó színek­ben) 980 forintért — tudtuk meg Szűcs Csabáné ügyvezető igazgatónőtől. Csukán Sándor Piaci árak Vecsésen a legutóbbi heti piacon a jó tavaszi időnek kö­szönthetően nagyon sok árus kínálta portékáit. Persze ve­vőkben sem volt hiány. Mint láthattuk, sokan már a húsvéti ünnepre készülőd­nek. Az árusok standjain meg­jelentek a csokoládényuszik, a 15 grammos 25 forint, a 40 grammos 70 forint, a 60 gram­mos 100 forint, a tízdekás 160 forint, a 125 grammos 180 forint, és a 150 grammos pedig 200 forint volt. Egy Kinder tojás 55 forint, a hí- mes tojás darabja 35 forint, a tízdekás Kinder csokoládét 100 forintért kínálták, a Scho- getten tízdekás csokoládé és a Nussknacke mogyorós csoki 80 forint volt. Vásárolhattunk kölnit is. Például a tíz millili­teres Álba Regiát 100 forin­tért, az ötven milliliteres pum- pás Impulse parfümöt 350 fo­rintért, és tíz milliliteres Clo­ve francia kölnivizet 180 fo­rintért adták. A zöldség- és gyümölcsáru- soknál a sárgarépa 30 forint volt, a petrezselyemgyökér 50, a krumpli kilója 30, a re­tek csomója 50, a pirospapri­ka darabja 90, az erős papri­káé 25, a paradicsom kilója 240—250, a karfiol darabja 90, a kelkáposzta 40, egy fej saláta 50, a fokhagyma kilója 170, a hagyma 70, a csiperke gomba 170, a karalábé darab­ja 100, az édes káposzta 14, a vöröshagyma kilója 45, a sa­vanyú káposztát 40—50 forin­tért kínálták. A banán 100 forint, a man­darin 160, a narancs 70, az alma 50—60, a kivi darabja 20 Torint volt. 1 A ruhaárusoknál is nagy volt a választék. A farmereket 1600—2000 forint közötti áron, a férfiingeket 450—550, a pólókat 130—300 forint között adták. (cs) Jogi tanácsok A munkanélküliek jövedelempótló támogatása Olvasóink közül sokakat érintő kérdés, hogy a munkanélkü­li-járadék folyósításának megszüntetése után milyen ellátás­ra jogosultak, ha továbbra sem sikerül elhelyezkedniük. ® A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör­vény (továbbiak­ban: Fit.) V. fejezete rendelke­zik a munkanélküliek ellátásá­ról, mely szerint — a törvény­ben meghatározott feltételek szerint — a munkanélküliek ré­szére ellátásként munkanélküli­járadék előnyugdíj, pályakez­dők munkanélküli-segélye, va­lamint költségtérítés jár. A munkanélküli-járadék fo­lyósításának időtartamát an­nak az időtartamnak az alapul­vételével kell megállapítani, ameddig a munkanélküli a mun­kanélkülivé válását megelőző négy év alatt járulékfizetési kö­telezettségét teljesítette. A négy­éves időtartam kiszámításánál azonban a sorkatonai, illetve a polgári szolgálatot, a keresőkép­telenséggel járó betegséget, a beteg gyermek ápolására táp­pénzes állományba helyezést, a terhességi-gyermekágyi se­gélyt, továbbá a gyermekgondo­zásra kapott egyéb fizetés nél­küli szabadságot, a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyug­díjat, az előzetes letartóztatást, a szabadságvesztést, a javító-ne­velő munkát, a szigorított javí­tó-nevelő munkát és az elzárás büntetést figyelmen kívül kell hagyni. A járulékfizetési idő függvényében a folyósítási időt a törvény 27. §-ának (2) bekez­dése állapítja meg I—II. sza­kaszban. Az I. szakaszban a mi­nimális idő 23 nap, a maximá­lis 90 nap, a II. szakaszban mi­nimálisan 67 nap, de legfeljebb 270 nap. Kötelezettség A munkanélküli az I. szakasz­ban a törvényben meghatáro­zott járadékalap 75%-ának, a II. szakaszban pedig 60%-ának megfelelő járadékra jogosult. A legkedvezőbb esetben tehát a munkanélküli — 1440 nap fe­letti járulékfizetési idő esetén 90 napra (I.szakasz) 75%-os, ezt követően 270 napra (II.) 60%-os munkanélküli-járadék­ra jogosult, ha munkanélküli kötelezettségeit egyébként telje­síti. Ezt követően — ha időköz­ben előnyugdíjat nem állapítot­tak meg részére — a járadék fo­lyósítását megszüntetik. Indo­kolt ezért olvasóink kérdése, hogy ezt követően megélheté­sükről a jogalkotó milyen mó­don gondoskodik. A szociális igazgatásról és szociális ellátá­sokról szóló — 1994. február 1-jén módosított — 1993. évi III. törvény újonnan megállapí­tott 33. §—37. §-a rendelkezik a munkanélküliek jövedelempót­ló támogatásáról. Az új rendel­kezések alapján, ha a jövede­lempótló támogatásban részesü­lő munkanélküli a módosított szabályok alapján a támogatás­ra nem lenne jogosult, a támo­gatás 1994. március 1-jétől csak akkor folyósítható válto­zatlan feltételekkel, ha a munka- nélküli a feltételeknek már meg­felel. A települési önkormányzat a megélhe tés alapjául szolgáló jö­vedelem pótlására jövedelem- pótló támogatásban részesíti azt a munkanélkülit, a) aki mun­kanélküli-járadékban részesült és a munkanélküli-járadék fo­lyósítása időtartamának lejártát követően az Fit. alapján más munkanélküli-ellátásra nem jo­gosult, b) aki részére munkanél­küli-járadék folyósítását kereső tevékenység folytatása vagy képzésben történő' részvétel mi­att a folyósítási idő lejártát meg­előzően szüntették meg. és a ke­reső tevékenység, illetőleg a képzés megszűnését követően az Fit. alapján munkanélküli el­látásra nem szerzett jogosultsá­got, c) akinek jövedelempótló támogatását kereső tevékeny­ség vagy képzés miatt szüntet­ték meg, és a kereső tevékeny­ség vagy a képzés megszűnését követően az Fit. alapján munka- nélküli ellátásra nem jogosult mindhárom esetben akkor, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem halad­ja meg. Előírás A családi jövedelem számításá­nál a jövedelempótló támoga­tást igénylő munkanélküli ré­szére az Fit. alapján korábban folyósított támogatásokat, vala­mint a jövedelempótló támoga­tást megelőző kereső tevékeny­ség ellenértékét — a folyamat­ban lévő ügyeket is ideértve — figyelmen kívül kell hagyni. Nem állapítható meg jövede: lempótló támogatás annak a munkanélkülinek, aki a) rend­szeres pénzellátásban részesül, b) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, javító­nevelő munka, elzárás bünteté­sét tölti, c) sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, polgári szol­gálatot teljesít. Meg kell szüntet­ni a támogatás folyósítását az előzőekben felsorolt kizáró okok bekövetkeztekor, továbbá, ha a munkanélküli- a) oktatási intézmény nappali tagozatán kezdi meg tanulmányait, b) ke­reső tevékenységet folytat, a te­vékenység megkezdésétől szá­mított harminc napon belül. A jogalkotó további megszünte­tési okokat is megállapított, me­lyek a következők: a) a munka- nélküli az illetékes megyei (fő­városi) munkaügyi központtal az Fit. 25. § (3) bek.-ben szabá­lyozott együttműködést nem vállalja, vagy neki felróható ok­ból a munkaügyi központtal nem működik együtt, b) az ön- kormányzat által felkínált köz­hasznú munkát vagy az önkor­mányzat közreműködésével fel­ajánlott egyéb munkahelyet nem fogadja el, mivel mindkét ■ esetben az elhelyezkedése céljá­ból törvényben előírt együttmű­ködési kötelezettségét megsérti. Együttműködést nem vállaló munkanélküli az a személy is, aki a szakképzettségének, illet­ve az iskolai végzettségének megfelelő vagy eggyel alacso­nyabb szintű iskolai végzettsé­get igénylő munkahelyet, köz­hasznú munkát nem fogadja el, feltéve, hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta — tö­megközlekedési eszközzel — történő oda- és visszautazás ide­je a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egye­dül nevelő férfi munkanélküli esetében a két órát nem halad­ja meg, vagy egészségi állapo­ta szerint a munka elvégzésére alkalmas — és várható kerese­te eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. Á munkaügyi központ 3 ha­vonta tájékoztatja az önkor­mányzatot az együttműködés tényéről, az önkormányzat jegyzője pedig az ellátás meg­szüntetéséről ad tájékoztatást a munkaügyi központnak. Az Önkormányzat által megállapí­tott támogatás feltételeinek fennállását évente felülvizsgál­ják. A támogatás havi össze­gét úgy kell megállapítani, hogy az a) a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli jogosult esetén érje el, b) jöve­delemmel rendelkező munka- nélküli jogosult esetén pedig az egyéb jövedelmekkel együtt érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé­nek 80%-át, ide nem értve a várandósági pótlékot, de ezer forintnál kevesebb nem lehet. Fontos tudnivaló még, hogy a települési önkormányzat a leg­alább 6 hónapja támogatás­ban részesülőt a lakosság vagy a település általános szükségleteinek kielégítése ér­dekében közösségi munkavég­zés keretében legfeljebb havi 40 óra időtartamban foglal­koztathatja. A foglalkoztatás időtartama napi I óránál rövi- debb és 8 óránál hosszabb nem lehet. A közösségi mun­kát végzőt a támogatás mel­lett díjazás is megilleti, ami­nek mértéke nem lehet keve­sebb a kötelező legkisebb munkabér és a támogatás kü­lönbségének időarányos ré­sze, magasabb összegben azonban az önkormányzat megállapíthatja. Jogosultság Fel kell hívnom az érintettek figyelmét, ha a közösségi mun­kavégzési lehetőséget nem fo­gadják el, vagy az alól kivon­ják magukat, úgy részükre 3 hónapig jövedelempótló támo­gatás nem folyósítható, kivéve azt az időszakot, amíg a házi­orvos igazolása szerint kereső- képtelen, vagy ha a közösségi munka iskolai végzettségének, illetőleg az annál eggyel ala­csonyabb végzettségnek, illető­leg az Fit. 25. § (2) bek. b) és d) pontjának nem felel meg. A közösségi munkavégzést válla­ló munkanélküli baleseti ellá­tásra és baleseti egészségi szol­gáltatásra jogosult. Dr. Fogarasi Gabriella ÁLLÁSAJÁNLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom